HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HD8828_HD8834_dfu_EE.cdr"

Väljavõte

1 Täisautomaatne kohvimasin 3100 seeria EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. HD8828 HD8834 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt

2 Tähtsad ettevaatusabinõud Elektrooniliste kodumasinate kasutamisel tuleb jälgida ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevaid: 1. Lugege läbi kõik juhendid. 2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe. 3. Tulekahju, elektriðoki ning inimvigastuste vältimiseks ärge kastke juhet, pistikuid ega teisi seadmeid vette ega teistesse vedelikesse. 4. Kui masinat kasutavad lapsed või masinat kasutatakse laste läheduses, siis peate pidevalt lapsi jälgima. 5. Eemaldage masin vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul ning kui hakkate seda puhastama. Laske masinal enne osade eemaldamist / tagasi panemist ning enne masina puhastamist jahtuda. 6. Ärge kasutage masinat, millel on viga saanud voolujuhe või pistik või pärast masina tõrkeid. Ärge kasutage masinat, kui see on kahjustada saanud ükskõik millisel moel. Tagastage masin lähimasse volitatud hoolduskeskusesse uurimiseks, parandamiseks või kohandamiseks. 7. Tootja poolt mittesoovitatud lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektriðokki või inimvigastusi. 8. Ärge kasutage masinat välitingimustes. 9. Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle laua / riiuli ääre ega kokku puutuda kuumade pindadega. 10. Ärge asetage masinat gaasi- ega elektripõleti kõrvale/peale või kuuma ahju. 11. Alati ühendage voolujuhe kõigepealt masina külge ning alles seejärel seinakontakti. Masina vooluvõrgust eemaldamiseks lülitage masin välja ning seejärel eemaldage pistik seinakontaktist. 12. Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt. 13. Hoidke see kasutusjuhend alles. HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES 2

3 Ettevaatust See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Kõik teenused peale puhastamise ja hooldamise tuleks teostada volitatud hoolduskeskuses. Ärge kastke masinat vette. Ärge võtke masinat lahti, et vähendada tulekahju ja elektriðoki riski. Masina sees ei ole ühtegi osa, mida saaks kasutaja hooldada. Parandustöid peavad teostama ainult volitatud hooldustöölised. 1. Kontrollige pinget ja veenduge, et etiketil välja toodud pinge vastab seinakontakti pingega. 2. Ärge kunagi kasutage kuuma ega sooja vett veereservuaari täitmiseks. Kasutage ainult külma vett. 3. Kui masin töötab, siis hoidke oma käed ning masina voolujuhe masina kuumadest osadest eemal. 4. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastusvahendeid. Kasutage vaid pehmet vees niisutatud riidetükki. 5. Parima kohvimaitse saavutamiseks kasutage destilleeritud või pudelivett. Korraline katlakivieemaldus on siiski soovitatud iga 2-3 kuu tagant. 6. Ärge kasutage karamelli või muu maitsega kohviube. Voolujuhtme kasutusjuhend A. B. C. Masinal on lühike voolujuhe (või lahtivõetav voolujuhe), et vähendada riski, et voolujuhe sõlmub või keegi sellesse takerdub. Pikemaid lahtivõetavaid voolujuhtmeid või voolujuhtmepikendusi on võimalik kasutada, kui seda tehakse väga ettevaatlikult. Kui kasutate lahtivõetavat või pikka voolujuhet: 1. Lahtivõetava voolujuhtme või pika voolujuhtme peale märgitud elektrimäär peab olema vähemalt sama suur kui seadme elektrimäär. 2. Kui seade on maandatud tüüpi, siis pikendusjuhe peab olema maandatud tüüpi kolme traadiga juhe, ja 3. Pikem juhe peab olema seatud nii, et see ei ripu üle kapi või laua ääre, kust sellest saavad kinni võtta väikesed lapsed või kuhu keegi võib sisse takerduda. 3

4 Palju õnne! Õnnitleme teid Philipsi piimakarahviniga varustatud täisautomaatse kohvimasina ostu puhul! Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil See kohvimasin on mõeldud kohviubadest espresso valmistamiseks. Sellel on piimakarahvin, mis võimaldab teil lihtsalt ja kiirelt valmistada suurepärast cappuccinot. Sellest kasutusjuhendist leiate informatsiooni, mida vajate selle kohvimasina paigaldamisel, kasutamisel, puhastamisel ning katlakivi eemaldamisel. Sisukord OLULINE...6 Ohutusalased instruktsioonid...6 Hoiatused...6 Ettevaatust...8 Elektromagneetilised väljad...9 Ära viskamine...9 PAIGALDAMINE...10 Toote ülevaade...10 Üldine kirjeldus...10 KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE...12 Masina pakend...12 Masina paigaldamine...12 ESMAKORDNE KASUTAMINE...15 Ringluse ette valmistamine...15 Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel...16 Manuaalne loputustsükkel...16 VEE KAREDUSE MÕÕTMINE JA PROGRAMMEERIMINE...19 INTENZA+ VEEFILTER...20 INTENZA+ veefiltri paigaldamine...20 INTENZA+ veefiltri vahetamine...22 KOHANDUSED...23 Saeco kohanemissüsteem...23 Keraamilise kohvijahvataja kohandamine...23 Aroomi kohandamine (kohvi kangus)...24 Kohvikraani kohandamine...25 Kohvikoguse kohandamine...26 ESPRESSO JA SUURE ESPRESSO VALMISTAMINE...27 Espresso ja suure espresso valmistamine kohviubadest...27 Espresso ja suure espresso valmistamine jahvatatud kohvist

5 Sisukord PIIMAKARAHVIN...29 Piimakarahvini täitmine...29 Piimakarahvini masinasse asetamine...30 Piimakarahvini eemaldamine...30 Piimakarahvini tühjendamine...31 CAPPUCCINO VALMISTAMINE...32 Cappuccino koguse kohandamine...33 VAHUSTATUD PIIMA VALMISTAMINE...36 Vahustatud piima koguse kohandamine...38 KUUMA VEE VÄLJUTAMINE...40 PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE...42 Igapäevane masina puhastamine...42 Igapäevane veepaagi puhastamine...43 Igapäevane piimakarahvini puhastamine...44 Iganädalane masina puhastamine...47 Iganädalane piimakarahvini puhastamine...47 Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine...52 Igakuine piimakarahvini puhastamine...55 Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine...60 Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ( Coffee Oil Remover ) abil...61 Igakuine kohviubade lehtri puhastamine...64 KATLAKIVI EEMALDAMINE...64 Ettavalmistuse faas...65 Katlakivi eemaldamise faas...66 Loputamise faas...68 Katlakivi eemaldamise tsükli katkestamine...70 PROGRAMMEERIMINE...71 Järgmisi seadistusi saab kohandada...71 Kuidas masinat programmeerida?...72 IKOONIDE TÄHENDUSED...74 Valmisoleku signaalid (rohelised)...74 Hoiatussignaalid (kollased)...76 Hoiatussignaalid (punased)...77 PROBLEEMIDE LAHENDAMINE...78 ENERGIA SÄÄSTMINE...83 Puhkereþiim...83 Tehnilised andmed...83 TEHASESEADED...84 GARANTII JA TEENINDUS...84 Garantii...84 Teenindus...84 HOOLDUSTARVIKUTE TELLIMINE

6 Oluline Ohutusalased instruktsioonid See masin on varustatud ohutusalaste funktsioonidega. Sellest hoolimata lugege tähelepanelikult kõiki ohutusalaseid instruktsioone ning vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage masinat vaid nii nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud. Säilitage see kasutusjuhend edaspidiseks. Sõna HOIATUS ning see märk hoiatavad võimalike tõsiste vigastuste, eluohtlike situatsioonide ja/või masina kahjustumise eest. Sõna ETTEVAATUST ning see märk hoiatavad võimalike kergete vigastuste ja/või masina kahjustumise eest. Hoiatused Ühendage masin sellisesse seinakontakti, mille pinge vastab seadme tehnilistes andmetes välja toodud pingega. Ühendage masin maandatud seinapistikusse. Ärge jätke voolujuhet rippuma üle laua või kapi ääre ning ärge laske sellel kokku puutuda kuumade pindadega. Ärge mitte kunagi kastke seadet, pistikut ega voolujuhet vette: elektrilöögi oht! Ärge mitte kunagi suunake kuuma vee juga keha poole: põletuse oht! Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe. Ärge valage vedelikke voolujuhtme ühenduste peale. Võtke pistik seinakontaktist välja, kui: Esinevad häired seadme töös. Masinat ei kasutata pikemat aega. Hakkate masinat puhastama. 6

7 Oluline Tõmmake pistikust, mitte voolujuhtmest. Ärge puudutage pistikut märgade kätega. Ärge kasutage seadet, kui pistik, voolujuhe või seade ise näivad olevat kahjustatud. Ärge tehke seadmele ega voolujuhtmele muudatusi. Parandusi laske teha ainult Philipsi poolt volitatud teeninduspunktides, et vältida igasuguseid ohtusid. Masinat ei tohi kasutada alla 8 aastased lapsed. 8 aastased ja vanemad lapsed võivad seadet kasutada, kui neile on eelnevalt masina korrektset kasutamist õpetatud ja ohte tutvustatud või neid juhendab täiskasvanu. Masinat ei tohi lapsed puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul kui nad on üle 8 aasta vanad ning neid juhendab täiskasvanu. Hoidke masin ning selle voolujuhe alla 8 aastaste laste käeulatusest väljas. Toode ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise-, vaimse- või aistingute tasemega (sealhulgas lapsed) või inimestele, kellel puuduvad seadmega kogemused ning teadmised, välja arvatud juhul kui neid jälgitakse või õpetatakse seadet kasutama inimese poolt, kes vastutab nende turvalisuse eest. Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega. Ärge mitte kunagi pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse. 7

8 Oluline Ettevaatust See seade on ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks poodide, kontorite, farmide ega teiste selliste töökeskkondade puhkeruumides. Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale. Ärge asetage masinat kuumade pindade, kuuma ahju, soojapuhuri ega teiste sarnaste soojusallikate kõrvale. Pange kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohvi, lahustuva kohvi, toorete kohviubade või teiste sarnaste ainete panemine kohviubade lehtrisse võib põhjustada kahjustusi seadmele. Laske seadmel maha jahtuda, enne kui lisate või eemaldate komponente. Ärge mitte kunagi kasutage veepaagi täitmiseks sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma vett. Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastamisvahendeid. Kasutage ainult pehmet veega niisutatud lappi. Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi. Seade annab märku, kui see vajab katlakivieemaldust. Selle eiramine põhjustab häireid seadme töös. Sellisel juhul ei kata garantii remondikulusid. Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0 C. Seadme soojendussüsteemidesse jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi. Ärge jätke vett veepaaki, kui seadet ei kasutada pikemat aega. Vesi võib reostuda. Seadme kasutamisel kasutage alati värsket vett. 8

9 Oluline Elektromagneetilised väljad See seade vastab kõikidele elektromagneetilisi väljasid puudutavatele standarditele ning regulatsioonidele. Ära viskamine See sümbol tootel näitab, et seade on kaetud Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EU. Tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektroonikaseadmete kogumise kohta. Järgige kohalikke seadusi ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. 9

10 Paigaldamine Toote ülevaade 10

11 Paigaldamine Üldine kirjeldus 1. Jahvataja kohandamise nupp 2. Kohviubade lehter 3. Jahvatatud kohvi sahtel 4. Veepaak + kaas 5. Kohviubade lehtri kaas 6. Juhtpaneel 7. Kohvikraan 8. Täis tilkumisaluse indikaator 9. Tassihoidja alus 10. Tilkumisalus 11. Kohvipaksu sahtel 12. Kohvi tõmbamise seadmed 13. Kohvipaksu jääkide sahtel 14. Hooldusuks 15. Veekraan (eemaldatav) 16. Piimakarahvin 17. Voolujuhtme pesa 18. Voolunupp 19. Määrdeaine kohvi tõmbamise seadmete jaoks (valikuline) 20. Voolujuhe 21. Kohvijahvataja kohandamise võti + jahvatatud kohvi mõõtelusikas + vahend kohvikraani puhastamiseks 22. Vee kareduse test 23. Puhastushari (valikuline) 24. Espresso valmistamise nupp 25. Suure espresso valmistamise nupp 26. Cappuccino valmistamise nupp 27. Eriliste jookide valmistamise nupp 28. Aroma - jahvatatud kohvi valiku nupp 29. Menüü nupp 30. Sisse/välja lülitamise nupp 31. Katlakivi eemaldamise lahus - müüakse eraldi 11

12 Kasutamiseks ettevalmistamine Masina pakend Seadme originaalpakend on kujundatud ja loodud masina kaitsmiseks transpordi ajal. Me soovitame originaalpakendit alles hoida juhuks, kui seadet on vaja tulevikus transportida. Masina paigaldamine Võtke masin pakendist välja. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame: Valige ohutu ja tasane pind, kus ei ole seadme ümberminemise ega vigastada saamise ohtu. Valige seadmele asukoht, mis on piisavalt valgustatud, puhas ning mille ligidal on kergesti ligipääsetav pistikupesa. Jätke seadme külgedele piisavalt vaba ruumi nagu joonisel näidatud. 3. Avage veepaagi kaas. 4. Eemaldage veepaak käepideme abil. 12

13 Kasutamiseks ettevalmistamine Loputage veepaak värske veega. Täitke paak kuni MAX tasemeni värske veega ja paigaldage see masinasse tagasi. Veenduge, et see oleks tervenisti masinas. Ettevaatust: Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja-, kuuma- või gaasidega vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada. 7. Avage kohviubade lehtri kaas. 8. Valage kohvioad aeglaselt kohviubade lehtrisse. Märkus: Ärge valage kohviubade lehtrisse liiga palju kohviubasid, kuna vastasel juhul tegutseb jahvataja aeglasemalt. Ettevaatust: Valage kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohv, lahustuv kohv, karamellimaitseline kohv, toored kohvioad ja kõik teised objektid võivad masinat kahjustada. 9. Sulgege kohviubade lehtri kaas. 10. Ühendage pistik masina taga asuvasse pesasse. 11. Ühendage voolujuhtme teine pistik vastava pingega seinakontakti. 13

14 Kasutamiseks ettevalmistamine 12. Masina tööle lülitamiseks lülitage voolunupp I peale. nupp vilgub. 13. Masina sisse lülitamiseks vajutage nupule. Märkus: Kui te hoiate nuppu kauem kui 8 sekundit all, siseneb masin demoesitluse reþiimi. Funktsioonist väljumiseks lülitage masin voolunupu abil välja ja seejärel uuesti sisse. Kollane 14. Juhtpaneel näitab, et ringlus on vaja ette valmistada. 14

15 Esmakordne kasutamine Kui kasutate masinat esmakordselt, peate sooritama järgmised tegevused: 1) Peate ringluse ette valmistama; 2) Masin teostab automaatse loputuse/enesepuhastuse tsükli; 3) Te peate sooritama manuaalse loputustsükli. Ringluse ette valmistamine Selle protsessi käigus voolab värske vesi läbi masina sisemise ringluse ning masin soojeneb. See protsess kestab paar minutit. 1. Asetage nõu kohvikraani ja veekraani alla. Kollane 2. Ringluse ette valmistamiseks vajutage nupule. Kollane Kollane Masin tuletab teile meelde, et paigaldaksite veekraani. Vajutage kinnitamiseks nupule. Masin alustab kuuma vee väljutamist. Ikooni all olev riba näitab progressi. Kui protsess on lõppenud, siis masin lõpetab automaatselt vee väljutamise. Seejärel näitab juhtpaneel masina soojenemise ikooni. 15

16 Esmakordne kasutamine Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel Eelsoojenduse faasi lõppemisel teostab masin automaatselt värske veega loputuse/enesepuhastuse tsükli. See protsess kestab vähem kui minuti. 6. Asetage kohvikraani alla mõni anum, et koguda vett, mida masin väljutab. Kollane 7. Masin teostab automaatse loputustsükli. Oodake, kuni tsükkel automaatselt lõpetatakse. Märkus: Kui tarvis, saate tsükli lõpetada, vajutades nupule. 8. Kui eelnevad sammud on täidetud, kuvatakse masina ekraanile järgmine pilt. Te saate nüüd jätkata manuaalse loputustsükliga. Manuaalne loputustsükkel Selle protsessi käigus käivitatakse kohvi valmistamise tsükkel ja värske vesi voolab läbi veeringluse. See protsess kestab paar minutit. 1. Asetage anum kohvikraani alla. 16

17 Esmakordne kasutamine Veenduge, et masina ekraanil kuvatakse järgmine pilt. Valige jahvatatud kohvi valmistamise funktsioon, vajutades nupule, kuni masina ekraanile kuvatakse järgmine pilt. Märkus: Ärge pange masinasse jahvatatud kohvi Vajutage nupule. Masin hakkab kohvikraanist vett väljutama. Kui vee väljutamine on lõppenud, tühjendage anum. Korrake samme 1 kuni 4 kaks korda ning seejärel jätkake sammuga Asetage anum veekraani alla. 7. Vajutage nupule. Masina ekraanil kuvatakse järgmine pilt. 17

18 Esmakordne kasutamine 8. Vajutage nupule, et alustada kuuma vee väljutamist. 9. Kuvatakse järgmine ikoon. Masin tuletab teile meelde, et paigaldaksite veekraani. Veenduge, et veekraan on korrektselt paigaldatud. Vajutage kinnitamiseks nupule. Masin alustab kuuma vee väljutamist. Punane 10. Väljutage vett, kuni kuvatakse ikoon vett pole. Märkus: Manuaalset loputustsüklit saab peatada, vajutades nupule. 11. Selle protsessi lõppemisel täitke veepaak uuesti MAX tasemeni. Nüüd on masin valmis kohvi valmistamiseks. Ekraanile kuvatakse järgmine pilt. Märkus: Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel algab automaatselt ka siis, kui masin on olnud puhkereþiimis või välja lülitatult kauem kui 15 minutit. Kui masinat ei ole kasutatud vähemalt kaks nädalat, siis peate läbi viima manuaalse loputustsükli. Pärast tsükli lõppu saate taas kohvi valmistada. 18

19 Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine Vee kareduse mõõtmine on väga tähtis, et määrata katlakivi eemaldamise sagedust ning et määrata, millal paigaldada INTENZA+ veefilter (lisainformatsiooni saamiseks veefiltri kohta vaadake järgmist peatükki). Vee kareduse mõõtmiseks järgige allpool toodud samme: 1. Kastke komplektisolev vee kareduse testriba üheks sekundiks vette. Märkus: Testriba on mõeldud ühekordseks kasutamiseks. 2. Oodake üks minut. 3. Vaadake, mitu ruutu on muutunud punaseks, ja seejärel uurige tabelit. Intenza aroomi süsteem Masina vee kareduse seadistus Märkus: Number testribal vastab vee kareduse kohandusseadetega. Täpsemalt: 1 = 1 (väga pehme vesi) 2 = 2 (pehme vesi) 3 = 3 (kare vesi) 4 = 4 (väga kare vesi) Tähed vastavad INTENZA+ veefiltri all olevate viidetega (vaadake järgmist peatükki). Kollane 4. Vajutage nupule ja kerige nupu abil läbi funktsioonide, kuni ekraanile kuvatakse järgmine ikoon. Märkus: Masin on varustatud standardsete vee kareduse seadistustega, mis on sobivad enamike veetüüpidega. 19

20 Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine Kollane Vajutage nupule, et väärtust suurendada, ja nupule, et väärtust vähendada. Vajutage kinnitamiseks nupule. 7. Vajutage nupule, et programmeerimise menüüst väljuda. Ekraanile kuvatakse järgmine pilt. Masin on kohvi valmistamiseks valmis. INTENZA+ veefilter Me soovitame paigaldada INTENZA+ veefiltri, kuna see vähendab katlakivi kogunemist ja tagab tugevama aroomi teie kohvile. INTENZA+ veefiltri saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute peatükki. Vesi on iga kohvi oluline komponent, seega on tähtis, et vett igakord professionaalselt filtreeritakse. INTENZA+ filtri kasutamine hoiab ära mineraalide kogunemist ja parandab vee kvaliteeti. INTENZA+ veefiltri paigaldamine 1. Eemaldage väike valge filter veepaagist ja hoiustage seda kuivas kohas. 2. Eemaldage INTENZA+ veefilter pakendist, loputage seda vertikaalselt (avatud osa üleval pool) külmas vees ning suruge õrnalt selle külgedele, et õhumullid välja lasta. 20

21 INTENZA+ veefilter 3. Paigaldage INTENZA+ veefilter vastavalt mõõdetud tulemustele (vaadake eelmist peatükki) ja filtri all välja toodule: A = pehme vesi - vastab testribal ühele või kahele. B = kare vesi (standard) - vastab testribal kolmele. C = väga kare vesi - vastab testribal neljale Asetage INTENZA+ veefilter tühja veepaaki. Lükake seni, kuni seda ei saa enam alla poole lükata. Täitke veepaak värske veega ja asetage see tagasi masinasse. Laske kogu vesi veepaagist välja, kasutades kuuma vee väljutamise funktsiooni (vaadake peatükki Kuuma vee väljutamine ). Täitke veepaak uuesti veega. Kollane 8. Vajutage nupule ja kerige nupu abil läbi funktsioonide, kuni ekraanile kuvatakse järgmine ikoon. Kollane 9. Vajutage nupule, et valida ON. Vajutage seejärel kinnitamiseks nupule. 10. Väljumiseks vajutage nupule. Ekraanile kuvatakse järgmine pilt. Masin on kohvi valmistamiseks valmis. Masin on nüüd programmeeritud kasutajat informeerima, kui INTENZA+ veefiltrit on vaja vahetada. 21

22 INTENZA+ veefilter Kollane INTENZA+ veefiltri vahetamine Kui INTENZA+ veefilter vajab väljavahetamist, siis kuvatakse järgmine ikoon. 1. Vahetage INTENZA+ veefilter nagu eelmises peatükis kirjeldatud. Kollane 2. Vajutage nupule ja kerige nupu abil läbi funktsioonide, kuni ekraanile kuvatakse järgmine ikoon. Kollane 3. Valige RESET. Kinnitamiseks vajutage nupule. Kollane 4. Väljumiseks vajutage nupule. Ekraanile kuvatakse järgmine pilt. Masin on kohvi valmistamiseks valmis. Masin on nüüd programmeeritud uut INTENZA+ veefiltrit haldama. Märkus: Kui INTENZA+ veefilter on juba paigaldatud ja te tahate seda eemaldada (aga mitte vahetada), siis valige hoopis OFF valik. Kui teil ei ole INTENZA+ filtrit, siis paigaldage veepaaki eelnevalt eemaldatud väike valge filter. 22

23 Kohandused Masinale on võimalik teha mõningaid kohandusi, et tagada kohvi parim võimalik kvaliteet. Saeco kohanemissüsteem Kohv on naturaalne toode ning selle omadused võivad muutuda vastavalt selle päritolule, liigile ja röstile. Sellel masinal on isekohanduv süsteem, mis võimaldab kasutada kõiki turul saadavalolevaid kohviubasid, välja arvatud tooreid, karamellimaitselisi või maitsestatud kohviubasid. Pärast mitme tassi kohvi valmistamist kohandab masin ennast automaatselt, et optimeerida kohvi väljutamist. Keraamilise kohvijahvataja kohandamine Keraamiline kohvijahvataja garanteerib alati täpse jahvatamise iga kohviliigi puhul ning takistab kohviubadel ülekuumenemast. See tehnoloogia säilitab kohvi täieliku aroomi ning pakub iga tassiga tõelist Itaalia maitset. Hoiatus: Keraamilises kohvijahvatajas on liikuvad osad, mis võivad olla ohtlikud. Seega, ärge pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse. Kohandage keraamilist kohvijahvatajat vaid jahvataja kohandamise võtme abil. Jahvatajat on võimalik seadistada vastavalt teie isiklikule maitsele. Hoiatus: Kohvijahvataja seadistusi on võimalik muuta vaid siis, kui masin jahvatab kohviubasid. 1. Asetage tass kohvikraani alla. Vajutage nupule valmistada., et espresso 23

24 Kohandused 2. Kui masin valmistab kohvi, siis vajutage ja pöörake kohviubade lehtris olevat jahvataja kohandamise nuppu ühe pöörde võrra korraga. Kasutage selleks komplektisolevat jahvataja kohandamise võtit. Te tunnete maitses erinevust pärast 2-3 tassi kohvi valmistamist. 3. Märgid kohviubade lehtris näitavad jahvataja seadistust. Te saate valida 5 erineva jahvataja seadistuse vahel alates positsioonist 1 ( ) jämeda jahvatuse jaoks - nõrgem maitse kuni positsioonini 2 ( ) peene jahvatuse jaoks - tugevam maitse. Kui kohv on vesine või seda valmistatakse aeglaselt, siis muutke kohvijahvataja seadistusi. Aroomi kohandamine (kohvi kangus) Valige oma lemmikkohvisegu ja kohandage jahvatatava kohvi kogust vastavalt teie isiklikule maitsele. Te saate valida ka eelnevalt jahvatatud kohvi funktsiooni. Märkus: Valik tuleb teha enne kohvi valimist. Teil on võimalik valida 5 valiku vahel, vajutades nupule. Iga kord, kui te vajutate sellele nupule, muutub aroom ühe kraadi võrra vastavalt valitud kogusele: = eriti pehme aroom = pehme aroom = keskmine aroom = kange aroom = eriti kange aroom = eelnevalt jahvatatud kohvi 24

25 Kohandused Kohvikraani kohandamine Kohvikraani kõrgust saab muuta, et seda oleks teie tassiga parem kasutada. Kraani kõrguse kohandamiseks liigutage sõrmedega kraani ülesse või alla nagu pildil näidatud. Soovituslikud positsioonid on: Väikestele tassidele. Suurtele tassidele. Kahe tassi espresso või suure espresso valmistamiseks on võimalik asetada kaks tassi üheaegselt kohvikraani alla. 25

26 Kohandused Kohvikoguse kohandamine Masin võimaldab kohandada kohvikogust vastavalt teie maitsele ja tasside suurusele. Iga kord, kui te vajutate nuppe või, valmistab masin eelnevalt seadistatud koguse kohvi. Igat nuppu on võimalik programmeerida erinevalt. 1. Asetage tass kohvikraani alla. 2. Espresso programmeerimiseks vajutage ja hoidke all nuppu, kuni ekraanile kuvatakse MEMO ikoon. Suure espresso programmeerimiseks tehke sama nupuga. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise reþiimis ja hakkab valmistama valitud jooki. 3. Kui soovitud kohvikogus on olemas, vajutage kohe nupule. Eelnevalt valitud nupp või on nüüd programmeeritud. Iga kord, kui seda vajutatakse, valmistab masin just määratud koguse espressot või suurt espressot. 26

27 Espresso ja suure espresso valmistamine Enne kohvi valmistamist veenduge, et masina ekraanil ei ole kuvatud ühtegi teadet ja veepaak ning kohviubade lehter oleksid täidetud. Espresso ja suure espresso valmistamine kohviubadest Asetage üks või kaks tassi kohvikraani alla. Espresso või suure espresso valmistamiseks vajutage nupule et valida soovitud aroom. 3. Espresso valmistamiseks vajutage nupule ning suure espresso valmistamiseks vajutage nupule. 4. Kahe tassi espresso või suure espresso valmistamiseks vajutage soovitud nuppu järjest kaks korda. Kuvatakse see ikoon. Märkus: Tööreþiimis jahvatab ja doseerib masin automaatselt õige koguse kohvi. Kahe espresso või suure espresso valmistamine nõuab kahekordset jahvatamist ja kahte valmistamise tsüklit, mille masin teostab automaatselt Pärast eelvalmistamise tsükli lõppemist hakkab kohvikraanist kohvi välja voolama. Kohvi valmistamine lõppeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage nupule, kui soovite protsessi katkestada varem. 27

28 Espresso ja suure espresso valmistamine Espresso ja suure espresso valmistamine jahvatatud kohvist See funktsioon võimaldab kasutada jahvatatud kohvi. Jahvatatud kohvi funktsiooniga saab valmistada samaaegselt ainult ühe tassi kohvi. 1. Jahvatatud kohvi funktsiooni valimiseks vajutage üks või mitu korda nupule. 2. Avage jahvatatud kohvi sahtli kaas ja lisage üks mõõtelusikatäis eelnevalt jahvatatud kohvi. Kasutage ainult masinaga kaasasolevat mõõtelusikat. Seejärel sulgege jahvatatud kohvi sahtli kaas. Hoiatus: Jahvatatud kohvi sahtlisse võib lisada ainult jahvatatud kohvi. Teised ained ja objektid võivad masinale põhjustada tõsiseid kahjustusi. Selle parandamine ei kuulu garantii alla Espresso valmistamiseks vajutage nupule ning suure espresso valmistamiseks vajutage nupule. Algab kohvi valmistamine. Pärast eelvalmistamise tsüklit hakkab kohvi kohvikraanist välja tulema. Kohvi valmistamine lõppeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage nupule, kui soovite protsessi katkestada varem. Pärast joogi valmistamist lülitub masin peamenüüsse. Korrake ülalkirjeldatud samme, et valmistada jahvatatud kohvist erinevaid kohvisid. Märkus: Kui jahvatatud kohvi sahtlisse ei panda jahvatatud kohvi, siis väljastatakse ainult vesi. Kui kohvikogus on suur ja kasutate kahte või rohkem mõõtelusikatäit kohvi, siis ei valmista masin kohvi. Kohv tühjendatakse kohvipaksu sahtlisse. 28

29 Piimakarahvin See peatükk annab ülevaate, kuidas kasutada piimakarahvini, et valmistada cappuccinot või vahustatud piima. Märkus: Enne karahvini kasutamist puhastage see põhjalikult, nagu kirjeldatud peatükis Puhastamine ja hooldamine. Parima tulemuse saavutamiseks kasutage cappuccino valmistamisel külma (5 C / 41 F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%. Te võite kasutada ka kõrge rasvasisaldusega piima, madala rasvasisaldusega piima, sojapiima või laktoosivaba piima sõltuvalt oma maitseeelistusest. Hoiatus: Ärge kallake karahvini teisi vedelikke peale piima või vee (puhastamiseks). Piimakarahvini täitmine Piimakarahvini saab täita enne kasutamist või kasutamise ajal. 1. Tõstke karahvini kaas üles nagu joonisel näidatud. 2. Kallake piima piimakarahvini: piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel. 3. Piimakarahvin on nüüd kasutamiseks valmis. 29

30 Piimakarahvin Piimakarahvini masinasse asetamine 1. Kui veekraan on paigaldatud, siis eemaldage see nagu joonisel näidatud: Vajutage selle avamiseks külgedel olevat kahte nuppu ning tõstke kergelt. Tõmmake veekraani, et see eemaldada. 2. Kallutage piimakarahvini kergelt. Sisestage see vastavalt märgistele masinasse. 3. Lükake karahvini alla poole, samal ajal seda keerates. Tehke seda, kuni see lukustub tilkumisaluse külge. Ärge kasutage karahvini sisestamise ajal jõudu. Piimakarahvini eemaldamine 1. Keerake karahvini ülespoole, kuni see vabaneb tilkumisaluse küljest. Seejärel eemaldage see. 30

31 Piimakarahvin Piimakarahvini tühjendamine 1. Vajutage vabastamise nuppudele (nagu näidatud joonistel A või B), et võimaldada piimakarahvini ülemise osa eemaldamine. 2. Tõstke piimakarahvini ülemine osa pealt ära. Tühjendage piimakarahvin ja puhastage see korralikult. Märkus: Pärast kasutamist puhastage piimakarahvin nagu kirjeldatud peatükis Puhastamine ja hooldamine. 31

32 Cappuccino valmistamine Hoiatus: Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Põletuste saamise oht! Enne karahvini eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud. 1. Täitke piimakarahvin piimaga. Piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel. Märkus: Parima tulemuse saavutamiseks kasutage cappuccino valmistamisel külma (5 C / 41 F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%. Te võite kasutada ka kõrge rasvasisaldusega piima, madala rasvasisaldusega piima, sojapiima või laktoosivaba piima sõltuvalt oma maitseeelistusest. 2. Sisestage karahvin masinasse. 3. Tõmmake piimakraan paremale üles ikoonini. Märkus: Kui te ei tõmba piimakraani täielikult välja, siis võib aur välja tulla ning piim ei vahustu korralikult. 4. Asetage tass piimakraani alla. 32

33 Cappuccino valmistamine 5. Vajutage nupule, et alustada cappuccino valmistamisega. 6. Masin tuletab järgmisi ikoone kuvades teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite piimakraani välja Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse ekraanile järgmine ikoon. Kui ekraanile kuvatakse järgmine ikoon, siis väljutab masin piima. Väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule. Kui vahustatud piim on väljutatud, hakkab masin kohvi valmistama. Kohvi valmistamist on võimalik varem katkestada, vajutades nupule. 33

34 Cappuccino valmistamine 10. Asetage piimakraan oma kohale tagasi, tõmmates seda üles ikoonini. Märkus: Pärast piimakarahvini kasutamist puhastage see nagu kirjeldatud peatükis Puhastamine ja hooldamine. Te võite cappuccinot valmistada ka jahvatatud kohvist. Vajutage nupule, et valida jahvatatud kohvi, ning valage jahvatatud kohvi vastavasse sahtlisse. Cappuccino koguse kohandamine Iga kord pärast nupule vajutamist valmistab masin eelseadistatud koguse cappuccinot. Masin võimaldab muuta cappuccino kogust vastavalt teie soovile ja tassisuurusele. 1. Täitke piimakarahvin piimaga ja sisestage see masinasse. 2. Tõmmake piimakraan paremale üles ikoonini. Asetage tass piimakraani alla. 3. Vajutage ja hoidke all nuppu, kuni ekraanile kuvatakse sammus 4 toodud järjekord. Masin on nüüd programmeerimise reþiimis. 34

35 Cappuccino valmistamine 4. Masin tuletab järgmisi ikoone kuvades teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite piimakraani välja. 5. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse ekraanile järgmine ikoon. 6. Kui ekraanile kuvatakse järgmine ikoon, siis väljutab masin vahustatud piima. Kui soovitud kogus vahustatud piima on väljutatud, vajutage nupule. 7. Kui vahustatud piim on väljutatud, hakkab masin kohvi valmistama. Kui soovitud kogus kohvi on väljutatud, vajutage nupule. Nüüd on nupp programmeeritud. Iga kord, kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse cappuccinot nagu just määratud. 35

36 Vahustatud piima valmistamine Hoiatus: Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Põletuste saamise oht! Enne karahvini eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud. 1. Täitke piimakarahvin piimaga. Piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel. Märkus: Parima tulemuse saavutamiseks kasutage cappuccino valmistamisel külma (5 C / 41 F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%. Te võite kasutada ka kõrge rasvasisaldusega piima, madala rasvasisaldusega piima, sojapiima või laktoosivaba piima sõltuvalt oma maitseeelistusest. 2. Sisestage karahvin masinasse. 3. Tõmmake piimakraan paremale üles ikoonini. Märkus: Kui te ei tõmba piimakraani täielikult välja, siis piim ei vahustu korralikult. 4. Asetage tass piimakraani alla. 36

37 Vahustatud piima valmistamine Vajutage nupule. Kuvatakse järgmine ikoon. Vajutage nupule, et valida vahustatud piim. Masin tuletab järgmisi ikoone kuvades teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite piimakraani välja. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse ekraanile järgmine ikoon. Kui ekraanile kuvatakse järgmine ikoon, siis väljutab masin eelnevalt määratud koguse vahustatud piima. Väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule. 37

38 Vahustatud piima valmistamine 10. Asetage piimakraan oma kohale tagasi, tõmmates seda üles ikoonini. Märkus: Pärast piimakarahvini kasutamist puhastage see nagu kirjeldatud peatükis Puhastamine ja hooldamine. Vahustatud piima koguse kohandamine Iga kord pärast nupule vajutamist valmistab masin eelseadistatud koguse vahustatud piima. Masin võimaldab muuta vahustatud piima kogust vastavalt teie soovile ja tassisuurusele. 1. Täitke piimakarahvin piimaga ja sisestage see masinasse. 2. Tõmmake piimakraan paremale üles ikoonini. Asetage tass piimakraani alla. 3. Vajutage nupule. Kuvatakse järgmine ikoon. 38

39 Vahustatud piima valmistamine 4. Vajutage ja hoidke all nuppu, kuni ekraanile kuvatakse punktis 5 kirjeldatud sammud. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise reþiimis Masin tuletab järgmisi ikoone kuvades teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite piimakraani välja. Masina eelsoojenduse ajal kuvatakse ekraanile järgmine ikoon. Kui soovitud kogus vahustatud piima on väljutatud, vajutage nupule. Nüüd on nupp programmeeritud. Iga kord, kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse vahustatud piima nagu just määratud. 39

40 Kuuma vee väljutamine Hoiatus: Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Põletuste saamise oht! Enne veekraani eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud. 1. Kallutage veekraani kergelt ning seejärel kinnitage see vastavalt märgistele masina külge. 2. Tõmmake veekraani allapoole seda samal ajal keerates. Tehke seda, kuni see lukustub masina külge nagu joonisel näidatud. 3. Asetage anum kuuma vee kraani alla. 4. Vajutage nupule. Kuvatakse järgmine ikoon. 40

41 Kuuma vee väljutamine 5. Vajutage nupule, et alustada kuuma vee väljutamist. 6. Kuvatakse järgmine ikoon. Masin tuletab teile meelde, et paigaldaksite veekraani. Veenduge, et veekraan on korrektselt paigaldatud. Vajutage kinnitamiseks nupule. Masin hakkab kuuma vett väljutama. 7. Masina eelsoojenemise ajal kuvatakse järgmine ikoon. 8. Väljutage soovitud kogus kuuma vett. Vee väljutamise lõpetamiseks vajutage nupule. 41

42 Puhastamine ja hooldamine Igapäevane masina puhastamine Ettevaatust: Masina õigeaegne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina eluiga. Teie masin puutub pidevalt kokku niiskuse, kohvi ja katlakiviga! See peatükk kirjeldab detailselt, mida te peate tegema ja kui tihti. Kui te oma masinat ei puhasta, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. Sellisel juhul garantii parandamist EI KATA. Märkus: Kasutage masina puhastamiseks pehmet, niisutatud riidetükki. Vaid tassihoidmise alust ning peatükis Iganädalane piimakarahvini puhastamine kirjeldatud karahvini osasid võib nõudepesumasinas pesta. Kõiki teisi osasid tuleb pesta leiges vees. Ärge asetage masinat vette. Ärge kasutage puhastamisel alkoholi, lahusteid ja/või teravaid esemeid. Ärge kuivatage masinat ja/või selle osi mikrolaineahjus ja/või ahjus. 1. Kui masin on sisse lülitatud, tühjendage ja puhastage kohvipaksu sahtlit ja tilkumisalust iga päev. 1. Tõstke kohvikraan ülesse; 2. Vajutage äärenuppudele; 3. Eemaldage tilkumisalus. Märkus: Kui te teostate neid toiminguid siis, kui masin on välja lülitatud, siis ei nullita loendureid, kui masin taaskäivitatakse Eemaldage kohvipaksu sahtel ning tühjendage see. Tühjendage ja puhastage tilkumisalus. 42

43 Puhastamine ja hooldamine 4. Asetage kohvipaksu sahtel tagasi tilkumisalusele ning asetage tilkumisalus seejärel masinasse. Märkus: Tühjendage tilkumisalust ka siis, kui täis tilkumisaluse indikaator sellest märku annab. Märkus: Kõiki teisi hooldustegevusi võite teostada vaid siis, kui masin on välja lülitatud ning vooluvõrgust lahti ühendatud. Veepaagi puhastamine Eemaldage väike valge filter või INTENZA+ veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ja peske see värske veega. Pange väike valge filter või INTENZA+ veefilter (kui see on paigaldatud) tagasi seda üheaegselt õrnalt vajutades ja keerates. Täitke veepaak värske veega. 43

44 Puhastamine ja hooldamine Igapäevane piimakarahvini puhastamine On väga oluline puhastada piimakarahvini igapäevaselt või pärast igakordset kasutamist, kuna see aitab säilitada hügieeni ning tagab ideaalse piima vahustamise. Hoiatus: Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Põletuste saamise oht! Enne piimakarahvini eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud. 1. Vajutage vabastamise nuppudele (nagu näidatud joonistel A või B) ning eemaldage piimakarahvini ülemine osa. 2. Loputage piimakarahvini ülemist osa ning piimakarahvini leiges vees. Eemaldage kõik piimajäätmed. 3. Kinnitage piimakarahvini ülemine osa piimakarahvini peale. Veenduge, et see kinnitub paigale. 44

45 Puhastamine ja hooldamine 4. Eemaldage piimakarahvini kaas ning täitke karahvin kuni MAX tasemeni värske joogiveega. 5. Pange kaas tagasi piimakarahvini peale. Sisestage piimakrahvin masinasse. 6. Tõmmake piimakraan paremale üles ikoonini. 7. Asetage anum piimakraani alla. 45

46 Puhastamine ja hooldamine 8. Vajutage nupule. Kuvatakse järgmine ikoon Vajutage nupule, et valida vahustatud piim. Masin tuletab järgmiste ikoonide abil teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite välja piimakraani. 11. Masina eelsoojenemisel kuvatakse järgmine ikoon. 46

47 Puhastamine ja hooldamine 12. Kui masin lõpetab vee väljutamise, on puhastamine lõppenud. 13. Pange piimakraan tagasi oma kohale, tõmmates seda üles ikoonini. Eemdaldage piimakarahvin ning tühjendage see. Iganädalane masina puhastamine 1. Puhastage tilkumisaluse alus. Iganädalane piimakarahvini puhastamine Iganädalane puhastamine on põhjalikum, kuna see eemaldab kõik piimajäägid. 1. Vajutage vabastamise nuppudele (nagu näidatud joonistel A või B) ning eemaldage piimakarahvini ülemine osa. 47

48 Puhastamine ja hooldamine 2. Eemaldage kaas 3. Tõstke piimakraani, et eemaldada see karahvini ülemise osa küljest. Piimakraan koosneb viiest osast, mis peate eemaldama. Iga osa on tuvastatav suure tähe järgi (A, B, C, D, E) joonise peal. 4. Eemaldage imitoru koos kinnitusega (A) piimavahustaja küljest. 5. Eemaldage kinnitus (B) imitoru küljest. 6. Eemaldage piimakraanilt kaas (C), tõmmates seda allapoole samal ajal õrnalt selle külgedele vajutades. 48

49 Puhastamine ja hooldamine 7. Eemaldage piima vahustamise seade (D) toe (E) küljest. 8. Eemaldage kinnitus (F) piima vahustamise seadme küljest, tõmmates seda väljapoole. 9. Puhastage kõik osad põhjalikult leiges vees. Märkus: Võite neid osasid pesta ka nõudepesumasinas. 10. Pange kinnitus (F) piima vahustamise seadme külge, lükates seda seni, kuni saate. 11. Kinnitage piima vahustamise seade (D) toe (E) külge. 49

50 Puhastamine ja hooldamine 12. Kinnitage kaas (C) piimakraani külge. 13. Kinnitage kinnitus (B) imitoru külge. 14. Kinnitage imitoru koos kinnitusega (A) piimavahustaja külge. 15. Kinnitage piimakraan karahvini ülemise osa külge. 50

51 Puhastamine ja hooldamine 16. Kui te ei saa piimakraani karahvini ülemise osa külge panna, siis on nõel vales positsioonis (B). Enne piimakraani paigaldamist lükake nõel manuaalselt (A) positsiooni. 17. Kinnitage kaas. 18. Kinnitage karahvini ülemine osa, veendudes, et see lukustub oma kohale. 51

52 Puhastamine ja hooldamine Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine Kohvi tõmbamise seadmeid tuleks puhastada vähemalt üks kord nädalas. 1. Lülitage masin välja, vajutades nupule. Oodake, kuni nupp vilgub ning eemaldage kohvimasin vooluvõrgust. 2. Tõstke kohvikraan ülesse ning eemaldage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel, vajutades külgmistele nuppudele. 3. Avage hooldusuks. 4. Kohvi tõmbamise seadmete eemaldamiseks vajutage nupule PUSH ja tõmmake käepidemest. Tõmmake seda horisontaalselt ilma keeramata. 52

53 Puhastamine ja hooldamine 5. Puhastage kohvikraani spetsiaalse masinaga kaasasoleva tööriistaga või lusikavarrega. Veenduge, et tööriist on sisestatud, nagu joonisel näidatud. 6. Eemaldage ja puhastage põhjalikult kohvipaksu jäätmete sahtel. 7. Peske kohvi tõmbamise seadmed värske vee all põhjalikult puhtaks ja puhastage ettevaatlikult ülemine filter. Ettevaatust: Ärge kasutage kohvi tõmbamise seadmete pesemiseks pesuvahendit ega seepi. 8. Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes kuivada. 9. Peske masina sisemus korralikult, kasutades pehmet, kergelt niisutatud lappi. 10. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkeasendis; kaks märki peavad ühtima. 53

54 Puhastamine ja hooldamine 11. Tõmmake kangi kergelt allapoole, kuni see puudutab kohvi tõmbamise seadmete alust ja kohvi tõmbamise seadmete külgedel olevad kaks märki ühtivad. 12. Vajutage tugevalt nupule PUSH. 13. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete lukustamiseks kasutatav konks on korrektselt paigaldatud. Kui see on endiselt alumises asendis, siis lükake seda ülespoole, kuni see lukustub oma kohale. 14. Sisestage kohvipaksu jäätmete sahtel oma kohale ning veenduge, et see on kindlalt paigas. Märkus: Kui kohvipaksu jäätmete sahtel ei ole korrektselt paigas, siis ei pruugi kohvi tõmbamise seadmed masinasse mahtuda. 54

55 Puhastamine ja hooldamine 15. Sisestage kohvi tõmbamise seadmed tagasi oma kohale, kuni need lukustuvad oma kohale ilma nupule PUSH vajutamata. 16. Sisestage kohvipaksu sahtel koos tilkumisalusega tagasi masinasse ning sulgege hooldusuks. Igakuine piimakarahvini puhastamine Igakuise puhastustsükli jaoks soovitame kasutada toodet Saeco Milk Circuit Cleaner (Saeco piimaringluse puhastaja), et hoida terve ringlus piimajääkidest vaba. Toodet Saeco Milk Circuit Cleaner on võimalik eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake hooldustarvikute lehekülge. Hoiatus: Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru. Põletuste saamise oht! Enne piimakarahvini eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud. Märkus: Enne selle protseduuri alustamist veenduge, et veepaak oleks täidetud MAX tasemeni. 55

56 Puhastamine ja hooldamine Täitke piimakarahvin kuni MAX tasemeni värske joogiveega. Valage piimakarahvini piimaringluse puhastamise kotike ning laske sellel täielikult lahustuda. 3. Sisestage piimakarahvin masinasse. Tõmmake piimakraan paremale üles ikoonini. 4. Asetage anum piimakraani alla. 5. Vajutage nupule. Kuvatakse järgmine ikoon. 56

57 Puhastamine ja hooldamine 6. Vajutage nupule, et valida vahustatud piim. 7. Masin tuletab järgmiste ikoonide abil teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite välja piimakraani. 8. Masina eelsoojenemisel kuvatakse järgmine ikoon. 9. Kui masin lõpetab vee väljutamise, siis korrake samme 5-8,kuni piimakarahvin on tühi. Hoiatus: Ärge kunagi jooge protseduuri ajal väljutatud lahust. 10. Pange piimakraan tagasi oma kohale, tõmmates seda üles ikoonini. 57

58 Puhastamine ja hooldamine 11. Eemaldage piimakarahvin ja anum masinast. 12. Loputage ning täitke piimakarahvin kuni MAX tasemeni värske joogiveega. 13. Sisestage piimakarahvin masinasse. Tõmmake piimakraan paremale üles ikoonini. Asetage anum kohvikraani alla, et alustada loputustsüklit. 14. Vajutage nupule. Kuvatakse järgmine ikoon. 15. Vajutage nupule, et valida vahustatud piim. 58

59 Puhastamine ja hooldamine 16. Masin tuletab järgmiste ikoonide abil teile meelde, et sisestaksite piimakarahvini ning tõmbaksite välja piimakraani. 17. Masina eelsoojenemisel kuvatakse järgmine ikoon Kui masin lõpetab vee väljutamise, siis korrake samme 14-16, kuni piimakarahvin on tühi. Eemaldage piimakarahvin ja anum masinast. Korrake samme veel üks kord. Võtke piimakarahvin lahti ja puhastage see nagu kirjeldatud peatükis Iganädalane piimakarahvini puhastamine. 59

60 Puhastamine ja hooldamine Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine Määrige kohvi tõmbamise seadmeid pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus. Kohvi tõmbamise seadmete määrimiseks vajalikku määret saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute peatükki. Ettevaatust: Enne kohvi tõmbamise seadmete määrimist peske neid jooksva vee all ja kuivatage need nagu kirjeldatud peatükis Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine. 1. Pange määret võrdselt mõlemale külgjuhile. 2. Määrige ka võll. 60

61 Puhastamine ja hooldamine Pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine ). Sulgege hooldusuks. Sisestage kohvipaksu sahtel ning tilkumisalus. Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ( Coffee Oil Remover ) abil Lisaks iganädalasele puhastamisele soovitame pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus teha läbi puhastustsükkel, kasutades kohviõli eemaldajat ( Coffe Oil Remover ). See toiming lõpetab kohvi tõmbamise seadmete puhastamise protsessi. Toodet Coffee Oil Remover on võimalik osta eraldi. Vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge. Ettevaatust: Toote Coffee Oil Remover tablette kasutatakse ainult puhastamiseks ja neil ei ole katlakivi eemaldamise võimet. Katlakivi eemaldamiseks kasutage Saeco katlakivi eemaldamise lahust ja järgige juhendeid peatükis Katlakivi eemaldamine. 1. Pange anum kohvikraani alla. 2. Veenduge, et veepaak on MAX tasemeni värske veega täidetud. 61

62 Puhastamine ja hooldamine 3. Pange Coffee Oil Remover tablett jahvatatud kohvi sahtlisse Vajutage nupule, et valida jahvatatud kohvi funktsioon. Ärge lisage jahvatatud kohvi sahtlisse. Vajutage nupule, et alustada kohvi valmistamise tüklit. Oodake, kuni masin on väljutanud pool tassi vett. Lülitage masina taga asuv voolulüliti positsiooni Laske lahusel 15 minutit mõjuda. Visake väljutatud vesi ära. Lülitage masina taga asuv voolulüliti positsiooni I. Masina sisse lülitamiseks vajutage nupule. Oodake, kuni automaatne loputustsükkel on lõppenud. 10. Eemaldage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel ning tühjendage need. Avage hooldusuks. Eemaldage kohvi tõmbamise seadmed. 62

63 Puhastamine ja hooldamine 11. Peske kohvi tõmbamise seadmed põhjalikult värske veega. 12. Pärast kohvi tõmbamise seadmete loputamist pange need tagasi oma kohale, kuni need lukustuvad paika (vaadake peatükki Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine ). Pange tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel tagasi oma kohale. Sulgege hooldusuks. 13. Vajutage nupule, et valida jahvatatud kohvi funktsioon. Ärge lisage jahvatatud kohvi sahtlisse. 14. Vajutage nupule, et alustada kohvi valmistamise tüklit. 15. Korrake samme 13 kuni 14 kaks korda. Visake väljutatud vesi ära. 16. Tilkumisaluse puhastamiseks pange Coffee Oil Remover tablett sinna sisse ja täitke see 2/3 osas kuuma veega. Laske lahusel 30 minutit mõjuda ja loputage korralikult. 63

64 Puhastamine ja hooldamine Igakuine kohviubade lehtri puhastamine Puhastage tühja kohviubade lehtrit kord kuus niiske lapiga, et eemaldada sellest kohviõli. Seejärel täitke see kohviubadega. Katlakivi eemaldamine Kollane Kui masina ekraanile on kuvatud CALC CLEAN ikoon, siis peate masinast katlakivi eemaldama. Katlakivi eemaldamise protsess kestab umbes 30 minutit. Ettevaatust: Kui te oma masinast katlakivi ei eemalda, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta ning sellisel juhul garantii parandamist EI KATA. Hoiatus: Kasutage vaid Saeco katlakivi eemaldamise lahust. See on spetsiaalselt välja arendatud, et tagada masina töövõime. Teiste katlakivi eemaldajate kasutamine võib masinat kahjustada ning jätta vette jääkaineid. Saeco katlakvi eemaldamise lahuse saate eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge. Hoiatus: Ärge kunagi jooge katlakivi eemaldajat ega ühtegi vedelikku, mis katlakivi eemaldamise tsükli käigus väljutatakse. Ärge kunagi kasutage äädikat katlakivi eemaldajana. 64 Märkus: Ärge eemaldage kohvi tõmbamise seadmeid katlakivi eemaldamise protsessi jooksul.

65 Katlakivi eemaldamine Ettevalmistuse faas Katlakivi eemaldamise tsükli teostamiseks järgige allpool olevaid juhiseid. Enne katlakivi eemaldamist: 1. 1 Tõstke kohvikraan ülespoole. 2 Vajutage külgmistele nuppudele. 3 Eemaldage ja tühjendage tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel. Seejärel asetage need oma kohale tagasi. 2. Täitke piimakarahvin MIN tasemeni veega ning sisestage see masinasse. Kollane Vajutage nupule, kuni kuvatakse järgmine ekraan. Vajutage nupule, et valida katlakivi eemaldamise funktsioon. Märkus: Kui vajutate kogemata nupule, siis vajutage väljumiseks nupule. Kollane 5. Masin tuletab järgmiste ikoonide abil teile meelde, et sisestaksite piimakrahvini ning tõmbaksite välja piimakraani. Kollane Kollane 65

66 Katlakivi eemaldamine 6. Eemaldage INTENZA+ veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ning asendage see originaalse väikese valge filtriga Valage veepaaki kogu Saeco katlakivi eemaldaja. Seejärel täitke veepaak kuni CALC CLEAN tasemeni värske veega. Asetage veepaak tagasi masinasse. 9. Tõmmake piimakraan paremale üles ikoonini. Asetage suur nõu (1.5L) piimakraani ja kohvikraani alla. Kollane Katlakivi eemaldamise faas 10. Vajutage nupule, et alustada katlakivi eemaldamise tsükliga. Kollane 11. Masin hakkab nüüd katlakivi eemaldamise lahust mõningaste ajavahemike tagant väljutama. Riba juhtpaneelil näitab tsükli progressi. See protseduur kestab umbes 20 minutit. 66

67 Katlakivi eemaldamine Punane Kollane Märkus: Katlakivi eemaldamise tsüklit saab peatada, vajutades nupule Protsessi jätkamiseks vajutage taas nupule. Peatamine võimaldab teil anumat tühjendada või olla mõne aja masinast eemal. 12. Kui veepaak on tühi, kuvatakse see ikoon. 13. Eemaldage veepaak, loputage see ja täitke CALC CLEAN tasemeni värske veega. Pange veepaak tagasi masinasse. 14. Eemaldage ja tühjendage anum ja piimakrahvin Tõstke kohvikraan ülespoole. 2 Vajutage külgmistele nuppudele. 3 Eemaldage ja tühjendage tilkumisalus. Seejärel asetage see oma kohale tagasi. 67

68 Katlakivi eemaldamine 16. Täitke piimakarahvin MIN tasemeni veega ning sisestage see masinasse. Tõmmake piimakraan paremale üles ikoonini. 17. Asetage suur nõu (1.5L) piimakraani ja kohvikraani alla. Kollane Loputamise faas 18. Vajutage nupule, et alustada loputustsükliga. Märkus: Loputustsüklit saab peatada, vajutades nupule. Protsessi jätkamiseks vajutage taas nupule. Peatamine võimaldab teil anumat tühjendada või olla mõne aja masinast eemal. Kollane 19. Kui loputustsükli jaoks vajaminev veekogus on väljutatud, siis kuvatakse järgmine ikoon. Vajutage nupule, et lõpetada katlakivi eemaldamise tsükkel. Märkus: Kui veepaaki ei ole täidetud MAX tasemeni, võib masin vajada rohkem kui ühte loputustsüklit. Täitke veepaak ja pange see tagasi masinasse. Korrake protsessi alates sammust Masin soojeneb üles ja teostab automaatse loputustsükli. 68

69 Katlakivi eemaldamine 21. Eemaldage anum. Võtke piimakrahvin lahti ning puhastage see nagu kirjeldatud peatükis Iganädalane piimakrahvini puhastamine. 22. Eemaldage väike valge filter ja pange veepaaki tagasi INTENZA+ veefilter (kui see oli paigaldatud). Loputage veepaak ja täitke see kuni CALC CLEAN tasemeni värske veega. Pange see tagasi masinasse Tõstke kohvikraan ülespoole. 2 Vajutage külgmistele nuppudele. 3 Eemaldage ja tühjendage tilkumisalus. Seejärel asetage see oma kohale tagasi. 24 Pärast katlakivi eemaldamist puhastage kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine. 25 Masin on kohvi valmistamiseks valmis. 69

70 Katlakivi eemaldamine Katlakivi eemaldamise tsükli katkestamine Kui te olete katlakivi eemaldamise protsessi alustanud, siis peate selle ka lõpetama ilma masinat vahepeal välja lülitamata. Kui katlakivi eemaldamise protsess jääb kusagile kinni, siis saate selle lõpetada, kui vajutate sisse/välja lülitamise nupule. Kui see juhtub, siis tühjendage ja loputage hoolikalt veepaak. Seejärel täitke see kuni CALC CLEAN tasemeni värske veega. Järgige juhendeid peatükis Manuaalne loputustsükkel, enne kui hakkate mõnda jooki valmistama. Kui tsükkel ei jõudnud lõpuni, vajab masin esimesel võimalusel uut katlakivi eemaldamise tsükli teostamist. 70

71 Programmeerimine Teil on võimalik seadistada masina funktsioone, kasutades programmeerimise menüüd. Kollane Kollane Kollane Kollane Kollane Kollane Jägmiseid seadistusi saab muuta: Kohvi temperatuur (Coffee Temperature) See funktsioon võimaldab teil muuta kohvi valmistamise temperatuuri. Taimer (stand-by) See funktsioon võimaldab teil muuta perioodi, mille möödudes pärast viimast kohvi valmistamist lülitub masin puhkereþiimi. Kontrastsus (Contrast) See funktsioon võimaldab teil muuta ekraani kontrastsust, et näha teateid paremini. Vee karedus (Water Hardness) See funktsioon võimaldab teil muuta vee kareduse seadistusi vastavalt piirkonnale, kus te elate. 1 = väga pehme vesi 2 = pehme vesi 3 = kare vesi 4 = väga kare vesi Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine. INTENZA+ veefilter (Water Filter) See funktsioon võimaldab teil hallata INTENZA+ veefiltrit. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki, mis on seotud filtri haldamisega. Katlakivi eemaldamise tsükkel (Descaling Cycle) See funktsioon võimaldab teil teostada katlakivi eemaldamise tsüklit. 71

72 Programmeerimine Kollane Tehaseseaded (Factory Settings) See funktsioon võimaldab teil taastada kõik tehase poolt määratud väärtused. Kuidas masinat programmeerida? See näide näitab, kuidas programmeerida kontrastsust. Jätkake samal viisil ka teiste funktsioonide programmeerimiseks. Programmeerimismenüüle on võimalik juurde pääseda ainult siis, kui masin on sisse lülitatud ning ekraanile kuvatakse järgmine pilt. 1. Vajutage nupule, et siseneda programmeerimisse. Kollane Kollane Ekraanile kuvatakse peamenüü. Vajutage nupule, et kerida valikute vahel, kuni teile kuvatakse kontrastsuse funktsioon. 72

73 Programmeerimine 4. Vajutage nuppudele ja, et suurendada või vähendada funktsiooni väärtust. Kollane 5. Kui väärtus on muudetud, siis kuvatakse ekraanile sõnum OK. Vajutage kinnitamiseks nupule. 6. Programmeerimisest väljumiseks vajutage nupule. Märkus: Masin väljub automaatselt programmeerimise reþiimist, kui 3 minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule. Kinnitamata väärtuste muudatusi ei salvestata. 73

74 Ikoonide tähendused Sellel masinal on värvisüsteem, et aidata kasutajal ekraanile kuvatud ikoonidest paremini aru saada. Ikoonidel on valgusfoorile vastav värvisüsteem. Valmisoleku signaalid (rohelised) Masin on valmis jookide valmistamiseks. Masin on valmis jahvatatud kohvist kohvi valmistama. Masin valmistab ühte tassi espressot. Masin valmistab kahte tassi espressot. Masin valmistab ühte tassi suurt espressot. Masin valmistab kahte tassi suurt espressot. Masin programmeerib espresso valmistamise kogust. Masin programmeerib suure espresso valmistamise kogust. Pooleli on espresso valmistamine jahvatatud kohvist. Pooleli on suure espresso valmistamine jahvatatud kohvist. 74

75 Ikoonide tähendused Valmisoleku signaalid (rohelised) Vahustatud piima või kuuma vee valik. Vee väljutamine. Vahustatud piima väljutamine. Masin vahustab piima cappuccino jaoks. Masin valmistab kohvi cappuccino jaoks. Masin programmeerib piima kogust cappuccino jaoks. Masin programmeerib kohvi kogust cappuccino jaoks. Masin programmeerib piima kogust vahustatud piima jaoks. Masin tuletab teile meelde, et sisestaksite piimakrahvini ning eemaldaksite piimakraani. 75

76 Ikoonide tähendused Valmisoleku signaalid (rohelised) Sisestage veekraan ning vajutage väljutamise alustamiseks nupule. Väljumiseks vajutage nupule. Masin soojeneb üles, et jooke valmistada või kuuma vett väljutada. Hoiatussignaalid (kollased) Masin soojeneb üles. Masin teostab loputustsüklit. Oodake, kuni masin on tsükli lõpetanud. Masin vajab INTENZA+ veefiltri vahetust. Kohvi tõmbamise seadmeid algseadistatakse masina algseadistamise tõttu. Täitke kohviubade lehter kohviubadega ja alustage tsükliga uuesti. Valmistage ringlus ette. Teil on vaja masinast katlakivi eemaldada. Vajutage nupule, et alustada katlakivi eemaldamise protsessi. Järgige samme, mis on kirjeldatud selle kasutusjuhendi peatükis Katlakivi eemaldamine. Kui te soovite katlakivi hiljem eemaldada, vajutage nupule, et jätkata masina kasutamist. Võtke teadmiseks, et kui te ei eemalda oma masinast katlakivi, lõpetab see lõpuks korrektselt töötamise. Sellisel juhul EI kata garantii masina parandamist. 76

77 Ikoonide tähendused Hoiatussignaalid (punased) Pange tilkumisalus koos kohvpaksu sahtliga korrektselt masinasse ja sulgege hooldusuks. Täitke kohviubade lehter. Te peate kohvi tõmbamise seadmed tagasi masinasse panema. Tühjendage kohvipaksu sahtel. Oodake 5 sekundit, enne kui selle tagasi panete. Täitke veepaak. Masin on rikkis. Veakoodi kuvatakse ekraani paremas alumises nurgas. Lülitage masin välja. Lülitage see 30 sekundi pärast uuesti sisse. Proovige seda 2 või 3 korda. Lisainformatsiooni saamiseks veakoodide kohta vaadake peatükki Probleemide lahendamine. Kui masin ei toimi, kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeenindusega ja öelge neile ekraanil kuvatav veakood. Te leiate klienditeeninduse kontaktid garantiilehelt või veebilehelt 77

78 Probleemide lahendamine See peatükk annab ülevaate kõige tavalisematest probleemidest, mis võivad tekkida teie masinaga. Kui te ei suuda probleemi lahendada allpool oleva informatsiooni abil, külastage veebilehte et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeenindusega. Te leiate klienditeeninduse kontaktid grantiilehelt või veebilehelt Masina tegevused Veakood 1. Kohvijahvataja on kinni kiilunud. Veakood 3-4. Kohvi tõmbamise saeadmed on kinni kiilunud, neid ei saa välja tõmmata. Veakood 5. Veeringluse viga. Masin ei lülitu sisse. Masin on demoreþiimis. Tilkumisalus saab täis, kuigi vett ei ole väljutatud. Põhjused Kohvikraan on ummistunud. Kohvi tõmbamise seadmed on paigast ära. Veeringlusesse on sattunud õhku. Masin ei ole ühendatud vooluvõrku või voolulüliti on positsioonis 0. Te vajutasite ja hoidsite rohkem kui 8 sekundit all nuppu. Mõnikord väljutab masin vett automaatselt tilkumisalusele, et loputada ringlusi ning tagada optimaalne masina toimimine. Lahendused Puhastage kohvikraani põhjalikult nagu kirjeldatud peatükis Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine. Sulgege hooldusuks. Lülitage masin välja ja seejärel uuesti sisse. Kohvi tõmbamise seadmed liiguvad automaatselt algsesse positsiooni. Eemaldage ja pange veepaak tagasi paar korda. Veenduge, et see on korrektselt tagasi pandud. Kontrollige, et veepaagi sahtel on puhas. Kui paigaldatud on INTENZA+ veefilter, eemaldage see. Lülitage masin välja ja seejärel uuesti sisse. Pange veefilter tagasi, kui masin on kasutamiseks valmis. Ühendage masin vooluvõrku ja lülitage voolulüliti asendisse I. Lülitage masin voolulüliti abil välja ja seejärel uuesti sisse. See on normaalne masina käitumine. 78

79 Probleemide lahendamine Masina tegevused Masina ekraanil kuvatakse iga kord punane ikoon. Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa eemaldada. Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa sisestada. Kohvi tõmbamise seadmete all või peal on palju jahvatatud kohvi. Kohv ei ole piisavalt kuum. Põhjused Kohvipaksu sahtlit on tühjendatud siis, kui masin oli välja lülitatud. Kohvipaksu sahtlit on tühjendatud siis, kui masin oli sisse lülitatud, kuid ilma ootamata 5 sekundit enne, kui see tagasi panna. Kohvi tõmbamise seadmed on paigast ära. Kohvipaksu sahtel on sisestatud. Kohvi tõmbamise seadmed ei ole välja lülitatud. Reduktormootor ei ole oma algses asendis. Kasutatav kohvi ei pruugi olla sobiv automaatsete kohvimasinate jaoks. Tassid on külmad. Temperatuur ei ole korrektselt seadistatud. Lahendused Kohvipaksu sahtlit tuleb alati siis tühjendada, kui masin on sisse lülitatud. Oodake, kuni kuvatakse ikoon enne, kui panete sahtli tagasi. Oodake, kuni kuvatakse ikoon enne, kui panete sahtli tagasi. Lülitage masin sisse. Sulgege hooldusuks. Kohvi tõmbamise seadmed lähevad automaatselt õigesse asendisse. Eemaldage kohvipaksu sahtel enne kohvi tõmbamise seadmete eemaldamist. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on välja lülitatud. Vaadake peatükki Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine. Sisestage tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel ja seejärel sulgege hooldusuks. Lülitage masin sisse, ilma kohvi tõmbamise seadmeid sisestamata. Reduktormootor naaseb oma algsesse asendisse. Lülitage masin välja ning sisestage kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine. Võib olla on vajalik muuta kohvitüüpi või kohvijahvataja seadistusi. Soojendage tassid kuuma veega. Seadistage jookide temperatuur nagu kirjeldatud peatükis Programmeerimine. 79

80 Probleemide lahendamine Masina tegevused Kohv on lahja (vaadake märkust). Kohv ei ole piisavalt kreemikas (vaadake märkust). Kohvi valmistatakse liiga aeglaselt või tilkhaaval (vaadake märkust). Kohvikraanist lekib kohvi. Kuuma vett ei väljutata. Vahustatud piim on liiga külm. Põhjused See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab. Kohv on liiga paksuks jahvatatud. Kohvisort ei sobi, kohv ei ole värskelt röstitud või kohv on liiga paksuks jahvatatud. Kohv on liiga väikseks jahvatatud. Ringlus ei ole ette valmistatud. Kohvi tõmbamise seadmed on mustad. Kohvikraan on must. Ringlus on katlakivist ummistunud. Kohvikraan on ummistunud. Ringlus ei ole ette valmistatud. Ringlus on katlakivist ummistunud. Tassid on külmad. Lahendused Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis Saeco kohanemissüsteem. Vahetage kohvisorti või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis Keraamilise kohvijahvataja kohandamine. Muutke kohvisorti või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis Keraamilise kohvijahvataja kohandamine. Vahetage kohvisorti või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis Keraamilise kohvijahvataja kohandamine. Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki Masina esmakordne kasutamine ). Puhastage kohvi tõmbamise seadmeid (vaadake peatükki Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine ). Puhastage kohvikraan ja selle avad. Puhastage masin katlakivist. Puhastage kohvikraan ja selle avad. Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki Masina esmakordne kasutamine ). Puhastage masin katlakivist. Soojendage tassid kuuma veega. 80

81 Probleemide lahendamine Masina tegevused Piima ei vahustata. Katlakivi eemaldamise tsüklit ei ole võimalik lõpuni viia. Põhjused Piimakarahvin on must või ei ole korrektselt sisestatud. Piimakraan ei ole korrektselt välja tõmmatud. Piimakarahvin ei ole õigesti kokku pandud. Kasutatav piim ei ole sobiv vahustamiseks. Veekogus tsükli loputamiseks ei ole piisav. Lahendused Puhastage karahvin ning veenduge, et see on korrektselt sisestatud. Veenduge, et piimakraan on korrektselt välja tõmmatud. Veenduge, et kõik osad on õigesti kokku pandud. Kasutage piima, mida on soovitatud peatükis Piimakarahvin. Vajutage sisse/välja lülitamise nupule ja järgige juhendeid peatükis Katlakivi eeemaldamise tsükli katkestamine. Märkus: Need probleemid on normaalsed, kui kohvisorti on muudetud või kui masin on alles paigaldatud. Sellisel juhul oodake, kuni masin teostab enda kohandamise operatsioonid nagu kirjeldatud peatükis Saeco kohanemissüsteem. 81

82 Energia säästmine Puhkereþiim See Philipsi täiautomaatne kohvimasin on loodud energiat säästvana nagu märgitud A klassi energiamärgil. Pärast 30 minutilist mitteaktiivset perioodi lülitub masin automaatselt välja. Kui olete valmistanud kohvi, viib masin välja lülitamise käigus läbi loputustsükli. Puhkereþiimis on energiatarbimine vähem kui 1 Wh. Masina sisse lülitamiseks vajutage nupule (kui voolulüliti masina taga on I asendis). Sellisel juhul viib masin läbi loputustsükli vaid juhul, kui boiler on külm. Tehnilised andmed Tootjal on õigus teha muudatusi masina tehnilistes andmetes. Nominaalne pinge voolunäitajad vooluvarustus Kesta materjal Mõõdud (lxkxs) Kaal Voolujuhtme pikkus Juhtpaneel Tassi suurus Veepaak Kohviubade lehtri mahutavus Vaadake silti hooldusuksel Termoplastik 215 x 330 x 429 mm 7.5 kg mm Esiküljel Kuni 152 mm 1.8 liitrit - eemaldatav 250 g Kohvipaksu sahtli mahutavus 15 Pumba rõhk Boiler Ohutusmehhanism 15 baari Roostevabast terasest Soojuskaitse 82

83 Tehaseseaded Jookide seadistused Jook Eelseadistatud kogus Aroomi Muudetav: tugevus Espresso 40 ml 3 20 ml 230 ml Suur espresso 120 ml 3 20 ml 230 ml Cappuccino (kohv/piim) 50 ml / 3 20 ml 230 ml / 34 sek piima 10 75sek Vahustatud piim 34 sek sek Märkus: märgitud väärtused võivad muutuda. Garantii ja teenindus Garantii Detailse informatsiooni saamiseks garantii ja seotud tingimuste kohta lugege garantiilehte, mis on eraldi kaasa pandud. Teenindus Me soovime, et jääksite oma kohvimasinaga rahule. Kui te pole veel seda teinud, siis registreerige oma ost aadressil et saaksime sinuga ühenduses olla ning saata puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta meeldetuletusi. Kui te vajate teenindust või tuge, külastage Philipsi veebilehte aadressil või võtke ühendust oma riigi Philipsi infoliiniga. Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pandud, või aadressilt 83

84 Hooldustarvikute tellimine Kasutage masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks ainult Saeco hooldustooteid. Tooteid on võimalik osta Philipsi internetipoest aadressilt (kui see on saadaval teie riigis), kohalikult edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskustest. Kui teil esineb probleeme sobivate hooldustoodete saamisega, võtke ühendust oma riigi Philipsi infoliiniga. Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pandud, või aadressilt Ülevaade hooldustoodetest Katlakivi eemaldamise lahus CA6700 INTENZA+ veefilter CA6702 Määre HD

85 Hooldustarvikute tellimine Kohviõli eemaldaja CA6704 Piimaringluse puhastaja CA6705 Hooldustarvikute pakk CA

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage

EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD Registreerige oma toode ning saage EESTI EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. Mudel HD9712 02 Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.saeco.com/welcome 2 EESTI TÄHTSAD

Rohkem

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt. EESTI Mudelid HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Vaid mudelitele HD8969, HD8977 ja HD8978 0051 Tahvelarvuti ei kuulu

Rohkem

Luxury A5 BW New branding 2015

Luxury A5 BW New branding 2015 INCANTO HD8922, HD8921 ET KASUTUSJUHEND Я 4219.460.4192.1 INCANTO SPECIAL DELUXE_FRONT-BACKCOVER_A5_FC_EE.indd 1 28/08/17 11:41 ESPRESSO CAPPUCCINO ESPRESSO LUNGO LATTE MACCHIATO AROMA STRENGTH MENU 34

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

646 EST

646 EST CafeRomatica Täisautomaatne kohvimasin Kasutusjuhend ja kasulikud nõuanded NICR520 / 530 EE A passion for coffee. 1 A B Ekraan Kanguse/koguse nupp C Auru/kuuma vee kraan D Kohvinupp E Auru/loputamise nupp

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737

et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 et lv E K WE8 kasutusjuhend Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. lt ru JURA tüüp 737 Sisukord Sinu WE8 Masina osad 4 Oluline teave 6 Nõuetekohane kasutamine...6 Ohutuse

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727

GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 GIGA X3/X3c Professionali kasutusjuhend KE Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist tutvu kasutusjuhendiga. JURA tüüp 727 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient!

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752

et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752 et lv GIGA X3 kasutusjuhend lt E K Originaalkasutusjuhendi tõlge Enne masina kasutamist loe kasutusjuhendit. ru JURA tüüp 752 JURA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient! Täname

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx

Microsoft Word - Keypad-controller-manual-new_1.docx Eraldiseisev ühe ukse juurdepääsukontroller Kasutusjuhend Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege tähelepanelikult seda juhendit 1. Pakkeleht Nimi Kogus Märkused Sõrmistik 1 Kasutusjuhend 1 Kruvikeeraja

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

A7-A700_en_ET_REV_ok.indd

A7-A700_en_ET_REV_ok.indd A7/A700 kasutusjuhend JRA kohvi- ja espressomasinate rahvusvaheline garantii Hea klient! Täname Sind, et ostsid JRA espresso- ja kohvimasina. Loodame, et jääd tootega rahule. Juhul, kui Sinu JRA espresso-

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend

Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur kasutusjuhend Polar W.I.N.D. väntamissageduse andur Kasutusjuhend A 1 B 2 3 C 4 max 4 mm / 0.16 Polari väntamissageduse andur Polar Cadence Sensor W.I.N.D. on mõeldud väntamissageduse ehk vändapöörete arvu minutis mõõtmiseks

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND

ESL 4200LO ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND ESL 4200LO...... ET NÕUDEPESUMASIN KASUTUSJUHEND 2 www.electrolux.com SISUKORD 1. OHUTUSJUHISED..................................................................... 3 2. SEADME KIRJELDUS..................................................................

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh

ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põh ÕMBLUSMASIN BIRGITTA STANDARD / COMFORT KASUTUSJUHEND MUDEL: IP86654 MUDEL: IP86661 Palun lugege kasutusjuhend enne õmblusmasina kasutuselevõtmist põhjalikult ja tähelepanelikult läbi. Palun hoidke kasutusjuhendit

Rohkem

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND

MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND DESK/3200 Kliendiabi: 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: 6 711 420 e-mail: posgrupp@estcard.ee N e t s

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus

ArcGIS Online Konto loomine Veebikaardi loomine Rakenduste tegemine - esitlus PILVI TAUER Tallinna Tehnikagümnaasium ArcGIS Online 1.Konto loomine 2.Veebikaardi loomine 3.Rakenduste tegemine - esitlus Avaliku konto loomine Ava ArcGIS Online keskkond http://www.arcgis.com/ ning logi

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc

Microsoft Word _08_D7_RU_ET--1530_kujundatud.doc KASUTUSJUHEND TAIMERIGA JUHTSEADE JA ELEKTROONILISED SIDEMOODULID EST KIRJELDUS Termostaadid ja juhtseade on juhtmeta ühenduses, kasutades aktiivantenni. Tegevusraadius kinnises ruumis on umbes 50 m. Nädalaprogramm.

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid )

(Microsoft PowerPoint - Roheline_Voti infop\344ev_kriteeriumid ) Rohelise Võtme infopäev EAS turismiarenduskeskus Liina Värs Rohelise Võtme koordinaator 16.02.2012 6 sammu tunnustuse saamiseks 1. Tutvu põhjalikumalt Rohelise Võtme süsteemiga. 2. Kaardista ettevõtte

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend

Polar Speed Sensor W.I.N.D. kasutusjuhend Polar Speed Sensor W.I.N.D. Kasutusjuhend 1 A B 2 3 4 max 4 mm / 0.16 Polari kiiruseandur Polar Speed Sensor W.I.N.D. on mõeldud kiiruse ja läbitud vahemaa mõõtmiseks jalgrattasõidu ajal. Muud kasutamist

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI

NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI NAUTIGE ROHKEM MUGAVUST MONDIAL - FILTREERITUD KUUMA VEE SEGISTI Lõpetage ootamine! Kuigi köök peaks olema kohtumispaik maitsvate roogade rahulikuks ettevalmistamiseks, on mõnikord ka kiire. Näiteks, kui

Rohkem

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd

EE-macbook-retina-12-early2015-qs.indd Kiirjuhend Tervita oma MacBooki. Alustame. Maci käivitamiseks vajuta toitenuppu ning rakendus Setup Assistant annab sulle mõned lihtsad juhised, kuidas arvuti töökorda seada. See aitab sul Wi-Fi võrku

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

GSMG UK.indd

GSMG UK.indd GSMG kasutusjuhend Põrandakütte termostaat Fikseeritud paigaldusega relee-vastuvõtja Juhitav relee-pistikupesa Kiirühendusega termostaat Glamox 3001 seeria küttekehadele GSM-seade 1 Akulaadija 2 Toime

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Kom igang med Scratch

Kom igang med Scratch Alustame algusest Getting Started versioon 1.4 SCRATCH on uus programmeerimiskeel, mis lubab sul endal luua interaktiivseid annimatsioone, lugusid, mänge, muusikat, taieseid jm Scratch'i saab kasutada

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd

RK-2001AT2-ENG_AC22.kmd KASUTUSJUHEND RK-2001AT2 TAHKEKÜTUSEL TÖÖTAVA KATLA TEMPERATUURIKONTROLLER Versioon AC22 Toote ajalugu: Kuupäev Versioon Muudatused 2010-08-03 A803 Suitsugaaside termostaat on vaid kütuse lõppemise tuvastamiseks

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem