Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend"

Väljavõte

1 Dell Latitude 3500 Hooldusjuhend Regulatiivne mudel: P86F Regulatiivne tüüp: P86F001

2 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada. ETTEVAATUST: ETTEVAATUST tähistab kas võimalikku riistvarakahjustust või andmekadu ja annab teavet probleemi vältimise kohta. HOIATUS: HOIATUS tähistab võimalikku omandi kahjustumist või inimeste vigastusi või surma Dell Inc. või selle tütarettevõtted. Kõik õigused on kaitstud. Dell, EMC ja muud kaubamärgid on ettevõtte Dell Inc. või selle tütarettevõtete kaubamärgid. Muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele Red. A00

3 Sisukord 1 Arvutiga töötamine...5 Ohutusjuhised...5 Arvuti väljalülitamine Windows Enne arvuti sees toimetamist... 6 Pärast arvuti sees toimetamist Tehnoloogia ja komponendid... 7 DDR4...7 DDR4 andmed...7 Mäluvead...8 USB omadused...8 USB 3.0 / USB põlvkond (SuperSpeed USB)... 8 Kiirus... 9 Kasutusviisid... 9 Ühilduvus C-tüüpi USB Alternatiivne režiim USB toitega varustamine...10 C-tüüpi USB ja USB Intel Optane i mälu...11 Intel Optane i mälu lubamine...11 Intel Optane i mälu keelamine...11 Intel UHD Graphics Nvidia GeForce MX130-ga võrdväärne Komponentide eemaldamine ja paigaldamine Soovitatud tööriistad Secure Digitali kaart...13 Tagakaas Aku...19 Kõvaketas...23 I/O-paneel...27 Puuteplaat...31 Mälumoodulid...37 WLAN-kaart Pooljuhtketas / Intel Optane i mälumoodul...41 Kõlarid...50 Süsteemi ventilaator Jahutusradiaator VGA-laiendusplaat...63 Toitenupu paneel Emaplaat Ekraanisõlm Sisukord 3

4 Ekraani raam Ekraanipaneel Ekraani hinged Ekraani kaabel...98 Kaamera Randmetoe ja klaviatuuri koost Tõrkeotsing Täiustatud algkäivituseelse süsteemi hindamise (epsa) diagnostika epsa-diagnostika käitamine Diagnostika LED Aku oleku LED Abi saamine Delli kontaktteave Sisukord

5 1 Arvutiga töötamine Ohutusjuhised Eeltingimus Et kaitsta arvutit viga saamise eest ja tagada enda ohutus, kasutage järgmisi ohutusjuhiseid. Kui pole teisiti märgitud, eeldatakse iga selles dokumendis sisalduva protseduuri puhul, et on täidetud järgmised tingimused: Olete lugenud arvutiga kaasas olevat ohutusteavet. Komponendi saab asendada või, kui see on eraldi ostetud, paigaldada eemaldamisprotseduurile vastupidises järjekorras. See ülesanne HOIATUS: Enne arvuti kaane või paneelide avamist ühendage lahti kõik toiteallikad. Pärast arvuti sisemuses tegutsemise lõpetamist pange enne arvuti uuesti vooluvõrku ühendamist tagasi kõik kaaned, paneelid ja kruvid. HOIATUS: Enne arvuti sisemuses tegutsema asumist tutvuge arvutiga kaasas oleva ohutusteabega. Ohutuse heade tavade kohta leiate lisateavet lehelt Regulatory Compliance Homepage (Nõuetele vastavuse kodulehelt) ETTEVAATUST: Paljusid remonditöid tohib teha ainult sertifitseeritud hooldustehnik. Veaotsingut ja lihtsamaid remonditöid tohib teha ainult teie tootedokumentides lubatud viisil või veebi- või telefoniteenuse ja tugimeeskonna juhiste kohaselt. Delli volitamata hoolduse käigus arvutile tekkinud kahju garantii ei kata. Lugege ja järgige tootega kaasas olnud ohutusjuhiseid. ETTEVAATUST: Elektrostaatilise lahenduse vältimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba või puudutades regulaarselt värvimata metallpinda ja samal ajal arvuti taga olevat liidest. ETTEVAATUST: Käsitsege komponente ja kaarte ettevaatlikult. Ärge puudutage kaardil olevaid komponente ega kontakte. Hoidke kaarti servadest või metallist paigaldusklambrist. Hoidke komponenti (nt protsessorit) servadest, mitte kontaktidest. ETTEVAATUST: Kaabli eemaldamisel tõmmake pistikust või tõmbelapatsist, mitte kaablist. Mõnel kaablil on lukustussakiga pistik; kui eemaldate sellise kaabli, vajutage enne kaabli äravõtmist lukustussakke. Pistiku lahtitõmbamisel tõmmake kõiki külgi ühtlaselt, et mitte kontakttihvte painutada. Enne kaabli ühendamist veenduge samuti, et mõlemad liidesed oleksid õige suunaga ja kohakuti. MÄRKUS: Arvuti ja teatud komponentide värv võib paista selles dokumendis näidatust erinev. Arvuti väljalülitamine Windows 10 See ülesanne ETTEVAATUST: Andmete kaotsimineku vältimiseks salvestage ja sulgege enne arvuti väljalülitamist või külgmise katte eemaldamist kõik avatud failid ning sulgege avatud programmid. Sammud 1 Klõpsake või puudutage ikooni. 2 Klõpsake või puudutage ikooni ja seejärel klõpsake või puudutage nuppu Shut down (Lülita välja). MÄRKUS: Veenduge, et arvuti ja kõik ühendatud seadmed oleksid välja lülitatud. Kui arvuti ja ühendatud seadmed ei lülitunud operatsioonisüsteemi väljalülitamisel automaatselt välja, siis hoidke nende väljalülitamiseks toitenuppu ligikaudu 6 sekundit all. Arvutiga töötamine 5

6 Enne arvuti sees toimetamist See ülesanne Arvuti kahjustamise vältimiseks tehke enne arvuti sees toimetama asumist järgmised toimingud. Sammud 1 Veenduge, et järgiksite jaotist Ohutusjuhis. 2 Veenduge, et tööpind oleks tasane ja puhas, et arvuti kaant mitte kriimustada. 3 Lülitage arvuti sisse. 4 Võtke kõik võrgukaablid arvuti küljest ära. ETTEVAATUST: Võrgukaabli lahti ühendamiseks ühendage kaabel esmalt arvuti küljest ja seejärel võrguseadme küljest lahti. 5 Ühendage arvuti ja kõik selle küljes olevad seadmed elektrivõrgust lahti. 6 Vajutage emaplaadi maandamiseks pikalt toitenuppu, kuni arvuti on lahti ühendatud. MÄRKUS: Elektrostaatilise lahenduse vältimiseks maandage ennast, kasutades randme-maandusriba või puudutades regulaarselt värvimata metallpinda samal ajal, kui puudutada arvuti taga olevat liidest. Pärast arvuti sees toimetamist See ülesanne Pärast mõne osa vahetamist veenduge, et ühendaksite enne arvuti sisselülitamist kõik välisseadmed, kaardid ja kaablid. Sammud 1 Ühendage arvutiga kõik telefoni- või võrgukaablid. ETTEVAATUST: Võrgukaabli ühendamiseks ühendage kaabel kõigepealt võrguseadme ja seejärel arvuti külge. 2 Ühendage arvuti ja kõik selle küljes olevad seadmed toitepistikusse. 3 Lülitage arvuti sisse. 4 Vajaduse korral kontrollige, et arvuti töötab õigesti, käivitades funktsiooni epsa diagnostics. 6 Arvutiga töötamine

7 2 Tehnoloogia ja komponendid DDR4 DDR4 (double data rate fourth generation) mälu on DDR2- ja DDR3-tehnoloogiate kiirem järglane ja võimaldab mahtu kuni 512 GB võrreldes DDR3 maksimumiga 128 GB DIMM-i kohta. DDR4-i sünkroonne dünaamiline muutmälu on kodeeritud nii SDRAM-ist kui ka DDR-ist erinevalt, et kasutaja ei saaks süsteemi vale tüüpi mälu paigaldada. DDR4 vajab töötamiseks elektrienergiat 20 protsenti vähem (ainult 1,2 volti) kui DDR3, mis vajab 1,5 volti. DDR4 toetab ka uut, sügavat väljalülitamisrežiimi, mis võimaldab hostseadmel minna ooterežiimi, vajaduseta mälu värskendada. Eeldatakse, et sügav väljalülitamisrežiim vähendab ooterežiimis energiatarvet protsenti. DDR4 andmed Mälumoodulite DDR3 ja DDR4 vahel on väikesed erinevused, mis on nimetatud allpool. Võtmesälgu erinevus Võtmesälk on moodulil DDR4 teises kohas võrreldes võtmesälguga moodulil DDR3. Mõlemad sälgud on sisestusservas, kuid sälgu asukoht on DDR4-l veidi erinev, et moodulit ei saaks paigaldada ühildumatule plaadile või platvormile. Joonis 1. Sälgu erinevus Paksem DDR4-moodulid on DDR3-st veidi paksemad, et sinna mahuks rohkem signaalikihte. Joonis 2. Paksuse erinevus Kumer serv DDR4-moodulitel on kumer serv, mis aitab neid sisestada ja leevendab trükkplaadile rakenduvat koormust mälu paigaldamise ajal. Tehnoloogia ja komponendid 7

8 Joonis 3. Kumer serv Mäluvead Mäluvigade korral süsteemis kuvatakse uus veakood SEES-VILGUB-VILGUB või SEES-VILGUB-SEES. Kogu mälu rikke korral ei lülitu LCD sisse. Tehke võimaliku mälurikke korral veaotsing, proovides kasutada süsteemi või klaviatuuri all (nt mõnes kaasaskantavas süsteemis) olevates mäluliidestes teadaolevalt toimivaid mälumooduleid. MÄRKUS: DDR4-mälu on emaplaadile integreeritud ja vaatamata viidetele ei ole tegemist asendatava DIMM-mäluga. USB omadused Universal Serial Bus (universaalne jadasiin) või USB võeti kasutusele aastal. See lihtsustas märkimisväärselt majutusserveri ühendust välisseadmetega nagu hiired, klaviatuurid, välised kõvakettad ja printerid. Vaatame lühidalt USB arengut järgmisest tabelist. Tabel 1. USB areng Tüüp Andmeedastuskiirus Kategooria Kasutuselevõtu aasta USB Mb/s Suur kiirus põlvkonna USB 3.0 / USB Gb/s Superkiirus põlvkonna USB Gb/s Superkiirus 2013 USB 3.0 / USB põlvkond (SuperSpeed USB) Aastaid oli USB 2.0 tugevalt arvutimaailmas de facto liidesestandard. Neid seadmeid müüdi 6 miljardit. Ja ometi kasvas vajadus suurema kiiruse järele veelgi kiirema arvutiriistvara ja suurema läbilaskevõime tõttu. USB 3.0 / USB põlvkonnal oli lõpuks lahendus tarbijate nõudmistele, pakkudes teoreetiliselt eelkäijast 10 korda suuremat kiirust. Lühidalt on USB põlvkonna omadused järgmised. Kiirem edastus (kuni 5 Gb/s) Suurem maksimaalne siinivõimsus ja suurem vooluedastus seadmesse, et tulla paremini toime suure voolutarbega seadmetega Uued toitehalduse funktsioonid Täielik dupleks-andmeedastus ja uute edastustüüpide tugi Tagasiulatuv ühilduvus USB 2.0-ga Uued liitmikud ja kaabel Järgmised teemad käsitlevad mõningaid sageli esitatavaid küsimusi USB 3.0 / USB põlvkonna kohta. 8 Tehnoloogia ja komponendid

9 Kiirus Praegu määratlevad USB 3.0 / USB põlvkonna tehnilised näitajad 3 kiiruserežiimi. Need on Super-Speed, Hi-Speed ja Full-Speed. Uue režiimi SuperSpeed edastuskiirus on 4,8 Gb/s. Kuigi tehnilistes näitajates on säilinud režiimid Hi-Speed ja Full-Speed USB, mida tuntakse kui USB 2.0 ja 1.1, toimivad aeglasemad režiimid endiselt kiirusega 480 Mb/s ja 12 Mb/s ning neid hoitakse tagasiulatuva ühildumise säilitamiseks. USB 3.0 / USB põlvkond saavutab allpool nimetatud tehniliste muudatustega palju parema jõudluse. Täiendav füüsiline siin, mis on lisatud paralleelselt olemasoleva siiniga USB 2.0 (vt allolevat pilti). USB 2.0-l oli varem neli juhet (toide, maandus ja paar diferentsiaalandmete jaoks); USB 3.0 / USB põlvkond lisab veel neli kaks paari diferentsiaalsignaali (vastuvõtu ja edastuse) jaoks, nii et kokku on liitmikes ja juhtmetes kaheksa ühendust. USB 3.0 / USB põlvkond kasutab kahesuunalist andmeliidest, mitte USB 2.0 pool-duplekssüsteemi. See suurendab teoreetilist läbilaskevõimet 10-kordselt. Arvestades järjest suurenevaid nõudmisi andmeedastusele kõrge eraldusvõimega videosisu, terabaidiste mäluseadmete, suure megapikslite arvuga digitaalkaamerate jne tõttu, ei pruugi USB 2.0 piisavalt kiire olla. Lisaks sellele ei suuda ükski USB 2.0 ühendus teoreetilisele maksimaalsele läbilaskevõimele 480 Mb/s lähedalegi jõuda, edastades andmeid kiirusega ligikaudu 320 Mb/s (40 MB/s) see on tegelik reaalse maailma maksimum. Samamoodi ei saavuta USB 3.0 / USB põlvkonna ühendused kunagi 4,8 Gb/s. Tõenäoliselt näeme reaalse maailma maksimumkiirust 400 MB/s. Selle kiirusega on USB 3.0 / USB põlvkond USB 2.0-ga võrreldes 10-kordne edasiminek. Kasutusviisid USB 3.0 / USB põlvkond rajab teid ja avab seadmete jaoks võimalusi pakkuda paremat üldist kogemust. Kui varem oli USB-video vaevalt talutav (nii maksimaalse eraldusvõime, latentsuse kui ka videotihenduse vaatepunktist), on lihtne kujutleda, et kui läbilaskevõime suureneb 5 10 korda, peaksid USB-lahendused ka sama palju paremini toimima. Ühe ühendusega DVI nõuab peaaegu 2 Gb/s suurust läbilaskevõimet. Kui 480 Mb/s oli piirav, siis 5 Gb/s on rohkem kui paljulubav. Lubatud kiirusega 4,8 Gb/s leiab see standard tee toodetesse, mis varem ei olnud USB kasutusala, näiteks välistesse RAID-salvestussüsteemidesse. Allpool on loetletud mõned SuperSpeed USB 3.0 / USB põlvkonna tooted. Välised lauaarvuti USB 3.0 / USB põlvkonna kõvakettad Kaasaskantavad USB 3.0 / USB põlvkonna kõvakettad USB 3.0 / USB põlvkonna draividokid ja adaptrid USB 3.0 / USB põlvkonna mäluseadmed ja lugerid USB 3.0 / USB põlvkonna kõvakettad Tehnoloogia ja komponendid 9

10 USB 3.0 / USB põlvkonna RAID-d Optilised kandjad Multimeediumiseadmed Võrgundus USB 3.0 / USB põlvkonna adapterkaardid ja jagajad Ühilduvus Hea uudis on see, et USB 3.0 / USB põlvkond on plaanitud algusest peale rahulikult USB 2.0-ga koos eksisteerima. Kõigepealt: samas kui USB 3.0 / USB põlvkond määratleb uued füüsilised ühendused ja seega kasutavad uued kaablid ära uue protokolli suurema kiiruse võimalusi, jääb liitmik ise samasuguseks kandiliseks nelja USB 2.0 kontaktiga seadmeks täpselt samas kohas, kus varem. USB 3.0 / USB põlvkonna kaablitel on viis uut ühendust eraldi vastuvõetud ja edastatud andmete kandmiseks ning need on ühenduses ainult siis, kui need on ühendatud õige SuperSpeed USB ühenduse kaudu. Windows 8/10 hakkab USB põlvkonna kontrolleritele tuge pakkuma. See erineb varasematest Windowsi versioonidest, mis nõuavad jätkuvalt USB 3.0 / USB põlvkonna kontrolleritele eraldi draivereid. Microsoft teatas, et Windows 7 hakkab USB põlvkonda toetama, võib-olla mitte praeguses väljaandes, kuid edasises hoolduspaketis või värskenduses. Pole välistatud, et pärast USB 3.0 / USB põlvkonna toetusega Windows 7 väljaannet liigub SuperSpeedi tugi ka tagasi Vistani. Microsoft on seda kinnitanud, öeldes, et enamik nende partneritest jagavad arvamust, et ka Vista peaks USB 3.0 / USB põlvkonda toetama. C-tüüpi USB C-tüüpi USB on uus füüsiline liides. Liides ise toetab erinevaid põnevaid uusi USB-standardeid, näiteks USB 3.1 ja USB toitega varustamine (USB PD). Alternatiivne režiim C-tüüpi USB on uus väga väikese suurusega liidesestandard. See on umbes kolmandik vana A-tüüpi USB kontakti suurusest. See on ühe liidese standard, mida peaks suutma kasutada iga seade. C-tüüpi USB-pordid võivad alternatiivseid režiime kasutades toetada erinevaid protokolle, mis võimaldab teil ühest ja samast USB-pordist erinevate adapterite abil väljutada HDMI-, VGA-, DisplayPort- või muud tüüpi ühendusi. USB toitega varustamine USB PD spetsifikatsioon on põimunud C-tüüpi USB-ga. Praegu kasutavad nutitelefonid, tahvelarvutid ning muud mobiilseadmed laadimiseks tihti USB-ühendust. USB 2.0 ühendus annab kuni 2,5 vatti võimsust, mis laeb teie telefoni, ent mitte enamat. Sülearvutil võib näiteks vaja minna kuni 60 vatti. USB toitega varustamise spetsifikatsioon täiendab seda võimalust kuni 100 vatini. See on kahesuunaline, et seade saaks toidet nii saada kui ka saada. Toidet saab edastada samal ajal, kui seade kannab ühenduses andmeid üle. See võib tähendada omandiõigusega kaitstud sülearvuti laadimiskaablite lõppu, sest kogu laadimine toimub standardse USB-ühenduse kaudu. Tänasest saab sülearvutit laadida sama teisaldatava akukomplektiga, millega te laete ka nutitelefoni ning teisi kaasaskantavaid seadmeid. Siduge sülearvuti toitekaabliga ühendatud välise monitoriga ja see laeb teie sülearvutit, kui te kasutate seda välise monitorina seda kõike ühe väikse C-tüüpi USB liidese kaudu. Selle rakendamiseks peavad seade ja kaabel toetama USB toitega varustamist. C-tüüpi USB liidese olemasolu ei tähenda veel, et neil see on. C-tüüpi USB ja USB 3.1 USB 3.1 on uus USB-standard. USB 3 teoreetiline laineala on 5 Gbit/s, samas kui 2. põlvkonna USB 3.1 puhul on see 10 Gbps. Seda laineala on kaks korda enam ning kiirust sama palju, kui esimese põlvkonna Thunderbolti liidesel. C-tüüpi USB pole sama, mis USB 3.1. C-tüüpi USB 10 Tehnoloogia ja komponendid

11 on kõigest liidese kuju ja aluseks olevaks tehnoloogiaks võib olla USB 2 või USB 3.0. Nokia N1 Androidi tahvelarvuti kasutab C-tüüpi USB liidest, ent selle all peitub USB 2.0, mitte 3.0. Need tehnoloogiad on siiski tihedalt seotud. Intel Optane i mälu Intel Optane i mälu töötab ainult salvestuskiirendajana. See ei asenda ega lisa arvutisse installitud mälu (RAM). MÄRKUS: Intel Optane i mälu on toetatud arvutites, mis vastavad järgmistele nõuetele. 7. põlvkonna või uuem Intel Core i3 / i5 / i7 protsessor Windows bitine või uuem versioon Intel Rapid Storage Technology draiveri versioon või uuem Tabel 2. Intel Optane i mälu tehnilised näitajad Funktsioon Tehnilised näitajad Liides PCIe 3 2 NVMe 1.1 Konnektor M.2 kaardipesa (2230/2280) Toetatud konfiguratsioonid Maht 7. põlvkonna või uuem Intel Core i3 / i5 / i7 protsessor Windows bitine või uuem versioon Intel Rapid Storage Technology draiveri versioon või uuem 16 GB Intel Optane i mälu lubamine 1 Klõpsake tegumiribal otsingukasti ja sisestage Intel Rapid Storage Technology. 2 Klõpsake valikul Intel Rapid Storage Technology. 3 Vahekaardil Status (Olek) klõpsake käsku Enable (Luba), et lubada Intel Optane i mälu. 4 Hoiatusekraanil valige ühilduv kiire draiv ja seejärel klõpsake valikut Yes (Jah), et Intel Optane i mälu lubada. 5 Intel Optane i mälu lubamiseks klõpsake valikuid Intel Optane memory > Reboot (Intel Optane i mälu > Taaskäivita). MÄRKUS: Rakendustel võib jõudluse paranemiseks pärast lubamist kuluda kuni kolm käivitamist. Intel Optane i mälu keelamine See ülesanne ETTEVAATUST: Pärast Intel Optane i mälu keelamist ärge eemaldage Inteli Rapid Storage Technology draiverit, kuna see toob kaasa sinise ekraani tõrke. Intel Rapid Storage Technology kasutajaliidest saab eemaldada ilma draiveri eemaldamiseta. MÄRKUS: Intel Optane i mälu eemaldamine on vajalik enne SATA-mäluseadme (kiirendatakse Intel Optane i mälumooduli abil) eemaldamist arvutist. Sammud 1 Klõpsake tegumiriba otsingukastil ja tippige Intel Rapid Storage Technology. 2 Klõpsake valikul Intel Rapid Storage Technology. Kuvatakse Inteli Rapid Storage Technology aken. 3 Intel Optane i mälu keelamiseks klõpsake Disable (Keela) vahekaardil Intel Optane i mälu. 4 Hoiatusega nõustumiseks klõpsake Yes (Jah). Kuvatakse valiku keelamise progress. 5 Klõpsake käsul Reboot (Taaskäivita), et lõpetada Intel Optane i mälu keelamine, ja taaskäivitage oma arvuti. Tehnoloogia ja komponendid 11

12 Intel UHD Graphics 620 Tabel 3. Intel UHD Graphics 620 tehnilised andmed Intel UHD Graphics 620 Siini tüüp Mälu tüüp Integreeritud DDR4 Graafika tase i3/i5/i7: G T2 (UHD 620) Hinnanguline maksimaalne energiatarve (TDP) Ülekattetasandid 15 W (sisaldub protsessori võimsuses) Jah Operatsioonisüsteemide graafika / video API tugi DirectX 11 (Windows 7/8.1), DirectX 12 (Windows 10), OpenGL 4.3 Maksimaalne vertikaalne värskendussagedus Mitme kuva tugi Kuni 85 Hz olenevalt eraldusvõimest Süsteemil: edp (sisemine), HDMI Valikulise USB C-tüüpi pordi kaudu: VGA, DisplayPort Välised liidesed HDMI 1.4b USB C-tüüpi port Nvidia GeForce MX130-ga võrdväärne Tabel 4. Nvidia GeForce MX130 tehnilised näitajad Funktsioon Graafika mälu Tehnilised näitajad 2 GB GDDR5 Siini tüüp PCI Express 3.0 Mälu liides Kella kiirus Maksimaalne värvisügavus Maksimaalne vertikaalne värskendussagedus Operatsioonisüsteemide graafika / video API tugi Toetatavad eraldusvõimed ja suurimad värskendussagedused (Hz) Toetatavate kuvarite arv GDDR (Boost) MHz Puudub Puudub Windows 10 / DX 12 / OGL4.5 Puudub MX130-s puudub kuvaväljund 12 Tehnoloogia ja komponendid

13 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine Soovitatud tööriistad Käesolevas dokumendis olevate toimingute jaoks võib olla vaja järgmisi tööriistu: Ristpeakruvikeeraja nr 0 Ristpeakruvikeeraja nr 1 Plastikvarras MÄRKUS: Ristpeakruvikeeraja nr 0 on kruvide 0-1 jaoks ja ristpeakruvikeeraja nr 1 on kruvide 2-4 jaoks 3 Secure Digitali kaart SD-kaardi eemaldamine Eeltingimus 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist Sammud 1 Vajutage SD-kaarti, et see arvutist vabastada. 2 Libistage SD-kaart arvutist välja. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 13

14 SD-kaardi paigaldamine 1 Lükake SD-kaarti pessa, kuni see paika klõpsatab. 2 Järgige protseduure jaotises Pärast arvuti sees toimetamist. Tagakaas Tagakaane eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart Sammud 1 Keerake lahti kümme kruvi, mis hoiavad tagakaant randmetoe ja klaviatuuri mooduli küljes. 14 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

15 2 Kangutage tagakaas lahti ja jätkake tagakaane parema külje avamist. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 15

16 3 Tõstke tagakaane parem pool [1] üles ja eemaldage see randmetoe ja klaviatuuri moodulilt [2]. 16 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

17 Tagakaane paigaldamine Sammud 1 Asetage tagakaas randmetoe ja klaviatuuri koostule [1]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 17

18 2 Keerake kinni kümme kruvi, mis hoiavad tagakaant randmetoe ja klaviatuuri mooduli küljes. 18 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

19 Järgmised sammud 1 Paigaldage SD-mälukaart 2 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Aku Liitiumioonaku ettevaatusabinõud ETTEVAATUST: Olge liitiumioonakude käsitsemisel ettevaatlik. Enne aku eemaldamist süsteemist tühjendage akut nii palju kui võimalik. Selleks eemaldage vahelduvvooluadapter süsteemist, et aku saaks tühjaks joosta. Ärge muljuge, pillake maha, vigastage või torgake akut võõrkehadega läbi. Ärge jätke akut kõrge temperatuuri kätte ega võtke akupakette ja elemente koost lahti. Ärge avaldage aku pinnale survet. Ärge painutage akut. Ärge kasutage aku kangutamiseks tööriistu. Kui aku jääb paisumise tõttu seadmesse kinni, ärge üritage seda vabastada, sest liitiumioonaku läbitorkamine, painutamine või muljumine võib olla ohtlik. Sellises olukorras tuleb asendada kogu süsteem. Abi ja lisajuhtnööride saamiseks võtke ühendust järgmiselt: Kasutage alati originaalakusid, mida saate osta lehelt või Delli volitatud partneritelt ja edasimüüjatelt. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 19

20 Aku eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas Sammud 1 Võtke akukaabel emaplaadi küljest lahti. 2 Eemaldage neli kruvi (M2 3), mis hoiavad akut randmetoe ja klaviatuuri mooduli küljes [1]. 3 Tõstke aku puuteplaadi ja klaviatuuri moodulilt maha [2]. 20 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

21 Aku paigaldamine Sammud 1 Joondage akul olevad kruviavad randmetoe ja klaviatuuri koostu kruviavadega [1]. 2 Paigaldage neli kruvi (M2 3), mis kinnitavad aku randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 21

22 3 Ühendage akukaabel emaplaadiga. 22 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

23 Järgmised sammud 1 Paigaldage tagakaas 2 Paigaldage SD-mälukaart 3 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Kõvaketas Kõvakettamooduli eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku Sammud 1 Eemaldage kõvaketta kaabel emaplaadi [1] küljest. 2 Eemaldage teip, mis kinnitab kõvaketta kaabli randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 23

24 3 Eemaldage neli (M2 4) kruvi, mis kinnitavad kõvakettamooduli randmetoe ja klaviatuuri koostu [1] külge. 4 Tõstke kõvaketas randmetoe ja klaviatuuri koostu [2] pesast välja. 24 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

25 Kõvakettamooduli paigaldamine Sammud 1 Joondage kõvakettamooduli kruviaugud randmetoe- ja klaviatuurimooduli kruviaukudega [1]. 2 Paigaldage neli (M2 4) kruvi, mis kinnitavad kõvakettamooduli randmetoe- ja klaviatuurimooduli külge [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 25

26 3 Kinnitage teip, mis kinnitab kõvaketta kaabli randmetoe- ja klaviatuurimooduli külge [1]. 4 Ühendage kõvaketta kaabel emaplaadiga [2]. 26 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

27 Järgmised sammud 1 Paigaldage aku 2 Paigaldage tagakaas 3 Paigaldage SD-mälukaart 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist I/O-paneel I/O-paneeli eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku 5 Eemaldage kõvakettamoodul Sammud 1 Avage riiv ja ühendage I/O-kaardi kaabel emaplaadilt lahti [1]. 2 Eemaldage I/O-kaardi kaabel randmetoe ja klaviatuuri koostu küljest [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 27

28 3 Eemaldage kaks (M2 3) kruvi, mis kinnitavad I/O-kaardi randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [1]. 4 Tõstke I/O-kaardi koos kaabliga randmetoelt ja klaviatuuri koostult maha [2]. 28 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

29 I/O-paneeli paigaldamine Sammud 1 Asetage I/O-kaart joonduspostide abil randmetoe ja klaviatuuri koostile [1]. 2 Paigaldage kaks (M2 3) kruvi, mis kinnitavad I/O-kaardi randmetoe- ja klaviatuurimooduli külge [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 29

30 3 Kinnitage I/O-kaardi kaabel randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [1]. 4 Ühendage I/O-kaardi kaabel emaplaadi külge ja sulgege riiv kaabli kinnitamiseks [2]. 30 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

31 Järgmised sammud 1 Paigaldage kõvaketta moodul 2 Paigaldage aku 3 Paigaldage tagakaas 4 Paigaldage SD-mälukaart 5 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Puuteplaat Puuteplaadimooduli eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku Sammud 1 Eemaldage kolm kruvi (M2 2), mis kinnitavad puuteplaadi klambri randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [1]. 2 Tõstke puuteplaadi klamber randmetoe ja klaviatuuri koostu [2] küljest ära ja eemaldage kleeplint, mis kinnitab klambri randmetoe külge. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 31

32 3 Avage riiv ja ühendage puuteplaadi kaabel emaplaadilt lahti [1]. 4 Eemaldage teip, mis kinnitab puuteplaati randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [2]. 32 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

33 5 Eemaldage neli kruvi (M2 2), mis kinnitavad puuteplaadi randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [1]. 6 Tõstke puuteplaat randmetoe ja klaviatuuri koostult maha [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 33

34 Puuteplaadimooduli paigaldamine See ülesanne MÄRKUS: Veenduge, et puuteplaat oleks joondatud hiire ja klaviatuuri komplektil asuvate juhiste järgi, ning vahe mõlemal pool puuteplaati oleks sama suur. Sammud 1 Asetage puuteplaat hiire ja klaviatuuri komplekti pesasse [1]. 2 Paigaldage puuteplaat nelja kruviga (M2 2) hiire ja klaviatuuri komplekti külge [2]. 34 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

35 3 Kinnitage puuteplaat lindi abil hiire ja klaviatuuri komplekti külge [1]. 4 Sisestage puuteplaadi kaabel emaplaadil asuvasse liitmikusse ja sulgege kaablit lukustav riiv [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 35

36 5 Asetage puuteplaadi toend hiire ja klaviatuuri komplekti pesasse [1]. 6 Paigaldage kolm kruvi (M2 2), mis kinnitavad puuteplaadi klambri randmetoe ja klaviatuuri koostu [2] külge, ja kinnitage kleeplint, mis kinnitab klambri randmetoe külge. 36 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

37 Järgmised sammud 1 Paigaldage aku 2 Paigaldage tagakaas 3 Paigaldage SD-mälukaart 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Mälumoodulid Mälumooduli eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku Sammud 1 Kangutage mälumoodulit kinnitavaid klambreid, kuni mälumoodul välja hüppab [1]. 2 Eemaldage mälumoodul mälumooduli pesast [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 37

38 Mälumooduli paigaldamine Sammud 1 Joondage mälumoodulil olev sälk mälumooduli pesa lapatsiga. 2 Lükake mälumoodul tugevasti nurga all pesasse [1]. 3 Vajutage mälumoodulit allapoole, kuni klambrid selle kinnitavad [2]. MÄRKUS: Kui te klõpsatust ei kuule, siis eemaldage mälumoodul ja pange uuesti sisse. 38 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

39 Järgmised sammud 1 Paigaldage aku 2 Paigaldage tagakaas 3 Paigaldage SD-mälukaart 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist WLAN-kaart WLAN-kaardi eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku Sammud 1 Eemaldage üks (M2 3) kruvi, mis hoiab WLAN-kaardi klambrit emaplaadi küljes [1]. 2 Lükake ja eemaldage WLAN-kaardi klamber, mis kinnitab WLAN-kaableid [2]. 3 Ühendage WLAN-kaablid WLAN-kaardil asuvatest liitmikest lahti [3]. 4 Eemaldage WLAN-kaart liitmikust [4]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 39

40 WLAN-kaardi paigaldamine See ülesanne ETTEVAATUST: Selleks et WLAN-kaarti mitte vigastada, ärge pange selle alla kaableid. Sammud 1 Sisestage WLAN-kaart emaplaadil olevasse pessa [1]. 2 Ühendage WLAN-kaablid WLAN-kaardil asuvatesse liitmikesse [2]. 3 Asetage WLAN-kaardi klamber WLAN-kaablite kinnitamiseks WLAN-kaardi külge [3]. 4 Eemaldage üks (M2 3) kruvi, mis hoiab WLAN-klambrit WLAN-kaardi küljes [4]. 40 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

41 Järgmised sammud 1 Paigaldage aku 2 Paigaldage tagakaas 3 Paigaldage SD-mälukaart 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Pooljuhtketas / Intel Optane i mälumoodul M pooljuhtketta või Intel Optane i mälu eemaldamine valikuline Eeltingimused MÄRKUS: Enne Intel Optane i mälumooduli arvutist eemaldamist keelake Intel Optane i mälu. Lisateavet Intel Optane i mälu keelamise kohta leiate jaotisest Intel Optane i mälu keelamine 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 41

42 Sammud 1 Eemaldage kruvi (M2 3), mis kinnitab termoplaadi randmetoe ja klaviatuuri koostu [1] külge. 2 Keerake termoplaat ümber [2]. 3 Lükake ja eemaldage termoplaat pooljuhtketta / Intel Optane i kaardi pesast [3]. 4 Eemaldage kruvi (M2 2), mis kinnitab pooljuhtketta / Intel Optane i kaardi randmetoe ja klaviatuuri koostu [1] külge. 5 Libistage ja tõstke pooljuhtketas / Intel Optane i kaart randmetoe ja klaviatuuri koostult [2] maha. 42 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

43 M pooljuhtketta või Intel Optane i mälu paigaldamine valikuline Sammud 1 Lükake pooljuhtketta / Intel Optane i sakk pooljuhtketta / Intel Optane i pessa[1]. 2 Paigaldage kruvi (M2 2), mis hoiab pooljuhtketast / Intel Optane i kaarti randmetoe ja klaviatuuri mooduli küljes [2]. 3 Joondage ja paigaldage termoplaat pooljuhtketta / Intel Optane i kaardi pessa [1,2]. 4 Paigaldage üksik (M2 3) kruvi, mis kinnitab termoplaati randmetoe ja klaviatuuri mooduli külge [3]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 43

44 Järgmised sammud 1 Paigaldage aku 2 Paigaldage tagakaas 3 Paigaldage SD-mälukaart 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist M.2 pooljuhtketta eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku Sammud 1 Eemaldage kruvi (M2 3), mis hoiab pooljuhtketast randmetoe ja klaviatuuri mooduli küljes [1]. 2 Eemaldage pooljuhtketta klamber randmetoe ja klaviatuuri moodulilt [2]. 44 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

45 Pooljuhtketta klambri paigaldamine Sammud 1 Joondage ja paigaldage pooljuhtketta klamber randmetoe ja klaviatuuri moodulile [1]. 2 Paigaldage kruvi (M2 3), mis hoiab pooljuhtketast randmetoe ja klaviatuuri mooduli küljes [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 45

46 Järgmised sammud 1 Paigaldage aku 2 Paigaldage tagakaas 3 Paigaldage SD-mälukaart 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist M pooljuhtketta eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku Sammud 1 Eemaldage kruvi (M2 3), mis hoiab termoplaati randmetoe ja klaviatuuri mooduli küljes [1]. 2 Pöörake termoplaat ümber [2]. 3 Eemaldage termoplaat seda libistades pooljuhtketta pesast [3]. 46 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

47 4 Eemaldage üks (M2 2) kruvi, mis hoiab pooljuhtketast selle klambri küljes [1]. 5 Eemaldage pooljuhtketas seda libistades pooljuhtketta pesast [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 47

48 M pooljuhtketta paigaldamine Sammud 1 Sisestage pooljuhtketas emaplaadil olevasse pessa [1]. 2 Paigaldage üks (M2 3) kruvi, mis kinnitab pooljuhtketta selle klambri külge [2]. 48 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

49 3 Joondage ja paigaldage termoplaat pooljuhtketta külge [1,2]. 4 Paigaldage üksik (M2 3) kruvi, mis kinnitab termoplaati randmetoe ja klaviatuuri mooduli külge [3]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 49

50 Järgmised sammud 1 Paigaldage aku 2 Paigaldage tagakaas 3 Paigaldage SD-mälukaart 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Kõlarid Kõlarite eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku Sammud 1 Ühendage kõlari kaabel emaplaadi küljest lahti [1]. 2 Võtke lahti teip, mis hoiab kõlari kaableid randmetoe ja klaviatuuri mooduli küljes [2]. 3 Võtke lahti ja eemaldage kõlarikaabel randmetoe ja klaviatuuri mooduli juhikutelt [3]. 50 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

51 4 Tõstke kõlarid koos kaabliga randmetoe ja klaviatuuri moodulilt ära. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 51

52 Kõlarite paigaldamine See ülesanne MÄRKUS: Kui kõlarite eemaldamisel surutakse kummist kaitsekraed välja, lükake need tagasi enne kõlarite tagasi paigaldamist. Sammud 1 Asetage joonduspostide ja kummirõngaste abil kõlarid randmetoe ning klaviatuuri moodulil asuvatesse pesadesse. 52 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

53 2 Juhtige kõlari kaabel läbi randmetoe ja klaviatuuri moodulil asuvate suunamiskanalite [1]. 3 Kinnitage teip, mis hoiab kõlari kaableid randmetoe ja klaviatuuri mooduli küljes [2]. 4 Ühendage kõlari kaabel emaplaadiga [3]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 53

54 Järgmised sammud 1 Paigaldage aku 2 Paigaldage tagakaas 3 Paigaldage SD-mälukaart 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Süsteemi ventilaator Süsteemi ventilaatori eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku Sammud 1 Eemaldage VGA-plaadi kaabel [1] ja ekraanikaabel emaplaadi [2] küljest. 54 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

55 2 Võtke lahti ja eemaldage VGA-plaadi kaabel ja ekraanikaabel ventilaatori juhikutest [1]. 3 Eemaldage ventilaatori kaabel emaplaadi [2] küljest. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 55

56 4 Eemaldage kaks (M2 3) kruvi, mis kinnitavad ventilaatori randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [1]. 5 Tõstke ventilaator randmetoe ja klaviatuuri koostult [2] maha. 56 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

57 Süsteemi ventilaatori paigaldamine Sammud 1 Joondage ventilaatori kruviaugud randmetoe- ja klaviatuurimooduli kruviaukudega [1]. 2 Paigaldage kaks (M2,3) kruvi, mis kinnitavad ventilaatori randmetoe- ja klaviatuurimooduli [2] külge. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 57

58 3 Ühendage ventilaatori kaabel emaplaadile [1]. 4 Juhtige VGA-plaadi kaabel ja ekraanikaabel läbi ventilaatori juhikute [2]. 58 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

59 5 Ühendage VGA-plaadi kaabel [1] ja ekraanikaabel emaplaadiga [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 59

60 Järgmised sammud 1 Paigaldage aku 2 Paigaldage tagakaas 3 Paigaldage SD-mälukaart 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Jahutusradiaator Jahutusradiaatori eemaldamine UMA Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku Sammud 1 Keerake lahti neli kruvi, mis hoiavad jahutusradiaatorit emaplaadi küljes [1]. MÄRKUS: Keerake lahti kruvid jahutusradiaatorile märgitud järjekorras [1, 2, 3, 4]. 2 Tõstke jahutusventilaator emaplaadilt maha [2]. Jahutusradiaatori paigaldamine UMA Sammud 1 Asetage jahutusradiaator emaplaadile ja joondage selle kruviaugud emaplaadi kruviaukudega [1]. 2 Keerake jahutusradiaatorit emaplaadiga ühendavad neli kinnituskruvi järjestikku kinni, nagu jahutusradiaatoril on näidatud [2]. 60 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

61 Järgmised sammud 1 Paigaldage aku 2 Paigaldage tagakaas 3 Paigaldage SD-mälukaart 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Jahutusradiaatori eemaldamine diskreetne Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku Sammud 1 Keerake lahti seitse kruvi, mis hoiavad jahutusradiaatorit emaplaadi küljes [1]. MÄRKUS: Keerake lahti kruvid jahutusradiaatorile märgitud järjekorras [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]. 2 Tõstke jahutusventilaator emaplaadilt maha [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 61

62 Jahutusradiaatori paigaldamine diskreetne Sammud 1 Asetage jahutusradiaator emaplaadile ja joondage selle kruviaugud emaplaadi kruviaukudega [1]. 2 Keerake jahutusradiaatorit emaplaadiga ühendavad seitse kinnituskruvi järjestikku kinni, nagu jahutusradiaatoril on näidatud [2]. 62 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

63 Järgmised sammud 1 Paigaldage aku 2 Paigaldage tagakaas 3 Paigaldage SD-mälukaart 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist VGA-laiendusplaat VGA-laiendusplaadi eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku Sammud 1 Eemaldage VGA-laiendusplaadi kaabel [1] ja ekraanikaabel emaplaadi [2, 3] küljest. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 63

64 2 Eemaldage VGA-plaadi kaabel ja ekraanikaabel ventilaatori juhikutest. 64 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

65 3 Eemaldage kaks (M2 3) kruvi, mis kinnitavad VGA-laiendusplaadi randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [1]. 4 Tõstke VGA-laiendusplaat süsteemi [2] küljest ära. VGA-laiendusplaadi paigaldamine Sammud 1 Paigaldage VGA-laiendusplaat ning joondage VGA-laiendusplaadi kruviaugud randmetoe ja klaviatuuri koostul olevate kruviaukudega [1]. 2 Paigaldage VGA-laiendusplaat kahe kruvi (M2 3) abil randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 65

66 3 Juhtige VGA-plaadi kaabel ja ekraanikaabel läbi ventilaatori juhikute. 66 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

67 4 Ühendage VGA-plaadi kaabel [1] ja ekraanikaabel [2] emaplaadiga. Järgmised sammud 1 Paigaldage aku 2 Paigaldage tagakaas 3 Paigaldage SD-mälukaart 4 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Toitenupu paneel Toitenupu paneeli eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku 5 Eemaldage süsteemi ventilaator 6 Eemaldage ekraanisõlm Sammud 1 Avage riiv ja ühendage juhtnuppude plaadi kaabel süsteemi küljest lahti [1]. 2 Eemaldage elektrit juhtiv teip toitenupu paneeli [2] küljest. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 67

68 3 Eemaldage kaks (M2 3) kruvi, mis kinnitab toitenupu paneeli randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [3]. 4 Eemaldage toitenupuplaat koos randmetoe ja klaviatuuri koostu kaabliga [2]. 68 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

69 Toitenupu paneeli paigaldamine Sammud 1 Asetage toitenupu plaat randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [1]. 2 Paigaldage kaks (M2 3) kruvi, mis kinnitab toitenupu paneeli randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 69

70 3 Kinnitage toitenupu kaabel randmetoe ja klaviatuuri koostu [1] külge. 4 Lükake toitenupu kaabel emaplaadile ja sulgege riiv kaabli kinnitamiseks [2]. 70 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

71 Järgmised sammud 1 Paigaldage ekraanisõlm 2 Paigaldage süsteemi ventilaator 3 Paigaldage aku 4 Paigaldage tagakaas 5 Paigaldage SD-mälukaart 6 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Emaplaat Emaplaadi eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku 5 Eemaldage WLAN 6 Eemaldage mälu 7 Eemaldage SSD 8 Eemaldage süsteemi ventilaator 9 Eemaldage jahutusradiaator Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 71

72 10 Eemaldage ekraanisõlm Sammud 1 Eemaldage järgmised kaablid emaplaadi küljest: a toitenupu paneeli kaabel [1]; b edp-kaabel [2]; c sisend-/väljundseadme kaabel [3]; d HDD [4]; e puuteplaadi kaabel [5]; f klaviatuuri kaabel [6]. 2 Eemaldage järgmised kaablid emaplaadi küljest: a alalisvoolusisendi kaabel [1, 2]; b kõlari kaabel [3]. 72 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

73 3 Eemaldage kaks (M2 3) kruvi ja kaks (M2 2) kruvi, mis kinnitavad emaplaadi käepideme ja klaviatuurikomplekti [1] külge. 4 Tõstke emaplaat üles käepidemest ja klaviatuurikomplektist [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 73

74 Emaplaadi paigaldamine Sammud 1 Joondage emaplaadil olevad kruviaugud käepideme ja klaviatuurikomplekti kruviaukudega [1]. 2 Paigaldage kaks (M2 3) kruvi ja kaks (M2 2) kruvi, mis kinnitavad emaplaadi käepideme ja klaviatuurikomplekti [2] külge. 74 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

75 3 Ühendage järgmised kaablid emaplaadiga: a alalisvoolusisendi kaabel [1, 2]; b kõlari kaabel [3]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 75

76 4 Ühendage järgmised kaablid emaplaadiga: a toitenupu paneeli kaabel [1]; b edp-kaabel [2]; c sisend-/väljundseadme kaabel [3]; d HDD [4]; e puuteplaadi kaabel [5]; f klaviatuuri kaabel [6]. 76 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

77 Järgmised sammud 1 Paigaldage ekraanisõlm 2 Paigaldage jahutusradiaator 3 Paigaldage süsteemi ventilaator 4 Paigaldage SSD 5 Paigaldage mälu 6 Paigaldage WLAN 7 Paigaldage aku 8 Paigaldage tagakaas 9 Paigaldage SD-mälukaart 10 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Ekraanisõlm Ekraani mooduli eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 77

78 5 Eemaldage WLAN Sammud 1 Eemaldage juhtmevaba antenni kinnitav kleeplint ja ühendage antennid emaplaadi küljest lahti [1]. 2 Ühendage ekraani kaabel emaplaadil olevast liitmikust lahti [2, 3]. 3 Eemaldage ekraani kaabel randmetoe ja klaviatuuri koostu juhikutest [1]. 4 Eemaldage neli (M2,5 5) kruvi, mis kinnitavad vasaku ja parema hinge emaplaadi ning randmetoe ja klaviatuuri koostu [2] külge. 78 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

79 5 Tõstke randmetoe ja klaviatuuri koost nurga alla [1]. 6 Tõstke hinged üles, et vabastada randmetoe ja klaviatuuri koost ekraanisõlmelt [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 79

80 7 Lükake ning eemaldage randmetoe ja klaviatuuri koost ekraanisõlmelt. 80 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

81 8 Pärast kõigi eelnevate toimingute sooritamist jääb alles ekraanisõlm. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 81

82 Ekraanisõlme paigaldamine See ülesanne MÄRKUS: Veenduge, et hinged oleksid maksimaalselt avatud, enne kui paigaldate ekraanisõlme randmetoe- ja klaviatuurimooduli külge. Sammud 1 Joondage ja asetage randmetoe ja klaviatuuri koost ekraanisõlme hingede alla. 82 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

83 2 Vajutage hinged alla emaplaadile ja randmetoe ning klaviatuuri koostule [1]. 3 Paigaldage randmetoe ja klaviatuuri koost ekraanisõlmele [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 83

84 4 Juhtige ekraani kaabel läbi randmetoe ja klaviatuuri koostu juhikute [1]. 5 Paigaldage neli (M2,5 5) kruvi, mis kinnitavad vasaku ja parema hinge emaplaadi ning randmetoe ja klaviatuuri koostu külge [2]. 84 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

85 6 Ühendage traadita antennikaablid ja kinnitage kleeplint, mis fikseerib selle emaplaadi külge [1]. 7 Ühendage ekraanikaabel emaplaadil oleva liitmikuga [2, 3]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 85

86 Järgmised sammud 1 Paigaldage WLAN 2 Paigaldage aku 3 Paigaldage tagakaas 4 Paigaldage SD-mälukaart 5 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Ekraani raam Ekraani raami eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku 5 Eemaldage WLAN 6 Eemaldage ekraanisõlm Sammud 1 Vajutage ekraani hingede katte mõlemaid külgi ja tõstke see ekraani tagakaanelt üles. 2 Kangutage ekraani raami siseservi. 86 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

87 3 Tõstke raam ekraanimoodulilt ära. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 87

88 Ekraani raami paigaldamine Sammud 1 Joondage ekraani raam ekraani tagakaanega. 88 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

89 2 Vajutage ekraani raam ettevaatlikult klõpsuga paika. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 89

90 Järgmised sammud 1 Paigaldage ekraanisõlm 2 Paigaldage WLAN 3 Paigaldage aku 4 Paigaldage tagakaas 5 Paigaldage SD-mälukaart 6 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Ekraanipaneel Ekraanipaneeli eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku 5 Eemaldage WLAN 6 Eemaldage ekraanisõlm 7 Eemaldage ekraaniraam 90 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

91 Sammud 1 Eemaldage neli (M2 2,5) kruvi, mis kinnitavad ekraanipaneeli ekraani tagakaane [1] külge. 2 Tõstke ekraanipaneel üles ja keerake see ümber [2]. 3 Eemaldage teip, mis kinnitab ekraani kaabli ekraanipaneeli taha [1]. 4 Tõstke sulgur üles ja ühendage ekraanikaabel ekraanipaneeli kaabli liidesest lahti [2]. 5 Tõstke ekraanipaneel ekraani tagakaanelt [3] ära. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 91

92 MÄRKUS: Ärge tõmmake ega vabastage venivaid teipe ekraanipaneelilt. Klambreid ei ole vaja ekraanipaneelilt eemaldada. 6 Pärast kõigi eelnevate toimingute sooritamist jääb alles ekraanipaneel. 92 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

93 Ekraanipaneeli paigaldamine Sammud 1 Asetage ekraanipaneel tasasele ja puhtale pinnale. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 93

94 2 Ühendage ekraani kaabel ekraanipaneeli tagaküljel asuvasse liitmikku ja sulgege kaabli kinnitamiseks lukusti [1]. 3 Kinnitage teip, mis hoiab ekraani kaablit ekraanipaneeli [2] tagaküljel. 4 Pöörake ekraanipaneel ümber ja asetage see ekraani tagakaanele [3]. 94 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

95 5 Joondage ekraanipaneeli kruviaugud ekraani tagakaane kruviaukudega [1]. 6 Paigaldage neli (M2 2,5) kruvi, mis kinnitavad ekraanipaneeli ekraani tagakaane külge [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 95

96 Järgmised sammud 1 Paigaldage ekraani raam 2 Paigaldage ekraanisõlm 3 Paigaldage WLAN 4 Paigaldage aku 5 Paigaldage tagakaas 6 Paigaldage SD-mälukaart 7 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Ekraani hinged Ekraani hingede eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku 5 Eemaldage WLAN 6 Eemaldage ekraanisõlm 7 Eemaldage ekraaniraam 96 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

97 8 Eemaldage ekraanipaneel Sammud 1 Eemaldage kuus (M2,5 2,5) kruvi ja kaks (M2 2,5) kruvi, mis kinnitavad hinged ekraani tagakaane [1] külge. 2 Tõstke hinged ja klambrid ekraani tagakaane [2] küljest ära. Ekraani hingede paigaldamine Sammud 1 Joondage hingede ja kinnitusklambrite kruviavad ekraani tagakaane [1] kruviavadega. 2 Paigaldage kuus (M2,5 2,5) kruvi ja kaks (M2 2,5) kruvi, mis kinnitavad hinged ekraani tagakaane [2] külge. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 97

98 Järgmised sammud 1 Paigaldage ekraanipaneel 2 Paigaldage ekraani raam 3 Paigaldage ekraanisõlm 4 Paigaldage WLAN 5 Paigaldage aku 6 Paigaldage tagakaas 7 Paigaldage SD-mälukaart 8 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Ekraani kaabel 98 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

99 Ekraanikaabli eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku 5 Eemaldage WLAN 6 Eemaldage ekraanisõlm 7 Eemaldage ekraaniraam 8 Eemaldage ekraanipaneel Sammud 1 Eemaldage kaamerakaabel ja ekraanikaabel ekraani tagakaane juhikutest [1, 2]. 2 Tõmmake ära kleeplint, mis kaamerakaablit kinni hoiab 3,4,5. 3 Tõstke kaamerakaabel ning ekraanikaabel ekraani tagakaane küljest ära. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 99

100 Ekraanikaabli paigaldamine Sammud 1 Asetage ekraanikaabel ja kaamera kaabel ekraani tagakaanele. 100 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

101 2 Juhtige ekraani kaabel ja kaamera kaabel läbi ekraani tagakaane ning antenni moodulil asuvate suunamiskanalite [1,2]. 3 Kinnitage kleeplint, mis kaamerakaablit kinni hoiab [3,4,5]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 101

102 Järgmised sammud 1 Paigaldage ekraanipaneel 2 Paigaldage ekraani raam 3 Paigaldage ekraanisõlm 4 Paigaldage WLAN 5 Paigaldage aku 6 Paigaldage tagakaas 7 Paigaldage SD-mälukaart 8 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Kaamera Kaamera eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku 102 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

103 5 Eemaldage WLAN 6 Eemaldage ekraanisõlm 7 Eemaldage ekraaniraam 8 Eemaldage ekraanipaneel Sammud 1 Eemaldage kaamera plastist ekraanipliiatsi abil ettevaatlikult ekraani tagakaane [1] küljest. 2 Ühendage kaamera kaabel kaameramooduli küljest lahti [2]. 3 Tõstke kaameramoodul ekraani tagakaanelt [3] ära. 1 Follow the below procedure to remove the camera in systems with the Touch functionality. 4 Eemaldage ekraani tagakaanelt [1] teip, mis kaamerat paigal hoiab. 5 Tõstke kaameramoodul ekraani tagakaanelt [2] ära. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 103

104 Kaamera paigaldamine Sammud 1 Kinnitage kaameramoodul joondusposti abil ekraani tagakaanele [1]. 2 Juhtige kaamera kaabel läbi suunamiskanalite [2]. 3 Ühendage kaamera kaabel kaameramooduliga [3]. 104 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

105 1 Follow the below procedure to install the camera in systems with the Touch functionality. 4 Joondage ja paigaldage kaameramoodul ekraani tagakaanele [1]. 5 Kinnitage teip, mis hoiab kaamerat ekraanipaneeli tagaküljel [2]. Komponentide eemaldamine ja paigaldamine 105

106 Järgmised sammud 1 Paigaldage ekraanipaneel 2 Paigaldage ekraani raam 3 Paigaldage ekraanisõlm 4 Paigaldage WLAN 5 Paigaldage aku 6 Paigaldage tagakaas 7 Paigaldage SD-mälukaart 8 Järgige protseduuri jaotises Pärast arvuti sees toimetamist Randmetoe ja klaviatuuri koost Randmetoe- ja klaviatuurimooduli eemaldamine Eeltingimused 1 Järgige protseduuri jaotises Enne arvuti sees toimetamist 2 Eemaldage SD-mälukaart 3 Eemaldage tagakaas 4 Eemaldage aku 106 Komponentide eemaldamine ja paigaldamine

Dell Vostro 3583 Hooldusjuhend

Dell Vostro 3583 Hooldusjuhend Dell Vostro 3583 Hooldusjuhend Regulatiivne mudel: P75F Regulatiivne tüüp: P75F010 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada.

Rohkem

OptiPlex XE3 Tower Hooldusjuhend

OptiPlex XE3 Tower Hooldusjuhend OptiPlex XE3 Tower Hooldusjuhend Regulatiivne mudel: D18M Regulatiivne tüüp: D18M005 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada.

Rohkem

Dell Precision 7730 Pooljuhtketta paigaldamise juhend

Dell Precision 7730 Pooljuhtketta paigaldamise juhend Dell Precision 7730 Pooljuhtketta paigaldamise juhend Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet paremini kasutada. ETTEVAATUST: ETTEVAATUST

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Chromebook Lahtivõtmise ja kokkupanemise juhend – ainult Delli sertifitseeritud tehnikutele kasutamiseks

Chromebook Lahtivõtmise ja kokkupanemise juhend – ainult Delli sertifitseeritud tehnikutele kasutamiseks Chromebook 11 3180 Lahtivõtmise ja kokkupanemise juhend ainult Delli sertifitseeritud tehnikutele kasutamiseks Regulatiivne mudel: P26T Regulatiivne tüüp: P26T002 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Dell Latitude 3500 Seadistuse ja tehniliste näitajate juhend

Dell Latitude 3500 Seadistuse ja tehniliste näitajate juhend Dell Latitude 3500 Seadistuse ja tehniliste näitajate juhend Regulatiivne mudel: P86F Regulatiivne tüüp: P86F001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Lenvo ideapad IKB

Lenvo ideapad IKB Lenovo ideapad 710S-13IKB Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutusning kasutusjuhistega. Märkused Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Kõige värskema

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

StandardBooks_versiooni_uuendusWin

StandardBooks_versiooni_uuendusWin Versiooni uuendamine Standard Books 7.2 põhjal Windows 7 või uuemale operatsioonisüsteemile SISUKORD 1. ÜKSIKKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE...lk 2 2. SERVER/MITMEKASUTAJA VERSIOONI INSTALLEERIMINE.lk

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_9020_AIO

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_9020_AIO KASUTUSJUHEND OPTIPLEX 9020 ALL IN ONE Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: DLdist@DLdist.ee www.dldist.ee Ametlikud müügi- ja hoolduskeskused:

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lühijuhend Turvaline juurdepääs, ühiskasutus ja salvestusruum failide jaoks. Rohkem võimalusi olenemata sellest, kus te asute! Logige oma Office 365 tellimusse sisse ja valige rakendusekäiviti kaudu SharePoint.

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_E5550

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND_E5550 KASUTUSJUHEND DELL LATITUDE E5550 Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: DLdist@DLdist.ee www.dldist.ee Ametlikud müügi- ja hoolduskeskused:

Rohkem

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND 3450

Microsoft Word - KASUTUSJUHEND 3450 KASUTUSJUHEND DELL LATITUDE 3450 Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: DLdist@DLdist.ee www.dldist.ee Ametlikud müügi- ja hoolduskeskused:

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Riistvara kasutusjuhend HP Compaq 6005 Pro Microtower Business PC

Riistvara kasutusjuhend HP Compaq 6005 Pro Microtower Business PC Riistvara kasutusjuhend HP Compaq 6005 Pro Microtower Business PC Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet võidakse ette teatamata muuta. Microsoft,

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Alustamine HP sülearvuti

Alustamine HP sülearvuti Alustamine HP sülearvuti Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Microsoft, Windows ja Windows

Rohkem

EE12053 Teine väljaanne November 2016 Elektrooniline kasutusjuhend

EE12053 Teine väljaanne November 2016 Elektrooniline kasutusjuhend EE12053 Teine väljaanne November 2016 Elektrooniline kasutusjuhend TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi paljundada,

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com

Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Müük (Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara) Paigaldusjuhend bifree.ee qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) tarkvara 2 Seadistamise etapid 1. Laadige alla ja installeerige Qlik Sense Desktop. 2. Laadige

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

Dell Precision 7530 Seadistamise ja tehniliste andmete juhend

Dell Precision 7530 Seadistamise ja tehniliste andmete juhend Dell Precision 7530 Seadistamise ja tehniliste andmete juhend Regulatiivne mudel: P74F Regulatiivne tüüp: P74F001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab

Rohkem

SPORTident Air+

SPORTident Air+ Tarmo Klaar 2012-2013 Esimene koolitus Eestis 2012, Põlvas Ülevaade Uus riistvara Vana tarkvara Proovime kasutada, näited Põhineb hetkel teadaoleval funktsionaalsusel. Tootja ei ole veel lõplikku versiooni

Rohkem

View PDF

View PDF Acer Aspire V17 - nitroga sülearvuti 6. november 2015-1:56 Autor: AM Kui kiirete ja vihaste autode maailmast tulev kasutaja istub Acer Aspire V17 Nitro Black Editioni taha, siis mõne aja pärast hakkab

Rohkem

EE7093 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012

EE7093 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012 EE7093 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012 Sisukord Sisukord... 2 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta... 6 Ettevaatusabinõud... 7 Sülearvuti ettevalmistamine...11

Rohkem

User Guide

User Guide Riistvara teatmik HP ProDesk 400 G2.5 SFF Business PC Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows on Microsofti ettevõtete rühma USA-s registreeritud kaubamärgid. Käesolevas

Rohkem

KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_7010

KASUTUSJUHEND_ Dell_Optiplex_7010 KASUTUSJUHEND DELL OPTIPLEX 7010 (Mini-Tower, Desktop, Small Form, Ultra Small Form) Ametlik maaletooja Eestis: DL Distributors OÜ Aadress: Veerenni 58A, 11314 Tallinn Tel: 644 3355 E-mail: DLdist@DLdist.ee

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

User Guide

User Guide Kasutusjuhend Copyright 2012 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omanikule kuuluv kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Intel on ettevõtte Intel

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2016 HP Development Company, L.P. AMD on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärk. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja HP Inc. kasutab seda litsentsi alusel. Intel,

Rohkem

EE11526 Teine väljaanne Mai 2016 Elektrooniline kasutusjuhend

EE11526 Teine väljaanne Mai 2016 Elektrooniline kasutusjuhend EE11526 Teine väljaanne Mai 2016 Elektrooniline kasutusjuhend TEAVE AUTORIÕIGUSE KOHTA Käesoleva kasutusjuhendi ühtegi osa, kaasa arvatud selles kirjeldatud tooteid ja tarkvara, ei tohi paljundada, edastada,

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

EE7702 Notebook PC kasutusjuhend November 2012

EE7702 Notebook PC kasutusjuhend November 2012 EE7702 Notebook PC kasutusjuhend November 2012 Sisukord 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta... 6 Ettevaatusabinõud... 7 Sülearvuti ettevalmistamine...11

Rohkem

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1

Nokia Bluetooth-peakomplekt BH /1 Nokia Bluetooth-peakomplekt BH-213 1 2 4 3 5 7 6 9 11 8 10 9210874/1 VASTAVUSKINNITUS Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-127W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärk. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi

Rohkem

Dell OptiPlex 7460 All-in-One Häälestamine ja tehniliste näitajate juhend

Dell OptiPlex 7460 All-in-One Häälestamine ja tehniliste näitajate juhend Dell OptiPlex 7460 All-in-One Häälestamine ja tehniliste näitajate juhend Regulatiivne mudel: W19C Regulatiivne tüüp: W19C001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet,

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

K-7_PC Connect_est

K-7_PC Connect_est e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 1 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Digitaalne peegelkaamera PC Connect e001_kb474_qg_pc_7.fm Page 2 Tuesday, May 12, 2009 10:27 AM Täname teid, et ostsite PENTAX Q digitaalkaamera.

Rohkem

EE7051 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012

EE7051 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012 EE7051 Notebook PC kasutusjuhend Veebruar 2012 Sisukord Sisukord... 2 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta... 6 Ettevaatusabinõud... 7 Sülearvuti ettevalmistamine...11

Rohkem

EE7187 Notebook PC kasutusjuhend Märts 2012

EE7187 Notebook PC kasutusjuhend Märts 2012 EE7187 Notebook PC kasutusjuhend Märts 2012 Sisukord Sisukord... 2 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta... 6 Ettevaatusabinõud... 7 Sülearvuti ettevalmistamine...11

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

Dell Precision in-1 Häälestuse ja tehniliste näitajate juhend

Dell Precision in-1 Häälestuse ja tehniliste näitajate juhend Dell Precision 5530 2-in-1 Häälestuse ja tehniliste näitajate juhend Regulatiivne mudel: P73F Regulatiivne tüüp: P73F001 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet,

Rohkem

Precision Tower 3630 Seadistus ja tehnilised andmed

Precision Tower 3630 Seadistus ja tehnilised andmed Precision Tower 3630 Seadistus ja tehnilised andmed Regulatiivne mudel: D24M Regulatiivne tüüp: D24M003 Märkused, ettevaatusabinõud ja hoiatused MÄRKUS: MÄRKUS tähistab olulist teavet, mis aitab teil seadet

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G970F/DS SM-G973F/DS SM-G975F/DS Estonian. 03/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 11 Seadme paigutus ja funktsioonid

Rohkem

View PDF

View PDF Galaxy XCover 4 purunematu nutitelefon neile, kellel midagi juba katki läinud 26. märts 2017-19:25 Autor: AM Kestvustelefonidega on tavaliselt see lugu, et nende poole hakatakse vaatama siis, kui oled

Rohkem

EE7523 Notebook PC kasutusjuhend 15.6 : B53 Seeria 14.0 : B43 Seeria November 2012

EE7523 Notebook PC kasutusjuhend 15.6 : B53 Seeria 14.0 : B43 Seeria November 2012 EE7523 Notebook PC kasutusjuhend 15.6 : B53 Seeria 14.0 : B43 Seeria November 2012 Sisukord Sisukord... 2 1. Sülearvuti tutvustus Käesolevast kasutusjuhendist... 6 Märkused kasutusjuhendi kohta... 6 Ettevaatusabinõud...

Rohkem

Kasutusjuhend

Kasutusjuhend Kasutusjuhend Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on selle omaniku kaubamärk ja Hewlett-Packard Company kasutab seda litsentsi alusel. Intel on ettevõtte Intel Corporation

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

Page 1 of 5 Tehniline Allikas: Pereregistri Kasutusjuhend Sisukord 1 Töö rahvastikuregistri menetlustarkvaraga 1.1 RR menetlustarkvara töökoha riistvara ning andmesideühendus 1.2 Klienditarkvara installeerimisele

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0

KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 KASUTUSJUHEND SM-G398FN/DS Estonian. 06/2019. Rev.1.0 www.samsung.com Sisukord Põhiline 4 Üldteave 7 Olukorrad ja lahendused, kui seade üle kuumeneb 10 Seadme paigutus ja funktsioonid 14 Aku 19 SIM või

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

ESET Smart Security Premium

ESET Smart Security Premium KIIRJUHEND Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / Home Server 2011 Selle dokumendi uusima versiooni allalaadimiseks klõpsake siin. ESET Smart Security Premium on universaalne Interneti turbetarkvara.

Rohkem

Operatsioonisüsteemide ehitus

Operatsioonisüsteemide ehitus Lõimed Ülevaade Lõime mõiste Lõimede mudelid Probleemid lõimedega seoses Pthreads Solarise lõimed Windows 2000 lõimed Linuxi lõimed Java lõimed VARMO VENE & MEELIS ROOS 2 Ühe- ja mitmelõimelised protsessid

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem