Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine esmatasand"

Väljavõte

1 Vabariigi Valitsuse 8. septembri a korraldus nr 301 Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed teenused investeeringute kava kinnitamine Lisa (muudetud sõnastuses) Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.4 tegevuse "Investeeringute toetamine te infrastruktuuri tõmbekeskustes, tagades kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused" investeeringute kava INVESTEERINGUTE KAVA PROJEKTIDE NIMEKIRI 1. Tervise- ja tööministri 12. augusti a määruse nr 36 "Esmatasandi te kaasajastamine" 6 lõike 1 alusel toetust saavad projektid Jrk nr Maakond Toetuse taotleja Projekti nimetus Projekti eesmärk Projekti tulemused Projekti rakendamise eeldatav tähtaeg Projekti eeldatav maksumus (eurot) Projektile eraldatava toetuse suurim summa (eurot) Toetuse suurim osakaal abikõlblikest kuludest Projektis nimetatud investeeringuobjekti edasise kasutuse täiendavate püsikulude suurus ja nende katmise allikad aastate lõikes alates projekti abikõlblikkuse perioodi algusest 1 Harju Põhja-Eesti Taastusravikeskus AS Pelgulinna e rajamine Eesmärgiks on Pelgulinna e kujundamine multifunktsionaalseks keskuseks, kus on mitmekülgse ning jätkusuutliku teenuste kaudu tagatud kvaliteetsete kättesaadavus nii Tallinna linna kui ka Kiili valla elanikele AS Põhja- Eesti Taastusravikeskuses Sõle 16, Tallinn multifunktsionaalne, mis pakub teenuseid ka oma teises tegevuskohas Kiili vallas, Nabala tee 2a asuvas hoones , ,00 74,69% 2 Harju Ida-Tallinna Keskhaigla AS Magdaleena Eesmärgiks on Ida-Tallinna Keskhaigla Magdaleena üksuse baasil Magdaleena e rajamine Magdaleena üksuse A-, C- ja D-korpus aadressil Pärnu mnt , ,00 74,70%

2 3 Harju Fertilitas AS Haabneeme Eesmärgiks on rajada Viimsi vallas Haabneemes ehitatud III korruse juurdeehitusena Viimsi valda Haabneeme alevikku aadressil Kaluri tee 5a , ,46 69,93% 4 Harju Anija Vallavalitsus Kehra e loomine Eesmärgiks on tagada Kehra ETTK terviseteenuste väga hea kättesaadavus (pidades silmas koduläheduse printsiipi) ja hea kvaliteet (järjepidevalt tagatud kõik terviseteenused) Kehra Tervisekeskuse jaoks ruumid aadressil F. R. Kreutzwaldi tn 7, Kehra , ,50 75,00% 5 Harju AS Lääne-Tallinna Keskhaigla Kopli Eesmärgiks on kvaliteedi parandamine Tallinna Põhja- Tallinna linnaosas, rajades ehitatud uus hoone asukoha praeguse Lääne-Tallinna aadressiga Sõle 63 Keskhaigla Kopli ja (praegune Kopli polikliinik), Pelgulinna polikliinikute Tallinn asemele nüüdisaegse kõikidele nõuetele vastava e , ,00 52,46% 6 Harju Saue Vallavalitsus Laagri e arendamine Eesmärgiks on laiendada Saue vallas valikut, parandada teenuste kvaliteeti, ligipääsetavust ning kättesaadavust, tagades seeläbi inimeste tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise ning vähendades tervisealast ebavõrdsust ja edendades sotsiaalset kaasatust ehitatud Laagri Tervisekeskuse hoone Laagri alevikku Tervise 2 kinnistule , ,64 54,64% 7 Harju AS Lääne-Tallinna Keskhaigla rajamine Lääne-Tallinna Keskhaigla Mustamäe polikliiniku asemele Eesmärgiks on Mustamäe teeninduspiirkonna elanike hea tervise ning nende tööhõives püsimise kindlustamine ehitatud uus hoone asukoha aadressiga Ehitajate tee 27 (praegune polikliinik), Tallinn , ,00 71,81%

3 8 Harju Harku Vallavalitsus Tabasalu e rajamine Eesmärgiks on luua vajadustele ja nüüdisaegsetele nõuetele vastavad tingimused kvaliteetsete ja jätkusuutlike pakkumiseks Harju maakonna piirkondlikus tõmbekeskuses, Tabasalu alevikus, ning seeläbi Harku valla elanike tööhõives püsimise tagamine ja ehitatud Tabasalu alevikus, Teenuste , ,24 38,21% 9 Harju Medicum Perearstikeskus AS Medicum PAK Eesmärgiks on luua nüüdisaegsetele nõuetele vastav ETTK ehitatud e uus hoone Tallinnas, Vilisuu , ,00 67,01% 10 Harju Viru Haigla AS Loksa Eesmärgiks on rajada Loksa linna nüüdisaegne ehitatud aadressile Posti 29, Loksa linn , ,00 69,58% 11 Harju Meditiim OÜ Nõmme tervisemaja e rajamine Eesmärgiks on vähendada fragmenteeritust ja suurendada koostööd osutamisel ja kõrgema tasandi vahel ehitatud uus hoone aadressil , ,00 58,56% Pärnu mnt 317, Tallinn 12 Harju Rae Vallavalitsus rajamine Rae valda Jüri alevikku Eesmärgiks on tervisealase avaliku teenuse taseme tõstmine parandamine, rajades Rae valda Jüri alevikku nüüdisaegse e ehitatud uus hoone kinnistule aadressiga Aruküla tee 25 ja , ,00 56,16% 25a

4 13 Harju Pirita Perearstikeskus OÜ Pirita Eesmärgiks on arendada Pirita Perearstikeskus eks vastavalt EPS e mudelile Tallinnas, Kloostrimetsa tee 29 ja ehitatud Pirita , ,00 75,00% 14 Harju Saku Vallavalitsus Saku ETTK Eesmärk on tagada Saku valla elanikele vajaduspõhiste, kättesaadavate ja mitmekülgsete osutamine ning sagedasemate terviseprobleemide lahendamine kodule võimalikult lähedal es ehitatud Saku ETTK hoone, parkimisala sõidukitele, ühendusteed tänavavõrgustiku ja kõnniteedega aadressil Tiigi 19, Saku alevik , ,00 75,00% 15 Harju Saue Vallavalitsus rajamine Saue linna Eesmärgiks on tervisealase avaliku teenuse taseme tõstmine parandamine, rajades Saue linna nüüdisaegse e ehitatud uus hoone kinnistule aadressiga Pärnasalu põik , ,99 75,00% 1c 16 Harju Kose Vallavalitsus Kose Eesmärgiks on Kose vallas. Rajatava Kose Tervisekeskuse eesmärgiks on tagada kättesaadavus ja mitmekülgsus e teeninduspiirkonnas, parandada teenustele juurdepääsu e hoone Kose alevikus, Hariduse , ,00 75,00% 17 Harju PA Piret Tammist OÜ Nõmme Raudtee tänava Eesmärgiks on praegu olemasoleva, aadressil Tallinn, Raudtee 64 asuva hoone rekonstrueerimine suurema ja elanikkonnale enam teenuseid pakkuva ena e aadressil Raudtee 64 asuv hoone , ,25 75,00%

5 18 Ida-Viru SA Ida-Viru Keskhaigla Ida-Viru Keskhaigla Ahtme e loomine Eesmärgiks on koondada piirkonna perearstid ja kõik kohustuslikud tervishoiuteenused, kõik teisesed teenused ja toetavad teenused ühte ühtsesse Ahtme Tervisekeskusesse ehitatud Ida-Viru Keskhaigla krundile Ahtme Tervisekeskus aadressil Tervise 1, Ilmajaama 4, , ,00 50,11% 19 Ida-Viru SA Ida-Viru Keskhaigla Ida-Viru Keskhaigla Järve e loomine Eesmärgiks on luua piirkondlik Kohtla-Järve linna (sh peamiselt Järve, Kukruse, Sompa linnaosasid) ning Kohtla ja Kohtla-Nõmme valdade elanikke teenindav Järve Tervisekeskus aadressil Ravi tn 10D asuvas polikliinikuhoones , ,88 67,21% 20 Ida-Viru Sillamäe Haigla SA Sillamäe Eesmärgiks on Sillamäe polikliinikuga ühele taristule rajatava e kujundamine multifunktsionaalseks keskuseks, kus on Sillamäe mitmekülgse ning polikliiniku hoones jätkusuutliku teenuste aadressil Kajaka 9, Sillamäe kaudu tagatud kvaliteetsete kättesaadavus ja juurdepääs , ,05 75,00% 21 Ida-Viru Corrigo OÜ rajamine Jõhvi Eesmärgiks on säilimine ja nüüdisaegsete kvaliteetsete meditsiiniteenuste arendamine Jõhvi teeninduspiirkonna elanikele, rekonstrueerides selleks Jõhvi haigla B-korpuse eks Jõhvi Haigla kogu B-korpus aadressil Jaama tn 34b, Jõhvi , ,00 74,62% 22 Ida-Viru SA Narva Haigla SA Narva Haigla Eesmärgiks on kättesaadavuse parandamine ja nüüdisaegsete kvaliteetsete meditsiiniteenuste arendamine Narva teeninduspiirkonna elanikele Narva linnas aadressil Vestervalli , ,00 75,00%

6 23 Ida-Viru Kirde Kohalik Haigla SA rajamine Sillamäele Eesmärgiks on Sillamäe piirkonnas kvaliteedi parandamine ning kindlustamine ka tulevikus, ehitades Pavlovi 12a haiglahoonele juurde e ehitatud juurdeehitus aadressil Pavlovi 12a asuvale hoonele , ,40 75,00% 24 Ida-Viru Lüganuse Vallavalitsus rajamine Kiviõli linna Eesmärgiks on luua vajadustele ja nüüdisaegsetele nõuetele vastavad tingimused kvaliteetsete ja jätkusuutlike pakkumiseks Ida-Viru maakonna piirkondlikus tõmbekeskuses, Kiviõli linnas, ning tagada seeläbi Kiviõli regiooni teeninduspiirkonna elanike tööhõives püsimine Kiviõlis Keskpuiestee 36/38 asuva , ,00 75,00% polikliinikuhoone teine korrus 25 Ida-Viru Narva Perearstikeskus OÜ rajamine Narva Eesmärgiks on kättesaadavuse parandamine ja nüüdisaegsete kvaliteetsete meditsiiniteenuste arendamine Narva teeninduspiirkonna elanikele Narva linnas aadressil Linda tn , ,48 72,71% 26 Jõgeva Põltsamaa Tervis SA Põltsamaa e loomine Eesmärgiks on välja arendada funktsionaalne Põltsamaa linnas, tagamaks kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused tõmbekeskuses ning parandades teenustele juurdepääsu SA Põltsamaa Tervise hoonele ehitatud juurdeehitus ja olemasolevad ruumid Lossi hoone esimesel korrusel , ,80 75,00% Rekonstrueeritud on teise tegevuskoha ruumid Puurmanis aadressil Tallinna mnt 2, Puurmani alevik 27 Jõgeva Mustvee Tervis SA Mustvee Eesmärgiks on rajada nüüdisaegne Mustvees, aadressil Kastani , ,50 75,00%

