Kasutusjuhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Kasutusjuhend"

Väljavõte

1 Kasutusjuhend Firmware 5.14

2 Sisukord ETTEVAATUSABINÕUD...4 ILME...9 TEHNILISED ANDMED...10 ALUSTAMINE...11 Aku laadimine 11 Seadme haldamine 13 Ülevaade peamenüüst 14 Juhtviiped 16 Töötamine ekraaniklaviatuuriga 17 Esivalgustus 19 Internetiga ühendumine 19 Laienduste installimine 22 Micro SD-kaardi sisestamine 23

3 RAKENDUSED...24 Raamatupood 25 Brauser 28 Standardrakendused 30 Mängud 32 RAAMATUTE LUGEMINE...45 Liigutused lugemisrežiimis 46 Lugemismenüü 47 Suhtlusvõrgud ja ReadRate 48 Sisukord 53 Järjehoidjad 54 Sõnastik 55 Märkmed 56 Lugemise sätted 57 Linkide avamine 60 Failide laadimine 60 Teek 66

4 SÄTTED...69 Wi-fi 69 Kontod ja sünkroonimine 70 Isikupärastamine 74 Keeles/Languages 77 Kell 77 Aku säästmine 78 Hooldus 78 Tarkvara 82 Seadme teave 83 PÜSIVARA VÄRSKENDAMINE...84 TÕRKEOTSING...88 KLIENDITUGI...90 VASTAVUS RAHVUSVAHELISTELE STANDARDITELE...91

5 Ettevaatusabinõud Lugege käesolev jaotis enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi. Nende juhiste järgimine aitab tagada toote ohutut kasutamist ja pikaajalist vastupidavust. Hoidmis-, transportimis- ja kasutamistingimused Seadme töötemperatuur on C. Seega kaitske seadet liiga madalate ja kõrgete temperatuuride eest. Ärge jätke kaableid kunagi soojusallikate lähedusse. Kaablite soojenemisel võib nende isolatsioon deformeeruda või kahjustuda ja see võib põhjustada süttimist või elektrilööke. Vältige järgmist: Elektrostaatilised laengud Ülemäärane mehhaaniline surve Tugevad elektromagnetväljad Otsene UV päikesevalgus elektromagnetkiirgus Vedelikud või niiskus Otsene kokkupuude leegi või suitsuga

6 EEEEEEEEEEEEEEEEE 5 Hooldus Ärge jätke seadet pikaks ajaks halva ventilatsiooniga keskkonda (nt autosse või tihedasse karpi/pakendisse). Ärge laske seadmel maha kukkuda ega üritage seda painutada. Kaitske ekraani objektide eest, mis võivad seda kriimustada või kahjustada. Ekraani piisavaks kaitsmiseks soovitame hoida seadet kaitsvas ja/või kõvas ümbrises. Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Ärge üritage e-lugerit lahti võtta ega muuta. Ärge kasutage seadet, kui selle aku, laadija (katkine korpus, kehv ühendus või purunenud toitekaabel) või SD-kaart on kahjustada saanud. Kui aku on kahjustunud (katkine korpus, elektrolüüdi lekkimine, deformeerumine jne), tuleks see lasta asendada volitatud hoolduskeskuses. Koduste või

7 EEEEEEEEEEEEEEEEE 6 muudetud akude kasutamine võib põhjustada plahvatusi ja/või seadme kahjustamist. Ärge kasutage ekraani/korpuse puhastamisel orgaanilisi ega anorgaanilisi lahusteid (nt bensüül jms). Kasutage seadme pinnalt tolmu eemaldamiseks pehmet lappi. Kandke sellele tolmu eemaldamiseks mõned tilgad destilleeritud vett. Ekraanil võib olla kuni viis katkist pikslit ja need ei põhjusta ekraani garantiilist asendamist. Kui seadet pole pika aja jooksul kasutatud, siis on võimalik, et aku laetuse indikaator ei tööta, kui laadija on ühendatud. Sellisel juhul ühendage laadija ja laske seadmel 1 tund laadida, seejärel lahutage kaabel ja taasühendage laadimisseade või USB kaabel. Nüüd saab seadet tavapärasel viisil kasutada.

8 EEEEEEEEEEEEEEEEE 7 Kui toote garantiiperioodil esineb rikkeid, võtke ühendust lähima volitatud hoolduskeskusega ja laske seade ohutuse tagamiseks üle vaadata. Üksikasjalikku teavet kohalike hoolduskeskuste kohta leiate PocketBook Internationali ametlikult veebisaidilt: Raadiosageduslik kiirgus Seade võtab vastu ja kiirgab raadiosageduslikku kiirgust ning võib häirida raadiosidet ja teisi elektroonikaseadmeid. Kui kasutate isiklikke meditsiiniseadmeid (nt südamerütmurit või kuuldeaparaati), konsulteerige oma arstiga või vastava seadme tootjaga, et saada teada, kas vastav meditsiiniseade on raadiosagedusliku kiirguse eest kaitstud. Ärge kasutage traadita sidet kohtades, kus need on keelatud (nt lennukis või haiglates), sest see võib häirida lennuki süsteemide või meditsiiniseadmete talitlust.

9 EEEEEEEEEEEEEEEEE 8 Kõrvaldamine Seadme ebaõigel viisil kõrvaldamine võib kahjustada keskkonda ja inimeste tervist. Selle vältimiseks tuleb järgida seadmespetsiifilisi kõrvaldamisnõudeid. Seadme materjalide taasringlus aitab säilitada loodusvarasid. Lisateavet taasringluse kohta saate kohalikust omavalitsusest, kohalikult jäätmekäitlusettevõttelt, poest, kust seadme ostsite ja volitatud hoolduskeskusest. Elektri- ja elektroonikakomponendid tuleb koguda olmeprügist eraldi (direktiiv kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on olemas jäätmete sorteerimise süsteemid). Teistes riikides kõrvaldage akud kooskõlas kohalike seadustega. Ärge üritage akut põletamise teel hävitada, sest see võib plahvatada!

10 Ilme 1. Algusse viib peamenüüsse. 2. Tagasi viib eelmisele leheküljele. 3. Edasi viib järgmisele. leheküljele. 4. Menüü avab kontekstimenüü (kui on saadaval). Sisse/välja Esivalgustus avamiseks vajutage ja hoidke sekundi jooksul menüünuppu. 5. Micro-USB-port seadme ühendamiseks arvuti või toiteadapteriga, kasutades USB-kaablit. 6. MicroSD-kaardipesa microsd-/sdhc-kaardi paigaldamiseks (kuni 32 GB). 7. Toitenupp hoidke all, et seadet sisse/välja lülitada.

11 Tehnilised andmed Ekraan 6" E Ink Pearl mahutundlik mitme anduriga ekraan, display, 212 dpi, must/valge Esivalgustuse Jah Protsessor 1000 MHz Muutmälu 256 MB Sisemälu 4/8 GB (sõltuvalt tootmiskuupäevast) * Operatsioonisüsteem Linux Side Wi-Fi (b/g/n) Micro-USB Mälupesa microsd/sdhc (kuni 32 GB) Raamatuvormingud PDF, EPUB (sh Adobe DRM-kaitsega); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC, MOBI, ACSM Pildivormingud JPEG, BMP, PNG, TIFF Aku Li-Ion polümeer, 1500 mah** Mõõtmed 174,4 114,6 8,3 mm Kaal 208 g * Tegelik vaba sisemälu maht oleneb seadme tarkvarakonfiguratsioonist. ** Aku tugiaeg ja eelnevalt toodud väärtused olenevad kasutusviisist, ühendusrežiimist ja sätetest.

12 Alustamine Käesolev peatükk kirjeldab seadme ettevalmistamist kasutamiseks ja selle peamisi juhtelemente. AKU LAADIMINE Aku eluea pikendamiseks on soovitatav laadida seadet esimesel korral 8 kuni 12 h välja lülitatult. Saate akut laadida (1) USB-kaabli ja arvuti abil või (2) laadijaga (lisaseade) otse vooluvõrgust. 1 2

13 AAAAAAAAAA 11 Aku esmakordsel laadimisel tegutsege järgmiselt. Ühendage seade USB-kaabli abil arvuti või laadijaga. Seade lülitub kohe sisse, kui laadimine käivitub. Kui aku on täielikult laetud, saate kasutamisvalmilt seadmelt kaabli lahti ühendada. Kui seade on arvuti ja kaabli ühendamise hetkel sisse lülitatud, ilmub dialoogiaken, milles palutakse valida toiming PC link (Ühendus arvutiga) või Charge (Laadimine). Laadimine käivitub ainult siis, kui on valitud vastav režiim.

14 AAAAAAAAAA 11 SEADME HALDAMINE Sisselülitamine Sisselülitamine Lukustamine Vabastamine Taaskäivitamine Tegumihaldur Vajutage toitenuppu. Kui Seade on kasutamiseks valmis, kuvatakse Peamenüü või viimati avatud raamat, olenevalt sätetest. Seadme välja lülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu, kuni seade lülitub välja. Saate lukustada seadme kolmel viisil: 1. Vajutage toitenuppu. 2. Käivitage Tegumihaldur. Puudutage ikooni, et seade blokeerida. 3. Saate seada automaatse klahviluku: valige Settings > Saving Power > Power (Sätted > Energiasääst > Lülita välja pärast) või Lock device after (Lukusta seade pärast) ja seadke jõudeoleku aeg, mis eelneb seadme lukustamisele. Vajutage toitenuppu Juhul, kui seade "hangub" (ei reageeri klahvivajutustele ega ekraani puudutamisele), saate selle taaskäivitada, vajutades toitenuppu 10 sekundit. Saate käivitada Tegumihalduri kahel viisil: puudutades teateriba ikooni ; bvajutades pidevalt nuppu Home. Tegumihaldur annab teile kiire juurdepääsu mõnedele seadme juhtfunktsioonidele: sulgege töötavad rakendused: vajutage ikooni, mis asub loendis rakenduse vastas; Seadme lukustamine. Vabastamiseks vajutage toitenuppu. Avage traadita ühenduste loend. Tehke ekraanipilt Seadme väljalülitamine.

15 AAAAAAAAAA 11 ÜLEVAADE PEAMENÜÜST Puudutage, et avada Kalender Libistage alla, et avada Teatepaneel Viimatised raamatud on loend, mis sisaldab hiljuti avatud raamatuid Viimati alla laaditud raamatud Libistage üles, et avada Rakenduste paneel

16 AAAAAAAAAA 11 Teatepaneel Puudutage või libistage ikooni Teatepaneel. alla, et avada MÄRKUS. Saate Teatepaneeli avada ka nuppu Menu (Menüü) vajutades. Teatepaneel annab teile lihtsa juurdepääsu funktsioonide Wi-fi ja Esivalgustus, Sünkroonige võrguteenustega, Tegumihaldur, Sätted ja Otsing. Ka uudised teenuses ReadRate kuvatakse selles. MÄRKUS: ReadRate uudiste vaatamiseks tuleb see teenus enne lubada. Valige Sätted > Kontod ja sünkroonimine > ReadRate ja Logige teenusesse sisse.

17 AAAAAAAAAA 11 JUHTVIIPED ETTEVAATUST! Seadme puuteekraan on äärmiselt tundlik ja õrn komponent. Selle kahjustamise vältimiseks puudutage seda ettevaatlikult, kui kasutate seadme juhtimiseks juhtviipeid. Puudutus Avab elemendi (raamatu, faili, kausta, rakenduse või menüü-üksuse). Pikk puudutus Avab elemendi kontekstimenüü (kui on saadaval). Libistamine Raamatu või loendi lehekülje vahetamine, pildi liigutamine: libistage sõrmega üle ekraani.

18 AAAAAAAAAA 11 Nipsatus Loendite kerimine: libistage sõrmega kiiresti üle ekraani. Mastaapimine Kujutise suurenduse muutmine: paigutage kaks sõrme ekraanile ja viige need kokku, et vähendada, ning laiali, et suurendada. TÖÖTAMINE EKRAANIKLAVIATUURIGA Ekraaniklaviatuuri kasutatakse teksti sisestamiseks (nt otsimisel või võrguühenduse mandaadi sisestamisel). Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat klahvi. Muu sisestamiskeele valimiseks vajutage keele nuppu. Ekraaniklaviatuuri keele lisamiseks avage Sätted > Klaviatuur.

19 AAAAAAAAAA Tõstuklahv 2. Tipitud teksti sisestamine 3. Ekraaniklaviatuuri sulgemine 4. Viimase tipitud sümboli kustutamine 5. Sisestuskeee muutmine. Parooli tippimisel (nt Wi-Fi-pääsupunkti mandaatide) ilmub tekstiväljale ikoon. Puudutage seda, et näha tipitud sümboleid.

20 AAAAAAAAAA 11 ESIVALGUSTUS Esivalgustuse sisse/välja lülitamiseks vajutage ja hoidke 1 sekund menüünuppu. Saate muuta esivalgustuse taset, kasutades liugurit teateribal. MIN MAX INTERNETIGA ÜHENDUMINE Seadme saab ühendada Internetiga Wi-Fi-võrgu kaudu. Kui te avate rakenduse, mis nõuab Interneti-ühendust (nt Brauser või BookStore), luuakse Wi-Fi-ühendus automaatselt. Kui tuntud võrku pole saadaval, avaneb loend saadavaolevate traadita ühendustega. Kui võrk, millega soovite luua ühendust, on turvatud, sisestage võrgu parool, kasutades ekraaniklaviatuuri.

21 AAAAAAAAAA 22 Samuti, WiFi-ühenduse saab lubada/keelata, klõpsates ikooni teatepaneelil. Kui tuntud võrk on saadaval, luuakse ühendus automaatselt hiljem, vastasel juhul avaneb saadavalolevate võrkude loend. Täpsemad sätted WiFi-ühenduse üksikasjalikemate seadistuste tegemiseks valige Sätted > WiFi, minge valitud võrku ja klõpsake ikooni Veel ekraani alaosas: Sa võid muutke IP-aadressi konfiguratsioon: DHCP IP aadressi automaatne hankimine (kui DHCP server on konfigureeritud) Käsitsi (edasijõudnud kasutajatele) sisestage virtuaalsel klaviatuuril võrguparameetrid käsitsi Kui ühendutaval võrgul on puhverserver, saate määratleda selle parameetrid valikus Puhvri konfiguratsioon Ühendus varjatud võrguga 1. Liikuge menüüs Sätted > Wi-Fi;

22 AAAAAAAAAA Ühenduse seadistamiseks varjatud võrguga avage suvand Ühendus varjatud võrguga ning sisestage virtuaalsel klaviatuuril väljale Võrgunimi (SSID). 3. Valige järgnevas loendis turbetüüp: Pole - avatud võrgu puhul. Lihtne (WEP) - pärast selle suvandi valimist peate määratlema WEP-autentimine tüübi Avatud süsteem või Jagatud võti. WPA/WPA2 PSK peate sisestama võrgu võtme (kuni 64 sümbolit). 4. Võrgukonfiguratsiooni kontrollimiseks ning ühenduse loomiseks naaske valikusse Ühendus varjatud võrguga ning vajutage nuppu Ühenda.

23 AAAAAAAAAA 22 LAIENDUSTE INSTALLIMINE Saate installida täiendavaid teksti ettelugemise pakette (saadaval allalaadimiseks PocketBooki veebisaidi osas Tugi) ja sõnastikke (saate osta sõnastikke rakendusest Raamatupood). 1. Kopeerige PBI-fail seadme sisemällu. 2. Ühendage seade arvuti küljest lahti. 3. Laaditud fail ilmub loendisse Viimased sündmused. 4. Käivitage kopeeritud laiendusfail rakendusena ja kinnitage installimine.

24 AAAAAAAAAA 22 MICRO SD-KAARDI SISESTAMINE Seadmel on 4/8 GB (sõltuvalt tootmiskuupäevast) sisemälu, mida saate laiendada Micro SD-kaardiga. Sisestage mälukaart pesasse, nagu on näidatud illustratsioonil, ja vajutage seda, kuni see fikseerub. Tagantvaade Kaardi väljastamiseks vajutage õrnalt sellele, kuni see vabaneb ja tõmmake see välja. TÄHELEPANU! Kui teie SD-kaart jääb kinni, ärge püüdke seda ise väljutada ja pöörduge viivitamatult klienditoe poole.

25 Rakendused Selles jaotises tutvustatakse teile rakendusi, mis on seadmesse eelnevalt installitud. On kolm rakendust, mis on kättesaadavad peamenüüst: Teek; Raamatupood; Brauser. Ülejäänud rakendused on kättesaadavad rakenduste ribal. Selle käivitamiseks puudutage ikooni menüüs.

26 RRRRRRRRRR 22 TEEK Teek on e-raamatute failihaldur, mis võimaldab rühmitada, sortida, muuta jaotise väljanägemist ja teha otsinguid. Vt lisateavet selle rakenduse kohta Teek. RAAMATUPOOD Rakendus Raamatupood annab teile kiire ja mugava juurdepääsu litsentsitud sisu allalaadimiseks seadmesse raamatupoe portaalist ( Interneti-ühendus peab olema aktiveeritud. Kui olete portaalis juba registreerunud, vajutage ikooni I already have an account BookLand (Mul on juba konto BookLand'is) ja kontrollige Raamatupoe sätetest, kas kasutajatunnus ja parool on õigesti sisestatud.

27 RRRRRRRRRR 22 Sisestage oma konto andmed Raamatupoe jaotises Settings > Accounts and Synchronization (Sätted > Kontod ja sünkroonimine) oma seadmes. Kui ühendus kontoga on seatud õigesti, saate te juurdepääsu kõigile portaali funktsioonidele. Välju Isiklik ruum

28 RRRRRRRRRR 22 Vajutage ikooni Personal Room (Isiklik ruum), et laiendada suvandeid isikliku kontoga töötamiseks: Top up the balance (Lisa krediiti) lisage krediiti BookLand'i saidil või otse seadmes, kasutades pangakaarti (Visa, MasterCard, Maestro); Purchase history (Ostude ajalugu) poest ostetud kaupade loend; My cards (Minu kaardid) kasutatud pangakaardid; Exit (Väljumine). Valige raamat ja vajutage ikooni Buy (Osta) kaupade ostmiseks. Valige allalaaditava raamatu vorming ja vajutage ikooni Buy and download (Osta ja laadi alla) lehel Your purchase (Teie ost). Ostetud fail teisaldatakse kausta Library > Downloads (Teek > Allalaadimised) ja kuvatakse peamenüü kausta Last events (Viimased sündmused) seinal. PANGE tähele, et kui teie kontol pole raha, pakutakse teile võimalust lisada krediiti BookLand'i saidil või otse seadmes, kasutades pangakaarti (Visa, MasterCard, Maestro);

29 RRRRRRRRRR 22 BRAUSER See on rakendus veebisaitide vaatamiseks. Brauseri käivitamisel soovitatakse teil ühenduda mõne saadaoleva traadita võrguga. Veebisaidi aadressi sisestamiseks vajutage aadressiriba, sisestage aadress ekraaniklaviatuuri abil ja vajutage sisestusklahvi. Lingi avamiseks puudutage seda. Kui veebisait ei mahu ekraanile, saate seda kerida: asetage sõrm ekraanile ja lohistage saiti. Samuti saate veebisaiti suurendada/ vähendada (kaht sõrme lahku/kokku viies). Riistvaraliste nuppudega / saab lehekülge vertikaalselt kerida: kerib alla ja kerib üles. Brauser toetab mitme akna avamist, seega saate avada veebisaite uues aknas ja kõiki avatud aknaid vastava menüü kaudu avada. Samuti saate brauseri menüü kaudu vaadata külastatud veebisaitide ajalugu, allalaadimisi, lemmikuid,

30 RRRRRRRRRR 22 reguleerida kuvatavate veebisaitide suurendust, kuva pöörata ja konfigureerida brauserit jaotises Sätted. Menüüs Sätted saate ajaloo ja küpsised kustutada, ning JavaScripti ja piltide laadimise keelata/lubada. Brauserist väljumiseks vajutage vastavat üksust brauseri menüüs. STANDARDRAKENDUSED Märkmed Selles osas saate vaadata lugemise ajal tehtud märkmeid. Kui olete märkme valinud, avaneb raamatu sisukord kohas,

31 RRRRRRRRRR 33 kus see tehti. Lisateavet märkmete loomise ja redigeerimise kohta vt käesoleva juhendi jaotisest Märkmed. Kalender ja kell Avab praeguse kuu kalendri ja kella. Navigeerimine / võimaldab kalendri kerimist. Nupp viib teid tagasi praeguse kuu juurde. Lisateavet kuupäeva ja kellaaja häälestamise kohta vt juhendi peatükist Kell. Kalkulaator Funktsioonikalkulaator toetab erinevaid matemaatilisi tehteid, nt erinevaid arvusüsteeme, trigonomeetrilisi, logaritmilisi, võimsuse ja loogikatehteid. Scribble Joonistamisrakendus. Joonistamisvahendi valimiseks kasutage rakenduse juhtpaneeli.

32 RRRRRRRRRR 33 Tekst: valige tekstikasti asukoht ja suurus. Tekst sisestatakse ekraaniklaviatuuri abil; Font: muutused font ja selle suurus; Pliiats: tööriist kitsa joone tõmbamiseks; Marker: tööriist paksu joone tõmbamiseks; Kustukumm: tööriist joonte ja teksti eemaldamiseks; Ennistamine: viimase toimingu tühistamine; Praeguse joonistuse number/joonistuste koguarv: aktiivse joonistuse vahetamine; Uus: uue joonistuse loomine; Joonistuse kustutamine; Rakendusest väljumine. Pildi salvestamiseks vajutage ikooni. Aktiivne pilt salvestatakse seadme juurkaustas olevasse kausta My Pictures. Lisaks kasutatakse rakendust Scribble graafiliste märkmete redigeerimiseks.

33 RRRRRRRRRR 33 Galerii Avab teegi piltide vaatamise režiimist (failid kaustas Photo). Avatud fotot kuvatakse täisekraanivaates. Selleks, et teha fotost Taaskäivituslogo või Väljalülituslogo, seda pöörata funktsiooniga Pööra või kuvada selle Teave, puudutage täisekraanivaates fotot, et liikuda redigeerimisrežiimi ja vajutage ekraani paremas nurgas ikooni Redigeerimisrežiimis saate fotot suurendada suurendamisviibete abil ja määrata valitud ala logoks. MÄNGUD Klondike Klassikaline Solitaire. Sudoku Populaarne Jaapani pusle. Tühja lahtri valimiseks tuleb sellele vajutada. Pärast seda saate valitud lahtrisse sisestada

34 RRRRRRRRRR 33 numbrid, mis teie arvates peaksid lahtris olema või pakkuda silte - numbreid lahtrite jaoks. Numbrid ja sildid tuleb valida valikupaneeli alaosast. Male Saate mängida sõprade või seadme vastu. Kui mängite seadme vastu, saate valida 10 raskusastme vahel. INTERAKTIIVSED RAKENDUSED RSS News Rakendus RSS-voogude lisamiseks ja lugemiseks. RSS-voo lisamiseks avage RSS-häälestus. Valige suvand Lisa RSS voog. Kasutage ekraaniklaviatuuri, et sisestada aadress. Voo kustutamiseks valige see ja avage kontekstimenüü ning valige käsk Kustuta või vajutage prügikasti ikooni.

35 RRRRRRRRRR 33 Voo redigeerimiseks valige see, avage kontekstimenüü ja valige käsk Redigeeri. Kasutage ekraaniklaviatuuri, et voo aadressi redigeerida. Voo värskendamiseks valige rakenduse menüüs käsk Värskenda. Värskendatud sisu lisatakse HRSS-faili ja fail on lugemiseks avatav pärast värskendamist. Uudiste allalaadimise olek kuvatakse värskendamise ajal. Pärast värskendamist on fail valmis brauseriga lugemiseks ühenduseta režiimis. Viimaste voogude lugemiseks valige rakenduse menüüs suvand Viimaste uudiste lugemine. Viimased alla laaditud RSS-voo värskendused avanevad brauseris. Uudistearhiiv: selle suvandi valimisel saate lugeda eelnevalt salvestatud RSS-vooge.

36 RRRRRRRRRR 33 PocketBook Sync Teeninduse PocketBook Sync abiga võite Te oma seadmesse (või isegi mitmesse seadmesse) otse alla laadida kõiki raamatupoe portaalis valitud raamatuid. PocketBook Sync on mugav seetõttu, et Te võite poe koduleheküljel faile eelnevalt valida ja seejärel teile sobival ajal oma seadmesse alla laadida. Kasutus MÄRKUS: Teeninduse PocketBook Sync korrektseks tööks peab seadmel olema sätitud aktuaalne kellaaeg ja kuupäev (Settings > Date/time) Teeninduse PocketBook Sync kasutamiseks peate täitma mõningaid lihtsaid samme: Registreerimine 1. Registreeruge portaalis Raamatupood. (Näiteks portaalis peate te lisama

37 RRRRRRRRRR 33 arvestuskandesse oma seadme, sisestades Seade Pocket- Book jaos seadme seerianumbri). 2. Autoriseerige PocketBook Sync is. Selleks: käivitage rakendus PocketBook Sync ja vajutage Autoriseerimine või valige punkt Sisselogimine PocketBook Sync häälestustes (Settings > Accounts and Synchronization > PocketBook Sync). Kui WiFi-ühendus ei olnud sisselülitatud, pärib seade ühenduse loomist ). valige sisupakkujate loetelust pood, kus te olete registreeritud ja sisestage oma poes oleva arvestuskande andmed. Sisu valimine ja saatmine oma seadmele Raamatupoe koduleheküljel valige välja raamatud ja saatke need seadmesse. (Näiteks raamatupoes BookLand peate valima sisu jaos Kaubad ja vajutama nupule Saada PocketBook i. Sisu allalaadimine seadmesse

38 RRRRRRRRRR 33 Lülitage sisse traadita ühendus WiFi Teie seadmes või valige käsk Värskenda rakenduses PocketBook (kui WiFi-ühendus ei olnud aktiveeritud, pärib seade ühenduse loomist). Kui PocketBook Sync häälestustes on valitud automaatne ühenduse loomine, lülitub WiFi automaatselt iga poole tunni tagant uute linkide olemasolu kontrollimiseks (kui seade ei ole välja lülitatud / unerežiimis). Pärast edukat ühendumist lingid allalaadimiseks laaditakse automaatselt järjekorda. Kui PocketBook Sync häälestustes on valitud automaatne allalaadimine, hakkavad failid allalaaduma automaatselt. Kui PocketBook Sync häälestustes on valitud allalaadimine Päringu alusel, siis näete jaotises Järjekorras uute linkide loetelu. Vajalik on valida ühe, mitu või kõik loetelu elemendid ja vajutada Allalaadimine (sellise häälestuse korral saab eemaldada allalaadimiseks soovimatuid linke, vajutades Eemaldada).

39 RRRRRRRRRR 33 Te näete allalaaditavaid ja juba allalaaditud faile jaotises Allalaadimised. Pärast allalaadimist ilmuvad uued failid Allalaadimiskaust, mille asukoht on nimetatud PocketBook Sync häälestustes (kaust vaikimisi Downloads). Dropbox PocketBook Dropbox rakendus võimaldab teie seadmesse alla laadida faile, mis on Dropboxi lisatud ükskõik millisest arvutist või seadmest, millesse on Dropboxi veebisaidilt installitud Dropboxi rakendus. Teil vaja PocketBooki midagi installida ega ühtki muud toimingut teha, piisab vaid teenuse autoriseerimisest. Kuidas kasutamist alustada 1. Registreeruge Dropboxi teenuse veebilehel ( Dropboxi autoriseerimiseks sisestage oma Dropboxi konto andmed (e-posti aadress ja parool) enda Pocket- Booki seadmes, valides Sätted > Kontod ja sünkroonimine

40 RRRRRRRRRR 33 > Dropbox > Sisselogimine. (WiFi-ühendus peaks olema sisse lülitatud, muidu palutakse teil see sisse lülitada) 3. Pärast autoriseerimise õnnestumist luuakse seadme teegis sünkroonimiskaust Dropbox PocketBook. Teie Dropboxi kontole ilmub kataloog Rakendus > PocketBooki lugeja ja pärast sünkroonimist on see saadaval teistest Dropboxi kasutavatest seadmetest. RAKENDUSEL on teie seadmes juurdepääs ainult failidele, mis asuvad kaustas PocketBooki lugeja Kuidas sünkroonida Automaatselt: 1. Failid, mis on lisatud kataloogi Rakendus > Pocket- Booki lugeja ja seadme sünkroonimiskausta, sünkroonitakse automaatselt, kui internetiühendus on sees. 2. Kõik sünkroonitud failid laaditakse alla sünkroonimiskausta teeki (vaikimisi on sünkroonimiskaustaks

41 RRRRRRRRRR 44 määratud Dropbox PocketBook, kuid te saate seda muuta, valides Sätted > Kontod ja sünkroonimine > Dropbox > Sünkroonimiskaust) Käsitsi: 1. Kogu sünkroonimiskaustade sisu sünkroonimiseks valige menüü Sätted ja seejärel Kontod ja sünkroonimine > Dropbox > Failide sünkroonimine või valige kaust Teek ja seejärel sünkroonimiskausta kontekstimenüüst Failide sünkroonimine. 2. Pärast sünkroonimist on kõik hangitud failid saadaval seadme teegis asuvas sünkroonimiskaustas. Send-to-PocketBook See rakendus võimaldab saata faile teie seadme e-posti aadressile. Saadetud raamatud laaditakse automaatselt alla teie seadmesse, kui WiFi-funktsioon on sisse lülitatud. Kuidas kasutamist alustada

42 RRRRRRRRRR Registreeruge teenuse Send-to-PocketBook kasutajaks, tehes selleks järgmist: Käivitage rakendus: jaotisest Rakendused > Send-to-PocketBook; või Sätted > Kontod ja sünkroonimine > Rakendused > Send-to-PocketBook; MÄRKUS. WiFi-ühendus peab olema sees, muidu palutakse teil see sisse lülitada. 2. Avanenud viisardis sisestage oma e-posti kontaktaadress ja parool. 3. Aktiveerimislinki sisaldav e-kiri saadetakse määratud e-posti aadressile. Järgige seda linki, et saada oma seadme e-posti aadress (nt MÄRKUS. E-posti kontaktaadressi kasutatakse ainult rakenduse autoriseerimiseks ja seadme teenuseaadressi

43 RRRRRRRRRR 44 com kasutatakse raamatute saatmiseks, et saaksite need oma seadmesse alla laadida. 4. Pärast aktiveerimist värskendage seadme registreerimisviisardit. Pärast seda on kõik rakenduse funktsioonid teile kättesaadavad ja teegis luuakse vastuvõetud raamatute allaladimiskaustsend to PocketBook. Kuidas faile vastu võtta Automaatselt: 1. Failid, mis on saadetud teie seadme teenuse e- posti aadressile, laaditakse automaatselt alla seadme teegi allalaadimiskausta, kui interneti-ühendus on sees. Allalaadimiskaust on autoriseerimiseks saadaval järgmistest asukohtadest: Rakendused > Send-to-PocketBook; kontekstimenüü Allalaadimiskaust: Sätted > Kontod ja sünkroonimine > Send-to-PocketBook > Mine kausta; Teek > Send-to-PocketBook.

44 RRRRRRRRRR Vaikimisi on allalaadimiskaustaks Send-to-Pocket- Book, kuid te saate muuta seda registreerumisel või jaotises Sätted > Kontod ja sünkroonimine > Send-to-Pocket- Book > Allalaadimiskaust. Käsitsi: Allalaadimiskausta sisu värskendamiseks kaustas Sätted valige Kontod ja sünkroonimine > Send-to-PocketBook > Failide vastuvõtmine või valige kaustas Teek käsk Failide vastuvõtmine allalaadimiskausta kontekstimenüüs. Vastuvõetud failid on saadaval ka seadme teegis asuvas allalaadimiskaustas. Usaldusväärsete saatjate loend Dokumendid saab seadmes alla laadida, kui need saadetakse aadressilt, mis sisaldub valges nimekirjas (usaldusväärsete saatjate loend).

45 RRRRRRRRRR 44 Aadress, mis määratleti registreerumisel, on loendisse lisatud vaikimisi. Kui meil saadetakse teie seadmesse tundmatult aadressilt, siis saate te kirja, mis sisaldab ettepanekut lisada saatja valgesse nimekirja. Pärast teie kinnitust saadetakse teile failid teie seadmele lisatud e-posti aadressilt. Sel viisil ei satu seadmesse rämpsposti.

46 Raamatute lugemine Käesolev peatükk kirjeldab e-raamatute lugemist ja lugeri tarkvara häälestamist kõige mugavamaks lugemiseks. Seade toetab järgmisi raamatuvorminguid: PDF, EPUB (sh Adobe DRM-kaitsega); FB2, FB2.ZIP, DOC, DOCX, TXT, DjVU, RTF, HTML, HTM, CHM, TCR, PRC (MOBY). Raamatu avamiseks puudutage selle pealkirja jaotises Viimati avatud või Teek. Kui olete raamatu varem avanud, avatakse see uuesti leheküljelt, kus lugemise pooleli jätsite. Mõningate raamatuvormingute puhul (näiteks FB2 või epub) alustab luger lehekülgede loendamist pärast raamatu avamist sel juhul kuvatakse olekuribal lehekülgede arvu asemel.... Lehekülgede loendamise ajal ei ole mõned funktsioonid saadaval. Lugemismenüü esile toomiseks puudutage ekraani keskosa või vajutage nuppu Menu (Menüü).

47 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 44 LIIGUTUSED LUGEMISREŽIIMIS Sulge raamat; Loo järjehoidja; Pööra lehekülgi edasi; Pööra lehekülgi tagasi; Ekraani keskkoha vajutamisel tuleb esile Lugemismenüü Lehekülje Mastaapimine

48 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 44 LUGEMISMENÜÜ Sisukord Book name: (Raamatu nimi:) puudutage, et kuvada raamatu teave või avada menüü ReadRate Tagasi Otsing Järjehoidja Ava menüü ReadRate Vedage liugurit, et pöörata lehekülgi, või puudutage lehekülje numbrit, et sisestada vajaliku lehekülje number.

49 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 44 SUHTLUSVÕRGUD JA READRATE Nüüd saate Pocketbookiga kasutada ka suhtlusvõrkude võimalusi: jagada raamatutest tsitaate; lisada kommentaare; jagada, mida loete või olete lugenud, mis meeldib või ei meeldi. ReadRate võimaldab vaadata sõprade sündmusi ja vaadata, millised on nende lemmikraamatud. Sündmuste suhtlusvõrkudesse saatmiseks vajate interneti-ühendust. ReadRate i menüü avamiseks puudutage lugemismenüü ikooni.

50 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 44 Lugemise olek ja raamatu hinne 1. Puudutage ühte suvandit (Loen praegu, Olen lugenud, Plaanin lugeda, Soovitan või Rate (Hinda) 1 kuni 5 tärniga). 2. Sisestage andmed (E-post ja parool) ühel oma kontol: sotsiaalvõrgustikes või turu Raamatupoes. 3. Seejärel luuakse ReadRate i profiil, millega saate siduda muude suhtlusvõrkude kontosid. Pärast autoriseerimist avaneb järgmine aken.

51 RRRRRRRRRRRRRRRRRR Valige suhtlusvõrgud, kuhu soovite uudiseid saata: Facebook, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter Valitud suhtlusvõrkude ikoonid muutuvad rasvaseks. 5. Kui valitud suhtlusvõrku pole ReadRate i profiiliga seotud, palutakse teil see siduda. 6. Kinnitage valik nupuga OK. Kõik tegevused kuvatakse vaikimisi teie ReadRate i profiilis ja valitud suhtlusvõrkude uudistereal. Pärast oleku Hetkel loen, Loetud, Meeldib või Ei meeldi aktiveerimist, muutub vastav ikoon värviliseks, ja. Soovita 7. Puuduta suvandit Soovita. 8. Pärast seda tehakse protseduur Lugemise olek ja hinnang raamatule, alustades 2. üksusest.

52 RRRRRRRRRRRRRRRRRR Vali loendist sõber või sisesta kasutaja e-posti aadress, et saata talle soovitus. 10. Sisesta kommentaar ja kinnita saatmist, vajutades ikooni Soovita. Tsitaadi jagamine Raamatust tsitaadi jagamiseks tegutsege järgmiselt. 1. Kui olete avatud raamatu kuvamise ajal pikalt ekraanile vajutanud, kuvatakse teksti valimise kursor. 2. Valige tsitaat ja vajutage jagamise ikooni. 3. Pärast seda tehakse protseduu Lugemise olek ja raamatu hinne alustades 2. üksusest.

53 RRRRRRRRRRRRRRRRRR Kõiki sõprade tegevusi ReadRate is näete seadme menüüs Hiljutised sündmused. 5. Saate sündmusi kustutada või avada. Avamisel kuvatakse kõik uued sõprade tegevused ReadRate is. Kui soovite suhtlusvõrkude kontode teabe ReadRate ist kustutada, valige PocketBooki menüüs Sätted > Kontod ja sünkroonimine > ReadRate > Eemalda ReadRate i autoriseerimine. Kui soovite ReadRate i ajutiselt välja lülitada, valige Väljas menüüs Sätted > Kontod ja sünkroonimine > ReadRate > ReadRate i olek. Pärast seda toimingut peidetakse ja muudetakse mitteaktiivseks kõik ReadRate i suvandid.

54 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 55 SISUKORD Kui raamatul on sisukord, saate selle avada, valides vastava üksuse lugemismenüüs. Sisujaotis jaguneb kolmeks siseosaks: Jaotised (raamatu peatükkide nimed); Järjehoidjad (luuakse lugemise ajal); Märkmed (graafika või tekst). Kui sisukorras on rohkem kui üks tasand, kuvatakse kõrgema taseme sissekannete ees "+" märk puudutage seda, et laiendada. "+" märgist saab "-" märk puudutage seda, et ahendada. Sisukorra menüü avamiseks puudutage ekraani ja hoidke oma sõrme sellel või vajutage klahvi. Kasutades menüüd, saate avada sisukorra kirje, redigeerida või kustutada märkmeid ja järjehoidjaid. Sellele lisaks saate laiendada või ahendada kõiki sisukorra kirjeid.

55 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 55 JÄRJEHOIDJAD Järjehoidja loomiseks puudutage ekraani ülemist paremat nurka. Ekraanile ilmub lontkõrva märk. Järjehoidja kustutamiseks vajutage seda märki uuesti ja kinnitage kustutamine. Samuti saate järjehoidjaid lisada/eemaldada, valides vastava menüü-üksuse. Kõik järjehoidjad kuvatakse ka raamatu sisukorras

56 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 55 SÕNASTIK Puudutage sõna pikemalt, et avada paneel, kust saate otsida tõlget installitud sõnaraamatust või Google ist. Pärast sõnaraamatu üksuse valimist avaneb sõnaraamatu valitud sõna kirje. Saadaval on järgmised tööriistad. Sarnaste sõnade vaatamine / tagasi sõna tõlkimisse Kinnitab akna ekraani ülemisse/ alumisse osasse Ekraaniklaviatuur tõlgitava teksti sisestamiseks Sõnastiku vahetamine

57 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 55 MÄRKMED Saate salvestada märkmetesse fragmente oma lemmikraamatutest ja teksti otse käsitsi kirjutada. Kõik märkmed kuvatakse ka raamatu sisukorras. Märkmete režiimi sisenemiseks valige lugemismenüüs jaotis Märge. ARVESTAGE, et käsitsi kirjutatud märkmed ei ole saadaval DjVu raamatutes. Pärast režiimi Märkmed sisenemist kuvatakse kohtspikri aken. Kõiki märkmeid saab vaadata jaotisest Märkmed üksuses Rakenduste paneel

58 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 55 LUGEMISE SÄTTED Saate ramatute kuvamise sätteid eelistustes kohandada. Tekstivormingus raamatud Tekstivormingus raamatutel (TXT, FB2, DOC etc.) on olemas suvandid lugeja tarkvara konfigureeerimiseks: font, fondi suurus, reavahe, lehekülje ääriste laius, poolitamine (sees/ väljas), kodeeriing. Line spacing Page margins width MÄRKUS. Saate muuta fondi suurust, kasutades mastaapimise liigutust: pigistage kaks sõrme kokku, et vähendada fondi suurust, ja lükake sõrmed laiali, et suurendada.

59 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 55 PDF ja DJVu Saate muuta ainult kogu lehe mastaapi (välja arvatud režiimis Reflow vormingu PDF puhul). Pigistage kaks sõrme kokku, et välja suumida, või lükake sõrmed laiali, et sisse suumida, või libistage sõrme ülespoole ekraani paremas servas, et sisse suumida, või allapoole, et, vastavalt, välja suumida. Lugemismenüü jaotises Mode (Režiim) saate suumida lehekülgi või valida kuvamisrežiimi: 1. Fit width (Laiuse sobitamine) lehekülje mastaapimine ekraani laiusele;

60 RRRRRRRRRRRRRRRRRR Whole page (Terve lehekülg) ühe lehekülje mastaapimine; 3. Columns (Veerud) raamatute lugemiseks veergudes. Leheküljel navigeerimiseks kasutage navigeerimisnuppe. Järgmine lehekülg pööratakse, kui olete jõudnud lehekülje alumise servani. 4. Reflow selles režiimis vormindatakse tekst nii, et see kuvatakse ekraanil täielikult. Režiimi Reflow toetatakse ainult PDF raamatute puhul. Mõningaid tabeleid ja pilte ei saa režiimisreflow kuvada. 5. Margins cropping (Ääriste kärpimine) võimaldab vähendada ääriste laiust või kõrgust. Lugemismenüü jaotises Mode (Režiim) vajutage nuppu menüü Margins cropping (Veeriste kärpimine) laiendamiseks: väljas lülitage veeriste kärpimine välja; automaatne veerised kärbitakse automaatselt käsitsi nihutage noolenuppe, et seada veeriste laiust ja kõrgust.

61 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 66 EPUB EPUB vormingus raamatutel on olemas suvandid lugeja tarkvara konfigureeerimiseks: font, fondi suurus, reavahe, lehekülje ääriste laius. LINKIDE AVAMINE Allmärkuse või sisemise või välimise lingi avamiseks puudutage, et sisestada linkide režiimi. Režiimist väljumiseks puudutage ekraani ülemist vasakut nurka. Kui link viib veebisaidile, avatakse see seadme sisemise brauseriga. Lugemisrežiimi naasmiseks vajutage brauseri menüüs käsku Välju. FAILIDE LAADIMINE Ühendage seade micro-usb-kaabli abil arvutiga. NB! Seade peab olema failide ülekandmise ajal sisse lülitatud.

62 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 66 Teil palutakse valida USB-režiim: PC link või Laadimine. Valige PC link. Arvuti operatsioonisüsteem tuvastab seadme mälu eemaldatava kettana (kui SD-kaart on paigaldatud, tuvastatakse kaks ketast). Saate nüüd seadme sisemällu või SD-kaardile Exploreri või muu failihalduri kaudu faile kopeerida. TÄHELEPANU! Pärast failide kopeerimist eemaldage seade enne kaabli lahti ühendamist turvaliselt! Kaitstud e-raamatute allalaadimine (Adobe DRM) Kaitstud vormingus e-raamatute kasutamiseks tuleb registreeruda veebisaidil ((Sign in > Create an Adobe Account) (Logi sisse > Loo Adobe konto). Laadi alla *.acsm-i kaudu 1. Avage brauseris veebisait MÄRKUS: teie brauseri praegune versioon seadmes ei toeta Flash Player'it

63 RRRRRRRRRRRRRRRRRR Avage suvand Menu > All Products > Products. 3. Järgige linki Digital Editions (Digitaalsed väljaanded) toodete tähestikulises registris. 4. Avage suvand Visit the sample ebook library (Külasta näidisena kasutatavate e-raamatute teeki) lehe allosas, et teeki siseneda; 5. Valige raamat ja klõpsake käsku Download item (Laadi üksus alla). 6. Ekraanile ilmub allalaadimise aken. Faili nimi peaks sisaldama raamatu nime ja faililaiendit.acsm. Klõpsake käsku Save (Salvesta). 7. Pärast seda, kui fail on PC-arvutis salvestatud, kuvatakse link URLLink.acsm. MÄRKUS. Sama toimingute jada võimaldab laadida alla kaitstud raamatu lingi mis tahes online raamatupoest. Kaitstud (DRM) raamatu avamiseks seadmes tehke järgmist: 1. Kopeerige raamatu lingi fail (*.acsm) oma seadmesse.

64 RRRRRRRRRRRRRRRRRR Leidke fail oma seadmes ja avage see. 3. Seadme aktiveerimiseks järgige ekraanijuhiseid. Selleks kasutage ekraaniklaviatuuri, et sisestada oma konto kasutajatunnus ja parool veebisaidi vormis Device Activation (Seadme aktiveerimine). Seejärel saate raamatu alla laadida. 4. Laadige raamat alla. Pärast allalaadimise lõpule viimist on raamat täisversioon lugemiseks saadaval kaustas Digital Editions (Digitaalsed väljaanded). Alla laaditud raamat on kaitstud (DRM - digitaalne õiguste kaitse) ja registreerimata kasutaja seda avada ei saa. Raamatute allalaadimine PC-arvuti kaudu 1. Avage rakendus Adobe Digital Editions. MÄRKUS. Seadme esmakordsel ühendamisel PC-arvutiga palub rakendus Adobe Digital Editions teil uue seadme aktiveerida. Kasutage selleks oma registreerimisandmeid veebisaidil www. adobe.com. Kui seade ei ole aktiveeritud, ei saa raamatut PC-arvutist

65 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 66 rakendusega Adobe Digital Editionsseadmesse kopeerida. akenduse Adobe Digital Edition autentimise saab kustutada jaotises Settings > Service > Delete ADE authorization (Sätted> Teenus > Kustuta ADE autentimine). 2. Valige ikoon Go to library view (Mine teegivaatesse). 3. Klõpsake ikooni All items (Kõik üksused). 4. Valige raamat ja kopeerige see seadmesse. Sünkroonige oma seade võrguteenustega Saate ka failid Seadmesse üles laadida, kasutades teenuseid, mis sünkroonivad Seadme mälu võrguteenuste - PocketBook Sync, Send-to-PocketBook ja Dropbox - isikliku kontoga. Variant 1 Avage Sätted > Kontod ja sünkroonimine; Valige vastav võrguteenus (PocketBook Sync, Sendto-PocketBook või Dropbox) Valige sünkroonimise suvand.

66 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 66 Variant 2 Avage Teek; Tooge esile kausta kontekstimenüü selle teenuse all, millega soovite oma seadet sünkroonida; Valige sünkroonimise suvand. Täiendavat teavet võrguteenustega töötamise kohta vt jaotistest PocketBook Sync, Send-to-PocketBook ja Dropbox PocketBook. Vt lisateavet võrguteenuste konfigureerimise kohta jaotisest Kontod ja sünkroonimine. Sünkroonimise olekut saab vaadata olekuribal. Failide üles-või allalaadimise ajal kuvatakse olekuribal animeeritud ikoon Puudutage ikooni, et avada aken, mis sisaldab teavet kõigi teenuste sünkroonimisoleku kohta.

67 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 66 Ikoon olekuribal muutub Kui mõne teenuse sünkroonimisel ilmnes tõrge. Kui kõik sünkroonimisprotsessid on tõrgeteta lõpule viidud, kaob ikoon olekuribalt. TEEK Teek on e-raamatute failihaldur. Teegi menüü võimaldab filtreerida, rühmitada, sortida, muuta jaotise väljanägemist ja teha otsinguid. 1. Rühmitamise kriteeriumid Lähtuvalt valitud kriteeriumitest rühmitatakse raamatud järgmistel alustel: Kõik raamatud; Autorid; Žanrid; Raamaturiiul - looge oma riiulid raamatutega, lähtuvalt oma huvidest ja eelistustest; Lemmikud;

68 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 66 Kaustade; Vormingud; Seeriate. Rühmitamise tulemused saab kuvada tõusvas (A-Z) või laskuvas järjestuses (Z-A). 2. Sortimiskriteeriumid Avamiskuupäeva järgi; Lisamise kuupäeva järgi; Pealkirja järgi; Autori järgi. 3. Raamatute loendivaated Lihtne selles režiimis kuvatakse raamatukaane ikoon. Üksikasjalik selles režiimis kuvatakse lisaks ka autor, pealkiri, pisipildid, vormingu ja failisuuruse teave, lugemise protsendimäär. Kontekstimenüü......avaneb pikal vajutamisel...

69 RRRRRRRRRRRRRRRRRR 66...ja võimaldab jätkata järgmisi toiminguid faili ja kaustaga: Book Info (Raamatu teave) lühiteave raamatu/ kausta kohta; ReadRate; Add to bookshelf (Lisa raamaturiiulisse); File (Fail) toimingud failiga: Copy (Kopeeri); Move (Teisalda); Delete (Kustuta); Select (Valimine) - mitu failivalikut.

70 Sätted Sellest peatükist leiate teavet, mis on vajalik, et konfigureerida seadme liides ja tarkvarafunktsioonid mugavaimaks lugemiskogemuseks. Valige üksuses Teatepaneel suvand Sätted, et seadet konfigureerida. Kõik muudatused rakendatakse pärast jaotisest väljumist. Kui uute sätetega ilmneb mis tahes probleeme, saate käivitada seadme ohutus režiimis, kasutades tehase vaikesätteid. Ohutus režiimis käivitamiseks vajutage seadme alglaadimisel nuppu Tagasi ja hoidke seda all. WI-FI Selles jaotises saate häälestada võrgu-ühenduse parameetrid. Võrgujuurdepääs sees või väljas. Pärast võrgujuurdepääsu aktiveerimist ilmuvad järgnevad seaded: Ühendus varjatud võrkudega lugege täpsemalt selle juhendi peatükist Internetiga ühendumine.

71 SSSSSS 77 Saadavalolevad võrgud loetelu saadavalolevatest võrkudest. Valige üks neist ning teile kuvatakse selle ühenduse parameetrid. Võrgu nimi (SSID), signaali tugevus, turve, IP aadress, võrgumask, põhilüüs ja DNS. MÄRKUS: Kui suvandiavailable Networks (Saadaval võrgud) asemel kuvatakse suvand Scanning (Skanneerimine), otsib seade saadavalolevaid võrke. KONTOD JA SÜNKROONIMINE Raamatupood selles jaotises saate sisestada Sisselogimisnime ja Parooli juurdepääsu saamiseks Raamatupoodi. PocketBook Sync Ettenähtud on sellised teeninduse PocketBook Sync häälestused : Teeninduse PocketBook Sync olek: sisse lülitatud või välja lülitatud. Teenindus lülitud automaatselt sisse autoriseerimise korral. Võib välja lülitada, kui Te plaanite

72 SSSSSS 77 pikema perioodi jooksul teenindust mitte kasutada seadme tootlikkuse optimiseerimiseks. Ühenduse loomine: Automaatselt (ühendus luuakse automaatselt iga poole tunni tagant kontrollimaks uute linkide olemasolu (kui seade ei ole välja lülitatud / unerežiimis)) või Käsitsi (ühendus luuakse allalaadimisloetelu värskendamisel või vahetult võrguühenduse valimisel). Allalaadimine WiFi abiga: Päringu korral (on vajalik teiepoolne loetelu töötlemine enne allalaadimise alustamist) või Automaatselt (kõik uued failid laaditakse alla automaatselt). Allalaadimiskaust: failide asukoht. Vaikimis pakutakse kaust «Downloads». Võite valida mis tahes kausta või luua uue kausta nii Seadme mälus kui ka täiendaval kaardil. Sisselogimine/Väljumine: kui Te ei ole veel rakenduses autoriseeritud, avaneb brauser poe valimiseks ja autoriseerimiseks. Kui Te olete autoriseeritud, saate vajadusel PocketBook Sync välja logida. Teave teenuse kohta.

73 SSSSSS 77 Dropbox Ettenähtud on sellised teeninduse Dropbox häälestused: Sisselogimine/Väljumine: kui Te ei ole veel rakenduses autoriseeritud, sisestage autoriseerimiseks oma Dropboxi konto andmed. Kui Te olete autoriseeritud, saate vajadusel Dropbox välja logida. Sünkrooni kohe: Failid Sünkroonimiskaustas ja PocketBooki seadmes sünkroonitakse. Enne failide sünkroonimist, kontrollige, kas seade on ühendatud internetiga ja on lingitud õige Dropboxi kontoga Automaatne sünkroonimine: Lülitage automaatne sünkroonimine sisse või välja. Teenus lülitatakse autoriseerimisel automaatselt sisse, nii et Dropbox sünkroonib failid automaatselt, kui WiFi-ühendus on sees. Te saate automaatse sünkroonimise välja lülitada, et optimeerida seadme jõudlust. Sünkroonimiskaust: sünkroonitud failide asukoht. Te saate teisaldada failid Sünkroonimiskausta, kui tahate sünkroonida neid kataloogiga PocketBook reader. Vaikimis

74 SSSSSS 77 pakutakse kaust Dropbox PocketBook. Võite valida mis tahes kausta või luua uue kausta nii Seadme mälus kui ka täiendaval kaardil. Teave teenuse kohta. Send-to-PocketBook - Saadaval on järgmised suvandid: Sisselogimine/Väljalogimine: kui te ei ole rakenduses autoriseeritud, sisestage autoriseerimiseks oma e-posti kontaktaadress ja parool. Kui olete autoriseeritud, saate te keskkonnast Send-to-PocketBook välja logida. Võta failid kohe vastu: Allalaadimiskausta sisu värskendatakse. Enne värskendamist veenduge, et seade on ühendatud internetiga. Võta failid vastu automaatselt: sees või väljas. Failid, mis on saadetud seadme e-posti aadressile kasutajanimi@pbsync.com, värskendatakse allalaadimiskaustas automaatselt, kui WiFi-ühendus on sees. Te saate failide automaatse vastuvõtmise välja lülitada, et optimeerida seadme jõudlust.

75 SSSSSS 77 Allalaadimiskaust: vastuvõetud failide asukoht. Kaust Send-to-PocketBook on määratud vaikimisi. Te saate valida mis tahes teise kausta või luua uue kausta seadme sisemälus või välisel SD-kaardil. Teenusest täpsem teave teenuse kohta. ReadRate selles jaotises saate ReadRate i autoriseerimise eemaldada. Eemaldamisel kustutatakse ReadRate ist kõik sündmuste failid. Lisateavet ReadRate i kohta vt jaotisest Suhtlusvõrgud ja ReadRate. Adobe DRM ADE autoriseerimise eemaldamine. Pärast eemaldamist pole saadaval ükski DRM-iga kaitstud dokumentidest. ISIKUPÄRASTAMINE Väljalülituslogo pilt, mis kuvatakse seadme väljalülitamisel. Selleks saate seada viimati avatud raamatu kaane, kui valite määrangu Raamatu kaas.

76 SSSSSS 77 Ava käivitamisel siin saate valida viimase avatud raamatu või peamenüü avamise. NB! Rakenduse Galerii abil saate seada logoks ka oma pildi. Lisateavet vt jaotisest Galerii. Täisekraani režiim pdf- ja djvu-vormingutes saate lugemise ajal täisekraani režiimi sisse või välja lülitada. Täisekraani režiim tekstivormingutes saate lugemise ajal täisekraani režiimi sisse või välja lülitada. LED Indikaatori kuvamine saate LED indikaatori sisse või välja lülitada. Olekuriba lugemisrežiimis te saate lugemise ajal olekuriba kuvamise sisse või välja lülitada. Täielik lehekülje värskendus. Valige lehekülje pööramise ulatus enne ekraani täielikku värskendamist. Alati tagab

77 SSSSSS 77 parima kvaliteedi, kuid tarbib kõige rohkem energiat. Väiksem sagedus võib põhjustada ekraanile eelmiste lehekülgede võõrkujutiste jäämist. Kasutajaprofiilid. Siin saate konfigureerida kuni 6 kasutajaprofiili (5 saab salvestada sisemälusse ja 1 MicroSD-kaardile). Iga profiil hoiab teavet kasutaja raamatute olekute, viimaste avatud raamatute, järjehoidjate, märkmete, lemmikute ja eelkonfigureeritud võrguühenduste kohta. Uue profiili lisamiseks avage vastav üksus. Seejärel palutakse teil seada sihtkoht (sisemälu või SD-kaart) ja sisestada ekraaniklaviatuuri abil profiili nimi. Seejärel salvestatakse eelnevalt kirjeldatud parameetrid vastavasse profiili. Profiili aktiveerimiseks avage see, mida vajate. Profiili kontekstimenüüst saate muuta avatari, teha profiilist koopia (SD-kaardile või sisemälusse) ja profiil ümber nimetada või kustutada.

78 SSSSSS 77 KEELES/LANGUAGES Keel/Language Valige seadme kasutajaliidese keel. Klaviatuuripaigutused Selle jaotise all saate lisada kuni 3 klaviatuuripaigutust. Sõnaraamatute konfigureerimine selles jaotises saate eemaldada märked nende sõnaraamatute eest, mida te ei soovi kuvada loendis tõlkimise ajal või rakenduses Sõnaraamat. KELL Selles jaotises saate häälestada kuupäeva, kellaaja, ajavööndi ja kella vormingu. Samuti saate kasutada suvandit Sünkrooni aeg või Aja automaatne sünkroonimine, et sünkroonida kellaaeg/kuupäev võrgust.

79 SSSSSS 77 AKU SÄÄSTMINE Siin saab määrata parameetrid, mis aitab säästa aku: aku laetuse tase, Lukustage pärast Seade määrab jõudeaja, mille möödumisel seade lukustatakse: väljas, 5 min, 10 min. Automaatne väljalülitumine pärast Samuti saate häälestada kellaaja mille järel seade automaatselt välja lülitatakse. HOOLDUS USB-režiim määrab, kuidas seade USB-ühendust vaikimisi kasutab: PC link, laadimine või küsi kasutajalt. Varundamine ja taastamine Restore Configuration (Konfiguratsiooni taastamine) valige loendist taastatav konfiguratsioonifail; Backup Configuration to SD (Konfiguratsiooni varundamine SD-kaardile) see toiming loob

80 SSSSSS 77 varunduskausta välisel microsd-kaardil ja salvestab süsteemi sätted. Teil soovitatakse sisestada faili nimi ekraaniklaviatuurilt. Teek See jaotis on mõeldud teegi andmebaasi optimeerimiseks. Teegi andmete värskendamine seadke teegi andmebaasi värskendamise parameetrid. Väljas andmebaasi ei värskendata. Üks kord andmebaas värskendatakse pärast jaotisest Konfiguratsioon väljumist ja pärast värskendamist seatakse parameetriks Väljas. Automaatselt andmebaasi värskendatakse iga kord, kui teek avatakse ja raamatuid kopeeritakse/ eemaldatakse (sh MicroSD-kaardi vahetamisel). Optimeeri andmebaas vanade andmebaasi kirjete eemaldamine. Optimeerimiseks seadke parameetri väärtuseks Üks kord ja väljuge jaotisest Sätted. Pärast optimeerimist seatakse parameetriks Väljas.

81 SSSSSS 88 Privaatsus Konfiguratsioonide kaitsmine parooliga Selles jaotises saate kaitsta oma sätteid parooliga. Valige jaotis Määra parool ja sisestage ekraaniklaviatuuriga parool. Nüüd küsitakse teilt parooli iga kord, kui üritate avada jaotist Sätted. Parooli eemaldamiseks või muutmiseks valige vastav menüü-üksus. Jätkamiseks küsitakse teilt parooli veel üks kord. Diagnostika ja kasutus tarkvara edastab PocketBookile teavet teatud toimingute kohta, mida kasutaja on seadmel teinud, et seadet ja kasutajatele pakutavaid teenuseid parendada. Seerianumbrit ja muud kasutajat identifitseerivat teavet ei salvestata. Selle statistika kogumise suvandi saate keelata jaotises Diagnostika ja kasutus. Sisemälu vormindamine see toiming kustutab kõik andmed, välja arvatud süsteemifailid. ETTEVAATUST! Kui peate kustutama seadmes kõik andmed, siis kasutage ainult seda funktsiooni, ärge püüdke vormindada seadme sisemälu PC-arvuti kaudu.

82 SSSSSS 88 SD kaardi vormindamine see toiming kustutab väliselt microsd-kaardilt kõik andmed. Tehasesätete taastamine seadme olek lähtestatakse tehase vaikesätetele ja kasutajasätted kustutatakse. Muud andmed (nt raamatud, fotod) kaotsi ei lähe. Demorežiim lülitab sisse seadme demorežiimi. Demorežiimi aktiveerimiseks märkige valik Sees üksuse Demorežiim juures. TARKVARA Tarkvaraversioon, Tarkvaravärskendus seade otsib värskenduste faile järgmises järjestuses: sisemälu, microsd-kaart (kui on olemas) ja Internet; Automaatne värskendamine lülitada sisse / välja automaatse kontrolli uuendusi

83 SSSSSS 88 Kolmandate osapoolte rakendused litsents ja teave seadmes kasutatavate kolmandate osapoolte rakenduste kohta. SEADME TEAVE Seadme kohta kuvatakse järgmine teave: Seadme mudel (mudel, seerianumber, riistvara platvorm, Wi-Fi MAC aadress), mälu (töömälu, kokku ning saadavalolev sisemälu ja MicroSD kaart) Litsents litsents ja teave seadmes kasutatavate rakenduste kohta.

84 Püsivara värskendamine HOIATUS! Püsivara värskendamine on vastutusrikas toiming, mille käigus muudetakse seadme haldustarkvara. Valesti tegutsedes võite juhtprogrammi kahjustuda ja seade võib vajada pärast hoolduskeskuses hooldamist. Järgige püsivara värskendamisel järgmist protseduuri. Püsivara saab värskendada kahel viisil. Automaatne värskendamine Tarkvara automaatse värskendamise alustamiseks valige Sätted > Teave seadme kohta > Tarkvara > Tarkvaravärskendus. Seade hakkab kontrollima värskendusfailide allikate saadavust järgmises järjestuses: microsd-kaart, sisemälu, Internet.Kui vaikimisi Interneti-ühendust pole häälestatud, küsib seade luba mõne saadaoleva traadita võrguga ühendumiseks.

85 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 88 Samuti saate määrata intervalli, mille järel automaatseid värskendusi kontrollida (Sätted > Teave seadme kohta > Tarkvara > Hooldus > Värskendusintervall). Sellisel juhul kasutab seade ainult Wi-Fi ühendust. Käsitsi värskendamine 1. Avage veebisait Valige oma riik. 2. Klõpsake ülamenüüs nuppu Support (Tugi). Valige oma seadme mudel. 3. Laadige püsivara arvutisse. 4. Pakkige arhiivi sisu lahti, leidke fail SWUPDATE. BIN ja kopeerige see MicroSD-kaardi või seadme sisemälu juurkataloogi. 5. Lülitage seade toitenupust välja. 6. Vajutage ja hoidke ja, lülitage seade toitenupust sisse, kuni ekraanil kuvatakse teade Püsivara värskendamine. 7. Järgige ekraanil kuvatavaid piltidega juhiseid.

86 PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP 88 NB! Püsivara versiooni saate kontrollida, valides Peamenüü > Konfiguratsioon > Teave seadme kohta. Kui püsivara fail asub seadme juurkaustas, on see värskendamisel prioriteetsem kui SDkaardi juurkataloogis asuvad failid. Tõrkeotsing Veateade Põhjus Lahendus Värskenduse kujutist ei leitud. Värskenduse kujutis on vigane või tühi. Tõrge faili lugemisel Tõrge. Seadmesse on installitud erinev püsivara versioon. MicroSD-kaardilt ei leitud faili SWUPDATE. BIN. Veenduge, et fail on kaardi juurkataloogis. Fail SWUPDATE. BIN on kahjustatud või MicroSD-kaardil pole piisavalt vaba ruumi. MicroSD-kaardi tõrge Seadme sisemällu on salvestatud vanema versiooniga püsivara fail. Proovige MicroSD-kaart vormindada (tehke enne vormindamist kõigist andmetest varukoopia) ning kopeerige fail tühja kaardi juurkataloogi. Kui viga ei kao, kasutage teist kaarti. Kustutage kaardilt mõned failid ja kopeerige SWUPDATE.BIN fail uuesti. Laadige uuesti alla saidilt Kui viga ei lahene, kasutage muud kaarti. Proovige mõnda muud MicroSD-kaarti. Kustutage seadme sisemälu juurkataloogist vanema versiooniga püsivara fail.

87 Tõrkeotsing Tõrge Võimalik põhjus Lahendus Seade ei lülitu sisse või lülitub sisse, kuid kuvatakse vaid logo. Raamat ei avane kuvatakse teade Raamat on tõenäoliselt kahjustatud või kaitstud või üldse mitte midagi. HTML-raamat avaneb, kuid see kuvatakse valesti. Näiteks kuvatakse tühjad leheküljed, osa tekstist on puudu jne. Raamat avaneb, kuid tähtede asemel kuvatakse erinevad sümbolid, küsimärgid jne. Ühtki klahvi vajutades ei juhtu midagi. Akupinge on madal. Raamat on kahjustatud. HTML-failid sisaldavad mittetekstipõhiseid elemente (paneelid, Java-kood, Flash-elemendid). Kodeering on vale. Mõnikord (näiteks kahjustatud või liiga suuri raamatuid alla laadides) võib seade kokku joosta. Laadige akut. Kui laadisite raamatu alla veebipoest, proovige see uuesti alla laadida. Kui fail avaneb arvutis, kuid mitte seadmes, salvestage raamat muus vormingus. Salvestage lehekülg TXT vormingus. Lülituge lugemisrežiimi, valige määrang Sätted ja muutke kodeeringut. Sulgege kinni jooksnud rakendus, vajutades 1 2 sekundit nuppu Algusse. Kui see ei aita, vajutage seadme taaskäivitamiseks selle tagaküljel olevat lähtestusnuppu.

88 TTTTTTTTTTT 88 Tõrge Võimalik põhjus Lahendus Pärast arvutiga ühendamist ei kuvata Exploreris kettaid. Järjehoidjaid, sätteid ja asukohta failis ei saa salvestada Seade on aku laadimise režiimis. Ühenduskaabel ei juhi signaali. Failisüsteem on kahjustatud. Kontrollige, milline USB-režiim on valitud peamenüü üksuses Sätted. Valige määrang Ühendus arvutiga või Küsi ühendamisel. Kontrollige USB-kaabli seisukorda ja veenduge, et see on korralikult ühendatud. Proovige USB-kaabli ühendamist teise porti. Ühendage seade arvutiga ja kontrollige kettaid. Jätkamiseks avage kaust My Computer, tehke valitud kettal paremklõps ja valige Atribuudid >Teenus > Ketta kontrollimine. Aku tühjeneb liiga kiiresti. Sisemälu on täis. Automaatne väljalülitumine on keelatud. Kustutage ebavajalikke raamatuid, pilte ja/või muusikafaile. Sätted > Kell peamenüüs. Määrake funktsiooniga Automaatne väljalülitumine... soovitud aeg.

89 Klienditugi Lisateavet teie riigis asuvate hoolduskeskuste kohta saate järgmistelt telefoninumbritelt ja aadressidelt. Austria Czech Republic France Germany Israel Italy Poland Switzerland

90 Vastavus rahvusvahelistele standarditele Tootenimi: PocketBook Touch Lux 2 Mudel: PocketBook 626 EUT tarnitakse läbi USB-pordi, mis on kooskõlas personaalarvuti või sülearvuti piiratud toiteallikaga. EUT tarnitakse läbi adapteri, mis on kooskõlas piiratud toiteallikaga. Nimiväljundpinge: DC 5 V 1 A Seade on tähistatud sümboliga 0678 ja seda võib kasutada kõigis Euroopa Ühenduse riikides. See näitab vastavust raadioseadmete ja telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete ning nende nõuetekohasuse vastastikuse tunnustamise direktiivile 1999/5/EÜ. Prantsusmaa 2,4 GHz Prantsuse suurlinnades.

91 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 99 Suurlinnades võib kasutada traadita LAN-i sagedusi järgmistel tingimustel (nii avalikult kui ka eravajadusteks). Siseruumides: max võimsus (EIRP*) 100 mw terves ,5 MHz sagedusalas Välitingimustes: max võimsus (EIRP*) 100 mw MHz sagedusalas ja max võimsus (EIRP*) 10 mw MHz sagedusalas. OLULINE! Käesoleva toote lubamatu muutmine või modifitseerimine võib tühistada EMÜ ja traadita võrkude nõuetele vastavuse ja teie õiguse toodet kasutada. On leitud, et toode vastab EMÜ nõuetele tingimustes, mis hõlmavad ühilduvate lisaseadmete ja süsteemi komponentide vaheliste varjestatud kaablite kasutamist. On äärmiselt oluline, et kasutaksite ühilduvaid lisaseadmeid ja süsteemi komponentide vahel varjestatud kaableid, et vältida raadiote, telerite jm elektroonikaseadmete häirimist. Sertifitseerimisteave (SAR) Seade täidab raadiolainetega kokkupuute juhtnöörid.

92 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 99 Teie seade on raadiosaatja-vastuvõtja. See on loodud mitte ületama rahvusvaheliste suunistega soovitatud raadiolainetega kokkupuute piirmäärasid. Need suunised töötas välja sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ja need hõlmavad ohutuid piirväärtusi, mis aitavad tagada kõigi inimeste ohutuse (olenemata nende vanusest ja tervisest). Seadmete kokkupuute piirmäärades kasutatakse mõõtühikut, mida nimetatakse erineeldumisintensiivsuseks (SAR). SAR-piirväärtus, mis on toodud ICNIRP-suunistes on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/ kg) keskmistatuna üle 10 g koe. SAR-i katsed tehakse tavalistes tööasendites, kus seade kiirgab tugevaima sertifitseeritud võimsusega kõigil katsetatavatel sagedusribadel. Töötava seadme tegelik SAR võib olla max väärtusest väiksem, sest seade on loodud kasutama ainult võrguga ühendumiseks vajalikku võimsust. Kõrgem SAR-väärtus vastavalt ICNIRP-ile EL-i 10 g SAR-piirväärtus Kõrgeim 10 g SAR-väärtus 2 W/kg 0,217 W/kg

93 VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 99 Seade vastab Euroopa Nõukogu 12. juuli 1999 soovitusele (1999/519/EÜ), mis käsitleb avalikkuse kokkupuudete piiramist elektromagnetväljadega. Pocketbook International SA Made in China Sisaldab Adobe Systems Incorporatedi Reader Mobile'i tehnoloogiat.

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Firmware 5.20 Sisukord ETTEVAATUSABINÕUD... 6 ILME... 12 TEHNILISED ANDMED... 13 ALUSTAMINE... 14 Aku laadimine 14 Seadme haldamine 16 Ülevaade peamenüüst 17 Juhtviiped 18 Töötamine ekraaniklaviatuuriga

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Firmware 4.4 Sisukord ETTEVAATUSABINÕUD...5 ILME...10 TEHNILISED ANDMED...11 ALUSTAMINE...12 Aku laadimine 12 Toitehaldus 13 Failide laadimine 14 Juhtviiped 15 Töötamine ekraaniklaviatuuriga

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx Õpimapi ehk e-portfoolio loomine google sites keskkonnas Õpimapi loomise protsess I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid materjale: klassitööd, kodutööd, esseed,

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

SISUKORD

SISUKORD Copyright 2011 myphone. All rights reserved. 1 myphone 1030 SISUKORD Telefoni info... 3 Telefoni kasutuselevõtt... 5 SIM kaardi ja aku paigaldus... 5 Aku laadimine... 7 Telefoni sisse ja välja lülitamine...

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 11 Seadme paigutus ja funktsioonid

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

PRESTIGIO LIBRETTO e-raamatu lugeja PER3072B

PRESTIGIO LIBRETTO e-raamatu lugeja PER3072B PRESTIGIO LIBRETTO e-raamatu lugeja PER3072B www.prestigio.com Sisukord Lahtiütlus 3 Sissejuhatus 3 Pakendi sisu 4 Alustamine 5 Lugeja laadimine 6 Sisse- ja väljalülitamine, seadme lähtestamine, MicroSD-kaardi

Rohkem

ipod nano Kasutusjuhend

ipod nano Kasutusjuhend ipod nano Kasutusjuhend Sisukord 1. peatükk 4 Põhiinfo ipod nano kohta 5 ipod nano lühiülevaade 5 ipod nano nuppude kasutamine 7 Pikkade nimistute kiire sirvimine 7 Muusikaga seotud menüüosade otsimine

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine

Võrguväljaanded ja veebiarhiveerimine e24.ee folklore.ee delfi.ee www.ut.ee www.delfi.ee ut.ee Teeme ISE: harilikud hoidised virtuaalsetest viljadest veebiarhiivi riiulil Jaanus Kõuts, Eesti Rahvusraamatukogu 17.09.2013 Kogemused http://archive.org

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

EID TARKVARA (v.1812 baasil)

EID TARKVARA (v.1812 baasil) EID tarkvara ülevaade V.18.12 baasil Dokumendi info Loomise aeg 21.01.2019 Tellija RIA Autor Urmas Vanem, OctoX Versioon 19.01 Versiooni info Kuupäev Versioon Muutused/märkused 21.01.2019 19.01/1 Avalik

Rohkem

SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0

SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0 SM-A300FU Kasutusjuhend Estonian. 01/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Üldteave Alustamine 7 Pakendi sisu 8 Seadme osad 10 SIM- või USIM-kaardi ja aku kasutamine 15 Mälukaardi kasutamine 17 Seadme

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend

Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend Nutitelefon Cat B15Q Kasutusjuhend Palun lugege enne jätkamist Ohutusnõuded Palun lugege ohutusnõuded hoolikalt läbi, et oskaksite oma mobiiltelefoni õigesti kasutada. Kuigi tegu on vastupidava mobiiltelefoniga,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

ESET Smart Security Premium

ESET Smart Security Premium KIIRJUHEND Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Selle dokumendi uusima versiooni allalaadimiseks klõpsake siin. ESET Smart Security Premium on universaalne Interneti turbetarkvara.

Rohkem

GT-I8260 Kasutusjuhend

GT-I8260 Kasutusjuhend GT-I8260 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l

8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis l 8. Lõpetamine 8.1 Lõpetamise eeldused Eelduseks, et üliõpilane saaks lõpetada, peab tema õppekava täidetud olema. Kui üliõpilane õpib õppekaval, mis lõpeb lõputööga, on tema tulemustes enne lõputöö sooritamist

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

KsirKi käsiraamat

KsirKi käsiraamat Gael Kleag de Chalendar Nemanja Hirsl Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 6 2 KsirKi kasutamine 7 2.1 KsirKi mängimine...................................... 7 2.1.1 Mängu käivitamine.................................

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewflett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Corel on Corel Corporationi või Corel

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

GT-I9205 Kasutusjuhend

GT-I9205 Kasutusjuhend GT-I9205 Kasutusjuhend www.samsung.com Käesolevast juhendist Tänu Samsungi kõrgetele standarditele ning tehnoloogilisele asjatundlikkusele võimaldab antud seade kõrgekvaliteedilist mobiilsidet ja meelelahutust.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mahara võimalused Marju Piir Triin Marandi Tartu Ülikool 2016 E-portfoolio Kogumik õppija poolt loodud, valitud, järjestatud, reflekteeritud ja esitletud materjalidest, tõendamaks õpitust arusaamist ja

Rohkem

Privacy Policy_Estonia_

Privacy Policy_Estonia_ ISIKUANDMETE KAITSE JA KÜPSISTE POLIITIKA Veebisait www.zara.com on online-ostuportaal (edaspidi portaal või veebisait), mida haldavad ITX MERKEN, B.V. (edaspidi ITX MERKEN), Inditex Group'ile kuuluv ettevõte,

Rohkem

Linux süsteemi administreerimine

Linux süsteemi administreerimine Protsesside, mälu jm haldamine Linuxi ehitus (struktuur) Lihtsustatult Protsess Multitasking - palju protsesse töötab paralleelselt Tuumas asub protsesside tabel igal protsessil on identifikaator PID igal

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com (tänapäevastes OS ei kasutata)

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem