DVP3950_58 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "DVP3950_58 estonian.cdr"

Väljavõte

1 Registreerige oma toode ja saage tuge DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend

2 Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX on digitaalne videoformaat, mille on loonud DivX, LLC (Rovi Corporationi tütarettevõte). See on ametlik DivX Certified seade, mis taasesitab DivX videoid. Külastage kodulehte lisainformatsiooni ja tarkvara, mis muudab videod DivX formaati, saamiseks. DivX video-on-demand: See DivX Certified seade peab olema eelnevalt registreeritud, et taasesitada ostetud Video-on-Demand (VOD) filme. Registreerimiskoodi saamiseks leidke DivX VOD peatükk seadme seadistuste menüüst. Külastage veebilehte vod.divx.com, et teha registreerimine kasutades antud koodi. DivX, DivX Ultra ja DivX Certified on Rovi Corporationi või selle tütarettevõtete registreeritud kaubamärgid ja neid kasutatakse vastaval loal. DivX Ultra Certified on loodud selleks, et taasesitada DivX videoid, millel on arenenud funktsioonid ja preemium konto. Toodetud Dolby Laboratories loal. Dolby ja topelt-d sümbolid on Dolby Laboratories kaubamärgid. DVD Video on DVD Format/Logo Licensing Corporation kaubamärk. 2

3 1. Ühendamine ja taasesitamine 3

4 Ühendamine ja taasesitamine 4

5 Ühendamine ja taasesitamine 5

6 Ühendamine ja taasesitamine 6

7 Sisukord 1. Ühendamine ja taasesitamine DVD-mängija kasutamine...8 Põhilised taasesitamise funktsioonid...8 Videovalikud...9 Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine...9 Kindla pealkirja, peatüki või loo juurde liikumine...9 DivX videod Seadistuste muutmine...11 Üldised funktsioonid (unetaimer, puhkereþiim..)...11 Pilt...11 Heli...11 Eelistused (keeled, lapsevanemakontroll..) Tarkvara uuendamine Tehnilised andmed Probleemide lahendamine

8 2. DVD-mängija kasutamine Õnnitleme Teid ostu puhul ja tere tulemast Philipsisse! Saamaks täit tuge, mida Philips pakub, registreerige oma toode aadressil Põhilised taasesitamise funktsioonid Taasesitamise ajal on Teil võimalik kasutada järgmiseid klahve, et juhtida DVD-mängijat: Klahv Funktsioon Lülitab mängija sisse või puhkereþiimi. Avab või sulgeb plaadisahtli. Siseneb peamenüüsse. DISC MENU Siseneb või väljub plaadimenüüst. OPTIONS Siseneb video taasesitamise ajal valikute menüüsse. Navigeerib menüüs. Kerib aeglaselt edasi/tagasi. Vajutage korduvalt, et muuta otsingu kiirust. / Navigeerib menüüs. Kerib kiiresti edasi/tagasi. Vajutage korduvalt, et muuta otsingu kiirust. OK Kinnitab valiku või sisendi. BACK Naaseb eelmisesse ekraanimenüüsse. STOP Lõpetab taasesitamise. Alustab, peatab ajutiselt või taastab taasesitamise. / Liigub eelmise või järgmise loo, peatüki või faili juurde. SUBTITLE Valib subtiitrite keele. GOTO Liigub pealkirja, peatüki või loo juurde. AUDIO Valib helikeele või -kanali. Sobitab pilti TV ekraaniga. Suurendab või vähendab suurendust. VOLUME Aktiveerib helikontrolli. Vajutage seejärel klahvile /, et muuta helitaset. REPEAT/ REPEAT A-B Valib korduvesituse valiku. 8

9 ... DVD-mängija kasutamine Videovalikud Vajutage video taasesitamise ajal klahvile OPTIONS, et siseneda järgmiste valikute menüüsse: [Info]: Kuvab informatsiooni taasesitamise kohta. [PBC]: Kuvab või jätab vahele VCD ja SVCD sisumenüü. [Aspect ratio]: Valib pildiformaadi, mis sobib TV ekraaniga. [Volume]: Muudab helitaset. [Angle]: Valib vaadatava video kaameranurga. Muusikalise slaidiesitluse taasesitamine Taasesitage samaaegselt muusikat ja pilte, et luua muusikaline slaidiesitlus. 1. Taasesitage muusikafaili plaadilt või ühendatud USB seadmelt. 2. Kasutage klahve, et liikuda pildifailide vahel. 3. Valige samalt plaadilt või USB seadmelt pilt ja vajutage OK, et alustada slaidiesitlust. 4. Vajutage klahvile, et katkestada slaidiesitlus. 5. Vajutage uuesti klahvile, et katkestada muusika taasesitus. Piltide taasesitamise haldamine Kasutage piltide slaidiesitluse ajal kaugjuhtimispulti, et hallata muusika taasesitamist. Klahv Funktsioon Pöörab pilti horisontaalselt/vertikaalselt. / Pöörab pilti vastupäeva/päripäeva. OPTIONS Juurdepääs [Color] (värv) valikule, et valida värviline pilt või must-valge pilt. Juurdepääs [Photo preview] (foto eelvaade) valikule, et kuvada pildid pisipiltidena. OK Korduvesitus Märkus Suurendab pilti ja vähendab suurendust. Suurendusreþiimis peatatakse taasesitus. Alustab või taastab taasesituse. Lõpetab taasesitamise. Vajutage taasesitamise ajal korduvalt klahvile REPEAT/REPEAT A-B, et valida korduvesituse valik. Kordab pealkirja, peatükki või lugu. Kordab kogu plaadil või USB seadmel olevat materjali. Kordab kindlat lõiku. Kindla lõigu kordamiseks: Vajutage korduvalt klahvile REPEAT/REPEAT A-B, et valida alguspunktiks. Vajutage korduvalt klahvile REPEAT/REPEAT A-B, et valida lõpppunktiks. Algab märgistatud lõigu taasesitamine. Korduvesituse katkestamiseks vajutage samale klahvile kuni kuvatakse [Off] (väljas). Märgistatud lõigu korduvesitus on võimalik ainult ühe pealkirja või loo raames. Kindla pealkirja, peatüki või loo juurde liikumine Teil on võimalik liikuda kindla pealkirja, peatüki või loo juurde, et seda taasesitada. 1. Vajutage taasesitamise ajal klahvile GOTO. Kuvatakse sisendriba ja "0" hakkab vilkuma. 2. Kasutage klahve, et valida soovitud pealkirja/peatüki/loo number. 3. Kui number on sisestatud, kasutage klahve /, et muuta numbri asukohta. 9

10 ... DVD-mängija kasutamine 4. Vajaduse korral korrake samme 2 kuni 3, et lõpetada pealkirja/peatüki/loo numbri sisestamine. 5. Vajutage OK. Taasesitamine algab valitud pealkirjast, peatükist või loost. DivX videod Selle seadmega on võimalik taasesitada plaadilt või USB seadmelt DivX videoid. VOD kood DivX jaoks Enne, kui ostate DivX videoid ja taasesitate neid oma DVD-mängijaga, külastage kodulehte vod.divx.com, et registreerida see mängija kasutades DivX VOD koodi. DivX VOD koodi kuvamine: vajutage klahvile ja valige [Setup] > [General] > [DivX VOD Code]. DivX subtiitrid Vajutage klahvile SUBTITLE, et valida keel. Kui subtiitreid ei kuvata õigesti, muutke tähemärkide seadistust, mis toetab DivX subtiitreid. Tähemärkide seadistamine: vajutage klahvile ja valige [Setup] > [Preference] > [DivX Subtitle]. Tähemärgistik [Standard] [Central Europe] (Kesk-Euroopa) [Cyrillic] [Greek] (kreeka) Keeled Inglise, albaania, taani, hollandi, soome, prantsuse, gaeli, saksa, itaalia, kurdi (ladina), norra, portugali, hispaania, rootsi ja türgi. Albaania, horvaatia, tðehhi, hollandi, iiri, poola, rumeenia, slovaki, sloveenia ja serbia. (kirillitsa) Bulgaaria, valgevene, inglise, makedoonia, moldaavia, vene, serbia ja ukraina. Kreeka Märkus Veenduge, et subtiitrite fail on sama nimega, mis DivX videofaili nimi. Näiteks, kui DivX videofaili nimi on "movie.avi", salvestage subtiitrite fail nimega "movie.srt" või "movie.sub". See DVD-mängija saab taasesitada subtiitreid järgmistes formaatides:.srt,.sub,.txt,.ssa ja.smi. 10

11 3. Seadistuste muutmine See peatükk aitab Teil muuta selle DVD-mängija seadistusi. aktiveeritud, lülitub seade automaatselt puhkereþiimi kui ühtegi toimingut ei teostata 15 minuti jooksul (näiteks stopppositsioonis või pausi ajal). [DivX VOD Code]: Kuvab DivX registreerimise koodi ja registreeringu eemaldamise koodi. Märkus Te ei saa muuta menüüvalikuid, mida kuvatakse hallina. Selleks, et siseneda eelistuste menüüsse [Preference], katkestage plaadi taasesitus. Vajutage klahvile, et naasta eelmisesse menüüsse. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile. Üldised funktsioonid (unetaimer, puhkereþiim ) 1. Vajutage klahvile. 2. Valige [Setup] > [General], et siseneda üldiste valikute menüüsse. [Disc Lock]: Lukustab plaadi või lukustab selle lahti. Lukustatud plaadi taasesitamiseks on Teil vaja sisestada parool: kasutage klahve /, et sisestada numbrid ja vajutage klahve /, et muuta numbri asukohta. Vaikimisi on parool ". [OSD Language]: Ekraanipealse keele valimine. [Sleep Timer]: Ajaperioodi valimine, mille möödudes DVD-mängija lülitub automaatselt puhkereþiimi. [Auto Standby]: Automaatse puhkereþiimi funktsiooni aktiveerimine või deaktiveerimine. Kui funktsioon on Pilt 1. Vajutage klahvile. 2. Valige [Setup] > [Video], et siseneda video seadistamise valikutesse. [TV System]: Teie televiisoriga sobiva süsteemi valimine. Vaikimisi ühtib seadistus Teie riigis üldlevinud seadistusega. [Aspect ratio]: Teie televiisori ekraaniga sobiva pildiformaadi valimine. [Picture Setting]: Eelsalvestatud värviseadistuse valimine või seadistuse kohandamine. [RGB]: Scart videoväljundi sisse või välja lülitamine, kui seade on ühendatud televiisori väljundpesaga. Heli 1. Vajutage klahvile. 2. Valige [Setup] > [Audio], et siseneda heli seadistamise valikutesse. [Analogue Output]: Heliformaadi valimine heliväljundiks, kui seade on ühendatud AUDIO OUT L/R ühenduse kaudu. [Digital Audio]: Heliformaadi valimine heliväljundiks, kui seade on ühendatud COAXIAL ühenduse kaudu. [Digital Output]: Digitaalse väljundi valimine: [Off] - Deaktiveerib digitaalse väljundi; [All] - Toetab multikanalilisi heliformaate; [PCM Only] - kahekanaliline helisignaal. 11

12 ... Seadistuste muutmine [LPCM Output] - LPCM (Linear Pulse Code Modulation) väljundi sämplingumäära valimine. Mida kõrgem sämplingumäär, seda parem helikvaliteet. [LPCM Output] on aktiveeritud ainult siis, kui [Digital Output] valiku all on valitud [PCM Only]. [Volume]: Helitugevuse muutmine. [Sound Mode]: Eelsalvestatud heliefekti valimine. [Night Mode]: Vaikse või täieliku dünaamilise heli valimine. Ööreþiim vähendab valjude helide helitugevust ja suurendab pehmete helide helitugevust (nt. kõne). Märkus Ööreþiim on saadaval ainult Dolby kodeeringuga DVD-plaatide puhul. Eelistused (keeled, lapsevanemakontroll ) 1. Vajutage klahvile. 2. Valige [Setup] > [Preference], et siseneda eelistuste seadistamise valikutesse. [Audio]: Video helikeele valimine. [Subtitle]: Video subtiitrite keele valimine. [Disc Menu]: Videoplaadi menüükeele valimine. [Parental Control]: Reitingutega kodeeritud plaatidele juurdepääsu keelamine. Sisestage "136900", et näha piiranguid: kui parooli väli on märgistatud, vajutage OK, et alustada parooli sisestamist. Kasutage klahve, et valida number ja vajutage /, et muuta numbri asukohta. [PBC]: VCD ja SVCD sisumenüü kuvamine või vahele jätmine. [Password]: Ligipääsu piiranguga plaadi parooli määramine või muutmine. Sisestage "136900", kui Te ei ole veel parooli määranud või kui Te olete oma parooli unustanud. [DivX Subtitle]: Tähemärkide valimine, mis toetaks Teie DivX videot. [Version Info]: Kuvab selle seadme tarkvaraversiooni. [Default]: Kõikide tehaseseadete taastamine, välja arvatud seadistused funktsioonide [Disc Lock], [Parental Control] ja [Password] jaoks. Märkus Kui Teie eelistatud keelt ei ole saadaval plaadi-, heli- või subtiitrite keelena, saate valida menüüvalikute alt [Other] ja sisestada 4-numbrilise keelekoodi, mille leiate selle kasutusjuhendi tagant. Reitingutasemed sõltuvad riikidest. Selleks, et lubada kõikide plaatide taasesitamist, valige [8 Adult]. 4. Tarkvara uuendamine Märkus Tarkvara uuendamise ajal ei tohi seadet vooluvõrgust eemaldada. Tarkvara uuendamiseks kontrollige hetkel kasutuses olevat tarkvaraversiooni, et võrrelda seda uusima tarkvaraga Philipsi veebilehel. 1. Vajutage. 2. Valige [Setup] > [Preference] > [Version Info] ja vajutage seejärel OK Kirjutage üles faili nimi ja tarkvaraversiooni number. Minge et kontrollida uusimat tarkvara versiooni, kasutades selle toote mudelinime ja tarkvaraversiooni numbrit. Vaadake veebilehel olevaid juhiseid tarkavara uuendamise kohta, et lõpetada tarkvara uuendamine.

13 5. Tehnilised andmed Märkus Toote tehnilised andmed võivad ette teatamata muutuda. Piirkonnakood See DVD-mängija toetab järgmiseid piirkonnakoode: DVD piirkonnakood Taasesitatavad formaadid Failiformaadid USB Video Riigid Euroopa DVD, DVD-video, VCD, SVCD, Audio CD. DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maksimaalselt 299 kausta ja 648 faili) USB mäluseade Video:.avi,.divx,.mp4,.xvid Heli:.mp3,.wma Pilt:.jpg,.jpeg Ühenduvus: Hi-Speed USB (2.0) Klassi tugi: USB Mass Storage Class Failisüsteem: FAT16, FAT32 Maksimaalne albumite/kaustade arv: 299 Maksimaalne lugude/pealkirjade arv: 648 USB kõvaketta tugi (HDD, Hard Disc Drive): võib vajada välist vooluallikat Signaalisüsteem: PAL, NTSC Komposiit videoväljund: 1 Vp-p (75 oomi) Scart: Euroopa ühendus Audio Peaseade Vooluvarustus Kaasasolevad lisatarvikud Laser 2-kanaliline analoogväljund Eesmine vasak ja parem heliväljund: 2 Vrms (47k oomi) Digitaalne väljund: 0,5 Vp-p (75 oomi) Koaksiaal Sämplingu sagedus: MP3: khz, 24 khz, 32 khz, 44.1 khz, 48 khz WMA: 44.1 khz, 48 khz Konstantne bitimäär: MP3: 8kbps 320 kpbs WMA: 32kpbs 192 kpbs Mõõtmed (l xkxs):310x39,5 x 210 (mm) Netokaal: 1,0 kg Vooluvarustus: AC 230V~, 50 Hz Voolutarbivus: 10 W Voolutarbivus puhkereþiimis: 0,5 W Kaugjuhtimispult ja üks patarei Kasutusjuhend Tüüp: Pooljuht laser InGaAIP (DVD), AIGaAs (CD) Lainepikkus: 658 nm (DVD), 790 nm (CD) Väljundi võimsus: 7,0 mw (DVD), 10,0 mw (VCD/CD) Laine lahknemine: 60 kraadi 13

14 6. Probleemide lahendamine Hoiatus Elektrilöögi oht. Ärge kunagi eemaldage selle seadme kesta. Mitte ühelgi tingimusel ei tohi Te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui Te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, vaadake Philipsi veebilehte ( Kui Te võtate Philipsiga ühendust, veenduge, et Teie seade on lähedal ja et Te teate seadme mudeli ja seerianumbrit. Kirjutage need siia: Mudeli number: Seerianumber: Pilt puudub. Vaadake televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida õige video sisendkanal. Kui Te olete muutnud TV süsteemi seadistust, taastage tehase seadistused: 1) Vajutage klahvile, et avada plaadisahtel. 2) Vajutage klahvile SUBTITLE. Televiisorist puudub heliväljund. Veenduge, et olete DVD-mängija ja televiisori vahel helikaablid õigesti ühendanud. DivX video taasesitamise ajal puudub heli. Helikoodekeid ei toetata. Ühendatud välise heliseadme (nt. stereosüsteem, võimendi) kõlaritest ei tule heli. Veenduge, et helikaablid ja koaksiaalkaablid on õigesti ühendatud. Lülitage väline heliallikas õigele heli sisendallikale. Plaati ei tuvastata. Veenduge, et DVD-mängija toetab plaati (vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "Taasesitatavad formaadid"). Salvestatud plaadi puhul veenduge, et see on lõpetatud. USB seadet ei tuvastata. Veenduge, et DVD-mängija toetab USB seadme formaati (vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "USB"). Veenduge, et DVD-mängija toetab USB seadmel olevate failide formaati (vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "USB"). Faili ei saa kuvada või taasesitada. Veenduge, et failide või kaustade arv ei ületa selle seadme poolt toetatud limiiti (maksimaalselt 648 faili või 299 kausta). Veenduge, et see DVD-mängija toetab neid faile (vaadake peatükki "Tehnilised andmed" > "Taasesitatavad formaadid"). DivX videofaile ei saa taasesitada. Veenduge, et DivX videofail on lõpetatud. Veenduge, et faili laiend on korrektne. USB seadmel olevaid DRM-kaitsega videofaile ei saa taasesitada analoogvideo ühenduse kaudu (nt. komposiit, komponent ja scart). Salvestage video toetatud plaadiformaadile, et neid faile taasesitada. DivX subtiitreid ei kuvata korrektselt. Veenduge, et subtiitrite failinimi on sama, mis DivX videofailil. Veenduge, et see seade toetab subtiitrite faili laiendit (.srt,.sub,.txt,.ssa või.smi). Valige tähemärgid, mis toetavad neid subtiitreid (vaadake peatükki "DVD-mängija kasutamine" > "DivX videod"). Seadme tehnilised andmed võivad ilma ette teatamata muutuda Koninklijke Philips Electronics N.V. Kõik õigused kaitstud. 14

15 Keelekoodid 15

16 Külastage Philipsit internetis:

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

HTS9810 estonian.cdr

HTS9810 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend INFORMATSIOON

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

SA32xx estonian.cdr

SA32xx estonian.cdr Digitaalne audio video mängija SA3214 SA3215 SA3216 SA3224 SA3225 SA3226 SA3244 SA3245 SA3246 SA3265 SA3285 Õnnitleme teid ostu puhul ning tere tulemast Philipsisse! Saamaks kogu tuge, mida Philips pakub,

Rohkem

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr

SA5DOT02BN_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga GoGEAR SA5DOT Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

MCM726 estonian.cdr

MCM726 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM726 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

DVP3100V estonian.cdr

DVP3100V estonian.cdr DVD-MÄNGIJA / VIDEOMAKK Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED OHUTUSNÕUDED ETTEVAATUST ELEKTRIÐOKI OHT MITTE AVADA ETTEVAATUST: ELEKTRIÐOKI OHU VÄHENDAMISEKS

Rohkem

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr

SA2ARA_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2ARA04 SA2ARA08 SA2ARA16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200

BDP-S1200/BDP-S3200/BDP-S4200/BDP-S5200 4-476-203-41(1) (EE) Blu-ray Disc -i / DVD-mängija Kasutusjuhised Täname ostu eest. Enne mängija kasutamist lugege hoolikalt juhiseid. Alustamine Taasesitus Internet Seadistused ja reguleerimine Lisateave

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr

SA4DOT02_04_08PN_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA4DOT02 SA4DOT04 SA4DOT08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 2 SISUKORD 1 Ohutusinformatsioon...3

Rohkem

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr

SA2SPK_04_08_16 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome SA2SPK04 SA2SPK08 SA2SPK16 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian

Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Dian Õppematerjalide esitamine Moodle is (alustajatele) seminar sarjas Lõunatund e-õppega 12. septembril 2017 õppedisainerid Ly Sõõrd (LT valdkond) ja Diana Lõvi (SV valdkond) Järgmised e-lõunad: 10. oktoober

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr

SA4RGA02_04_08KF_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt: www.philips.com/welcome GoGEAR SA4RGA02 SA4RGA04 SA4RGA08 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Toote tehnilised

Rohkem

Müügiarvete juhend VEP_

Müügiarvete juhend VEP_ MÜÜGIARVETE KASUTUSJUHEND Sisukord earvekeskusesse sisenemine... 2 Ettevõtte seadete määramine... 3 Ettevõtte kontole ligipääsude volitamine... 5 Käibemaksu koodide seadistamine... 6 Müügiarve koostamine...

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

Loeng03

Loeng03 Loeng 03 Failiõigused ja -manipulatsioon Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine I233 Katrin Loodus, Tallinn 2015 Failid ja kataloogid Mis on fail? Linuxi laadsetes süsteemides on kõik failid

Rohkem

UM 2K13 31x EU

UM 2K13 31x EU Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL3xx8H/T PFL4398H/T ET Kasutusjuhend Sisu 1 Tähtis 3 Ohutus 3 Hooldus 4 Õiguslik teave 5 Säästvus 7 Spikker ja tugi 8 2 Teleri kasutamine

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB

Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt   Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB Alati valmis teid aitama Registreerige oma toode ja saate tootetuge saidilt www.philips.com/support Kas teil on küsimus? Võtke Philipsiga ühendust SHB7150 Kasutusjuhend Sisukord 1 Olulised ohutusjuhised

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 78881',0%,'19*50/1:;?@AB:7C8C?DAB:7C8C E8AB:7C8C F@AB:7C8C ECAB:7D8C G5'3/3'H3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri

Rohkem

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks

Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Kiire Paigaldamine Otseühenduse Korral Lühi Manual DS-7000 Seeria NVR Salvestiste Jaoks Sisukord Käivitamine ja Sulgemine... 3 Et, sulgeda NVR seade:... 3 Käivitamisel Wizadi kasutamine... 4 Setup Wizardi

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5303 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 22PFS5303 22PFT5303 24PFS5303 24PFT5303 Sisukord 1 Otsige kasutajatuge 3 1.1 Tuvastage ja registreerige oma teler

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem