Untitled

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Untitled"

Väljavõte

1 Kasutusjuhend Maasoojuspump LEK UHB EE

2 Nuppude funktsioonide üksikasjalikud selgitused on toodud lk 10. de sirvimise ja erinevate seadistuste määramise kirjeldus on toodud lk 13. Peamenüü käivitusrežiimis aktiveeritakse ruumitemperatuuri seadistamise režiim vajutades kaks korda OK-nuppu. Täiendavat infot seadistuste kohta lugege lk 21. Sooja vee koguse ajutiseks suurendamiseks keerake esmalt juhtimisnuppu menüü 2 (veetilgad) märgistamiseks ja vajutage seejärel kaks korda OK-nuppu. Täiendavat infot seadistuste kohta lugege lk 31. Kui seadme töös esineb häireid Kui seadme töös esineb mis tahes häireid, võib enne paigaldajaga ühenduse võtmist rakendada mõningaid meetmeid. Vt lk 45 juhiseid.

3 Sisukord 1 Oluline teave Paigaldusinfo Ohutusteave Seerianumber Kontaktteave F1226 suurepärane valik 2 Soojuspump maja süda Soojuspumba tööpõhimõte F1226 juhtimine Toote F1226 hooldus 3 F1226 teie teenistuses Sisekliima seadistamine Sooja tarbevee tootlikkuse seadistamine Info kuvamine Soojuspumba reguleerimine 4 Häired seadme töös Häiresignaalide haldamine Veaotsing Ainult elektriline lisaküte 5 Tehnilised andmed 6 Mõisted Terminite register Sisukord 1

4 1 Oluline teave Paigaldusinfo Toode F1226 Seerianumber Paigaldamise kuupäev Paigaldaja Maakollektori vedeliku tüüp Segamisvahekord/külmumispunkt Aktiivne maakollektori pikkus/ puurkaevu sügavus Nr Nimetus Vaikimisi seadistused Seadistus Lisaseadmed küttegraafik (nihe) küttegraafik (küttegraafiku kaldenurk) 7 Alati tuleb öelda seadme seerianumber. Kinnitus, et süsteem on paigaldatud NIBE paigaldusjuhise ja kohaldatavate eeskirjade kohaselt. Kuupäev Allkiri 2 Osa1 Oluline teave

5 Ohutusteave Käesolevat seadet võivad kasutada lapsed (alates 8 eluaastast), piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud ning isikud kellel puudub kogemus ja teadmised vaid juhul, kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ning nad mõistavad sellega kaasnevaid ohte. Lastel ei ole lubatud seadmega mängida ning seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. Konstruktsioonimuudatused on võimalikud. NIBE Tähelepanu! F1226 tuleb paigaldada läbi kaitselüliti, mille minimaalne eraldusvahe on 3 mm. Tähelepanu! Kui toitekaabel on kahjustada saanud, võib selle edasise ohu ja kahjustuste vältimiseks välja vahetada üksnes NIBE, tema teeninduse esindaja või muu sarnane volitatud isik. Sümbolid Tähelepanu! See sümbol tähistab ohtu seadmele või inimesele. Hoiatus! See sümbol tähistab olulist teavet, millele tuleks paigaldise hooldamisel tähelepanu pöörata. Vihje! See sümbol tähistab nõuandeid toote paremaks kasutamiseks. Osa1 Oluline teave 3

6 Märgistus CE-märgistusega tagab NIBE, et toode vastab kõikide asjakohaste ELi direktiividega sätestatud eeskirjadele. CE-märgistuse omamine on kohustuslik enamikule ELis müüdavatele toodetele olenemata nende valmistamise kohast. Seerianumber Seerianumber on toodud esikatte paremas allnurgas ja infomenüüs (menüü 3.1). Hoiatus! Vea teatamisel lisage alati toote seerianumber (14 numbrit). 4 Osa1 Oluline teave

7 Kontaktteave AT KNV Energietechnik GmbH, Gahberggasse 11, 4861 Schörfling Tel: +43 (0) Fax: +43 (0) CH NIBE Wärmetechnik AG, Winterthurerstrasse 710, CH-8247 Flurlingen Tel: (52) Fax: (52) CZ Druzstevni zavody Drazice s.r.o, Drazice 69, CZ Benatky nad Jizerou DE DK FI FR GB NL NO Tel: Fax: NIBE Systemtechnik GmbH, Am Reiherpfahl 3, Celle Tel: 05141/ Fax: 05141/ Vølund Varmeteknik A/S, Member of the Nibe Group, Brogårdsvej 7, 6920 Videbæk Tel: Fax: NIBE Energy Systems OY, Juurakkotie 3, Vantaa Puh: Fax: NIBE Energy Systems France Sarl, Zone industrielle RD 28, Reyrieux Tel : Fax : NIBE Energy Systems Ltd, 3C Broom Business Park, Bridge Way, Chesterfield S41 9QG Tel: Fax: NIBE Energietechniek B.V., Postbus 634, NL 4900 AP Oosterhout Tel: Fax: ABK AS, Brobekkveien 80, 0582 Oslo, Postadresse: Postboks 64 Vollebekk, 0516 Oslo Tel. sentralbord: Osa1 Oluline teave 5

8 PL RU SE NIBE-BIAWAR Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 57, BIAŁYSTOK Tel: Fax: "EVAN" 17, per. Boynovskiy, Nizhny Novgorod Tel./fax NIBE AB Sweden, Box 14, Hannabadsvägen 5, SE Markaryd Tel: +46-(0) Fax: +46-(0) Selles nimekirjas mainimata riikide puhul võtke palun ühendust ettevõttega Nibe Sweden või vaadake lisateabe saamiseks veebisaiti 6 Osa1 Oluline teave

9 F1226 suurepärane valik F1226 on üks uue põlvkonna soojuspumpadest, mis on mõeldud elamute ökonoomseks ja keskkonnasõbralikuks kütmiseks. Soojuse tootmine on ohutu ja ökonoomne. Süsteemi kuuluvad integreeritud tarbeveeboiler, elektriline küttekeha, tsirkulatsioonipump ja juhtautomaatika. Soojuspumba võib ühendada madalatemperatuuriliste küttesüsteemidega (lisavõimalus), nagu radiaatorid, konvektorid või põrandaküte. Seadet on samuti võimalik ühendada erinevate toodete ja lisatarvikutega, nagu täiendav tarbeveeboiler ja ventilatsioonisüsteem. Elektrilise küttekeha võimsusega 7 kw võib ühendada automaatselt kui peaks midagi ootamatut juhtuma või varuküttena (sel juhul 6 kw). F1226 on varustatud juhtautomaatikaga, tänu millele on seadme kasutamine mugav, ökonoomne ja ohutu. Suurele ja lihtsalt loetavale ekraanile kuvatakse selge teave soojuspumba olekust, tööajast ning kõikidest temperatuuridest. See tähendab, et näiteks lisaseadmetele ei ole vaja paigaldada eraldi termomeetreid. Toote F1226 suurepärased omadused Integreeritud tarbeveeboiler Soojuspumbas on integreeritud tarbeveeboiler, mis soojakadude minimeerimiseks on isoleeritud keskkonnasõbraliku vahtplastiga. Ekraan kasutusjuhistega Soojuspumbal on suur ekraan kergesti loetavate menüüdega, mis muudab mugava sisekliima seadistamise lihtsamaks. Lihtne veaotsing Rikke korral kuvatakse soojuspumba ekraanil rikke põhjus ja võimalik lahendus. Osa1 Oluline teave 7

10 2 Soojuspump maja süda H 40 C 50 C G E F Expansionsventil Kondensor 100 C Kompressor D Förångare -2 C C B -3 C 0 C Värmekälla A Toodud temperatuurid on ainult näited ning võivad erinevate süsteemide ja aastaaegade puhul olla erinevad. 8 Osa2 Soojuspump maja süda

11 Soojuspumba tööpõhimõte A B C D E F G H Soojuspumba funktsiooniks on maasse, pinnasesse või vette salvestunud päikeseenergia ülekandmine maja kütmiseks. Loodusesse salvestunud energia muundamiseks maja kütteks kasutatakse kolme kontuuri. Maakollektorikontuuris (1) omandatakse ümbrusest vaba soojusenergia, mis transporditakse soojuspumpa. Külmaagensi kontuuris (2) suurendab soojuspump omandatud energia madala temperatuuri kõrgema temperatuurini. Küttekontuuris (3) jaotatakse soojus üle terve maja laiali. Toodud temperatuurid on ainult näited ning võivad erinevate süsteemide ja aastaaegade puhul olla erinevad. Maakollektori kontuur Soojuspumbast kuni soojusallikani (maa/pinnas/järv) ringleb kollektori torus külmumiskindel maakollektori vedelik. Soojusallika energia kasutamiseks soojeneb maakollektori vedelik mõne kraadi võrra, temperatuurilt umbes 3 C kuni temperatuurini 0 C. Seejärel suunab kollektor maakollektori vedeliku soojuspumba aurustisse. Siin vabaneb maakollektori vedelik soojusenergiast ja temperatuur langeb mõned kraadid. Siis liigub vedelik tagasi soojusallikasse, et omandada uut energiat. Külmaagensi kontuur Soojuspumba suletud süsteemis ringleb veel teine vedelik külmaagens, mis samuti läbib aurusti. Külmaagensi iseloomustab väga madal keemispunkt. Aurustis omandab külmaagens maakollektori vedelikust soojusenergia ja läheb keema. Keemisel tekkiv aur juhitakse kompressorisse. Auru kokkusurumisel suureneb rõhk ja auru temperatuur tõuseb märkimisväärselt temperatuurilt u 5 C kuni temperatuurini u 100 C. Kompressorist surutakse aur soojusvahetisse, kondensaatorisse, kus soojusenergia vabaneb maja küttesüsteemi. Seejärel aur jahutatakse ja kondenseeritakse vedelasse olekusse tagasi. Kuna rõhk on veel kõrge, läbib külmaagens paisventiili, kus rõhk langeb ja taastub külmaagensi algne madal temperatuur. Külmaagens on nüüd läbi teinud täistsükli ning suunatakse uuesti aurustisse ja kogu protsess algab otsast peale. Küttekontuur Selle soojusenergia, mille on külmaagens kondensaatorisse vabastanud, omandab nüüd soojuspumba boileriosa. Suletud süsteemis ringlev küttevesi kannab soojendatud vee soojusenergia maja sooja tarbeveeboilerisse ja radiaatoritesse/põrandaküttesse. Osa2 Soojuspump maja süda 9

12 F1226 juhtimine Ekraan Soojuspumba esiküljel on ekraan, mida kasutatakse sidepidamiseks seadmega F1226. Siin saate: soojuspumpa sisse või välja lülitada või seda seadistada avariirežiimis; sisekliima ja sooja tarbevee seadistamine, soojuspumba kohandamine vastavalt kasutaja vajadustele; teavet seadete, olekute ja toimingute kohta; kuvada eri liiki häireid ja juhiseid nende kõrvaldamiseks. A Ekraan Ekraanil kuvatakse juhised, seadistused ja info seadme töö kohta. Lihtsalt loetav ekraan ja menüüsüsteem võimaldavad navigeerida erinevate menüüde ja valikuvõimaluste vahel, et seadistada sobivat ruumitemperatuuri ning omandada vajalikku teavet. B Olekulamp Olekulamp näitab soojuspumba töö olekut. Võimalused: lamp süttib roheliselt, kui seade töötab tavalises töörežiimis; lamp süttib kollaselt, kui seade on avariirežiimis. lamp süttib punaselt aktiivse häiresignaali korral; 10 Osa2 Soojuspump maja süda

13 C D E F OK nupp OK nuppu kasutatakse: alammenüüde valikute/valikute/seadistatud väärtuste/lehekülje kinnitamiseks käivitusjuhendis. Tagasinupp Back Tagasinuppu Back kasutatakse: eelmisesse menüüsse naasmiseks; kinnitamata seadistuse muutmiseks. Juhtimisnupp Juhtimisnuppu saab keerata paremale või vasakule. See nupp võimaldab järgmist: sirvida menüüdes ja erinevate võimaluste vahel; suurendada ja vähendada väärtuseid; vahetada lehekülgi mitmelehelistes juhistes (nt abitekstid ja hooldusinfo). Lüliti Sellel lülitil on kolm asendit: Sees () Ooterežiim ( ) avariirežiim ( ) Avariirežiimi võib kasutada ainult soojuspumba rikke korral. Selles režiimis lülitub kompressor välja ja elektriline küttekeha rakendub. Soojuspumba ekraan ei ole valgustatud ja olekulamp põleb kollaselt. Osa2 Soojuspump maja süda 11

14 süsteem SISEKLIIMA seadistada mikrokliimat. Vt lk 21. SOE TARBEVESI seadistada sooja tarbevee tootmist. Vt lk 31. INFO Temperatuuri ja muu tööinfo kuvamine, juurdepääs häirelogile. Vt lk-lt 34. SOOJUSPUMP Kellaaja, kuupäeva, töökeele, ekraani, töörežiimi jm seadistamine. Vt lk-lt Osa2 Soojuspump maja süda

15 Töö Kursori liigutamiseks keerake juhtimisnuppu vasakule või paremale. Valitud positsioon on heledam ja/või sellel on hele piirjoon. valimine süsteemis liikumiseks valige põhimenüü. Selleks tähistage põhimenüü ja vajutage OK nupule. Seejärel avaneb uus aken koos alammenüüdega. Valige alammenüü ja seejärel vajutage OK nupule. Osa2 Soojuspump maja süda 13

16 Valikute tegemine Valikutemenüüs on hetkel valitud võimalus tähistatud rohelise linnukesega. Teise võimaluse valimiseks: 1. tähistage soovitud valikuvõimalus. Üks valikuvõimalustest on eelvalitud (valge). 2. Valitud võimaluse kinnitamiseks vajutage OK nupule. Valitud võimalus on tähistatud rohelise linnukesega. 14 Osa2 Soojuspump maja süda

17 Väärtuse seadistamine Väärtuse seadistamiseks: 1. Valige juhtimisnupu abil väärtus, mida soovite seadistada. 2. Vajutage OK nupule. Väärtuse taust muutub roheliseks, mis näitab, et olete sisenenud seadistusrežiimi. 3. Väärtuse suurendamiseks keerake juhtimisnuppu paremale ja vähendamiseks vasakule. 4. Seadistatud väärtuse kinnitamiseks vajutage OK-nuppu. Väärtuse muutmiseks ja algväärtuse juurde naasmiseks vajutage tagasinupule Back. Akendes sirvimine võib koosneda mitmest aknast. Eri akendes sirvimiseks keerake juhtimisnuppu. Käivitusjuhendi akendes sirvimine 1. Keerake juhtimisnuppu kuni üks nooltest vasakus ülemises nurgas (lk nr juures) on tähistatud. 2. Käivitusjuhendis sammude vahelejätmiseks vajutage OK-nuppu. Osa2 Soojuspump maja süda 15

18 Abimenüü Paljudes menüüdes on sümbol, mis näitab, et on võimalik kasutada lisaabi. Ligipääs abitekstile: 1. Abi sümboli valimiseks kasutage juhtimisnuppu. 2. Vajutage OK nupule. Sageli koosneb abitekst mitmest aknast, mille sirvimiseks kasutage juhtimisnuppu. 16 Osa2 Soojuspump maja süda

19 LEK Toote F1226 hooldus Regulaarne kontroll Kuna soojuspump on põhimõtteliselt hooldusvaba, vajab ta pärast käikulaskmist minimaalset hooldust. Kuid samas soovitame seadme tööd regulaarselt kontrollida. Kui juhtub midagi tavatut, kuvatakse ekraanil veateated erinevate häiretekstidena. Teabe häirete haldamise kohta leiate lk-lt 44. Nivoopaak LEK 1/3 Maakollektori vedelikku, mis salvestab endasse maapinna soojust, tavaliselt ei kulu, sest seda pumbatakse maakollektorikontuuris ringi. Enamik paigaldistest on varustatud nivoopaagiga, mis võimaldab kontrollida, kas süsteemis on piisavas koguses vedelikku. Kui te ei tea nivoopaagi asukohta, küsige seda paigaldajalt. Vedeliku tase võib temperatuuride erinevuse tõttu kõikuda. Lisage vedelikku, kui tase on alla 1/3. Vedeliku lisamiseks võite konsulteerida seadme paigaldajaga. Paisupaak Maakollektori vedelikku, mis salvestab endasse maapinna soojust, tavaliselt ei kulu, sest seda pumbatakse maakollektorikontuuris ringi. Mõne paigaldise puhul kasutatakse süsteemi rõhu kontrollimiseks nivoopaagi asemel paisupaaki (näiteks juhul, kui soojuspump ei paikne maakollektori süsteemi kõrgeimas punktis). Kui te ei tea paisupaagi asukohta, küsige seda paigaldajalt. Rõhk võib vedeliku temperatuuri erinevuse tõttu kõikuda. Rõhk ei tohi langeda alla 0,5 baari. Vedeliku lisamiseks võite konsulteerida seadme paigaldajaga. Kaitseklapp Pärast sooja tarbevee kasutamist võib tarbeveeboileri kaitseklapist mõnikord vett tilkuda. Põhjuseks on asjaolu, et kasutatud sooja tarbevee asemel boilerisse juurdevoolav külm vesi paisub soojendamisel, suurendades rõhku ja avades kaitseklapi. Kontrollige korrapäraselt kaitseklapi tööd. Kaitseklapp asub tarbeveeboileri sisendtorul (külm vesi). Kontrollimiseks toimige järgmiselt: Osa2 Soojuspump maja süda 17

20 1. Klapi avamiseks keerake nuppu ettevaatlikult vastupäeva. 2. Kontrollige, kas vesi voolab klapist läbi. 3. Klapi sulgemiseks vabastage nupp. Kui klapp ei sulgu nupu vabastamisel automaatselt, keerake seda veidi vastupäeva. Nõuandeid energia säästmiseks Soojuspump kütab maja ja toodab sooja tarbevett. Kõik toimub teie enda tehtud seadistuste kaudu. Energiakulu mõjutavad näiteks sellised tegurid nagu ruumitemperatuur, sooja tarbevee tarbimine, maja soojustusaste ja aknapindade suurus. Mõjutavaks teguriks on ka maja asukoht, nt tuule mõju. Samuti pidage meeles järgmist: Avage termostaatventiilid täielikult, v.a nendes tubades, mis peavad erinevatel põhjustel olema jahedamad, nt magamistoad. Termostaadid aeglustavad veevoolu küttesüsteemis. Soojuspump üritab seda temperatuuri tõstmise teel kompenseerida. Seetõttu töötab soojuspump rohkem ja tarbib rohkem energiat. Kui aktiveerite seadistuse Hot water Economy (sooja vee kokkuhoid), kasutatakse vähem energiat. Energiakulu % aasta tarbimisest Energiförbrukning fördelat över året Maasoojuspumba energia jaotus aasta vältel. 20% 15% 10% 5% 0% Jaan jan Veebr feb mars Märts april Apr maj Mai Juuni juni Juuli juli Aug aug Sept sep Okt okt nov Nov dec Dets Kuu Sisetemperatuuri tõstmine ühe kraadi võrra suurendab energiatarvet umbes 5%. Majapidamiselekter On välja arvutatud, et keskmises Rootsi majapidamises tarbitakse majapidamiselektrit umbes 5000 kwh aastas. Tänapäeva ühiskonnas on see tavaliselt vahemikus kwh aastas. 18 Osa2 Soojuspump maja süda

21 Seade Standardne tarbimisvõimsus (W) Ligikaudne tarbimine aastas (kwh) Töö Ooterežiim Lameekraanteler (töörežiimis: 5 h/päevas, ooterežiimis: 19 h/päevas) Digiboks (töörežiimis: 5 h/päevas, ooterežiimis: 19 h/päevas) DVD-mängija (töörežiimis: 2 h/nädalas) TV-mängukonsool (töörežiimis: 6 h/nädalas) Raadio/stereokeskus (töörežiimis: 3 h/päevas) Arvuti koos monitoriga (töörežiimis: 3 h/päevas, ooterežiimis 21 h/päevas) Lambipirn (töörežiimis 8 h/päevas) Halogeenpirn (töörežiimis 8 h/päevas) Külmik (töörežiimis: 24 h/päevas) Sügavkülmik (töörežiimis: 24 h/päevas) Küpsetusahi, pliit (töörežiimis: 40 min/päevas) Ahi (töörežiimis: 2 h/nädalas) Nõudepesumasin, külmaveeühendus (töörežiimis 1 kord päevas) Pesumasin (töörežiimis: 1 kord päevas) Trummelkuivati (töörežiimis: 1 kord päevas) Tolmuimeja (töörežiimis: 2 h/nädalas) Mootoriplokisoojendaja (töörežiimis: 1 h/päevas, 4 kuud aastas) Sõitjateruumi kütteseade (töörežiimis: 1 h/päevas, 4 kuud aastas) Need on ligikaudsed näidis väärtused. Näide: 2 lapsega perekond elab majas, kus on 1 lameekraanteler, 1 digiboks, 1 DVD-mängija, 1 TV-mängukonsool, 2 arvutit, 3 stereokeskust, 2 lambipirni tualettruumis, 2 lambipirni vannitoas, 4 lambipirni köögis, 3 lambipirni õues, pesumasin, trummelkuivati, külmik, sügavkülmik, küpsetusahi, tolmuimeja, mootoriplokisoojendaja = 6240 kwh majapidamiselektrit aastas. Osa2 Soojuspump maja süda 19

22 Elektrienergiaarvesti Jälgige regulaarselt elektrienergiaarvesti näitu, eelistatavalt kord kuus. See näitab muutusi energiatarbimises. Uutel majadel on tavaliselt kaks elektrienergiaarvestit, majapidamiselektri kulu arvutamiseks kasutage nende näitude erinevust. Uued majad Uuselamutes kestab kuivamisprotsess umbes üks aasta. Sel ajal võib maja tarbida hilisemast märkimisväärselt rohkem energiat. 1-2 aasta pärast tuleks küttegraafikut, samuti küttegraafiku nihet ja maja termostaatventiile uuesti reguleerida, sest kuivamisprotsessi lõppedes vajab küttesüsteem tõenäoliselt seadistamist madalamale temperatuurile. 20 Osa2 Soojuspump maja süda

23 3 F1226 teie teenistuses Sisekliima seadistamine Ülevaade 1.1 Alammenüüd SISEKLIIMA sisaldab erinevaid alammenüüsid. Vastava menüü olekuinfo kuvatakse ekraanil, menüüdest paremale poole. temperatuur Kliimasüsteemi temperatuuri seadistamine. Olekuinfo näitab kliimasüsteemi seadistatud väärtuseid. edasijõudnutele Küttegraafiku seadistamine, reguleerimine välise juhtelemendiga, pealevoolutemperatuuri minimaalne väärtus, individuaalne küttegraafik, nihkepunkt ja +Adjust. temperatuur Kui majas on mitu kliimasüsteemi, kuvatakse ekraanil iga süsteemi kohta temperatuurinäidud. Temperatuuri seadistamine (kui ruumiandurid on paigaldatud ja aktiveeritud): küte Seadistusvahemik: 5-30 C Vaikimisi väärtus: 20 Ekraanil kuvatakse temperatuuri väärtus kraadides ( C), kui kliimasüsteemi juhib ruumiandur. Ruumitemperatuuri muutmiseks kasutage juhtimisnuppu ja seadke ekraanil soovitud temperatuuri väärtus. Uue seadistuse kinnitamiseks vajutage OK nupule. Uus väärtus kuvatakse ekraanil sümbolist paremale poole. Osa3 F1226 teie teenistuses 21

24 Temperatuuri seadistamine (kui ruumiandurid ei ole aktiveeritud): Seadistusvahemik: -10 kuni +10 Vaikimisi väärtus: 0 Ekraanil kuvatakse kütteks seadistatud väärtused (küttegraafiku nihe). Ruumitemperatuuri tõstmiseks või langetamiseks suurendage või vähendage ekraanil kuvatud väärtust. Uue väärtuse seadistamiseks kasutage juhtimisnuppu. Uue seadistuse kinnitamiseks vajutage OK nupule. Astmete arv, mille võrra tuleb väärtust muuta ruumitemperatuuri ühekraadilise muutuse saavutamiseks (sõltub konkreetsest küttesüsteemist). Ühest astmest tavaliselt piisab, kuid mõningatel juhtudel on vaja muuta mitu astet. Soovitud väärtuse seadistamine. Uus väärtus kuvatakse ekraanil sümbolist paremale poole. Hoiatus! Ruumi temperatuuri tõusu saab aeglustada radiaatorite või põrandakütte termostaatide abil. Selleks avage termostaadi ventiilid täielikult, v.a nendes ruumides, kus soovite jahedamat õhku, nt magamistubades. Vihje! Enne uue seadistuse tegemist oodake 24 tundi, võimaldades ruumitemperatuuril stabiliseeruda. Kui väljas on külm ja ruumitemperatuur liiga madal, tõstke küttegraafiku kaldenurka menüüs ühe astme võrra. Kui väljas on külm ja ruumitemperatuur liiga kõrge, alandage küttegraafiku kaldenurka menüüs ühe astme võrra. Kui väljas on soe ja ruumitemperatuur liiga madal, tõstke väärtust menüüs 1.1 ühe astme võrra. Kui väljas on soe ja ruumitemperatuur liiga kõrge, vähendage väärtust menüüs 1.1 ühe astme võrra. 22 Osa3 F1226 teie teenistuses

25 1.9 edasijõudnutele edasijõudnutele on mõeldud teadlikumale kasutajale. Sellel menüül on mitu alammenüüd. küttegraafik Küttegraafiku kaldenurga seadistamine. välineseadistus Küttegraafiku nihke seadistamine, kui väline juhtelement on ühendatud. pealevoolutemp. min väärtus Pealevoolutemperatuuri minimaalse lubatud väärtuse seadistamine. ruumianduri seadistused Ruumianduri seadistamine. individuaalne küttegraafik Individuaalse küttegraafiku seadistamine. nihkepunkt Küttegraafiku nihke seadistamine teatud välisõhu temperatuuri puhul küttegraafik küttegraafik Seadistusvahemik: 0-15 Vaikimisi väärtus: 9 s küttegraafik kuvatakse teie majale ettenähtud küttegraafik. Küttegraafiku funktsiooniks on tagada ühtlane ruumitemperatuur olenemata välisõhu temperatuurist ja seeläbi seadme ökonoomne töö. Selle küttegraafiku põhjal määrab soojuspumba juhtautomaatika küttesüsteemi vee temperatuuri, pealevoolutemperatuuri ja seega ka Osa3 F1226 teie teenistuses 23

26 ruumitemperatuuri. Siin saate valida küttegraafiku ja jälgida, kuidas pealevoolutemperatuur muutub erinevate välisõhu temperatuuride puhul. C 70 Brantare kurvlutning C UTETEMPERATUR Küttegraafiku kaldenurk Küttegraafiku kaldenurk näitab, mitme kraadi võrra tuleb tõsta/alandada pealevoolutemperatuuri, kui välisõhu temperatuur langeb/tõuseb. Mida järsem on kaldenurk, seda suurem on pealevoolutemperatuur teatud välisõhu temperatuuri puhul. Optimaalne kaldenurk sõltub teie elukoha kliimatingimustest, kas majja on paigaldatud radiaatorid või põrandaküte ja kui hästi on maja soojustatud. Küttegraafik seadistatakse siis, kui küttesüsteem on paigaldatud, kuid see võib vajada ka järelseadistamist. Hiljem ei tohiks küttegraafiku seadistamiseks vajadust olla. Hoiatus! Ruumitemperatuuri täppisseadistamiseks tuleb küttegraafik nihutada üles või alla menüüs 1.1 temperatuur. C 70 Förskjuten värmekurva C UTETEMPERATUR Küttegraafiku nihutamine Küttegraafiku nihutamine tähendab seda, et pealevoolutemperatuur muutub ühtlaselt kõikidel välisõhu temperatuuridel, nt graafiku nihutamine +2 astme võrra suurendab pealevoolutemperatuuri 5 C võrra kõikidel välisõhu temperatuuridel. 24 Osa3 F1226 teie teenistuses

