(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc)

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "(Microsoft Word - lisa 7_Ps\374\374hika_2008m.doc)"

Väljavõte

1 Sotsiaalministri 20. detsembri 2007.a määruse nr 92 Tervishoiustatistika ja tervishoiualase majandustegevuse aruannete koostamise nõuded, andmete koosseis ning esitamise kord lisa 7 PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED 200 a Tervishoiuteenuseid osutav juriidiline isik esitab aruande tegevuskoha järgsele maavanemale hiljemalt aruandeaastale järgneva aasta 1. märtsiks 1. Ambulatoorsel ravil viibinud RHK-10 Rea Aasta neist neist esmakordseid haigusjuhte neist kood nr jooksul ja ja vaegurlus konsulteerituhäire täiskasvanud täiskasvanud psüühika- isikute arv M N M N M N M N Dementsus F neist dementsusega Alzheimeri tõvest F00 02 vaskulaarse dementsusega F01 03 Amnestiline sündroom ja deliirium F Orgaaniline hallutsinoos, katatoonia ja F luululine psühhoos F06.2 Orgaanilised meeleoluhäired F Orgaaniline ärevus, dissotsiatiivne häire F ja asteenia F06.6 Kerge orgaaniline tunnetushäire F Muud ja täpsustamata orgaanilised F psüühikahäired F06.9 Isiksus- ja käitumishäired ajuhaigusest, F kahjustusest või düsfunktsioonist neist orgaanilise isiksushäirega F traumajärgse ajukahjustuse sündr.-ga F Orgaanilised k.a sümptomaatilised psüühikahäired F

2 Tabel 1 järg RHK-10 Rea Aasta neist neist esmakordseid haigusjuhte neist kood nr jooksul ja ja vaegurlus konsulteerituhäire täiskasvanud täiskasvanud psüühika- isikute arv M N M N M N M N Äge intoksikatsioon, kuritarvitamine F1x Sõltuvus F1x.2 15 neist alkoholisõltuvusega F sõltuvusega rahustitest F Võõrutusseisund [abstinentsiseisund] F1x.3 18 neist alkoholabstinentsiga F Võõrutusseisund deliiriumiga F1x.4 20 neist alkoholdeliiriumiga F Psühhootiline häire F1x.5 22 neist alkoholparanoidiga F alkoholhallutsinoosiga F Amnestiline sündroom F1x.6 25 neist Korsakovi psühhoosiga F Residuaalne või hiline psüühikahäire F1x.7 27 neist isiksus- või käitumishäirega F1x residuaalse afektiivse häirega F1x dementsusega F1x Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F sh narkootiliste ainete tarvitamisest F11-16, tingitud psüühika- ja käitumishäired F A Skisofreenia F20 32 Skisotüüpne häire F21 33 Püsivad luululised häired F22 34 Äge ja mööduv psühhootiline episood F23 35 Indutseeritud luululine häire F24 36 Skisoafektiivsed häired F25 37 neist maniakaalse häirega F depressiivse häirega F Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired F

3 Tabel 1 järg RHK-10 Rea Aasta neist neist esmakordseid haigusjuhte neist kood nr jooksul ja ja vaegurlus konsulteerituhäire täiskasvanud täiskasvanud psüühika- isikute arv M N M N M N M N Maniakaalne episood ehk maania F30 41 Bipolaarne meeleoluhäire F31 42 neist maaniaga F kerge või mõõduka depressiooniga F raske depressiooniga F psühhootilise depressiooniga F Depressivne episood F32 47 neist kerge depressiooniga F mõõduka depressiooniga F raske depressiooniga F raske depressioon psühhootiliste F sümptomitega Korduv depressiivne häire F33 52 neist kerge depressiooniga F mõõduka depressiooniga F raske depressiooniga F psühhootilise depressiooniga F Püsivad meeleoluhäired F34 57 neist tsüklotüümiaga F düstüümiaga F Muud ja täpsustamata meeleoluhäired F Meeleoluhäired F Foobsed ärevushäired F40 62 neist paanikahoogudeta agorafoobia F paanikahoogudega agorafoobia F sotsiaalfoobia F Muud ärevushäired F41 66 neist paanikahäirega F generaliseerunud ärevushäirega F depressiooniga ärevusega F

4 Tabel 1 järg RHK-10 Rea Aasta neist neist esmakordseid haigusjuhte neist kood nr jooksul ja ja vaegurlus konsulteerituhäire täiskasvanud täiskasvanud psüühika- isikute arv M N M N M N M N Obessiiv-kompulsiivne häire F42 70 Rasked stressireaktsioonid ja F43 71 kohanemishäired neist kohanemishäirega F Dissotsiatiivsed häired F44 73 Somatoformsed häired F45 74 neist somatisatsioonihäirega F hüpohondriaga F Muud neurootilised häired F48 77 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired F Söömishäired F50 79 neist Anorexia nervosa'ga F F50.1 Bulimia nervosa'ga F F50.3 Mitteorgaanilised unehäired F51 82 Mitteorgaanilised F52 83 seksuaaldüsfunktsioonid Sünnitusjärgse perioodiga seotud F53 84 psüühika- ja käitumishäired MK haigustega seotud psüühilised- ja F54 85 käitumistegurid Sõltuvust mittepõhjustavate ainete F55 86 kuritarvitamine Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga F Spetsiifilised isiksushäired F60 88 Segatüüpi ja muud isiksushäired F61 89 Püsivad isiksusemuutused F62 90 Harjumus- ja impulsihäired F63 91 Sooidentsuse, seksuaalsuunitluse häired ning seksuaalse arengu ja sättumusega seotud psüühika- ja käitumishäired F

5 Tabel 1 järg RHK-10 Rea Aasta neist neist esmakordseid haigusjuhte neist kood nr jooksul ja ja vaegurlus konsulteerituhäire täiskasvanud täiskasvanud psüühika- isikute arv M N M N M N M N Täiskasvanu muud ja täpsustamata isiksus- ja käitumishäired F Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired F Vaimne alaareng F Kõne- ja keele spetsiifilised arenguhäired F80 96 Õpivilumuste spetsiifilised häired F81 97 Motoorika spetsiifiline arenguhäire F82 98 Segatüüpi spetsiifiline arenguhäire F83 99 Pervasiivsed arenguhäired F neist lapse ja atüüpilise autismiga F F84.1 Psühholoogilise arengu muud ja täpsustamata häired F Psühholoogilise arengu häired F Hüperkineetilised häired F Käitumishäired F Segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired F Lapsele iseloomulikud tundeeluhäired F Lapse või nooruki suhtlemishäired F Tikid F Lapse või nooruki muud käitumis- ja F tundeeluhäired Tavaliselt lapseeas alanud käitumisja tundeeluhäired F PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED G neist epilepsiaga G40, PSÜÜHILISELT TERVED 115 KOKKU 116

6 2. Laste uued psühhiaatrilised haigusjuhud Vanusrühm RHK-10 Rea Kokku 0-11 kuud 29 päeva 1 4 a 5 9 a a kood nr M N M N M N M N M N Orgaanilised k.a sümptomaatilised psüühikahäired F Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest F tingitud psüühika- ja käitumishäired Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised F häired Meeleoluhäired F Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired F Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga F Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired F Vaimne alaareng F Psühholoogilise arengu häired F Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired F KOKKU F Täiskasvanute uued psühhiaatrilised haigusjuhud Vanusrühm RHK-10 Rea a a a kood nr M N M N M N M N M N Orgaanilised k.a sümptomaatilised psüühikahäired F Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised F häired Meeleoluhäired F

7 Tabel 3 järg Vanusrühm RHK-10 Rea a a a kood nr M N M N M N M N M N Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired F Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga F Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired F Vaimne alaareng F Psühholoogilise arengu häired F Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired F KOKKU F Vanusrühm RHK-10 Rea Kokku ja vanemad kood nr M N M N M N M N A B C Orgaanilised k.a sümptomaatilised psüühikahäired F Psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired F Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired F Meeleoluhäired F Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired F Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga F Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired F Vaimne alaareng F Psühholoogilise arengu häired F Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired F KOKKU F

8 4. Haiglas viibinute koosseis Haigete arv haiglas Saabus haigeid psühhiaatriahaiglasse Välja- neist Väljakirjutatute haiglasse surnute aasta lõpul Teise Haiglas RHK- Rea kirjuta- tud sega psüü- voodi- üleviidud arv täiskas- vaegurlu- 10 nr täiskasvanud esmakordselt esmakordselt kood ja elus sel aastal hikahäire päevade arv vanud ja 11 Dementsus F neist dementsusega Alzheimeri tõvest F00 02 vaskulaarse dementsusega F01 03 Amnestiline sündroom ja deliirium F Orgaaniline hallutsinoos, katatoonia ja F luululine psühhoos F06.2 Orgaanilised meeleoluhäired F Orgaaniline ärevus, dissotsiatiivne häire F ja asteenia F06.6 Kerge orgaaniline tunnetushäire F Muud ja täpsustamata orgaanilised F psüühikahäired F06.9 Isiksus- ja käitumishäired ajuhaigusest, - F07 10 kahjustusest või düsfunktsioonist neist orgaanilise isiksushäirega F traumajärgse ajukahjustuse sündr.-ga F Orgaanilised k.a sümptomaatilised psüühikahäired F Äge intoksikatsioon, kuritarvitamine F1x Sõltuvus F1x.2 15 neist alkoholisõltuvusega F sõltuvusega rahustitest F Võõrutusseisund [abstinentsiseisund] F1x.3 18 neist alkoholabstinentsiga F Võõrutusseisund deliiriumiga F1x.4 20 neist alkoholdeliiriumiga F Psühhootiline häire F1x.5 22 neist alkoholparanoidiga F alkoholhallutsinoosiga F Amnestiline sündroom F1x.6 25

9 4. Haiglas viibinute koosseis (järg) Haigete arv haiglas Saabus haigeid psühhiaatriahaiglasse Välja- neist Väljakirjutatute haiglasse surnute aasta lõpul Teise Haiglas RHK- Rea kirjuta- tud sega psüü- voodi- üleviidud arv täiskas- vaegurlu- 10 nr täiskasvanud esmakordselt esmakordselt kood ja elus sel aastal hikahäire päevade arv vanud ja 11 neist Korsakovi psühhoosiga F Residuaalne või hiline psüühikahäire F1x.7 27 neist isiksus- või käitumishäirega F1x residuaalse afektiivse häirega F1x dementsusega F1x Psühhoaktiivsete ainete tarvitami-sest tingitud ps.- ja käitumishäired F sh narkootiliste ainete tarvitamisest F11-16, tingitud psüühika- ja käitumishäired F A Skisofreenia F20 32 Skisotüüpne häire F21 33 Püsivad luululised häired F22 34 Äge ja mööduv psühhootiline episood F23 35 Indutseeritud luululine häire F24 36 Skisoafektiivsed häired F25 37 neist maniakaalse häirega F depressiivse häirega F Skisofreenia, skisotüüpsed ja luululised häired F Maniakaalne episood ehk maania F30 41 Bipolaarne meeleoluhäire F31 42 neist maaniaga F kerge või mõõduka depressiooniga F raske depressiooniga F psühhootilise depressiooniga F Depressivne episood F32 47 neist kerge depressiooniga F mõõduka depressiooniga F raske depressiooniga F raske depressioon psühhootiliste sümptomitega F

10 4. Haiglas viibinute koosseis (järg) Haigete arv haiglas Saabus haigeid psühhiaatriahaiglasse Välja- neist Väljakirjutatute haiglasse surnute aasta lõpul Teise Haiglas RHK- Rea kirjuta- tud sega psüü- voodi- üleviidud arv täiskas- vaegurlu- 10 nr täiskasvanud esmakordselt esmakordselt kood ja elus sel aastal hikahäire päevade arv vanud ja 11 Korduv depressiivne häire F33 52 neist kerge depressiooniga F mõõduka depressiooniga F raske depressiooniga F psühhootilise depressiooniga F Püsivad meeleoluhäired F34 57 neist tsüklotüümiaga F düstüümiaga F Muud ja täpsustamata meeleoluhäired F Meeleoluhäired F Foobsed ärevushäired F40 62 neist paanikahoogudeta agorafoobia F paanikahoogudega agorafoobia F sotsiaalfoobia F Muud ärevushäired F41 66 neist paanikahäirega F generaliseerunud ärevushäirega F depressiooniga ärevusega F Obessiiv-kompulsiivne häire F42 70 Rasked stressireaktsioonid ja kohanemishäired F43 71 neist kohanemishäirega F Dissotsiatiivsed häired F44 73 Somatoformsed häired F45 74 neist somatisatsioonihäirega F hüpohondriaga F Muud neurootilised häired F48 77 Neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed häired F

11 4. Haiglas viibinute koosseis (järg) Haigete arv haiglas Saabus haigeid psühhiaatriahaiglasse Välja- neist Väljakirjutatute haiglasse surnute aasta lõpul Teise Haiglas RHK- Rea kirjuta- tud sega psüü- voodi- üleviidud arv täiskas- vaegurlu- 10 nr täiskasvanud esmakordselt esmakordselt kood ja elus sel aastal hikahäire päevade arv vanud ja 11 Söömishäired F50 79 neist Anorexia nervosa'ga F F50.1 Bulimia nervosa'ga F F50.3 Mitteorgaanilised unehäired F51 82 Mitteorgaanilised F52 83 seksuaaldüsfunktsioonid Sünnitusjärgse perioodiga seotud F53 84 psüühika- ja käitumishäired MK haigustega seotud psüühilised- ja F54 85 käitumistegurid Sõltuvust mittepõhjustavate ainete F55 86 kuritarvitamine Psüühika- ja käitumishäired füsioloogilise düsfunktsiooniga F Spetsiifilised isiksushäired F60 88 Segatüüpi ja muud isiksushäired F61 89 Püsivad isiksusemuutused F62 90 Harjumus- ja impulsihäired F63 91 Sooidentsuse, seksuaalsuunitluse häi-red ning seksuaalse arengu ja sättu-musega F seotud ps.- ja käitumishäired Täiskasvanu muud ja täpsustamata isiksus- ja käitumishäired F Täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired F Vaimne alaareng F Kõne- ja keele spetsiifilised arenguhäired F80 96 Õpivilumuste spetsiifilised häired F81 97 Motoorika spetsiifiline arenguhäire F82 98 Segatüüpi spetsiifiline arenguhäire F83 99

12 4. Haiglas viibinute koosseis (järg) Haigete arv haiglas Saabus haigeid psühhiaatriahaiglasse Välja- neist Väljakirjutatute haiglasse surnute aasta lõpul Teise Haiglas RHK- Rea kirjuta- tud sega psüü- voodi- üleviidud arv täiskas- vaegurlu- 10 nr täiskasvanud esmakordselt esmakordselt kood ja elus sel aastal hikahäire päevade arv vanud ja 11 Pervasiivsed arenguhäired F neist lapse ja atüüpilise autismiga Psühholoogilise arengu muud ja täpsustamata häired F84.0- F F Psühholoogilise arengu häired F Hüperkineetilised häired F Käitumishäired F Segatüüpi käitumis- ja tundeeluhäired F Lapsele iseloomulikud tundeeluhäired F Lapse või nooruki suhtlemishäired F Tikid F Lapse või nooruki muud käitumis- ja F tundeeluhäired Tavaliselt lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired F PSÜÜHIKA- JA KÄITUMISHÄIRED F NÄRVISÜSTEEMIHAIGUSED G neist epilepsiaga G40, PSÜÜHILISELT TERVED 115 KOKKU 116

13 5. Ametikohad Täidetud neist Põhikohaga neist Ametikoht Rea nr ametikohad ambulatoorsed isikud ambulatoorsed A B Psühhiaatrid 01 neist lastepsühhiaatri pädevusega 02 Kliinilised psühholoogid 03 Psühhiaatriaõed 04 Logopeedid 05 Sotsiaaltöötajad Statsionaarne ravi Rea nr Haigete arv Tahtest olenematult hospitaliseeritud 01 neist halduskohtu loal ravi jätkamine 02 Aastalõpul haiglaravile jäänutest kohtu poolt määratud ravi üldpsühhiaatria osakonnas 03 kohtu poolt määratud ravi tugevdatud jälgimisega osakonnas 04 Haiglas surnutest hukkunud suitsiidi Psühhiaatriaekspertiisid Ekspertiisi liik Rea nr Ambulatoorsed Statsionaarsed Kokku A B Kohtupsühhiaatriaekspertiis 01 Psühhiaatriline läbivaatus kaitseväeteenistuskõlblikkuse hindamiseks Psühhiaatriline läbivaatus töövõimetusekspertiisi suunamiseks 02 03

14 8. Psühhoaktiivsete ainete kasutamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired (ambulatoorselt vastuvõtul või statsionaarselt ravil viibinud isikud) Intoksikatsioovitamine -seisund deliirium psühhoosid vad häired KOKKU Kuritar- Sõltuvus Võõrutus Võõrutus- Muud Muud püsi- RHK-10 Rea Psüühika- ja käitumishäired, mis on tingitud: kood nr X=0 X=1 X=2 X=3 X=4 X=5 X=6,7 A B C Alkoholi tarvitamisest F10.X 01 Opioididide tarvitamisest F11.X 02 X Kannabioidide tarvitamisest F12.X 03 X Rahustite või uinutite tarvitamisest F13.X 04 Kokaiini tarvitamisest F14.X 05 X Muude stimulaatorite tarvitamisest F15.X 06 X Hallutsinogeenide tarvitamisest F16.X 07 X Tubaka tarvitamisest F17.X 08 X X X X X Lenduvate lahustite tarvitamisest F18.X 09 X Mitme või muude psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest F19.X 10 KOKKU F10.X- F19.X 11

Söömishäired lastel ja noortel

Söömishäired lastel ja noortel Söömishäired lastel ja noortel Ere Vasli Lastepsühhiaater SA Tallinna Lastehaigla/ Laste Vaimse Tervise Keskus 24.aprill 2014.a. Söömishäired laste ja noortel Terve ja patoloogiline söömiskäitumine Söömishäired

Rohkem

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus

TAI programm „Tervem ja kainem Eesti“ SA PERH Psühhiaatriakliinikus Kainem ja tervem Eesti (KTE) programm SA PERH psühhiaatriakliinikus Eerik Kesküla Teenusele pöördumine Saatekirjata Registreerumine tel 6172545 ja e-mail KTE@regionaalhaigla.ee Esmane hindamine 3 tööpäeva

Rohkem

JUHEND VORMI TÄITMISEKS

JUHEND VORMI TÄITMISEKS Norra finantsmehhanismi 2009-2014 raames rahastatud programm eeldefineeritud pilootprojekt «Pikaajalise rehabilitatsiooniteenuse loomine raske ja püsiva psüühikahäirega lastele» Rehabilitatsiooniprogrammi

Rohkem

(Microsoft Word - Ps\374hhiaatria uudised jaan.07.doc)

(Microsoft Word - Ps\374hhiaatria uudised jaan.07.doc) Lastepsühhiaatria alaspetsiaalsusena ei rahulda Umbes 25 aastat tagasi peeti plaani, et igas maakonnas töötaks ka oma lastepsühhiaater, et tuua lastepsühhiaatriline abi patsiendile lähemale. Pärast Eesti

Rohkem

Slide 1

Slide 1 PERINATAALPERIOODI PSÜÜHIKAHÄIRED JA RAVI Katrin Kaarlõpp psühhiaater 27.08.2014 1 PERINATAALPERIOODI PSÜÜHIKAHÄIRED RHK-10 ei erista diagnostiliselt raseduse ja sünnitusega kaasnevaid psüühikahäireid

Rohkem

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused

Lasteendokrinoloogia aktuaalsed küsimused Haigusjuht nooruki androloogiast lasteendokrinoloogi pilgu läbi Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik aleksandr.peet@kliinikum.ee Neuroloogi jälgimisel vanuseni 13 a. Esmakordselt visiidil vanuses 7a Elu

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja

Sotsiaalministri 17. septembri a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja Sotsiaalministri 17. septembri 2008. a määrus nr 53 Tervise infosüsteemi edastatavate dokumentide andmekoosseisud ning nende säilitamise tingimused ja kord Lisa 2 Statsionaarse epikriisi andmekoosseis

Rohkem

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass

PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA 8-12 klass PEAASI.EE MATERJAL KLASSIJUHATAJA TUNNIKS: STIGMA Üldinfo Tunni teema Stigma ehk häbimärgistav suhtumine vaimse tervise häirete suhtes. Õpilased

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Sõltuvusest, kaksikdiagnoosist, integratiivravi ja rehabilitatsiooni võimalustest päevastatsionaaris

Sõltuvusest, kaksikdiagnoosist, integratiivravi ja rehabilitatsiooni võimalustest päevastatsionaaris Sõltuvusest, kaksikdiagnoosist, integratiivravi ja rehabilitatsiooni võimalustest päevastatsionaaris Aili Maar Kliiniline psühholoog SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliinik PERH Psühhiaatriakliinik,

Rohkem

ISIKSUSEHÄIRED DRAAMA- KUNINGANNA EHK ELU NAGU TEATRIS MILLINE ON HISTRIOONILINE ISIKSUS? 42 Psühholoogia Sinule

ISIKSUSEHÄIRED DRAAMA- KUNINGANNA EHK ELU NAGU TEATRIS MILLINE ON HISTRIOONILINE ISIKSUS? 42 Psühholoogia Sinule ISIKSUSEHÄIRED DRAAMA- KUNINGANNA EHK ELU NAGU TEATRIS MILLINE ON HISTRIOONILINE ISIKSUS? 42 Psühholoogia Sinule 1 2017 Ivi Niinep on psühholoog Idüllilise Muhu kaluritalu õuele veereb ühel heal suvepäeval

Rohkem

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad

Nele Parrest Teie nr 7-9/131500/ Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie nr 1.2-5/ TALLINN Seisukohad Nele Parrest Teie 10.03.2014 nr 7-9/131500/1401100 Õiguskantsleri asetäitja-nõunik Kohtu 8 Meie 29.04.2014 nr 1.2-5/769-14-1 15193 TALLINN Seisukohad Ida-Tallinna Keskhaigla hooldusravikliiniku kontrollkäigu

Rohkem

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum

4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinum 4. KIRURGIA Üliõpilase andmed. Need väljad täidab üliõpilane Praktikatsükli sooritamise aeg Kirurgia praktikatsükkel Ees- ja perekonnanimi Matriklinumber E-posti aadress Telefoninumber Praktikatsükli läbimine.

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014

Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Kodusünnitus Eestis miks, kuidas, millal? Siiri Põllumaa RM, MSc Eesti Ämmaemandate Ühing EAL, 3.aprill 2014 Teema on reguleerimata (13-aastane ajalugu) tundlik Propaganda, PR? Lubada või keelata? õigus

Rohkem

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS

Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine hindamine kellele ja milleks? KIRSTI AKKERMANN TÜ PSÜHHOLOOGIA INSTITUUT KOGNITIIVSE JA KÄITUMISTERAAPIA KESKUS Tõenduspõhine praktika 2 Teadlik, läbimõeldud ja mõistlik olemasolevate teaduslikult

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Escitalopram Teva, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Escitalopram Teva, 20 mg õhukese polümeerikattega tabletid Estsitalopraam Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt

Rohkem

TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUM SUSANNE ROSENBERG 12. KLASS ÄREVUSHÄIRETELE OMASTE TUNNUSTE ESINEMINE TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUMI JA SAKU GÜMNAASIUMI KESKK

TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUM SUSANNE ROSENBERG 12. KLASS ÄREVUSHÄIRETELE OMASTE TUNNUSTE ESINEMINE TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUMI JA SAKU GÜMNAASIUMI KESKK TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUM SUSANNE ROSENBERG 12. KLASS ÄREVUSHÄIRETELE OMASTE TUNNUSTE ESINEMINE TALLINNA PRANTSUSE LÜTSEUMI JA SAKU GÜMNAASIUMI KESKKOOLIASTME ÕPILASTE SEAS KOLME KLASSI LÕIKES NING VÕRDLUSES

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc

Microsoft Word - alkohol_K2_SoKo.doc Soovituste koostamise kokkuvõte - SoKo Kliiniline küsimus nr 2 Kas kõigil alkoholi kuritarvitamise ja alkoholisõltuvuse kahtlusega patsientidel tuleb lisaks anamneesile kasutada diagnoosi täpsustamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Imovane 7,5 mg õhukese polümeerikattega tabletid Zopikloon (zopiclonum) Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke

Rohkem

Rahulolu_uuring_2010.pdf

Rahulolu_uuring_2010.pdf Rahulolu raport Kuressaare Haigla SA Käesolev uuring viidi läbi 2010. aastal. Uuriti ambulatoorse ravi patsientide rahulolu raviteenusega. Ankeetide arv ja tagastusprotsent Struktuuriüksus Väljastatud

Rohkem

Microsoft Word - MA Töö_Lõplik.docx

Microsoft Word - MA Töö_Lõplik.docx TARTU ÜLIKOOL Sotsiaal ja haridusteaduskond Ühiskonnateaduste instituut Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava Kerttu Tammeri HOOLEKANDE JA TERVISHOIU SEKTORI SPETSIALISTIDE ARUSAAMAD TÖÖST DEMENTSUSEGA

Rohkem

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring

IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015 2015 Sisukord: Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 2015... 1 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 3 2. Andmete analüüs...

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Eutanaasia. Arsti pilk Katrin Elmet katrin.elmet@kliinikum.ee 24. november 2010 Eutanaasia surma saabumise Aktiivne eutanaasia Passiivne eutanaasia kiirendamine Soovitud (voluntary) Soovimatu (non-voluntary)

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Memantine Grindeks, 10 mg õhukese polümeerikattega tabletid Memantiinvesinikkloriid Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Medikinet XL 5 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad kõvakapslid Medikinet XL10 mg, toimeainet modifitseeritult vabastavad kõvakapslid Medikinet

Rohkem

Cymbalta, INN-duloxetine

Cymbalta, INN-duloxetine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Cymbalta 30 mg gastroresistentsed kõvakapslid Cymbalta 60 mg gastroresistentsed kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Cymbalta

Rohkem

Tulemas

Tulemas Eesti Arstide Päevad 2010 25.03.2010-26.03.2010 Konverentsi teemad 25. märtsil Sarnased kaebused, erinevad haigused Sellel sessioonil püüame lahti harutada kaks teemaderingi. Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

1

1 IDA-TALLINNA KESKHAIGLA Statsionaarsete patsientide rahulolu uuring 13 13 Sisukord 1. Uuringu läbiviimise metoodika... 2 2. Andmete analüüs... 2 3. Uuringu valim... 3 3.1. Vastanute iseloomustus: sugu,

Rohkem

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12

Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12 Akadeemilise personali tööstressi ja läbipõlemise ohjamise meetmed (AcadOSI) Tallinna Tehnikaülikool psühholoogia õppetool professor Mare Teichmann 12. veebruar 2009 TÖÖSTRESS on pingeseisund, mille on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pitt-Hopkinsi sündroomi modelleerimine Drosophila melanogaster is Laura Tamberg Juhendajad: Mari Palgi, PhD ja Tõnis Timmusk, PhD 27.10.2014 Drosophila melanogaster Üks esimesi mudelorganisme Thomas Hunt

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Elontril, 150 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Elontril, 300 mg toimeainet modifitseeritult vabastavad tabletid Bupropioonvesinikkloriid Enne ravimi

Rohkem

Sonata, INN-zaleplon

Sonata, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Sonata 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Teadaolevat toimet omavad abiained:

Rohkem

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista

INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond Õpitulemused: Kursuse lõpus õpilane: 1) mõista INIMESEÕPETUSE AINEKAVA ABJA GÜMNAASIUMIS Klass: 10. klass (35. tundi) Kursus: Perekonnaõpetus Perekond : 1) mõistab, kuidas ühiskonnas toimuvad muutused avaldavad mõju perekonna ja peresuhetega seotud

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava Sotsiaaltöö ja sotsiaalpol

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava Sotsiaaltöö ja sotsiaalpol Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Ühiskonnateaduste instituut Sotsioloogia, sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika õppekava Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika eriala Brigitta Õunmaa Tartus erihoolekandeteenusel

Rohkem

Lisa 1 Opioidsõltuvuse asendusravi Kliiniline protokoll Tallinn 2013

Lisa 1 Opioidsõltuvuse asendusravi Kliiniline protokoll Tallinn 2013 Lisa 1 Opioidsõltuvuse asendusravi Kliiniline protokoll Tallinn 2013 Eessõna Opioidsõltuvse asendusravi kliinilise protokolli koostamisel on aluseks võetud WHO poolt 2009. aastal välja antud juhised Guidelines

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale VALOCORDIN DIAZEPAM 10mg/ml suukaudsed tilgad, lahus diasepaam Enne ravimi kasutamist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet. - Hoidke infoleht

Rohkem

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui

ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui ESF VAHENDITEST RAHASTATAVA TÄISKASVANUTE TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKAVA 1. Üldandmed Õppeasutus: Õppekava nimetus: (venekeelsetel kursustel nii eesti kui vene keeles): Õppekavarühm: (täienduskoolituse standardi

Rohkem

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012

Mis on tubakas EST 99x210 sept2012 Mis on tubakas? Mis on tubakas? Tubakas on taim, mis kasvab enamikus maailmajagudes. Tubakataime kuivatatud lehtedest tehakse sigareid, sigarette, piibutubakat, vesipiibutubakat, närimistubakat, nuusktubakat.

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold

Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hoold Lisa 2 Kinnitatud Kambja Vallavalitsuse 08.03.2018 määrusega nr 11 PUUDEGA LAPSE HOOLDUS- JA SOTSIAALTEENUSTE VAJADUSE HINDAMISVAHEND Lapsevaema/hooldaja/kontaktisiku üldandmed Ees ja perekonnanimi Isikukood

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ära löö last- ka sõnadega Anne Kleinberg MD, PhD TLH Psühhiaatriakliiniku juhataja 20.11.2015 Sissejuhatus Vanemlikkus Vägivalla liigid Verbaalse vägivalla mõiste ja variandid Verbaalse vägivalla mõju

Rohkem

Kontrollkäik AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid kahel korral etteteatamata AS-i Hoolekandeteenuse

Kontrollkäik AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid kahel korral etteteatamata AS-i Hoolekandeteenuse Kontrollkäik AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 27.02.2014 kahel korral etteteatamata AS-i Hoolekandeteenused Valkla Kodu, millest esimene kontrollkäik toimus

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Kristi Soogenbits Sotsiaalse Käitumise küsimustiku sobivus Aspergeri sündroomiga teismeliste isiksuseomaduste mõõtmiseks ja antud küsimustiku normide uuendamine. Magistritöö

Rohkem

Katrin Elmet

Katrin Elmet Deliirium intensiivravis Orgaaniline psüühikahäire Orgaanilise psüühikahäire aluseks on kindlalt diagnoositav häire, mille tagajärjeks on tserebraalne düsfunktsioon Katrin Elmet 2012 Düsfunktsioon võib

Rohkem

Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas

Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekas Alzheimeri tõve diagnostika ja ravi TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 1 Kuupäev 29. veebruar 2016 Koht Lastekodu 48, Eesti Haigekassa, Harju osakond, nõupidamiste saal, Tallinn Algus

Rohkem

Non-pharmacological treatment

Non-pharmacological treatment Siinusrütmi säilitava ravimi valik Kliiniline küsimus Kas siinusrütmi säilitavaks raviks tuleks eelistada mõnd konkreetset ravimirühma/ravimit: BBL vs Ic vs III? Olulised tulemusnäitajad Surm, ajuinfarkt,

Rohkem

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK

MTÜ TALLINNA NAISTE TUGIKESKUS VARJUPAIK MTÜ TALLINNA NAISTE KRIISIKODU MAJANDUSAASTA ARUANNE Majandusaasta 01.01.2008 31.12.2008 ETTEVÕTTE NIMI MITTETULUNDUSÜHING TALLINNA NAISTE KRIISIKODU REGISTRI KOOD 80191735 AADRESS Wismari 37 4 Tallinn,

Rohkem

Kuidas kehtestada N&M

Kuidas kehtestada N&M Kehtestav suhtlemine Kuidas ennast kehtestada, kui Su alluv on naine/mees? Tauri Tallermaa 15. mai 2019 Suhtlemine Kui inimene suhtleb teise inimesega keele vahendusel, leiab aset miski, mida me mujal

Rohkem

Microsoft Word - efexor_depot_annexI_III_et

Microsoft Word - efexor_depot_annexI_III_et LISA I RAVIMI NIMETUSTE, RAVIMVORMIDE, TUGEVUSTE, MANUSTAMISVIISI, MÜÜGILOA HOIDJATE LOETELU LIIKMESRIIKIDES 1 Liikmesriik Müügiloa hoidja Ravimi väljamõeldud nimetus Tugevus Ravimvorm Manustamisviis Belgia

Rohkem

Zerene, INN-zaleplon

Zerene, INN-zaleplon LISA 1 RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Zerene 5 mg kõvakapslid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Iga kapsel sisaldab 5 mg zaleplooni. Abiaine: laktoosmonohüdraat 54 mg.

Rohkem

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc

Microsoft Word - alkohol_K22_EvSu.doc Kliiniline küsimus nr 22 Kas kõiki alkoholitarvitamise häirega patsiente on efektiivne sõeluda, ravida ja rehabiliteerida üldarstiabisüsteemis vs kõigis ambulatoorsetes eriarstiabiüksustes vs kõigis päevaraviüksustes

Rohkem

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is

3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui is 3-15-aastaste erivajadustega laste abivajaduse hindamise töövahend A. ÜLDANDMED (LAPS ja LEIBKOND) Isikukood Sünniaeg (PP/KK/AAAA) täita juhul, kui isikukood ei ole teada Ees- ja perekonnanimi Sugu Vanus

Rohkem

Keskkonnaministri määruse lisa 1

Keskkonnaministri määruse lisa 1 Keskkonnaministri 27.12.2016 määrus nr 74 Õhusaasteloa taotlusele ja lubatud heitkoguste projektile esitatavad täpsustatud nõuded, loa taotluse ja loa vormid Lisa 1 ÕHUSAASTELOA TAOTLUS Loa taotluse esitamise

Rohkem

KUTSESTANDARD /2 KLIINILINE PSÜHHOLOOG IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU Kutsekvalifikatsioonisüsteemi väljaarendamine

KUTSESTANDARD /2 KLIINILINE PSÜHHOLOOG IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU Kutsekvalifikatsioonisüsteemi väljaarendamine KUTSESTANDARD 05-15032006-01/2 KLIINILINE PSÜHHOLOOG IV, V TERVISHOIU JA SOTSIAALTÖÖ KUTSENÕUKOGU EESSÕNA Eesti kutsekvalifikatsiooni süsteemis määratletakse kutsekvalifikatsiooni nõudeid viiel tasemel.

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Tallinna patsient valikute ristmikul

Tallinna patsient valikute ristmikul Tallinna patsient valikute ristmikul Dr. Vassili Novak Konverents õpitud abitus 27 märts 2013 kiirabi 20613 80787 muul viisil saabunud 60174 25,52% 74,48% LV1 LV2 LV3 LV4 EMO saal + isolaatorid IR saal

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Karmen Vool ISIKSUSHÄIRETELE OMASTE JOONTE SEOS EMPAATIA NING TERAPEUTILISE SUHTEGA Magistritöö Juhendaja: Maie K

Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Karmen Vool ISIKSUSHÄIRETELE OMASTE JOONTE SEOS EMPAATIA NING TERAPEUTILISE SUHTEGA Magistritöö Juhendaja: Maie K Tartu Ülikool Psühholoogia instituut Karmen Vool ISIKSUSHÄIRETELE OMASTE JOONTE SEOS EMPAATIA NING TERAPEUTILISE SUHTEGA Magistritöö Juhendaja: Maie Kreegipuu Kaasjuhendaja: Andres Kaera Läbiv pealkiri:

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Konverents Terve iga hinna eest, 07.03.2013 Tervis ja haigus muutuvas maailmas Andres Soosaar Mis on meditsiin? Meditsiin on pikka aega olnud ruum, mille koordinaattelgedeks on tervise-haiguse eristus

Rohkem

KODUTUTE ALKOSÕLTLASTE SOTSIAALMAJA VAJADUSE TESTIMINE PÄRNU LINNA KALDAPEALSE KODU NÄITEL

KODUTUTE ALKOSÕLTLASTE SOTSIAALMAJA VAJADUSE TESTIMINE PÄRNU LINNA KALDAPEALSE KODU NÄITEL TARTU ÜLIKOOL Pärnu Kolledž Sotsiaaltöö korralduse osakond Ivi Kõrvemaa KODUTUTE ALKOSÕLTLASTE SOTSIAALMAJA VAJADUSE TESTIMINE PÄRNU LINNA KALDAPEALSE KODU NÄITEL Diplomitöö Juhendaja: Marju Medar, Ph.D

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale

Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu Teave tervishoiutöötajale Vähi läbilöögivalu (vllv) on mitmekesine 1 Valu on kõige sagedasem sümptom, mida seostatakse vähkkasvajaga või selle raviga. 2 Enamikul vähipatsientidest esineb

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v

Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal SMBK II osa Infektsioonhaigused ja v Lisa 1 KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse 2018 I poolaastal planeeritud kursused 2. nädal 08. 10.01.2018 SMBK II osa Infektsioonhaigused ja välihügieen Kaitseväes 2. nädal 11. 12.01.2018 SMBK

Rohkem

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 10 Kuupäev 2. mai 2018 Koht Dorpati konverent

TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 10 Kuupäev 2. mai 2018 Koht Dorpati konverent TÄISKASVANUTE UNEHÄIRETE ESMANE DIAGNOSTIKA JA RAVI TÖÖRÜHMA JA SEKRETARIAADI TÖÖKOOSOLEKU PROTOKOLL nr. 10 Kuupäev 2. mai 2018 Koht Dorpati konverentsikeskuse Parrot saal, Tartu Algus Lõpp kl 14.15 kl

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Psühholoogia instituut Evelin Kohtla WAIS-III VALIIDSUS KERGE KOGNITIIVSE DÜSFUNKTSIOONIGA PATSIENTIDE HINDAMISEL Mag

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Psühholoogia instituut Evelin Kohtla WAIS-III VALIIDSUS KERGE KOGNITIIVSE DÜSFUNKTSIOONIGA PATSIENTIDE HINDAMISEL Mag Tartu Ülikool Sotsiaalteaduskond Psühholoogia instituut Evelin Kohtla WAIS-III VALIIDSUS KERGE KOGNITIIVSE DÜSFUNKTSIOONIGA PATSIENTIDE HINDAMISEL Magistritöö Juhendaja: Liina Vahter, MSc Kaasjuhendaja:

Rohkem

Valdoxan, INN-agomelatine

Valdoxan, INN-agomelatine I LISA RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Valdoxan 25 mg õhukese polümeerikattega tabletid 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks õhukese polümeerikattega tablett sisaldab 25

Rohkem

TARTU HERBERT MASINGU PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA

TARTU HERBERT MASINGU PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA TARTU HERBERT MASINGU PÕHIKOOLI ÕPPEKAVA ÜLDOSA Sisukord 1. kooli väärtused ja eripära, kooli õppe- ja kasvatuseesmärgid... 4 1.1. Kooli eripära... 4 1.2 Põhihariduse eesmärgid... 5 1.3. Kooli väärtused...

Rohkem

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi

Maksu- ja Tolliamet MAKSUKOHUSTUSLANE Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsi Vorm KMD INF A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA. Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 0. kuupäevaks Kinnitan, et deklareeritavad arved puuduvad Esitan arvete andmed

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspi

Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspi Kontrollkäik SA-sse Hiiu Ravikeskus (1) Õiguskantsleri nõunikud kontrollisid 31.01.2014 etteteatamata SA-d Hiiu Ravikeskus. SA Hiiu Ravikeskus (edaspidi ka Ravikeskus) osutab õendusabiteenust ja hooldusteenust.

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed RAVIMI OMADUSTE KOKKUVÕTE 1. RAVIMPREPARAADI NIMETUS Nizoral, 2% kreem 2. KVALITATIIVNE JA KVANTITATIIVNE KOOSTIS Üks gramm kreemi sisaldab 20 mg ketokonasooli. INN. Ketoconazolum Abiainete täielik loetelu

Rohkem

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat

Versioon 2.0 TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist pat TEAVE ARSTIDELE BOSENTAN NORAMEDA 62,5 MG JA 125 MG ÕHUKESE POLÜMEERIKATTEGA TABLETTIDE KOHTA Enne Bosentan Norameda väljakirjutamist patsiendile, lugege palun hoolikalt ravimi omaduste kokkuvõtet. Kui

Rohkem

Microsoft Word - Document in Unnamed

Microsoft Word - Document in Unnamed Pakendi infoleht: teave kasutajale Diltiazem Lannacher 90 mg toimeainet prolongeeritult vabastavad tabletid Diltiaseem Enne ravimi võtmist lugege hoolikalt infolehte, sest siin on teile vajalikku teavet.

Rohkem

EMDR

EMDR PSÜÜHILINE TRAUMA RASEDUSKRIISI KONTEKSTIS 27.august 2014 Rakveres 1 Maire Riis Traumateraapia - ja koolituskeskus Laste ja Noorte Kriisiprogramm maire.riis@traumateraapia.ee TRAUMA Tüüp I trauma väljastpoolt

Rohkem

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme

Euroopa Liidu struktuurifondide programmi Meede 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused 1.3 Rehabilitatsioonialaste hindamis- ja sekkumisme KOGEMUSNÕUSTAJATE KOOLITUS Loov Ruum OÜ võitis hanke kogemusnõustajate koolitamiseks. Pakume koolitust inimestele, kes sooviksid saada tervisekahjustustest taastumise, lähedaste taastumise toetamise või

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus

EELNÕU Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus EELNÕU 21.06.2013 Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus 1. Karistusseadustiku muutmine Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused: 1) paragrahvi 58 punkt

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika ja logopeedia õppekava Ann Tamm LAUSE TÄHENDUSE JA MÕTTE MÕISTMINE 5

Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika ja logopeedia õppekava Ann Tamm LAUSE TÄHENDUSE JA MÕTTE MÕISTMINE 5 Tartu Ülikool Sotsiaalteaduste valdkond Haridusteaduste instituut Eripedagoogika ja logopeedia õppekava Ann Tamm LAUSE TÄHENDUSE JA MÕTTE MÕISTMINE 5 6-AASTASTEL AUTISMISPEKTRI HÄIREGA LASTEL Magistritöö

Rohkem

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse

Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse Kutse konverentsile! Hea kolleeg, Septembris 2018 loodud Dementsuse Kompetentsikeskus korraldab 14. märtsil 2019 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis (Nooruse 5, Tartu) rahvusvahelise dementsuse teemalise konverentsi

Rohkem

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkon

Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid Tabel 1. Keskkon Alus: Keskkonnaministri 20. jaanuari 2006.a määruse nr 6 Keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja keskkonnakompleksloa vormid" Tabel 1. Keskkonnakompleksluba Loa registreerimisnumber Loa taotluse

Rohkem

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014

Lisa 2 Riigikohtu esimehe ettekanne Riigikogu aasta kevadistungjärgul Esimese ja teise astme kohtute aasta statistilised koondandmed (2014 Esimese ja teise astme kohtute 2014. aasta statistilised koondandmed (2014. aasta jooksul saabunud kohtu ja lahendatud kohtumenetluste arv) 1 Allikas: Justiitsministeerium 1. TSIVIILKOHTUMENETLUS 1.1 Tsiviilasjade

Rohkem

Microsoft Word - EB6B7637.doc

Microsoft Word - EB6B7637.doc SISEHAIGUSTE ERIALA ARENGUKAVA KAASAJASTAMINE JA TÄIENDAMINE 2004. AASTAL Koostajad - Sotsiaalministeeriumi sisehaiguste komisjoni liikmed: Margus Lember Arvo Mesikepp Ann Raadik Veiko Vahula Viktor Vassiljev

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

mäluhäired.indd

mäluhäired.indd EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND I N V E S T I N G I N Y O U R F U T U R E KUI LÄHEDASEL ON MÄLUHÄIRED Abiks omastele toimetulekuks mäluhäiretega inimestega Tallinn 2013 Abiks omastele

Rohkem

Kõik slaidid Isiksuse struktuur pdf-i jao

Kõik slaidid Isiksuse struktuur pdf-i jao Isiksuse struktuur Alar Tamming alar@tavid.ee CARL GUSTAV JUNG Isiksuse struktuur Teadvus Alateadvus Mis on alateadvus? Kõik mida ma tean, kuid millele antud hetkel ei mõtle; kõik mida ma olen kas või

Rohkem

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade

A Peet Üldiseid fakte diabeedi tekkemehhanismide kohta \(sealhulgas lühiülevaade Suhkurtõve esinemissagedus lastel Diabeedi tekkepõhjused Aleksandr Peet SA TÜK Lastekliinik Suhkruhaiguse tüübid 1. tüüpi suhkruhaigus (T1D) Eestis 99,9% juhtudest kõhunääre ei tooda insuliini 2. tüüpi

Rohkem