7 28 Järva Järva Vallavalitsus Koeru ETTK rajamine Eesmärgiks on Koeru ETTK rajamisega parandada kättesaadavust ja kvaliteeti, kus teenuste koondamisega Koeru saavutatakse suurem kuluefektiivsus ning Koeru vallas aadressil Paide tänapäevased töötingimused tee 16a tagavad ka , ,15 75,00% tervishoiuteenust osutavate tervishoiutöötajate jäämise piirkonda 29 Järva Järvamaa Haigla AS rajamine Paide linna Eesmärgiks on Järvamaa piirkondlikus tõmbekeskuses ja seda ümbritsevas teeninduspiirkonnas elanike hea tervise ning seeläbi nende tööhõives püsimise tagamine ehitatud Järvamaa Haigla B- korpusele juurdeehitusena aadressile Lai tn 28b , ,60 75,00% 30 Järva Türi Vallavalitsus rajamine Türi valda Eesmärgiks on kvaliteedi parandamine Türi valla teeninduspiirkonnas, rajades nüüdisaegse kõikidele nõuetele vastava e Türi valda Türi linna ehitatud e uus hoone Türi linna Viljandi tänava äärde (Viljandi tn 26 ja Viljandi tn 28 paiknevatele Türi vallale kuuluvatele kinnistutele) , ,75 75,00% 31 Lääne Läänemaa Haigla SA Läänemaa Eesmärgiks on koondada piirkonna kõik kohustuslikud, teisesed ja Läänemaa toetavad tervishoiuteenused Esmatasandi Tervisekeskus ühte ühtsesse Läänemaa aadressil Vaba 6, Haapsalu Tervisekeskusesse , ,43 75,00% 32 Pärnu Lääneranna Vallavalitsus rajamine Lihulasse Eesmärgiks on Lihula piirkonnas kvaliteedi parandamine ning kindlustamine ka tulevikus, rajades Lihulasse nüüdisaegse kõikidele nõuetele vastava e ehitatud e hoone asukoha aadressiga Tallinna mnt 35 (SA Lõuna- Läänemaa Tervishoiu ja Sotsiaalhoolekande Keskuse kõrvale), Lihula , ,00 75,00%

8 33 Lääne-Viru Väike-Maarja Vallavalitsus Väike-Maarja e arendamine Eesmärgiks on Väike-Maarja e rajamise kaudu inimeste tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise tagamine le juurdepääsu tagamise ja kvaliteedi parandamise kaudu ning tervisealase ebavõrdsuse vähendamine ja ehitatud Väike- Maarjas aadressil Pikk , ,00 64,57% 34 Lääne-Viru Rakvere Linnavalitsus Rakvere Tervisekeskus Eesmärgiks on tagada inimeste tööhõives püsimine ja hõivesse naasmine, osutades neile kvaliteetseid terviseteenuseid kodule võimalikult lähedal. Parandades juurdepääsu le, vähendatakse tervisealast ebavõrdsust ning edendatakse sotsiaalset kaasatust ehitatud e hoone aadressil E. Vilde tn 2a, Rakvere, parkimisala sõidukitele, külastajatele ühendusteed tänavavõrgustiku ja kõnniteedega , ,58 67,01% 35 Lääne-Viru Viru Haigla AS rajamine Tapale Eesmärgiks on Tapa teeninduspiirkonnas kvaliteedi parandamine ning kindlustamine ka tulevikus, rajades selleks nüüdisaegse kõikidele nõuetele vastava e Tapa haiglaga samale kinnistule ehitatud Tapa linnas Tapa haiglaga (Valgejõe 14) samal kinnistul , ,00 60,48% 36 Lääne-Viru Kadrina Vallavalitsus Kadrina Eesmärgiks on luua vajadustele ja nüüdisaegsetele nõuetele vastavad tingimused kvaliteetsete ja jätkusuutlike pakkumiseks Lääne-Viru maakonna piirkondlikus tõmbekeskuses, Kadrina alevikus ehitatud Kadrina alevikus, Lasteaia 1 asuvale krundile , ,00 75,00%

9 37 Põlva Räpina Haigla AS Räpina Eesmärgiks on Räpina e teeninduspiirkonnas pakutavate kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamine mitmekülgse ning jätkusuutliku teenuste kaudu, et tagada tervishoiusüsteemi eesmärkide saavutamine ja ehitatud Räpina haigla Võru mnt 1 asuvas hoones , ,75 75,00%. Rekonstrueeritud on teine tegevuskoht Värska alevikus 38 Põlva Põlva Haigla AS Põlva Eesmärgiks on Põlva haiglas pakutavate kvaliteedi ning kättesaadavuse parandamine mitmekülgse ning jätkusuutliku teenuste kaudu, et tagada tervishoiusüsteemi eesmärkide saavutamine ehitatud ja Põlva haigla Uus 2 asuvale territooriumile , ,99 74,64% 39 Pärnu SA Pärnu Haigla Pärnu Haigla Eesmärgiks on loodavas es pakutavate kättesaadavuse ning kvaliteedi parandamine mitmekülgse ning jätkusuutliku teenuste kaudu, et tagada tervishoiusüsteemi arengueesmärkide saavutamine ehitatud Pärnu Haigla territooriumile, Ristiku 1, Pärnu, , ,00 72,10% 40 Rapla Raplamaa Haigla SA Rapla e arendamine Eesmärgiks on Rapla e rajamise kaudu inimeste tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise tagamine ning tervisealase ebavõrdsuse vähendamine le juurdepääsu tagamise ja kvaliteedi parandamise kaudu ehitatud ja Rapla ETTK ruumid Raplas aadressil Alu tee 1. Rapla Esmatasandi Tervisekeskuse teise tegevuskoha ruumid Kehtna vallas Kehtna alevikus on , ,44 75,00%