27 C Maximivärde Minimivärde C UTETEMPERATUR Pealevoolutemperatuur maksimaalsed ja minimaalsed väärtused Kuna pealevoolutemperatuur ei saa olla seadistatud maksimaalsest väärtusest kõrgem või seadistatud minimaalsest väärtusest madalam, muutub küttegraafik nende temperatuuride korral sirgeks. Hoiatus! Põrandaküttesüsteemides on tavaliselt max pealevoolutemperatuur seadistatud 35 ja 45 C vahele. Kontrollige oma põrandapinna jaoks sobivat maksimaalset temperatuuri paigaldajalt/põrandakütte tarnijalt. Number küttegraafiku lõpus näitab küttegraafiku kaldenurka. Number termomeetri kõrval näitab küttegraafiku nihet. Uue väärtuse seadistamiseks kasutage juhtimisnuppu. Uue seadistuse kinnitamiseks vajutage OK nupule. Küttegraafik 0 on individuaalne küttegraafik, mis on loodud menüüs Teise küttegraafiku (kaldenurga) valimine: 1. Seadistusrežiimi sisenemiseks vajutage OK nupule. 2. Valige uus küttegraafik. Küttegraafikud on nummerdatud alates 0 kuni 15. Mida suurem on number, seda järsem on kalle ja seda suurem on pealevoolutemperatuur. Küttegraafik 0 tähendab, et on aktiveeritud individuaalne küttegraafik (menüü 1.9.7). 3. Seadistusrežiimist väljumiseks vajutage OK nupule. Osa3 F1226 teie teenistuses 25

28 Küttegraafiku lugemi tõlgendamine: 1. Keerake juhtimisnuppu nii, et tähistate ringi, kuhu on märgitud välisõhu temperatuur. 2. Vajutage OK nupule. 3. Jälgige halli joont kuni küttegraafiku tipuni ja vaadake vasakult väärtust, mis näitab pealevoolutemperatuuri valitud välisõhu temperatuuril. 4. Nüüd saate vaadata erinevate välisõhu temperatuuride lugemeid. Selleks keerake juhtimisnuppu paremale või vasakule ja vaadake vastavat pealevoolutemperatuuri. 5. Lugemirežiimist väljumiseks vajutage OK nupule või tagasinupule Back. Vihje! Enne uue seadistuse tegemist oodake 24 tundi, võimaldades ruumitemperatuuril stabiliseeruda. Kui väljas on külm ja ruumitemperatuur liiga madal, tõstke graafiku kaldenurka ühe astme võrra. Kui väljas on külm ja ruumitemperatuur liialt kõrge, alandage küttegraafiku kaldenurka ühe astme võrra. Kui väljas on soe ja ruumitemperatuur liialt madal, tõstke küttegraafiku nihet ühe astme võrra. Kui väljas on soe ja ruumitemperatuur liialt kõrge, alandage küttegraafiku nihet ühe astme võrra. 26 Osa3 F1226 teie teenistuses

29 1.9.2 väline seadistus kliimasüsteem Seadistusvahemik: -10 kuni +10 või soovitud ruumitemperatuur, kui ruumiandur on paigaldatud. Vaikimisi väärtus: 0 Välise juhtelemendi (nt ruumitermostaadi või taimeri) ühendamine võimaldab kütmise ajal ruumitemperatuuri ajutiselt või perioodiliselt tõsta või langetada. Kui juhtelement on sisse lülitatud, muutub küttegraafiku nihe menüüs valitud astmete võrra. Kui majja on paigaldatud ruumiandur ja see on aktiveeritud, seadistatakse soovitud ruumitemperatuur kraadides ( C) pealevoolutemp. min väärtus küte Seadistusvahemik: 5-70 C Vaikimisi väärtus: 20 C Määrake kliimasüsteemi pealevoolutemperatuuri minimaalne väärtus. See tähendab, et F1226 seadmest ei saadeta kunagi välja temperatuuri, mille väärtus on alla siin seadistatud väärtuse. Vihje! Seda väärtust võib muuta, kui teil on näiteks kelder, mida te soovite alati, ka suvel, kütta. Teil võib olla vaja suurendada väärtust "kütte seiskamine" menüüs "automaatrež. programm". Osa3 F1226 teie teenistuses 27

30 1.9.4 ruumianduri seadistused tegurisüsteem küte Seadistamise vahemik: 0,0-6,0 Vaikimisi väärtus: 2,0 Siin saate ruumitemperatuuri kontrollimiseks aktiveerida ruumiandurid. Siin saate seadistada teguri (numbriline väärtus), mis määrab kindlaks, kui palju mõjutab ruumi üle- või alatemperatuur (soovitud ja tegeliku ruumitemperatuuri vahe) kliimasüsteemi pealevoolutemperatuuri. Suurem väärtus tingib küttegraafiku nihke suurema ja kiirema muutuse. Tähelepanu! Liiga kõrge "tegurisüsteemi" seadistatud väärtus võib (olenevalt teie kliimasüsteemist) tekitada ebastabiilset ruumitemperatuuri. 28 Osa3 F1226 teie teenistuses

31 1.9.7 individuaalne küttegraafik pealevoolutemperatuur küte Seadistusvahemik: 0 80 C Siin saate erinõuete korral luua oma küttegraafiku, määrates soovitud pealevoolutemperatuurid erinevate välisõhu temperatuuride jaoks. Hoiatus! Graafiku rakendamiseks valige menüüs graafik 0, et seda individuaalne küttegraafik-le rakendada. Osa3 F1226 teie teenistuses 29

32 1.9.8 nihkepunkt välisõhu temp. Seadistusvahemik: C Vaikimisi väärtus: 0 C küttegraafiku muutus Seadistusvahemik: C Vaikimisi väärtus: 0 C Valige küttegraafiku muutus kindlal välisõhu temperatuuril. Ruumitemperatuuri muutmiseks ühe kraadi võrra piisab tavaliselt ühest astmest, kuid mõningatel juhtudel on vaja muuta mitu astet. Küttegraafik on mõjutatav ± 5 C ulatuses, välisõhu temp. seadistusest. Tähtis on valida õige küttegraafik, nii et ruumitemperatuur tunduks kogu aeg ühtlane. Vihje! Kui majas on külm, näiteks temperatuuril -2 C, välisõhu temp. valige -2 ja küttegraafiku muutus väärtust suurendatakse, kuni soovitud ruumitemperatuur on saavutatud. Hoiatus! Enne uue seadistuse tegemist oodake 24 tundi, võimaldades ruumitemperatuuril stabiliseeruda. 30 Osa3 F1226 teie teenistuses

33 Sooja tarbevee tootlikkuse seadistamine Ülevaade 2.1 Alammenüüd SOE TARBEVESI sisaldab erinevaid alammenüüsid. Vastava menüü olekuinfo kuvatakse ekraanil, menüüdest paremale poole. ajutine lux režiim Sooja tarbevee temperatuuri ajutise tõstmise aktiveerimine. Olekuinfos kuvatakse "väljalülitatud" või kui pikaks ajaks on aktiveeritud temperatuuri ajutine tõus. mugavusrežiim Sooja tarbevee temperatuuri seadistamine. Olekuinfos kuvatakse valitud režiim, "säästurežiim", "tavarežiim või "lux" režiim". edasijõudnutele Sooja tarbevee temperatuuri perioodilise tõstmise määramine. ajutine lux režiim Seadistusvahemik: 3, 6 ja 12 tundi ning režiim väljalülitatud" Vaikimisi väärtus: "väljalülitatud" Kui sooja tarbevee tarbimine on ajutiselt suurenenud, võib seda menüüd kasutada valitud ajaperioodiks sooja tarbevee temperatuuri tõstmiseks kuni luksrežiimi temperatuurini. Hoiatus! Kui mugavusrežiim, ""lux" režiim" valitakse menüüs 2.2, siis temperatuuri ei ole võimalik rohkem tõsta. Osa3 F1226 teie teenistuses 31

34 See funktsioon aktiveeritakse kohe, kui ajavahemik on valitud ja valiku kinnitamiseks on vajutatud OK-nuppu. Valitud seadistuse lõpuni jäänud aeg kuvatakse paremal. Seadistatud aja lõppemisel F1226 naaseb režiimi, mis seadistati menüüs 2.2. Valige väljalülitatud väljalülitamiseks ajutine lux režiim. 2.2 mugavusrežiim Seadistusvahemik: säästurežiim, tavarežiim, "lux" režiim Vaikimisi väärtus: tavarežiim Valitavate režiimide vaheline erinevus seisneb sooja tarbevee temperatuuris. Kõrgem temperatuur tähendab seda, et sooja tarbevett saab rohkem. säästurežiim: Selles režiimis toodetakse vähem sooja tarbevett kui teistes, ent see režiim on säästlikum. Seda režiimi võib kasutada majapidamistes, kus sooja tarbevee tarbimine on väiksem. tavarežiim: Tavarežiim, kus toodetakse suurem kogus sooja tarbevett, sobib enamikule majapidamistele. "lux" režiim: Luksrežiimis toodetakse suurim võimalik kogus sooja tarbevett. Selles režiimis võib kasutada sooja tarbevee osaliseks soojendamiseks elektrilist küttekeha. Süsteemi ekspluatatsioonikulud võivad suureneda. 2.9 edasijõudnutele edasijõudnutele on mõeldud teadlikumale kasutajale. Sellel menüül on mitu alammenüüd. 32 Osa3 F1226 teie teenistuses

35 2.9.1 perioodiline tõus aeg Seadistusvahemik: 1-90 päeva Vaikimisi väärtus: 14 päeva algusaeg Seadistusvahemik: 00:00-23:00 Vaikimisi väärtus: 00:00 Bakterite leviku vältimiseks boileris võivad kompressor ja elektriküttekeha regulaarsete intervallide järel sooja tarbevee temperatuuri lühikeseks ajaks tõsta. Siin saate valida ajavahemiku pikkuse temperatuuri tõusu intervallide vahel. Aega saab määrata vahemikus 1 kuni 90 päeva. Tehase seadistus on 14 päeva. Eemaldage märge "aktiveeritud, et funktsioon välja lülitada. Osa3 F1226 teie teenistuses 33

36 Info kuvamine Ülevaade 3.1 Alammenüüd INFO sisaldab erinevaid alamenüüsid. Nendes menüüdes ei saa teha ühtegi seadistust. Need kuvavad vaid infot. Vastava menüü olekuinfo kuvatakse ekraanil menüüdest paremale poole. kasutusinfo näitab temperatuure ja seadme seadistusi. kompressori info näitab soojuspumba kompressori tööaegasid, käivituste arvu jms. lisakütte info näitab infot lisakütteseadmete tööaegade kohta jms. häirete logi näitab kõige viimast häiresignaali ja infot soojuspumba olekust häiresignaali tekkimise ajal. ruumitemp logi näitab eelmise aasta keskmist ruumitemperatuuri nädala kaupa. kasutusinfo Sellest menüüst saab infot soojuspumba praegusest tööolekust (hetketemperatuurid jne). Muudatusi ei saa teha. Info kuvatakse mitmele lehele. Eri lehekülgede sirvimiseks keerake juhtimisnuppu. Küljel on näidatud QR kood. QR koodis on näidatud seerianumber, tootenimi ja teatud tööandmed. Selle menüü sümbolid: Kompressor Küte Lisaseade Soe tarbevesi Maakollektori pump Küttepump 34 Osa3 F1226 teie teenistuses

37 3.2 kompressori info Sellest menüüst saab infot kompressori tööoleku kohta ja statistilisi andmeid. Muudatusi ei saa teha. Info kuvatakse mitmele lehele. Eri lehekülgede sirvimiseks keerake juhtimisnuppu. 3.3 lisakütte info Sellest menüüst saab infot lisakütteseadmete seadistuste, tööoleku ja statistiliste andmete kohta. Muudatusi teha ei saa. Info kuvatakse mitmele lehele. Eri lehekülgede sirvimiseks keerake juhtimisnuppu. Osa3 F1226 teie teenistuses 35

38 3.4 häirete logi Veaotsingu hõlbustamiseks salvestatakse siia menüüsse soojuspumba tööolek häiresignaali tekkimise ajal. Siit saate vaadata infot 10 viimase häiresignaali kohta. Olekuinfo kuvamiseks häiresignaali ajal valige häiresignaal ja vajutage OK nupule. häirete logi3.4 TB häire LP-alarm And. viga:bt6 And.viga:BT20 And. viga:bt2 And. viga:bt1 TB häire LP-alarm And. viga:bt6 Info häiresignaali kohta. 3.5 ruumitemp logi Siin saate vaadata eelmise aasta keskmist ruumitemperatuuri nädala kaupa. Punktiirjoon tähistab aasta keskmist ruumitemperatuuri. Keskmine ruumitemperatuur kuvatakse ainult juhul, kui on paigaldatud ruumitemperatuuri andur/ruumimoodul. Keskmise temperatuuri vaatamine 1. Keerake juhtimisnuppu nii, et tähistate ringi, kuhu on märgitud nädala number. 2. Vajutage OK nupule. 3. Jälgige halli joont kuni graafiku tipuni ja vaadake vasakult väärtust, mis näitab valitud nädala keskmist ruumitemperatuuri. 4. Nüüd võite vaadata erinevate nädalate temperatuuride lugemeid. Selleks keerake juhtimisnuppu paremale või vasakule ja vaadake vastavat keskmist temperatuuri. 5. Lugemirežiimist väljumiseks vajutage OK nupule või tagasinupule Back. 36 Osa3 F1226 teie teenistuses

39 Soojuspumba reguleerimine Ülevaade 4.1 Alammenüüd SOOJUSPUMP sisaldab erinevaid alammenüüsid. Vastava menüü olekuinfo kuvatakse ekraanil, menüüdest paremale poole. plus funktsioonid Soojuspumbale paigaldatud võimalike lisafunktsioonide seadistused. režiimi valik Käsi- või automaatrežiimi aktiveerimine. Olekuinfo näitab valitud töörežiimi. kellaaeg & kuupäev Õige kellaaja ja kuupäeva seadistamine. keel Ekraani töökeele valimine. Olekuinfo näitab valitud töökeelt. edasijõudnutele Soojuspumba töörežiimi seadistamine. plus funktsioonid Kõikide paigaldatud lisafunktsioonide seadistused F1226 saate määrata alamenüüdest. plus funktsioonid4.1 Osa3 F1226 teie teenistuses 37

40 4.1.5 SG Ready Seda funktsiooni saab kasutada ainult vooluvõrkudes, mis toetavad "SG Ready"-standardit. Siin saate määrata funktsiooni "SG Ready" sätted. mõjutatav toeatmperatuur Siin saate seadistada, kas "SG Ready" aktiveerimine mõjutab ruumitemperatuuri. "SG Ready" madala hinna režiimil tõuseb sisetemperatuuri paralleelnihe "+1" võrra. Kui majja on paigaldatud ruumiandur ja see on aktiveeritud, tõuseb soovitud toatemperatuur 1 C võrra. "SG Ready" liigse tootmisvõimsuse režiimil tõuseb sisetemperatuuri paralleelnihe "+2" võrra. Kui majja on paigaldatud ruumiandur ja see on aktiveeritud, tõuseb soovitud toatemperatuur 2 C võrra. mõjutatav soe vesi Siin saate seadistada, kas "SG Ready" aktiveerimine mõjutab sooja tarbevee temperatuuri. "SG Ready" madala hinna režiimil seadistatakse sooja tarbevee seiskamistemperatuur võimalikult kõrgele ainult kompressori töötamise ajal (elektriküttekeha pole lubatud). "SG Ready" liigse tootmisvõimsuse režiimil seadistatakse soe tarbevesi ""lux" režiim" (elektriküttekeha pole lubatud). Tähelepanu! Funktsioon tuleb ühendada ja aktiveerida teie F1226-s. 38 Osa3 F1226 teie teenistuses

41 4.2 režiimi valik režiimi valik Seadistusvahemik: auto, käsirežiim, ainult lisaküte Vaikimisi väärtus: auto funktsioonid Seadistusvahemik: kompressor, lisaküte, küte Soojuspumba töörežiim on tavaliselt seadistatud väärtusele auto". Soojuspumpa on võimalik seadistada ka väärtusele ainult lisaküte, kuid ainult siis, kui kasutatakse lisakütteseadet, või väärtusele käsirežiim ja saab ise valida, mis funktsioonid on lubatud. Töörežiimi muutmiseks tähistage soovitud režiim ja vajutage OK-nuppu. Töörežiimi valikul näitab see, mis on soojuspumba puhul lubatud (mahatõmmatud = keelatud) ja kuvab valitavad alternatiivid paremal. Lubatud või keelatud funktsioonide valimiseks tuleb funktsioon juhtimisnupu abil tähistada ja vajutada OK-nuppu. Töörežiim auto Selles töörežiimis valib soojuspump automaatselt lubatud funktsioonid. Töörežiim käsirežiim Selles töörežiimis saate valida lubatud funktsioonid. Te ei saa tühistada valikut kompressor käsirežiimis. Töörežiim ainult lisaküte Selles töörežiimis ei ole kompressor aktiveeritud ja kasutatakse ainult lisakütet. Hoiatus! Kui valite režiimi ainult lisaküte" tühistatakse kompressori valik, millega kaasneb suurem ekspluatatsioonikulu. Funktsioonid "kompressor toodab maja jaoks kütet ja sooja tarbevett. Kui tühistate valiku kompressor", kuvatakse peamenüüs soojuspumba sümboli kohal vastav sümbol. Te ei saa tühistada valikut kompressor käsirežiimis. Osa3 F1226 teie teenistuses 39

42 "lisaküte aitab kompressoril soojendada maja ja/või toota sooja tarbevett, kui kompressor ei suuda koguvajadusega ise toime tulla. "küte tähendab, et toimub maja kütmine. Kui te ei soovi, et kütmine on sisse lülitatud, võite jätta funktsiooni valimata. Hoiatus! Kui jätate valimata "lisaküte", siis võib jääda saavutamata maja piisav kütmine. 4.4 kellaaeg & kuupäev Siin saate määrata kellaaja, kuupäeva ja kuvamisviisi. 4.6 keel Siin saate valida, millises keeles info ekraanil kuvatakse. 40 Osa3 F1226 teie teenistuses

43 4.9 edasijõudnutele edasijõudnutele on mõeldud teadlikumale kasutajale. Sellel menüül on mitu alammenüüd prioriteet prioriteet Seadistusvahemik: 0 kuni 180 min Vaikimisi väärtus: 30 min Siin saate valida, kui kaua peaks soojuspump töötama iga tööfunktsiooniga, kui korraga on valitud kaks tööfunktsiooni. Kui on valitud vaid üks tööfunktsioon, töötab pump ainult selles režiimis. Indikaatoriga on tähistatud tsükli koht, kus soojuspump parasjagu töötab. Kui valite 0 minutit, tähendab, et tarbimisvajadus ei ole prioriteetne ja see aktiveeritakse ainult siis, kui ühtegi teist tarbimisvajadust ei ole. Osa3 F1226 teie teenistuses 41

44 4.9.2 automaatrež. programm kütte seiskamine Seadistusvahemik: C Vaikimisi väärtus: 17 lisakütte seiskamine Seadistusvahemik: C Vaikimisi väärtus: 15 filtriaeg Seadistusvahemik: 0 48 h Vaikimisi väärtus: 24 h Kui töörežiim on seadistatud "auto"-le, valib soojuspump ise, millal on lubatud soojuse tootmine ja lisakütte kasutamine (sõltub keskmisest välisõhu temperatuurist). Selles menüüs saate valida keskmise välisõhu temperatuuri. Ühtlasi saate valida aja, mille jooksul (filtriaeg) arvutatakse keskmine temperatuur. Kui te valite 0, kasutatakse hetke välisõhu temperatuuri. Hoiatus! "lisakütte seiskamine" ei saa seadistada kõrgemaks kui "kütte seiskamine". 42 Osa3 F1226 teie teenistuses

45 4.9.3 kraad-minutite seadistus hetke väärtus Seadistusvahemik: kompressori käivitamine Seadistusvahemik: Vaikimisi väärtus: -60 käivita muu lisaküte Seadistusvahemik: Vaikimisi väärtus: 400 lisakütte astmete ajavah. Seadistusvahemik: Vaikimisi väärtus: 100 Kraad-minutitega mõõdetakse maja hetke küttevajadust. Sellega määratakse aeg, mil kompressor või lisakütteseade käivitub/seiskub. Hoiatus! Kõrgem väärtus "kompressori käivitamine"-l tähendab seda, et kompressor käivitub sagedamini. See kulutab kompressorit rohkem. Liiga madala väärtuse tulemuseks võib olla ebaühtlane ruumitemperatuur tehaseseaded Kõik kasutajale kättesaadavad seadistused (sealhulgas lisamenüüd) saate siin vastavalt vaikeväärtustele taastada. Hoiatus! Pärast tehaseseadistuste taastamist tuleb personaalsed seadistused, nagu näiteks küttegraafikud uuesti seadistada. Osa3 F1226 teie teenistuses 43

46 4 Häired seadme töös Enamikul juhtudel registreerib soojuspump kõik tööhäired, millest annavad märku häiresignaalid, ja ekraanil kuvatakse vastavad juhised. Vt lk-lt 44 teavet häirete haldamise kohta. Kui riket ei kuvata ekraanil või kui ekraan ei sütti, võite kasutada alljärgnevat veaotsingu juhist. Häiresignaalide haldamine Häiresignaal osutab rikkele seadme töös, mida näitab olekulamp, vilkudes vaheldumisi rohelise ja punase valgusega. Lisaks ilmub infoaknasse häirekella sümbol. Häiresignaal Kui olekulamp põleb häiresignaali korral punaselt, osutab see rikkele, mida soojuspump ei suuda ise kõrvaldada. Keerates juhtimisnuppu ja vajutades OK-nuppu saate näha häiresignaali liiki ja selle nullida. Soojuspumpa on võimalik seadistada ka abirežiim. info / tegevus Siin saate teavet häire kohta ja nõuandeid häire põhjustanud probleemi kõrvaldamiseks. häire nullimine Enamikul juhtudel piisab, kui valite "häire nullimine" häire põhjustanud probleemi kõrvaldamiseks. Kui roheline tuli süttib pärast seda, kui olete valinud "häire nullimine", siis on häire kõrvaldatud. Kui endiselt põleb punane tuli ja ekraanil kuvatakse menüü "Häiresignaal", ei ole häire põhjustanud probleem kõrvaldatud. Kui häiresignaal kaob ja seejärel naaseb, võtke ühendust paigaldajaga. abirežiim abirežiim" on avariirežiimi liik. Selle režiimi puhul jätkab soojuspump kütmist ja/või sooja tarbevee tootmist sõltumata rikke esinemisest. Soojuspumba kompressor võib mitte töötada. Sel juhul kütab ja/või toodab sooja tarbevett elektriline küttekeha. Tähelepanu! Režiimi abirežiim valimiseks peab häiretegevus olema valitud menüüs Osa4 Häired seadme töös

47 Hoiatus! "abirežiim" valimine ei tähenda häire põhjustanud probleemi kõrvaldamist. Seetõttu põleb olekulamp jätkuvalt punaselt. Kui häiret ei ole võimalik nullida, pöörduge paigaldaja poole, kes kõrvaldab rikke. Tähelepanu! Vea teatamisel lisage alati toote seerianumber (14 numbrit). Veaotsing Kui tööhäire ei ole ekraanil kuvatud, võite kasutada allpool toodud soovitusi: Põhitegevused Alustage veaotsingut järgmistest võimalikest rikkeallikatest: Lüliti asend. Hoone grupi- ja peakaitsmed Juhtautomaatika kaitselüliti. Sooja tarbevee temperatuur on liiga madal või kogus ei ole piisav. Tarbeveeboileri täiteventiil on suletud või ummistunud. Avage ventiil. Soojuspump töötab vales töörežiimis. Režiimi käsirežiim korral valige lisaküte". Sooja tarbevee kulu on suur. Oodake, kuni soe tarbevesi on kuumenenud. Sooja tarbevee tootmise ajutist suurendamist (ajutine lux režiim) saab aktiveerida menüüst 2.1. Liiga madal sooja tarbevee seadistus. Sisenege menüüsse 2.2 ja valige kõrgem soojusrežiim. Liiga lühiajaline sooja tarbevee prioriteet või selle puudumine. Sisenege menüüsse ja suurendage ajavahemikku, mil soojal veel on prioriteet. Osa4 Häired seadme töös 45

48 Ruumitemperatuur on liiga madal Mitmes toas on termostaadid suletud. Seadke termostaadid võimalikult paljudes tubades maksimaalsele režiimile. Ruumitemperatuuri reguleerimiseks sisenege menüüsse 1.1, selle asemel et termostaate sulgeda. Soojuspump töötab vales töörežiimis. Sisenege menüüsse 4.2. Režiimi auto korral valige suurem väärtus kütte seiskamine menüüs Režiimi käsirežiim korral valige küte". Kui sellest ei piisa, valige lisaküte". Küttejuhtautomaatika on seadistatud liialt madalale väärtusele. Sisenege menüüsse 1.1 "temperatuur" ja reguleerige küttegraafiku nihet. Kui ruumitemperatuur on madal ainult siis, kui ilm on külm, tuleb küttegraafiku kaldenurka menüüs "küttegraafik" ülespoole reguleerida. Liiga lühiajaline kütte prioriteet või selle puudumine. Sisenege menüüsse ja suurendage ajavahemikku, mil küttel on prioriteet. Väline lüliti ruumitermperatuuri muutmiseks on aktiveeritud. Kontrollige väliseid lüliteid. Kliimasüsteemis on õhk. Õhutage kliimasüsteemi. Kliimasüsteemi ventiilid on suletud. Avage ventiilid (nende leidmiseks võite konsulteerida oma seadme paigaldajaga). Ruumitemperatuur on liiga kõrge Küttejuhtautomaatika on seadistatud liialt kõrgele väärtusele. Sisenege menüüsse 1.1 (temperatuur) ja reguleerige küttegraafiku nihe allapoole. Kui ruumitemperatuur on kõrge ainult siis, kui ilm on külm, tuleb küttegraafiku kaldenurka menüüs (küttegraafik) vähemaks reguleerida. Väline lüliti ruumitermperatuuri muutmiseks on aktiveeritud. Kontrollige väliseid lüliteid. Madal süsteemi rõhk Kliimasüsteemis ei ole piisavas koguses vett. Lisage vett kliimasüsteemi. 46 Osa4 Häired seadme töös

49 Kompressor ei käivitu. Puudub küttevajadus. Soojuspump ei saa kütte ega sooja tarbevee signaali. Temperatuuri tingimused on välja lülitatud. Oodake, kuni temperatuuri tingimused on lähtestunud. Miinimumintervall kompressori käivituste vahel ei ole kätte jõudnud. Oodake 30 minutit ja kontrollige, kas kompressor käivitus. Häiresignaal on sisse lülitunud. Järgige ekraanil kuvatud juhiseid. Ainult elektriline lisaküte Kui teil ei õnnestu riket kõrvaldada ja maja pole võimalik kütta, võite abi saabumiseni soojuspumpa edasi kasutada ainult lisaküte režiimis. See tähendab, et soojuspump kasutab maja kütmiseks ainult elektrilist küttekeha. Seadke soojuspump elektrilise lisakütte režiimile. 1. Sisenege menüüsse 4.2 režiimi valik. 2. Tähistage juhtimisnupu abil ainult lisaküte ja seejärel vajutage nupule OK. 3. Põhimenüüdesse naasmiseks vajutage tagasinupule Back. Osa4 Häired seadme töös 47

50 5 Tehnilised andmed Käesoleva toote üksikasjalikud tehnilised spetsifikatsioonid on toodud paigaldusjuhendis ( 48 Osa5 Tehnilised andmed

51 6 Mõisted Arvutuslik pealevoolutemperatuur Soojuspumba poolt välja arvutatud temperatuur, mida küttesüsteem vajab optimaalse ruumitemperatuuri tagamiseks. Mida külmem on välisõhu temperatuur, seda kõrgem on arvutuslik pealevoolutemperatuur. Aurusti Aurusti, kus külmaagens aurustub maakollektori vedeliku soojusenergia omandamise käigus, mistõttu jahtub maakollektori vedelik. Avariirežiim Avariirežiimi rakendumiseks rikke korral kasutatakse lülitit. Selle tulemusena lülitub kompressor välja. Kui soojuspump on avariirežiimis, kasutatakse maja kütmiseks ja tarbevee soojendamiseks ainult elektrilist küttekeha. COP Näiteks soojuspumba COP 5 tähendab põhimõtteliselt seda, et 10 senti kulutades saate 50 senti kasu. See on soojuspumba efektiivsus. COP mõõtmiseks kasutatakse erinevaid tingimusi, näiteks 0/35, milles väärtusega 0 on tähistatud soojuspumpa sisse tuleva maakollektori vedeliku temperatuur ja väärtusega 35 küttesüsteemi pealevoolutemperatuur. Efektiivsus Mõõtühik soojuspumba tõhususe määramiseks. Mida kõrgem on väärtus, seda parem on. Elektriline lisaküte Elektrienergia, mida näiteks elektriline küttekeha kasutab aasta kõige külmematel päevadel lisaks kompressorile, et katta maja küttevajadus, mida soojuspump ei suuda tagada. Filtrimisaeg Sisestage aeg, mille vältel arvutatakse keskmine välistemperatuur. Osa6 Mõisted 49

52 Häired seadme töös Häired seadme töös on soovimatud muutused sooja vee/ruumi temperatuuris, näiteks kui sooja vee temperatuur on liiga madal või kui ruumi temperatuur pole soovitud tasemel. Sisekliima muutumine annab mõnikord märku soojuspumba võimalikust rikkest. Enamikul juhtudel registreerib soojuspump kõik tööhäired, millest annavad märku häiresignaalid, ja ekraanil kuvatakse vastavad juhised. Jahutuskonvektor Konvektori tüüp, millel on lisaventilaator ruumidesse sooja või külma õhu puhumiseks. Jaotusventiil Ventiil, mis suunab küttevee kahte suunda. Jaotusventiil, mis võimaldab suunata küttevee küttesüsteemi (soojuspump kütab maja) ja sooja tarbevee boilerisse (soojuspump toodab sooja tarbevett). Kaitseklapp Kaitseklapp väikese koguse vedeliku vabastamiseks liiga kõrge rõhu korral. Kliimasüsteem Kliimasüsteemi võib nimetada ka kütte- ja/või jahutussüsteemiks. Maja jahutatakse või köetakse radiaatorite, põrandaküttetorude või konvektorite abil. Kollektor Toru, milles maakollektori vedelik ringleb suletud süsteemis soojusallika ja soojuspumba vahel. Kompressor Seade, mis surub kokku gaasilises olekus külmaagensi. Külmaagensi kokkusurumisel tõusevad rõhk ja temperatuur. Kondensaator Soojusvaheti, kus gaasilises olekus külmaagens kondenseerub (jahtub ja muutub vedelikuks) ja kust vabaneb maja kütmiseks ning tarbevee soojendamiseks vajaminev soojusenergia. Konvektor Selle tööpõhimõte on sama, mis radiaatoril, kuid erinevus seisneb selles, et õhk puhutakse välja. Seega saab konvektorit kasutada nii ruumide kütmiseks kui ka jahutamiseks. 50 Osa6 Mõisted

53 Külmaagens Soojuspumbas suletud kontuuris ringlev aine, mis rõhu muutumisel aurustub ja kondenseerub. Aurustumisprotsessis külmaagens omistab soojusenergiat ja kondenseerumisprotsessis annab seda ära. Küttegraafik Küttegraafik määrab, kui palju soojust peab soojuspump sõltuvalt välisõhu temperatuurist tootma. Küttegraafiku tõstmisel külma ilma korral soojuspump toodab rohkem soojust, et saavutada hubane ruumitemperatuur. Küttekontuur Maja küttesüsteemi ja kondensaatori torustik moodustab küttekontuuri. Küttevesi Vedelik, üldiselt tavaline vesi, mis suunatakse soojuspumbast maja kliimasüsteemi, küttes sel viisil ruume. Ka küttevesi soojendab sooja tarbevett spiraalsoojusvahetiga paagi abil. Lisaküte: Lisaküte on soojuspumba kompressori toodetavale soojusenergiale lisaks produtseeritav soojusenergia. Lisakütteseadmeteks on näiteks elektriline küttekeha, elektriboiler, gaasi-/õli-/graanul-/puidupõleti või kaugküttemoodul. Maakollektori kontuur Maakollektori kontuur koosneb maakollektori torudest ja aurustist. Maakollektori vedelik Külmumiskindel vedelik, nt etanooli või glükooli vesilahus, mis kannab soojusallikast (maa/pinnas/järv) omandatud soojusenergia soojuspumpa. Nivooandur Lisaseade maakollektori vedeliku taseme mõõtmiseks nivoopaagis. Häiresignaal annab märku maakollektori vedeliku liiga madalast tasemest. Nivoopaak Osaliselt läbipaistev, maakollektori vedelikku sisaldav nivoopaak, mille ülesandeks on ühtlustada maakollektori süsteemi rõhku. Maakollektori temperatuuri tõusmise või vähenemisega muutub süsteemis olev rõhk ja nivoopaagis oleva maakollektori vedeliku tase. Osa6 Mõisted 51

54 Paisupaak Maakollektori vedelikku või küttevett sisaldav nivoopaak, mille ülesandeks on ühtlustada rõhku maakollektori- või küttesüsteemis. Paisventiil Ventiil külmaagensi rõhu alandamiseks, mistõttu langeb ka selle temperatuur. Passiivne jahutus Vt "Vaba jahutus". Pealevoolutemperatuur Temperatuur, millega soojuspump edastab küttevee küttesüsteemi. Mida külmem on välisõhu temperatuur, seda kõrgem on arvutuslik pealevoolutemperatuur. Pealevoolutoru Toru, küttevee transportimiseks soojuspumbast maja küttesüsteemi (radiaatorid/põrandaküte). Pressostaat Pressostaat käivitab häiresignaali ja/või seiskab kompressori, kui süsteemis tuvastatakse lubamatu rõhk. Kõrgsurve pressostaat käivitub siis, kui kondenseerumise rõhk on liiga suur. Madalsurve pressostaat käivitub siis, kui aurustumise rõhk on liiga madal. Radiaator Kütteelemendi teine nimetus. Kasutamiseks koos F1226 peavad need olema veega täidetud. Ruumiandur Ruumi paigaldatud andur. Selle anduri abil edastatakse soojuspumpa teavet ruumitemperatuuri kohta. Segamisventiil Ventiil, kus toimub külma vee segunemine boilerist väljuva kuuma veega. Soe tarbevesi Vesi, mida kasutatakse näiteks pesemiseks. 52 Osa6 Mõisted

Untitled

Untitled Kasutusjuhend Väljatõmbeõhumoodul LEK UHB EE 1522-1 331439 Sisukord 1 Oluline teave Paigaldusinfo Ohutusteave Seerianumber Kontaktteave F135 suurepärane valik 2 Küttesüsteem maja süda Väljatõmbeõhumooduli

Rohkem

Untitled

Untitled UHB ET 1829-2 331963 KASUTUSJUHEND Õhk-vesisoojuspump 6, 8, 12, 16 Sisukord 1 Oluline teave Paigaldusinfo Ohutusteave Teeninduskood ja seerianumber suurepärane valik 2 Soojuspump maja süda Soojuspumba

Rohkem

Untitled

Untitled Kasutusjuhend Sooja tarbevee soojuspump LEK UHB EE 1535-1 M11842 Lühijuhised Navigeerimine OK-nupp (kinnita/vali) Üles/alla nupud (liiguta/suurenda/vähenda) Back-nupp (tagasi/tühista/välju) Nuppude funktsioonide

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Untitled

Untitled MOS EE 1210-1 PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND 431115 AMS 10-12, HBS 12, HEV 500 Sisukord Majaomanikele Üldteave 3 Paigaldusinfo 3 Informatsioon paigalduse kohta Tooteteave 4 NIBE SPLIT omadused 4 Tööpõhimõte

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel /

LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel / LK 110 / LK 120 / LK 130 SmartComfort Kasutusjuhend Maaletooja: Tel. 434 1000 / 442 0222 www.cerbos.ee info@cerbos.ee NB! Seadet tohib paigaldada, kasutada ja hooldada ainult tehniliselt kvalifitseeritud

Rohkem

KÜTA JA JAHUTA MURETULT NIBE SPLIT Õhk-vesi soojuspump NIBE SPLIT 1

KÜTA JA JAHUTA MURETULT NIBE SPLIT Õhk-vesi soojuspump NIBE SPLIT 1 KÜTA JA JAHUTA MURETULT NIBE SPLIT Õhk-vesi soojuspump NIBE SPLIT 1 NIBE SPLIT 2 + TASUTA ENERGIA KÕIGILE? Aknast välja vaadates, mida Sa näed? Näed tänavat, maju, puid ja põõsaid? Aga NIBE näeb tasuta

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Kasutusjuhend SUPRAECO Maasoojuspump 6 720 617 200-09.1I STE 60-1 STE 80-1 STE 100-1 STE 130-1 STE 170-1 STM 60-1 STM 80-1 STM 100-1 6 720 807 627 (2013/03) et Sisukord Sisukord 1 Tähiste seletus ja ohutusjuhised.........................

Rohkem

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi

SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopi SOOJUSSÕLMEDE REGULEERIMINE JA KÜTTESÜSTEEMI TASAKAALUSTAMINE Maja küttesüsteemi tasakaalustamine ja ventilatsiooni vajalikkus Toomas Rähmonen Termopilt OÜ 02.12.2014 2 Millest räägime? Hoonetes soojusenergia

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12

4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, STORACELL SK 12 4. Kuumaveeboilerid ja akumulatsioonipaagid STORACELL Kuumaveeboilerid STORACELL ST 120-2E, ST 160-2E...88 STORACELL SKB 160, 200...89 STORACELL SK 120-5ZB, SK 160-5ZB, SK 200-5ZB...90 STORACELL SK 300-5ZB,

Rohkem

Ecodan_broshyyr-2017_KLS.indd

Ecodan_broshyyr-2017_KLS.indd ÕHK-VESI-SOOJUSPUMP ÜLIMALT EFEKTIIVNE MADAL MÜRATASE KÜTMINE GARANTEERITUD VÄLISTEMPERATUURIL KUNI -28 ºC A ++ TÄIUSLIK SÜSTEEM KÜTMISEKS JA SOOJA TARBEVEE TOOTMISEKS www.kliimaseade.ee Kulutused elektrile

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

Kõik ühes mugavus elu- ja ärihoonetele Tootekataloog 2015 Küte

Kõik ühes mugavus elu- ja ärihoonetele Tootekataloog 2015 Küte Kõik ühes mugavus elu- ja ärihoonetele Tootekataloog 2015 Küte Daikin Altherma: kõikide küttelahenduste keskmes 2 Miks valida Daikini küttesüsteemid? Tänu meie teadus- ja arendustegevusele Euroopas ning

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3

Microsoft Word - KKM_ _m25_Lisa3 Keskkonnaministri 11. juuli 2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Kasutusjuhend Õhk-vesi-soojuspump CS7000i AW OR-S/T AWM AWMS AWB AWE 6 720 820 559-00.1I 6 720 822 113 (2017/10) Sisukord Sisukord 1 Tähiste seletus ja ohutusjuhised................. 3 1.1 Sümbolite selgitus........................

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus Danfoss Link s kahesuunaline teabeedastus annab

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus Danfoss Link s kahesuunaline teabeedastus annab MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Keskne juhtimine Palju võimalusi kokkuhoiuks. 2- suunaline teabeedastus s kahesuunaline teabeedastus annab paigaldamise ajal täiusliku süsteemidiagnostika selleks, et kõik

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est

Microsoft Word - DB2_TECEfloor Raumthermostat Analog_EN_est 1 TECEfloori toatermostaat Analog (RT-A ja RT-A HK) TECEfloori toatermostaat Analog on kvaliteetne toatermostaat ruumi temperatuuri registreerimiseks ja muuutmiseks ning pakub maksimaalset kasutusmugavust.

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B

DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B DAIKINI SOOJUSPUMP KASUTUSJUHEND Eesti keel MUDELID FTXS20K2V1B FTXS25K2V1B FTXS35K2V1B FTXS42K2V1B FTXS50K2V1B FTXS60GV1B FTXS71GV1B Tähtsamad omadused Mugavuse ja energiasäästu huvides NUTIKAS SILM NUTIKA

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

job

job Kasutusjuhend seadme kasutajale VIESMANN Küttekatel kõrgendatud katlaveetemperatuuriga töörežiimi või ilmastikust lähtuva töörežiimi regulaatoriga VITODENS 100 W 3/2008 Hoidke juhend alles! Ohutusjuhised

Rohkem

Päikeseküte

Päikeseküte Päikeseressurss Eestis. Päikesekiirguse intensiivsus ja kestvus sõltuvad laiuskraadist, kohaliku kliima iseärasustest, aastaajast, ööpäevast ning õhu puhtusest. Eesti laiuskraadidel on võimalik kasutada

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

User reference guide

User reference guide EBLQ05+07CAV3 EDLQ05+07CAV3 EKCB07CAV3 EK2CB07CAV3 EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1 Eesti Sisukord Sisukord 1 Üldised ettevaatusabinõud 2 1.1 Info kasutusjuhiste kohta... 2 1.1.1 Hoiatuste ja sümbolite tähendus...

Rohkem

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS

ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 715 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS ROHKEM KUI HELISTAMISEKS Telefon Snom 75 JUHEND TELEFONI ETTEVALMISTAMISEKS PAKENDI SISU Telefonijuhe Alus Telefoniaparaat Telefonitoru Võrgukaabel Kiirjuhend ALUSE PAIGALDAMINE Alust on võimalik paigaldada

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüste MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Lisage pluss oma ühetorusüsteemile Meie Renoveerimise + Lahendus muudab ühetorusüsteemid sama tõhusaks kui kahetorusüsteemid 3-aastane tasuvusaeg kui uuendate oma ühetorusüsteemi

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Keskkonnaministri …

Keskkonnaministri … Keskkonnaministri 11.07.2012 määruse nr 25 Fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute registri põhimäärus

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Auslegungstabellen xlsm

Auslegungstabellen xlsm PROJEKTEERIMISTABELID SOOJUSPUMP IMP 09/15 Lk 2 Lk 3 Lk 8 Lk 12 Lk 16 Lk 17 Lk 22 Lk 23 Lk 25 Lk 26 Lk 28 Lk 29 Lk 31 Lk 33 Lk 34 Lk 35 Lk 36 Lk 37 Hüdraulika- ja elektriskeemi legend Õhk-vesi-soojuspumpade

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid

Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid Andmed arvuti mälus Bitid ja baidid A bit about bit Bitt, (ingl k bit) on info mõõtmise ühik, tuleb mõistest binary digit nö kahendarv kahe võimaliku väärtusega 0 ja 1. Saab näidata kahte võimalikku olekut

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

PowerPoint-esitys

PowerPoint-esitys 26.4.2019 1 Ettevõtte tutvustus tooted Korrusmajad tsentraalne ventilatsioon Paus KAIR mõõdistusprogramm Tatu Hartikainen tegevjuht Oy Pamon Ab:s 25 aastat ventilatsiooni-; paigalduses, projekteerimises,

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava

Tõstuksed Aiaväravad Tõkkepuud Automaatika KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tava KÄIGUUKSED Käiguuksed on paigaldatavad kõikidele sektsioonuste tüüpidele. Käiguukse saab varustada kas tavalise või madala lävepakuga. Soovitav on ukse tellimise ajal käiguukse vajadus ning ning lävepaku

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno

KOTKAS AVE kasutajakeskne juhend Loomise Muutmise kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehno Loomise 22.09.2015 Muutmise 10.10.2018 kuupäev: kuupäev: Versioon: 2.0 Klient: Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus Projekt: Keskkonnaotsuste terviklik autonoomne süsteem (KOTKAS) Dokument: AVE

Rohkem

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest.

PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. PROFESSIONAALNE MIKROPRUULIMISSEADE Bullet Brew 45 KASUTUSJUHEND MUDELI NR.: BM-S400M-1 BM-S500M-1 Täname Teid selle mikropruulimissüsteemi ostu eest. Parimate tulemuste saavutamiseks järgige alljärgnevaid

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST

HWU_AccountingAdvanced_October2006_EST 10. Kulude periodiseerimine Simulatsioone (vt pt 5) kasutatakse ka juhul, kui soovitakse mõnd saadud ostuarvet pikemas perioodis kulusse kanda (nt rendiarve terve aasta kohta). Selleks tuleb koostada erinevad

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

VME_Toimetuleku_piirmäärad

VME_Toimetuleku_piirmäärad Tapa TAPA VALLAVOLIKOGU MÄÄRUS EELNÕU 30. aprill 2015 nr Eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse 22

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

untitled

untitled et Raketise eksperdid. Kaarraketis Framax Xlife Raamraketis Framax Xlife Informatsioon kasutajale Instruktsioon paigaldamiseks ja kasutamiseks 9727-0-01 Sissejuhatus tus Sissejuha- by Doka Industrie GmbH,

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem