2015_KA1_NV_naidistaotlusvorm_inglise keeles_v2.pdf

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "2015_KA1_NV_naidistaotlusvorm_inglise keeles_v2.pdf"

Väljavõte

1 TÄHELEPANU! Enne taotluse täitmist tutvuge programmijuhendiga ( Programme A. General Information Guide), viige end kurssi rahvusvahelise noortevahetuse olemuse ja tingimustega (võtmetegevus ehk key action KA: Noorte ja This application form consists of the following main sections: - Context: this section asks for general information about the type of noorsootöötajate project proposal youõpiränne). want to submit and about the Agency Pidage meeles, et noortevahetuse korraldamine (sh taotluse täitmine) on that will receive, assess and select your proposal; kaasake protsessi võimalusel osapooli! - Participating organisation(s): this section asks formeeskonnatöö, information about the applicant organisation and kõiki - if relevant - about any Taotlust täites järgige juuresolevaid täpsustusi. Taotluses tuleb täita kõik other organisation involved as partners in the project; roosaka taustaga kastid. Hallid kastid täituvad automaatselt. Mida - Description of the project: this section asks for information about all the stages of the project: preparation, implementation of konkreetsemalt main activities (meaning the Mobility activities) and follow-up; ja selgemalt teie asjad on kirjeldatud, seda parem on projekti hinnata! - Budget: in this section you will be asked to give information about the amount of the EU grant you request; Kõik abimaterjalid leiate SA Archimedes Noorteagentuuri koduleheküljelt - Check List/Data Protection Notice/Declaration of Honour: in these sections, the applicant is made aware of important conditions Küsimuste tekkimisel võtke julgelt ühendust. linked to the submission of the grant request; Kasutage ka eeltähtaja võimalust! - Annexes: in this section, the applicant needs to attach additional documents that are mandatory for the completion of the Edu! application. - Submission: in this section, the applicant will be able to confirm the information provided and to submit the form online. For more information on how to fill in this application form, you can read the Technical Guidelines for e-forms. For more information on the award criteria according to which the quality assessment of this application will be done please refer to the Programme Guide. B. Context Programme Key Action Learning Mobility of Individuals Action Pidage meeles, et taotlus tuleb esitada õigeaegselt, Mobility of learners and staff Action Type Call 05 Round Round Deadline for Submission (dd-mm-yyyy hh:nn:ss - Brussels, Belgium Time) :00:00 Language used to fill in the form arvestades seejuures ka konkreetset taotluse esitamise kellaaega. Taotlustähtaegade kohta leiate info: taotlustahtajad/. Soovitatav on taotlus esitada päev enne tähtaega, nii on omal rahulikum ning kindlam! Taotlust võid täita kas eesti või inglise keeles. Valige omale sobivam. NB! Soovituslik, et see oleks teie koostööpartneritega kooskõlastatud. B.. Project Identification Project Title Pealkiri loob esmamulje. oma projektile lühike Pealkiri loob esmamulje. PangePange oma projektile lühike pealkiri, mispealkiri, iseloomustab mis iseloomustab projekti teemat/spetsiifikat. projekti teemat/spetsiifikat. See võib olla loov ja intrigeeriv! Oluline, et see siiski seostuks See võib olla loov ja intrigeeriv! Oluline, et see siiski seostuks projekti sisuga. projekti sisuga. Project Acronym Project Start Date (dd-mm-yyyy) Project Duration (Months) Project End Date (dd-mm-yyyy) Noortevahetuse projekt tervikuna võib kesta 3-4 kuud. NB!Projekt saab Kõige varasemalt 3 kuud peale taotlustähtaega! alata kõige varem 3 kuud peale taotlustähtaega. Projekti kestuse all peetakse silmas ajaraami ehk perioodi, millal toimub projekti tegevuste elluviimine sh ettevalmistus (nt ettevalmistav kohtumine APV), põhitegevus(ed) ehk siis noortegruppide kohtumine (5- päeva), järeltegevused tulemuste levitamiseks ja lõplik analüüs. Projekti kestusesse ei kuulu planeerimistegevused (enne taotluse esitamist) ja lõpparuande koostamise aeg (selleks on max 60 päeva pärast projektiperioodi lõppu). Page of 3

2 Applicant Organisation Full Legal Name (Latin characters) Form hash code B3BDA6F58A6FA B.. National Agency of the Applicant Organisation Identification EE0 (EESTI) For further details about the available National Agencies, please consult the following page: Valige programmi agentuur, kuhu projekt esitatakse. Eesti taotlejad esitavad projektid SA Archimedes Noorteagentuuri ning valivad siinkohal EE0 (EESTI). Enne vormi täitmisega alustamist tasub tutvuda põhjalikumalt NV olemuse kirjeldusega kodulehelt: euroopa.noored.ee/rahastus/noortevahetus/ Tutvuge ka noortevahetuse: - tingimustega - prioriteetidega - rahastusreeglitega - hindamiskriteerumitega - projekti kvaliteedi aspektidega NB! Abimaterjal: harjutusvihik selgituste, soovituste ja ülesannetega projektiide arendamiseks asub siin: LISAINFO projekti loogikast, eesmärgistamisest ja etappide planeerimisest käsiraamatus T-kit 3 Project management: Projektijuhtimine (eesti/inglise/vene keeles) Page of 3

3 C. Participating organisation(s) C.. Applicant Organisation PIC Full legal name (National Language) Full legal name (Latin characters) Ennekõike registreeri oma organisatsioon/noortegrupp osalejate portaalis. Registreeri oma organisatsioon/noortegrupp osalejate protaalis LISAINFO: registreerimine-/ Sisestades oma PIC numbri ning vajutades Check PIC täituvad lahtrid organisatsiooni kohta automaatselt infoga, mis esitasite PIC koodi tehes. Seda infot saab muuta läbi oma ECAS konto. Acronym National ID (if applicable) Department (if applicable) Address Country Region P.O. Box Post Code CEDEX City Website Telephone Telephone Fax C... Profile Type of Organisation Is your organisation a public body? Organisatsiooni tüübina saate nimekirjast valida enda organisatsiooniga selgeimalt seostuva nimetuse. Kui sobivat ei leia, võid märkida Muu/Other. Is your organisation a non-profit? Is your organisation: a public body at yes/no No regional/national level; an association of regions; a European Grouping of Territorial Cooperation; or a profit-making body active in Corporate Social Responsibility? NB! Regionaalsel ja riiklikul tasandi avalik-õiguslikud esindajad saavad 50% toetussummast ning siinkohas jah vajutades teeb taotlusvorm automaatse muudatuse eelarves. Page 3 of 3

4 C... Accreditation Have you received any type of accreditation before submitting this application? Accreditation Type C..3. Background and Experience Please briefly present your organisation. Accreditation Reference Kes te olete? Milline on teie taust? Miks te soovite antud teema/probleemiga tegeleda? Miks see teile korda läheb, mida ootate projektis osalemisest, millist kogemust või väljakutset otsib teie meeskond, mida soovite läbi projekti õppida? jne Olge konkreetsed ja ausad! Teie organisatsiooni / -grupi lühikirjeldus. Tooge siinkohal välja: -millal organisatsioon asutati või oma organisatsiooni/grupi eesmärk (soovi korral ka missioon ja visioon), -valdkond, milles tegutsete; millised on teie põhilised igapäevategevused sh suurüritused, -kus teie organisatsioon asub ning milliseid võimalusi see pakub, -oma sihtgrupp, kellega põhiliselt tegutsete ning selle suurus, -selgitage, kes on teie organisatsiooni meeskond ja liikmed (nii palgalised kui vabatahtlikud), kui on, siis ka koostööpartnerid/ katusorganisatsioonidesse kuuluvus. NB! Kui noortegrupp, siis mis taustaga ja kui vanad on liikmed? Millal/kuidas/kelle eestvedamisel tekkis teie grupp? Kas ja kellega teete koostööd, mille nimel ja kui kaua tegutsete? jne What are the activities and experience of your organisation in the areas relevant for this application? Siinkohal tasub välja tuua: - millised on analoogsetes projektides osalemise või korraldamise kogemused- Eestis ja/või välismaal? -kas olete kokku puutunud programmi või varasema Euroopa Noored (Youth in Action) programmiga. Kui jah, siis millised on olnud kogemused ning nendest omandatu ja selle väärtus. -mis seos on projekti teemaga - miks teie organisatsioon/grupp on hea just antud projekti elluviimiseks? Nt kas eelnev kogemus/pädevus või vastupidi puudub kogemus, motiiviks on pigem huvi ja enesearendamise vajadus? Kirjeldage ka oma võimekust ja motivatsiooni antud projektis: miks tahate antud projekti ellu viia? Please give information on the key staff/persons involved in this application and on the competences and previous experience that they will bring to the project. Palun täpsustage, kes on need võtmeisikud teie organisatsioonist/grupist kes tegelevad just selle projektiga? Pidage meeles, et noortevahetuse projekti puhul võtmeisikud = grupijuhid. Palun tooge välja, kui on juba teada, kes nad on, mis on nende eelnev kogemus antud valdkonnas ning pädevused, mis on vajalikud projekti elluviimiseks. NB!Grupijuhiks võib olla noorsootöötaja, õpetaja, treener, huviringi juhendaja jt. Aga see inimene võib olla ka üks noor teie meeskonnast, kui tal on piisavalt kogemust, motivatsiooni ja oskusi, et gruppi juhtida ja meeskonnale tuge pakkuda. Grupijuht peab olema vähemalt 8-aastane (vanuse ülempiiri ei ole). Page 4 of 3

5 Have you applied for/received a grant from any European Union programme in the months preceding this application? Yes Please indicate: EU Programme Year Project Identification or Contract Number Applicant/Beneficiary Name C..4. Legal Representative Title Gender First Name Palun esitage kindlasti korrektne info projekti vastutava isiku ehk allkirjastaja ning kontaktisiku kohta. Nende (ennekõike kontaktisikuga) isikutega võtame ühendust nii projekti menetlemise kui ka toetuse saamise korral elluviimise ajal ühendust eeskätt just e-posti teel. Family Name Department Position Telephone If the address is different from the one of the organisation, please tick this box C..5. Contact Person TÄHTIS INFO: Juhime tähelepanu, et positiivse otsuse korral saadetakse kontaktisiku ja vastutava isiku e-posti aadressile kutse projekti aruandlusportaali Mobility Tool+ (MT). Title Gender First Name Family Name Department Position Selleks, et te antud e-posti aadressidega Mobility Tool+ portaali sisse saaksite, tuleb nendele aadressidele (või ühele neist) luua kasutajakonto EK Autentimisteenuse (ECAS) koduleheküljel NB! Võimalusel pange palun üheks aadressiks organisatsiooni üldaadress, mis on juba ECAS kontoga seotud (see, millega olete teinud organisatsioonile PIC koodi). Telephone If the address is different from the one of the organisation, please tick this box Page 5 of 3

6 C.. Partner Organisation PIC Full legal name (National Language) Full legal name (Latin characters) Acronym National ID (if applicable) Department (if applicable) Address Country Noortevahetuse korraldamiseks on vaja vähemalt ühte partnerit mõnest ELi või ELi naabruspiirkonna riigist. Partnereid võib olla ka rohkem. Oluline on, et teie partnerid oleksid projekti elluviimisest samavõrd huvitatud, kui teie ise, ning valmis projekti planeerimisse ja korraldamisse panustama. Kui teete projekti koostöös nn programmi partnerriikidega ( rahastus/osalevad-riigid/), peate arvestama, et taotlust on siiski võimalik esitada ainult programmiriikide agentuuridele. Kohe alguses peaks partneritega läbi rääkima järgmist: Millises riigis toimub põhitegevus? Iga tegevuse (inglise keeles Activity) puhul peab olema vähemalt üks saatev ja kindlasti üks vastuvõttev partner. Region P.O. Box Post Code CEDEX City Website Telephone Telephone Fax C... Profile Type of Organisation Is the partner organisation a public body? Is the partner organisation a non-profit? C... Accreditation Nupp add partner annab sulle võimaluse esitada konkreetne info kõigi projekti kaasatud ametlike projektipartnerite kohta. NB! Iga kaasatud partneri kohta peab projektitaotlusele olema lisatud ka nõuetekohaselt vormistatud ja allkirjastatud partneri kinnituskiri ehk mandaat - vt lisa: noored.ee/rahastus/taotlemine/taotlusetaitmine/ Has the organisation received any type of accreditation before submitting this application? Accreditation Type Accreditation Reference Page 6 of 3

7 C..3. Background and Experience Please briefly present the partner organisation. Hea partnerlus on kvaliteetse projekti eelduseks ja üheks peamiseks õnnestumise (või ka ebaõnnestumise) võtmeks. Antud punkt C..3. on partneri hea võimalus ise kirjutada*, milline on tema taust, huvi, motivatsioon, roll projektis jne. *isegi kui teie projekti taotlusvorm on eestikeelne kirjutab partner inglise keeles, tõlkida lisaks eesti keelde pole vaja. What are the activities and experience of the organisation in the areas relevant for this application? Partneri ülesanne on kirjutada oma organisatsiooni/grupi kohta: lühike ülevaade nende taustast, tegevustest ja osalevast grupist (sh grupijuhi ja osalevate noorte profiil, mida on juba teada). Paluge neil lähtuda samadest soovitustest ja põhimõtetest, mis esitatud taotleva organisatsiooni kirjeldamise juures (punkt C..3). Please give information on the key staff/persons involved in this application and on the competences and previous experience that they will bring to the project. Tungivalt soovituslik on lähtuda samadest põhimõtetest, mis esitatud taotleva organisatsiooni kirjeldamise juures (punkt C..3). NB! Mida konkreetsem kirjeldus, seda parem on! Taotluse kvaliteedi hindajad ootavad, et partner vastab küsimustele lähtudes just antud projekti spetsiifikast. Ärge kahelge copy-paste ehk kopeeri-kleebi meetodiga kokkupandud teksti on kohe näha, mis näitab pealiskaudset suhtumist. Sisu ei ole enam tõsiseltvõetav. Page 7 of 3

8 C..4. Legal Representative Title Gender First Name Family Name Department Position Telephone If the address is different from the one of the organisation, please tick this box C..5. Contact Person Title Gender First Name Family Name Department Position Telephone If the address is different from the one of the organisation, please tick this box Veenduge, et vormil on andmed korrektsed. Page 8 of 3

9 D. Description of the Project Why do you want to carry out this project? What are its objectives? How does it link to the objectives of the programme and this specific key action? What are the issues and needs are you seeking to address through this project? Siinkohal on vaja anda selge ja põhjalik ülevaade selle kohta, miks on projekti elluviimine vajalik, mis selle elluviimise läbi muutub ning kuidas seostub see programmiga. Selgitage oma projekti konteksti, idee leidmist ja teema valiku põhjendust. Kirjeldage, miks on oluline selle NV projekti elluviimine? Kes, millal ja miks otsustas, et seda projekti on vaja? Pange kirja lühidalt ja konkreetselt, millised on teie projekti eesmärgid? Eesmärk peab püstitama nõuded projekti oodatavale lõpptulemusele - mida soovime saavutada, muuta, mõjutada? Mõelge samuti õpieesmärkidele: mida tahaks projekti vältel õppida, endas arendada, kogeda? NIPP: Eesmärk ei ole sama, mis tegevus, tegevusi tehakse eesmärgi saavutamiseks. Nt ei saa projekti eesmärgiks olla projekti elluviimine või lihtsalt selle kogemuse saamine. Seostage oma eesmärgid valitud teema(de)ga: millest lähtusite projekti teema valikul? Kas ja kuidas toimus osalejate motivatsiooni, huvide, eelteadmiste ja õpivajaduste analüüs? Tooge välja ning selgitage, milliste eesmärkide saavutamisele teie projekti elluviimine kaasa aitab ja kuidas. Lisainfot eesmärkide kohta leiad programmijuhendist: noored.ee/rahastus/programmist/ programmijuhend/ How did you choose your project partners? What experiences and competences will they bring to the project? Please also describe how the project meets the needs and objectives of your partners. Palun kirjeldage, mille põhjal valisite projektipartneriteks just need grupid/organisatsioonid? Varasem koostöö? Selgitage ka partnerite pädevusi ja kogemusi ning seda, kuidas need saavad olla abiks kvaliteetse projekti elluviimisele. Oluline kirjeldada ka seda, kuidas vastab projekt partnerite vajadustele, ootustele, motivatsioonile. Selle tekstiosa kirjutamisel on tähtis konsulteerida partneritega. What are the most relevant topics addressed by your project? Valige -3 teemat, millega teie projekt ennekõike tegeleb. Eriti oluline, et projekti teema tuleks siiski noortelt endilt, vastaks nende huvidele ning noored ise oleksid motiveeritud panustama nii projekti ettevalmistamisse kui elluviimisesse. NB! Palun jälgige, et projektitaotluses viidatakse LÄBIVALT samadele alguses kirja pandud eesmärkidele ja Form hashning code: teistele B3BDA6F58A6FA teemadele detailidele. Ning ärge kahelge, copy-paste ehk eesti keeles kopeeri-kleebi meetodiga Form has not teksti been submitted yet näha. See illustreerib pealiskaudselt suhtumist. Selline kirjeldus tekitab kahtlusi. kokkupandud on kohe Page 9 of 3

10 E. Participants' Profile Please describe for each planned activity the background and needs of the participants involved and how these participants have been or will be selected. Mida on juba teada osalema oodatud isikute kohta? Kirjeldage olemasolevate osalejate tausta ja vajadusi (nt elukohariikide kaupa, kui nende taust erineb). Täpsustage, kas ja kuidas toimus (potentsiaalsete) osalejate ehk noorte motivatsiooni, huvide, eelteadmiste ja õpivajaduste analüüs? Kuidas toimub osalejate kaasamine ja valik? NB! NB! Igast riigist peab olema (enam-vähem) võrdne arv noori. Igal grupil peab olema vähemalt grupijuht/ liider. NB: Juhul, kui kaasate projekti ka vähemate võimalustega osalejaid (E.), siis tuleb põhjalikumalt käsitleda seda, milles nende vähemad võimalused seisnevad ning kuidas neid tegevustesse kaasate. Kirjelduses peate tooma ka välja põhjused, miks on nende noorte jaoks projektis osalemine keerulisem. NB! Erivajadustega (with special needs) noortena arvestatakse noori, kelle vähemad võimalused tulenevad tervislikust seisundist või puudest Please provide for each planned activity, general information on the age of participants and describe how you will ensure gender balance in the main activities carried out in your project. Tooge välja projektis osalevate noorte ja grupijuhtide vanus (kui on juba teada). Siinkohal esitage info iga tegevuse lõikes. Mida kavatsete teha soolise tasakaalu saavutamiseks? NB! Pidage meeles, NV projekti tegevused peavad olema ligipääsetavad kõigile noortele vanuses 3-30 ja sobiva taustaga täisealistele grupijuhtidele, kellele vanusepiirang ei kehti. Kui teil on plaanis konkreetsem vanuseline jaotus (nt 3-4, 5-7,8-5, 5-30) põhjendage oma valikut seostades selle oma projekti spetsiifikaga (sh eesmärgid, teema, metoodika vs osalejate füüsiline ja vaimne võimekus). E.. Participants with Fewer Opportunities Does your project involve participants facing situations that make their participation in the activities more difficult? Pidage meeles, et üksi vähemaid võimalusi tekitada võiv takistus või olukord ei muuda noort automaatselt vähemate võimalustega nooreks. Vähemate võimalustega määratleda vaid juhul, kui antud How many participants (out of the totalnoorena number) saab wouldteda fall into this category? taksitus muudab tema osaluse projektis raskemaks võrreldes teiste omaealistega. Yes Which types of situations are these participants facing? Disability Kirjeldage võimalikult täpselt vähemate võimalustega noorte olukorda. Lisainfo: Geographical obstacles Page 0 of 3

11 E.. Learning Outcomes Which competences (i.e. knowledge, skills and attitudes/behaviours) are to be acquired/improved by participants in each planned activity of your project? Kõikide : Euroopa Noored projektide peamine alustala on õppimine. Õppimine noorteprojektides peab olema planeeritud, mõtestatud ja ka teadvustatud. Noortevahetuses nt tutvuvad noored erinevate mõtteviiside, kultuuritraditsioonide ja -väärtustega; õpivad neile huvipakkuvat teemat paremini tundma; arendavad oma võõrkeeleoskust; aitavad läbi viia mitmekesist mitteformaalse õppimise noorte kohtumise programmi ehk siis vastutavad, algatavad ning teostavad ise. Tähtis, et nad ka analüüsivad ja mõtestavad õpitut, et sellest oleks neile kasu igas eluvaldkonnas jne jne. Nipp: siinkohal ei ole vajalik tuua ilmtingimata välja kõiki kaheksat võtmepädevust üldistatud kujul, vaid lähtuda konkreetse projekti spetsiifikast ning kirjeldada just sellest omandatavat. Loe lisa: rahastus/projekti-kvaliteet/oppimine-projektis/ The Programme promotes the use of instruments/certificates like Europass, ECVET and Youthpass to validate the competences acquired by the participants during their experiences abroad. Will your project make use of such European instruments/certificates? If so, which ones? : Euroopa Noored projektide õpitu tunnustamiseks soovitame kasutada Noortepassi. See on viis kirjeldada ja näidata projektides osalemise kaudu õpitut nii osalejatele endile kui ka väljapool seisvatele inimestele. Noortepassis kirjeldatakse õppimist elukestva õppe võtmepädevuste abil. Oma olemuselt on Noortepass nii tunnistus õpitust kui ka protsess, mis toetab noorte ja noortejuhtide teadlikku õppimist ning õppimise mõtestamist, analüüsimist ja kirjeldamist. Youthpass Certificate Are you planning to use any national instrument/certificate? If so, which one? Soovi korral võib kasutada ka teisi riiklikke ja kohalikke tunnustusvõimalusi. How will you use the European/national instrument(s)/certificate(s) selected? How will you ensure an awareness and reflection of the participants on their learning process and competences developed in the project? Please remember to include the methods that support reflection and documentation of the learning outcomes in the daily timetable of each activity. NV projekti ellu viies tuleb silmas pidada, et oodatav õppimine ei toimu mitte alati automaatselt, vaid vajab oma kogupotentsiaali avaldumiseks süsteemset planeerimist, õppimisvõimaluste loomist ja analüüsimist. Siinkohal tulebki põhjalikumalt lahti kirjutada, kuidas te (kui noortejuhtide meeskond) õppimist toetate - kes seda teeb, millal ehk kui sageli reflekteerivad noored oma kogemust, kuidas ehk milliste meetodite läbi. Noortepassi saamine ja sellele eelneva analüüsi läbitegemine on projektis osalejatele vabatahtlik; projekti läbiviijad peavad olema Noortepassi olemusega aga hästi kursis, selleks et osalejaid tunnistuse saamise võimalusest informeerida ja neid sellega kaasnevas analüüsiprotsessis toetada. Lisainfo: Page of 3

12 Pidage meeles, partnerid ei tule teile külla, vaid võrdväärselt projektis osalema! Mõelge hoolikalt läbi, kuidas teete koostööd ehk milline on osapoolte roll ja vastutus projektis? F. Preparation Please describe for each planned activity what will be done in preparation, by your organisation and, if relevant, by your partners and/or consortium members before the main activities take place. F.. Practical Arrangements How will the practical and logistic matters of each planned activity be addressed (e.g. travel, accommodation, insurance, safety and protection of participants, visa, social security, mentoring and support, preparatory meetings with partners etc.)? Millist praktilist ja logistilist tuge saavad osalejad projekti jooksul (reisikorraldus, majutus, kindlustus, osalejate turvalisus*, viisad, juhendamine ja toetamine, ettevalmistavad kohtumised partneritega jne)? Kirjeldage (lihtsalt nimetamisest ei piisa) kõigi praktilist korraldust puudutavaid aspekte, tuues siinkohal välja milline projektipartner neid ellu viib ning kuidas täpselt seda tehakse. *Oluline on anda selge ülevaade, kuidas tagatakse, et turvalisus on tagatud terve projekti jooksul. Mida teete, et projekt oleks tegijatele ning osalejatele turvaline? Siinkohal mõned soovitused: rahastus/projekti-kvaliteet/turvalisus/ F.. Project Management Eritähelepanu nõuab välisriigis toimuv projekt (kui toetuse saaja on n-ö saatvas rollis)! How will you address quality and management issues (e.g. setting up of agreements with partners, learning agreements with participants, etc.)? Kuidas on tagatud projekti kvaliteetne läbiviimine ja juhtimine (nt koostöö alused partneritega*, nn õppelepingud osalejatega jne)? Lisaaspekt: projekt koosneb selgetest ja identifitseeritavatest etappidest. Selgitage lühidalt, kuidas partnerid on kaasatud projekti eri faasidesse (ettevalmistus, läbiviimine, analüüs, järeltegevused)? Hea partnerlus on kvaliteetse projekti eelduseks. *Nipp: Osalevad organisatsioonid otsustavad ühiselt, kuidas ELi toetus jaotatakse ja millised kulud selle arvelt kaetakse. Allkirjastage omavaheline sisekokkulepe. Sellise leppe sõlmimise eesmärk on määratleda kõikide projektiga seotud osalejate vastutusvaldkonnad, rahaline panus ja ülesanded (sh eelarve läbipaistvuse tagamine ja ühine arusaam aruandluse nõuetest). F.3. Preparation of Participants Which kind of preparation will be offered to participants (e.g. task-related, intercultural, linguistic, risk-prevention etc.)? Who will provide such preparatory activities? Millise ettevalmistuse ja millises mahus ning mis viisil saavad osalejad (sh grupijuhid)? Kes viib noorte ettevalmistuse läbi ja kuidas? Juhul, kui projekti on kaasatud vähemate võimalustega või erivajadustega osalejad, siis milline on neile vajalik lisatugi? Soovituslik käsitleda nt järgmisi aspekte: mis on noorteprojekt; mis on programmi Noortevahetus spetsiifilisem info; mis on meie projekti (õpi)eesmärgid jne. Lisaks sellel peab viima osalejaid kurssi ka projekti korraldusega: projekti ajaraam, meie panus ja vastutusvaldkonnad jne; finantsküsimused, turvalisus, logistika, reisimine jne. Lisamärkus: NV projektis ei ole vajalik osalevate noortega õpilepingute sõlmimine. Otsustage ise, alaealiste osalejate puhul konsulteerige lastevanema või hooldajaga. Kindlasti mõelge, kuidas koostate oma grupis koostöökokkulepped juba ettevalmistuse etapis! Page of 3

13 G. Main Activities Please explain the context and objectives of the activities you are planning and in which way they meet the objectives of the project. Siinkohal on oluline välja tuua, milline on teie nägemus projektile tervikuna (ajaraam), mitu tegevust toimub projekti raames (ehk siis APV eelkohtumine eraldi). Kirjeldage planeeritavate tegevuste konteksti ja eesmärke ning selgitage, kuidas nad vastavad projekti eesmärkidele. NB! Juhul, kui teie NV projektis toimub mitu põhitegevust (nt üks APV eelkohtumine ja kaks noortegruppide kohtumist nn õpilaagrit ), siis on oluline, et selgelt nende vaheetappe välja tuuakse. Järgmises allolevas aknas aga juba tuleb nende tegevuste sisu lahti kirjutada. Iga tegevuse kohta tooge kindlasti välja: tegevustüüp, toimumiskoht/kohad, planeeritud kuupäevad, kasutatavad töömeetodid*, kaasatud riigid ning iga partneri roll antud tegevuses. Konkretiseerige ja põhjendage tegevuskavade sisu: mida te APV eelkohtumisel / noortevahetuses tegema hakkate? Mida teie esialgne päevakava sisaldab ja miks? Milliseid meetodeid te kasutate? Kuidas on tagatud noorte aktiivne kaasamine? NB! Hea kui APV eelkohtumine toimub 4-6 nädalat enne põhitegevust e noortegruppide kohtumist. NV põhitegevus võib kesta 5- päeva (ei sisalda reisimisele kuluvat aega, nt lahkumisepäev, kui sel päeval ei toimu ühtegi sisutegevust). Soovituslik kestus on 0-4 päeva. See võimaldab piisavalt aega grupidünaamika arendamiseks, õpiprotsessi toetamiseks ja teema käsitlemiseks. What are the basic elements of those activities? For each activity, remember to describe at the very least all of the following: type of activity, venue(s), planned dates, working methods used, countries involved and the role of each project partner in the activity. Tuleb selgitada, miks sellised meetodid või tegevused on valitud ja kuidas aitavad need kaasa eesmärgi saavutamisele? Kuidas on kõik partnerid kaasatud tegevuste läbiviimise eri etappidesse? Projektitaotlusele peab olema lisatud iga tegevuse (sh APV) päevakava, milles mitte ainult ei nimetata tegevusi, vaid kirjeldatakse natukene ka nende loogika (ehk siis õpieesmärgid) ja sisu. Soovitatav vorm selleks on siin: (tegevuskava koostatakse koostöös partneritega! võib esitada inglise keeles) If applicable, how do you intend to cooperate and communicate with your project partners and/or consortium members and other relevant stakeholders? Projekti kvaliteeti mõjutab olulisel määral erinevate osapoolte vaheline koostöö - siinkohal nii projektipartnerite omavaheline koostöö kui ka võimalusel suhtlus laiema kogukonnaga. Palun tooge selgelt välja, kuidas on korraldatud partneritevaheline ja (kui vajalik) ka muude asjakohaste organisatsioonide koostöö ja suhtlus? Kuidas tagate selle, et erinevad osapooled hoiaks oavahel regulaarselt ühendust ning kuidas lahendate võimalikud erimeelsused jms. Page 3 of 3

14 If applicable, please explain the need for accompanying persons. NB! If applicable, please explain... And mark accordingly at least in following categories:. Relevant participating organisation "C..3. Background and Experience" Please give information on the key staff/persons involved. E.. Participants with Fewer Opportunities --- Which types of situations are these participants facing? --- Disability 3. F.. Practical Arrangements - How will the practical and logistic matters of each planned activity be addressed.. G.. Activities' Details: Accompanying Persons (OUT of TOTAL number of Participants) 3. Budget I.4. Special needs' Support Juhul kui projekt kaasab erivajadusega osalejaid ning nende kaasamiseks on vajalik ka tugiisiku kaasamine, siis palun selgitage, miks on see vajalik, millist lisaabi tugiisikud pakuvad jne. Juhul, kui tugiisikute kaasamine ei ole siinkohal piisavalt selgelt lahti kirjutatud, võib hindamiskomisjon otsustada nende kaasamist mitte rahastada. Page 4 of 3

15 Group Group Country of Origin Flow No. Country of Origin Country of Destination Venue (City) Distance Band Country of Destination Distance Band End Date Start Date Duration Excluding Travel (days) 6 Duration No. of Including Participants Travel (days) A Page 5 of 3 Group Leaders/ Trainers/ Facilitators (out of total number of Participants) 0 0 Participants Participants with Fewer Accompanying with Special Opportunities Persons (out of Needs (out of total number (out of total total number number of of Participants) of Participants) Participants) A Participants Participants with Fewer Accompanying with Special Opportunities Persons (out of Travel Duration No. of Needs (out of (out of total Including Participants total number Days total number number of of Participants) Travel (days) of Participants) Participants) 4 Travel Days Duration Excluding Travel (days) Youth Exchanges - Programme Countries Venue (City) End Date Start Date Advance Planning Visit Youth Exchange - Country of destination ehk Sihtkoha riik osa on võimalik täita alles siis, kui projektipartnerid on sisestatud. - Venue ehk Toimumiskoht osasse tuleb märkida asula või linn, kus tegevus toimub. - Distance band ehk Vahemaa tuleb määratleda vastavalt Euroopa Komisjoni poolsele vahemaa kalkulaatorile: programmes/erasmus-plus/ tools/distance_en.htm. Activity Type Activity No. 3 Flow No. Activity Type Activity No. Please enter the different mobility activities you intend to implement in your project. G.. Activities' Details APV - Youth Exchange: kindlasti eraldi tegevusena! Palun tooge välja, kui erivajadustega osaleja tuleb koos saatjaga.

16 Group Estonia Country of Origin Country of Destination Minsk Venue (City) Distance Band End Date Start Date Youth Exchanges - Partner Countries Duration Excluding Travel (days) Please attach a timetable for each activity (including advance planning visits) in section "Annexes" of this form. Flow No. Activity Type Activity No Participants Participants with Fewer Accompanying with Special Opportunities Persons (out of Travel Duration No. of Needs (out of (out of total Including Participants total number Days total number number of of Participants) Travel (days) of Participants) Participants) 8 A Page 6 of 3 Group Leaders/ Trainers/ Facilitators (out of total number of Participants) NB! Stard Date / End date: Palume märkida saabumis- ja lahkumispäeva. Veenduge, et identne info on kajasttaud ka lisatud päevakavas! Palun tooge selgelt välja, kui mõni grupp vajab eraldi reisipäeva ehk kui osalejad peavad alustama oma reisimist päev enne põhitegevuse algust. Korraldusliku toetuse aluseks võetakse põhitegevuse kestust ning vajadusel lisatakse ühe reisimisele kuluvat päeva enne põhitegevuse algust ja ühe reisimisele kuluvat päeva pärast tegevuse lõppemist. Info peab olema selgelt kajastatud nii päevakavas kui ka eelarves. NB! määratletud distants ning tegevuse päevade arv loovad automaatselt eelarvesse toetussummad.

17 4 Page 7 of 3 Youth Exchanges - Programme Countries Youth Exchanges - Partner Countries Antud juhul on projekt, mille raames toimub kokku 3 tegevust sh APV ja noortegruppide kohtumist/õpilaagrit. Oluline, et projekti eesmärk on ikka ühine ja selline ülesehitus on põhjendatud. Kõik partnerid tulevad APV eelkohtumisele ettevalmistusteks (A tegevus nr ), seejärel osad viivad koos A ning teised A3 ellu. Järeltegevuste etapp, mõju suurendamise tegevused, hindamine, analüüs ja aruandlus on taas koostöös. Advance Planning Visit Youth Exchange G... Summary of Activities and Participants Activity Type No. of Participants No. of Activities See osa täitub automaatselt vastavalt G osas esitatud infole. Veenduge, et see on just nõnda nagu sul tegevused plaanis.

18 H. Follow-up Please describe what will happen after the end of your main activities. H.. Impact What is the expected impact on the participants, participating organisation(s) and target groups? Oluline on läbi mõelda ja kavandada mida ja kuidas soovite läbi projekti õppida ja mõjutada nii endas, osalevates noortes kui ühiskonnas laiemalt. Mõju väljatoomisel on oluline lähtuda alguses paika pandud eesmärgist, sest mõju peaks väljenduma ka sellest, et seatud (õpi)eesmärk sai saavutatud. Proovige kirjeldada mõju mitmekülgselt ning erinevatest aspektidest lähtuvalt. Siinkohal on oluline tuua selgelt välja projekti mõju: selles projektis osalevatele noortele ja grupijuhtidele (lähtudes püstitatud õpieesmärkidest, osalejate profiilist ja võimekusest, põhitegevuse metoodikast jne; Mida on osalejad õppinud? Kuidas saavad nad rakendada omandatud oma kodukogukonnas, mis on selle mõju? organisatsioonidele ehk partneritele (lähtudes eesmärkidest ja ka partnerluse spetsiifikast), teistele osapooltele nt kogukonnale Mõelge, millist muutust ja kuidas soovite noortes ning ümbritsevas keskkonnas esile kutsuda! Milles need muutused täpselt väljenduvad? Teame, et kivi vette visates tekib laine, mis omakorda tekitab järgmisi laineid. Tooge välja, kuidas teie projekt saab olla esimeseks laineks ning lähtekohaks teie ja teiste järgmistele ideedele. Ükski soovitud muutus ei toimu iseenesest, see eeldab planeerimist! LISAINFO: projekti-kvaliteet/projekti-moju/ What is the desired impact of the project at the local, regional, national, European and/or international levels? Püüdke mõelda, milline võib olla teie projekti soovitav mõju väljaspool teie organisatsiooni? Väljaspool teie kogukonda? Eestis? Väljaspool Eestit? Mida saate te teha selleks, et teie projektist oleks teadlik ning mõjutatud ka teised? Kes need teised on? Palun kirjeldage siinkohal ka selgelt, milliseid meetmeid plaanite kasutada, et loodetud mõju saavutada? Plaan peab olema realistlik ning praktikas realiseeritav. NB: Jääge oma võimete piiridesse! Küsimuses on rõhutatud ja/või kategooria: milline on projekti soovitav mõju kohalikul, regionaalsel, riiklikul, Euroopa ja/või rahvusvahelisel tasandil? Page 8 of 3

19 Abiks on: H.. Dissemination of projects' results Which activities will you carry out in order to share the results of your project outside your organisation/consortium and partners? What will be the target groups of your dissemination activities? Enne, kui hakkate kirjeldama oma projekti tulemuste levitamist, mõelge hästi läbi, mis on teie projekti tuum Tulemuseks võib olla näiteks: projekti tulemuste ja õpikogemuse kokkuvõte soovitused/juhised teistele, kui neil on huvi, midagi sarnasel teemal ette võtta materjal või toode (video, mäng, etendus, uuring, infomaterjal, näitus), mis teie projekti tulemused mingil moel kokku võtab hoopis midagi loovamat... Selgitage detailselt, milliseid järeltegevusi olete kavandanud oma projekti tulemuste levitamiseks, Mida? Kellele? Kuidas? Kui palju? Mida konkreetsem plaan teil välja mõeldud on, seda suurema tõenäosusega saab hindaja selge ülevaate teie tegevustest. Pidage meeles, et järeltegevused ei tähenda mitte projekti kokkuvõtteid ja analüüsi, vaid võimaldavad oma projekti tulemusi levitada. Mõelge, mis infot, kuidas ja kellele suunate. Ärge unustage projekti tulemuste tutvustamisel rääkida programmi Euroopa Noored võimalustest H.3. Evaluation Which activities will you carry out in order to assess whether, and to what extent, your project has reached its objectives and results? Kuidas hindate, kas teie projekti eesmärgid said saavutatud või mitte? Kirjutage konkreetselt: mis, millal, kuidas toimub analüüs? Siinkohal on oluline hinnata tegevusi nii osalejatega (sh noore ja grupijuhid), kui ka partnerite esindajatega. Mitmekülgne info annab teile laiema pildi sellest, millised eesmärgid ning millisel määral said täidetud. Soovitatav on kasutada ka mitmesuguseid meetodeid ning mitte jääda kinni vaid küsimustiku või omavahelise arutelu kasutamisesse. Seetõttu püüdke kasutada nii kvalitatiivseid kui ka kvantitatiivseid võimalusi. Soovitused ja nipid käsiraamatus T-kit 3 Project management: Projektijuhtimine web/youth-partnership/t-kits (eesti/inglise/vene keeles). Page 9 of 3

20 Duration (days) Country of Destination Activity Type Youth Exchanges - Partner Countries A3 Activity No. Youth Exchanges - Partner Countries A3 I.3. Organisational Support Youth Exchanges - Programme Countries A Activity Type Youth Exchanges - Programme Countries A Activity No. Advance Planning Visit Youth Exchange A I.. Individual Support Advance Planning Visit Youth Exchange A I.3 ORGANISATIONAL SUPPORT: Elluviimise e korralduslikud kulud Summa põhineb Tegevuse kestvusel ja inimeste arvul. Sisu poolt on need kõik kulud, mis on otseselt seotud projekti tegevuste elluviimisega (nt majutus, toitlustus, materjalid, meened, sõit e kohalik transport Tegevuste toimumise ajal, järeltegevused jne). Flow No. Flow No. Country of Destination Duration (days) Estonia 3 Advance Planning Visit Youth Exchange A Activity No. I.. Travel I. Budget Activity Type sh APV jaoks! Page 0 of 3 Grant Requested No. of Participants Grant per Participant/Day Grant per Participant No. of Participants (Excluding Accompanying Persons) I. TRAVEL: Reisitoetuse ühikuhinnaks on reisi alg- ja lõpp-punkti vahelise edasi-tagasi reisi vahemaa kohta kehtiv ühikuhind vastavalt Euroopa Komisjoni vahemaa kalkulaatorile, mille peab kasutama teekonna mõõtmiseks ( Kilomeetrite arv tuleb võtta nö ühe otsa kohta. Vaikimisel on alguspunktiks saatva organisatsiooni asukoht ning lõpp-punktiks vastuvõtva organisatsiooni asukoht. Kui tegelik alguspunkt ja lõpp-punkt on erinevad, siis tuleb seda eelarve osas selgitada! NB! Arvestage sellega, et summa makstakse juhul, kui osaleja on ka tegelikult kavandatud reisi läbinud. Aruandes on info personaalne iga osaleja kohta eraldi. Kui osaleja tegelik reisialguspunkt muutus ning nt uue alguspunkti järgi tema vahemaa (distance band) vähenes, siis väheneb vastavalt ka reisitoetuse summa. No. of Participants Distance Band Country of Destination Country of Origin Flow No. For further information please consult the Programme Guide for the overview of funding rules. Please note that all amounts must be expressed in Euros. Travel Grant per Participant Grant Requested Travel Grant Requested Toetussumma koosneb ühikuhindadest ja tegelike abikõlblike kulude hüvitisest: ) ühikuhindade alusel makstakse reisikulusid ja korralduskulusid ning ) tegelike kulude alusel makstakse erikulusid (sh APV korraldamiseks vajalikud kulud) ja erivajadustega osalejate kulusid. NB! eelarve on poolik kuni hetkeni, kui sul on sisestatud kõik partnerid. Kõik hallid lahtrid täituvad automaatselt.

21 Youth Exchanges - Partner Countries Youth Exchanges - Partner Countries A3 A3 Advance Planning Visit Youth Exchange 6 No. of Participants No. of Participants Description of Costs Duration (days) Grant Requested Page of 3 Grant Requested Grant Requested Grant per Participant/Day Costs connected to lodging of 6 APV participants (pax): 4 pax*3 days and pax*4 days* XXeur Description of Costs Additional costs directly related to a participant from XX with XX disability and costs of the accompanying person (incl costs related to travel):...explanation... Country of Destination No. of Participants With Special Needs Flow No. I.5 Erikulusid (exceptional costs) saab kasutada nii APV eelkohtumise majutuse ja toitlustuse korraldamise kulude, osalejate viisa ning viisa taotlemisega seonduvata kulude, kui ka põhjendatud vajadusel vaktsiinide kulude puhul. Lisaks ka vähemate võimalustega noori kaasamise puhul nt spetsiaalne ettevalmistus / tugevdatud mentorluse kulud, aga oluline on väga hea ja konkreetne põhjendatus. Vastasel juhul võib hindamiskomisjon otsustada mitte rahastada. A Activity No. Activity Type Youth Exchanges - Programme Countries A I.5. Exceptional Costs Advance Planning Visit Youth Exchange A Activity No. Activity Type Youth Exchanges - Programme Countries A I.4. Special needs' Support Youth Exchanges - Programme Countries Activity Type A Activity No. Erivajadustega (special needs support) osalejate kulud on ette nähtud vaid juhul, kui projekti on kaasatud erivajadustega noori ehk puuetega või terviseprobleemidega noori. Kirjutage lahti, kuidas kujunes summa?

22 i.e. specific distance band, justification of Special needs' Support, explanations about I.5 Exceptional Costs (for APV lodging) etc. Please provide any further comments you may have concerning the above entered budget. Palun lisage eelarvet puudutavad kommentaarid (nt reisitoetuse eelarve koostamisel kasutatud kilometraaži selgitus). Kindlasti kirjutage lahti, miks on vajalikud nt I.5 erikulude täiendavate kuluartiklid (kui on lisaks APV ja viisadega seonduvata kuludele). Page of 3

23 J. Project Summary Please provide a short summary of your project. Please recall that this section [or part of it] may be used by the European Commission, Executive Agency or National Agencies in their publications. It will also feed the dissemination platform. Be concise and clear and mention at least the following elements: context/background of project; objectives of your project; number and profile of participants; description of activities; methodology to be used in carrying out the project; a short description of the results and impact envisaged and finally the potential longer term benefits. Kui peaksite võõrale inimesele, kes kuuleb teie projektist esimest korda selle lühidalt tutvustama, siis kuidas? Tooge välja kõige olulisem - mis toimuma hakkab - mis ja miks, millal ja kus, kes ja kellega koos ning tegelikult mille jaoks? Mida võib lugeda teie projekti eripäraks? Sisukokkuvõte peab sisaldama kindlasti järgnevat infot: projekti üldine kontekst ja taust, projekti eesmärgid ja teema(d), tegevuste kirjeldus (e siis projekti ülesehitus / ajaraam), osalejate profiil ja arv, soovitud tulemuste ja oodatava mõju, projektist tulenev võimalik kasu pikemas perspektiivis. Mida konkreetsemalt ja selgemalt teie asjad on kirjeldatud, seda parem on! Kokkuvõte peab andma lühida ja konkreetse ülevaate teie projektist ning olema kirjutatud korrektselt (nt faktid: osalevad riigid, partnerite rollid / tegevuste toimumiskohad, osalejate arv jne). Just see osa võib minna avalikustamisele erinevates andmebaasides teie projekti kohta. Please provide a translation in English. Eestikeelse taotlusvormi puhul palun esitage sisukokkuvõte inglise keeles. Inglisekeelne sisukokkuvõte avaldatakse ka projektitulemuste platvormil ( Page 3 of 3

24 J.. Summary of participating organisations Name of the Organisation Country of the Organisation Type of Organisation number of participating organisations Kõik hallid lahtrid täituvad automaatselt. Veenduge, et andmed on õiged. Page 4 of 3

25 Youth Exchanges - Programme Countries Youth Exchanges - Partner Countries A A3 Grant Calculated J... Project Grant Advance Planning Visit Youth Exchange Activity Type A Activity No. Travel The sum of previous sections representing the total grant requested for this application. J.. Budget Summary Individual Support Organisational Support Special Needs Support Exceptional Costs Page 5 of 3

26 K. Checklist Before submitting online your application form to the National Agency, please make sure that it fulfils the eligibility criteria listed in the Programme Guide and check that: you have used the official Key-Action application form. all relevant fields in the application form have been completed. you have chosen the correct National Agency of the country in which your organisation is established. the application form has been completed using one of the official languages of the Programme Countries. you have annexed all the relevant documents: the Declaration of Honour signed by the legal representative mentioned in the application. the mandates of each partner to the applicant signed by both parties. the timetable of each activity. all participating organisations have uploaded the documents to give proof of their legal status in the participants portal (for more details, see the section "Selection Criteria" in Part C of the Programme Guide). for grants exceeding EUR, you have uploaded the documents to give proof of your financial capacity in the participants portal (for more details, see the section "Selection Criteria" in Part C of the Programme Guide). Not applicable in the case of public bodies or international organisations. you are complying with the deadline published in the Programme Guide. you have saved or printed the copy of the completed form for yourself. K. Kontrollnimekiri Enne taotluse esitamist palun kontrollige, et kõik programmijuhendis välja toodud tehnilised tingimused oleksid täidetud: olete kasutanud ametlikku õpirände (KA) taotlusvormi; kõik vajalikud taotlusvormi väljad on täidetud; teie organisatsioon/grupp on asutatud Eestis ja olete esitamas taotlust Eesti riiklikule agentuurile (vt punkt B.); taotlus on täidetud ühes programmis osaleva riigi ametlikus keeles. Noortevaldkonna projekte saab esitada eesti ja inglise keeles. Palun veenduge, et olete lisanud taotlusele kõik asjakohased dokumendid: taotleva organisatsiooni/grupi vastutava isiku poolt allkirjastatud Declaration of Hounor (osa M.) ehk taotleja poolne kinnitus täismahus. Esitatud peavad olema mõlemad lehed. kõigi partnerite mandaadid korrektselt allkirjastatult ning õiges lehekülgede järjekorras. Igal mandaadil peab olema nii taotleja kui ka partneri allkiri. Vajadusel dokumendid grupeerida ja ühe failina üles laadida. ABIINFO: vt NÄIDIS - Korrektselt täidetud ja esitatud mandaat iga tegevuse (sh APV) tegevuskava. Soovituslik vorm: taotluse-taitmine/ Kontrollige üle, et kõik osalevad partnerid on laadinud oma õiguslikku staatust tõendavad dokumendid osalejateportaali kaudu URF andmebaasi (vt programmijuhendi C osa või kui taotleja ei ole avalik-õiguslik või rahvusvaheline organisatsioon ning tema poolt taotletav summa ületab eurot, tuleb osalejateportaali kaudu URF andmebaasi lisada finantsvõimekust tõendav dokumentatsioon (vt programmijuhendi C osa või taotlus esitatakse programmijuhendis nimetatud tähtajaks. olete oma taotluse salvestanud ja/või välja printinud hilisemaks isiklikuks kasutamiseks. Page 6 of 3

27 L. Data Protection Notice PROTECTION OF PERSONAL DATA The application form will be processed electronically. All personal data (such as names, addresses, CVs, etc.) will be processed in pursuant to Regulation (EC) No 45/00 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data. Any personal data requested will only be used for the intended purpose, i.e.: - In the case of grant application forms: the evaluation of your application in accordance with the specifications of the call for proposals, - In the case of application for accreditation forms: the evaluation of your application in accordance with the specifications of the call for proposals, - In the case of report forms: statistical and financial (if applicable) follow-up of the projects. For the exact description of the collected personal data, the purpose of the collection and the description of the processing, please refer to the Specific Privacy Statement accompanying this form. You are entitled to obtain access to your personal data on request and to rectify any such data that is inaccurate or incomplete. If you have any queries concerning the processing of your personal data, you may address them to your National Agency. You have the right of recourse at any time to your national supervising body for data protection or the European Data Protection Supervisor for matters relating to the processing of your personal data. You are informed that for the purposes of safeguarding the financial interest of the Communities, your personal data may be transferred to internal audit services, to the European Court of Auditors, to the Financial Irregularities Panel and/or to the European Anti-Fraud Office (OLAF). Any personal data shall be processed by the National Agencies pursuant to Regulation No 45/00 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the institutions and bodies of the Community and on the free movement of such data. Eestikeelne tõlge on kättesaadav eestikeelses taotluses Page 7 of 3

28 M. Declaration of Honour To be signed by the person legally authorised to enter into legally binding commitments on behalf of the applicant organisation. Once signed it must be scanned and annexed to this application form. I, the undersigned, certify that the information contained in this application form is correct to the best of my knowledge. I put forward a request of an grant as set out in section BUDGET of this application form. Declare that: - All information contained in this application, is correct to the best of my knowledge. - In the case of projects in the field of youth, the participants involved in the activities fall in the age limits defined by the Programme. - The organisation I represent has the adequate legal capacity to participate in the call for proposals. EITHER The organisation I represent has financial and operational capacity to complete the proposed action or work programme OR The organisation I represent is considered to be a "public body" in the terms defined within the Call and can provide proof, if requested of this status, namely: It provides learning opportunities and - Either (a) at least 50% of its annual revenues over the last two years have been received from public sources; - Or (b) it is controlled by public bodies or their representatives I am authorised by my organisation to sign Community grant agreements on its behalf. Certify that (in case the grant requested exceeds ): The organisation I represent: - is not bankrupt, being wound up, or having its affairs administered by the courts, has not entered into an arrangement with creditors, has not suspended business activities, is not the subject of proceedings concerning those matters, nor is it in any analogous situation arising from a similar procedure provided for in national legislation or regulations; - has not been convicted of an offence concerning its professional conduct by a judgment which has the force of 'res judicata'; - has not been guilty of grave professional misconduct proven by any means which the National Agency can justify; - has fulfilled its obligations relating to the payment of social security contributions or the payment of taxes in accordance with the legal provisions of the country in which it is established or those of the country where the grant agreement is to be performed; - has not been the subject of a judgment which has the force of 'res judicata' for fraud, corruption, involvement in a criminal organisation or any other illegal activity detrimental to the Communities' financial interests; - it is not currently subject to an administrative penalty referred to in Article 09() of the Financial regulations (Council Regulation 966/0). Acknowledge that: The organisation I represent will not be awarded a grant if it finds itself, at the time of the grant award procedure, in contradiction with any of the statements certified above, or in the following situations: - subject to a conflict of interest (for family, personal or political reason or through national, economic or any other interest shared with an organisation or an individual directly or indirectly involved in the grant award procedure); - guilty of misrepresentation in supplying the information required by the National Agency as a condition of participation in the grant award procedure or has failed to supply this information. In the event of this application being approved, the National Agency has the right to publish the name and address of this organisation, the subject of the grant and the amount awarded and the rate of funding. Commit: Eestikeelne tõlge on kättesaadav eestikeelses taotluses Page 8 of 3

29 - my organisation and the other partner organisations herein, to take part upon request in dissemination and exploitation activities conducted by National Agencies, the Executive Agency and/or the European Commission, where the participation of individual participants may also be required. I acknowledge that administrative and financial penalties may be imposed on the organisation I represent if it is guilty of misrepresentation or is found to have seriously failed to meet its contractual obligations under a previous contract or grant award procedure. Place: Date (dd-mm-yyyy): Name of the applicant organisation: Name of legal representative: Signature: National ID number of the signing person (if requested by the National Agency): Stamp of the applicant organisation (if applicable): Palun veenduge, et esitate taotluse lisana mõlemad M.osa Declaration of Hounor (täidetud, allkirjastatud ja seejärel skännitud) leheküljed, mitte vaid selle, millel on allkiri. Page 9 of 3

30 N. Annexes Please note that all documents mentioned in section "Checklist" need to be attached here before you submit your application online. File Name File Size (kb) Size Palun pidage meeles, et osa K. (lk 6 Checklist ) kontrollnimekirjas mainitud dokumendid tuleb siia manustada enne taotluse elektroonilist esitamist. Vajadusel dokumendid (nt partnerite kinnituskirjad ehk mandaadid) grupeerida ja ühe failina üles laadida. Page 30 of 3

31 Osad O.-O.5 eesti keeles O. Submission Before submitting the form electronically, please validate it. Please note that only the final version of your form should be submitted electronically. O.. Data Validation Validation of compulsory fields and rules O.. Standard Submission Procedure Online submission (requires internet connection) O.3. Alternative Submission Procedure If you cannot submit your form online you can still do it by sending an to your National Agency within the hours following the official deadline. The must contain the complete electronic form and any file attachments you wish to send. You must also attach a snapshot of section "Submission Summary" indicating that this electronic form could not be submitted online. Your National Agency will analyse your situation and provide you with further instructions. O.4. Submission Summary This form has not been submitted yet. O.5. Form Printing Print the entire form Kui kõik on valmis ja üle kontrollitud, siis vajuta submit online ehk esita taotlus elektroonselt. Oluline on seda teha enne taotlustähtaega! --NB! Kui õigeaegne elektrooniline esitamine ei õnnestunud tehniliste vigade tõttu, võtke koheselt ühendust SA Archimedes Noorteagentuuriga! Kindlasti tuleb lisada salvestatud arvuti ekraanipilt (print screen), kus on näha ülevaade taotluse esitamisest (lisainfo punktis O.3) Page 3 of 3

2015_KA1_NV_naidistaotlusvorm_inglise keeles_v2.pdf

2015_KA1_NV_naidistaotlusvorm_inglise keeles_v2.pdf TÄHELEPANU! Enne taotluse täitmist tutvuge programmijuhendiga ( Programme A. General Information Guide), viige end kurssi rahvusvahelise noortevahetuse olemuse ja tingimustega (võtmetegevus ehk key action

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names /

REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / REQUEST FOR AN ASSIGNMENT OF LEI (fond) LEI KOODI MÄÄRAMISE TAOTLUS (fond) 1. FUND DATA / FONDI ANDMED: Legal Name / Ametlik nimi: Other Fund Names / Fondi teised nimed: Business Register Number / Äriregistri

Rohkem

Slide 1

Slide 1 TÖÖTUBA: ÕPIRÄNDE TUNNISTUSE TÄITMINE Margit Paakspuu 5163 Töötoa ülesehitus 1. Kellele ja milleks me õpirände tunnistusi väljastame? 2. Õpirände tunnistuse väljastamise protseduur 3. Õpirände tunnistuse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Strateegilise koostöö projekti eelarve Katriin Ranniku 17.02.2016 Millest tuleb juttu? Mis reguleerib Erasmus+ programmist rahastatavaid projekte? Millised on Erasmus+ strateegilise koostöö projekti eelarveread?

Rohkem

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting

Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu ting Väljaandja: EÜEVAN Akti liik: otsus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 2002, 4, 7 Otsus nr 7/2001 (UE-EE 813/01), millega võetakse vastu tingimused Eesti Vabariigi osalemiseks programmis Kultuur

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud

Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud Kinnitatud Setomaa Liidu üldkoosolekul 29.11.2018 Setomaa edendüsfond 1. SEF eesmärk MTÜ Setomaa Liit juures asuv Setomaa edendüsfond (SEF) on loodud rahaliste vahendite sihipärase kogumiseks ja sihtotstarbelise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ õpirände projektide avaseminar Projekti elukaar 30.06.14 Tallinn Raja Lõssenko raja.lossenko@archimedes.ee Õpirände projekti elukaar PROJEKTI ELUKAAR: LEPING Enne lepingu sõlmimist: 1. Osalejaportaali

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast

KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajast KINNITATUD programmi nõukogu koosolekul 28.06.2019 Haridus ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programmi Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027 projekti- ja tegevustoetuste taotlemise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ KA1 ÜKT Avaseminar 09.06.2015 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 09.06.2015 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti kirjeldus (taotlus) Lisa II, Projekti eelarve Lisa

Rohkem

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi

Põhja-Harju Koostöökogu HINDAMISKRITEERIUMID Kinnitatud üldkoosoleku otsusega p 2.2. Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgi Hindamiskriteeriumid I III MEEDE Osakaal % Hinne Selgitus Viide projektikirjeldusele Projekti ettevalmistuse ja elluviimise kvaliteediga seotud kriteeriumid (kokku 0%) 1. Projekti sidusus ja põhjendatus

Rohkem

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese

Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimese Inglise keele ainekava 9.klassile Kuu Õpitulemused Õppesisu Kohustuslik hindamine September 1. Kasutab Present Simple, Present Mina ja teised. Inimesed Continuous küsimustes, jaatavas ja Adventure eitavas

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

rp_ IS_3

rp_ IS_3 Page 1 of 5 Üldine informatsioon Kummelitee Exemption Flags Toote nimi Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Country Lipton Brand Name CAMOMILE Product Name Legal Description Country Kummelitee

Rohkem

Lp. firmajuht!

Lp. firmajuht! Lp. firmajuht! Veebruar, 1998 Meil on meeldiv võimalus kutsuda Teie firmat osalema meditsiinitehnika ja farmaatsiatoodete näitusele Eesti Arstide Päevad 98, mis toimub 24.-25. aprillil 1998. a. Tartus.

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a

Ref. Ares(2018) /01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility a Ref. Ares(2018)152596-10/01/2018 Ш Republic of Estonia Ministry of Economic Affairs and Communications Mr Keir Fitch European Commission DG Mobility and Transport Directorate C - Land B-1049, Brussels

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012

HINDAMISKRITEERIUMID 2013 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud 24.okt.2012 HINDAMISKRITEERIUMID 01 Põhja-Harju Koostöökogule esitatud projektide hindamine toimub vastavalt hindamise töökorrale, mis on kinnitatud.okt.01 üldkoosoleku otsuega nr (Lisa ) Hindamiskriteeriumid on avalikud

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Marie Skłodowska-Curie individuaalgrandid Kristin Kraav Eesti Teadusagentuur kristin.kraav@etag.ee H2020 konsultantide teenused Horisont 2020 informatsiooni edastamine Taotlejate nõustamine ja koolitus

Rohkem

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri

Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED R1 1. taotlusvoor Taotleja Taotluse pealkiri Erasmus+: Euroopa Noored eraldatud toetused 2015 KA1 NOORTE JA NOORSOOTÖÖTAJATE ÕPIRÄNNE NOORTEVAHETUSED Loomade Nimel Baltic Animal Rights Gathering 2015 13270 Xploreworld Health in Action 20682 Ahtme

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017

Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Avatud ja läbipaistev e-riik: Ees6 kui rajaleidja Andrus Kaarelson RIA peadirektori asetäitja riigi infosüsteemi alal 10. oktoober 2017 Eesti kui rajaleidja e-riigi rajamisel E-teenused meie elu loomulik

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül

Tallinna Ülikool/ Haridusteaduste instituut/ Üliõpilase eneseanalüüsi vorm õpetajakutse taotlemiseks (tase 7) ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Ül ÜLIÕPILASE PÄDEVUSPÕHINE ENESEANALÜÜS Üliõpilase nimi: Kuupäev: Pädevus Hindamiskriteerium Eneseanalüüs koos näidetega (sh vajadusel viited teoreetilistel ainekursustel tehtule) B.2.1 Õpi- ja õpetamistegevuse

Rohkem

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key

SP Tartu Inspiratsioonipäev.key Kellele ja miks on strateegiat vaja? Ragnar Siil Milleks strateegiline planeerimine? Miks me teeme asju, mida me teeme? Miks me teeme seda, mitte hoopis midagi muud? Mida me soovime saavutada järgmiseks

Rohkem

Title H1

Title H1 Programm LIFE 2014-2020 Üldine tutvustus 6. juuli 2015 Tiina Pedak Keskkonnaministeerium LIFE LIFE 1992-2013: enam kui 3100 projekti loodus ja bioloogiline mitmekesisus teised keskkonnavaldkonnad ja haldus

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Kool (edaspidi sihtasutus) on asutatud Tallinna Euroopa

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 28.06.1994 Avaldamismärge: RT II 2008, 19, 56 Eesti Vabariigi valitsuse ja Maailma Terviseorganisatsiooni nõustamiskoostöö

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised

Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Järelevalvetasutegurite kogumise eesmärgil kasutatavate varade koguväärtuse ja koguriskipositsiooni vormide täitmise juhised Aprill 2019 1 Üldised juhised mõlema vormi täitmiseks 1 Nimi, Rahaloomeasutuse

Rohkem

EMP finantsmehhanismi toetused kõrghariduse valdkonnas Juhend taotlejatele Programmist Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhan

EMP finantsmehhanismi toetused kõrghariduse valdkonnas Juhend taotlejatele Programmist Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhan EMP finantsmehhanismi 2014-2021 toetused kõrghariduse valdkonnas Juhend taotlejatele 2019 1. Programmist Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi perioodi 2014-2021 toetustest rahastatav Balti

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Summer Universities SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT Project period 01.09.2017-31.08.2020 9 Partners: Estonia (3), Latvia (2), Slovenia (3) and Portugal (2) Study Trips EUROPARC sertificate Total budget

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee

EESTI STANDARD EVS-ISO 24510:2008 This document is a preview generated by EVS JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee EESTI STANDARD JOOGIVEE- JA KANALISATSIOONITEENUSTEGA SEOTUD TEGEVUSED Juhised joogivee- ja kanalisatsiooniteenuste hindamiseks ning parandamiseks kasutajale Activities relating to drinking water and wastewater

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Helpific MTÜ registrikood: tänava nimi, maja ja kort MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: registrikood: 80380146 tänava nimi, maja ja korteri number: Rävala pst 7 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10143 telefon:

Rohkem

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing

Lääne-Harju Koostöökogu stateegia veebruar 2018 Kerli Lambing Lääne-Harju Koostöökogu stateegia 2014-2020 08. veebruar 2018 Kerli Lambing Mis see LEADER lähenemine on? Piirkonnapõhine lähenemine Altpoolt tulev algatus Avaliku ja erasektori partnerlus Uuenduslikkuse

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid

Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuid Euroopa Liidu Nõukogu Euroopa Liidu KUST SAADA TEAVET EUROOPA ÜLEMKOGU JA NÕUKOGU KOHTA? Mis vahe on Euroopa Ülemkogul ja Euroopa Liidu Nõukogul? Kuidas ma saan neid kahte institutsiooni külastada? Kas

Rohkem

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc

Microsoft Word - DEVE_PA_2012_492570_ET.doc EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Arengukomisjon 2011/0177(APP) 2.7.2012 ARVAMUSE PROJEKT Esitaja: arengukomisjon Saaja: eelarvekomisjon Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus, millega määratakse kindlaks mitmeaastane

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed

Microsoft Word - EVS_ISO_31000;2010_et_esilehed EESTI STANDARD EVS-ISO RISKIJUHTIMINE Põhimõtted ja juhised Risk management Principles and guidelines EVS-ISO EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev Eesti standard EVS-ISO Riskijuhtimine. Põhimõtted

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx)

(M\365isted_ja_terminid_t\366\366versioon_aprill2013.xlsx) Euroopa Kutsehariuduse ja -koolituse arvestuspunktide süsteemi MÕISTED ja terminid Mõiste/termin inglise keels Assessment of learning outcomes* Competence** Competent institution* ametlik tõlge ja definitsioon/selgitus

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt

Microsoft PowerPoint IntroRiskAnal.ppt SISSEJUHATUS RISKIANALÜÜSI VETERINAARSES RAHVATERVISHOIUS Arvo Viltrop EMÜ VLI 1 Kasutatud allikad Woolridge ja Kelly Risk Analysis Course (2000) Vose Consulting Quantitative Risk Assessment for Animal

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27000:2015 This document is a preview generated by EVS INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade j EESTI STANDARD INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Ülevaade ja sõnavara Information technology Security techniques Information security management systems Overview and vocabulary

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 25021:2014 This document is a preview generated by EVS SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded EESTI STANDARD SÜSTEEMI- JA TARKVARATEHNIKA Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE) Kvaliteedinäitajate elemendid Systems and software engineering Systems and software

Rohkem

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1

KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 KOOLITUSTE HALDAMINE E-TÖÖTUKASSA KASUTAJAJUHEND 1 Sisukord E-TÖÖTUKASSASSE SISSE LOGIMINE JA MINU KOOLITUSED AVALEHT... 2 UUE KOOLITUSE LISAMINE... 5 MÄÄRAMATA TOIMUMISAJAGA KOOLITUSED... 9 REGISTREERIMISTEATE

Rohkem

Aruanne_ _

Aruanne_ _ ANNUAL REPORT beginning of financial year: 01.01.2015 end of the financial year: 31.12.2015 business name: register code: 90010442 street, building, apartment, farm: Telliskivi 60a linn: Tallinn county:

Rohkem

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu

Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimu Share wave 5: 50+ in Europe - Coverscreenwizard version 5.4.2 IF SKIP_INTROPAGE = 0 CoverscreenWizardIntroPage Järgnev sissejuhatus sisaldab üldküsimusi vastaja leibkonna kohta. Lugege tekst kõvasti ette.

Rohkem

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-ISO doc - pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD TOORNAFTA JA VEDELAD NAFTATOOTED HORISONTAALSETE SILINDRILISTE MAHUTITE KALIBREERIMINE Osa 2: Elektro-optiline sisemiste kauguste mõõtemeetod Petroleum and liquid petroleum products Calibration

Rohkem

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr

EST_QIG_TEW-424UB(V3.1.1).cdr Lühike paigaldusjuhend TEW-424UB Sisukord Eesti... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 2 3. WiFi seadistamine... 4 Tõrkeotsing... 6 Version 12.05.2007 1. Enne alustamist Pakendi sisu TEW-424UB

Rohkem

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd

Tiia Salm 2011 Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pd Online kirjastus CALAMÉO Calameo kujutab endast on-line kirjastust, mis võimaldab oma dokumente avaldada e-raamatuna tasuta. Failid (Pdf, Word, Excel, PowerPoint, Open Office) tuleb esmalt keskkonda üles

Rohkem

RIQASNet

RIQASNet RIQASNet Kasutusjuhend Tutvustus RIQASNet on veebipõhine andmete sisestamise süsteem, mis võimaldab kasutajatel saata tulemusi ja meetodi muutusi RIQAS ele ning samas vaadata ka raporteid. RIQASNet võimaldab

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE

KULUDOKUMENTIDE AUDITI ARUANNE EUROOPA KALANDUSFONDI PROJEKTI NR 932010780004 KALAKOELMUTE SEISUND NING KOELMUALADE MELIOREERIMISE LÄHTEÜLESANNETE KOOSTAMINE TOIMINGUTE AUDIT TOETUSE SAAJA: TARTU ÜLIKOOL LÕPPARUANNE: 6.7-4/2016-006

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - VKP_VÜFdial_J_AnnikaUettekanne_VKP_ _taiendatudMU.ppt [Compatibility Mode] Kuidas arendada kohalikke avalikke teenuseid omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöös? Annika Uudelepp Praxise juhatuse liige, Valitsemise ja kodanikeühiskonna programmi direktor 16.09.2009 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word - Kontoomaniku ankeetest_eng

Microsoft Word - Kontoomaniku ankeetest_eng HOOLSUSMEETMETE KOHALDAMISEGA SEOTUD TEAVE KONTOOMANIKU KOHTA / INFORMATION ON THE ACCOUNT HOLDER REGARDING THE APPLICATION OF DUE DILIGENCE MEASURES Kontoomaniku üld- ja kontaktandmed / General information

Rohkem

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et

Microsoft Word - CEN_ISO_TR_15608;2013_et TEHNILINE ARUANNE Avaldatud eesti keeles: märts 2014 KEEVITAMINE Juhised metalsete materjalide rühmitamiseks Welding Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2013) EESSÕNA TEHNILISE

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Koostöökogemus ja nõuanded Eesti-Läti programmi projektidelt Green Public Events ja Energy Advice Eeva Kirsipuu-Vadi Tartu loodusmaja 7. märts 2019 Keskkonnasõbralikud avalikud üritused Kestus: 1.03.2017

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - EVS-EN _ pdfMachine from Broadgun Software,   a great PDF writer utility! EESTI STANDARD MÜÜRIKIVIDE KATSEMEETODID Osa 16: Mõõtmete määramine Methods of test for masonry units Part 16: Determination of dimensions EESTI STANDARDIKESKUS EESSÕNA Käesolev Eesti standard on Euroopa

Rohkem