Computer's learn

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Computer's learn"

Väljavõte

1 PwerPint Tellija: Mbec AS 31 august 2016

2 Sisukrd Sisukrd 1 1. PwerPint Töö alustamine Failiperatsinid Slaidi parameetrid Erinevad vaated tööks esitlusega Slide Layut 9 3. Slaidide kujundamine Mallide kasutamine (Design Template) Slaidi tausta muutmine (backgrund) Slaidi värviskeem (clr scheme) (variants) Esitluse kujundamine Teksti kujundamine Jnlaud Graafikavahendid Nõuandeid graafikavahendite kasutamiseks Animatsinid Slaidivahetusefektid Animatsinide lisamine

3 5. Heli ja vide Muu luline Peidetud slaidid Interaktiivsus Ajakntrlli (Timings) kasutamine Juhtslaidid (Master) Esitluse printimine Teksti kujundamise alused esitlustes Kirjatüüp Kirjade liigitamine Kerning Numbrikiri Reeglid ja svitused kirjatüübi valimiseks Letavus Teksti jndus Tekstirea pikkus Reasamm, rea kõrgus Mida ei thiks teha Pealkirjad Tekst kui kunst

4 1. PwerPint PwerPint n Micrsft Office paketti kuuluv esitlustarkvara, mis n mõeldud esineja abivahendiks, aga samuti ka kilele ning paberile trükitavate aga ka tse arvutiekraanil esitatavate materjalide lmiseks. Samuti võib esitluse salvestamiseks kasutada PDF vrmingut. Kgu inf jagatakse lehtedele, mida nimetatakse slaidideks. Neid saab esitada slaidiseeriana lisades visualiseerimiseks svitud efekte. Mõni kirjeldatud peratsinidest võib sõltuvalt kasutatavast tarkvara versinist erineda siinkirjeldatust ma valikute plest. Suhteliselt sarnane n tegevus 2007, 2010, 2013 ja 2016 versinide kasutamisel. Samas peab siiski arvestama asjaluga, et kuigi faili salvestamiseks kasutav vrming n kõigil neil versinidel PPTX, ei pruugi uuema versiniga ldud esitlused käituda samalaadselt, kui neid prvida esitada varasema versiniga. Varasemad versinid kui 2007 kasutasid salvestamiseks vrmingut PPT ja nende kasutamine erines siinkirjeldatust lulisel määral. Seega peab arvestama asjaluga, et reeglina iga uuem versin suudab mõne varasema versiniga ldud esitlust krrektselt näidata, kuid mitte vastupidi. Kui selline vajadus siiski n, tuleks töö üle vaadata enne esitluse läbi viimist just selle versiniga tarkvarast, mida esitlemisel kasutatakse. Faile saab avada reeglina suuremate prbleemideta, kui aga esitluses n kasutatud uuema versiniga lisandunud võimalusi, siis ei pruugi näiteks kõik animatsinid timida nii nagu kasutaja svis. Prgrammi käivitamisel avanev ekraanipilt n neil versinidel suhteliselt sarnane, kuid erinevusi siiski n. Näiteks n PwerPinti versinil 2016 kadunud võimalus minna suvalisel lindil lles Outline režiimi. Selline valik n viidud lindile View. (jnis 1) Akna ülemise servas n käskude jaks käsukgum, mida nimetatakse Lindiks. Lindi nime valides muutuvad lindil näidatavad tööriistad. 4

5 PwerPint 2007 PwerPint 2016 jnis Töö alustamine PwerPint i käivitades n võimalused järgnevad (jnis 2): jnis 2 Blank Presentatin luuakse tühi esitlus. Slaidi malli võib svi krral lisada esitlusele ka hiljem. Templates pakub välja valmiskujundatud mallid. Malle saab ka ise luua. Open Other Presentatin võimaldab avab varem salvestatud esitluse, mida letelus Recent ei näidata. 5

6 1.2 Failiperatsinid Uue dkumendi alustamine. <Ctrl>+<N> Töö lõpetamine aktiivse dkumendiga. <Ctrl>+<F4> Töö lõpetamine PwerPintiga. <ALT>+<F4> Dkumendi salvestamine. <Ctrl>+<S> Salvestatud dkumendi avamine. <Ctrl>+<O> Lisaks saab failide avamise ja salvestamise aknas neid kpeerida või muuta failide asukhta. N: selleks, et muuta faili asukhta tuleks minna faili nimele, vajutada <Ctrl>+<X>. Seejärel minna sihtkhta ja vajutada <Ctrl>+<V>. Faili kpeerimiseks kasutada <Ctrl>+<C> ja seejärel <Ctrl>+<V>. Võimalik n kirjeldatud tegevusi sritada ka hiire abil kasutades selleks hiire paremplset klahvi ja valides sealt vastavalt vajadusele CUT või COPY ja seejärel PASTE 1.3 Slaidi parameetrid Nagu tekstitöötluses lehekülje parameetreid, saab esitlustarkvaras määrata slaidi mõõtmeid jms. Tavapäraselt n vaikimisi frmaadiks külgede suhe 4:3. Samas kui kasutatakse näiteks prjektrit kus külgede suhe n 16:9, n tstarbekas ka esitluses teha vastav muudatus. Valides lindil Design/Custm, n võimalik muuta slaidi suurust ja külgede suhet vastavalt vajadusele. (jnis 3) Kui esitlus salvestatakse näiteks PDF vrmingusse ja seejärel svitakse slaide printida, siis n tstarbekas määrata ka slaidide suurus samasse vrmingusse, mida kasutatakse printimisel. (A4) 6

7 jnis 3 Orientatsini ja suurust saab määrata eraldi slaidide jaks (Slides) ja kava, märkmelehtede jms. jaks (Ntes, Handuts & Outline). Ekraanil levad tööriistaribad n tähistatud linnukesega. Teistkrdne valik lülitab nad ekraanilt välja. Valimiseks võib kasutada nii hiire vasakplset kui ka paremplset klahvi. 1.4 Erinevad vaated tööks esitlusega Kasutada saab mitmeid erinevaid esitluse näitamise režiime. Nende vahetamiseks n valikud View lindil, ning ekraani all servas iknidena. (jnis 4). Uuematel versinidel n lisandunud veel valik Reading Layut. PwerPint 2007 PwerPint 2007 jnis 4 Nrmal Mugav slaidide kujundamiseks, parandamiseks. Vaikimisi kasutatav režiim. 7

8 Outline Esitluse vaatlemiseks/töötlemiseks kava kujul. Mugav esitluse struktuuri krrastamiseks. Sarnane Wrd i analgilisele režiimile. PwerPint 2016 versini kasutamisel tuleb valik teha lindil View/Outline View Slide Srter paljude slaidide vaatlemiseks. Selles vaates n näiteks väga mugav slaide ringi paigutada. Ntes Pages slaidi vaatlemine, ks võimalusega talle alla lisateksti kirjutada (näiteks repliike, mida svite vastava slaidi näitamise ajal kasutada). Ntes sektsini võib vajadusel kirjutada esitleja märkmed. Neid saab esitluse läbi viimisel näidata arvuti ekraanil, samas prjektri kaudu näidataval pildil neid näha ei le. Slide Shw esitluse käivitamiseks. Iknile vajutus käivitab esitluse khast, mis hetkel li ekraanil. Kui n sv käivitada esitlus esimesest slaidist, võib käivitamiseks kasutada ka klahvi <F5> 8

9 2. Slide Layut Valides Blank Presentatin i või ka mõne malli, tuleb igale slaidile määrata Slide Layut ehk slaidi kujundus. Sama n vaja teha iga krd uue slaidi lisamisel. Sõltuvalt Slaidi lisamise viisist pakub prgramm küll ise ka välja slaidi kujunduse, aga autmaatselt pakutav ei pruugi lla kõige tstarbekam. Slaidi kujundus peaks lema võimalikult lähedane sellele millisena tulemust svitakse näha või millist inft slaidile lisada. Otstarbekas ei le alustada kõiki slaide kujundusega Blank. Juhtslaidide kaudu n võimalik määrata madusi nii kasutatavale tekstile, piltidele ja muudele elementidele, mida sel juhul ei kasutata. Slaidide kujundused erinevad versinide lõikes. (jnis 5). NB! Slaidil tehtavad muudatused, lõhkuvad muudetud sas sideme juhtslaididega ning slaid ei allu enam autmaatsetele muudatustele. Slaidi kujundust tse slaidil, n tstarbekas muuta ainult juhul kui ta peab lema kujunduselt üldkasutatavast kujundusest erinev. 9

10 PwerPint 2007 PwerPint 2016 jnis 5 Näiteid kujundustest. Pealkirja slaid, näiteks kgu esitluse esimeseks slaidiks. slaid pealkirja ja sisuga. Sisu võib lla näiteks pilt, tekst, jnis vms. slaid pealkirja ja kahe sisuga slaid pealkirja, teksti ja sisuga. slaid pealkirjaga. tühi slaid. Peale sbiva kujunduse valimist ilmub esitlusse uus slaid, Üheks enamkasutatavaks valikuks n kujundus Title and Cntent (jnis 6) 10

11 jnis 6 Kui asetada kursr svitud kasti sisse, n võimalik sinna sisestada teksti. Valides mõne Cntent sa keskel leva ikni, n võimalik kasutada kasti sisuna tabeleid, diagramme, skeeme, pilte, videid. NB! Kui tegemist n teksti sisestamisega siis n sageli tstarbekam kasutada Outline režiimi versini kasutades, tuleb Outline režiimi valikuks minna lindile View. Varasematel versinidel n võimalik teha valik ka Nrmal režiimis lles. (jnis 7) Aste Kõrgemale Aste madalamal jnis 7 Outline režiimi n tstarbekas kasutada nii tekstina infrmatsini sisestamisel kui redigeerimisel. Samuti ka siis, kui Outline tekst tuuakse üle mõnest teisest prgrammist. <Tab> Klaviatuurilt astme muutmiseks madalamale <Shift>+<Tab> Klaviatuurilt astme muutmiseks kõrgemale Sageli n materjal, millest svitakse esitlust luua kirjas dc failis. Siis n võimalik tekstifailis laade paika pannes teha selgeks juba ka infrmatsin, mida svitakse esitlusse üle tuua. 11

12 Üle ei tda Nrmal laadis levat teksti. Kui tekst n sbival kujul, saab PwerPint'is lihtsalt dc faili avada, jagada inf sbival kujul slaididele ning määrata kujundus. Ka selleks tegevuseks n kõige tstarbekam kasutada Outline režiimi. 12

13 3. Slaidide kujundamine 3.1 Mallide kasutamine (Design Template) Lihtsaim mdus esitlust kujundada, n kasutada valmis malle. Malli saab valida töö alustamisel, aga svi krral n valikut võimalik muuta ka töö käigus ja ka svi khaselt ümber teha. Tulemuslikuks tööks firma sümblika kasutamisel tasub mõelda ma malli lmisele, kus n kõik reeglite khaselt paika pandud. Sellega välistatakse sümblika mittekrrektne kasutamine. Sageli annab krralikult timiva malli lemaslu (kus n määratud nii animatsinid) lulise ajavõidu esitluste lmisel. kujundus kui PwerPint 2007 lint Design (jnis 8) jnis 8 PwerPint 2016 võimaldab sarnast valikut nagu 2007 versin. Lisaks n võimalik malle vaadelda ja valida uue töö alustamisel File/New. Valides näiteks tsingu Presentatins (jnis 9) pakutakse valmis malle erinevatele teemadele. (jnis 10) Kasutada võib ka tsingusõna, sel juhul tsitakse malle vastavalt sisestatud sõnale. jnis 9 13

14 jnis 10 Valitud mall mistatakse kõikidele slaididele, kui eelnevalt ei le mõnda slaidi sedavõrd muudetud, et knkreetsele slaidile jäetakse muudetud kuju. Malle saab ka ise luua. Selleks tuleb ldud lahendus salvestada PwerPint Template vrmingusse. (Ptx) Valida File/Save As/Brwse ja määrata svitud vrming. (jnis 11) jnis 11 Pakutavat faili salvestuskhta ei le svitav muuta. Vastasel krral ei leia prgramm neid autmaatselt üles. (Ka mujal asuvaid malle n võimalik kujundusel kasutada) Hiljem malli kasutamiseks tuleb valida File/New/Persnal (jnis 12) 14

15 jnis Slaidi tausta muutmine (backgrund) Tausta saab katta sbiva värvi, mustri või tekstuuriga. Samuti võib taustana kasutada mõnda pilti. Ühe võimaluse tausta muutmiseks annab valik vajutades hiire paremplset klahvi ja valides Backgrund. (jnis 13) Oluline n jälgida et hiire viit ei asetse mõne bjekti peal. Sel juhul võib avanevast valikust Backgrund puududa PwerPint 2007 PwerPint 2016 jnis 13 15

16 Saame valida, kas valitud taust mistatakse kõigile slaididele (Apply t All) või ainult aktiivsele slaidile (Apply). Võimalused, mida erinevad versinid võimaldavad tausta muutmisel teha n üsna erinevad. 3.3 Slaidi värviskeem (clr scheme) (variants) PwerPint 2007 PwerPint 2016 Slaidi värviskeem (clr scheme) määrab, milliseid värve kasutatakse vaikimisi erinevate bjektide (näiteks varjude jms.) jaks. PwerPint 2007 puhul n valikud lindil Design/Clrs Office 2016 puhul Design /Variants 3.4 Esitluse kujundamine Lihtsaimate vahendite hulka, millega esitluse ilmet muuta, kuuluvad teksti kujundamise ja graafikavahendid. Oluline n ka elementide paigutus ja suurus. Objekti asukha muutmiseks tuleb bjektil hiirega klõpsata, haarata ümbritsevast märgistusraamist kinni ja lhistada svitud khta. Suuruse muutmiseks tuleb märgistusraamil levatest kntrllpunktidest hiirega vedada. 16

17 3.4.1 Teksti kujundamine Teksti kujundamise põhivahendid n sarnased, enamikele tekstitöötlusprgrammidele ja n paigutatud lindile Hme NB! Oluline n tsustada enne muudatuste tegemist, kas svitakse muudatust teha kgu esitluses samaväärsetele elementidele või muuta ainult knkreetset slaidi. Kui muudatused viiakse sisse ühel slaidil, siis ei allu muudetud sa enam Üldistele muudatustele. Seega n tstarbekas selliseid muudatusi teha peale seda, kui terve esitluse jaks terviklikud asjad n tehtud. Valitavad asjad n: kirjatüüp (fnt), täpplendid (bullets), jndamine (alignment), reavahe (line spacing) jms. Muudatused kehtestatakse tervele tekstielemendile, kui ta n tervenisti märgitud, ehk ümbritsetud märkimisjnega (jnis 14) jnis 14 Kui tekstikursr vilgub mõne sõna peal, siis muudetakse vaid selle sõna (või märgistatud sa) välimust. 17

18 3.4.2 Jnlaud Jnlaual saab muuta lõigu vasakplset ja paremplset serva, kehtestada lõigule psitiivset ja negatiivset taandrida ja seada tabulaatreid. Jnlaua kasutamiseks tuleb ta tuua ekraanile valides View/Ruler. (jnis 15) Tegemist n pöörduva valikuga. Kui valida sama käsk teistkrdselt, siis lülitatakse jnlaud välja. A B jnis 15 C Jnlaua vasakul servas (A) saab valida kasutatava tabulaatri tüübi, mida saab jnlaual kasutada (B) või lõigu servade asukha (C) (lõigu paremplne serv) (jnis 15) (jnis 16) Lõigu esimese rea vasak äär Lõigu read, peale esimese Kgu lõigu vasak äär Tabulaatri tüüp jnis 16 Seatud tabulaatrite kasutamiseks tuleb kasutada <Tab> klahvi klaviatuuril. Vajutus <Tab> klahvile viib kursri ks temale järgneva tekstiga seatud tabulaatri alla. Vasakut äärt jndav tabulaatr. Asetab teksti esimese märgi tabulaatri khale ja kirjutab ülejäänud sellest paremale. 18

19 Tsentreeriv tabulaatr. Asetab teksti võrdselt mõlemale ple tabulaatrit. Tabulaatri all hitakse sõnade keskkht. Paremat äärt jndav tabulaatr. Asetab teksti esimese sümbli tabulatsini märgi khale ja kirjutab järgnevad sümblid eelmisi vasakule nihutades samale khale (kuni järgmise tabulatsini valikuni, kuni veeru servani, kuni lehe vasakplse servani või kui vastu tuleb teine tekst, hakatakse teksti kirjutama uuesti paremale ple). Kmakhta jndav tabulaatr. Hiab seatud tabulaatri all kmakha. Siinkhal tuleb teada, mis n määratud kasutataval arvutil kmakha eraldajaks. Tabulaatrite seadmiseks (B) (jnis 15) tuleb valida svitud tabulaatri tüüp, viia hiire viit jnlaua alumisele äärele ja vajutada hiire vasakplset klahvi. Kuni ei le ühtegi tabulaatrit seatud, kehtib vaikimisi tabulatsin. Seadmise järel eemaldatakse kõik seatud tabulaatrist eespl levad vaikimisi tabulaatrid Kui tabulaatr sutub vales khas levaks, saab teda jnlaual nihutada. Kui n sv eemaldada, tuleb tabulaatr jnlaualt ära tõmmata Graafikavahendid PwerPint i graafikavahendid n sarnased kõigile Micrsft Office paketti kuuluvatele prgrammidele. Sõltuvalt prgrammi versinist võivad lla väiksemad erinevused. Alati ei le tstarbekas iga kujundit ise lma hakata. Sageli n valmis kujundeid lemas AutShapes valikus. PwerPint 2016 AutShapes (jnis 17) jnis 17 19

20 3.4.4 Nõuandeid graafikavahendite kasutamiseks Tpeltklõps hiirega bjekti peal avab enamasti knkreetse bjekti muutmise võimalused. PwerPint 2007 Drawing Tls Sirgjn. Võimaldab sirgjne kandmist lehele. Jne tsas võivad lla ka nled. Neid saab lisada ka hiljem. Kasutamiseks tuleb viia hiire viit khta, millest svitakse jne tõmbamist alustada, vedada hiire vasakplset klahvi all hides viit khta, kus svitakse jn lõpetada ja vabastada hiire klahv. Hides vedamise ajal all <Shift> klahvi, saab tõmmata jnt ainult ja 60 kraadise nurga all. Hides vedamise ajal all <Ctrl> klahvi, võetakse punkt millest vedamist alustati jne keskpunktiks. Ristkülik. Võimaldab jnistada ristküliku või ruudu. Kasutamiseks tuleb viia hiire viit khta, kuhu peab jääma ristküliku nurk, vedada hiire vasakplset klahvi all hides viit diagnaalselt vastas levasse nurka ja vabastada hiire klahv. Hides vedamise ajal all <Shift> klahvi, saab jnistada ruudu. Hides vedamise ajal <Ctrl> klahvi, võetakse vedamise alguspunkt bjekti keskpunktiks. Lubatud n ka mõlema klahvi samaaegne kasutamine. 20

21 Ellips. Võimaldab jnistada ellipsi või ringi. Kasutamise põhimõte n sarnane ristküliku jnistamisega. Hides vedamise ajal all <Shift> klahvi, saab jnistada ringi. Hides vedamise ajal <Ctrl> klahvi, võetakse vedamise alguspunkt bjekti keskpunktiks. Lubatud n ka mõlema klahvi samaaegne kasutamine. Hulknurk (Autshape) vabakäejn. Võimaldab jnistada hulknurka ja vabalt tõmmatavat jnt. Hulknurga jnistamiseks tuleb järjest näidata nurga punte vajutades klõpsu hiire vasakplsele klahvile. Vabakäejne saamiseks tuleb jnistamise ajal hiire vasakplset klahvi all hida. Võimalik n kasutada ka mõlemat varianti krdamööda. Jnistamise lõpetamiseks tuleb vajutada tpeltklõps hiire vasakplsele klahvile. 21

22 4. Animatsinid Kasutades esitluse näitamiseks arvutiekraani või prjektrit lisanduvad paberil leva infga võrreldes veel mitmed täiendavad võimalused. Slaidivahetusefektid, bjektide liigutamise efektid, videklipid, interaktiivsus kasutades hüperlinke ja ka heliefektid. 4.1 Slaidivahetusefektid Slaidivahetusefekte saab määrata iga slaidi jaks eraldi, või krraga mitmele slaidile. Mitmele slaidile krraga ühesuguse efekti mistamiseks tuleb svitud slaidid Slide Srter vaates krraga ära märkida. Efekti mistamiseks valida lint Animatins (PwerPint 2007) (jnis 18) jnis 18 Valida svitud efekt Speed efekti kiirus Slw - aeglane; Medium - keskmine; Fast kiire Only n muse click - ainult hiireklõpsu peale, Autmatically after - autmaatselt peale määratud arvu sekundeid. Sund heliefekt, mille saatel efekt kulgeb (helide kasutamise krral saab neil lasta krduda kuni järgmise heli käivitumiseni - Lp until next sund). 22

23 4.2 Animatsinide lisamine Animatsinide lisamisel tuleb mõelda, kas svitakse animatsine määrata kgu esitlusele või ainult aktiivsel slaidil levale infle. Kui animatsinid määrata slaidil levale infle ja hiljem svitakse slaidi uuesti siduda juhtslaidiga (Master), n tegemist üsna tülika ülesandega. Kui svitakse animatsine kgu esitlusele, siis tuleb need määrata läbi juhtslaidide (Slide Master). Animatsinide lisamine timub lindilt Animatins.(jnis 19) jnis 19 Animatsinide lisamiseks ja jälgimiseks n svitav tuua ekraanile animatsinide paan. (Animatin Pane) lindilt Animatins. Animatsinide paanil n näitena järgmine inf: Layut Bdy n animatsinid, mis n lisatud läbi juhtslaidi. Nende muutmiseks tuleks minna vaatesse Slide Master. Svi krral saab neid ka slaidile kpeerida ja sideme juhtslaidiga katkestada (Cpy Effects t Slide) 1 ja 2 n lisatud efektid slaidil Igat efekti saab täpsustada valides nle efekti paremplses servas Efektide järjestust saab muuta nltega paani ülaservas. <DEL> klahviga saab efekti kustutada 23

