Untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Untitled"

Väljavõte

1 UHB ET KASUTUSJUHEND Õhk-vesisoojuspump 6, 8, 12, 16

2

3 Sisukord 1 Oluline teave Paigaldusinfo Ohutusteave Teeninduskood ja seerianumber suurepärane valik 2 Soojuspump maja süda Soojuspumba tööpõhimõte Juhtimine Toote hooldus 3 Häired seadme töös Veaotsing 4 Tehnilised andmed 5 Mõisted Terminite register Kontaktteave Sisukord 3

4 1 Oluline teave Paigaldusinfo Toode Seerianumber Teeninduskood Paigaldamise kuupäev Paigaldaja Täpsustage alati teeninduskood ja seerianumber. Kinnitus, et süsteem on paigaldatud NIBE paigaldusjuhise ja kohaldatavate eeskirjade kohaselt. Kuupäev Allkiri 4 Osa 1 Oluline teave

5 Ohutusteave Käesolevat seadet võivad kasutada lapsed (alates 8 eluaastast), piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ning isikud kellel puudub kogemus ja teadmised vaid juhul, kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Toode on mõeldud kasutamiseks asjatundjatele või väljaõppega kasutajatele poodides, hotellides, kergtööstuses, põllumajanduses ja muudes sarnastes keskkondades. Lapsi tuleb juhendada tagamaks, et nad seadmega ei mängi. Lastel ei ole lubatud seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. See on originaalkasutusjuhend. Ilma NIBE heakskiiduta ei ole seda lubatud tõlkida. Konstruktsioonimuudatused on võimalikud. NIBE Tähelepanu! tuleb paigaldada läbi turvalüliti, mille minimaalne kontaktivahe on 3 mm. Tähelepanu! Kui toitekaabel on kahjustada saanud, võib selle edasise ohu ja kahjustuste vältimiseks välja vahetada üksnes NIBE, tema teeninduse esindaja või muu sarnane volitatud isik. Osa 1 Oluline teave 5

6 SÜMBOLID Tähelepanu! See sümbol tähistab ohtu inimesele või seadmele. Hoiatus! See sümbol tähistab olulist teavet, millele tuleks paigaldise hooldamisel tähelepanu pöörata. Vihje! See sümbol tähistab nõuandeid toote paremaks kasutamiseks. MÄRGISTUS Märgistus CE IP21! CE-märgistuse omamine on kohustuslik enamikule EL-is müüdavatele toodetele, olenemata nende valmistamise riigist. Elektrotehniliste seadmete korpuse klass. Oht inimesele või seadmele. Lugege kasutusjuhendit. 6 Osa 1 Oluline teave

7 Teeninduskood ja seerianumber Teeninduskoodi ja seerianumbri (PF3) leiate paremal küljel. PF3 LEK PF3 Osa 1 Oluline teave 7

8 LEK PF3 Hoiatus! Toote teeninduskoodi ja seerianumbrit vajate hoolduse ja kasutustoe jaoks. suurepärane valik koos SPLIT box i HBS 05 ja sisemooduli (VVM) või juhtmooduliga (SMO) on spetsiaalselt põhjamaisele kliimale välja töötatud õhk-vesisoojuspump, mis kasutab energiaallikana välisõhku. koos SPLIT box iga HBS 05 on mõeldud ühendamiseks vesiküttesüsteemidega ja suudab tõhusalt toota sooja tarbevett kõrgetel välistemperatuuridel ning kütta maja küttesüsteemi madalatel välistemperatuuridel. TOOTE SUUREPÄRASED OMADUSED Efektiivne topelt rootoriga kompressor Efektiivne topelt rootoriga kompressor, mis töötab kuni -20 C juures. 8 Osa 1 Oluline teave

9 Intelligentne juhtimine sisemooduli VVM või juhtmooduli SMO kaudu koos SPLIT box iga HBS 05 on ühendatud sisemooduli NIBE VVM intelligentse juhtsüsteemi või juhtmooduliga SMO soojuspumba optimaalseks juhtimiseks. Ventilaator -l on automaatne ventilaatori võimsuse reguleerimine. Pikk kasutusiga Materjal on valitud pika kasutusea ja hea vastupidavuse tagamiseks. Palju võimalusi koos SPLIT box iga HBS 05 on mõeldud kombineerimiseks NIBE sisemooduli VVM / NIBE juhtmooduliga SMO. Kõigi meie siseja juhtmoodulite jaoks on saadaval lai valik süsteemilahendusi ja lisatarvikuid. Vaikne töötamine -l on vaikse töötamise funktsioon, mis võimaldab programmeerida, millal peab töötama veelgi madalamal müratasemel. Osa 1 Oluline teave 9

10 2 Soojuspump maja süda Soojuspumba tööpõhimõte H 3 I Küttevesi Külmaagens Külmakandja 45 C 55 C G E F Paisventiil Expansionsventil Kondensor Kondensaator 80 C 2 Kompressor D 0 C Förångare Aurusti 5 C -3 C Soojusallikas C B 2 C A 1 Toodud temperatuurid on ainult näited ning võivad erinevate süsteemide ja aastaaegade puhul olla erinevad. 10 Osa 2 Soojuspump maja süda

11 A B C D E F G H Õhk-vesi-soojuspump kasutab maja soojendamiseks välisõhku. Välisõhu energia muundamine elamu kütmiseks toimub kolme ahela kaudu. Energia kogumise ahelas (1), ammutatakse välisõhust soojusenergia, mis transporditakse soojuspumpa. Külmaagensi ahelas (2) surutakse välisõhu soojusenergia toimel aurustunud külmaagens kokku, mille tulemusel gaasi temperatuur tõuseb märgatavalt. Kütteahelas (3) kantakse soojusenergia üle maja küttesüsteemile. Välisõhk Välisõhk imetakse soojuspumpa. Seejärel juhib ventilaator õhu soojuspumba aurustisse. Siin antakse õhus olev soojusenergia üle külmaagensile ja õhu temperatuur langeb märkimisväärselt. Seejärel puhutakse külm õhk soojuspumbast välja. Külmaagensi kontuur Soojuspumba suletud süsteemis ringleb vedelik külmaagens, mis samuti läbib aurusti. Külmaagensi iseloomustab väga madal keemispunkt. Aurustis omandab külmaagens välisõhust soojusenergia ja läheb keema. Keemisel tekkiv aur juhitakse kompressorisse. Auru kokkusurumisel suureneb rõhk ja auru temperatuur tõuseb märkimisväärselt temperatuurilt 5 C kuni ligikaudu temperatuurini 80 C. Kompressorist surutakse aur soojusvahetisse, kondensaatorisse, kus soojusenergia vabaneb maja küttesüsteemi. Seejärel aur jahutatakse ja kondenseeritakse vedelasse olekusse tagasi. Kuna rõhk on veel kõrge, läbib külmaagens paisventiili, kus rõhk langeb ja taastub külmaagensi algne madal temperatuur. Külmaagens on nüüd läbi teinud täistsükli ning suunatakse uuesti aurustisse ja kogu protsess algab otsast peale. Küttekontuur Kondensaatoris külmaagensi toodetud soojusenergia antakse edasi kliimasüsteemi veele, soojuskandjale, mis soojeneb 55 C kraadini (pealevoolutemperatuur). Suletud süsteemis ringlev küttevesi kannab soojendatud vee soojusenergia maja sooja tarbevee boilerisse ja radiaatoritesse/küttespiraalidesse. Toodud temperatuurid on ainult näited ning võivad erinevate süsteemide ja aastaaegade puhul olla erinevad. Osa 2 Soojuspump maja süda 11

12 Juhtimine juhitakse erineval viisil sõltuvalt küttesüsteemist. Soojuspumpa saate juhtida oma sisemooduli (VVM) või juhtmooduli (SMO) abil, mis on ühendatud SPLIT box iga (HBS 05). Rohkem teavet leiate asjakohasest juhendist. Soojuspumba optimaalseks töötamiseks reguleerib paigaldaja vajalikke seadistusi sise- või juhtmoodulis. 12 Osa 2 Soojuspump maja süda

13 Toote hooldus REGULAARNE KONTROLL Teie SPLIT box vajab üksnes minimaalset hooldust. Kondensaatveetoru tuleb kontrollida tagamaks, et kondensaatvesi jookseb äravoolu. Lekkekahtluse korral tuleks kontrollida toruühendusi. Tähelepanu! Ebapiisav järelevalve võib -t tõsiselt kahjustada, mida garantii ei kata. Kontrollige võresid ja alumist paneeli Kontrollige aasta jooksul regulaarselt, et õhusissevõtuvõred poleks lehtede, lume või millegi muuga ummistunud. Olge valvas tugeva tuule ja/või lumesaju korral, sest võred võivad ummistuda. Samuti kontrollige, et alumises paneelis olevad äravooluavad (kolm) on vabad mustusest ja lehtedest. Kontrollige regulaarselt, et kondensatsioonivesi juhitakse korralikult kondensatsioonivee toru kaudu eemale. Vajadusel konsulteerige oma seadme paigaldajaga. Osa 2 Soojuspump maja süda 13

14 Hoidke seade vaba lumest ja jääst Vältige lume kuhjumist ja võrede ja äravooluavade kinnikatmist. Hoidke seade vaba lumest ja/või jääst. 14 Osa 2 Soojuspump maja süda

15 Väliskorpuse puhastamine Vajadusel võib väliskorpust niiske lapiga puhastada. Hoolitseda tuleb selle eest, et soojuspump puhastuse ajal kriimustada ei saaks. Vältige vee pihustamist võredesse või külgedesse nii, et vesi tungib sisse. Vältige kokkupuutumist aluseliste puhastusvahenditega. VAIKNE REŽIIM Soojuspumba saab seadistada vaiksele režiimile, mis vähendab soojuspumba mürataset. See funktsioon on kasulik siis, kui tuleb paigaldada müratundlikku asukohta. Funktsiooni tuleks kasutada ainult piiratud aja jooksul, sest ei pruugi saavutada oma arvutuslikku võimsust. NÕUANDEID ENERGIA SÄÄSTMISEKS Soojuspump kütab/jahutab maja ja/või toodab sooja tarbevett. See toimub Teie enda tehtud seadistuste kaudu. Energiakulu mõjutavad näiteks sellised tegurid nagu ruumitemperatuur, sooja tarbevee tarbimine, maja soojustusaste ja aknapindade suurus. Mõjutavaks teguriks on ka maja asukoht, nt tuule mõju. Samuti pidage meeles järgmist: Avage termostaatventiilid täielikult, v.a nendes tubades, mis peavad erinevatel põhjustel olema jahedamad, nt magamistoad. Termostaadid aeglustavad veevoolu küttesüsteemis. Soojuspump üritab seda temperatuuri tõstmise teel kompenseerida. Seetõttu töötab soojuspump rohkem ja tarbib rohkem energiat. Vähendage või reguleerige kütteseadistusi välistes juhtsüsteemides. Osa 2 Soojuspump maja süda 15

16 Energiakulu % aasta tarbimisest Õhk-vesisoojuspumba energiakulude jaotus aasta vältel 25% 20% 15% 10% 5% 0% Jaan jan Veebr feb Märts mars april Apr Mai maj Juuni juni Juuli juli Aug aug Sept sep Okt okt Nov nov Dets dec Kuu Ruumitemperatuuri tõstmine ühe kraadi võrra suurendab energiakulu umbes 5%. Majapidamiselekter On välja arvutatud, et keskmises Rootsi majapidamises tarbitakse majapidamiselektrit umbes 5000 kwh aastas. Tänapäeva ühiskonnas on see tavaliselt vahemikus kwh/aastas. Seade Standardne tarbimisvõimsus (W) Ligik. tarb. aastas (kwh) Töö Ooterež. TV (töörežiimis: 5 h/päevas, ooterežiimis: 19 h/päevas) Digiboks (töörežiimis: 5 h/päevas, ooterežiimis: 19 h/päevas) DVD-mängija (töörežiimis: 2 h/nädalas) TV-mängukonsool (töörežiimis: 6 h/nädalas) Raadio/stereokeskus (töörežiimis: 3 h/päevas) Arvuti koos monitoriga (töörežiimis: 3 h/päevas, ooterežiimis 21 h/päevas) Lambipirn (töörežiimis: 8 h/päevas) Halogeenpirn (töörežiimis: 8 h/päevas) Jahutus (töörežiimis: 24 h/päevas) Sügavkülmik (töörežiimis: 24 h/päevas) Ahi, pliit (töörežiimis: 40 min/päevas) Osa 2 Soojuspump maja süda

17 Seade Standardne tarbimisvõimsus (W) Ligik. tarb. aastas (kwh) Ahi, küpsetusahi (töörežiimis: 2 h/nädalas) Nõudepesumasin, külmaveeühendus (töörežiimis: 1 kord päevas) Pesumasin (töörežiimis: 1 korda/päevas) Trummelkuivati (töörežiimis: 1 korda/päevas) Tolmuimeja (töörežiimis: 2 h/nädalas) Mootoriplokisoojendaja (töörežiimis: 1 h/päevas, 4 kuud aastas) Sõitjateruumi kütteseade (töörežiimis: 1 h/päevas, 4 kuud aastas) Need on ligikaudsed näidis väärtused. Näide: 2 lapsega perekond elab majas, kus on 1 lameekraanteler, 1 digiboks, 1 DVD-mängija, 1 TV-mängukonsool, 2 arvutit, 3 stereokeskust, 2 lampi tualettruumis, 2 lampi vannitoas, 4 lampi köögis, 3 lampi õues, pesumasin, trummelkuivati, külmik, sügavkülmik, küpsetusahi, tolmuimeja, mootoriplokisoojendaja = 6240 kwh majapidamiselektrit aastas Elektrienergiaarvesti Jälgige regulaarselt elektrienergiaarvesti näitu, eelistatavalt kord kuus. See näitab muutusi energiatarbimises. Uutel majadel on tavaliselt kaks elektrienergiaarvestit, majapidamiselektri kulu arvutamiseks kasutage nende näitude erinevust. Uued majad Uuselamutes kestab kuivamisprotsess umbes üks aasta. Sel ajal võib maja tarbida märkimisväärselt rohkem energiat, kui pärast kuivamist. 1-2 aasta pärast tuleks küttegraafikut, samuti küttegraafiku nihet ja maja termostaatventiile uuesti reguleerida, sest kuivamisprotsessi lõppedes vajab küttesüsteem tõenäoliselt seadistamist madalamale temperatuurile. Osa 2 Soojuspump maja süda 17

18 3 Häired seadme töös Veaotsing Tähelepanu! Kruvidega kinnitatud kaante taga tohib töid teha ainult kvalifitseeritud hooldusinsener või keegi tema juhendamisel. Vihje! edastab kõik häired sisemoodulile/juhtmoodulile (VVM / SMO). PÕHITEGEVUSED Veenduge, et võõrkehad ei takista õhuvoolu -sse. Kontrollige, et -l pole väliseid kahjustusi. JÄÄ TEKKIMINE VENTILAATORIL, ESIVÕREL JA/VÕI VENTILAATORI KOONUSEL SEADMEL Pöörduge paigaldaja poole! VESI ALL (SUUREM KOGUS) Kontrollige, et vee äravool kondensaatveetoru kaudu (KVR 10) töötab. 18 Osa 3 Häired seadme töös

19 4 Tehnilised andmed Käesoleva toote üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid on toodud paigaldusjuhendis (nibe.eu). Osa 4 Tehnilised andmed 19

20 5 Mõisted AURUSTI Soojusvaheti, kus madala keemistemperatuuriga külmaagens välisõhu soojusenergia toimel aurustub. Külmaagens ammutab välisõhust soojusenergiat. COP Soojuspumba COP 5 tähendab, et maksate ainult 1/5 oma küttevajaduse eest. See on soojuspumba efektiivsus. Soojusteguri (COP) mõõtmiseks kasutatakse erinevaid mõõteväärtusi, näiteks: 7 / 45, kus 7 vastab välistemperatuurile ja 45 vastab pealevooluvee temperatuurile. EFEKTIIVSUS Mõõtühik soojuspumba tõhususe määramiseks. Mida kõrgem on väärtus, seda parem on. ELEKTRILINE LISAKÜTE Elektrienergia, mida näiteks elektriline küttekeha kasutab aasta kõige külmematel päevadel lisaks kompressorile, et katta maja küttevajadus, mida soojuspump ei suuda tagada. HÄIRED SEADME TÖÖS Häired seadme töös on soovimatud muutused sooja vee/ruumi temperatuuris, näiteks kui sooja vee temperatuur on liiga madal või kui ruumi temperatuur pole soovitud tasemel. Sisekliima muutumine annab mõnikord märku soojuspumba võimalikust rikkest. Enamikul juhtudel registreerib soojuspump kõik häired, mis kuvatakse juhtpaneeli ekraanile veateadetena. 20 Osa 5 Mõisted

21 JAOTUSVENTIIL Ventiil, mis suunab küttevee kahte suunda. Jaotusventiil, mis võimaldab suunata küttevee küttesüsteemi (soojuspump kütab maja) ja sooja tarbevee boilerisse (soojuspump toodab sooja tarbevett). KAITSEKLAPP Kaitseklapp väikese koguse vedeliku vabastamiseks liiga kõrge rõhu korral. KLIIMASÜSTEEM Kliimasüsteeme võib nimetada ka küttesüsteemideks. Maja köetakse radiaatorite, põrandaküttetorude või jahutuskonvektorite abil. KOMPRESSOR Seade, mis surub kokku gaasilises olekus külmaagensi. Külmaagensi kokkusurumisel tõusevad rõhk ja temperatuur. KONDENSAATOR Soojusvaheti, kus gaasilises olekus külmaagens kondenseerub (jahtub ja muutub vedelikuks) ja kust vabaneb maja kütmiseks ning tarbevee soojendamiseks vajaminev soojusenergia. KÜLMAAGENS Soojuspumba suletud kontuuris ringlev aine, mis rõhu muutumisel aurustub ja kondenseerub. Aurustumisprotsessis külmaagens ammutab soojusenergiat ja kondenseerumisprotsessis annab seda ära. KÜTTEKONTUUR Maja kliimasüsteemi torustik moodustab kütte poole. KÜTTEVESI Vedelik, üldiselt tavaline vesi, mis suunatakse soojuspumbast maja kliimasüsteemi, küttes sel viisil ruume. Ka küttevesi soojendab sooja tarbevett. LAADIMISPUMP Vaadake osa Tsirkulatsioonipump". Osa 5 Mõisted 21

22 LISAKÜTE Lisaküte on soojuspumba kompressori poolt toodetavale soojusenergiale lisaks toodetav soojusenergia. Lisakütteseadmeteks on näiteks sukelküttekeha, elektriboiler, päikeseenergiat kasutav süsteem, gaasi- /õli-/pellet-/puidukatel või kaugküte. PAISUPAAK Küttevett sisaldav nivoopaak, mille ülesandeks on ühtlustada küttesüsteemi rõhku. PAISVENTIIL Ventiil külmaagensi rõhu alandamiseks, mistõttu langeb ka selle temperatuur. PEALEVOOLUTEMPERATUUR Temperatuur, millega soojuspump edastab küttevee küttesüsteemi. PEALEVOOLUTORU Toru, küttevee transportimiseks soojuspumbast maja küttesüsteemi (radiaatorid/põrandaküte). PRESSOSTAAT Pressostaat käivitab häiresignaali ja/või seiskab kompressori, kui süsteemis tuvastatakse lubamatu rõhk. Kõrgsurve pressostaat käivitub siis, kui kondenseerumise rõhk on liiga suur. Madalsurve pressostaat käivitub siis, kui aurustumise rõhk on liiga madal. RADIAATOR Kütteelemendi teine nimetus. Kasutamiseks koos peavad need olema veega täidetud. SOE TARBEVESI Vesi, mida kasutatakse näiteks pesemiseks. SOOJUSTEGUR Soojustegur on suhtarv, mis näitab kui palju soojuspump suudab toota soojusenergiat võrreldes pumba tööks vajamineva elektrienergiaga. Selle teine termin on COP. 22 Osa 5 Mõisted

23 SOOJUSVAHETI Seade soojusenergia ülekandmiseks ühest keskkonnast teise ilma neid omavahel segamata. Erinevad soojusvahetid on näiteks aurustid ja kondensaatorid. SPIRAALSOOJUSVAHETI Spiraalsoojusvaheti soojendab tarbevett (kraanivett) tarbeveeboileris kütteveega (soojuskandja). SPIRAALSOOJUSVAHETIGA PAAK Spiraalsoojusvahetiga boiler. Spiraalsoojusvahetis olev vesi soojendab vett boileris. SPIRAALSOOJUSVAHETIGA TARBEVEEBOILER Soe tarbevesi soojendatakse spiraalsoojusvahetiga mahtboileris. Soojuspump soojendab boilerivett, mis peale selle, et suundub maja kõikidesse radiaatoritesse/elementidesse, soojendab sooja tarbevett ka seesmises reservuaaris. TAGASIVOOLUTEMPERATUUR Pärast soojusenergia üleandmist radiaatoritesse/põrandaküttesse soojuspumpa tagasivoolava küttevee temperatuur. TAGASIVOOLUTORU Toru, küttevee tagasivooluks maja küttesüsteemist (radiaatorid/põrandaküte) soojuspumpa. TARBEVEEBOILER Mahuti sooja tarbevee soojendamiseks. TASAKAALUOLEKULE VASTAV TEMPERATUUR Tasakaaluolekule vastav temperatuur on välistemperatuur olukorras, kus soojuspumba seadistatud võimsus vastab hoone energiavajadusele. See tähendab, et soojuspump katab hoone kogu energiavajaduse kuni selle temperatuurini. TSIRKULATSIOONIPUMP Pump, mis tagab vedeliku ringlemise torustikus. Osa 5 Mõisted 23

24 VENTILAATOR Kütmisel transpordib ventilaator välisõhu soojusenergiat soojuspumpa. Jahutamisel transpordib ventilaator soojuspumba energiat ümbritsevasse õhku. VÄLISTEMPERATUURIANDUR See on andur, mis paikneb kas väljas või soojuspumba lähedal. Selle anduri abil edastatakse soojuspumpa teavet temperatuuri kohta anduri asukohas. 24 Osa 5 Mõisted

25 Terminite register A hooldus Vaikne režiim, 15 suurepärane valik, 8 E Energiakulu, 16 H Häired seadme töös, 18 Põhitegevused, 18 Veaotsing, 18 J Jää tekkimine ventilaatoril, esivõrel ja/või ventilaatori koonusel, 18 K Korrapärane kontroll, 13 M Mõisted, 20 O Ohutusteave, 5 Oluline teave, 4 suurepärane valik, 8 Ohutusteave, 5 Seerianumber, 7 Süsteemi andmed, 4 Soojuspump maja süda, 10 hooldus, 13 Soojuspumba tööpõhimõte, 10 Ühendus seadmega, 12 Säästunõuandeid, 15 Energiakulu, 16 Süsteemi andmed, 4 T Tehnilised andmed, 19 Toote hooldus, 13 Korrapärane kontroll, 13 Säästunõuandeid, 15 V Vaikne režiim, 15 Veaotsing, 18 Jää tekkimine ventilaatoril, esivõrel ja/või ventilaatori koonusel, 18 Vesi all (suurem kogus), 18 Vesi all (suurem kogus), 18 Ü Ühendamine seadmega, 12 P Põhitegevused, 18 S Seerianumber, 7 Soojuspumba tööpõhimõte, Terminite register 25

26

27 Kontaktteave AT CH CZ DE DK FI FR GB NL NO PL RU SE KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, AT-4861 Schörfling Tel: +43 (0) NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz AG, Industriepark, CH-6246 Altishofen Tel: Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou Tel: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: +49 (0) Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Tel: +358 (0) NIBE Energy Systems France Sarl,Zone industrielle RD 28, Rue du Pou du Ciel, Reyrieux Tel : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, S419QG Chesterfield Tel: +44 (0) NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel: NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIALYSTOK Tel: +48 (0) "EVAN" 17, per. Boynovskiy, RU Nizhny Novgorod Tel: NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46 (0) Selles nimekirjas mainimata riikide puhul võtke palun ühendust ettevõttega Nibe Sweden või vaadake lisateabe saamiseks veebisaiti

28 NIBE Energy Systems Hannabadsvägen 5 Box 14 SE Markaryd nibe.eu UHB ET WS name: -Gemensamt WS version: a530 WS release date: :00 Publish date: :59 Käesolev kasutusjuhend on NIBE Energy Systems väljaanne. Kõik tootejoonised, faktid ja andmed põhinevad väljaande heakskiitmise ajal saadaoleval teabel. NIBE Energy Systems ei vastuta võimalike fakti- ja trükivigade eest käesolevas kasutusjuhendis NIBE ENERGY SYSTEMS

Untitled

Untitled Kasutusjuhend Väljatõmbeõhumoodul LEK UHB EE 1522-1 331439 Sisukord 1 Oluline teave Paigaldusinfo Ohutusteave Seerianumber Kontaktteave F135 suurepärane valik 2 Küttesüsteem maja süda Väljatõmbeõhumooduli

Rohkem

Untitled

Untitled Kasutusjuhend Sooja tarbevee soojuspump LEK UHB EE 1535-1 M11842 Lühijuhised Navigeerimine OK-nupp (kinnita/vali) Üles/alla nupud (liiguta/suurenda/vähenda) Back-nupp (tagasi/tühista/välju) Nuppude funktsioonide

Rohkem

Untitled

Untitled Kasutusjuhend Maasoojuspump LEK UHB EE 1435-1 331125 Nuppude funktsioonide üksikasjalikud selgitused on toodud lk 10. de sirvimise ja erinevate seadistuste määramise kirjeldus on toodud lk 13. Peamenüü

Rohkem

KÜTA JA JAHUTA MURETULT NIBE SPLIT Õhk-vesi soojuspump NIBE SPLIT 1

KÜTA JA JAHUTA MURETULT NIBE SPLIT Õhk-vesi soojuspump NIBE SPLIT 1 KÜTA JA JAHUTA MURETULT NIBE SPLIT Õhk-vesi soojuspump NIBE SPLIT 1 NIBE SPLIT 2 + TASUTA ENERGIA KÕIGILE? Aknast välja vaadates, mida Sa näed? Näed tänavat, maju, puid ja põõsaid? Aga NIBE näeb tasuta

Rohkem

Untitled

Untitled MOS EE 1210-1 PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND 431115 AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 Sisukord Majaomanikele Üldteave 3 Paigaldusinfo 3 Informatsioon paigalduse kohta Tooteteave 4 NIBE SPLIT omadused 4 Tööpõhimõte

Rohkem

Ecodan_broshyyr-2017_KLS.indd

Ecodan_broshyyr-2017_KLS.indd ÕHK-VESI-SOOJUSPUMP ÜLIMALT EFEKTIIVNE MADAL MÜRATASE KÜTMINE GARANTEERITUD VÄLISTEMPERATUURIL KUNI -28 ºC A ++ TÄIUSLIK SÜSTEEM KÜTMISEKS JA SOOJA TARBEVEE TOOTMISEKS www.kliimaseade.ee Kulutused elektrile

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3 Keskkonnaministri 11. juuli 2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Kasutusjuhend SUPRAECO Maasoojuspump 6 720 617 200-09.1I STE 60-1 STE 80-1 STE 100-1 STE 130-1 STE 170-1 STM 60-1 STM 80-1 STM 100-1 6 720 807 627 (2013/03) et Sisukord Sisukord 1 Tähiste seletus ja ohutusjuhised.........................

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

Keskkonnaministri …

Keskkonnaministri … Keskkonnaministri 11.07.2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Päikeseküte

Päikeseküte Päikeseressurss Eestis. Päikesekiirguse intensiivsus ja kestvus sõltuvad laiuskraadist, kohaliku kliima iseärasustest, aastaajast, ööpäevast ning õhu puhtusest. Eesti laiuskraadidel on võimalik kasutada

Rohkem

Kõik ühes mugavus elu- ja ärihoonetele Tootekataloog 2015 Küte

Kõik ühes mugavus elu- ja ärihoonetele Tootekataloog 2015 Küte Kõik ühes mugavus elu- ja ärihoonetele Tootekataloog 2015 Küte Daikin Altherma: kõikide küttelahenduste keskmes 2 Miks valida Daikini küttesüsteemid? Tänu meie teadus- ja arendustegevusele Euroopas ning

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

Auslegungstabellen xlsm

Auslegungstabellen xlsm PROJEKTEERIMISTABELID SOOJUSPUMP IMP 09/15 Lk 2 Lk 3 Lk 8 Lk 12 Lk 16 Lk 17 Lk 22 Lk 23 Lk 25 Lk 26 Lk 28 Lk 29 Lk 31 Lk 33 Lk 34 Lk 35 Lk 36 Lk 37 Hüdraulika- ja elektriskeemi legend Õhk-vesi-soojuspumpade

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine

TT Electrolux integreeritava tehnika pakkumine EON 33100 X + EHC 60040 X Pliit: 4 highlight 1 muutuv suurus raam Ahi: 7 reziimi Jaehind 9 490.- EON 63100 X + EHC 60060 P Pliit: 4 highlight, 2 muutuvat suurust ilma raamita Ahi: 8 reziimi Jaehind 10

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L

Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L Vulkan Lokring kliimasüsteemi remondi tarvikud. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik alumiiniumtoru jätkamiseks. Liitmik vooliku jätkamiseks. L13001393 Ø 8 mm 7.- L13001443 Ø 9,53 8 mm 7.- L13004219

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7

T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 T A N K S MAAPEALSED MAHUTID TOOTEVALIK, LK 4 PAIGALDAMINE, LK 6 GARANTII, LK 7 PE-materjal on 100% taaskasutatav Talub põhjamaist kliimat Hea keemiline vastupidavus Ohutu hooldada Vastupidav mehaanilistele

Rohkem

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Kasutusjuhend Õhk-vesi-soojuspump CS7000i AW OR-S/T AWM AWMS AWB AWE 6 720 820 559-00.1I 6 720 822 113 (2017/10) Sisukord Sisukord 1 Tähiste seletus ja ohutusjuhised................. 3 1.1 Sümbolite selgitus........................

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

User reference guide

User reference guide EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1 Eesti Sisukord Sisukord 1 Üldised ettevaatusabinõud 2 1.1 Info kasutusjuhiste kohta... 2 1.1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus...

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft Word - 3KSR10-250

Microsoft Word - 3KSR10-250 PÄIKESEKÜTTE KOMPLEKT 3-4 INIMESELE HEWALEX 3KSR10-250 Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Kõik olulised komponendid päikesekütte süsteemi paigalduseks

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad

läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad läbi r helise akna o Saku v a l d Energiatarve ja passiivmajad Maja energiatarve Enamikus majapidamistes moodustavad küttearved olulise osa igakuistest väljaminekutest ning gaasi- ja õlihinna pideva tõusu

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis

Tuuleenergeetika võimalikkusest Eestis Noppeid energeetikast 9.03.2011 Võimsus = = 3 MW 1500 x 2 kw 272727 x 11 W 1 MW=1000 kw=1 000 000 W Energia x = 2000 W 2h 4 kwh 1 kwh = 1,4 kg põlevkivi 1 kwh = 160 g šokolaadi Istudes ja õppides kulutate

Rohkem

Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B IT

Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B IT Vitodens100-W_WB1B_EE:Vitopend 100 WH1B 05-2006 IT 17.11.2008 14:00 Uhr Seite 1 VITODENS 100-W Gaasikondensatsiooniseinakatel, tüüp WB1B moduleeriva MatriX-silinderpõletiga ja Inox-Radial soojusvahetiga

Rohkem

DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B Tähtsamad omadused Mugavuse ja energiasäästu huvides NUTIKAS SILM NUTIKA

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300)

Microsoft Word - Smart AC_pakkumine (KSR10-300) Päikesekütte komplekt "HEWALEX 3KSR10-250 on mõeldud 3-4 inimese tarbevee soojendamiseks. Käesolevaga esitame Teile hinnapakkumise päikesekütte komplektile, mis sisaldab endas päikeseküte süsteemi toimimiseks

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn,

K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, K Ü T T E P R O J E K T OÜ. Ümera tn. 11 elamu Tallinnas KÜTTESÜSTEEMI UUENDAMISE EHITUSPROJEKT / ILMA VÄLISSEINTE SOOJUSTAMISETA / Tellija: Tallinn, Ümera tn 11 KÜ Staadium: Põhiprojekt Projekteerija:

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

job

job Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Küttekatel kõrgendatud katlaveetemperatuuriga töörežiimi või ilmastikust lähtuva töörežiimi regulaatoriga VITODENS 100 W 3/2008 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

5

5 Energiatõhususmeetmed lähtudes Total Concept metoodikast Etapp 3 Järelmonitooring Dokument koostatud:, Riigi Kinnisvara AS Versioon: 1 : This document has been developed as part of the project The Total

Rohkem

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on

Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on Ecophon Hygiene Meditec A C1 Ecophon Hygiene Meditec A C1 on helineelav ripplaesüsteem kohtadesse, kus regulaarne desinfektsioon ja/või puhastamine on vajalik. Sobib kuiva keskkonda. Kasutuskoha näited:

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW

BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont KW BIO MOBITEK SOOJA TOOTMISLAHENDUSED BIO SOOJUS TEHNOLOOGIA BMT PowerCont 150 999 KW www.biomobitek.com BMT PowerCont SÜSTEEMI KOMPONENDID Korsten Suitsugaaside imur Katel BMT Power seeria 150 999 kw Kütuseladu

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener

Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Võrguinverterite valik ja kasutusala päikeseelektrijaamades Robert Mägi insener Robert Mägi o Õpingud: Riga Technical University o Haridus: MSc (Electrical Engineering) MSc (Automatic Telecommunications)

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

JEH Presentation ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Jõgeva Elamu Halduse AS 1 Üldandmed Ettevõtte asutamisaasta - 1997 Sertifikaadid Tegevusalad - ISO 9001:2015 kvaliteedijuhtimissüsteem ja - ISO 14001:2015 keskkonnajuhtimissüsteem kinnisvara haldamises

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Soojussääst ja ventilatsioon.doc

Soojussääst  ja ventilatsioon.doc Soojussääst ja elamu ventilatsioon. Soojusenergiahinna pidev kallinemine sunnib nõukogudeaegsete elamute korteriühistuid soojuse säästmisele, mõningail juhul ka odavama soojusallika otsingule. Kuigi käesoleval

Rohkem

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017

Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 Solaariumisalongides UVseadmete kiiritustiheduse mõõtmine. Tallinn 2017 1. Sissejuhatus Solaariumides antakse päevitusseansse kunstliku ultraviolettkiirgusseadme (UV-seadme) abil. Ultraviolettkiirgus on

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

LM21_Bipackas_Est.PMD

LM21_Bipackas_Est.PMD Art. nr 11 23 78 Laddomat 21 Seade boileriga varustatud ökoloogiliselt puhta puiduküttel katla soojuse salvestamiseks akumulatsioonipaaki. Eritemperatuuriga veekihtide tekkimine akumulatsioonipaagis on

Rohkem

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U

EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa U EL-i vastavusdeklaratsioon Me, tootja, Emerson Process Management Fisher Controls International LLC 205 South Center Street Marshalltown, Iowa 50158 USA kinnitame ainuvastutajana, et järgmised tooted,

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015

Microsoft Word - Lisa_7_4_modelleerimisulatus_KVJ_VKSpr_mudeli_andmesisu_veebr_2015 Avade ruumivaruobjektid Õige asukoht. Mõõdud, projekteerimisala, abs. kõrgus. Läbiviigud Õige asukoht ja toode. Torude materjal ja mõõdud, abs. kõrgus. Tarkvara välised nn "enda poolt modelleeritud 3D-objektid"

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

tja_juhend_2019_n2idukas

tja_juhend_2019_n2idukas Juhendmaterjal eluhoonete arvutuslike energiamärgiste kontrollimiseks Arvutuslik energiamärgis on kohustuslik projekteeritava uue hoone või oluliselt rekonstrueeritava hoone puhul. Energiamärgis väljastatakse

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt

Microsoft PowerPoint - Vork.ppt AS Tallinna Vee väljakutsed ilmastikuga viimasel kümnendil 23/03/2011 Tallinna Vesi Eesti suurim vee-ettevõte teenindab üle 430 000 elaniku Tallinnas ja lähiümbruses ca 22 000 klienti (sh Maardu) Ca 290

Rohkem