10 41 Rapla Kohila Vallavalitsus Kohila e arendamine Eesmärgiks on Kohila e rajamise kaudu inimeste tööhõives püsimise ja hõivesse naasmise tagamine ning tervisealase ebavõrdsuse vähendamine le juurdepääsu tagamise ja kvaliteedi parandamise abil Kohila ETTK peahoone Kohilas aadressil Tööstuse , ,00 75,00% 42 Rapla Märjamaa Vallavalitsus Märjamaa e loomine Eesmärgiks on tagada Märjamaa, Vigala, Kullamaa ja Martna valdade elanikele kvaliteetsed, kättesaadavad ja mitmekülgsed tervishoiuteenused, arendades selleks piirkonna keskuseks olevas Märjamaa alevis välja funktsionaalse e Märjamaa Tervisekeskus ehitatud Märjamaa Haiglale juurdeehitus aadressil Lauluväljaku 26, Veski tänava suunas , ,00 75,00% 43 Saare Kuressaare Haigla SA Kuressaare Eesmärgiks on tagada kättesaadavus ja mitmekülgsus e teeninduspiirkonnas, parandada teenustele juurdepääsu, vähendada seeläbi tervisealast ebavõrdsust ning edendada sotsiaalset kaasatust Kuressaare Haigla hoone eks aadressil Aia 25a. Rekonstrueeritud on teine tegevuskoht Leisis , ,27 75,00% 44 Tartu SA TÜ Kliinikum TÜ Kliinikumi e rajamine Eesmärgiks on Tartu Ülikooli Kliinikumi e kujundamine multifunktsionaalseks keskuseks, kus on mitmekülgse ning jätkusuutliku teenuste kaudu tagatud kvaliteetsete kättesaadavus SA Tartu Ülikooli Kliinikumi L. Puusepa 1a asuvasse hoonesse multifunktsionaalne , ,00 75,00%

11 45 Tartu Tartumaa Tervisekeskus OÜ Tartumaa Eesmärgiks on Elvasse haiglaga ühele taristule rajatava e kujundamine multifunktsionaalseks keskuseks, kus on mitmekülgse ning jätkusuutliku teenuste kaudu tagatud kvaliteetsete kättesaadavus ja ehitatud Elva haigla hoonesse aadressil Supelranna , ,00 75,00% 46 Tartu Tartu Kesklinna Perearstikeskus OÜ rajamine Tartu kesklinna Eesmärgiks on luua arstide ja patsientide vajadustele ning nüüdisaegsetele nõuetele vastavad tingimused kvaliteetsete ja jätkusuutlike pakkumiseks Tartu maakonna piirkondlikus tõmbekeskuses, Tartu linnas Tartu kesklinna, Fortuuna tn, Põik tn, Raatuse tn ja Narva mnt vahelises kvartalis asuvatele , ,00 67,66% kruntidele ehitatud 47 Tartu Anne Medical OÜ Annelinna ETTK Annelinna rajatud uue ETTK hoone eesmärgiks on tervisealase ebavõrdsuse vähendamine, siduda ehitatud Annelinna ETTK tervishoiuteenused hoone Tartusse Annelinna sotsiaalhoolekandeteenustega ja tagada inimeste Mõisavahe tänav 34b, parkimisala sõidukitele, tööhõives püsimine ja ühendusteed hõivesse naasmine teenuste tänavavõrgustiku ja osutamisega võimalikult kõnniteedega kodu lähedal, tagades seeläbi elanike parema sotsiaalse kaasatuse , ,41 50,66% 48 Tartu Peipsiääre Vallavalitsus Alatskivi e arendamine Eesmärgiks on luua piirkonda nüüdisaegne osutamise keskus, mis võimaldab eri terviseprobleemide lahendamist ühes kohas ehitatud Alatskivi aadressile Päiksi tee 2, Alatskivi , ,80 75,00%

12 49 Valga Otepää Tervisekeskus SA Otepää e rajamine Eesmärgiks on Otepää linna ning teise tegevuskohta Puka alevikus e tarbeks vajaliku infrastruktuuri loomine, et tagada kvaliteetne teenuse osutamise keskkond ehitatud ja Otepää Tervisekeskuse aadressil Tartu mnt 2, Otepää linn , ,00 58,79% 50 Valga AS Valga Haigla rajamine Valga linna Eesmärgiks on tervisealase avaliku teenuse taseme tõstmine parandamine, rajades Valga linna nüüdisaegse e Valga Haigla olemasolevate ruumide rekonstrueerimise ja juurdeehituse rajamise tulemusena loodud aadressil Peetri 2, Valga , ,00 74,92% 51 Valga Tõrva Tervisekeskus OÜ Tõrva e hoone rekonstrueerimine eks Eesmärgiks on Tõrva piirkonnas kvaliteedi parandamine ning kindlustamine ka tulevikus, rekonstrueerides selleks amortiseerunud e hoone kõikidele nüüdisaegsetele nõuetele vastavaks tervishoiuasutuseks olemasolev e hoone asukohaga Tartu 4, Tõrva , ,00 74,56% 52 Viljandi SA Viljandi Haigla Viljandi Haigla Eesmärgiks on pakutavate kvaliteedi parandamine mitmekülgse ning jätkusuutliku teenuste kaudu Viljandi teeninduspiirkonnas, et tagada tervishoiusüsteemi arengueesmärkide saavutamine ehitatud Viljandi linna, aadressile C. R. Jakobsoni 2a/2c, Turu 6 Viljandi Haigla , ,00 74,76%

13 53 Viljandi Mulgi Vallavalitsus Abja-Paluoja ehitatud praeguse SA Abja Eesmärgiks on vähendada Haigla kinnistul asuva terviseteenuste killustatust ja hooldushaigla juurde suurendada koostööd juurdeehitus Abja-Paluoja osutajate linna Järve 1 kinnistul. vahel Rekonstrueeritud on ruumid teises tegevuskohas Karksi- Nuias aadressil Kalda 6a , ,61 72,36% 54 Viljandi Põhja-Sakala Vallavalitsus Suure-Jaani Eesmärgiks on ehitada Suure-Jaani, kus pakutakse kohustuslikke ja teiseseid tervishoiuteenuseid ehitatud aadressile Pärnu 4, Suure- Jaani , ,50 75,00% 55 Võru Antsla Vallavalitsus rajamine Antslasse Eesmärgiks on tervisealase avaliku teenuse taseme tõstmine parandamine, rajades Antsla linna nüüdisaegse e ehitatud juurdeehitus endisele haiglahoonele (praegu hooldekodu ja rendipinnad) aadressil Kooli tee , ,00 75,00% 2. Tervise- ja tööministri 13. märtsi a määruse nr 5 "Tervisekeskuste kaasajastamine" 7 punkti 1 alusel toetust saavad projektid Jrk nr Maakond Toetuse taotleja Projekti nimetus Projekti eesmärk Projekti tulemused Projekti rakendamise eeldatav tähtaeg Projekti eeldatav maksumus (eurot) Projektile eraldatava toetuse suurim summa (eurot) Toetuse suurim osakaal abikõlblikest kuludest Projektis nimetatud investeeringuobjekti edasise kasutuse täiendavate püsikulude suurus ja nende katmise allikad aastate lõikes alates projekti abikõlblikkuse perioodi algusest 1 Harju Keila Perearstikeskuse OÜ Keila Eesmärgiks on kättesaadavuse parandamine ning nüüdisaegsete ja kvaliteetsete meditsiiniteenuste arendamine Keila teeninduspiirkonna elanikele nüüdisaegsetele nõuetele vastavad ruumid e rajamiseks Keila linnas aadressil Keskväljak 12a , ,48 75,00%

14 2 Harju Terviseagentuur OÜ Maardu Eesmärgiks on tagada inimeste tööhõives püsimine ja hõivesse naasmine, osutades neile kvaliteetseid terviseteenuseid kodule võimalikult lähedal. Parandades juurdepääsu le, vähendatakse tervisealast ebavõrdsust ning edendatakse sotsiaalset kaasatust ehitatud aadressil Kallasmaa tn 4, Maardu linn , ,00 74,07% 3 Hiiu SA Hiiumaa Haigla 4 Jõgeva Jõgeva Vallavalitsus Hiiumaa e ajakohastamine Jõgeva Eesmärgiks on e tarbeks vajaliku infrastruktuuri loomine, et tagada kvaliteetne teenuse osutamise keskkond Eesmärgiks on pakkuda piirkonnas tervishoiteenuseid ühtsel pinnal, mis teeb teenuste kättesaadavuse elanikele paindlikumaks ja lihtsamaks. Uuendatud ruumid pakuvad ka teenuse osutajatele paremaid võimalusi ravi kvaliteedi tagamiseks ja koostöövõimaluste arendamiseks e jaoks ruuumid aadressil Rahu tn 2 ja Rahu tn 2/1, Kärdla linnas ja teise tegevuskoha rajamiseks aadressil Hiiu mnt 1b, Käina alevikus , ,00 75,00% e , ,75 75,00% jaoks ruumid aadressil Piiri tn 4, Jõgeva 5 Võru Võru Linnavalitsus Võru Eesmärgiks on Võru e teeninduspiirkonnas pakutavate kvaliteedi parandamine mitmekülgse ning jätkusuutliku teenuste kaudu, et tagada tervishoiusüsteemi eesmärkide saavutamine ehitatud Tartu tn 9, Tartu tn 7 ning Koreli park P1 kinnistutele Võru linnas , ,00 75,00%

15 3. Tervise- ja tööministri 13. märtsi a määruse nr 5 "Tervisekeskuste kaasajastamine" 7 punkti 2 alusel toetust saavad projektid Jrk nr Maakond Toetuse taotleja Projekti nimetus Projekti eesmärk Projekti tulemused 1 Viljandi SA Viljandi Haigla Eesmärgiks on rajada Viljandi kesklinna nüüdisaegne, Esmatasandi tervishoiuga teenuseosutajate koostööl võrgustunud nüüdisajastatud põhinev maakondlik üldhaigla ehitamine, kus maakondliku e osutatakse inimese loomiseks tervikvajadustest lähtuvalt koordineeritult perearstiabi, eriarstiabi ja sotsiaalteenuseid ehitatud Viljandi linna, aadressile C. R. Jakobsoni 2a/2c, Turu 6 tervishoiuga võrgustunud nüüdisajastatud üldhaigla ehk maakondlik Projekti rakendamise eeldatav tähtaeg Projekti eeldatav maksumus (eurot) Projektile eraldatava toetuse suurim summa (eurot) Toetuse suurim osakaal abikõlblikest kuludest , ,00 75,00% Projektis nimetatud investeeringuobjekti edasise kasutuse täiendavate püsikulude suurus ja nende katmise allikad aastate lõikes alates projekti abikõlblikkuse perioodi algusest

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat

Pakiautomaatide tühjendamise kellaajad Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat Pakiautomaat Tühjendamine E R Tühjendamine L Ahtme Grossi pakiautomaat 17:00 17:00 Antsla Konsumi pakiautomaat 14:00 11:00 Aruküla Konsumi pakiautomaat 18:00 14:00 Aseri Grossi pakiautomaat 10:00 10:00

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates

Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tervise Arengu Instituut Tervisestatistika osakond Tervishoiu ressursside kasutamine haiglavõrgu arengukava haiglates Tallinn 2016 Tervisestatistika

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest

Säästva linnaliikuvuse toetusmeetmed EL struktuurivahenditest Välisvahendite teabepäev Kultuuriministeeriumi haldusala asutustele Tallinn, 26.05.2014 Kavandatavad regionaalarengu meetmed EL struktuurivahendite perioodil 2014-2020 Regionaalpoliitika büroo Siseministeerium

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel

Riigi funktsionaalne analüüs: tervisevaldkond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrrel Riigi funktsionaalne analüüs: tervisekond Sissejuhatus: ülevaade riigiorganisatsioonist Keskvalitsus Sotsiaalministeeriumi valitsemisala on võrreldes teiste ministeeriumite valitsemisaladega asutuste arvult

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

EHL_märts 2019_TEHIK

EHL_märts 2019_TEHIK Ülevaade projektist üleriigiline digiregistratuur märts 2019 Millest juttu tuleb 1. Ülevaade üleriigilise digiregistratuuri senistest tulemustest 2. Mis tööd on kesküsteemi poolt veel teha I kvartalis?

Rohkem

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid

Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud ( ) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonid Käimasolevad KOV-ide ühinemismenetlused ja piiride muutmise ettepanekud (26.08.2016) Ülevaade ühinemismenetluste, piiride muutmise ja konsultatsioonide algatamistest ja keeldumistest, mille osas on tehtud

Rohkem

Malevakorraldajad 2018 tulemus

Malevakorraldajad 2018 tulemus 18. aasta malevakorraldajad: 1 Noortemaleva korraldaja Alutaguse Huvikeskus 60 2 Anija Vallavalitsus Tartu Noorsootöö Keskus (vana nimi Anne 3 Noortekeskus) 401 4 5 6 Haljala Noortekeskus MTÜ 30 Hiiumaa

Rohkem

PROGRAMM

PROGRAMM KINNITATUD tervise- ja tööministri... 04.2019 käskkirjaga nr... Keskhaigla infrastruktuuri kaasajastamine riskipiirkonnas toetuse andmise tingimused TAT abikõlblikkuse periood 01.01.2019 28.02.2023 Rakendusasutus

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

RKT Lisa.tabel

RKT Lisa.tabel Lisa KINNITATUD Haridus- ja teadusministri käskkirjaga Kutseõppe tasemeõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 Kutseõppe riiklik koolitustellimus aastateks 2017-2019 1 2017 sh HEV 2018 2019 Aiandus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa1.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide Regionaalsete investeeringutoetuste programmi komisjoni koosoleku päevakorrapunkt 10 Protokoll nr 84 Lisa 2 OTSUS: Teha 2018.a taotlusvooru projektide kohta järgmised otsused ÜLERIIGLISED PROJEKTID Määruse

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Elanike hinnangud arstiabile 2014, peamised arengud ja edasised tegevused Tanel Ross Haigekassa juhatuse esimees Üldised järeldused elanike hinnangutest Hinnangud Eesti tervishoiusüsteemile on püsinud

Rohkem

Määruse kavand

Määruse kavand Riigihalduse ministri käskkirja Piirkondlike algatuste tugiprogrammide elluviimiseks toetuse andmise tingimused Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Lääne-Viru, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi maakondade osas eelnõu

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ,

KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 2011 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, KV.EE kinnisvaraturu ülevaade IV kvartal 11 Koostaja: Tõnu Toompark, Adaur Grupp OÜ, www.adaur.ee Sisukord Haabersti (LK 1) Kesklinn (LK 11) Kristiine (LK ) Lasnamäe (LK 1) Mustamäe (LK 1) Nõmme (LK 1)

Rohkem

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist

Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientide hulgas ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Läkaköha toksiini vastaste IgG tüüpi antikehade tase läkaköhaga patsientidel ning kolme aasta jooksul pärast haiguse põdemist Piia Jõgi 1,2,3, Marje Oona 4, Tanel Kaart 5, Karolin Toompere 4, Tereza Maskina

Rohkem

ITK - suitsuvaba haigla 2014

ITK  - suitsuvaba haigla 2014 Tubakavaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla AS Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus 1012 Loksa

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL

Microsoft PowerPoint - Allan Hani RKAS korrashoiuhanked - EKKL RKAS korrashoiu hanked Keskkonna- ja tehnilise toe osakond Osakonna juhataja Allan Hani 2019 Riigi Kinnisvara AS Kinnisvarahalduse ja arenduse ettevõte Asutatud 2001. a riigi kinnisvara senisest tõhusamaks

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr

MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registr MAAPARANDUSÜHISTUTE (maaparandusseaduse alusel) NIMESTIK seisuga 02.01.2018.a. Ümber- Liikmete arv Tegevuspiirkonnas Jrk. Ühistu Vald Registri Registrisse regist- sh sh sh asuvate reguleeriva on riigi

Rohkem

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor

VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor VIRUMAA KOLLEDŽ HARIDUSVALDKOND ARENGUFOORUM: IDA-VIRU 2030+ Mare Roosileht, TalTech Virumaa kolledži arendusdirektor 22.11.2018 ÜLEVAADE HARIDUSASUTUSTEST* Haridusvaldkond Haridusasutus Arv Märkused Alusharidus

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinni Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja

Rohkem

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“ jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht

Lugu sellest, kuidas me „Murdepunktini“  jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Lugu sellest, kuidas me Murdepunktini jõudsime ja mis edasi sai Anne Õuemaa, Eesti ANK projektijuht Elu enne Murdepunkti Mõjutusvahendid vähetulemuslikud (Riigikontroll 2010) Programmide nappus alaealiste

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II  lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO -

Lisa Türi valla arengukavale MUUDETUD nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - Lisa Türi valla arengukavale 2013-2018 MUUDETUD 30.01.2013 nr 1 Lühendid: MO - majandusosakond RO rahandusosakond HKO haridus- ja kultuuriosakond SO - sotsiaalosakond TASA Türi Arengu Sihtasutus TSKL -

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Osaühing Puka Vesi registrikood: tänava/talu nimi MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 ärinimi: registrikood: 12548743 tänava/talu nimi, Kooli tn 6 maja ja korteri number: alevik: Puka alevik vald: Puka vald

Rohkem

TET_seminar_Maripuu_

TET_seminar_Maripuu_ Ida-Tallinna Keskhaigla: suitsuvaba haigla Sally Maripuu Töökeskkonnateenistuse juhataja Ida- Tallinna Keskhaigla Asutatud aastal 2001 6 erineva tervishoiuasutuse ühendamise teel 2011 liideti juurde diagnostikakeskus

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Mõttemõlgutus alkoholi ja seaduste teemal Ülle Laasner Rapla Maavalitsus Eesti Tervisedenduse Ühing Rapla maakonna koolinoorte uimastikasutuse uuring 2013 Öise alkoholimüügi piiramise kulg Raplamaal

Rohkem

Elva Vallavalitsus

Elva Vallavalitsus ELVA VALLAVALITSUS KORRALDUS Elva 12. märts 2019 nr 2-3/268 Elva vallas Elva linnas Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 ehitusloa muutmisega mittenõustumine 1. Asjaolud 1.1. Vestika tn 2 ja Viisjärve tn 1 krundid

Rohkem

Slide 1

Slide 1 SA Põhja-Eesti Turism nõukogu koosolek 08. september 2016 Purtse kindluses Karmen Paju juhatuse liige Päevakord: EASi ja SA Põhja-Eesti Turism koostööst, EASi ootused regionaalsetele turismiorganisatsioonidele.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt

Microsoft PowerPoint - Eurotoetused esitlus 2010.ppt AVALIK ARVAMUS EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSEST !"!!!!!!! "!" #! "!! $!!% & '! " ## (((! )!!!*! "#!" " $%!&!" $#! + " $ Kas olete kursis, et Eesti saab toetust Euroopa Liidust? jah ei Ei oska öelda 010

Rohkem

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE

KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE KUI PATSIENT VAJAB KODUÕDE ILVE-TEISI REMMEL JUHATAJA OÜ KODUÕDE KODUÕENDUS (HOME NURSING CARE) - KVALIFITSEERITUD ÕENDUSTEENUS, MIDA OSUTATAKSE ÄGEDA HAIGUSE PARANEMISPERIOODIS OLEVA, KROONILIST HAIGUST

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc

Microsoft Word - KOV_uuringu_analyys.doc UURING OMAVALITSUSTE SENISEST PROJEKTIKOGEMUSEST, LÄHIAJA PLAANIDEST NING OOTUSTEST LOODAVALE MAAKONDLIKULE ARENGUKESKUSELE Küsitlus viid läbi 6.-12. maini 2003 EAS Regionaalarengu Agentuuri tellimisel

Rohkem

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht

Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht Haridus- ja Teadusministeeriumi seisukohad kurtide hariduse korraldamisel Kalle Küttis Koolivõrgu juht 10.11.2016 Eesti elukestva õppe strateegia üldeesmärk kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

Rahandusministri 11. detsembri a määruse nr 105 Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend lisa 2 (muudetud sõnastuses) Tehingupartne

Rahandusministri 11. detsembri a määruse nr 105 Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend lisa 2 (muudetud sõnastuses) Tehingupartne Rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 Avaliku sektori finantsarvestuse ja aruandluse juhend lisa 2 (muudetud sõnastuses) Tehingupartnerite koodid Kood Registrinumber Üksuse nimetus Alates

Rohkem

liigtarvitamine_A5.indd

liigtarvitamine_A5.indd ALKOHOLI LIIGTARVITAMINE MIS SEE ON JA KUST SAAB ABI Hoiad käes vihikut, mis räägib alkoholi liigtarvitamisest. Seda lugedes saad ülevaate sellest, mis on alkoholi liigtarvitamine, mida tähendab alkoholitarvitamise

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE

PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE PAKKUMUSKUTSE PROJEKTI AS RAKVERE HAIGLA ÕENDUS- JA HOOLDUSTEENUSTE INFRASTRUKTUURI ARENDAMINE PROJEKTIJUHTIMINE Riigihanke projekti AS Rakvere Haigla õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine

Rohkem

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike)

(Microsoft Word - Purgatsi j\344rve supluskoha suplusvee profiil l\374hike) PURGATSI JÄRVE SUPLUSKOHA SUPLUSVEE PROFIIL Harjumaa, Aegviidu vald Koostatud: 01.03.2011 Täiendatud 19.09.2014 Järgmine ülevaatamine: vastavalt vajadusele või veekvaliteedi halvenemisel 1 Purgatsi järve

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu

VÄLJAVÕTE Pärnu Linnavalitsuse a hankeplaan riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldu VÄLJVÕTE Pärnu Linnavalitsuse 2019. a hankeplaan 14.02.2019 riigihankekomisjoni koosoleku protokoll nr 3-6.5/11 lisa 1 Hanke nimetus (üldine kirjeldus) Hanke korraldamise eeldatav aeg Periood lepingust

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring

Institutsioonide usaldusväärsuse uuring INSTITUTSIOONIDE USALDUSVÄÄRSUS Maksu- ja Tolliamet I kvartal 0 Liis Grünberg Pärnu mnt, Tallinn +() 0 Liis@turu-uuringute.ee www.turu-uuringute.ee METOODIKA Tulemuste omandiõigus: kuulub Turu-uuringuta

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte

Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Lisa 2. Ettevõtlus ja turism Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte Ettevõtlus Elva vallas on kujunenud atraktiivne ettevõtluskeskkond, mis pakub töökohti mitte ainult Elva valla elanikele, vaid ka laiemas ümbruskonnas elavatele inimestele. Enim arenenud ja töökohti pakkuvateks

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o

EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku o EELNÕU TÕRVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS Tõrva 15.märts 2016 nr. Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande

Rohkem

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc

Microsoft Word - Tsoneerimine 2005.doc Õhukvaliteedi hindamine Eestis kehtestatud tsoonides Tallinn 2005 Lepingu nr: K-13-2-2005/28 Tööde algus: 01.01.2005 Tööde lõpp: 31.12.2005 Enn Otsa Juhatuse esimees Margus Kört Juhatuse liige Erik Teinemaa

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc

Microsoft Word - Aruanne 2016.doc AVALIKU ARVAMUSE UURING Küsitlus -a elanikkonna seas Turu-uuringute AS August/september Pärnu Sisukord mnt, Tallinn Tel post@turu-uuringute.ee www. turu-uuringute.eu SISSEJUHATUS... KOKKUVÕTE TULEMUSTEST...

Rohkem

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc

Microsoft Word - LEPING Leping3.doc TALLINNA NOTAR TARVO PURI NOTARI AMETITEGEVUSE RAAMATU NUMBER 1236 HOONESTUSÕIGUSTE TINGIMUSTE MUUTMISE LEPING JA KINNISTUTELE OSTUEESÕIGUSTE SEADMISE LEPING ASJAÕIGUSLEPINGUD Käesoleva notariaalakti on

Rohkem

struktuuriüksus

struktuuriüksus Haigla Tähis THA/46 Viide KHA/2 Versioon 1 TEAVIK Klienditeeninduse standard lisa 8 SA VILJANDI HAIGLA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE PÕHIMÕTTED SISSEJUHATUS Sihtasutus Viljandi Haigla (registrikood 90004585,

Rohkem

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k

DIPLOM Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg saavutas Pranglimise eelvõistluse I etapil 7954 punktiga 8. klassi arvestuses 1. k Miina Härma Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Oliver Tennisberg 7954 punktiga 1. koha Pärnu Mai Kooli 8.b klassi õpilane Krethel Tiits 7443 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.b klassi õpilane Marie

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Ühendus Loov Nõmme registrikood: tänava/talu nimi, T MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2016 aruandeaasta lõpp: 31.12.2016 nimi: registrikood: 80326129 tänava/talu nimi, Trummi tn 7 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor

Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor Tunnustatud partner teadliku ja õnneliku teadmusühiskonna arendamisel Anneli Kannus EHL Tartu Tervishoiu Kõrgkool Sügiskonverents Rektor 3.09.2015 Vastuvõtukonkurss suvi 2015 Õppe- kohd Avaldusi Konkurss

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM

Microsoft PowerPoint - Raigo Iling, MKM Kiire interneti ühenduste ( viimase miili ) rajamise analüüs ja ettepanekud Raigo Iling Sideosakond / nõunik 1.04.2016 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 eesmärgid 30 Mbit/s kiirusega interneti kättesaadavus

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 31.10.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 25.12.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Valikpakkumise teade

Valikpakkumise teade Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab kirjaliku enampakkumise korras tasu eest kasutamiseks RMK valduses olevaid põllu- ja rohumaid. Kasutusse antakse järgmised maatükid: 1) Harju maakonnas Anija vallas

Rohkem

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H

Raasiku Vallavalitsuse a korralduse nr 44 LISA Riigihange Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg H Raasiku Vallavalitsuse 23.02.2016.a korralduse nr 44 LISA Riigi Hankemenetlu se liik Hankelepin gu orienteeruv hind km-ga Hanke läbiviimise aeg Hankeleping u eeldatav täitmise aeg veebruardetsember 1 Toiduainete

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 13.07.2002 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.10.2002 Avaldamismärge: Valitsusasutuste ja valitsusasutuste

Rohkem

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES

SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LIKES SISSETULEKUTE DETAILSEM JAOTUS AMETIASUTUSTE LÕIKES I lisa II lisa I Riigi II Riigi tulud, millega ei e Linnavolikogu Kantselei 180,0-43,0 18,9-5,0 150,9 139,4 sh tegevustulud 180,0-43,0 137,0 139,4 riigist

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem