Raili Veelmaa Eve Värv Ivi Madison Meelika Maila Matemaatika tööraamat 6. klassile I osa

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Raili Veelmaa Eve Värv Ivi Madison Meelika Maila Matemaatika tööraamat 6. klassile I osa"

Väljavõte

1 Raili Veelmaa Eve Värv Ivi Madison Meelika Maila Matemaatika tööraamat 6. klassile I osa

2 Raili Veelmaa Eve Värv Ivi Madison Meelika Maila Matemaatika tööraamat 6. klassile I osa Minu nimi on... Õpin

3 Raili Veelmaa, Eve Värv, Ivi Madison, Meelika Maila Matemaatika tööraamat 6. klassile. I osa. Kolmas trükk Tööraamat vastab põhikooli lihtsustatud riikliku õppekava lihtsustatud õppele. Retsenseerinud Tiiu Kaljas ja Riina Kiting Küljendanud Kristi Helekivi Kaane kujundanud Eve Kurm Illustratsioonid: kirjastus Studium Raamatu väljaandmist on toetanud Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik programmi Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine kaudu. Programmi viib ellu SA Innove. Autoriõigus: SA Innove, autorid, 2016 Kõik õigused kaitstud. Igasugune autoriõigusega kaitstud materjali ebaseaduslik paljundamine ja levitamine toob kaasa seaduses ettenähtud vastutuse. ISBN (kogu teos) ISBN (I osa) ISBN (II osa) ISBN (kogu teos: pdf) ISBN (I osa: pdf) ISBN (II osa: pdf) Trükiettevalmistus: Kirjastus Studium Järeltrükk: AS Atlex Riia 15 b, Tartu Kivi 23, Tartu Tel Tel

4 Arvud piires 1. Loenda. Ühekaupa 1-st 10-ni. Kümnekaupa 10-st 100-ni. Sajakaupa 100-st 1000-ni. 2. Loe üks tuhandeline ehk tuhat kaks tuhandelist ehk kaks tuhat kolm tuhandelist ehk kolm tuhat neli tuhandelist ehk neli tuhat viis tuhandelist ehk viis tuhat kuus tuhandelist ehk kuus tuhat seitse tuhandelist ehk seitse tuhat kaheksa tuhandelist ehk kaheksa tuhat üheksa tuhandelist ehk üheksa tuhat kümme tuhandelist ehk kümme tuhat 3. Loenda. Sajakaupa st ni st ni st ni Kümnekaupa st ni st ni st ni 3

5 Ühekaupa st ni st ni st ni 4. Loe järgmised arvud. Kirjuta arvsõnad vihikusse. 1) 1 000, 7 900, 5 000, 4 600, 8 100, ) 3 820, 1 080, 6 410, 9 050, 7 630, ) 5 001, 2 038, 4 906, 1 107, 8 015, ) 7 269, 1 213, 2 181, 6 405, 4 072, Kirjuta numbritega. 1) viis tuhat nelisada üheksakümmend üks... 2) kuus tuhat kaheksasada kolmkümmend... 3) kaheksa tuhat kakssada seitse... 4) kolm tuhat viiskümmend üheksa... 5) seitse tuhat kaheksateist... 6) kaks tuhat kakssada kaks... 7) tuhat üheksasada kümme... 8) neli tuhat ükssada neli Kirjuta iga arvu alla ühe võrra suurem arv

6 7. Kirjuta iga arvu alla ühe võrra väiksem arv Kirjuta vahetult eelnev ja järgnev arv Kirjuta lünka puuduvad arvud. 697,...,...,...,...,...,...,..., ,...,...,...,...,..., ,...,...,...,...,..., ,...,...,...,...,..., ,...,...,...,...,..., ,...,...,...,...,..., ,...,...,...,...,..., ,...,...,...,...,...,

7 10. Täida lüngad. Järguks nimetatakse numbri kohta arvus, paremalt poolt lugedes. Ühelised on esimese järgu ühikud ja nad kirjutatakse arvus paremalt poolt esimesele kohale. Kümnelised on... järgu ühikud ja nad kirjutatakse arvus paremalt poolt... kohale. Sajalised on... järgu ühikud ja nad kirjutatakse arvus paremalt poolt... kohale. Tuhandelised on... järgu ühikud ja nad kirjutatakse arvus paremalt poolt... kohale. Kümnetuhandelised on... järgu ühikud ja nad kirjutatakse arvus paremalt poolt... kohale. 11. Kirjuta arvud tabelisse , 4 790, 5 201, 7 600, 2 018, 1 004, Kümnetuhandelised Tuhandelised Sajalised Kümnelised Ühelised

8 12. Nimeta arvu järgud. Loe arv. Kümnetuhandelised Tuhandelised Sajalised Kümnelised Ühelised Kirjuta tabelisse arvud, milles on: 1) 3 sajalist 5 kümnelist 8 ühelist; 2) 7 tuhandelist 6 sajalist 1 kümneline 9 ühelist; 3) 4 tuhandelist 2 sajalist; 4) 6 tuhandelist 8 kümnelist 3 ühelist; 5) 9 tuhandeline 5 ühelist; 6) 1 kümnetuhandeline. Kümnetuhandelised Tuhandelised Sajalised Kümnelised Ühelised 7

9 14. Kirjuta, millistest järkarvudest koosneb antud arv. T S K Ü T S K Ü T S K Ü T S K Ü T S K Ü T S K Ü Kirjuta need arvud järkarvude summana = = = = = =... Rohkem kui 5 sajalist on arvudes... Vähem kui 5 tuhandelist on arvudes... 8

10 15. Asenda järkarvude summa arvuga. T S K Ü = = = = = =... Saadud arvudest on paarisarvud... Saadud arvudest on paaritud arvud Loe arvud. Tõmba kõige suuremale arvule joon alla. Tõmba kõige väiksemale arvule ringjoon ümber Järjesta arvud: alusta kõige väiksemast alusta kõige suuremast

11 18. Järjesta arvud kasvavas järjekorras ; 2 459; 8 000; 3 595; 4 676; 9 853; 7 444; Järjesta arvud kasvavas järjekorras ; 5 808; 8 505; 5 880; 8 858; 5 558; 5 858; Järjesta arvud kahanevas järjekorras ; 9 857; 7 800; 8 700; 2 540; 3 002; 6 429; Järjesta arvud kahanevas järjekorras ; 2 666; 6 626; 6 666; 2 626; 2 266; 6 662; Täida tabel. Kõige väiksem Kõige suurem ühekohaline arv kahekohaline arv kolmekohaline arv neljakohaline arv Kirjuta neljakohaline arv, mis on suurem kui ja lõpeb numbriga

12 23. Kirjuta iga arvu alla kahe võrra suurem arv Kirjuta iga arvu alla kahe võrra väiksem arv Kirjuta iga arvu alla 10-ne võrra suurem arv Kirjuta iga arvu alla 10-ne võrra väiksem arv Kirjuta puuduvad arvud

13 26. Võrdle arve ( < ; > ) Iga neljakohaline arv on suurem kui kahekohaline arv Iga neljakohaline arv on... kui kolmekohaline arv. Kahest arvust on suurem see arv, milles on rohkem numbreid (järke). 27. Võrdle arve ( < ; > ) Võrdle arve ( < ; > ). Täida lüngad ja ja ja

14 29. Võrdle arve ( < ; > ). T T Kui mõlemad arvud on neljakohalised, siis alustan järkude võrdlemist tuhandelistest. Suurem on see arv, milles on tuhandelisi rohkem. T T T T Võrdle arve ( < ; > ) Võrdle arve ( < ; > ). Täida lüngad ja ja ja

15 32. Võrdle arve ( < ; > ). T S T S Kui mõlemad arvud on neljakohalised ja mõlemas arvus on samapalju tuhandelisi, siis võrdlen edasi järgmist (sajaliste) järku. Suurem on see arv, milles järgmise järgu ühikute arv on suurem Võrdle arve ( < ; > ). Põhjenda Kirjuta lünka sobiv neljakohaline arv < > > > > <

16 35. Ümarda arvud kümnelisteni. Tuleta meelde arvu kümnelisteni ümardamise reegel: Kui antud arvus on vähem kui 5 (0,...,...,...,...) ühelist, siis jätan antud arvus kümneliste arvu muutmata. Kui antud arvus on 5 või rohkem kui 5 (5,...,...,...,...) ühelist, siis lisan antud arvule 1 kümnelise. K K K K Ümarda arvud sajalisteni. Arvu ümardamisel sajalisteni teen nii: 1) leian arvus sajaliste järgu ja märgin selle tähega (S); 2) vaatan kümneliste järgu ühikuid: kui kümneliste järgus on vähem kui 5 (0, 1, 2, 3, 4) kümnelist, siis jätan antud arvus sajaliste arvu muutmata; kui kümneliste järgus on 5 või rohkem kui 5 (5, 6, 7, 8, 9) kümnelist, siis lisan antud arvule 1 sajalise. S S S

17 37. Ümarda linna elanike arv sajalisteni. Linn Elanike arv (seisuga ) Elva Kallaste Kunda Räpina Põlva Rapla Mõisaküla Narva-Jõesuu Järjesta need linnad elanike arvu järgi alustades kõige suuremast: Ümarda linnas elavate meeste ja naiste arv sajalisteni. Linn Linnas elavate inimeste arv (seisuga ) Mehed Naised Haapsalu Jõgeva Põltsamaa Võru Järjesta need linnad linnas elavate meeste arvu järgi, alustades kõige väiksemast:

18 Järgarvud ni Arv märgib esemete või nähtuste hulga suurust. Näiteks: lehekülge tuhat üks lehekülge Järgarv näitab mitmendal kohal reas on see ese või nähtus. Järgarvu lõpus on punkt. Näiteks: lehekülg tuhande esimene lehekülg 39. Loe arvud. Kirjuta arvud õigesse tulpa Arv Järgarv Loe. Märgi järgarvu lõppu punkt. 39 Tartu Maraton toimus aastal. Maratonile registreerus sportlast, kellest finišeerus suusatajat. Pikemale, 63 km pikkusele distantsile registreerus ja lühemale, 31 km pikkusele rajale suusatajat finišisse jõudnud võistleja sai uued tippklassi suusad ja priipääsme 40 Tartu Maratonile. 17

19 Rooma numbrid Tavaliselt kirjutame arve... numbrite abil. Vahel kirjutame arve ka... numbrite abil. Rooma araabia 41. Loe arvud. III, IX, VI, I, XI, IV, II, VII, X, VIII, V Järjesta need arvud alustades kõige väiksemast Kirjuta arvud araabia numbritega. IV... X... VIII... II... IX... VI... III... VII... Kirjuta arvud Rooma numbritega Märgi kuude järjekord aastas Rooma numbritega. jaanuar... oktoober... juuli... märts... veebruar... aprill... juuni... september... august Loe kuupäevad V 1. IX 27. VIII 31. I 29. III 18. IV 5. X 22. VI 16. VII 10. II 17. IV 4. IX

20 45. Selgita, kuidas moodustuvad Rooma numbritega kirjutatud arvud. Täida tabel. Araabia numbritega Rooma numbritega Rooma numbritega kirjutatud arvu selgitus 11 XI XII XIII 14 XIV 15 XV 16 XVI XVII 18 XVIII 19 XIX 20 XX Kirjuta kuupäev araabia ja kuu Rooma numbri abil. seitsmeteistkümnes aprill... kaheksas september... kahekümnes oktoober... kahekümne teine mai... kolmeteistkümnes juuni... üheksas detsember... kolmekümnes detsember... kümnes august Kirjuta tähtpäeva kuupäev. iseseisvuspäev... emakeelepäev... võidupüha... teadmiste päev... isadepäev... emadepäev... Eesti lipu päev... taasiseseisvumispäev... 19

21 Liitmine ja lahutamine piires (peastarvutamine) 48. Arvuta peast Täida tabel. a b c a + b a c Lahenda ülesanne. Raamatukogus oli raamatut. Aasta jooksul suurenes raamatute arv 400 raamatu võrra. Kui palju raamatuid oli raamatukogus aasta lõpus? 20

22 51. Arvuta peast Kirjuta lünka sobiv arv = = = = = = = = Lahenda ülesanne. Linnas oli jaanuaris elanikku. Aasta jooksul vähenes elanike arv 20 võrra. Mitu elanikku oli linnas aasta lõpus? 54. Lahenda ülesanne. Nädalavahetusel vaatas spordihallis korvpallivõistlust inimest. Laupäeval viibis hallis spordihuvilist. Mitu inimest jälgis spordihallis korvpallivõistlust pühapäeval? 55. Lahenda ülesanne. Jalatsivabrikus valmistati aastas paari saapaid. Kevad-sügissaapaid valmistati paari. Ülejäänud olid talvesaapad. Mitu paari talvesaapaid valmistati? 21

23 Täisarvu korrutamine 10-ga, 100-ga ja 1000-ga 56. Arvuta. Näide: = 350 Arvu korrutamisel 10-ga (suurendamisel 10 korda), lisan arvu lõppu ühe nulli Suurenda arve 10 korda. 71, 184, 60, 500, 230, 905, 478, 60, 11, Arvuta. Näide: = Arvu korrutamisel 100-ga (suurendamisel 100 korda), lisan arvu lõppu kaks nulli Suurenda arve 100 korda. 52, 7, 80, 14, 9, 23, 6, 30, 11,

24 60. Arvuta. Näide: = Arvu korrutamisel 1000-ga (suurendamisel 1000 korda), lisan arvu lõppu kolm nulli Arvuta peast Võrdle tegureid ja korrutisi. Miks saadud korrutised on erinevad? 62. Täida tabel. Arv Suurenda 10 korda Suurenda 100 korda = Kirjuta antud arvudega kaks korrutamistehet = = = =... 23

25 64. Kirjuta avaldis. Arvuta. Leia arvude 52 ja 100 korrutis.... Esimene tegur on 3 ja teine tegur on Leia korrutis.... Suurenda arvu korda.... Teine tegur on 69 ja esimene tegur on 100. Leia korrutis Arvuta. Kui 1 karbis on 6 viltpliiatsit, siis 10 karbis on... viltpliiatsit, 100 karbis on... viltpliiatsit, karbis on... viltpliiatsit. Kui 1 pakis on 9 vihikukleebist, siis 10 pakis on... vihikukleebist, 100 pakis on... vihikukleebist, pakis on... vihikukleebist. 66. Lahenda ülesanne. 1. Laualamp maksab 15 eurot. Mitu eurot maksavad 10 niisugust laualampi? 2. Ühe liitri mahlasiirupi valmistamiseks kulub 300 grammi suhkrut. Kui palju suhkrut kulub 10 liitri siirupi keetmiseks? 24

26 Täisarvu jagamine 10-ga, 100-ga ja 1000-ga 67. Arvuta. Näide: 490 : 10 = 49 Arvu jagamisel 10-ga (vähendamisel 10 korda) jätan arvu lõpust... nulli ära. 40 : : : : : : : : : Vähenda arve 10 korda. 730, 10, 4 700, 600, 5 290, 8 000, 2 030, Arvuta. Näide: 5800 : 100 = 58 Arvu jagamisel 100-ga (vähendamisel 100 korda) jätan arvu lõpust... nulli ära. 800 : : : : : : Täida tabel. Arvuta. Arv Vähenda arvu 100 võrra Vähenda arvu 100 korda

27 71. Arvuta. Näide: : = 4 Arvu jagamisel ga (vähendamisel korda) jätan arvu lõpust... nulli ära : : : : : : Arvuta : : : : : : : : : Kirjuta lünka 10, 100 või :... = :... = :... = :... = :... = :... = :... = :... = Koosta avaldis. Arvuta. 1. Leia arvude ja 100 jagatis. 2. Jagatav on ja jagaja 10. Leia jagatis. 3. Vähenda arvu korda. 4. Leia jagaja kui jagatav on ja jagatis on Vähenda arvu võrra. 26

28 75. Arvuta : : : : : : Kirjuta antud arvudega neli võrdust = = :... = :... = = = :... = :... = Lahenda ülesanne. 1. Tahvel šokolaadi kaalub 200 grammi. Kui palju kaalub 10 tahvlit šokolaadi? grammi porgandiseemneid pakiti kotikesse. Mitu grammi seemneid pakiti 1 kotikesse? 78. Arvuta peast : : : : : : :

29 Täisarvu jagamine 10-ga, 100-ga ja 1000-ga (jäägiga) 79. Mitu ühelist (kümnelist, sajalist, tuhandelist) on arvus? Ü = ühelist =... ühelist K = 746 kümnelist =... S = 74 sajalist =... T = 7 tuhandelist =... T S K Ü 80. Arvuta. Kontrolli. K KONTROLL: Näiteks: : 10 = 181 jääk =... S KONTROLL: : 100 = 30 jääk =... T KONTROLL: : = 5 jääk =... Arvu jagamisel 10-ga (100-ga, ga) vaatan mitu kümnelist (sajalist, tuhandelist) on selles arvus. Väiksemate järkude ühikud kokku moodustavad jäägi. 48 : : : : : : : : :

30 81. Jaga jäägiga. Kontrolli : : : : : : : : : : : : Lahenda ülesanne. Treeneril oli 118 eurot. Mitu jalgpalli ta saaks osta, kui üks pall maksab 10 eurot? Mitu eurot jääb üle? 83. Lahenda ülesanne. Ühes karbis on 100 kirjaklambrit. Mitu karpi on vaja kirjaklambri pakkimiseks? 84. Lahenda ülesanne. Mitu kotikest on vaja grammi rosinate pakkimiseks, kui ühte kotikesse kaalutakse 100 grammi rosinaid? Mitu grammi rosinaid jääb üle? 85. Lahenda ülesanne. Jooksuvõistluste korraldajal oli eurot auhinna raha. Mitu eurot jäi võistluste korraldajal raha üle, kui iga võitja sai 1000 eurot. Mitu jooksudistantsi oli sellel võistlusel? 29

31 Kirjalik liitmine ja lahutamine piires (järguühiku ületamiseta) Neljakohalisi arve liidan ja lahutan Näide 1. T S K Ü kirjalikult samamoodi nagu kolmekohalisi arve Selleks, et liita kirjalikult arve piires: 1) kirjutan sama järgu ühikud kohakuti; 2) liidan üheliste järgu ühikud; 3) liidan kümneliste järgu ühikud; 4) liidan sajaliste järgu ühikud; 5) liidan tuhandeliste järgu ühikud. Näide 2. T S K Ü Selleks, et lahutada kirjalikult arve piires: 1) kirjutan sama järgu ühikud kohakuti; 2) lahutan üheliste järgu ühikud; 3) lahutan kümneliste järgu ühikud; 4) lahutan sajaliste järgu ühikud; 5) lahutan tuhandeliste järgu ühikud. 30

32 86. Arvuta kirjalikult Kirjuta saadud vastused järkarvude summana. 87. Arvuta kirjalikult Ümarda saadud vastused sajalisteni. 88. Koosta avaldis ja arvuta. 1. Liida arvule arv Suurenda arvu arvu 145 võrra. 3. Lahuta arvust arv Vähenda arvu arvu võrra. 89. Koosta avaldis. Arvuta. m n m + n m n

33 90. Arvuta kirjalikult Ümarda vastused sajalisteni. 91. Lahenda ülesanne. Leivatehasest toodi kauplusesse pätsi leiba, saia toodi 450 võrra rohkem kui leiba ja sepikut 525 pätsi võrra vähem kui leiba. Mitu saia ja sepikut toodi kauplusesse? Andmed: Leiba pätsi Saia... võrra... kui? Sepikut... võrra... kui? Lahendus: 1. Mitu...? = Mitu...? =... Vastus: Kauplusesse toodi... saia ja... sepikut. 92. Kui arvutad, siis saad teada, mis aastal sai valmis Tallinna laululava

34 93. Kirjuta lünka sobiv tehtemärk. Kontrolli. Näide: = Võrdlen: > 4 027, Kontrollin: järelikult on liitmistehe ja lünka kirjutan = = = = = = Arvuta. Võrdle ( < ; = ; > ) vastuseid Lahenda ülesanne. Traktor vedas metsast välja palki. Metsa jäi veel palki. Kui palju palke tuleb metsast välja vedada? 96. Koosta ja lahenda ülesanne. Pirukaid ü ï Saiakesi 215 võrra rohkem kui...?... ý? ï Kooke võrra vähem kui...? þ 33

35 97. Täida lüngad. Arve, mida liidan nimetatakse.... Arvu, mis saan liitmise tulemuseks nimetatakse.... Näide: esimene... ü ý teine... þ Arvuta. Esimene liidetav Teine liidetav Summa 99. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult. Esimene liidetav on Teine liidetav on Leia summa =... Teine liidetav on Esimene liidetav on Leia summa =... Leia summa, kui esimene liidetav on ja teine liidetav on =... Leia summa, kui teine liidetav on ja esimene liidetav on =... Leia liidetavate ja summa =... 34

36 100. Liida. Kontrolli liitmist lahutamisega. Näide: Lahendus: Kontroll: või Kahe arvu summa kontrollimiseks lahuta summast üks liidetav. Kui vastuseks saad teise liidetava, on liitmisülesanne lahendatud õigesti K: K: K: K: K: K: Liida. Kontrolli

37 102. Täida lüngad. Arvu, millest lahutan nimetatakse.... Arvu, mida lahutan nimetatakse.... Arvu, mis saan lahutamise tulemuseks, nimetatakse.... Näide: Arvuta. Vähendatav Vähendaja Vahe 104. Koosta avaldis. Arvuta kirjalikult. Vähendatav on Vähendaja on Leia vahe =... Vähendaja on Vähendatav on Leia vahe =... Leia vahe, kui vähendatav on ja vähendaja on =... Leia vahe, kui vähendaja on ja vähendatav on =... Leia arvude ja vahe =...

38 105. Lahuta. Kontrolli lahutamist liitmisega. Näide: Lahendus: Kontroll: Kahe arvu vahe kontrollimiseks liida vahele vähendaja. Kui vastuseks saad vähendatava, on lahutamisülesanne lahendatud õigesti K: K: K: K: K: K: Lahuta. Kontrolli liitmisega

39 107. Arvuta. Kontrolli Lahenda ülesanne. Kaubamajja toodi kokku paari jalanõusid. Saapaid oli paari ja kingi oli paari. Ülejäänud olid sussid. Mitu paari susse toodi kaubamajja? Andmed: Kokku toodi... paari jalanõusid saapaid... paari kingi... paari susse... paari 109. Koosta skeemi järgi ülesanne. Lahenda ülesanne. Kokku puuistikut kase istikuid vahtra istikuid kastani istikuid? 38

40 110. Leia puuduv liidetav. Kontrolli. Näide: x = 795 x = 638 x = x = x = 212 x = 231 Kontroll: = 795 Kontroll: = 638 Kui kahe liidetava summast lahutan ühe liidetava, siis saan teise liidetava x = x = x = x = x = x = x = x = Koosta avaldis. Arvuta ja kontrolli. Esimene liidetav x x Teine liidetav x x Summa Koosta avaldis. Arvuta ja kontrolli. 1. Esimene liidetav on Summa on Leia teine liidetav. 2. Summa on Teine liidetav on 512. Leia esimene liidetav. 3. Teine liidetav on tundmatu. Esimene liidetav on 672 ja summa on

41 113. Lahenda ülesanne, kasuta tundmatut tehtekomponenti. Kooli sööklasse osteti kokku lusikat. Supilusikaid osteti Mitu teelusikat osteti? Andmed: Lahendus: supilusikaid x = teelusikaid x =... kokku x =... Vastus: Lahenda ülesanne, kasuta tundmatut tehtekomponenti. 1. Rattamaratonist võttis osa sportlast. Mitu meest võttis maratonist osa kui võistlejatest 652 olid naised? 2. Laos oli purki õuna- ja ploomikompotti. Nendest oli õunakompoti purgid. Mitu purki ploomikompotti oli laos? 115. Leia puuduv vähendatav. Kontrolli. Näide: x 524 = 345 x = x = 869 Kontroll: = 345 Puuduva vähendatava saan siis, kui vahele liidan vähendaja. x = x = x 634 = x 742 = x = x =

42 116. Leia puuduv vähendaja. Kontrolli. Näide: 638 x = 235 x = x = 403 Kontroll: = 235 Puuduva vähendaja saan siis, kui vähendatavast lahutan vähendaja x = x = x = x = x = x = x = x = Koosta avaldis. Arvuta ja kontrolli. Vähendatav x x Vähendaja x x x Vahe Koosta avaldis. Arvuta ja kontrolli. 1. Vähendatav on Vahe on Leia vähendaja. 2. Vahe on 103. Vähendaja on Leia vähendatav. 3. Leia vähendatav kui vähendaja on ja vahe on Lahenda ülesanne, kasuta tundmatut tehtekomponenti. Laoplatsil oli põrandalauda. Hommikul viidi osa laudadest ehitajatele. Nüüd on platsil põrandalauda. Mitu põrandalauda viidi hommikul ehitusele? 41

43 120. Koosta avaldis. Arvuta ja kontrolli. x = x = x = x = x = x = x = x = Koosta avaldis. Arvuta ja kontrolli. 1. Leia esimene liidetav kui teine liidetav on ja nende arvude summa on Vähendatav on ja vahe on Leia vähendaja. 3. Kahe arvu summa on Esimene liidetav on Leia teine liidetav. 4. Leia vähendatav kui vähendaja on ja nende arvude vahe on Lahenda ülesanne. Kasuta tundmatut tehte komponenti. 1. Kaupluses müüdi ühel suvekuul kokku jäätist, millest olid vahvlitopsi jäätised. Ülejäänud olid pulgajäätised. Mitu pulgajäätist müüdi sellel kuul? 2. Aiandist saadeti kauplustesse kokku roosi. Nendest olid punased, ülejäänud valged roosid. Mitu valget roosi saatis aiand kauplustesse? 3. Sokivabrikus valmistati paari naiste sokke. Kui palju valmistati meeste sokke, kui kokku valmistati paari meeste ja naiste sokke? 42

44 123. Koosta avaldis. Kirjuta avaldis tabelisse. Arvuta. m n m + n m n Määra tehete järjekord. Arvuta ( ) ( ) ( ) ( ) 125. Lahenda ülesanne. Seemnekauplusesse toodi pakki seemneid. Köögivilja seemneid oli pakki. Lilleseemneid oli pakki. Ülejäänud olid maitsetaimede seemned. Mitu pakki maitsetaimede seemneid toodi kauplusesse? Kokku seemneid... pakki köögivilja seemneid... pakki lilleseemneid... pakki maitsetaimede seemneid... pakki 43

45 Kirjalik liitmine piires (ühe järguühiku ületamisega) Näide: 1 Näide: Selleks, et liita arve kümnetuhande piires järguühiku ületamisega: 1) kirjutan sama järgu ühikud kohakuti; 2) liitmist alustan ühelistest; 3) kui liidetavate järguühikute summa on suurem kui kümme, kirjutan üheliste arvu üheliste järgu alla; 4) kümnelise kirjutan meelespeetava arvuna kümneliste järgu kohale; 5) järgmise järgu liitmisel arvestan täiendavat kümnelist Liida

46 127. Arvuta. Esimene liidetav Teine liidetav Summa Kirjuta summad välja järkarvude summana Koosta avaldis ja arvuta. 1. Üks liidetav on 4 126, teine liidetav Leia summa. 2. Leia summa, kui esimene liidetav on ja teine liidetav on Suurenda arvu arvu 265 võrra. 4. Leia arvude ja summa. 5. Liida arvule 863 arv Arvuta ja võrdle tulemusi ( < ; = ; > ) Koosta ja lahenda ülesanne. Punasesõstra põõsast Mustasõstra põõsast 745 rohkem kui? ü ï ý ï þ? 45

47 Kirjalik lahutamine piires (ühe järguühiku ületamisega) Näide: Näide: Selleks, et lahutada arve kümnetuhande piires järguühiku ületamisega: 1) kirjutan sama järgu ühikud kohakuti; 2) lahutamist alustan ühelistest; 3) kui vähendatava vastavas järgus on vähem ühikuid kui vähendajas, siis võtan järgmisest järgust ühe kümnelise; 4) et seda meeles pidada, panen järgmise järgu kohale punkti; 5) järgmise järgu lahutamisel arvestan puuduvat kümnelist Lahuta

48 132. Leia vahe. Vähendatav Vähendaja Vahe Kirjuta vahed välja järguühikute kordsete summana Koosta avaldis ja arvuta. 1. Vähendatav on ja vähendaja on Leia vahe. 2. Leia vahe, kui vähendaja on ja vähendatav on Vähenda arvu arvu võrra. 4. Leia arvude ja 347 vahe. 5. Lahuta arvust arv Arvuta ja võrdle tulemusi ( < ; = ; > ) Koosta ja lahenda ülesanne. Meeste jopet Naiste jopet 650 vähem kui? Laste jopet vähem kui? 47

49 Kirjalik liitmine ja lahutamine piires (ühe järguühiku ületamisega) 136. Arvuta ja kontrolli saadud tulemust Koosta avaldis. Kirjuta avaldis tabelisse. Arvuta. d e d e d + e Koosta avaldis ja arvuta. 1. Suurenda igat arvu 3204 võrra: 4 616; 975; Vähenda igat arvu 546 võrra: 4 780; 3 256; Kui arvutad, saad teada, mis aastal kuulutati sinimustvalge lipp Eesti riigilipuks

50 140. Leia tundmatu arv. Kontrolli x = x = x = x = x = x = x = x = Koosta avaldis ja arvuta. Kontrolli saadud tulemust. 1. Esimene liidetav on Summa on Leia teine liidetav. 2. Vähendaja on Vahe on Leia vähendatav. 3. Leia vähendaja kui vähendatav on ja vahe on Summa on Teine liidetav on Leia esimene liidetav. 5. Leia vähendatav kui vähendaja on ja vahe on Lahenda ülesanne. Juunis ületas väina praamiga sõiduautot. Juulis sõitis praamiga 648 autot vähem kui juunis ja augustis 128 autot vähem kui juulis. Mitu sõiduautot sõitis praamiga juulis? Mitu sõiduautot sõitis praamiga augustis? Andmed: Juunis sõiduautot Juulis... Augustis... 49

51 Kirjalik liitmine piires (mitme järguühiku ületamisega) Näide: Selgita lahendust: 5 ü + 5 ü = 10 ü... ü +... ü =... ü 1 k + 7 k + 0 k = 8 k... 4 s + 6 s = 10 s... 1 t + 2 t + 3 t = 6 t Liida Koosta avaldis ja arvuta. Suurenda igat arvu võrra: 4 358; 455; 7 934; 3 639; 906; 1 527; 2 364;

52 145. Lõpeta lahendus. Selgita ü + 7 ü = 14 ü 6 ü + 0 ü =... 1 k + 3 k + 6 k = 10 k... 1 s + 8 s + 0 s = t + 1 t = Liida Koosta avaldis ja arvuta. Vastus kirjuta tabelisse

53 148. Lõpeta lahendus. Selgita ü + 7 ü = 10 ü 8 ü + 6 ü = 14 ü 1 k + 7 k + 2 k =... k... 1 s Liida Koosta avaldis. Kirjuta avaldis tabelisse. Arvuta. b d e b + e d + e

54 151. Määra tehete järjekord. Arvuta ( ) ( ) ( ) ( ) Koosta avaldis ja arvuta. 1. Leia arvude ja summa Liida arvude ja 3251 summale arv Arvule liida arvude ja summa Suurenda arvude ja summat arvu 345 võrra Suurenda arvu arvude ja summa võrra Lahenda ülesanne. Konservitehase laos oli purki kõrvitsasalatit. Peedisalatit oli purki rohkem kui kõrvitsasalatit ja kurgisalatit oli purki rohkem kui peedisalatit. Mitu purki peedisalatit oli laos? Mitu purki kurgisalatit oli laos? 53

55 Kirjalik lahutamine piires (mitme järguühiku ületamisega) Näide: Selgita lahendust: 12 ü 8 ü = 4 ü 13 ü 6 ü = 7 ü 4 k 1 k 2 k = 1 k 12 k 1 k 4 k =... k 16 s 7 s =... s... 3 t 1 t 1 t =... t Lahuta Koosta avaldis ja arvuta. Vähenda igat arvu võrra: 3 081; 5 730; 9 823; 8 192; 6 439; 2 317; 3 902;

56 156. Lõpeta lahendus. Selgita ü 6 ü = 9 ü 10 ü 7 ü = 3 ü 12 k 1 k 4 k =... k 10 k 1 k 2 k =... k 13 s 1 s 8 s =... s 10 s 1 s 4 s =... s 7 t 1 t 3 t =... t 5 t 1 t 3 t =... t 157. Lahuta Koosta avaldis. Kirjuta avaldis tabelisse. Arvuta. b c d b d c d

57 159. Määra tehete järjekord. Arvuta ( ) ( ) ( ) ( ) Koosta avaldis ja arvuta. 1. Leia arvude ja vahe Lahuta arvude ja vahest arv Arvust lahuta arvude ja vahe Vähenda arvu arvude ja vahe võrra Lahenda ülesanne. Septembris külastas loomaaeda inimest. Nendest olid täiskasvanud ja ülejäänud olid lapsed. Mitu last külastas septembris loomaaeda? 162. Kui arvutad, saad teada, mis aastal asutati Tallinna loomaaed

58 Kirjalik liitmine ja lahutamine piires (ühe ja mitme järguühiku ületamisega) 164. Arvuta. Kontrolli Koosta avaldis. Arvuta. m n s m + s n s Kui arvutad, siis saad teada, mis aastal toimus Tartus Eesti I üldlaulupidu Lahenda ülesanne. Kolmes kortermajas oli kokku 1425 elanikku. Ühes majas elas 518 inimest. Teises majas elas 487 inimest. Mitu inimest elas kolmandas majas? 57

59 168. Leia tundmatu arv. Kontrolli x = x = x = 453 x = x = x = x = x = Määra tehete järjekord. Arvuta ( ) ( ) ( ) 170. Koosta skeemi järgi ülesanne. Lahenda ülesanne. Kokku reisijat reedel 962 reisijat laupäeval 556 reisijat pühapäeval? reisijat 171. Koosta skeemi järgi ülesanne. Lahenda ülesanne. Komme pakki ü ï Küpsiseid 485 pakki rohkem kui ý? ï Vahvleid 697 pakki vähem kui þ 58

60 Nimega arvud Pikkusühikud Detsimeeter Igapäevases elus kasutatakse detsimeetrit mõõtühikuna väga harva. 1 detsimeeter dm = 10 cm 1 dm = 100 mm 172. Nimeta pikkusühikute nimetused, alustades kõige väiksemast. millimeeter mm Kirjuta lünka sobiv pikkusühiku nimetus. Sipelga pikkus on Pliiatsi pikkus on Korvpalluri pikkus oli üle Pärnu linn asub Tallinnast kaugusel. Bussipeatus asub koolimajast kaugusel. Võrtsjärve suurim sügavus on Lillepoti kõrgus on

61 Pikkusmõõtude teisendamine. Kirjuta sobivad mõõtühikud Täida lüngad. 1 cm =... mm... mm = 1 cm 1 dm =... cm... cm = 1 dm 1 dm =... mm... mm = 1 dm 1 m =... dm... dm = 1 m 1 m =... cm... cm = 1 m 1 m =... mm... mm = 1 m 1 km =... m... m = 1 km 175. Teisenda väiksemateks ühikuteks. 1 m =... dm 10 4 m = 4 10 dm = 40 dm 300 m =... dm 12 m = dm =... dm 410 m =... dm 50 m = dm = m =... dm 76 m = = m =... dm 138 m = m =... dm 209 m = m =... dm 60

62 1 dm =... mm dm = mm =... mm 50 dm =... mm 20 dm = =... mm 81dm =... mm 43 dm =... mm 79 dm =... mm 17 dm =... mm 64 dm =... mm 1 m =... mm m = mm =... mm 6 m =... mm 8 m =... =... mm 2 m =... mm 5 m =... mm 7 m =... mm 10 m =... mm 4 m =... mm 176. Teisenda väiksemateks ühikuteks. 7 cm = 7... =... mm 25 m =... =... cm 31 dm =... =... cm 9 m =... =... mm 46 m =... =... dm 18 dm =... =... mm 2 km =... =... m 50 m =... =... cm 61

63 177. Teisenda mitmenimeline arv ühenimeliseks. 12 cm 5 mm =... mm 37 dm 4 cm =... cm cm = mm = 120 mm mm + 5 mm =... mm... 7 dm 4 mm =... mm 6 m 78 cm =... cm dm = mm = 700 mm mm + 4 mm =... mm... 4 km 300 m =... m 8 m 900 mm =... mm km = m = m m m = m Teisenda mitmenimeline arv ühenimeliseks. 28 m 5 dm = dm + 5 dm =... dm m 9 cm = m 100 mm = dm 7 mm =

64 179. Võrdle ( < ; = ; > ). 1 dm... 1 m 1 mm... 1 cm 1 m... 1 dm 1 dm... 1 cm 1 cm... 1 dm 1 cm... 1 mm 1 km... 1 m 1 dm... 1 mm 1 m... 1 cm 180. Teisenda suuremateks ühikuteks. 73 cm = 7 dm 3 cm 152 dm =... m... dm : cm : 10 cm = 7 (jääk 3) mm =... dm... mm cm =... m... cm : mm : 100 mm = 4 (jääk 16) m =... km... m mm =... m... mm : m : m = Teisenda suuremateks ühikuteks. 235 mm =... cm... mm cm =... dm... cm 235 mm =... dm... mm cm =... m... cm 235 mm =... m... mm m =... km... m cm =... dm... cm cm =... m... cm dm =... m... dm m =... km... m mm =... m... mm mm =... cm... mm 63

65 Rahaühikud Tehtud töö, ostetud kauba või osutatud teenuse eest tasutakse rahaga. Eesti Vabariigis on rahaühikuteks euro ( ) ja sent (s). 1 euro = 100 senti Nimeta kõik Eestis kasutusel olevad mündid ja rahatähed Teisenda. 1 =... s 100 s =... 5 =... s 600 s = =... s s = =... s s = =... s s = s =... s 396 s = s 4 5 s =... s 405 s = s s =... s s = s 16 9 s =... s s = s 30 7 s =... s s = s 64

66 Massiühikud 183. Kirjuta massiühikute nimetused, alusta kõige väiksemast. gramm = g... = = = Kirjuta lünka sobiv massiühik. Suurim teadaolev jõehobu kaalus Kõige raskem lammas on kaalunud Varblase muna kaalub keskmiselt Valge-toonekurg kaalub keskmiselt Suurim püütud angerjas kaalus Massimõõtude teisendamine. Kirjuta sobivad mõõtühikud Täida lüngad. 1 kg =... g... g = 1 kg 1 ts =... kg... kg = 1 ts 1 t =... kg... kg = 1 t 1 t =... ts... ts = 1 t 65

67 186. Teisenda väiksemateks ühikuteks. 17 t =... ts t = ts = 260 ts 58 t =... =... ts 40 t =... =... ts 139 t =... =... ts 350 t =... =... ts 602 t =... =... ts 6 ts =... kg ts = kg =... kg 24 ts =... =... kg 50 ts =... =... kg 65 ts =... =... kg 73 ts =... =... kg 100 ts =... =... kg 3 kg =... g kg = g =... g 8 kg =... =... g 2 kg =... =... g 10 kg =... =... g 187. Teisenda väiksemateks ühikuteks. 15 ts = kg =... kg 39 t =... =... ts 48 m =... =... cm 6 t =... =... kg 2 dm =... =... mm 66 7 kg =... =... g

68 188. Teisenda mitmenimeline arv ühenimeliseks. 56 t 2 ts =... ts 30 t 4 ts =... ts t = ts = 560 ts ts + 2 ts =... ts ts 7 kg =... kg 25 ts 10 kg =... kg ts = kg = kg kg + 7 kg =... kg... 4 t 200 kg =... kg t = kg = kg kg kg =... kg 189. Teisenda mitmenimeline arv ühenimeliseks. 9 ts 35 kg = kg + 35 kg =... kg t 6 ts =... ts 62 m 58 cm =... cm 4 kg 780 g =... g 7 dm 3 mm =... mm 3 t 905 kg =... kg 14 cm 1 mm =... mm 7 ts 2 kg =... kg 75 dm 2 cm =... cm 6 kg 10 g =... g 9 m 60 mm =... mm 5 ts 40 kg =... kg 3 km 40 m =... m 67

69 Mahuühikud Mahuühikutega mõõdetakse vedeliku kogust ja anuma mahtu. Mahuühikute nimetused on: milliliiter ml detsiliiter dl liiter l Anuma mahtu saab mõõta mõõdunõuga. Suuremat vedeliku hulka liitrites saab mõõta mõõdukannuga. 1 L Nimeta, kui suur on pildil oleva eseme vedeliku maht. 1l 2 l 3 l 6 l 10 l Täida lüngad. Piimapakki mahub 1... piima. Purki mahub... mahla. Potti mahub... suppi. Ämbrisse mahub... vett. Vanni mahub... vett. 68

70 Vedeliku hulka detsiliitrites ja milliliitrites saab mõõta väiksemate mõõdunõudega. 1 dl 1 ml 5 ml 15 ml 20 ml 1 dl 191. Kirjuta kui suur on pildil oleva eseme vedeliku maht. 2 dl 75 ml 30 ml 2 detsiliitrit ml 250 ml 200 ml ml 500 ml 190 ml

71 Ajaühikud Milliseid ajaühikuid sa tead? Mille abil saab määrata aega? 192. Täida lüngad. Kella abil saab aega määrata...,... ja.... Ühes ööpäevas on... tundi. Ühes tunnis on... minutit. Ühes minutis on... sekundit. Kalendri abil saab aega määrata... ja.... Ühes kuus on... või... päeva. Veebruaris on... või... päeva. Ühes aastas on... või... päeva. Liigaastas on... päeva. Ühes aastas on... kuud Kirjuta lünka sobiv ajaühik. Inimesel kulub kaheni lugemiseks aega Siiril kulub koolist koju minekuks aega Autol kulub 100 km läbimiseks aega Purjekaga ümber maailma reisimiseks kulub Sügisel kestab koolivaheaeg

72 Sajand 1 sajand on 100 aastat. 1 saj = 100 a Praegu on 201. aasta. Praegu on 21. sajand Täida lünk. Inimene võib elada kuni 100-aastaseks. Mitu sajandit see on? 100 aastat =... sajand Kilpkonn võib elada kuni 200-aastaseks. Mitu sajandit see on?... aastat =... sajandit Harilik mänd võib elada kuni 600-aastaseks. Mitu sajandit see on?... aastat =... sajandit Harilik tamm võib elada kuni 1500-aastaseks. Mitu sajandit see on?... aastat =... sajandit 71

73 Vanuse arvutamine sünniaasta järgi Näide 1. Praegu on aasta. Minu sõber sündis aastal. Kui vana on minu sõber? Selleks, et arvutada inimese vanust sünniaasta järgi, tuleb käesolevast aastast lahutada sünniaasta. Vanust arvutan nii: a käesolev aasta a sünniaasta... a vanus Vastus: Minu sõber on... aastane Lahenda ülesanne. 1. Kui vana on onu Peeter, kui ta sündis aastal? Tehe:... Vastus: Kui vana on Siimu vanaisa, kui ta sündis aastal? Tehe:... Vastus: Minu sõber sündis aastal. Kui vana on minu sõber? Tehe:... Vastus:... 72

74 Näide 2. Praegu on aasta. Tartu Tähetorn avati aastal. Kui vana on Tartu Tähetorn? Selleks, et arvutada mitu aastat on möödunud mingist sündmusest, tuleb käesolevast aastast lahutada selle sündmuse toimumise aasta. Sündmusest möödunud aega arvutan nii: a käesolev aasta a sündmuse toimumise aasta... a sündmusest möödunud aastad Vastus: Lahenda ülesanne. 1. Maailma esimene üldkasutatav raudtee avati aastal. Mitu aastat on möödunud esimese raudtee avamisest? Tehe:... Vastus: Esimene kasutuskõlblik telefon leiutati aastal. Mitu aastat on möödunud telefoni leiutamisest? Tehe:... Vastus: Kinoaparaat liikuvate piltide näitamiseks leiutati aastal. Mitu aastat on möödunud kinoaparaadi leiutamisest? Tehe:... Vastus:... 73

75 Sünniaasta arvutamine vanuse järgi Näide 1. Praegu on aasta Minu õde on 17-aastane. Mis aastal sündis minu õde? Selleks, et arvutada inimese sünniaastat tema vanuse järgi tuleb käesolevast aastast lahutada inimese vanus. Sünniaastat arvutan nii: a käesolev aasta 17 a vanus... a sünniaasta Vastus: Minu õde sündis... aastal Täida tabel. Arvuta, mis aastal on sündinud sinu perekonnaliikmed? Perekonnaliikmed Vanus Sünniaasta Ema Isa Vanaema Vanaisa

76 Näide 2. Praegu on aasta Tartu Kroonuaia Kooli asutamisest on möödunud 45 aastat. Mis aastal asutati Tartu Kroonuaia Kool? Selleks, et teada saada sündmuse toimumise aastat, tuleb käesolevast aastast lahutada sellest sündmusest möödunud aastad. Sündmuse toimumise aastat arvutan nii: a käesolev aasta 45 a sündmusest möödunud aastad... a sündmuse toimumise aasta Vastus: Lahenda ülesanne. 1. Mis aastal asutati Eesti Televisioon, kui sellest möödus aastal 56 aastat? Tehe:... Vastus: Mis aastal toimus maailmas esimene südame siirdamise operatsioon, kui sellest möödus aastal 44 aastat? Tehe:... Vastus: Mis aastal leiutas C. F. Bens sisepõlemismootoriga auto, kui sellest möödus aastal 126 aastat? Tehe:... Vastus:... 75

77 Nimega arvude liitmine Tuleta meelde mõõtühikute tabelid Teisenda väiksemateks ühikuteks. Nimega arvu teisendan ühenimeliseks...tehte abil. 3 m 7 dm =... dm s =... s 3 dm 7 cm =... cm 14 m 18 cm =... cm 3 cm 7 mm =... mm 14 ts 18 kg =... kg 3 t 7 ts =... ts 14 dm 18 mm =... mm Miks said igas tulbas vastusteks ühesugused arvud? 200. Teisenda suuremateks ühikuteks. Nimega arvu teisendan mitmenimeliseks...tehte abil g =... kg... g 26 dm =... m... dm kg =... t... kg 26 cm =... dm... cm m =... km... m 26 mm =... cm... mm mm =... m...mm 26 ts =... t... ts 201. Teisenda väiksemateks ühikuteks suuremateks ühikuteks 25 m 4 dm = s = cm 5 mm = dm = m = m =... 8 kg 6 g = ts = s = mm =...

78 202. Mitmenimelisi arve liidan nii: Näide. 3 kg 145 g + 2 kg 625 g =... kg... g Teisendan: 3 kg 145 g = g 2 kg 625 g = g Liidan: g g g Teisendan: g = 5 kg 770 g 1) teisendan liidetavad ühenimelisteks arvudeks; 2) kirjutan liidetavad üksteise alla nii, et samad järgud on kohakuti; 3) liidan kirjalikult nii nagu tavaliselt; 4) teisendan summa tagasi mitmenimeliseks arvuks. 3 t 458 kg + 2 t 46 kg 35 m 7 dm + 6 m 8 dm 5 kg 60 g + 1 kg 950 g 4 cm 9 mm + 3 cm 5 mm 4 t 7 kg + 3 t 38 kg 2 t 8 ts + 60 t 7 ts 7 km 175 m + 2 km 825 m 10 l 4 dl + 15 l 9 dl 13 ts 58 kg + 6 ts 2 kg 27 dm 5 cm + 6 dm 5 cm 3 dm 75 mm + 9 dm 8 mm 1 m 43 mm + 8 m 7 mm 20 m 2 cm + 17 m 4 cm 3 dl 20 ml + 15 dl 5 ml 5 ts 43 kg + 31 ts 7 kg s s 203. Lahenda ülesanne. Talumees vedas põllule 34 t 8 ts väetist. Turbamulda vedas ta põllule 45 t 8 ts võrra rohkem. Kui palju turbamulda vedas talumees põllule? 77

79 204. Liida. Näide. 747 m + 1 km 253 m =... km... m Teisendan: 1 km 253 m = m Liidan: m m m Teisendan: m =... km... m 8 kg 158 g g 36 dm + 23 dm 4 mm 45 g + 3 kg 955 g 70 mm + 5 m 3 mm 7 km + 2 km 3 m 18 ts 4 kg + 2 ts 6 kg 64 m 8 cm + 92 cm 59 cm 1 mm + 9 mm 75 s s 24 l 8 dl + 6 l 205. Lahenda ülesanne. Koidu tänava pikkus on 1 km 60 m. Eha tänav on 940 m pikem kui Koidu tänav. Hämariku tänav on 90 m pikem kui Eha tänav. Kui suur on kolme tänava pikkus kokku? 206. Koosta skeemi järgi ülesanne. Lahenda ülesanne. Melon 980 g Arbuus 3 kg 20 g raskem kui? Kõrvits 875 g raskem kui? 78

80 207. Lahenda ülesanne. I Ema ostis turult kolm kapsapead. Üks kapsapea kaalus 2 kg. Teine kapsapea oli 970 g raskem kui esimene ja kolmas oli 130 g raskem kui teine kapsapea. Kui palju kaalus teine kapsapea? Kui palju kaalus kolmas kapsapea? Andmed: 1. kapsapea 2 kg 2. kapsapea 970 g raskem kui 1.? 3. kapsapea 130 g raskem kui 2.? Lahendus: 1) teine kapsapea? 2 kg... 2)... kapsapea?... Vastus: Teine kapsapea kaalus... kg... g ja kolmas kapsapea kaalus... kg... g. II Ema ostis turult kolm kapsapead. Üks kapsapea kaalus 2 kg. Teine kapsapea oli 970 g raskem kui esimene ja kolmas oli 130 g raskem kui teine kapsapea. Kui palju kaalusid kolm kapsapead kokku? Andmed: 1. kapsapea... ü ï 2. kapsapea... 1.? ý 3.? ï 3. kapsapea... 2.? þ Lahendus: 1) teine kapsapea?... 2) kolmas kapsapea?... 3) kolm kapsapead kokku?... Vastus:... 79

81 208. Lahenda ülesanne. Kalurid püüdsid Peipsi järvest 4 ts latikat, koha püüdsid nad 2 ts 60 kg rohkem kui latikat ja ahvenat 90 kg rohkem kui koha kala. Kui palju kala püüdsid kalurid? Andmed: Latikat... Koha... Ahvenat... Lahendus: 1)... 2) Vastus: Lahenda ülesanne. Padjapüüride õmblemiseks kulus 8 meetrit 50 sentimeetrit riiet. Voodilinade õmblemiseks kulus 15 meetrit 40 sentimeetrit riiet rohkem kui padjapüüride õmblemiseks. Käterättide õmblemiseks kulus 60 sentimeetrit riiet rohkem kui padjapüüride õmblemiseks. Kui palju riiet kulus padjapüüride, voodilinade ja käterättide õmblemiseks kokku? 210. Arvuta summa. 7 m 2 cm + 12 m + 98 cm 796 m + 2 km 254 m + 2 km 4 t 21 kg + 35 kg + 1 t 44 kg 18 ts 3 kg + 27 kg + 61 ts 62 kg + 95 ts + 2 ts 38 kg s s 80

82 Nimega arvude lahutamine 211. Mitmenimelisi arve lahutan nii: Näide: 6 kg 815 g 3 kg 487 g =... kg... g Teisendan: 6 kg 815 g = g 3 kg 487 g = g Lahutan: Teisendan: g g g g = 3 kg 328 g 1) teisendan vähendatava ja vähendaja ühenimelisteks arvudeks; 2) kirjutan arvud üksteise alla nii, et järguühikud on kohakuti; 3) lahutan kirjalikult nii nagu tavaliselt; 4) teisendan vahe tagasi mitmenimeliseks arvuks. 7 kg 568 g 4 kg 351 g 4 km 275 m 1 km 380 m 6 km 972 m 2 km 460 m 8 t 600 kg 3 t 954 kg 5 t 867 kg 1 t 265 kg 3 m 503 mm 1 m 738 mm 9 m 493 mm 3 m 472 mm 5 kg 412 g 2 kg 605 g 8 t 604 kg 5 t 93 kg 4 m 75 mm 1 m 380 mm 5 km 428 m 3 km 7 m 7 km 6 m 2 km 194 m 3 kg 700 g 1 kg 85 g 9 kg 3 g 4 kg 27 g 6 m 315 mm 2 m 9 mm 2 t 81 kg 1 t 810 kg 212. Lahenda ülesanne. Kodunduse tunnis küpsetasid 6. klassi õpilased jõulupeoks 3 kg 30 g piparkooke. Tüdrukud küpsetasid 2 kg 50 g piparkooke. Kui palju piparkooke küpsetasid poisid? 81

83 213. Ühenimelisest arvust lahutan mitmenimelist arvu nii: Näide: 5 km 1 km 649 m =... km... m Teisendan: Lahutan: 5 km = m 1 km 649 m = m m m m Teisendan: m = 3 km 351 m 1) teisendan vähendatava ja vähendaja ühenimelisteks arvudeks; 2) kirjutan arvud üksteise alla nii, et järguühikud on kohakuti; 3) lahutan kirjalikult nii nagu tavaliselt; 4) teisendan vahe tagasi mitmenimeliseks arvuks. 6 km 2 km 138 m 4 kg 2 kg 56 g 5 kg 3 kg 726 g 9 t 5 t 24 kg 8 t 4 t 453 kg 3 km 1 km 72 m 7 km 6 km 298 m 2 kg 1 kg 85 g 4 km 1 km 6 m 8 t 653 kg 9 kg 3 kg 8 g 3 km 407 m 5 t 2 t 5 kg 7 kg 95 g 6 m 4 m 7 mm 2 m 2 mm 214. Lahenda ülesanne. Sellel aastal on linna jõulukuuse kõrgus 16 m. Möödunud aastal oli linna jõulukuusk 2 m 40 cm lühem kui sel aastal. Ülemöödunud aastal oli jõulukuusk 85 cm lühem kui sel aastal. Kui kõrged olid jõulukuused möödunud ja ülemöödunud aastal? 82

84 215. Lahenda ülesanne. Lastekodu laste jõulupakkides oli kokku 9 kg komme. Karamelli-komme oli pakkides 4 kg 160 g. Marmelaadi-komme oli 1 kg 280 g vähem kui karamelli-komme. Šokolaadi-komme oli 2 kg 200 g vähem kui karamelli-komme. Kui palju marmelaadi- ja šokolaadi-komme oli jõulupakkides? Andmed: Kokku komme... kg karamellikomme... marmelaadikomme? šokolaadikomme? 216. Lahuta. 6 km 2 km 15 m 734 m 35 ts 14 ts 6 kg 82 kg 8 kg 941 g 6 kg 5 g 4 m 27 mm 591 mm 2 m 12 m 3 m 87 cm 19 cm s 8 5 s 72 s 7 t 5 t 46 kg 204 kg 90 t 7 ts 26 t 6 ts 217. Lahenda ülesanne. Enel oli 12 eurot. Ta läks poodi vennale ja pinginaabrile jõulukinke ostma. Ene ostis pinginaabrile raamatu, mis maksis 6 37 s ja vennale pildiloto, mis maksis 5 5 s. Kui palju raha jäi Enel järele? 83

85 218. Lahuta. 50 m 42 m 31 cm 8 m 92 mm 235 mm 21 ts 13 kg 17 ts 26 kg 5 t 3 t 6 kg 17 dm 9 dm 58 mm 10 ts 48 kg 6 kg 275 g 4 km 17 m 159 m 17 4 s 9 5 s 32 t 6 ts 15 t 7 ts 219. Lahenda ülesanne. Suusavõistlusel oli raja pikkus 5 km. Kui palju jäi võistlejal veel sõita, kui ta oli läbinud 905 m? Kui palju jäi suusatajal veel sõita, kui ta oli läbinud 1 km 70 m? Kui palju jäi suusatajal veel sõita, kui ta oli läbinud 4 km 5 m? 220. Koosta skeemi järgi ülesanne. Lahenda ülesanne. Kapsast 3 kg 260 g Porgandit 1 kg 487 g vähem kui? Sibulat 968 g vähem kui? 221. Lahenda ülesanne. Ehitajad paigaldasid kokku 9 km 240 m gaasitoru. Esimesel kuul paigaldasid nad 3 km 460 m gaasitoru. Teisel kuul 640 m gaasitoru vähem kui esimesel kuul. Kolmandal kuul 495 m gaasitoru vähem kui esimesel kuul. Mitu meetrit gaasitoru paigaldasid ehitajad teisel ja kolmandal kuul? 84

86 Nimega arvude liitmine ja lahutamine 222. Arvuta. 9 m 40 cm 1 m 55 cm 7 m 63 mm 85 mm 6 km 402 m m 5 kg 42 g + 58 kg 8 t 5 kg 3 t 428 kg 61 t 2 ts 6 ts 3 kg 71 g + 2 kg 96 g 137 m + 3 km 94 m 11 ts 4 ts 7 kg 78 cm 2 mm 9 cm 32 dm 5 mm + 95 mm 21 cm + 5 dm 79 cm 2 t 18 kg 4 l 3 dl 7 m 86 mm + 2 m 14 mm 95 s s 223. Lahenda ülesanne. Tabelis on suusahüppe-võistluste kolme parema sportlase tulemused. Arvuta kolme hüppe pikkuste summa. Nimi 1. hüpe 2. hüpe 3. hüpe Summa Markus 32 m 50 cm 28 m 30 m 50 cm Steven 29 m 31 m 50 cm 27 m Rainer 33 m 50 cm 28 m 50 cm 32 m 50 cm Järjesta sportlased hüpete pikkuste summa järgi Arvuta. Kui suur on 1. ja 2. koha tulemuste vahe?... Kui suur on 1. ja 3. koha tulemuste vahe?... 85

87 224. Arvuta. 8 km 2 km 13 m + 3 km 965 m 6 m 75 mm 975 mm + 1 m 900 mm 2 t 346 kg + 7 t 654 kg 215 kg 5 kg 80 g 158 g + 3 kg 93 g 4 t 21 kg + 3 t 5 kg 17 ts 2 kg + 3 ts 8 kg 10 ts 52 kg 38 dm 5 mm + 2 dm 5 mm 28 dm 9 mm 342 m 87 m 9 dm + 5 dm 225. Lahenda ülesanne. Teraviljahoidlast viidi leivatehasesse 3 t 635 kg rukkijahu, nisujahu viidi tehasesse 1 t 265 kg rohkem kui rukkijahu ja maisijahu 2 t 745 kg vähem kui rukkijahu. Kui palju jahu viidi teraviljahoidlast leivatehasesse? Andmed: Rukkijahu 3 t 635 kg Nisujahu... Maisijahu Koosta skeemi järgi ülesanne. Lahenda ülesanne. Ema s ü ï Tädi Marju 9 65 s rohkem kui? ý? ï Vanaema s vähem kui? þ 86

88 227. Tuleta meelde, kuidas leida tundmatut arvu. Arvuta. x = x = x = x =... x =... x =... Kontroll: Kontroll: = = x = x = x = x = x =... x =... Kontroll: Kontroll: = =... x + 2 ts 19 kg = 3 ts 18 kg x 5 m 20 cm = 4 m 90 cm 7 cm 8 mm + x = 29 cm 3 mm 18 t 6 ts x = 9 t 7 ts 6 t 2 kg + x = 9 t 10 kg 4 m x = 2 m 53 mm 5 km 37 m + x = 8 km 60 m x 3 kg 67 g = 8 kg 51 g x + 6 m 25 mm = 10 m 7 t 20 kg x = 5 t 148 kg 228. Lahenda ülesanne. Teede hooldamiseks talvel kulutati kahe kuuga kokku liitrit kütust. Esimesel kuul kulutati liitrit kütust. Ülejäänud kütus kulutati teisel kuul. Kui palju kütust kulutati teisel kuul? 87

89 Tehted aega väljendavate arvudega Aega väljendavate arvude teisendamine Kirjuta ringi sisse ajaühikute nimetused, alusta kõige väiksemast. 365 või (29) Täida lüngad. 1 minut =... sekundit 1 kuu =... ööpäeva 1 tund =... minutit 1 aasta =... kuud 1 ööpäev =... tundi 1 aasta =... ööpäeva 1 nädal =... ööpäeva 1 sajand =... aastat 230. Teisenda väiksemaks ühikuks. Suurema ajaühiku teisendan väiksemaks ühikuks korrutamistehte abil. Näide. 1 näd = 7 ööp 2 näd = 2... ööp =... ööp 7 3 näd =... =... ööp 7 näd =... =... ööp 4 näd =... =... ööp 5 näd =... =... ööp 9 näd =... =... ööp 10 näd =... =... ööp 88

90 1 a = 12 k 2 a = 2... k =... k 12 3 a =... =... k 5 a =... =... k 4 a =... =... k 8 a =... =... k 6 a =... =... k 10 a =... =... k 1 min = 60 s 2 min = 2... s =... s 60 1 h = 60 min 2 h = 2... min =... min 60 3 min =... =... s 3 h =... =... min 4 min =... =... s 4 h =... =... min 6 min =... =... s 7 h =... =... min 9 min =... =... s 5 h =... =... min 20 min =... =... s 10 h =... =... min 1 ööp = 24 h 2 ööp = 2... h =... h 24 1 saj = 100 a 2 saj = 2... a =... a ööp =... =... h 3 saj =... =... a 4 ööp =... =... h 10 saj =... =... a 5 ööp =... =... h 17 saj =... =... a 8 ööp =... =... h 20 saj =... =... a 10 ööp =... =... h 21 saj =... =... a 89

91 231. Ajaühikute teisendamine. 1 näd 5 ööp = 1 7 ööp + 5 ööp =... ööp 7 2 näd 4 ööp =... =... ööp 3 näd 6 ööp =... =... ööp 5 näd 2 ööp =... =... ööp 4 näd 3 ööp =... =... ööp 1 a 7 k = 1 12 k + 7 k =... k 12 2 a 9 k =... =... k 4 a 5 k =... =... k 6 a 8 k =... =... k 7 a 6 k =... =... k 1 min 4 s = 1 60 s + 4 s =... s 60 2 min 10 s =... =... s 5 min 45 s =... =... s 3 min 26 s =... =... s 1 h 30 min = 1 60 min + 30 min =... min 60 4 h 57 min =... =... min 6 h 19 min =... =... min 8 h 3 min =... =... min 90

92 232. Teisenda ühenimeliseks arvuks. 1 min 35 s = 1 60 s + 35 s =... s 60 1 h 9 min =... =... min 3 a 11 k =... =... k 19 saj 58 a =... =... a 4 näd 6 ööp =... =... ööp 2 ööp 7 h =... =... h 5 min 43 s =... =... s 233. Lahenda ülesanne. 1. Töömesilase keskmine eluiga suvel on 5 nädalat ja 5 ööpäeva. Mitu ööpäeva see on? Teisendan: 5 näd 5 ööp =... =... ööp 2. Rästiku keskmine eluiga on 4 aastat ja 6 kuud. Mitu kuud see on? Teisendan: 4 a 6 k =... =... k 3. Elevandi keskmine eluiga on 60 aastat. Mitu kuud see on? Teisendan: 60 a =... 91

93 234. Täida lüngad.... sekundit = 1 minut... ööpäeva = 1 nädal... minutit = 1 tund... kuud = 1 aasta... tundi = 1 ööpäev... aastat = 1 sajand 235. Teisenda suuremaks ühikuks. Väiksema ajaühiku teisendan suuremaks ühikuks jagamistehte abil. Näide. 120 min =... h 48 h =... ööp : 60 : min =... h 60 s =... min 24 h =... ööp 120 min =... h 120 s =... min 48 h =... ööp 180 min =... h 300 s =... min 72 h =... ööp 240 min =... h 420 s =... min 96 h =... ööp 12 k =... a 7 ööp =... näd 100 a =... saj 24 k =... a 14 ööp =... näd 300 a =... saj 48 k =... a 56 ööp =... näd 500 a =... saj 60 k =... a 63 ööp =... näd 900 a =... saj 236. Lahenda ülesanne. Ema külvas peenrale redise seemneid. Redise kasvuaeg on 21 päeva. Mitme nädala pärast saab peenralt rediseid? 92

94 Aega väljendavate arvude liitmine 237. Arvuta peast. 24 min + 30 min = s + 16 s = min + 13 s = min + 12 min = s + 39 s = min + 13 min = min + 25 min = s + 28 s = s + 37 min =... 6 min + 54 min =... 5 s + 47 s = s + 13 s = Arvuta peast. 2 min 34 s + 5 min 15 s =... 3 h 20 min + 4 h 17 min = min 8 s + 4 min 21 s = h 6 min + 2 h 31 min = min + 1 min 32 s =... 5 h + 7 h 48 min = s + 17 min 6 s = min + 1 h 20 min = Arvuta. Võimaluse korral teisenda tulemust. 17 h + 7 h 9 s + 15 s 34 min + 26 min 46 min + 13 min 8 h + 14 h 6 a + 54 a 52 a + 48 a 6 min + 27 min 11 h + 12 h 37 s + 23 s 35 a + 49 a 27 s + 18 s 240. Lahenda ülesanne. Üks sportlane läbis jooksudistantsi 54 sekundiga. Teine sportlane lõpetas sama distantsi 6 sekundit hiljem. Kui palju aega kulus teisel sportlasel jooksudistantsi läbimiseks? 93

95 241. Liida kirjalikult. Võimaluse korral teisenda tulemus. Näited. 15 h 24 min 37 min 38 s 6 h 19 min + 2 h 27 min + 3 min 22 s + 8 h 45 min 17 h 51 min 40 min 60 s = 14 h 64 min = 60 s 60 min 4 min = 41 min = 15 h 4 min 4 h 46 min + 3 h 25 min 35 min 17 s + 14 min 42 s 2 h 37 min + 16 h 18 min 29 min 6 s + 30 min 58 s 8 h 9 min + 12 h 51 min 41 min 36 s + 8 min 24 s 7 h 24 min + 4 h 32 min 18 min 52 s + 22 min 19 s 5 h 8 min + 23 h 59 min 39 min 7 s + 7 min 53 s 242. Lahenda ülesanne. Maril kulus koduste õppeülesannete täitmiseks 1 tund ja 55 minutit. Kaidol kulus ülesannete täitmiseks 1 tund ja 5 minutit rohkem kui Maril. Kui palju aega kulus Kaidol koduste õppeülesannete täitmiseks? 243. Lahenda ülesanne. Lennuk lendab Tartust Tallinnasse 45 minutit. Rong sõidab Tartust Tallinnasse 2 tundi ja 21 minutit kauem kui lennuk. Kui palju aega kulub rongiga Tartust Tallinnasse sõitmiseks? 94

96 244. Liida kirjalikult. Võimaluse korral teisenda tulemus. Näited. 12 ööp 8 h 5 ööp 15 h 4 ööp 17 h + 8 ööp 13 h + 11 ööp 9 h + 18 ööp 13 h 20 ööp 21 h 16 ööp 24 h = 22 ööp 30 h = 24 h 24 h 6 h = 17 ööp = 23 ööp 6 h 12 ööp 6 h + 7 ööp 23 h 21 ööp 15 h + 4 ööp 14 h 9 ööp 14 h + 18 ööp 10 h 19 ööp 17 h + 13 ööp 7 h 15 ööp 18 h + 4 ööp 6 h 16 ööp 4 h + 8 ööp 23 h 13 ööp 19 h + 29 ööp 2 h 7 ööp 16 h + 23 ööp 6 h 24 ööp 5 h + 6 ööp 17 h 14 ööp 13 h + 17 ööp 11 h 245. Arvuta. Kirjuta saadud tulemus tabelisse. Esimene liidetav 7 ööp 8 h 15 ööp 19 h 26 ööp 21 h Teine liidetav 2 ööp 16 h 14 ööp 7 h 3 ööp 18 h Summa 246. Lahenda ülesanne. Sügis kestab 90 ööpäeva ja 18 tundi. Kevad kestab 2 ööpäeva ja 1 tundi kauem kui sügis. Suvi kestab 1 ööpäev ja 21 tundi kauem kui kevad. Kui kaua kestab kevad? Kui kaua kestab suvi? 95

97 247. Liida kirjalikult. Võimaluse korral teisenda tulemus. Näited. 15 a 7 k 39 a 9 k 26 a 8 k + 8 a 4 k + 20 a 3 k + 15 a 6 k 23 a 11 k 59 a 12 k = 41 a 14 k = 12 k 12 k 2 k 12 a 3 k + 9 a 4 k 25 a 3 k + 17 a 9 k 46 a 7 k + 3 a 5 k 67 a 5 k + 8 a 11 k 59 a 6 k + 2 a 6 k 9 a 10 k + 30 a 3 k 37 a 8 k + 5 a 7 k 42 a 6 k + 57 a 6 k 28 a 9 k + 4 a 8 k 36 a 4 k + 16 a 7 k 248. Lahenda ülesanne. Rasmus sündis 12 aastat ja 7 kuud tagasi. Ragne sündis 4 aastat ja 8 kuud varem. Kas Ragne on noorem või vanem kui Rasmus? Kui vana on Ragne? 249. Arvuta kirjalikult. 13 h 42 min + 6 h 17 min 48 min 35 s + 9 min 15 s 8 ööp 5 h + 12 ööp 19 h 76 a 4 k + 4 a 8 k 36 min 24 s + 7 min 46 s 19 ööp 6 h + 7 ööp 18 h 52 a 7 k + 29 a 11 k 16 h 57 min + 5 h 34 min 14 h 8 min + 8 h 47 min 5 min 9 s + 26 min 51 s 96

98 Aega väljendavate arvude lahutamine 250. Arvuta peast. 5 h 20 min 16 min = ööp 17 h 14 h = h 42 min 9 h = ööp 20 h 16 ööp = h 36 min 28 min =... 9 ööp 15 h 9 h = h 53 min 12 h = ööp 18 h 18 ööp = min 49 s 9 min = a 11 k 11 a = min 15 s 8 s = a 10 k 7 k = min 30 s 21 s = a 8 k 8 k = min 47 s 33 min = a 6 k 6 a = Arvuta peast. 1 h 12 min =... 2 h 40 min = h 13 min =... 1 min 23 s =... 3 min 56 s = min 26 s =... 1 a 5 k =... 5 a 8 k = a 11 k =... 1 ööp 14 h =... 4 ööp 7 h = ööp 23 h =... 1 saj 37 a =... 6 saj 29 a = saj 17 a =... 1 näd 6 ööp =... 3 näd 3 ööp =... 5 näd 4 ööp = Lahenda ülesanne. Ema puhkus kestab 3 nädalat. Tädi Anne puhkus on 3 päeva lühem kui emal. Kui kaua kestab tädi Anne puhkus? 97

99 253. Lahuta kirjalikult. Näited. 1 min = 60 s 1 h = 60 min 7 h 30 min 3 min 13 h 30 min 5 h 14 min 1 min 29 s 7 h 50 min 2 h 16 min 1 min 31 s 5 h 40 min 90 min 16 h 51 min 7 h 48 min 36 min 40 s 9 min 27 s 21 h 33 min 13 h 17 min 50 min 41 s 28 min 35 s 14 h 25 min 8 h 9 min 24 min 52 s 16 min 13 s 23 h 40 min 16 h 32 min 43 min 36 s 34 min 18 s 5 h 1 h 15 min 7 min 1 min 34 s 12 h 3 h 10 min 26 min 6 min 12 s 23 h 16 h 8 min 51 min 25 min 59 s 14 h 4 h 37 min 48 min 19 min 7 s 15 h 10 min 10 h 40 min 45 min 15 s 13 min 20 s 28 h 5 min 13 h 55 min 27 min 30 s 9 min 34 s 14 h 25 min 6 h 7 min 30 min 7 s 26 min 9 s 22 h 17 min 8 h 45 min 55 min 1 s 40 min 25 s 254. Lahenda ülesanne. Bussijaamast väljub buss Viljandisse 2 tunni ja 20 minuti pärast. Tallinnasse väljub buss 1 tund ja 25 minutit varem kui Viljandisse. Mitme minuti pärast väljub buss Tallinnasse? 98

100 255. Lahuta kirjalikult. Näited. 1 ööp = 24 h 1 ööp = 24 h 13 ööp 11 h 7 ööp 21 ööp 15 h 5 ööp 7 h 2 ööp 16 h 6 ööp 19 h 8 ööp 4 h 4 ööp 8 h 14 ööp 20 h 39 h 23 ööp 11 h 5 ööp 6 h 4 ööp 2 ööp 16 h 30 ööp 20 h 22 ööp 18 h 18 ööp 7 ööp 5 h 27 ööp 17 h 9 ööp 14 h 31 ööp 23 ööp 21 h 24 ööp 16 h 15 ööp 8 h 25 ööp 19 ööp 4 h 17 ööp 10 h 4 ööp 15 h 20 ööp 22 h 16 ööp 17 h 26 ööp 3 h 23 ööp 9 h 28 ööp 18 ööp 6 h 31 ööp 12 h 6 ööp 18 h 13 ööp 19 h 12 ööp 22 h 25 ööp 7 h 14 ööp 13 h 24 ööp 15 ööp 19 h 256. Arvuta. Kirjuta saadud tulemus tabelisse. Vähendatav 8 ööp 12 ööp 1 h 30 ööp 15 h Vähendaja 4 ööp 7 h 9 ööp 16 h 19 ööp 23 h Vahe 257. Lahenda ülesanne. Bussireis Pariisi kestis 15 päeva. Sellest 6 päeva ja 12 tundi olid reisijad bussiga teel. Kui kaua olid turistid Pariisis? 99

101 258. Lahuta kirjalikult. Näited. 1 a = 12 k 1 a = 12 k 24 a 11 k 45 a 32 a 6 k 15 a 8 k 29 a 7 k 13 a 9 k 9 a 3 k 15 a 5 k 18 a 9 k 18 k 36 a 9 k 17 a 3 k 43 a 26 a 6 k 60 a 10 k 45 a 7 k 70 a 49 a 10 k 52 a 11 k 8 a 9 k 32 a 18 a 5 k 47 a 8 k 39 a 6 k 100 a 51 a 8 k 65 a 5 k 23 a 8 k 54 a 11 k 37 a 6 k 94 a 7 k 33 a 11 k 41 a 3 k 28 a 10 k 73 a 4 k 6 a 10 k 80 a 69 a 5 k 81 a 2 k 14 a 8 k 62 a 4 k 56 a 7 k 259. Lahenda ülesanne. Kristjan on 14-aastane. Ta on käinud korvpalli trennis 2 aastat ja 9 kuud. Kui vana oli Kristjan, kui ta läks esimest korda trenni? 260. Lahenda ülesanne. Vanaema saab täna 70-aastaseks. Ta läks pensionile 5 aastat ja 8 kuud tagasi. Kui vana oli vanaema, kui ta läks pensionile? 100

102 Kolmekohalise täisarvu korrutamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta) Näited. 214 = = = = = = = = = = = Arvuta = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Koosta avaldis ja arvuta. 1. Suurenda 2 korda arvu Tegurid on 312 ja 3. Leia korrutis. 3. Leia korrutis, kui tegurid on 4 ja Suurenda 2 korda arvu Tegurid on 3 ja 201. Leia korrutis. 6. Leia korrutis, kui tegurid on 221 ja Tegurid on 2 ja 243. Leia korrutis. 8. Suurenda 3 korda arvu

103 263. Lahenda ülesanne. Metsanurga talus kasvatati 420 tomatitaime. Kurgitaimi kasvatati 2 korda rohkem. Mitu kurgitaime kasvatati selles talus? 264. Lahenda ülesanne. Kooli sööklasse toodi konservitehasest 213 lihakonservi. Köögiviljakonserve oli 3 korda rohkem. Mitu karpi konserve toodi sööklasse? 265. Koosta avaldis. Arvuta. I tegur II tegur Korrutis 266. Suurenda arvu nõutud arv korda. Arv Suurenda 2 korda Arv Suurenda 3 korda

104 Kolmekohalise täisarvu jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta) Näited. 846 = = : 2 = : 3 = : 2 = : 3 = : 2 = : 3 = 30 6 : 2 = 3 3 : 3 = = = Arvuta. 86 : 2 = : 2 = : 3 = : 2 = : 4 = : 2 = : 2 = : 3 = : 3 = : 3 = : 7 = : 2 = : 3 = : 4 = : 3 = : 4 = : 2 = : 3 = : 2 = : 5 = Lahenda ülesanne. 1. Mari teenis kolme kuuga 996. Arvuta Mari kuupalk. 2. Turistid läbisid nelja päevaga 884 km. Mitu kilomeetrit keskmiselt läbisid turistid päevas? 3. Kodumasinate parandustöökojas tehti kolme aastaga korda 363 telerit. Mitu telerit parandati keskmiselt igal aastal? 103

105 269. Koosta avaldis. Arvuta. Jagatav Jagaja Jagatis 270. Koosta avaldis. Arvuta. 1. Jagatav on 363 ning jagaja on 3. Leia jagatis. 2. Vähenda arvu 424 kaks korda. 3. Leia jagatis, kui jagatav on 993 ning jagaja on Vähenda arvu 484 neli korda. 5. Jagatav on 639 ning jagaja on 3. Leia jagatis. 6. Leia jagatis, kui jagatav on 888 ning jagaja on Vähenda arvu nõutud arv korda. Arv Vähenda 3 korda Arv Vähenda 2 korda Arv Vähenda 4 korda Lahenda ülesanne. Lastelaagris puhkas juulikuus 248 õpilast, augustikuus aga 2 korda vähem. Mitu last puhkas lastelaagris juulis ja augustis kokku? 273. Lahenda ülesanne. 104 Põllumees viis neljal korral porgandeid konservitehasesse. Iga sõiduga viis ta 212 kg. Toodud porgandid pandi võrdselt kahte hoidlasse. Mitu kilogrammi porgandeid ladustati kumbagi hoidlasse?

106 Kolmekohalise täisarvu korrutamine ja jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta) Näited. 431 = = = = = = = = = = = = = : 2 = : 3 = : 2 = : 3 = : 2 = 40 3 : 3 = 1 6 : 2 = = = Arvuta. 484 : 2 = = : 4 = = : 4 = = : 6 = = : 3 = = : 3 = = : 2 = = : 2 = =

107 275. Lahenda ülesanne. Tsirkust külastas 693 õpilast, täiskasvanuid oli kolm korda vähem. Mitu inimest käis vaatamas tsirkuseetendust? 276. Lahenda ülesanne. Raamatus on 128 lehekülge. Tiit on lugenud seda raamatut 3 päeva, iga päev 32 lehekülge. Mitu lehekülge on veel Tiidul lugeda jäänud? 277. Koosta avaldis. Arvuta. Esimene tegur Teine tegur Korrutis 278. Koosta avaldis. Arvuta. Jagatav Jagaja Jagatis 279. Arvuta ja võrdle. 846 : : : : : : : : : Lahenda ülesanne. Kolmes sõiduautos on kokku 15 inimest, igas autos võrdselt. Rongis on 500 inimest. Mitu korda on rongis inimesi rohkem kui ühes sõiduautos? 106

108 Kolmekohalise täisarvu korrutamine ühekohalisega (järguühiku ületamisega) Näide: = T S K Ü Selleks, et korrutada täisarvu ühekohalise arvuga: 1) alustan korrutamist üheliste järgust; 2) korrutise üheliste arvu kirjutan üheliste järgu alla; 3) kümneliste arvu kirjutan meelespeetava arvuna järgmise järgu kohale; 4) liidan meelespeetava arvu järgmise järgu korrutisele Arvuta Koosta avaldis. Arvuta. I tegur II tegur Korrutis 107

109 283. Lahenda ülesanne. Viis aastat tagasi oli Lepistiku asulas 658 elanikku. Tänaseks on suurenenud seal elanike arv 3 korda. Mitu elanikku on nüüd Lepistiku asulas? 284. Lahenda ülesanne. Treial valmistab ühe päeva jooksul 273 detaili. Mitu detaili valmistab treial 3 päeva jooksul? 9 päeva jooksul? 285. Lahenda ülesanne. Ühel tööpäeval viis kirjakandja postkastidesse 39 kirja ja 3 korda rohkem ajakirju. Ajalehti viis ta 4 korda rohkem kui ajakirju. Mitu ajalehte ja mitu ajakirja viis kirjakandja sel päeval postkastidesse? 286. Suurenda arvu nõutud arv korda. Arv Suurenda 3 korda Suurenda 5 korda Suurenda 7 korda

110 Kolmekohalise täisarvu jagamine ühekohalise arvuga (üleminekuga) Näide : 3 = Mõtlen nii: 1) 7-e sisse mahub 3 kaks korda; 2) kirjutan vastusesse 2; 3) arvutan 2 3 = 6; 4) kirjutan 6 seitsme alla; 5) lahutan ja saan 1; 6) toon ülevalt 1-e kõrvale arvu 7; 7) 17-e sisse mahub 3 viis korda; 8) kirjutan vastusesse 5; 9) arvutan 5 3 = 15; 10) kirjutan 15 arvu 17 alla; 11) lahutan ja saan 2; 12) toon 2-e kõrvale arvu 4; 13) 24-a sisse mahub 3 kaheksa korda; 14) kirjutan vastusesse 8; 15) arvutan 8 3 = Arvuta. 578 : 2 = : 7 = : 6 = : 4 = : 5 = : 2 = : 3 = : 8 = : 4 = : 6 = : 5 = : 3 =

111 Näide : 7 = Mõtlen nii: 1) 25-e sisse mahub 7 kolm korda; 2) kirjutan vastusesse 3; 3) arvutan 3 7 = 21; 4) kirjutan arvu 21 arvu 25 alla; 5) lahutan ja saan 4; 6) toon 4-a kõrvale arvu 2; 7) 42-e sisse mahub 7 kuus korda; 8) kirjutan vastusesse arvu 6; 9) arvutan 6 7 = Arvuta. 378 : 6 = : 5 = : 3 = : 7 = : 2 = : 4 = : 9 = : 8 = : 3 = : 6 = : 4 = : 5 =... Näide : 8 = Lahenda ülesanne. Madis, Mihkel ja Mikk istutasid võrdse arvu puid, kokku 312 istikut. Mitu puud istutas iga poiss? 110

112 290. Arvuta. 986 : 2 = : 3 = : 8 = : 7 = : 3 = : 4 = : 9 = : 8 = : 5 = : 2 = : 6 = : 3 = : 6 = : 7 = : 2 = : 4 = : 4 = : 5 = : 5 = : 9 = Lahenda ülesanne. Valla keskuse haljastamiseks toodi puukoolist 276 puud. Põõsaid toodi 4 korda vähem. Mitme võrra toodi põõsaid vähem kui puid? 292. Vähenda arvu nõutud arv korda. Arv Vähenda 3 korda Arv Vähenda 5 korda Arv Vähenda 6 korda Arvuta ja kontrolli pöördtehtega. 280 : 5 = : 2 = : 5 = : 3 = : 2 = : 3 = : 4 = : 2 = : 3 = : 4 = : 7 = : 8 = : 5 = : 2= : 3 = : 9 = : 8 = : 6 = : 5 = : 6 =

113 294. Lahenda ülesanne. Jalgratturid läbisid viie päevaga 550 km. Mitu kilomeetrit keskmiselt läbisid nad ühe päevaga? 295. Lahenda ülesanne. Linnas on kolm lasteaeda. Ühes lasteaias on 206 last, teises 2 korda vähem. Kolmandas lasteaias on lapsi 49 võrra rohkem kui teises lasteaias. Teises lasteaias on lapsi... Kolmandas lasteaias on lapsi... Mitu last on selle linna kolmes lasteaias? 296. Arvuta ja võrdle. 882 : : : : : : : : : : : : Koosta avaldis ja arvuta. 1. Vähenda arvu 640 viis korda. 2. Jaota arv 462 kuueks võrdseks osaks. 3. Leia arvude 848 ja 8 jagatis. 4. Leia jagatis, kui jagatav on 798 ja jagaja Jagatav on 279, jagaja 9. Leia jagatis Lahenda ülesanne. Esimesele ehitusplatsile toodi 6 võrdse suurusega autokoormat laudu ja teisele platsile 2 samasugust koormat. Kokku toodi 976 lauda. 112

114 Mitu koormat laudu toodi? Mitu lauda oli igas koormas? Mitu lauda toodi esimesele ehituplatsile? Mitu lauda toodi teisele ehitusplatsile? 299. Vähenda antud arvu nõutud arv korda. Arv 2 korda 3 korda 4 korda 6 korda 8 korda Lahenda ülesanne. Mootoritehases töötab 736 meest. Naisi töötab seal 4 korda vähem. Mitme võrra on naisi vähem kui mehi? Mitme võrra on mehi rohkem kui naisi? Palju töölisi on selles tehases? 301. Lahenda ülesanne. 1. Neli ehitustöölist teenisid nädalaga 624. Nad jaotasid töötasu võrdselt. Mitu eurot sai iga tööline? 2. Õmblustöökojas oli 243 m riiet. Ühe ülikonna jaoks kulus 3 m riiet. Mitu ülikonda sellest riidest sai? 3. Korvidesse pandi 324 kilogrammi maasikaid. Igasse korvi pandi 4 kilogrammi. Mitu korvitäit saadi? 302. Lahenda ülesanne. Talu ühelt põllult saadi 8 kotti kurke, kokku 320 kg. Teiselt põllult saadi 6 samasugust kotitäit kurke. Mitu kilogrammi kurke saadi teiselt põllult? Mitu kilogrammi kurke saadi kahelt põllult? 113

115 Kolmekohalise arvu jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta ja ületamisega) 303. Arvuta. 657 : 9 = : 7 = : 9 = : 3 = : 6 = : 4 = : 5 = : 7 = : 7 = : 6 = : 8 = : 2 = : 5 = : 4 = : 2 = : 8 = Arvuta ja võrdle. 462 : : : : : : : : : : : : Koosta avaldis ja arvuta. 1. Vähenda arvu 645 viis korda. 2. Jaota arv 426 kuueks võrdseks osaks. 3. Leia arvude 488 ja 8 jagatis. 4. Leia jagatis, kui jagatav on 658 ja jagaja on Jagatav on 740, jagaja on 4. Leia jagatis Lahenda ülesanne. Tanel ja Taavi valmistasid metskitsedele söögiks 264 vaarikavihta ja 194 nõgesevihta. Talve jooksul jaotasid nad vihad võrdselt Tammiku ja Piibe söödaplatsi vahel. Mitu vihta viisid poisid talve jooksul kummalegi söödaplatsile? 114

116 307. Lahenda ülesanne. Supermarketisse toodi neli tünni heeringaid, kokku 500 kg. Mitu kilogrammi heeringaid oli ühes tünnis? Esimene tünn müüdi tühjaks viie tunniga. Mitu kilogrammi müüdi ühe tunni jooksul, kui igas tunnis müüdi võrdne kogus heeringaid? 308. Lahenda ülesanne. 1. Tamme talus istutati 512 kapsataime kaheksale ühepikkusele vaole. Mitu taime istutati keskmiselt igasse vakku? 2. Autokauplus müüs nelja nädala jooksul 140 autot. Mitu autot müüs kauplus ühe nädalaga? 3. Restorani toodi 9 kasti õunu, kokku 117 kilogrammi. Mitu kilogrammi õunu oli ühes kastis? 309. Lahenda ülesanne. Paadisadamas tuleb kevadeks korrastada 168 sõudepaati. Jaan lubab korrastada iga päev 8 paati ja Jüri lubab korrastada iga päev 6 paati. Mitu päeva kuluks Jaanil kõikide paatide korrastamiseks? Mitu päeva kuluks Jüril kõikide paatide korrastamiseks? Kumb töömeestest jõuaks kiiremini töö tehtud? Mitme päeva võrra? 310. Lahenda ülesanne. Helle luges läbi 8 päevaga raamatu, milles oli 192 lehekülge. Mitu lehekülge luges Helle ühel päeval, kui ta luges iga päev võrdse arvu lehekülgi. 115

117 Kolmekohalise täisarvu korrutamine ja jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamisega) 311. Lahenda ülesanne. Poiste tööõpetuse klassi osteti 3 tööpinki. Üks pink maksis 129, teine oli 3 korda kallim. Kui palju maksis kolmas tööpink, kui kokku osteti tööpinke eest? 312. Koosta skeem. Lahenda ülesanne. Loodusepäeval istutasid inimesed linna 876 pärna, papleid 4 korda vähem kui pärnasid, ja kaski 120 võrra rohkem kui papleid. Mitu kaske istutati loodusepäeval linna? Mitu puud istutati loodusepäeval linna? Andmed: Pärnasid... Papleid... Kaski Lahenda ülesanne. Ehitusplatsil oli 285 lauda. 18 lauda kulus piirdetara parandamiseks. Ülejäänud laudadest tehti kaste. Mitu kasti tehti, kui ühe kasti valmistamiseks kulus 3 lauda? 314. Koosta avaldis. Arvuta. 1. Vähenda arvu 981 kolm korda. 2. Suurenda 7 korda arvu Esimene tegur on 5, teine tegur on 670. Leia korrutis. 116

118 4. Jagatav on 784, jagaja on 4. Leia jagatis. 5. Vähenda 6 korda arvu Korrutis on kirjutatud skeemil üles keskele. Leia puuduv tegur ja kirjuta see lünka Arvuta. Kontrolli pöördtehtega. 792 : 9 = = : 2 = = = : 8 = = : 4 = : 7 = = : 6 = = Lahenda ülesanne. Pakk küpsiseid kaalub 185 grammi. Kui palju kaalub 3 sellist pakki? 4 pakki? 5 pakki? 117

119 Kolmekohalise nimega arvu korrutamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta) Näited. 4 1 m 21 cm = 4 m 84 cm s = 6 24 s 1 m = 100 cm 1 = 100 s 1 m 21 cm = 121 cm 3 12 s = 312 s cm = 484 cm = 4 m 84 cm s = 624 s = 6 24 s 318. Lahenda ülesanne. Sander ostis poest kleepsualbumi, mis maksis 1 10 s. Veel ostis ta fotoalbumi, mis oli 3 korda kallim kleepsualbumist ja ühe margialbumi, mis maksis 2 korda rohkem kui fotoalbum. Kui palju maksis Sander kolme albumi eest kokku? Andmed: Kleepsualbum... ü ï Fotoalbum 3 korda kallim ý? ï Margialbum 2 korda kallim þ Lahendusplaan: Kui palju maksab fotoalbum? Kui palju maksab margialbum? Kui palju maksavad kolm albumit kokku? Lahendus: 1) 2) 3) 118 Vastus:...

120 319. Arvuta. 5 7 m 6 2 m 10 cm kg 8 6 kg 4 1 m 12 cm m m 20 cm km 7 4 km 9 8 m 11 cm cm 3 5 ts 4 5 m 21 cm m 320. Arvuta. Võimaluse korral teisenda s = 100 s = s = cm = cm = kg = kg = dm = s = cm = s = Lahenda ülesanne. Kaupluses müüdi 121 paari sukkpükse hinnaga 4 paar ja 34 paari põlvikuid hinnaga 2 paar. Mitu eurot sai kauplus nende esemete müügist? 322. Lahenda ülesanne. Kaupluse tühjendusmüügist osteti kapp, diivan ja kaks tooli. Kokku osteti 400 eest mööblit. Kapp maksis 104 ja diivan maksis sellest 2 korda rohkem. Kui palju maksid toolid? 119

121 Kolmekohalise nimega arvu jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta) Näited. 4 m 88 cm : 4 = 1m 22 cm 6 39 s : 3 = 2 13 s 4 m = cm = 400 cm 6 = s = 600 s 4 m 88 cm = 400 cm +... cm = 488 cm 6 39 s = 600 s +... s = 639 s 488 cm : 4 = 122 cm =... m 22 cm 639 s : 3 = 213 s = s 8 dl 60 ml : 2 = 4 dl 30 ml 8 dl = ml = 800 ml 8 dl 60 ml = 800 ml +... ml = 860 ml 860 ml : 2 = 430 ml =... dl 30 ml 323. Arvuta ja kontrolli. 2 dl 86 ml : 2 3 m 96 cm : 3 8 m 24 cm : s : 4 6 m 6 dm : l : s : s : 2 6 dl 36 ml : 3 6 m 66 cm : s : s : 2 9 dl 63 ml : 3 8 m 48 cm : Lahenda ülesanne. 120 Talunikul jäi kevadel üle 6 ts 40 kg väetist, mille otsustas jagada võrdselt kahe naabri vahel. Palju väetist andis talunik kummalegi naabrile?

122 Kolmekohalise nimega täisarvu korrutamine ja jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta) Näited. 4 2 m 12 cm = 8 m 48 cm 2 m 12 cm = cm +... cm = 212 cm cm = 848 cm =... m 48 cm 3 96 s : 3 = 1 32 s 3 96 s = s +... s = 396 s 396 s : 3 = 132 s =... 32s 6 dl 40 ml : 2 = 3 dl 20 ml 6 dl 40 ml = ml +... ml = 640 ml 640 ml : 2 = 320 ml = 3 dl 20 ml 325. Täida tabel. Kaup 1 kg hind Kogus Hind kokku Sealiha 3 34 s 2 Keeduvorst 2 21 s 4 Kanaliha 3 31 s 3 Maksavorst 1 22 s 4 Kokku 121

123 326. Lahenda ülesanne. Kaupluses müüdi 143 kg rukkijahu. Nisujahu müüdi 2 korda rohkem. Mitu kilogrammi jahu müüdi selles kaupluses kokku? 327. Lahenda ülesanne. Mootorrattur sõitis kiirteel kolme tunniga 330 km. Mitu kilomeetrit ta läbis ühe tunniga? Mitu kilomeetrit sõidaks mootorrattur viie tunniga? 328. Lahenda ülesanne. Ühistu müüs teraviljakombinaadile 444 ts rukist, nisu 2 korda rohkem kui rukist, ja otra 4 korda vähem kui rukist. Kui palju teravilja müüs ühistu kombinaadile? Andmed: Rukist... ü ï Nisu... korda... ý? ï Otra... korda... þ Lahendusplaan: 1. Mitu tsentnerit... müüs ühistu? 2. Mitu tsentnerit... müüs ühistu? Lahendus: Vastus:

124 Kolmekohalise nimega arvu korrutamine ühekohalisega (järguühiku ületamisega) Näited s 7 = 57 5 s 2 4 ts 17 kg = 8 ts 34 kg 1 = 100 s 1 ts = 100 kg 8 = 800 s 4 ts = 400 kg 800 s + 15 s = 815 s 400 kg + 17 kg = 417 kg 815 s 417 kg s = 57 5 s 834 kg = 8 ts 34 kg 329. Arvuta. 6 m 19 cm s 12 m 8 dm 8 5 ts 46 kg ts 9 kg 7 74 s 5 1 m 9 cm s 40 l 5 dl 3 22 l 5 dl l 4 dl 1 ts 45 kg 6 2 dm 34 mm ts 34 kg 3 m 71 cm Lahenda ülesanne. Täida lüngad. Tööpingi laius on 1 m 20 cm, pikkus on 2 korda suurem. Tööpingi pikkus on... Selle pingi kõrgus on 30 cm lühem laiusest. Tööpingi kõrgus on... Kas tööpingi kõrgus on suurem või väiksem kui 1 m? Tööpingi kõrgus on... kui 1 m. 123

125 341. Täida tabel. 1 kg hind 3 kg hind 5 kg hind Tatar Suhkur Sink Vorst Juust Sült Pasteet Kanaliha 2 31 s 1 12 s 5 56 s 3 21 s 4 73 s 3 13 s 4 15 s 2 63 s 342. Lahenda ülesanne. 1. Ühe lastejope õmblemiseks kulub 1 m 60 cm riiet. Kui palju riiet kulub 6 sellise jope õmblemiseks? 2. Lastepluusi õmblemiseks kulub 1 m 8 cm riiet. Kui palju riiet kulub 9 sellise pluusi õmblemiseks? 3. Voodilina õmblemiseks kulub 2 m 30 cm riiet. Kui palju on vaja riiet 5 sellise lina õmblemiseks? 343. Arvuta. Võimaluse korral teisenda s 5 4 m 94 cm s 3 7 ts 15 kg 4 3 m 70 cm s 2 32 l 4 dl 2 2 m 9 cm s s 6 14 cm 6 mm 2 6 ts 32 kg 6 5 ts 76 kg 3 12 l 6 dl 5 13 cm 4 mm 124

126 Kolmekohalise nimega arvu jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamisega) Näited. 5 m : 4 = 1 m 25 cm 6 12 s : 4 = 1 53 s 5 m = 500 cm 6 12 s = 612 s 500 cm : 4 = 125 cm = 1 m 25 cm 612 s : 4 = 153 s = 1 53s Arvuta. 2 : 5 =... 6 m : 8 =... 2 cm : 5 =... 2 : 4 =... 4 : 5 =... 4 m : 5 =... 2 dm : 5 =... 3 : 4 =... 3 : 5 =... 3 m : 6 =... 4 m : 8 =... 4 m : 2 =... 1 : 4 =... 2 m : 4 =... 3 m : 6 =... 6 m : 5 = Leia jagatis. Kontrolli korrutamisega. 3 m 90 cm : s : 2 81 cm 6 mm : 4 5 m 4 cm : s : 3 47 m 7 dm : 9 4 m 8 cm : s : 9 5 dm 4 cm : 2 8 m 50 cm : s : 3 14 cm 4 mm : 4 125

127 346. Lahenda ülesanne voodilina jaoks kulus 8 m 60 cm riiet. Palju kulus riiet ühe voodilina jaoks märkmiku eest maksti 4 32 s. Palju maksis üks märkmik? 3. 5 kinopiletit maksavad 9 50 s. Palju maksab üks kinopilet? 4. 3 dm 8 cm pikkune liist saeti pooleks. Kui pikad tükid saadi? 5. Ristküliku pikkus on 4 cm 2 mm, laius on 3 korda väiksem. Kui suur on ristküliku laius? 347. Lahenda ülesanne. Ühes korteris paigaldati 8 m 40 cm elektrijuhet, teises korteris 3 korda vähem. Kui palju juhet paigaldati kahes korteris kokku? 348. Lahenda ülesanne. Kolm kinopiletit maksavad 9 87 s. Üks teatripilet maksab 8 65 s. Kui palju on kinopilet odavam kui teatripilet Lahenda ülesanded m 68 cm pikkune palk saeti 4 võrdseks tükiks. Kui suur oli iga tükk? 2. 3 ühesuguse kleidi kaunistamiseks läks tarvis 3 m 78 cm pitsi. Kui palju pitsi läks tarvis ühe kleidi kaunistamiseks? 3. Neli sõpra sõitsid linna. Rongipiletid maksid kokku 10. Kui palju maksis üks rongipilet? 4. Nöör oli 16 m 8 dm pikk. See lõigati neljaks võrdseks osaks. Kui pikk oli üks osa? 126

128 350. Lahenda ülesanne. Õmmeldi 5 ühesugust kleiti. Iga kleidi õmblemiseks kulus 4 m 23 cm riiet. Kui palju riiet jäi järele, kui kokku oli seda 32 m? 351. Määra tehete järjekord. Arvuta. Vajadusel teisenda s : s 5 m 6 cm : m 76 cm 4 2 s 4 12 s : 4 9 m 3 m : 4 3 : ( ) 3 m : ( ) 6 : ( ) 1 m : ( ) (9 8 s 6 8 s) : 4 (4 m 78 cm + 3 m 62 cm) : Lahenda ülesanne. 1. Viie padjapüüri õmblemiseks läheb tarvis 6 m 25 cm linast riiet. Kui palju riiet kulub 7 padjapüüri õmblemiseks. 2. Kaks kilogrammi kompvekke maksab 3 60 s. Kui palju maksab 5 kg neid kompvekke? 3. Kolmes pakis on kokku 600 g küpsiseid. Mitu grammi küpsiseid on neljas niisuguses pakis? 353. Lahenda ülesanne. Lõunasöögi valmistamiseks kasutati sööklas 315 kg kapsast. Kartuleid 270 kg ja porgandeid 2 korda vähem kui kartuleid. Kui palju köögivilju läks tarvis lõunasöögi valmistamiseks? 127

129 Kolmekohalise nimega arvu jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta ja ületamisega) 354. Jaga. Teisenda mõõtarvud eelnevalt ühenimelisteks. 9 m 44 cm : s : 8 8 t 15 ts : 5 6 m 3 cm : s : 2 7 ts 30 kg : 5 8 m 46 cm : s : 4 8 ts 54 kg : 7 4 m 68 cm : s : 8 4 ts 86 kg : 6 8 m 64 cm : s : 9 9 t 4 ts : Täida tabel. Kaup Hind kokku Kogus Ühe toote hind Pesumasin Veekeetja Kohvimasin Mikser Elektripliit Lahenda ülesanne. Talunik varus talveks 248 tsentnerit värsket kapsast. Hapukapsast varus ta 4 korda vähem. Mitu tsentnerit kapsast varus talunik talveks kokku? 357. Lahenda ülesanne. Juurviljakauplusesse toodi 305 kg sibulaid. Küüslauku toodi 5 korda vähem. Mitu kilogrammi küüslauku ja sibulaid toodi kokku? 128

130 Kolmekohalise nimega täisarvu korrutamine ja jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamisega) 358. Arvuta = = kg = m = = = m = kg = m = m = = m = kg = m = kg = = Lahenda ülesanne. 1. Üks kaustik maksab 1 25 s. Kui palju tuleb maksta 6 kaustiku eest? 2. Ühe kostüümi õmblemiseks on vaja 2 m 75 cm riiet. Kui palju on vaja, et õmmelda kaks sellist kostüümi? 3. Ühes kotis on 50 kg kartuleid. Kui palju kartuleid on neljas sellises kotis? 4. Üks meeter siidi maksab 3 90 s. Kui palju maksab 5 meetrit siidi? 360. Teisenda. Arvuta. 1 m : 2 1 : 5 5 : s : 3 1 m : 4 1 : 4 6 m : 5 2 m 50 cm : 5 1 m : 5 7 : 2 3 ts : 2 3 ts 20 kg : 4 3 m : 5 2 : 4 4 ts : s : 3 9 m : 3 8 : 5 8 kg : 4 7 ts 20 kg : 9 129

131 361. Lahenda ülesanne. 1. Viis ühesugust taldrikut maksavad 6. Kui palju maksab üks taldrik? 2. Üks pliiats maksab 6 senti. Mitu pliiatsit saab osta 1 38 s eest? 3. 7 meetrist sitsist õmmeldi kaks ühesugust kleiti. Kui palju sitsi kulus ühele kleidile? 4. 1 m pikkune laud saeti neljaks võrdseks osaks. Kui pikk on iga lauatükk? 362. Lahenda ülesanne. Perenaine ostis keedise valmistamiseks 4 kg aedmaasikaid hinnaga 1 50 s kilogramm ja 4 kg suhkrut hinnaga 90 s kilogramm. Kui palju raha kulus perenaisel maasikate ja suhkru ostuks? 363. Arvuta. (9 m 40 cm 1 m 55 cm) : s : s : 2 5 m 75 cm m 50 cm s s 4 (8 m 6 m 15 cm) 7 2 s : s (8 ts 46 kg 4 ts 77 kg) : 9 5 ts 4 kg : kg 364. Lahenda ülesanne. Aiandi kurgisaak oli 8 ts 40 kg. Pooled kurkidest marineeriti, ülejäänud kurgid saadeti 6 juurviljakauplusesse, igasse kauplusesse võrdselt. Kui palju kurke sai iga kauplus? 365. Lahenda ülesanne. Õmblustöökotta toodi 294 m valget riiet ja 38 m võrra vähem värvilist riiet. Kogu riidest õmmeldi lastele voodilinu. Igale linale kulus 2 m riiet. Mitu voodilina õmmeldi? 130

132 366. Arvuta. Kontrolli. 3 m 60 cm : 8 = s = s : 3 = m 87 cm =... 4 ts 6 kg : 6 = s =... 7 ts 25 kg : 5 = s : 8 = s = ts 56 kg = m 28 cm = s : 4 = Lahenda ülesanne. Tüdrukud õmblesid 1 m 50 cm riidest 6 pajalappi ja 2 m 55 cm riidest kolm köögirätikut. Kui palju kulub ühe pajalapi õmblemiseks riiet vähem kui köögirätiku õmblemiseks? 368. Arvuta eri suurusega gruppidele suusareisi hind. Alpidesse (1 inimene) Grupi suurus Hind kokku Austriasse (1 inimene) Grupi suurus Hind kokku

133 132 Sisukord Arvud piires Järgarvud ni Rooma numbrid Liitmine ja lahutamine piires (peastarvutamine) Täisarvu korrutamine 10-ga, 100-ga ja 1000-ga Täisarvu jagamine 10-ga, 100-ga ja 1000-ga Täisarvu jagamine 10-ga, 100-ga ja 1000-ga (jäägiga) Kirjalik liitmine ja lahutamine piires (järguühiku ületamiseta) Kirjalik liitmine piires (ühe järguühiku ületamisega) Kirjalik lahutamine piires (ühe järguühiku ületamisega) Kirjalik liitmine ja lahutamine piires (ühe järguühiku ületamisega) Kirjalik liitmine piires (mitme järguühiku ületamisega) Kirjalik lahutamine piires (mitme järguühiku ületamisega) Kirjalik liitmine ja lahutamine piires (ühe ja mitme järguühiku ületamisega) Nimega arvud Pikkusühikud Rahaühikud Massiühikud Mahuühikud Ajaühikud Sajand Vanuse arvutamine sünniaasta järgi Sünniaasta arvutamine vanuse järgi Nimega arvude liitmine Nimega arvude lahutamine Nimega arvude liitmine ja lahutamine Tehted aega väljendavate arvudega Aega väljendavate arvude teisendamine Aega väljendavate arvude liitmine Aega väljendavate arvude lahutamine Kolmekohalise täisarvu korrutamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta) Kolmekohalise täisarvu jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta) Kolmekohalise täisarvu korrutamine ja jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta). 105 Kolmekohalise täisarvu korrutamine ühekohalisega (järguühiku ületamisega) Kolmekohalise täisarvu jagamine ühekohalise arvuga (üleminekuga) Kolmekohalise arvu jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta ja ületamisega) Kolmekohalise täisarvu korrutamine ja jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamisega). 116 Kolmekohalise nimega arvu korrutamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta) Kolmekohalise nimega arvu jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta) Kolmekohalise nimega täisarvu korrutamine ja jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta) Kolmekohalise nimega arvu korrutamine ühekohalisega (järguühiku ületamisega) Kolmekohalise nimega arvu jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamisega) Kolmekohalise nimega arvu jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamiseta ja ületamisega) Kolmekohalise nimega täisarvu korrutamine ja jagamine ühekohalisega (järguühiku ületamisega)

134 ISBN

Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa

Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Anneli Areng Kaja Pastarus Matemaatika tööraamat 5. klassile II osa Minu nimi on... Õpin...... 2013 Anneli Areng, Kaja Pastarus Matemaatika

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpi

AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpi AINE NIMETUS: MATEMAATIKA AINEKAVA I-III KOOLIASMTES ÜLDOSA Põhikooli riiklik õppekava: Õppe- ja kasvatuseesmärgid Õppeaine kirjeldus Kooliastmete õpitulemused Nädalatundide jaotumine klassiti Hindamine

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp ARVUSÜSTEEMID Kõik olulised arvusüsteemid on positsioonilised ehk arvu numbrid asuvad neile ettenähtud kindlatel asukohtadel arvujärkudes a i : a a a a a a a - a - a - a - a i Ainus üldtuntud mittepositsiooniline

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x

Polünoomi juured Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n a n 1 x 1 5.5. Polünoomi juured 5.5.1. Juure definitsioon ja Bézout teoreem Vaadelgem polünoomi kus K on mingi korpus. f = a 0 x n + a 1 x n 1 +... + a n 1 x + a n K[x], (1) Definitsioon 1. Olgu c K. Polünoomi

Rohkem

Word Pro - diskmatTUND.lwp

Word Pro - diskmatTUND.lwp Loogikaalgebra ( Boole'i algebra ) George Boole (85 864) Sündinud Inglismaal Lincolnis. 6-aastasena tegutses kooliõpetaja assistendina. Õppis 5 aastat iseseisvalt omal käel matemaatikat, keskendudes hiljem

Rohkem

Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase

Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase Matemaatika 1.Valdkonnapädevus Matemaatikapädevus tähendab matemaatiliste mõistete ja seoste tundmist, suutlikkust kasutada matemaatikat temale omase keele, sümbolite ja meetoditega erinevate ülesannete

Rohkem

Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgne

Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgne Eesti koolinoorte LIII matemaatikaolümpiaad 28. jaanuar 2006 Piirkonnavoor Hindamisjuhised Lp hindaja! 1. Juhime Teie tähelepanu sellele, et alljärgnevas on 7. 9. klasside olümpiaadi I osa (testi) ning

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet

Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Kuu Õpitulemus Õppesisu Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppet Matemaatika ainekava 8.klass 4 tundi nädalas, kokku 140 tundi Algebra (65 t.) Geomeetria (60 t.) Ajavaru kordamiseks (15 õppetundi) septembernovember korrastab hulkliikmeid Hulkliige. Tehted liidab, lahutab

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2

Miksikese_e_tanukiri_2017_sugissprint_klassid_2 Narva Soldino Gümnaasiumi 2.c klassi võistkond osales edukalt Miksikese online võistluses Осенний Спринт 2017 ja saavutas 2. klasside arvestuses I. koha Miksikese õppekeskkond tänab 2.c klassi õpetajat!

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt

Mare Kiisk Tartu Raatuse kool IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas: Mare Kiisk, Tartu Raatuse kooli klassiõpetaja, 2018 VOSK Võt IGAPÄEVAELU TARKUSTE OTSIMISMÄNG 3. klassile Mängu koostas:, i klassiõpetaja, 2018 VOSK Võta Oma Seade Kaasa (nutiseadmete kasutamine), rühmades 2 3 liiget Eesmärgid Võimalus õppesisu abil lõimida inimeseõpetust,

Rohkem

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas

6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tas 6. KLASSI MATEMAATIKA E-TASEMETÖÖ ERISTUSKIRI Alus: haridus- ja teadusministri määrus nr 54, vastu võetud 15. detsembril 2015. E-TASEMETÖÖ EESMÄRK Tasemetööga läbiviimise eesmärk on hinnata riiklike õppekavade

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc

Microsoft Word - MKM74_lisa2.doc Majandus- ja kommunikatsiooniministri 6. oktoobri 2010. a määruse nr 74 Avaliku konkursi läbiviimise kord sageduslubade andmiseks televisiooni ringhäälingusaadete ja -programmide digitaalse edastamise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc VI OSA, 10. klass füüsika Ühtlaselt muutuv liikumine ja kiirendus Ühtlaselt muutuv liikumine on mitteühtlase liikumise eriliik. Ühtlaselt muutuv liikumine on selline liikumine, mille puhul keha kiirus

Rohkem

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d

Matemaatilised meetodid loodusteadustes. I Kontrolltöö I järeltöö I variant 1. On antud neli vektorit: a = (2; 1; 0), b = ( 2; 1; 2), c = (1; 0; 2), d Matemaatilised meetodid loodusteadustes I Kontrolltöö I järeltöö I variant On antud neli vektorit: a (; ; ), b ( ; ; ), c (; ; ), d (; ; ) Leida vektorite a ja b vaheline nurk α ning vekoritele a, b ja

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile

Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile Pangalingi spetsifikatsioon Pocopay pangalingilt makse algatamiseks tuleb kasutada teenust 1011. Kaupmees teeb päringu Pocopayle aadressile https://my.pocopay.com/banklink. Vastuspäring tehakse makse õnnestumise

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu

Treeningvõistlus Balti tee 2014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 2014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu Treeningvõistlus Balti tee 014 võistkonnale Tartus, 4. novembril 014 Vastused ja lahendused 1. Vastus: 15, 18, 45 ja kõik 0-ga lõppevad arvud. Olgu b arvu k üheliste number ning a arv, mille saame arvust

Rohkem

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü

DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA Arvusüsteemid Kümnendsüsteem Kahendsüsteem Kaheksandsüsteem Kuueteistkü DIGITAALTEHNIKA DIGITAALTEHNIKA... 1 1. Arvusüsteemid.... 2 1.1.Kümnendsüsteem....2 1.2.Kahendsüsteem.... 2 1.3.Kaheksandsüsteem.... 2 1.4.Kuueteistkümnendsüsteem....2 1.5.Kahendkodeeritud kümnendsüsteem

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

ÕPPEMATERJALI SISU Soovitus: Kutsuda külla lapsevanemad oma tööst rääkima või külastada mõnd töökohta. Lõiming: TÖÖ KIIDAB TEGIJAT. Erinevad ametid ja

ÕPPEMATERJALI SISU Soovitus: Kutsuda külla lapsevanemad oma tööst rääkima või külastada mõnd töökohta. Lõiming: TÖÖ KIIDAB TEGIJAT. Erinevad ametid ja ÕPPEMATERJALI SISU Soovitus: Kutsuda külla lapsevanemad oma tööst rääkima või külastada mõnd töökohta. Lõiming: TÖÖ KIIDAB TEGIJAT. Erinevad ametid ja töövahendid. Millist tööd tahaksid suureks saades

Rohkem

Tööplaan 9. kl õpik

Tööplaan 9. kl õpik Mõttest tekstini Eesti keele ja tekstiõpetuse õpik 9. klassile Näidistööplaan Aeg Teema Põhimõisted Õppematerjal Tegevused Õppetulemus Hindamine 1. nädal I. Suhtlemine rühmas Ptk 1 Sissejuhatuseks 2. nädal

Rohkem

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1

Microsoft Word - Loppukilpailu2015_16_tehtavat_viro_1 Põhikooli matemaatika võistlus Lõppvõistlus reedel 22.1.2016 OSA 1 Lahendamiseks aega 30 min Punkte 20 Selles osas kalkulaatorit ei kasutata. Lühikesed lahendused ja vajalikud joonised teha samale paberile.

Rohkem

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3,

IMO 2000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, aprillil a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a 2, a 3, IMO 000 Eesti võistkonna valikvõistlus Tartus, 19. 0. aprillil 000. a. Ülesannete lahendused Esimene päev 1. Olgu vaadeldavad arvud a 1, a, a 3, a 4, a 5. Paneme tähele, et (a 1 + a + a 3 a 4 a 5 ) (a

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005

EESTI MEISTRIVÕISTLUSED PONIDE TAKISTUSSÕIDUS 2005 Lagedi Treeningvõistlus ja Ülikerge Derby JUHEND Toimumise aeg ja koht: Harjumaa 30.07.2016 Lagedi Ratsaspordikooli võistlusväljak, Lagedi, Võistlustingimused: Võistlusväljak Parkuur nr. 1-4 - liivaplats;

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 3 PK matemaatika.docx

Microsoft Word - Lisa 3 PK matemaatika.docx Lisa 3 Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekava juurde Põhikooli ainekavad Ainevaldkond Matemaatika Ainevaldkonna kohustuslikud kursused: Ainevaldkonda kuulub matemaatika, mida õpitakse alates IV klassist.

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_

Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted SRK 3 12_ Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas: P. Sarapuu (juhatuse esimees) Vers.: 2 Lk: 1/7 Sularahateenuse hinnastamise põhimõtted Koostas: E. Vinni (sularahateenuste müügijuht) Kinnitas:

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

ÕPPEMATERJALI SISU Soovitus: Kutsuda külla lapsevanemad oma tööst rääkima või külastada mõnd töökohta. Lõiming: TÖÖ KIIDAB TEGIJAT. Erinevad ametid ja

ÕPPEMATERJALI SISU Soovitus: Kutsuda külla lapsevanemad oma tööst rääkima või külastada mõnd töökohta. Lõiming: TÖÖ KIIDAB TEGIJAT. Erinevad ametid ja ÕPPEMATERJALI SISU Soovitus: Kutsuda külla lapsevanemad oma tööst rääkima või külastada mõnd töökohta. Lõiming: TÖÖ KIIDAB TEGIJAT. Erinevad ametid ja töövahendid. Millist tööd tahaksid suureks saades

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Keelelist arengut toetavad FREPY mängud Reili Argus Luksemburgi keelepäev 2015 Taustaks Grammatika omandamisest On rikka ja vaese vormimoodustusega keeli. Mida rikkam vormimoodustus, seda varem hakkab

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest

2016. a võistluste kokkuvõte a võistlustest 2016. a võistluste kokkuvõte 2017. a võistlustest Andres Piibeleht EKJL Kohtunikekogu juhatuse esimees 12.11.2016 Millest juttu teeme Juhtumitest, mida saanuks teha paremini (kohtunikud aga ka treenerid

Rohkem

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20

OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 20 OÜ Lemonsport Hummel spordivarustus Raplamaa JK õpilastele ja pereliikmetele Valik september 2016 -... Jalgpallikooli võistlus- ja treeningvarustus 2016/17 Jalgpallisärk 22.- 100% polüester Suurused 6/8,

Rohkem

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj

EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja EDL Liiga tulemuste põhj EDL Liiga reeglid 1. ÜLDSÄTTED 1.1. EDL Liiga toimub individuaalse arvestuse alusel, kus mängijad on jagatud hooaja 2017-2018 EDL Liiga tulemuste põhjal nelja liigasse. a. Premium Liiga (9 osalejat) b.

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

loeng7.key

loeng7.key Grammatikate elustamine JFLAPiga Vesal Vojdani (TÜ Arvutiteaduse Instituut) Otse Elust: Java Spec https://docs.oracle.com/javase/specs/jls/se8/html/ jls-14.html#jls-14.9 Kodutöö (2. nädalat) 1. Avaldise

Rohkem

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e

Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e Lisa 2 KÕRGE ÕPIMOTIVATSIOONIGA ÕPILASTE VÄIKERÜHMADE GRAAFIK I poolaasta 2018/2019 Rühm Õpetaja Tunni toimu mi-se aeg Ruum Rüh mas osale va õpilas e klass Millise tunni arvelt Märkused IV kooliaste Inglise

Rohkem

Signe Leht Õpetaja juhendmaterjal Matemaatika III Arvutamine Töölehtede komplekti juurde kuuluv õpetaja juhendmaterjal Toimetulekuõppe II ja III areng

Signe Leht Õpetaja juhendmaterjal Matemaatika III Arvutamine Töölehtede komplekti juurde kuuluv õpetaja juhendmaterjal Toimetulekuõppe II ja III areng Signe Leht Matemaatika III Arvutamine Töölehtede komplekti juurde kuuluv õpetaja juhendmaterjal Toimetulekuõppe II ja III arengutase 1 Signe Leht. Matemaatika III. Arvutamine Signe Leht Matemaatika III.

Rohkem

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur

Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luur Sügis 2018 Kõrgema matemaatika 2. kontrolltöö tagasiside Üle 20 punkti kogus tervelt viis üliõpilast: Robert Johannes Sarap, Enely Ernits, August Luure, Urmi Tari ja Miriam Nurm. Ka teistel oli edasiminek

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

efo03v2pkl.dvi

efo03v2pkl.dvi Eesti koolinoorte 50. füüsikaolümpiaad 1. veebruar 2003. a. Piirkondlik voor Põhikooli ülesannete lahendused NB! Käesoleval lahendustelehel on toodud iga ülesande üks õige lahenduskäik. Kõik alternatiivsed

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp

Word Pro - digiTUNDkaug.lwp / näide: \ neeldumisseadusest x w x y = x tuleneb, et neeldumine toimub ka näiteks avaldises x 2 w x 2 x 5 : x 2 w x 2 x 5 = ( x 2 ) w ( x 2 ) [ x 5 ] = x 2 Digitaalskeemide optimeerimine (lihtsustamine)

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime

Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga (Lg 1), päringu aeg :36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inime Rehabilitatsiooniteenuste järjekord ja esimene vaba aeg seisuga 01.02.2017 2 (Lg 1), päringu aeg 01.02.2017 13:36:14 Lg3 - Sihtgrupp 1: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 2-1 lg 2 p 1 tähenduses

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k

Neurovõrgud. Praktikum aprill a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust k Neurovõrgud. Praktikum 11. 29. aprill 2005. a. 1 Stohhastilised võrgud Selles praktikumis vaatleme põhilisi stohhastilisi võrke ning nende rakendust kombinatoorsete optimiseerimisülesannete lahendamiseks.

Rohkem

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal

Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal Võistlusülesanne Vastutuulelaev Finaal CADrina 2016 võistlusülesannete näol on tegemist tekst-pilt ülesannetega, milliste lahendamiseks ei piisa ainult jooniste ülevaatamisest, vaid lisaks piltidele tuleb

Rohkem

Praks 1

Praks 1 Biomeetria praks 3 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht, 3. nimetage see ümber leheküljeks Praks3 ja

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.

Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk nr 32/ Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1. Individuaalne õppekava ja selle koostamine I. ÜLDSÄTTED Kehtestatud dir kk 20.11.2012 nr 32/1.1-6 1.1. Individuaalse õppekava koostamise aluseks on 1.1.1. Põhikooli ja gümnaasiumiseadus 18. Vastu võetud

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1

12. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 12 Algfunktsioon ja määramata integraal 1 2. Marek Kolk, Kõrgem matemaatika, Tartu Ülikool, 203-. 2 Algfunktsioon ja määramata integraal Sisukord 2 Algfunktsioon ja määramata integraal 9 2. Sissejuhatus................................... 50 2.2

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avald Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 18.02.2003 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Avaldamismärge: Eesti Energia Aktsiaseltsi aktsiakapitali

Rohkem

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT

PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT PRESENTATION HEADER IN GREY CAPITALS Subheader in orange Presented by Date Columbus is a part of the registered trademark Columbus IT Täisautomatiseeritud ostujuhtimise lahenduse loomine Selveri näitel

Rohkem

VL1_praks6_2010k

VL1_praks6_2010k Biomeetria praks 6 Illustreeritud (mittetäielik) tööjuhend Eeltöö 1. Avage MS Excel is oma kursuse ankeedivastuseid sisaldav andmestik, 2. lisage uus tööleht (Insert / Lisa -> Worksheet / Tööleht), nimetage

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

EBÜ Üldkoosolek

EBÜ Üldkoosolek EBÜ 20. aastapäeva koosviibimine Estonia Resort Hotel & Spa A.H. Tammsaare puiestee 4a/6, Pärnu, 04.05.2018. Ülo Kask 20 aastat Eesti Biokütuste Ühingut Asutamine Eesti Biokütuste Ühing - EBÜ (www.eby.ee)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Hiiumaa Mesinike Seltsing Mesilasperede talvitumine, soojusrežiim ja ainevahetus talvel Uku Pihlak Tänast üritust toetab Euroopa Liit Eesti Mesindusprogrammi raames Täna räägime: Natuke füüsikast ja keemiast

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx

Microsoft PowerPoint - loeng2.pptx Kirjeldavad statistikud ja graafikud pidevatele tunnustele Krista Fischer Pidevad tunnused ja nende kirjeldamine Pidevaid (tihti ka diskreetseid) tunnuseid iseloomustatakse tavaliselt kirjeldavate statistikute

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

KALENDER 2018

KALENDER 2018 KALENDER 2018 15 5. - 13. VEEBRUAR 2018 T Õ S T A P I L K XI TALLINNA TALVEFESTIVAL A V A S Ü D A 5.02 19.00 Tallinna Filharmoonia Mustpeade maja Pille Lill (sopran), Sofia Mazar (klaver, Iisrael) 6.02

Rohkem

III teema

III teema KORDAMINE RIIGIEKSAMIKS IV TRIGONOMEETRIA ) põhiseosed sin α + cos α = sin tanα = cos cos cotα = sin + tan = cos tanα cotα = ) trigonomeetriliste funktsioonide täpsed väärtused α 5 6 9 sin α cos α tan

Rohkem