24 Animatsini lisamiseks: Märgistada bjekt(id), mida svitakse animeerida. Valida svitud animatsin Täpsustada Animatsini algusae (Start) Suund (Directin) Kiirus (Speed) Effect Optins võimaldab lisaks täpsustada bjekti liikumist. (Näiteks muuta värvi järgneva bjekti tekkimisel). Võimalused sõltuvad bjekti tüübist. 24

25 5. Heli ja vide Ekraanil esitatavale slaidile saab lisada ka heli- ja videklippe. Videklipi lisamiseks tuleb valida Insert/Vide (Või valida sbib Slide Layut) ja valida sbivast kaustast sbiv videfail. Kasutada saab näiteks AVI (Audi Vide Interleaved) standardile vastavaid faile aga ka Quiktime faile. Uuemate versinidega n lisandunud tugi Online vide näitamiseks ja ka uusi failitüüpe (PwerPint 2016) (jnis 20) jnis 20 Oluline n silmas pidada et videfailid salvestatakse PPTX vrmingus levasse faili, alates PwerPint 2010 versinist. Varasemad versinid hiavad vided eraldi failis ja lisavad esitlusse vaid lingi videfailile. Vide esitamiseks peab arvutisse lema installeeritud ka vastav kdek (cdec), vastasel krral videt ei näidata. Heliklipi lisamiseks tuleb Insert lindilt valida käsk Sund (uuematel versinidel Audi) ja valida sbivast svitud helifail. Pwerpint 2016 tetab järgmisi failitüüpe (jnis 21) 25

26 jnis 21 Määrata saab: Start: alustab näiteks autmaatselt mingi arv sekundeid peale eelmist sündmust. Playing Acrss Slides: esitlus peatub, kui klipp n lõpuni mänginud (Pause slideshw until dne playing), esitlus jätkub, klippi esitatakse taustaks (sbib taustamuusika jaks) (Cntinue slideshw, play in backgrund), klipp peatatakse kui antud slaidilt lahkutakse (Stp when this slide ends), peatub pärast määratud arvu slaide (Stp after slides). Hide while nt playing: klipi tähis peidetakse, kui seda klippi just parajasti ei mängita. Pisut htlik, sbib klippidele, mis määratakse autmaatselt mängima. 26

27 6. Muu luline 6.1 Peidetud slaidid Esitluse puhul n võimalik, et kgu esitluses levat inft ei taheta hetkel näidata, samas aga n vaja jätta võimalus vajaduse krral ka sellist materjali kiirelt ekraanile tuua. Selle võimaluse jätab meile slaidide peitmine. Slaidi peitmiseks tuleb SlideShw lindil valida Hide Slide, sama mdi saab peidetud slaidi jällegi nähtavaks muuta. Kui slaide mida peita svitakse n rhkem, n seda tstarbekas teha Slide Srter vaates. (jnis 22) Märgistada <CTRL> klahvi all hides kõik slaidid, mida svitakse peita. Vajutada hiire paremplset klahvi ja valida Hide Slide jnis 22 Peidetud slaidi esitluses näidata. Et seda slaidi näha, tuleb esitluse kntrllnupul klõpsatada ja valida käsk g t ning Hidden Slide. 27

28 Uuemad PwerPinti versinid võimaldavad esitlust katkestamata tuua ekraanile kõik slaidid (jnis 23;A), mille hulgast valida näidatav slaid. (jnis 23;B) A B jnis 23 Tunnuseks, et tegemist n peidetud slaidiga, näeme me Slide Srter vaates vastava slaidi juures numbrit mahakriipsutatuna: 6.2 Interaktiivsus Interaktiivsus tähendab kasutaja plset sekkumist esitluse kulgu. See timub peamiselt hüperlinkide abil, mis nagu internetiski (WWW-s) n teatavad viited teistele bjektidele. Näiteks tänu hüperlingile saaksime sisukrda sisaldaval slaidil mõne alapunkti nimetusel klõpsatades khe slaidile liikuda, millelt vastav alapunkt algab. Hüperlink n element elektrnilises dkumendis, mis suunab kasutaja teise khta samas või mõnes teises dkumendis. Tavaliselt tuleb selleks hüperlingil klikkida. Hüperlingiks võib lla nii tekstilõik kui mõni graafiline element. Hüperlinkidel n väga luline rll hüpertekstisüsteemides, kaasa arvatud veebis ( Sisukrd a b c A B C 28

29 Hüperlingi lmiseks tuleb element, millel klõpsatades midagi timuma peaks hakkama, ära märkida läbi paremplse klahvi valida Hyperlink. (või Insert lindil Hyperlink) Saab määrata, mis timub antud elemendil klõpsatades: Existing...- Saab lisada mingi faili või Webilehe mis avatakse esitluse käigus Place in This Dcument: liikumine mingile slaidile 6.3 Ajakntrlli (Timings) kasutamine SlideShw/Set Up Slide Shw (jnis 24) jnis 24 Esitluse võib allutada ajakntrllile. 29

30 Võimalik n määrata, kui kaua peab iga slaid nähtaval lema ja panna esitluse vastavalt sellele autmaatselt timuma. Ajastuse kehtestamiseks võib kasutada vahendit Rehearse Timings. Lindil Slide Shw Rehearse tähendab harjutamist. Antud võtet saab kasutada ka ettekandeks harjutamisel (kntrllimaks kaua aega kulub). Kui leme kgu esitluse sbiva tempga läbinud, teatab PwerPint meiel kulunud aja ja küsib kas äsja fikseeritud aegu kasutada. Kui vastata jaatavalt (Yes), kehtestatakse määratud ajastus. Slide Srter vaates ilmub iga slaidi alla tema näitamiseks kasutatav aeg. Et esitlust käivitada Set Up Shw dialgiaknas märkida valik: Use Timings if Present. Svi krral saame määrata ka millisest slaidist alates (Frm) millise slaidini (T) esitlust näidata. Kui märgime valiku Lp Cntinuusly Until Esc, siis hakkab esitlus lõppu jõudes algusest uuesti kuni <Esc> klahvi vajutatakse. 30

31 7. Juhtslaidid (Master) Masterid n kht kus määratakse esitluse kui terviku kujundus. Slide Master View/Slide Master Siin määratakse kasutatavad kirjatüübid ja suurused Määratakse kasutatavad taustad Määratakse animatsinid Lisatakse infrmatsin, mis peab paiknema kõigil slaididel Oma malli lmine tähendab just sbiva Masteri valmis tegemist, siis võtavad ka kõik uued slaidid selle kujunduse aluseks ning seda malli saab kasutada ka juba varem ldud failidele sbiva ilme andmiseks. Handut Master 31

32 Handut e kasutatakse mitme slaidi printimiseks ühele lehele. Handut Master võimaldab lisada inft kõigile prinditavale lehele. (Näiteks firma lg) Ntes Master Ntes Master määrab lehe väljanägemise, kui prinditakse välja nn. Ntes Pages. Siin n võimalik muuta nii kasutatavaid kirjatüüpe, kui ka nende suurust. Samuti saab vajadusel muuta nii tekstikasti kui ka Slaidi asetust ja suurust. Määrangud mis siin tehakse võetakse printimise juures arvesse. 32

33 8. Esitluse printimine Valida tuleb millised slaidid prinditakse (jnis 25) jnis 25 Määrata mida printida (jnis 26) jnis 26 33

34 9. Teksti kujundamise alused esitlustes Otsustamaks, kas tekstilist inft n krrektselt edasi antud, saab kasutada nõndanimetatud 3 sekundi reeglit: lugeja peab ekraanile või paberile pilku heites klme sekundiga mõistma, millest käib jutt. Ka multimeediumi tdetes n suur sa materjalist tekstil põhinev. Materjali vastavus 3 sekundi reeglile sõltub suuresti tema kujundusest (liigendusest, paigutusest, suurusest, jndamisest (alignment), kirjatüübist jms. Disainer ei pea teksti asendama graafika või helidega vaid kaalutlema, kuidas teksti vastuvõetaval mel esitada ja täiendada teiste meediatega. Järgnevalt vaatlemegi mõningaid teksti kujundamise võimalusi ja reegleid, millede abil saame ma tekstmaterjali muuta kergemini haaratavaks. Infrmatsini tükeldamine. Erinevalt raamatutest jms kirjalikest materjalidest, paigutatakse elektrnilise esitluse slaididele või arvuti ekraanile palju vähem teksti. Kui palju täpselt, selle khta puudub ühene reegel. Üldiselt kehtiv reegel ütleb, et vähe! Mõned juhised saab siiski anda: maksimaalselt viis ühikut tekstilist infrmatsini ("punkti" ehk "pint'i" (sa disainerite svitusel); 6X6 reegel: kuni kuus ühikut, igaühes kuni kuus sõna (teise sa disainerite svitusel); 4 rida teksti; 4. 5 lauset; tekst ei thiks katta üle 1/3 ekraanist. Alusta uut rida seal, kus see n lmulik, eralda eraldi punktid tühjade ridadega. Tükelda tekst mõistlikult, kasutades tühikuid, täpikesi (bullets), eraldi ridu vms. Võimaluse krral kasuta grupeerimiseks tühje valgeid khti, mitte graafilisi elemente, mis lisavad segavat müra ekraanile. 34

35 Eralda luline sa tekstist. Väldi pikka katkematut teksti, eriti ekraanil. Laused peaksid lema lühikesed ja sisutihedad. Vältida tuleks lausete plitamist lehekülgede vahel. Kuna ekraanilt lugedes n silmal raskem liikuda ühe rea lõpust järgmise algusesse, siis tuleks mahukam tekst jagada 8 kuni 10 realisteks plkkideks ja need üksteisest kasvõi tühja reaga eraldada. Lühendeid (abbreviatins) tuleks kasutada võimalikult vähe, peamiselt vaid juhtudel, kus see n tavaks muutunud või kui lühendite kasutamine vähendab infrmatsini tihedust (infrmatin density). Lühendite kasutamisel peab lema järjekindel ning kindlasti peab kasutajale/lugejale võimaldama leida lühendite selgitusi. Plitamine Ära plita nelja-viietähelisi sõnu, jättes rea lõppu või uue rea algusesse vaid lühikese silbi. Jälgi, et plitusmärgiga ei lõppeks rhkem, kui kaks järjestikust tekstirida. 9.1 Kirjatüüp Efektiivse trükise kujundamisel n väga luline ka kirjatüüp. Lisaks sbivusele n kirjatüüpidega setud ka veel nende hulga prbleem: "mida rhkem fnte n dkumendis kasutatud, seda vähem n seal sisu" (Helen Exley, "Arvuti killud"). Kirjatüüp (typeface) tähistab tüpgraafias krdineeritud sümblite kujundust. Kirjatüüp sisaldab tavaliselt tähestiku jagu tähti, numbreid, kirjavahemärke ning mitmeid erisümbleid. Laiemalt võiks kirjatüüpi defineerida kui kujundusreeglite kgumit, mille järgi mdustatakse kõik tähed ja sümblid. Selline definitsin jätab võimaluse ka uusi sümbleid lisada. Fnt (prantsuse keeles fnte) tähendab midagi, mis n sulatatud ja viitab trükitööstuses kasutatud tüüpide (type) valmistamisele. Praeguses tähenduses n fnt kmplekt glüüfe (glyphs), mis kujutavad mingi märgistiku (character set) tähti mingi kirjatüübiga (typeface). 35

36 Traditisiniliselt n fnt kindla suurusega (tähekõrgusega), kindla kaaluga (weight, näiteks bld või light) ja kindla stiiliga (enamasti regular, italic või cndensed). Inglisekeelne trükitööstus n sajandeid kasutanud terminit funt (trükikirjakmplekt), mis tähistas kindla suuruse ja kirjatüübiga trükkimiseks mõeldud tehnlgilist vahendit ndatest kuni 20.nda sajandi keskpaigani tähendas see peamiselt puust või metallist tüüpide kasutamist. Lühikest aega kestis nn üleminekuaeg (umbes 1950.ndad 1990.ndad), kui kasutati ftgraafilist tehnlgiat (phttypesetting) kus fnte levitati ftmaterjalil ja mille puhul li võimalik ptiline mastaapimine (ptical scaling) ndate aastate keskpaigast n levinud digitaalne tüpgraafia ning kasutajad üle maailma n maks võtnud Ameerikapärase termini "fnt". Fnt tähistab tänapäeval praktiliselt alati faili, mis sisaldab mastaabitavaid tähtede kntuure ühes või mitmes vrmingus. Digitaalsed fndid võivad iga tähe kujutist kdeerida rastergraafika kujutisena (bitmap fnt) või kirjeldusena jnte ning kõverate abil (vectr fnt). Mitmeid fnte luuakse praegusel ajal peamiselt arvutiekraanil kasutamiseks. Kkku n maailmas letletud üle erineva fndi. USA-s li neid paar aastat tagasi kasutusel üle 6000 ja Saksamaa üks suurimaid arvutišriftide müüjaid FntShp Internatinal GmbH pakub praegu üle eri nimega kirja, milledest enamus n ldud peale aastat. Seriifid Üks võimalus kirjatüüpe liigitada n jagada nad kahte gruppi: seriifidega kirjad (serif fnts) ilma seriifideta (sans-serif fnts) Seriifid n pisikesed detailid (sabakesed) tähtede jnte tstes. Ajalliselt pärinevad seriifid iidsest Itaaliast, kus raidkirja tähtedele lisati pikkade jnte tsa pisut lisaruumi, et vältida liiva ja tlmu kgunemist tähtede nurkadesse. Nimetus "serif" pärineb ilmselt 19. sajandi algusest. Oxfrdi inglise sõnastikus li serif mainitud juba 1830 ning sans serif (sellel ajal küll sanserif) Websteri sõnastik väidab sõna serif pärinevat hllandikeelsest 36

37 sõnast schreef (jn) ning läheb ajas tagasi saksakeelse sõnani schreiben ja ladinakeelse sõnani scribere, mis mõlemad tähendavad kirjutamist. Prprtsinaalsus Fnti, milles glüüfid (glyphs) n varieeruva laiusega, nimetatakse prprtsinaalkirjadeks (prprtinal fnt). Fikseeritud, ühesuguse laiusega glüüfidega fnti nimetatakse ebaprprtsinaalseks (nn-prprtinal fnt) ehk püsisammkirjaks (mnspace ehk ka fixed-width). Prprtsinaalkirjasid peetakse üldiselt ilusamateks ja kergemini letavateks ning seetõttu n nende kasutamine trükitud/prinditud materjalides valdav. Ka tekstitöötlusprgrammid pakuvad vaikefntidena just neid. Püsisammkirjasid peetakse mõnedes lukrdades paremateks, sest nende puhul mdustavad tähed ilusaid tulpasid. Enamus mehhaanilisi kirjutusmasinaid ja vanamdsad tekstipõhised arvutiekraanid kasutavad ainult püsisammkirjasid, tekstipõhise kasutajaliidesega arvutiprgrammid samuti. Mõõdud Tavaliselt leme harjunud kõike mõõtma millimeetrites või tllides kuid tüpgraafias kasutatakse tüpgraafilisi ühikuid punkti (pint), pica't ja tsiitsert (cicer). Tänapäevane tüpgraafiliste ühikute süsteem sai alguse Prantsusmaalt, üle 300 aasta peale Gutenbergi. Françis-Ambrise Didt ( ) võttis aastal aluseks varasema Pierre Simn Furnier süsteemi ning asendas selle alusühikuks lnud "jala" prantsuse kuningliku tlliga. Muus sas jäi kõik nagu Furnier li teinud. Didt süsteem: 1 punkt = 1/72 prantsuse tlli, 1 tll = 2,736 cm, seega 1 punkt 0,3759 mm 37

38 12 punkti = 1 cicer 4,5117 mm Didt süsteem n Eurpas laialt kasutusel. Tunnuseks, et kasutatakse just Didt punkti, lisatakse kirja mõõdule "dd", näiteks "12dd". Suurbritannias ja Ameerikas võeti ma standard vastu alles aastal. Aluseks võeti sarnane jatus nagu Didt süsteemis (1 tll = 6 pica't, 1 pica = 12 punkti). Standardi kehtestamisel defineeriti pica siiski täiesti erinevalt, nimelt võeti aluseks sellel ajal suurt mõjuvõimu mava trükikja MS&J (Philadelphia) mõõtühik, kus 83 pica't n 35 sentimeetrit. Anglameerika süsteem: 1 pica = 35/83 cm 1,66 tlli 1 punkt = 1/12 pica = 175/498 mm 0,3514 mm Seda süsteemi n kasutatud USA-s, Suurbritannias ja paljudes teistes maades, sealhulgas ka Jaapanis. Tänapäeval kasutatakse digitaalsetes trükiseadmetes, kuvaritel, küljendustarkvaras jne eelpltdud klassikalistest tüpgraafilistest ühikutest erinevat ühikut: Tänapäevane süsteem: 1 pica = 1/6 inglise/ameerika tlli 1 punkt = 1/12 pica = 1/72 tlli = 127/360 mm 0,3528 mm Väga harva kasutatakse ka meetersüsteemi ühikuid, näiteks n lemas DIN standard, mida aeg-ajalt kasutatakse Saksamaa kirjastustes. Selle standardi järgi mõõdetakse tüüpe (types) 0,25 mm krdsetega. Prantsuse revlutsini või Napleni impeeriumi ajal kehtestasid prantslased tüpgraafilise ühiku 0,4 mm kuid peale valitsuse trükiste, see kasutamist ei leidnud aastal kehtestati Eurpa Liidus uuesti ka Didt süsteem, määrates ühikuks 0,375 mm. Punkti ja pica't kasutatakse kirja suuruse, rea kõrguse, jne paksuse ning reasammu (kahe rea vahele jääva ruumi, leading) mõõtmiseks. 38

39 Enamkasutatavatel kirjasuurustel n lemas ka nimed, mis n tänapäeval praktiliselt unustatud või harva kasutusel: kirjad suuruses 4 kuni 12 punkti n nn bdy kirjad. 6-punktine kiri kannab nime nnparell, see n praktiliselt väikseim kiri, mida inimene suurema vaevata lugeda suudab. 8-punktine kannab nime ptii. 10-punktine kannab nime krpus. 12-punktine kannab nime tsiitser (cicer). 14 punkti ja suuremad kirjad kannavad nimetust display ja n kasutusel peamiselt pealkirjades. 72 punkti ja suuremad kirjad n plakatkirjad. Põhiteksti jaks kasutatakse tavaliselt 9-11 punkti suurusega kirju, harva ka pisemaid (Eesti Entsüklpeediat trükitakse 7 punkti suuruse kirjaga). Pealkirjad n suuremad, ulatudes ajalehtedes isegi 72 punktini. Tähtede kõrgust (kirja suurust punktides) mõõdetakse tähe ülapikendi (ascender) ülemisest servast tähe alapikendi (descender) alumise servani. Tähekeha (bdy) suurust (nimetatakse ka väikese x kõrguseks) mõõdetakse ilma üla- ja alapikenditeta. Tähekeha (x-height) suurus määrab kirja väljanägemise, mida suurem, seda suurem tundub levat ka kiri. Olulisem kui suurus, n kirja väljanägemine. Ühesuguse punktisuurusega kirjad võivad näida erisuurustena, sest nende tähekehad n erinevad, näiteks n Arial kirja tähekeha suurem kui Times New Rman kirjal ning see tundub seetõttu suurem. 9.2 Kirjade liigitamine Sajandite jksul n ldud külluslik valik erinevaid kirjatüüpe, mis vastavalt nende väljanägemisele (tähtede üla- ja alapikenduste pikkus, tähekeha suurus, jnte (strke) kuju ja 39

40 paksus, seriifide lemaslu ning tähtede mdernsus), jagatakse perekndadesse. See jatus vastab ähmaselt ka kirjade ajallisele arengule. Kõige üldisemalt võib kirju jagada blackletter kirjadeks, seriifkirjadeks, sans-serif kirjadeks, ehiskirjadeks ja plkk-kirjadeks. Kehtib ka kirjatüüpide jagamine rassidesse (race f type ehk typeface categry): 1. Blackletters 2. Rmans 3. Sans Serifs ilma seriifideta 4. Square Serifs (Egyptians) plkk-kirjad 5. Scripts and Cursives käekirja imiteerivad 6. Miscellaneus (Nvelity) muud kirjad ehk ehiskirjad 7. Symbl fnts (PI fnts) sümblkirjad Rassid jagunevad makrda perekndadeks (typeface family), millede esindajad mavad rassi põhitunnuseid aga seejuures ka ma eritunnuseid. Perekndadel n mingi kindel ühine nimi, mis n setud nende ljaga (näiteks: Bdni, Casln, Jensn, Garamnd), kasutusalaga (Kunstlerschrebsch, Lithgraph) või gegraafilise piirknnaga (Luxr, Memphis, Karnak). Iga tüübi juures saab kasutada veel paksu kirja (bld) ja kaldkirja (italic). Osadel kirjatüüpidel n paks ja/või kaldkiri eraldi disainitud ning kannavad eraldi nime (näiteks Fujiyama, FujiyamaExtraBld). Blackletter Blackletter fndid n ajalliselt vanimad, neid kasutati juba trükipressi leiutamise ajal ning nad sarnanevad tlleaegsele kalligraafiale. Selle rassi kirjatüüpe nimetatakse sageli ekslikult gti kirjadeks (tegelikult kuulub gthic hpis teise rassi). Vanimaks selle rassi esindajate seas n Textualis ehk Old English kirjatüüp, mida kasutas ma piibli trükkimisel a. ka Jhannes Gutenbergi (Piibel, mida siiani tuuakse esile trükitööstuse suursaavutusena). 40

41 Old E nglish stiilis B lackletter kir i 1480.ndatest kuni 1530.ndate aastateni dmineerisid saksamaal Schwabacher kirjatüübid, mida kasutatakse vahelduva eduga tänapäevani. Kõige esimesena kasutas seda ilmselt juba aastal Augsburgi trükkal Jhannes Bämler. Schwabacher kirjatüübiga n trükitud kõik Martin Lutheri tähtsamad tööd, samuti Albrecht Düreri "Apkalüps" (1498). Schwabacher stiilis B lackletter kiri Kõige tuntumaks blackletter kirjatüüpide seas n Fraktur kirjade pereknd. Need kirjatüübid ldi Rma ja Saksa keisri Maximilian I välja antud raamatute jaks. Saksa trükkalid kasutasid Fraktur kirjasid väga ulatuslikult kuni nende keelustamiseni natside plt aastal. Fraktur stiilis B lackletter kiri Blackletter rassi kirjatüüpe kasutatakse, kui svitakse väljendada traditsinilisust, pidulikkust, vastupidavust, tevõimet. Näiteks kasutab Old English kirjatüüpi ma pealkirjades knservatiivne ajaleht New Yrk Times. Sbivad kasutamiseks pealkirjades, lgdel ja kutsetel. Lubamatu n kasutada vaid suurtähti. Rman Põhja-Eurpast levis trükikunst kiiresti lõunasse ja läände ning 15. sajandi teisel plel sai trükitööstuse keskuseks Veneetsia, kus Blackletter ma raskepärasuse tõttu paljudele ei meeldinud. Ldi ma kirjatüübid, mis n kergemad ja avatumad. Uued kirjatüübid pärinesid Vahemeremaade vanadest kirjadest ja isegi Egiptuse hierglüüfidest. Sellised kirjatüübid sai maseks rmaani hõimudele ja siit ka nimetus. Sellele rassile n mased seriifid, kumerused tähekujus ning erineva jämedusega jned nagu need tekkisid pulgaga savitahvlile kirjutamisel. Rman kirjad n tänapäeval enimkasutatavad. Neid esineb igas suuruses ja nad sbivad edastama igasuguseid teateid. 41

42 Rman kirjatüübid jagatakse makrda nelja gruppi: vanad (ld style rman või renaissance või Garalde ldstyle). Esimesed rmaani kirjatüübid ldi Veneetsias. Hiljem hakkasid dmineerima prantslased. Hllandlased ning inglased lisasid ma panuse, et kirjad leksid sbilikumad kmmertsinf trükkimiseks. Erinevused jnepaksuses ple väga silmatrkavad. Neil n sõbralik, mahe, traditsiniline välimus ja nad väga sbilikud pikas tekstis ja televisinis kasutamiseks. Üheks näiteks n Garamnd, mille esmavariant kujundati 1617-ndal aastal ja mida sestpeale n krduvalt khendatud. Tuntud n ka Palatin kirjatüüp. Garamnd kirjatüüp Palatin kirjatüüp üleminekustiilis (transitinal või barque), mis arenesid välja vanadest rmaani kirjatüüpidest. Nende jnepaksuse varieeruvus n selgemini märgatav. Üheks näiteks n Baskerville, mille kujundas Jhn Baskerville 1757.ndal aastal kasutamiseks tema tdetud siledal paberil. See kirjatüüp n väga ppulaarne raamatute ja ajakirjade trükkimisel. Äärmiselt hästi letav, praktiliselt ei väsitagi silmi. Siia gruppi kuulub ka Times Rman. Baskerville kirjatüüp mdernseted või klassitsistlikud (mdern või Didne või Classicist), mis plegi nii väga mdernsed, sest nende õitseaeg li juba 18.ndal sajandil. Nende jnepaksuse varieeruvus n väga teravalt näha. Suur jnepaksuse varieeruvus lb tekstile justkui sädeluse (sparkling) efekti, siis n lugemine väsitav ning neid kasutatakse tänapäeval vähem kui vanu või üleminekustiilis rmaani kirjatüüpe. Üheks näiteks n Bdni. Bdni kirjatüüp nüüdisaegsed (cntemprary) n kujundatud peamiselt dekratiivkirjadena ja ei sbi tegelikult sageli üldse rmaani kirjade hulka. Näidisena võib nimetada Rckwell kirjatüüpi. Sans serif (ilma seriifideta) 42

43 Kirjade peamiseks tunnuseks seriifide puudumine. On suhteliselt uus rass, kuigi juured ulatuvad Vana-Kreekasse ja Egiptusesse. Vahel kutsutakse veel ka Gthic või Grtesque. Esimene selle rassi kirjatüüp ldi aastal William Casln'i valukjas. 19.ndal sajandil kasutati neid Inglismaal raudtee plakatite trükkimisel Sans serif kirjad n väga gemeetrilised, täpsed, avatud ja neist vaid üksikutel esineb kõikumisi jne paksuses. Tavaliselt n jned mntnsed. Sbivad igaks tstarbeks, eriti hästi ftlaks. Ppulaarsus algas 1920-ndatel Saksamaal ks tlleaegse disaini ja arhitektuurilise liikumisega. Suure tekstihulga jaks liiga mntnsed. Sans serif kirjatüübid jagunevad veel makrda nelja gruppi: grtesksed (grtesque), mis ldi klassikaliste kreeka stiilusega vahasse või savisse kirjutatud kirjade eeskujul. Sellisteks kirjatüüpideks n näiteks Grtesque, Ryal Gthic, Bauhaus. Bauhaus kirjatüüp ne-grtesksed ehk gemeetrilised (ne-grtesques ehk gemetric sans serif), mdernsemad, ldud tseselt jnlaua ning sirkli abil, et anda neile masina ldud kirja ilmet. Näideteks n Spartan ja Futura, Univers, Helvetica (Arial), mis kujustati Šveitsis ja millel n kõrge tähekeha (x-height). Futura kirjatüüp humanistlikud (humanist), millede hulka kuuluvad Gill Sans ja Frutiger. Frutiger kirjatüüp kalligraafilised (calligraphic sans serif), mis püüavad jnepaksuse varieerumisega kirja kergemini letavaks muuta. Üheks näiteks n Optima. Optima kirjatüüp Sans-serif kirjade hulka kuuluvad veel ka sageli kasutatavad Tahma ja Verdana. 43

44 Square Serifs ehk plkk-kirjad Pärinevad sajandi vahetusest, kui Napleni vallutusretkede järel li Egiptus ja kõik sellega setu äärmiselt ppulaarne. Selle rassi kirjatüüpide nimed n tihti egiptusepärased, näiteks Karnak, Luxr. Selle rassi esindajateks n veel näiteks Stymie ja Cheltenham. Peamised madused n samad, mis Sans serifil kuid silmatrkavaks erinevuseks n väikesed sirged seriifid, mis n tähe muude jntega sama jämedused. Tähed n tänapäevased nagu metallknstruktsinid ja annavad tugevuse, stabiilsuse ning jõulisuse tunde. Ei sbi kasutada pikas tekstis kuna mõjub mntnsuse tõttu väsitavalt. Sbib pealkirjade ja kuulutuste jaks, illustratsinidele ületrükiks, valge-mustal trükkimiseks ja ftkmpsitsinides. Scripts and Cursives Sarnanevad käsikirjale. Kursiiv tuleneb ladina keelsest sõnast currere jksma. Need kirjatüübid said alguse aastast 1400, kui Aldus Manutius Veneetsiast svis ühele leheküljele rhkem teksti paigutada. Kõik selle rassi kirjad n kujundatud nii, et nad sarnaneksid käekirjale. Ainsaks erinevuseks script'i ja kursiivi (cursive) vahel n see, et script kirjatüübi tähed n mavahel ühendatud, kursiivkirja tähed aga ple. Näidetena võib nimetada Zapfin, BrushScript, Freehand jpt. Annavad trükisele erilise tni, sbivad tähelepanuavaldustele, kutsetele, pealkirjadele, alapealkirjadele, tiitellehtedele. Annavad kntrasti harilikule trükikirjale. Kuna n raskemini letavad, siis ei thiks neid kasutada pikemas lauses või isegi mitmel real järjest. Kunagi ei thi kasutada ainult suurtähti! Miscellanes, Nvelty/Md Selle rassi alla mahuvad kõik need kirjatüübid, mis eelpltdud rasside alla ei mahu, siinhulgas praktiliselt kõik ehiskirjad. Neil n sageli väga eripärase kujuga tähed. 44

45 Enamus neist ple sbilikud pikemates kirjaplkkides kasutamiseks ja n mõeldud peaasjalikult pealkirjade ja plakatite jaks. Sümblkirjad Sümblkirjad ehk vahel ka PI fndid, sisaldavad tähtede asemel erinevaid sümbleid, piktgramme, näiteks dekratiivseid täppe, kellasid, lmade kujusid, muusikalisi sümbleid jne. Näidistena võib nimetada Zapf Dingbats või Wingdings fnte. abcdeprs tabcdefghijk vxyz 9.3 Kerning AV AV Kerning rakendamata Kerning rakendatud Kerning n tõlkes tähevahe või kndamine, mis kkku annab meile termini "tähevahe kndamine". Tegemist n prtsessiga tüpgraafias, mille käigus prprtsinaalkirjades (prprtinal fnts) reguleeritakse tähtede mavahelisi kauguseid kirja visuaalseks ühtlustamiseks. Krralikult kndatud kirjade krral n tühi ruum tähepaaride vahel sarnane. Kndamist kasutatakse peamiselt selliste suurte tähtede nagu T, V, W ja Y sbitamiseks teiste suurtähtede, eriti A kõrvale (mõlemal pl) ja mõnede väiketähtede kõrvale (vasakule ple). Milliste tähtede puhul kndamist kasutatakse sõltub ka kasutatavast keelest. Paljud tekstitöötlusprgrammid (sealhulgas ka Micrsft Wrd ja OpenOffice.rg) vaikimisi kndamist ei luba, mistõttu saadakse raskemini letav ja esteetiliselt vähem rahuldav tekst. 45

46 Ebaprprtsinaalsete kirjade (nn-prprtinal) kndamist ei kasutata kuna nende puhul puudub tähtede ülekate. Ajalliselt algas tähevahe kndamine peale juba trükitehnikas metallist tüüpide kasutamisel. Vastavalt vajadusele lõigati metallist tüüpide nurgast sa maha. Sellised lõigutud tüübid asetati üksteise kõrvale. Vajadusel kasutati ka liittähti (ligature), näiteks tähepaarid "ff" ja "fi". Digitaalses tüpgraafias käsitletakse tähevahe kndamist (kerning) arvuna fndi krdinaatidesüsteemis, mis näitab kui palju tuleb vaikimisi määratud tähtede vahelisele ruumile juurde lisada. Vaadeldakse ka nn kndatavaid paare (kerning pairs) ehk tähepaare, millele kndamist reeglina rakendatakse. Näiteks tähepaari "VA" puhul Adbe "Helvetica" fndil n kndamine -80. Digitaalses tüpgraafias võib tähtede vahe ka hpis suureneda, näiteks taas samas Adbe "Helvetica" fndi tähepaaril "ry" n kndamine 30. Suurenenud tähevahe kasutatakse peamiselt seses pikendustega (accented) tähtedega. Praegusel ajal kasutatakse ka kndamisklasse (kerning classes) kus kahe tähehulga tähtedest mdustatud paaride jaks n kasutusel ühesugune vahekaugus. Näiteks võib vaadelda tähekulkasid (V,W) ja (a,e,), milledest saame paarid Va, Wa, Ve, We, V ja W. Kndamisklasse saab kasutada OpenType fntide ja seda tetavate rakenduste krral. OpenType n mastaabitavate (scalable) arvutifntide standard, mille algselt aastal töötas välja Micrsft ning millega n liitunud ka Adbe aasta lõpuks li Adbe kgu ma fntide kgu OpenType standardile vastavaks teisendanud, aasta alguses li maailmas saadaval üle 7000 sellele standardile vastava fndi. 9.4 Numbrikiri Numbrikiri (text figures) tähistab araabia numbrite kirjutamise stiili, mis n kujundatud katkematu teksti visuaalseks harmniseerimiseks. Stiil kannab sageli nimetusi ld-style figures, hanging figures, nn-lining figures, minuscule figures või medieval figures. Saksa keeles kannab see stiil nime Mediävalziffern (keskaegsed numbrid), prantsuse keeles chiffres elzéviriens, hispaania keeles númers elzevirians ja pla keeles cyfry nautyczne (merendusnumbrid). 46

47 BernhardFashin BernhardTang BibleScrT Dauphin OzHandicraft Praegusel ajal latakse numbrid reeglina ühele jnele (lining figures), neil n ühesugune kõrgus ning ala- või ülapikendid puuduvad. Numbrikirja (text figures) stiili puhul numbrite kuju ja psitsineerimine varieeruvad nagu tavalistel väiketähtedelgi. Mõnedel numbritel (reeglina 0, 1 ja 2) ple ei ala- ega ülapikendeid (descenders, ascenders) ning nende kõrgus n x-tähe kõrgus (x-height). Mõnedel numbritel (reeglina 6 ja 8) n ülapikendid (ascenders), mõnedel (reeglina 3, 4, 5, 7 ja 9) alapikendid (descenders). On ka teistsuguseid variante, näiteks 18. sajandi lõpus ja 19. sajandi alguses Prantsusmaal li numbril 3 ülapikend. Ka praegusel ajal n lemas fnte, milles kasutatakse teistsugust stiili. Numbrikirja kasutatakse, kuna sellise stiili numbrid harmniseeruvad väiketähtedega visuaalselt paremini ning nende kuju varieerumine kergendab lugemist. Jnele seatud numbrid, milledel reeglina n suurtähtedega sama kõrgus ja mis kannavad sageli nimetust titling figures, sbivad paremni tabelitesse. Paljud traditsinilised fndid sisaldavad kmplekti mõlema stiili numbritest, et neid saaks vastavalt vajadusele kasutada. Suurem sa standardseid arvutifnte sisaldab reeglina vaid ühe stiili numbreid ning jnele seatud (lining figures) n tavalisemad. Lisaks näidisel tdutele, sisaldavad text figures stiili numbreid veel näiteks "Gergia" ja "Hefler Text". Ajalliselt sai selline stiil alguse keskajal, 12. sajandil kui araabia numbrid Eurpas tavaliseks muutusid. Esialgu lid nad täienduseks rma numbritele, mis lid kasutusel nii suur- kui ka väiketähtedega. Praegusel ajal võib seda stiili khata näiteks USA sentidel. Tänapäeval enam kasutatavad lining figures stiili numbrid ilmusid esmakrdselt aastal, kui Richard Austin lõikas uue fndi tüübid, millede seas lid 3/4 kõrgusega ühele jnele seatud numbrid. Edasi arendati neid 19. sajandil kui nad võeti kasutusele ajalehtedes ning reklaamidel ning nad tõrjusid vana text figures stiili 20.nda sajandi mdernsel peridil suuremalt jalt välja. 47

48 9.5 Reeglid ja svitused kirjatüübi valimiseks Kirjatüübi valikul tuleb arvestada tema letavust; grupeeritust sõnadesse, ridadesse, hulkadesse aga ka teate lemust; lugeja eripära ja trükkimisprtsessi. Rmaani tüüp vastab peaaegu igale nõudmisele. Kui kahtled, kasuta alati seda! Square Serifs fnte kasutatakse tõsiste teadete edastamiseks (matuseteated jms.). Blackletter fndid kannavad endas traditsini, tänapäeva disainis kasutatakse harva. Kasutades vaid suurtähti saame praktiliselt letamatu teksti. Script ja kursiivkirjad lisavad trükitud leheküljele kntrasti ja elu, kuid kuna nad n raskesti letavad, tuleks neid kasutada tagasihidlikult. Kasutades vaid suurtähti saame praktiliselt letamatu teksti. Miscellaneus kirju tuleks samuti tagasihidlikult kasutada. Sbivad peamiselt kuulutustel ja plakatitel kasutamiseks. Kasuta Sans serif fnte pealkirjades, lühikestes infridades (Arial). Seriifidega fnte kasuta pikemas tekstiplkis (Times New Rman). Sans serif kirjatüüpide kasutamisel ekraanil n küll vähem prbleeme kuid nad annavad tekstile tehnilisema, vähem kutsuva ilme. Parem n kasutada palju erinevaid seeriaid mõnest pereknnast, kui paljude perekndade üksikuid seeriaid. Vanasti kasutati kntrasti saavutamiseks ks vaid ühe pereknna erinevaid seeriaid (mntüpgraafiline harmnia). Kasutades ks kirju erinevatest perekndadest, tuleks valida kas kntrastse kujundusega pereknnad või lausa erinevad rassid. Kasutades ks kahte mitteharmneeruvat rassi (näiteks Blackletter ja Sans Serif) peaks üks lema tunduvalt suurem, et ta dmineeriks. Kirjatüüpi valides arvesta ka tema iselmuga. 48

49 Ole knservatiivne kirjatüüpide kasutamisel, väldi erilisi fnte. Ära kasuta üle kahe erineva kirjatüübi lehekülje khta, isegi kgu tte (tekst, prgramm, veebileht vms) põhisas võiks piirduda kahe kirjatüübiga. Prfessinaalsed disainerid kasutavad tihtipeale ühte Sans serif ning ühte seriifidega fnti ühel leheküljel. Erandiks n sissetõstetud (imprted) materjal, millel n erinev lemus. Siis võiks seda erisust ka teine fnt rõhutada. Näiteks kasuta teistsugust fnti lugeja plt sisestatava teksti jaks. Maksimaalne teses kasutatavate kirjatüüpide arv n 3, igaühe khta kuni 3 erinevat suurust. Ole järjekindel kirjatüübi ja stiili valikul. Vali stiil pealkirjadele, alapealkirjadele, põhitekstile, nuppudele jne ning jää neile kindlaks. 9.6 Letavus Kasuta suuremat fnti, kui rakendust kasutatakse näiteks klassis esitamiseks. Minimaalne suurus 12 pt bld või 14 pt nrmal, seda juhul kui n hea prjektsinisüsteem. Erandiks n tekstid rakenduse juhtnuppudel (näiteks edasi, tagasi, lõpp jne), mis võivad lla väiksemad, sest nende sisu jääb lihtsalt meelde vastavalt nupu asukhale (eeldusel et autr n järjekindel). Ekraanilt lugemiseks mõeldud teksti minimaalse suuruse jaks n lemas järgmine valem: 0,0052 X silma kaugus ekraanist (mm) = teksti kõrgus (mm) Seega, kui silma kaugus ekraanist n 50 cm (500 mm), siis minimaalne teksti kõrgus n 2,6 mm ehk umbes 8 pt. Kaunistatud fndid n raskemini letavad, ka kursiiv n kehvemini letav kui harilik tekst. Kasuta ekraanil anti-aliased kirjatüüpe. Nägemispsühhlgiast n teada, et inimene leb tavaliselt sõnu visuaalse pildi järgi ära tundes. Et seda äratundmist sõna kuju muutmisega mitte 49

50 raskendada, tulebki kasutada võimalikult vähe erinevaid tekstiatribuute ning erilisi fnte. sõna "pd" selle visuaalne kuju erinevate kirja kujunduste krral Seriifidega kirjatüübid n head paberil, ekraanilt lugemiseks n paremad Sans Serif kirjad. Liiga suure kirjaga tekst n sama raskesti letav, kui liiga väikesega. Ainult suurtähtedest ksnev kiri hirmutab. Valge kiri mustal taustal n raskesti letav (must kiri valgel taustal n 40% kergemini letav kui valge kiri mustal või hallil). Musta ja punase kmbinatsinid n äärmiselt raskesti letavad. Musta kirja kllasel taustal n kõige kergem lugeda. Tekst kirjul taustal võib sutuda päris letamatuks, mida väiksem n teksti punktisuurus, seda lihtsam peab lema taust. NB! Ekraanilt lugemine n keskmiselt 25% raskem ja aeglasem kui paberilt. Kasuta paksu (bld) kirja, suuremaid tähesuurusi, kursiivi, värvi või varjutust sõnade ja fraaside rõhutamiseks. Väldi allajnimist ja suurtähtede ridu. Väldi kaldkirja kasutamist ekraanil, eriti väiksemate kirjade puhul. Kasuta seda kõike ainult siis kui vaja, muidu läheb asi liiga kirjuks. 50

51 9.7 Teksti jndus Teksti jndus (alignment) n teksti hrisntaalne paigutus real, tavaliselt veeru (clumn) suhtes. Enamuses keeltes letakse teksti vasakult paremale, sellisel juhul jndatakse tekst veeru vasakule servale (left-justified või flush left), parem serv jääb sakiline. Vasakule jndamine n vaikestiiliks (default style) ka WWW lehtedel. Mitmetes keeltes (näiteks araabia ja heebrea) letakse paremalt vasakule. Nendes keeltes kirjutatud tekst jndatakse veeru paremale servale (right-justified või flush right). Paremale servale jndamist kasutatakse ka eriliste tekstisade väljatmiseks, näiteks raamatutel autri pühendus vms. Ka tabelite vrmindamisel kasutatakse lahtrites sageli paremale jndamist. Pealkirjade rõhutamiseks, luuletuste ja laulutekstide puhul kasutatakse sageli ka veeru keskele jndamist (center justificatin). Ka tabelite vrmistamisel jndatakse tekst sageli keskele. Ebaühtlane vasak äär tekitab segadust kuna silmal ple krrapärast pidepunkti järgmisele reale liikumiseks. Jndamine keskele ja paremale äärde jäägu rhkem kunstipäraseid eesmärke teenima. Väga laialt n levinud (eriti trükimeedias) rööpselt jndamine (full justificatin, sageli kirjutatakse lihtsalt justificatin või justify) mille krral mudetakse sõnade vahed ning vähesel määral ka tähtede mavahelised kaugused pisut pikemaks või lühemaks (vastavalt vajadusele), et tekstiread leksid jndatud nii vasaku kui ka parema serva järgi (read leksid ühepikkused). Lõigu viimast rida käsitletakse eraldi ning jndatakse ta lihtsalt vasakule või paremale (vastavalt kasutatava keele lugemissuunale). Ridu, milles sõnade ja tähtede vahesid n nrmaalpikkusest pikemaks venitatud, nimetatakse "lõtvadeks ridadeks" (lse lines), kkkusurutud ridu aga "pingutatud ridadeks" (tight lines). Tabelites kasutatakse sageli jndamist murdarvude kmakha järgi, Näiteks: 3,5 14,6 51

52 123,45 Jndamine võib endaga kaasa tuua ka tüpgraafilisi anmaaliaid, eriti just rööpselt jndamise krral. Kui järjestikel "lõtvadel ridadel" satuvad sõnade vahed enam-vähem üksteise alla, tekkib lugemise rütmi häiriv visuaalne nähtus, mida nimetatakse jõeks (river). Sellisel juhul leks vasakule jndamine parem. Prbleeme esineb sageli ka kitsaste teksti veergude krral, näiteks ajalehtedes, ajakirjades. Kitsa veeru krral võivad mõnedele ridadele sõnade vahele tekkida erakrdselt pikad vahed. Selle vastu aitab plitamine või teksti ümberkirjutamine lühemate sõnade abil. 9.8 Tekstirea pikkus Ka õigesti valitud tekstirea pikkus parandab letavust. Tekstirea minimaalseks pikkuseks letakse ühe tähestiku pikkust väiketähtede rida, seega umbes 25 tähte. Optimaalseks peetakse 1,5 tähestiku pikkust väiketähtede rida, seega umbes 37 tähte. Maksimaalseks rea pikkuseks letakse kahe tähestiku jagu väiketähtede rida, seega umbes 50 tähte. Nendest nrmidest peetakse kinni peamiselt ajakirjanduses, kus tekst paigutatakse mitmesse veergu, et inimene suudaks lugedes haarata silmaga tervet rida krraga. Vaja n neid järgida ka teksti arvutiekraanile paigutades. Igapäevases tekstitöötluses neid nrme väga tõsiselt ei võeta, näiteks MS Wrdiga teksti kirjutades mahutatakse 12 pt suurust Times New Rman kirjatüübiga teksti A4 lehele, mille vasak ja parem ääris n standardsed 3,17 cm (nagu li varem vaikimisi määratud), ühele reale klme tähestiku jagu väiketähti. Ekraanilt lugemiseks n tdud rea pikkuse piir ka sõnade arvuna: maksimaalselt sõna real. 52

53 9.9 Reasamm, rea kõrgus Tüpgraafias tähendab reavahe ruumi, mis lisatakse tüüpide ridade vahele. Käsitsi trükila puhul lisati ridade vahele erineva paksusega tinaribasid. Reasamm (leading) aetakse pidevalt segi rea kõrgusega (line height), seda ka sellistes tekstitöötlusprgrammides nagu Micrsft Wrd. Reasamm n tegelikult vaid see väike tühi ruum, mis jäetakse kahe rea vahele (eesti keeles nimetatakse seda ka "reavaheks"), rea kõrgus n aga tekstirea kõrgus ks selle vahega. Üldiselt kasutatakse reasammu 20% teksti kõrgusest, küljendamisel võib see varieeruda vahemikus 10% 30%. Tavapärase 20% puhul (tekstitöötlusprgrammides single spacing ehk ühekrdne reasamm) puhul n näiteks 10 punkti suuruse kirja jaks reasamm 2 punkti, rea kõrgus n seega 12 punkti. Tekstitöötlusprgrammi puhul leks antud näite järgi 1,5 krdse reakõrguse kasutamisel reakõrgus 18 pt ja kahekrdse (duble) puhul juba 24 pt. Ka reasamm n letavuse seisukhalt luline. Et silm uuele reale liikudes "ära ei eksiks" ja uuesti juba letud reale ei satuks, peab reasamm lema piisavalt suur. Pikemate tekstide puhul n svitatav kasutada pleteisekrdset rea kõrgust Mida ei thiks teha. Ei maksa lisada ruumi ridade ja/või lõikude vahele vaid selleks, et täita ära kgu veeru pikkus. Ei maksa vähendada kirja suurust eesmärgil mahutada palju teksti väiksemale pinnale. Lõigud ei thiks lõppeda üksiku sõnaga viimasel real (rphan ehk rb). Uus lehekülg või veerg ei thiks alata üksiku sõnaga esimesel real (widw ehk lesk). Ei maksa kasutada segamini erinevaid stiile lõikude kujundamiseks. Ei tasu kasutada kõiki võimalusi vaid selle pärast, et nad n lemas. 53

54 9.11 Pealkirjad Tavaline viis pealkirja põhitekstist eraldada, n kasutada pisut suuremat kirja ning teha ta paksuks (bld). Tihtipeale aga ple paks kiri suurte pealkirjade juures üldsegi vajalik. Pealkirjade ja juhtkirjade (headings & headlines) jaks kasutatav kirjatüüp võib tihti lla dikteeritud tausta plt. Pealkiri peab taustalt silma trkama, lema kntrastne. Pehmete ja ümarate taustabjektide puhul n heaks kntrastiks kandilised kirjatüübid, kandiliste taustabjektide krral paistavad aga hästi välja ümarad kirjatüübid. Suurte kirjasuuruste puhul vajab inimsilm väiksemat reakõrgust ning tähevahet. Suured pealkirjad n tihti jndatud keskele (centered). Kuigi erinevad prgrammid pakuvad tavaliselt alati autmaatset keskele jndamist, jätab käsitsi, ptiliselt jndatud pealkiri sageli parema, ilusama ja lmulikuma mulje, seda ka vasaku ääre järgi jndades. M ehaaniliselt jndatud pealkiri O ptiliselt jndatud pealkiri Kasutades mitmerealist pealkirja (pikk pealkiri ei mahu ühele reale), peaks selle raskuskese lema üleval (tp-heavy) s.t. tal peaks lema ümberpööratud püramiidi (inverted pyramid) kuju. Seda pealkirja siin n raskem lugeda kui teist! Seda pealkirja siin n kergem lugeda kui esimest! Pealkirja ridu ei lõpetata kunagi plitusmärgiga! Harmnia lisamiseks võib pealkirjale, lgle, vms võtta värvi mõnelt suurelt graafiliselt bjektilt antud leheküljel. Pealkirja värv tuleks valida taustaga kntrastne. Kui taust n mitmevärviline ja värv varieerub ka pealkirja taga, võiks kntrasti tõstmiseks kasutada varju. Vari mõjub aga kõige paremini heledate tähtede krral ja lisab kntrasti vaid ühes suunas. 54

55 Üks kindel viis pealkirja kirjatüübi välja tmiseks n kasutada tähtede piirjnte (utline või ka strke) jaks tähe täitevärviga kntrastset värvi. Alapealkirjade kirjasuurus peaks lema väiksem ning põhiteksti suurus veel väiksem. Pealkirjade ja alapealkirjade jaks leks svitav kasutada sama pereknna kirjatüüpe Tekst kui kunst Erinevalt põhitekstist võib pealkirjades, lgdel jne. kirja kujundamisel endale suuremat vabadust lubada. Tihti saame efektiivsema tulemuse just tänu kunstipäraselt disainitud pealkirjale, mille jaks ple lihtsalt õiget suurust ja kirjatüüpi valitud, vaid n lisatud ka sbiv graafiline element. Lihtsaim efekt n teksti pööramine mingi nurga võrra. Pööramine kuni 45º võib sbivalt murda hrisntaalsete elementide mntnsuse. 55

56 Ka teksti vertikaalne rientatsin (tähed üksteise all) võib efektiivne lla, kui vaid suure kirja ning lühikeste sõnade krral. Parem n siiski nrmaalselt rienteeritud teksti pöörata. Hästi mõjub ka pealkirja inversinis kirjutamine või tema kasti paigutamine. Ppulaarne võte, eriti lgde jms. puhul, n kahe erineva väljanägemisega elemendi kasutamine. Tüüpilise näitena võib tuua plakati, kus n üks kunstipäraselt kujundatud ja teine hariliku kirjaga sõna. Tihtipeale kasutatakse sõnades tähtede asemel graafilisi kujundeid. Näiteks võib sõnas krvpall tähe asendada palli pildiga, sõnas glf saab l tähe asendada glfikepi kujutisega jne. K RVPALL Mingi graafiline element võib asendada ka tervet sõna, kuid see võte n efektiivne vaid juhul, kui graafilise elemendi tähendus n kõigile üheselt mõistetav. Klassikaline näide viimase khta n ameeriklastelt pärinev I Lve New Yrk. Tihti n kasutusel justkui vaba käega kirjutatud tekst. Näiteks jätmaks muljet laste plt kirjutatud tekstist, kasutatakse vaid trükitähtedest ksnevat ebaühtlast kirja. Seejuures võib efekti mõttes kasutada eri värve, või töödelda jni nii, et tekkiks mulje kriidiga kirja pandud tekstist. Samuti võib vajaliku teksti paigutada mingile kõverale. 56

57 Üksikuid tähti või kgu teksti võib ka mingi mustriga täita. Tihti kasutatakse ka teksti täitmist värviüleminekuga (gradient fill), kus timub sujuv üleminek ühelt värvilt teisele. 57

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET

LPC_IO2_A05_004_uuringukava tagasiside protokoll_ET Prtklli viitenumber: 4 Kstaja: Cathlic Educatin Flanders Pealkiri Uuringuplaani tagasiside prtkll Allikad Dana, N. F., & Yendl-Hppey, D. (2008). The Reflective Educatr s Guide t Prfessinal Develpment:

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

EN

EN EUROOPA KOMISJON Brüssel 12.11.2010 KOM(2010) 662 lõplik 2010/0325 (COD) Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS selliste reisidkumentide nimekirja khta, mille kasutajal n õigus ületada välispiire

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

CSS juhend

CSS juhend Lehekülg 1/5 31.12.2012 21:11 CSS (Cascading Style Sheets) CSS on keel kujunduse loomiseks veebidokumentidele. Tänases praktikumis rakendame CSS-i veebidokumendile, kasutades programmi Dreamweaver. Töö

Rohkem

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja

KINNITATUD Vasta Kooli direktori kk /01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja KINNITATUD Vasta Kli direktri kk 26.06..2018 14-2/01 VASTA KOOLI ÕPILASTE VASTUVÕTU NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD Alus: Haridus- ja teadusministri 19. augusti 2010 määrus nr 43, mis kehtestati

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Estodac ekraanivormid

Estodac ekraanivormid Kasutusjuhend õppurile kutseharidusõppes Haridustasemete ülese õppeinfsüsteemi ÕIS2 I etapp Tallinn 2018 Sisukrd Sisukrd... 2 1 Sissejuhatus... 3 2 Õppuri avaleht... 4 3 Minu andmed... 6 3.1 Õppuri andmete

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx

Microsoft Word - E-portfoolio-googlesites.docx Õpimapi ehk e-portfoolio loomine google sites keskkonnas Õpimapi loomise protsess I. Igapäevane õppetöö, mille õppeülesannete täitmise käigus loob õppija erinevaid materjale: klassitööd, kodutööd, esseed,

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

VL1_praks2_2009s

VL1_praks2_2009s Biomeetria praks 2 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik (see, mida 1. praktikumiski analüüsisite), 2. nimetage Sheet3 ümber

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid (6EAP) I praktikum Mida praktikumides tehakse? Õpitakse SQL i Tehakse andmebaas ope (igas praktikumis natuke, kuni lõpuks saab valmis) Tehakse andmebaas edu (kui ope on valmis, tehakse edu,

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad

1 / loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 1 / 16 7. loeng Tekstitöötlus Sisend/väljund Teksti lugemine Sõnad 2 / 16 Sisend/väljund vaikimisi: Termid: read, write?-read(x). : 2+3. X = 2+3.?-write(2+3). 2+3 true. Jooksva sisendi vaatamine: seeing?-

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Group Code of Ethics and Conduct

Group Code of Ethics and Conduct Page 2015-03-16 1 (6) Creatr Identifier Versin TeliaSnera järgib käeslevas kdeksis tdud põhimõtteid. Oma igapäevases töös tame kõigilt TeliaSnera töötajatelt juhindumist meie tegutsemismetdikat määratlevast

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com Nendesse saab kirjutada käske,

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Haridusteaduste (reaalained) õppekava Külliki Otsa TEADLIKKUS SOTSIAALSEST TARK

Tartu Ülikool Sotsiaal- ja haridusteaduskond Haridusteaduste instituut Haridusteaduste (reaalained) õppekava Külliki Otsa TEADLIKKUS SOTSIAALSEST TARK Tartu Ülikl Stsiaal- ja haridusteadusknd Haridusteaduste instituut Haridusteaduste (reaalained) õppekava Külliki Otsa TEADLIKKUS SOTSIAALSEST TARKVARAST JA SELLE KASUTAMINE PÕHIKOOLI 5-9. KLASSI REAALAINETE

Rohkem

01_loomade tundmaõppimine

01_loomade tundmaõppimine Tunnikava vorm Õppeaine ja -valdkond: Mina ja keskkond Klass, vanuse- või haridusaste: alusharidus Tunni kestvus: 30+15minutit Tunni teema (sh alateemad): Loomade tundmaõppimine, maal elavad loomad Tase:

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Kes on grupijuht? Grupijuht on olemas ainult noortevahetuste projektidel (mitte koolitustel). Grupijuht on igal osaleval riigil ning on vähemalt 18 aa

Kes on grupijuht? Grupijuht on olemas ainult noortevahetuste projektidel (mitte koolitustel). Grupijuht on igal osaleval riigil ning on vähemalt 18 aa Kes n grupijuht? Grupijuht n lemas ainult nrtevahetuste prjektidel (mitte klitustel). Grupijuht n igal saleval riigil ning n vähemalt 18 aastat vana. Grupijuht krdineerib eesti grupi tegevust ja esindab

Rohkem

Microsoft Word - installation-guide.doc

Microsoft Word - installation-guide.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 12.04.2008 Dokumendi loomine Maris Aavik 1.1 13.04.2008 Täiendamine Maris Aavik 1.2 13.04.2008 Täiendamine Andres Kalle 1.3 12.05.2008 Täiendused Kerli

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kahes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus

MTAT Operatsioonisüsteemid - Turvalisus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüstemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe command.com (tänapäevastes OS ei kasutata)

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim

1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik Tõend õppim 1. Üliõpilased 1.1 Tõendid Vali menüüst: Üliõpilased tõendid tõendite trükkimine. Avaneb vorm Tõendite trükkimine, vali tõendi liik. 1.1.1 Tõend õppimise kohta TLÜ-s Seda tõendiliiki saab väljastada ainult

Rohkem

Paberretsepti digitaliseerimine

Paberretsepti digitaliseerimine Paberretseptide väljastamine, digitaliseerimine, arve moodustamine. 1. EV kodaniku retsepti sisestamise alustamiseks valida toode müümiseks ostukorvi Kui toode/ravim on ostukorvis, siis vajutada klahvi

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K

G aiasoft Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon ja hilisemad K Programmi VERP ja Omniva Arvekeskuse liidese häälestamine ja arvete saatmine-lugemine VERP 6.3 ja VERP 6.3E Versioon 6.3.1.51 ja hilisemad Kasutaja juhend 2016 Sisukord 1. Sissejuhatus...3 2. Liidese häälestus...3

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

KMahjonggi käsiraamat

KMahjonggi käsiraamat John Hayes Eugene Trounev Tõlge eesti keelde: Marek Laane 2 Sisukord 1 Sissejuhatus 6 2 Kuidas mängida 7 3 Mängureeglid, strateegia ja nõuanded 8 3.1 Mänguaken.........................................

Rohkem

Vabavara programmi ACDChemSketch kasutamine struktuurivalemite koostamiseks

Vabavara programmi ACDChemSketch kasutamine struktuurivalemite koostamiseks Vabavara programmi ACD/ChemSketch kasutamine struktuurivalemite koostamiseks Neeme Katt Jõgeva Ühisgümnaasiumi keemia- ja informaatikaõpetaja ACD/ChemSketch on keemilise graafika programm, mida võib kasutada

Rohkem

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab

Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab Juhend Merit Aktivas korteriühistu erilahenduse kasutamiseks Merit Aktiva Pro ja Premium pakettides on olemas erilahendus korteriühistutele. Seda saab kasutada ettevõtetes, mis on loodud korteriühistu

Rohkem

MTAT Loeng 2 ( )

MTAT Loeng 2 ( ) Disainiprotsessi juhtimine. Juhisdokumendid (1/28) Disaini protsess (2/28) Kasutajasõbraliku disaini protsess Disaini ülesanne on tagada tellijate ja tegijate ühtne arusaam süsteemi käitumisest ja välimusest

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Doc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTA

Doc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTA Dc.1598_01_ET MITTESIDUVAD JUHISED TORN- JA LIIKURKRAANADE KORRAPÄRASE ÜLEVAATUSE JA PAIGALDAMISE KONTROLLIGA TEGELEVATE ISIKUTE MINIMAALSE PÄDEVUSTASEME TAGAMISEKS SLIC kõrgemate tööinspektrite kmitee

Rohkem

6

6 TALLINNA ÕISMÄE GÜMNAASIUMI ÕPPESUUNDADE KIRJELDUSED JA NENDE TUNNIJAOTUSPLAAN GÜMNAASIUMIS Õppesuundade kirjeldused Kool on valikkursustest kujundanud õppesuunad, võimaldades õppe kolmes õppesuunas. Gümnaasiumi

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

ATV_esmaspäev

ATV_esmaspäev Kursuseprogramm Ainekood: IFI6001 Arvuti töövahendina Maht 5 EAP Kontakttundide maht: 56 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)

Rohkem

Microsoft Word - tiitelleht

Microsoft Word - tiitelleht Tartu Ülikl Stsiaal- ja Haridusteadusknd Haridusteadus (humanitaarained) 2007/2008 õppekava Helene Kõiv VANASÕNADE KASUTAMINE INGLISE KEELE KUI VÕÕRKEELE OSAOSKUSTE ÕPETAMISEL JA VÄÄRTUSTEST KÕNELEMISEL

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Regulaaravaldised ja skriptimine Windows ja UNIX operatsioonisüsteemides WINDOWS 1. slaid Windows käsurida Käsureaks nimetan programme: cmd.exe powershell.exe Nendesse saab kirjutada käske, millega näiteks

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring Maanteeameti objektidel Ramboll Eesti AS Aruanne 2014 Maanteeamet Tallinn 2014

Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring Maanteeameti objektidel Ramboll Eesti AS Aruanne 2014 Maanteeamet Tallinn 2014 Ehitusmaavarade varustuskindluse uuring Maanteeameti bjektidel Rambll Eesti AS Aruanne 2014 Maanteeamet Tallinn 2014 Versin 02 Kuupäev Detsember 2014 Kstatud: Kersti Ritsberg, Ain Kendra, Kntrllitud: Peeter

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, nimetage see ümber leheküljeks Praks6 ja 3. kopeerige

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Image segmentation

Image segmentation Image segmentation Mihkel Heidelberg Karl Tarbe Image segmentation Image segmentation Thresholding Watershed Region splitting and merging Motion segmentation Muud meetodid Thresholding Lihtne Intuitiivne

Rohkem

Funktsionaalne Programmeerimine

Funktsionaalne Programmeerimine Kõrvalefektid ja Haskell Kõik senised programmid on olnud ilma kõrvalefektideta; so. puhtalt funktsionaalsed. Programmi täitmise ainsaks efektiks on tema väartus. Osade ülesannete jaoks on kõrvalefektid

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg

Tartu Kutsehariduskeskus Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärg Teksti sisestamine Suurem osa andmetest saab sisestatud klaviatuuril leiduvate sümbolite abil - tähed, numbrid, kirjavahemärgid jne. Suurte tähtede sisestamiseks hoia all Shift-klahvi. Kolmandate märkide

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Andmebaasid II praktikum Andmebaaside administreerimine Andmete sisestamine KESKKOND, KASUTAJAD, ÕIGUSED Mõisted Tabelid, vaated, trigerid, jpm on objektid Objektid on grupeeritud skeemi Skeemid moodustavad

Rohkem

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID

BIOMEHHAANILINE TAUST- PÕHIPRINTSIIBID BIOMEHHAANILINE TAUST - PÕHIPRINTSIIBID HOIA LIIGESED NEUTRAALSES ASENDIS Siis on lihased lõdvestunud ja saavad paremini töötada Lihaste, liigeste ja kõõluste stressi põhjustavad: kokkupigistatud käed

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Kursuseprogramm Ainekood: IFI6001 Arvuti töövahendina Maht 5 EAP Kontakttundide maht: 56 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh isesei

Kursuseprogramm Ainekood: IFI6001 Arvuti töövahendina Maht 5 EAP Kontakttundide maht: 56 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh isesei Kursuseprogramm Ainekood: IFI6001 Arvuti töövahendina Maht 5 EAP Kontakttundide maht: 56 Õppesemester: K Eksam Eesmärk: Aine lühikirjeldus: (sh iseseisva töö sisu kirjeldus vastavuses iseseisva töö mahule)

Rohkem

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo

Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joo Pythoni Turtle moodul ja Scratchi värvilisem pool Plaan Isikukoodi kontrollnumbri leidmine vaatame üle lahenduse kontrollnumbri leimiseks. Pythoni joonistamise võimalused Turtle mooduli abil. Scratchi

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem