normaali

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "normaali"

Väljavõte

1 AS TEEKARU T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Tallinn

2 2 AS TEEKARU LIIKLUSOSAKOND T-2 Tallinn-Tartu-Võru Luhamaa mnt kiirustabloode mõõtetulemused enne ja pärast märgi aktiveerimist. Vahearuanne Töö teostajad: Kristjan Duubas Osakonna juhataja Ermo Vahter ITS spetsialist Tallinn AS TEEKARU 2

3 3 SISUKORD SISSEJUHATUS KIIRUSTABLOO DFS 700 KIRJELDUS ARDU KIIRUSTABLOO MÄEKÜLA KIIRUSTABLOO ADAVERE I KIIRUSTABLOO ADAVERE II KIIRUSTABLOO KÄREVERE KIIRUSTABLOO KAMBJA KIIRUSTABLOO...26 KOKKUVÕTE...31 AS TEEKARU 3

4 4 SISSEJUHATUS.a suvel tellis Maanteeamet konsultandilt uuringu T-2 Tallinn-Tartu-Võru- Luhamaa maantee asulasiseste kiiruspiiranguga teelõikude kiiruskäitumise väljaselgitamiseks. Konsultant AS Teede Tehnokeskus mõõtis Tallinn-Tartu- Võru Luhmaa maanteel asulat läbivate sõidukite kiirusi nädala pikkuse perioodi jooksul. Kiirust mõõdeti kummivoolik anduritega varustatud automaatsete liiklusloenduritega Metrocount MC5600. Mõõtmised teostati sõiduraja kaupa eraldi. Tulemused näitasid väga suurt kiiruspiirangu rikkujate hulka. Kümnest mõõdetud asulast valiti välja kuus kõige suurema rikkujate arvuga lõiku ja sinna otsustas Maanteeamet paigaldada kiirustablood. DFS 700 tüüpi kiirustablood tarnis ja paigaldas AS Teekaru.a detsembris. Eestis on kiirustabloosi seni maanteedele paigaldatud vaid kahte kohta: T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhmaa maanteele 34 km Kuivajõele (90 km/h ala) ja Tallinn-Pärnu-Ikla maanteele enne Pärnu linna piiri (70 km/h ala). Mõlemad tablood on paigaldatud eratellija soovil ja märgil on lisatahvel tabloo tellija nimega. Meile teadaolevalt ei ole nende tabloode mõju kohta uuringuid teostatud. Käesolevas aruandes käsitletavad tablood on paigaldatud tänavavalgustuse mastidele. Kuna tänavavalgustuse liin on reeglina vaid ühel pool teed siis on ka enamus tabloosi paigaldatud ühele suunale, vaid Adavere asulas on tablood mõlemal sõidusuunal. Tabloode mõju uurimiseks on vahearuandes võrreldud juhtide kiiruskäitumist enne tabloode näidupaneeli sisselülitamist, vahetult peale tabloode näidupaneeli aktiveerimist ning peale kahe kuu mõõdumist. Tulemused peaksid andma ülevaate sellest, kas ja kui palju vähendavad tablood kiirusnäitajaid ja kas nende mõju on püsiv või ajutine. Aruande lõppraport on planeeritud 11 kuu mõõdudes peale tabloode aktiveerimist, seega praegune vahearuanne näitab kahe kuu pikkuse perioodi tulemusi. AS TEEKARU 4

5 5 1. KIIRUSTABLOO DFS 700 KIRJELDUS Kiirustabloo üldine tööpõhimõte seisneb tema asukoha poolsest suunast läheneva sõiduki kiiruse fikseerimisel ja selle väärtuse esitamisel visuaalse numbrilise kujundina konkreetsele fikseeritud sõidukijuhile. Kiirustabloo annab täiendavat infot sõidukijuhile tema kiiruse kohta, mis omakorda suunab sõidukijuhtide tähelepanu kehtivatele kiiruspiirangutele. Tabloo on kiiruskäitumise parendamise preventatiivne ja osutav tehniline vahend, mis suhtleb temast mõõdunud sõidukijuhtidega. Kiirustabloo DFS 700 on valmistatud firma 3M tootmisüksuses Saksamaal. Tabloo mõõdab läheneva sõiduki kiiruse radarseadmega (Radari töösagedus on vahemikus 24,15 GHz- 24,25 GHz, mõõtehälve on piirides +/- 2km vahemikus km/h ning mõõtehälve ei ole suurem kui +/- 2% vahemikus km/h) ja saadud väärtus kuvatakse led-elementidega näidudispleil. Displei värvus ja vilkumisreshiim on vabalt seadistatav. Aruandes käisitletavatel tabloodel on kiiruspiirangust kinnipidamise korral tabloo näit roheline, rikkumise korral punane ja vilkuv. Võimalik on ka kuvada kollast näitu. Displei valgustugevus reguleerub automaatselt vastavalt valgustingimustele. Foto 1.1 Kiirustabloo DFS 700 Kiirustabloo salvestab kõikide mõõdetud sõidukite kiirused. Salvestatud andmed ning tabloo seisukorra info saadetakse GSM modemi kaudu serverisse. AS TEEKARU 5

6 6 1.1 ARDU Ardu kiirustabloo asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel kiiruspiirangu 50 km/h alas, Tallinn-Luhamaa suunal. Foto T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt Ardu kiirustabloo AS TEEKARU 6

7 7 km/h Keskmine kiirus v Ų Aeg (Algus: 7.12., Lõpp: ) Graafik Sõidukite keskmine kiirus ööpäevas Ardus. Graafikult on näha, et keskmine kiirus peale märgi mõõtmistulemuste liiklejatele nähtavaks muutmist, on vahemikus km/h, põhiliselt on see tasemel 62km/h. Ardu keskmise kiiruse muutus km/h keskmine kiirus dets 50. ndl 51. ndl 52. ndl 1. ndl 2. ndl 3. ndl 4. ndl 5. ndl 6. ndl 7. ndl Nädalad Graafik Sõidukite keskmine kiirus nädalas Ardus. AS TEEKARU 7

8 8 Graafikul 2 esimeses punktis märgi mõõtmistulemused ei olnud liiklejatele nähtavad, 50. nädalal olid mõõtmistulemused nähtavad alates kolmapäevast. Nädala keskmine kiirus on langenud ligilähedaselt 6 km/h. Kiirusepiirangu 50km/h järgijate ja rikkujate suhe 100,0 90,0 98,4 89,7 92,6 80,0 70,0 Protsent 60,0 50,0 40,0 30,0 Järgija Rikkuja 20,0 10,0 0,0 10,3 7,4 1, dets. 51. nädal 7. nädal periood Graafik Sõidukiiruse järgijate ja rikkujate protsentuaalne arv valitud nädalatel Ardus. Mõõtmistulemused on ajavahemikus , millal märk liiklejatele nende kiirust ei näidanud, ja 51. nädal (17-23 detsember ), mis oli esimene täisnädal, millal märgi mõõtmistulemused olid liiklejatele nähtavad, ning võrdluseks ligi 2 kuud hiljem 7. nädal (11-17 veebruar ). Peale märgi mõõtmistulemuste liiklejatele nähtavaks muutmist tõusis kiirusepiirangu järgijate hulk 8,7 protsendipuntki võrra. Veebruaris on kiirusepiirangu järgijaid 5,8 protsendipunkti võrra rohkem kui enne märgi aktiveerimist. AS TEEKARU 8

9 9 Kiiruste jagunemine Protsent 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, dets. 51. nädal 7. nädal kuni 50km/h 1,6 10,3 7, km/h 14,6 34,8 32, km/h 38,0 31,4 34,7 üle 70km/h 45,8 23,6 25,1 kuni 50km/h km/h km/h üle 70km/h Graafik Sõidukiiruse järgijate ja rikkujate protsentuaalne arv valitud nädalatel Ardus. K õige enam on vähenenud üle 20 km/h rikkujate hulk Vahemikus 60-70km/h sõitjate arv vähenes: 51 nädalal võrreldes 7-11 detsembriga 6,6 protsendipunkti (1,21 korda) ja 7. nädalal vähenes 3,3 protsendipunkti (1,10 korda). Üle 90km/h sõitjate arv vähenes 51 nädalal 22,2 protsendipunkti (1,94 korda) ja 7. nädalal 20,7 protsendipunkti (1,82 korda). AS TEEKARU 9

10 1.2 MÄEKÜLA 10 Mäeküla kiirustabloo asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel kiiruspiirangu 70 km/h alas, Tallinn-Luhamaa suunal. Foto T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt Mäeküla kiirustabloo AS TEEKARU 10

11 80 Keskmine kiirus v Ų km/h Aeg (Algus: 7.12., Lõpp: ) Graafik Sõidukite keskmine kiirus ööpäevas Mäekülas. Graafikult on näha, et kesmine kiirus peale märgi mõõtmistulemuste liiklejatele nähtavaks muutmist, on vahemikus km/h, kõige sagedamini on keskmine kiirus ööpäevas km/h. AS TEEKARU 11

12 12 Mäeküla keskmise kiiruse muutus km/h keskmine kiirus dets 50. ndl 51. ndl 52. ndl 1. ndl 2. ndl 3. ndl 4. ndl 5. ndl 6. ndl 7. ndl Nädalad Graafik Sõidukite keskmine kiirus nädalas Mäekülas. Graafikul 2 esimeses punktis märgi mõõtmistulemused ei olnud liiklejatele nähtavad, 50. nädalal olid mõõtmistulemused nähtavad alates kolmapäevast. Nädala keskmine kiirus on langenud ligilähedaselt 3-4 km/h. Kiirusepiirangu 70km/h järgijate ja rikkujate suhe 100,0 90,0 80,0 70,0 87,3 70,7 77,8 Protsent 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 12,7 29,3 22,2 Järgija Rikkuja 10,0 0, dets. 51. nädal 7. nädal periood Graafik Sõidukiiruse järgijate ja rikkujate protsentuaalne arv valitud nädalatel Mäekülas. AS TEEKARU 12

13 13 Mõõtmistulemused on ajavahemikus , millal märk liiklejatele nende kiirust ei näidanud, ja 51. nädal (17-23 detsember ), mis oli esimene täisnädal, millal märgi mõõtmistulemused olid liiklejatele nähtavad, ning võrdluseks ligi 2 kuud hiljem 7. nädal (11-17 veebruar ). Peale märgi mõõtmistulemuste liiklejatele nähtavaks muutmist tõusis kiirusepiirangu järgijate hulk 16,6 protsendipuntki võrra. Veebruaris on kiirusepiirangu järgijaid 9,5 protsendipunkti võrra rohkem kui enne märgi aktiveerimist. Kiiruste jagunemine Protsent 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, dets. 51. nädal 7. nädal kuni 70km/h 12,7 29,3 22, km/h 43,3 42,4 43, km/h 34,6 22,0 26,3 üle 90km/h 9,5 6,2 8,0 kuni 70km/h km/h km/h üle 90km/h Graafik Sõidukiiruse järgijate ja rikkujate protsentuaalne arv valitud nädalatel Mäekülas. AS TEEKARU 13

14 14 Üle 10 km/h rikkujate arv on oluliselt vähenenud Vahemikus 80-90km/h sõitjate arv vähenes: 51 nädalal võrreldes 7-11 detsembriga 12,6 protsendipunkti (1,57 korda) ja 7. nädalal vähenes 8,3 protsendipunkti (1,32 korda). Üle 90km/h sõitjate arv vähenes 51 nädalal 3,3 protsendipunkti (1,53 korda) ja 7. nädalal 1,5 protsendipunkti (1,19 korda). AS TEEKARU 14

15 1.3 ADAVERE I 15 Adavere I kiirustabloo asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel kiiruspiirangu 70 km/h alas, Tallinn-Luhamaa suunal. Foto T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt Adavere I kiirustabloo AS TEEKARU 15

16 km/h Keskmine kiirus Aeg (Algus: 7.12., Lõpp: ) 16 v Ų Graafik Sõidukite keskmine kiirus ööpäevas Adavere I. Graafikult on näha, et kesmine kiirus peale märgi mõõtmistulemuste liiklejatele nähtavaks muutmist, on vahemikus km/h, kõige sagedamini on keskmine kiirus ööpäevas 71km/h. Adavere I keskmise kiiruse muutus km/h keskmine kiirus dets 50. ndl 51. ndl 52. ndl 1. ndl 2. ndl 3. ndl 4. ndl 5. ndl 6. ndl 7. ndl Nädalad Graafik Sõidukite keskmine kiirus nädalas Adavere I. AS TEEKARU 16

17 17 Graafikul 2 esimeses punktis märgi mõõtmistulemused ei olnud liiklejatele nähtavad, 50. nädalal olid mõõtmistulemused nähtavad alates kolmapäevast. Nädala keskmine kiirus on langenud ligilähedaselt 4 km/h. Kiirusepiirangu 70km/h järgijate ja rikkujate suhe 100,0 90,0 80,0 73,3 Protsent 70,0 60,0 50,0 40,0 44,6 55,4 40,2 59,8 Järgija Rikkuja 30,0 26,7 20,0 10,0 0, dets. 51. nädal 7. nädal periood Graafik Sõidukiiruse järgijate ja rikkujate protsentuaalne arv valitud nädalatel Adavere I. Mõõtmistulemused on ajavahemikus , millal märk liiklejatele nende kiirust ei näidanud, ja 51. nädal (17-23 detsember ), mis oli esimene täisnädal, millal märgi mõõtmistulemused olid liiklejatele nähtavad, ning võrdluseks ligi 2 kuud hiljem 7. nädal (11-17 veebruar ). Peale märgi mõõtmistulemuste liiklejatele nähtavaks muutmist tõusis kiirusepiirangu järgijate hulk 17,9 protsendipuntki võrra. Veebruaris on kiirusepiirangu järgijaid 13,5 protsendipunkti võrra rohkem kui enne märgi aktiveerimist. AS TEEKARU 17

18 18 Kiiruste jagunemine Protsent 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, dets. 51. nädal 7. nädal kuni 70km/h 26,7 44,6 40, km/h 42,1 37,9 40, km/h 24,4 13,9 16,0 üle 90km/h 6,7 3,7 3,7 kuni 70km/h km/h km/h üle 90km/h Graafik Sõidukiiruse järgijate ja rikkujate protsentuaalne arv valitud nädalatel Adavere I. Rikkumiste vähenemine toimus kõigis kiirusevahemikes Enam vähenes vahemikus 80-90km/h sõitjate arv: 51 nädalal vähenes võrreldes 7-11detsembriga 10,5 protsendipunkti (1,76 korda) ja 7. nädalal vähenes 8,4 protsendipunkti (1,53 korda). Üle 90km/h sõitjate arv vähenes 3 protsendipunkti võrra (1,81 korda) AS TEEKARU 18

19 1.4 ADAVERE II 19 Adavere II kiirustabloo asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel päeval 50km/h kiiruspiirangu alas ja öösel 70 km/h alas, Luhamaa-Tallinn suunal. Kuna kiirusepiirang on muutuv ja märk registreerib osaliselt ka kõrval olevas tanklas liikumist, siis ei ole andmed hästi võrreldavad. Foto T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt Adavere II kiirustabloo AS TEEKARU 19

20 km/h Keskmine kiirus Aeg (Algus: 7.12., Lõpp: ) v Ų 20 Graafik Sõidukite keskmine kiirus ööpäevas Adavere II. Adavere II keskmise kiiruse muutus km/h keskmine kiirus dets 50. ndl 51. ndl 52. ndl 1. ndl 2. ndl 3. ndl 4. ndl 5. ndl 6. ndl 7. ndl Nädalad Graafik Sõidukite keskmine kiirus nädalas Adavere II. AS TEEKARU 20

21 21 Kiiruste jagunemine Protsent 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, dets. 51. nädal 7. nädal kuni 50km/h 20,5 24,0 20, km/h 30,9 41,5 43, km/h 28,8 23,3 24,3 üle 70km/h 19,8 11,3 11,5 kuni 50km/h km/h km/h üle 70km/h Graafik Sõidukiiruse järgijate ja rikkujate protsentuaalne arv valitud nädalatel Adavere II. Graafikult 3 on näha, et üle 70 km/h liiklejate arv on vähenenud 8,2-8,5 protsendi punkti (1,72-1,75 korda). AS TEEKARU 21

22 1.5 KÄREVERE 22 Kärevere kiirustabloo asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel kiiruspiirangu 70 km/h alas, Tallinn-Luhamaa suunal. Foto T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt Kärevere kiirustabloo AS TEEKARU 22

23 km/h Keskmine kiirus Aeg (Algus: 7.12., Lõpp: ) v Ų 23 Graafik Sõidukite keskmine kiirus ööpäevas Käreveres. Graafikult on näha, et kesmine kiirus peale märgi mõõtmistulemuste liiklejatele nähtavaks muutmist, on vahemikus km/h, kõige sagedamini on keskmine kiirus ööpäevas km/h. Kärevere keskmise kiiruse muutus km/h keskmine kiirus dets 50. ndl 51. ndl 52. ndl 1. ndl 2. ndl 3. ndl 4. ndl 5. ndl 6. ndl 7. ndl Nädalad Graafik Sõidukite keskmine kiirus nädalas Käreveres. AS TEEKARU 23

24 24 Graafikul 2 esimeses punktis märgi mõõtmistulemused ei olnud liiklejatele nähtavad, 50. nädalal olid mõõtmistulemused nähtavad alates kolmapäevast. Nädala keskmine kiirus on langenud umbes 6 km/h Kiirusepiirangu 70km/h järgijate ja rikkujate suhe 100,0 90,0 80,0 70,0 94,0 79,9 80,0 Protsent 60,0 50,0 40,0 Järgija Rikkuja 30,0 20,0 10,0 6,0 20,1 20,0 0, dets. 51. nädal 7. nädal periood Graafik Sõidukiiruse järgijate ja rikkujate protsentuaalne arv valitud nädalatel Käreveres. Mõõtmistulemused on ajavahemikus , millal märk liiklejatele nende kiirust ei näidanud, ja 51. nädal (17-23 detsember ), mis oli esimene täisnädal, millal märgi mõõtmistulemused olid liiklejatele nähtavad, ning võrdluseks ligi 2 kuud hiljem 7. nädal (11-17 veebruar ). Peale märgi mõõtmistulemuste liiklejatele nähtavaks muutmist tõusis kiirusepiirangu järgijate hulk 14,1 protsendipuntki võrra. Veebruaris on kiirusepiirangu järgijaid 14,0 protsendipunkti võrra rohkem kui enne märgi aktiveerimist. AS TEEKARU 24

25 25 Kiiruste jagunemine Protsent 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, dets. 51. nädal 7. nädal kuni 70km/h 6,0 20,1 20, km/h 26,6 37,2 40, km/h 40,0 26,6 26,4 üle 90km/h 27,3 16,0 13,2 kuni 70km/h km/h km/h üle 90km/h Graafik Sõidukiiruse järgijate ja rikkujate protsentuaalne arv valitud nädalatel Käreveres. Üle 10 km/h rikkujate arv on oluliselt vähenenud Vahemikus 80-90km/h sõitjate arv vähenes: 51 nädalal võrreldes 7-11 detsembriga 13,4 protsendipunkti (1,50 korda) ja 7. nädalal vähenes 13,6 protsendipunkti (1,52 korda). Üle 90km/h sõitjate arv vähenes 51 nädalal 13,4 protsendipunkti (1,71korda) ja 7. nädalal 14,1 protsendipunkti (2,07 korda). AS TEEKARU 25

26 1.6 KAMBJA 26 Kambja kiirustabloo asub Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel kiiruspiirangu 50 km/h alas, Luhamaa-Tallinn suunal. Foto T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa mnt Kambja kiirustabloo. AS TEEKARU 26

27 km/h Keskmine kiirus Aeg (Algus: 7.12., Lõpp: ) 27 v Ų Graafik Sõidukite keskmine kiirus ööpäevas Kambjas. Graafikult on näha, et kesmine kiirus peale märgi mõõtmistulemuste liiklejatele nähtavaks muutmist, on vahemikus km/h, enamasti km/h. AS TEEKARU 27

28 28 Kambja keskmise kiiruse muutus km/h dets 50. ndl 51. ndl 52. ndl 1. ndl 2. ndl 3. ndl 4. ndl 5. ndl 6. ndl 7. ndl keskmine kiirus Nädalad Graafik Sõidukite keskmine kiirus nädalas Kambjas. Graafikul 2 esimeses punktis märgi mõõtmistulemused ei olnud liiklejatele nähtavad, 50. nädalal olid mõõtmistulemused nähtavad alates kolmapäevast. Nädala keskmine kiirus on langenud ligilähedaselt 4 km/h. Kiirusepiirangu 50km/h järgijate ja rikkujate suhe 100,0 90,0 80,0 70,0 89,9 77,3 77,5 Protsent 60,0 50,0 40,0 Järgija Rikkuja 30,0 20,0 10,0 10,1 22,7 22,5 0, dets. 51. nädal 7. nädal periood Graafik Sõidukiiruse järgijate ja rikkujate protsentuaalne arv valitud nädalatel Kambjas. AS TEEKARU 28

29 29 Mõõtmistulemused on ajavahemikus , millal märk liiklejatele nende kiirust ei näidanud, ja 51. nädal (17-23 detsember ), mis oli esimene täisnädal, millal märgi mõõtmistulemused olid liiklejatele nähtavad, ning võrdluseks ligi 2 kuud hiljem 7. nädal (11-17 veebruar ). Peale märgi mõõtmistulemuste liiklejatele nähtavaks muutmist tõusis kiirusepiirangu järgijate hulk 12,6 protsendipuntki võrra. Veebruaris on kiirusepiirangu järgijaid 12,4 protsendipunkti võrra rohkem kui enne märgi aktiveerimist. Kiiruste jagunemine 60,0 50,0 Protsent 40,0 30,0 20,0 kuni 50km/h km/h km/h üle 70km/h 10,0 0, dets. 51. nädal 7. nädal kuni 50km/h 10,1 22,7 22, km/h 44,5 52,2 54, km/h 32,6 18,4 17,1 üle 70km/h 12,8 6,7 5,8 Graafik Sõidukiiruse järgijate ja rikkujate protsentuaalne arv valitud nädalatel Kambjas. AS TEEKARU 29

30 30 Üle 10 km/h rikkujate arv on oluliselt vähenenud Vahemikus 60-70km/h sõitjate arv vähenes: 51 nädalal võrreldes 7-11 detsembriga 14,2 protsendipunkti (1,77 korda) ja 7. nädalal vähenes 15,5 protsendipunkti (1,91korda). Üle 90km/h sõitjate arv vähenes 51 nädalal 6,1 protsendipunkti (1,91 korda) ja 7. nädalal 7 protsendipunkti (2,21 korda). AS TEEKARU 30

31 KOKKUVÕTE 31 T-2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteele paigaldatud kuue kiirustabloo kahe kuu mõõtetulemuste põhjal saab väita järgmist: Kiirustbalood mõjutavad kiiruskäitumist ka Eesti liiklejate puhul. Keskmised kiirused vähenevad peale tabloo paigldust 3-6 km/h. Keskmised kiirused püsivad madalamad ka 11 nädalat peale tabloo paigaldust, seega nende mõju ei ole vaid lühiajaline. 50 km/h piirangu alas väheneb kõige enam üle 10 km/h kiirusületajate grupp. 70 km/h piirangu alas väheneb kõige enam üle 20 km/h sõitvate juhtide hulk. 11 nädala jooksul on teada vaid üks tabloode vastu suunatud vandalismikatse (Adavere I tablood on üritatud lõhkuda kl 4:55). Kiirustabloode paigaldus aitab vähendada keskmist kiirust ja juhtida sõidukijuhtide tähelepanu kehtivale kiiruspiirangule. Lisaks konreetsele juhile suunatud infole avaldab mõju ka teistele liiklejatele nähtavaks tehtav kiirus, mis teeb kiirusületamise avalikuks sündmuseks. Suure liiklustiheduse korral peavad ka teised juhid kiirust vähendama, olukorras kui üks eessõitvatest juhtidest pidurdab ja vähendab kiirust.. a. detsembri kuus valmib aruande lõppraport, kus vaadeldakse 11 kuu mõõtetulemusi. Lõppraporti alusel saame teha järeldusi ka tabloode pikaajalise mõju kohta. AS TEEKARU 31

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Marite Rõõm KIIRUSTABLOODE MÕJU MOOTORSÕIDUKIJUHTIDE KIIRUSKÄITUMISELE Bakalaureuse

TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Marite Rõõm KIIRUSTABLOODE MÕJU MOOTORSÕIDUKIJUHTIDE KIIRUSKÄITUMISELE Bakalaureuse TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Majandusteaduskond Ärikorralduse instituut Marite Rõõm KIIRUSTABLOODE MÕJU MOOTORSÕIDUKIJUHTIDE KIIRUSKÄITUMISELE Bakalaureusetöö Juhendaja: professor Dago Antov Tallinn 2017 1

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc

Microsoft Word - QOS_2008_Tallinn_OK.doc GSM mobiiltelefoniteenuse kvaliteet Tallinnas, juuni 2008 Sideteenuste osakond 2008 Kvaliteedist üldiselt GSM mobiiltelefonivõrgus saab mõõta kümneid erinevaid tehnilisi parameetreid ja nende kaudu võrku

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek

TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemisek TUNNUSTATUD TURVALAHENDUS Esitaja: G4S Eesti AS, Alarmtec AS Automaatse numbrituvastussüsteemi paigaldamine keelatud piirikaubanduse vastu võitlemiseks Tellija: Maksu- ja Tolliamet Teostaja: Alarmtec AS

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j

Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on j Muudatuste leht Dokumendis läbivalt numeratsioon korrigeeritud. Muudatused toodud esialgse dokumendi numeratsiooni alusel. Allakriipsutatud sõnad on juurde tulnud ja läbikriipsutatud sõnad on ära kustutatud.

Rohkem

Leping siirde7045 vahearuanne 3

Leping siirde7045 vahearuanne 3 SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE SIIRDETEGURITE KORRIGEERIMINE Lõpparuanne Teedeinstituut 3/-61/L MAANTEEAMET Tallinn 28 TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL TEEDEINSTITUUT Teadussuuna klass 2.8. SÕIDUKITE KOORMUSSAGEDUSTE

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx

Microsoft PowerPoint - Mis on EstWin.pptx Mis on EstWin? Mis on EstWin Lairiba baasvõrgu ehitus asulatesse ja mobiili mastidesse, eesmärgiga luua sideettevõtetele võimalus tarbijatele kiire interneti pakkumiseks EstWin projekti käigus juurdepääsuvõrku

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

Valguspeegelduvus põhimaanteedel aruanne_ERC _v2

Valguspeegelduvus põhimaanteedel aruanne_ERC _v2 Pilootprojekti Teekattemärgistuse valguspeegelduvuse mobiilne mõõtmine riigi põhimaanteedel aruanne 2017 Põhimaanteede valguspeegelduvus 2017 1 Tellija Pilootprojekti Teekattemärgistuse valguspeegelduvuse

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine

Sillamäe soojuselektrijaama keskkonnamõjude hindamine PÕHIMAANTEE NR 2 (E263) TALLINN-TARTU- VÕRU-LUHAMAA KM 118,3-119,2 LIIKLUSOHUTUSE PARANDAMISE TEHNILINE PROJEKT: OÜ Hendrikson & Ko Raekoja plats 8, Tartu Lennuki 22, Tallinn www.hendrikson.ee Töö nr 2469/15

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa

M (12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsa 190687-M01-11242 1(12)+lisa Mario Narbekov, Dmitri Tiško, Ingrid Leemet 14.06.2019 Liiklus- ja raudteemüra mõõtmised Vaksali 3 ja 11, Hurda 38, Tammsaare 8, Tartu Tellija: Tartu Linnavalitsus Tellimus:

Rohkem

SISSEJUHATUS

SISSEJUHATUS EESTI RIIGIMAANTEEDE KATETE SEISUKORD 2002 aastal Mõõdetud teekatte tasasuse väärtuste jagunemine põhimaanteedel 2000 a. 2001 a. 2002 a. 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20

Lisa 2 Maanteeameti peadirektori käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 20 Lisa 2 Maanteeameti peadirektori 02.07.2013 käskkirjale nr 0250 Kattega riigimaanteede taastusremondi objektide valikumetoodika Maanteeamet Tallinn 2013 0 Sisukord Sisukord... 1 Sissejuhatus... 2 Metoodika

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges

2 JUHI KOHUSTUSED Lk Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõiges 2 JUHI KOHUSTUSED Lk 4 1. 16. Liikleja kohustused (1) Liikleja peab olema viisakas ja arvestama teiste liiklejatega ning oma käitumises hoiduma kõigest, mis võib takistada liiklust, ohustada või kahjustada

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc

Microsoft Word - Karu 15 TERMO nr 527.doc Termoülevaatus nr.57 (57/1. Märts 8) Hoone andmed Aadress Lühikirjeldus Karu 15, Tallinn Termopildid Kuupäev 6.1.8 Tuule kiirus Õhutemperatuur -1,1 o C Tuule suund Osalesid Kaamera operaator Telefoni nr.

Rohkem

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et

Excel Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et Excel2016 - Valemite koostamine (HARJUTUS 3) Selles peatükis vaatame millistest osadest koosnevad valemid ning kuidas panna need Excelis kirja nii, et programm suudaks anda tulemusi. Mõisted VALEM - s.o

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon

Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon Elisa Ring Elisa Ringi mobiilirakendus Versioon 1.0.85 15.01.2019 1 Elisa Ring... 1 1. Ülevaade... 3 1.1. Kirjeldus... 3 1.2. Tehnilised tingimused... 3 1.3. Kasutuselevõtt ja sisselogimine... 3 2. Rakenduse

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Liiklusloenduse tulemused aastal AS Teede Tehnokeskus 2010 SKP ja liiklussageduse muutused põhi- ja tugimaanteedel aastatel ,0% 10,0

Liiklusloenduse tulemused aastal AS Teede Tehnokeskus 2010 SKP ja liiklussageduse muutused põhi- ja tugimaanteedel aastatel ,0% 10,0 Liiklusloenduse tulemused 2009. aastal AS Teede Tehnokeskus 2010 SKP ja liiklussageduse muutused põhi- ja tugimaanteedel aastatel 2000-2009 15,0% 10,0% 5,0% 3,4% 2,7% 9,2% 8,0% 9,7% 6,9% 6,1% 6,6% 7,4%

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

Portfolio_May2014

Portfolio_May2014 Liiklussüsteemi võimekuse suurendamine EE-LV-RU rahvusvahelise tähtsusega transpordikoridoris ESTLATRUS TRAFFIC ELRI-109 01.04.2012-30.06.2014 EESMÄRK Mobiliseerida enam piiriäärseid ressursse liiklusohutuse

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

1 Liikluskäitumise monitooring 2014 Liikluskäitumise monitooring 2014 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2

1 Liikluskäitumise monitooring 2014 Liikluskäitumise monitooring 2014 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2 1 Aruande koostas: Juri Ess Töös osalesid: Juri Ess Stanislav Metlitski Tallinn, 2014 Eessõna Käesolev aruanne on liikluskäitumise monitooringu (edaspidi LIMO) aastal 2014 läbiviidud projekti lõpparuandeks.

Rohkem

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus

Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus Ruumipõhiste ventilatsiooniseadmete Click to edit toimivus Master title style korterelamutes Alo Mikola Tallinn Tehnikaülikool Teadmistepõhine ehitus 2014 Peamised kortermajade ventilatsiooni renoveerimislahendused!

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi

Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigi Saksa keele riigieksamit asendavate eksamite tulemuste lühianalüüs 2014 1. Ülevaade saksa keele riigieksamit asendavatest eksamitest Saksa keele riigieksam on alates 2014. a asendatud Goethe-Zertifikat

Rohkem

Microsoft Word - requirements.doc

Microsoft Word - requirements.doc Dokumendi ajalugu: Versioon Kuupäev Tegevus Autor 1.0 04.03.2008 Dokumendi loomine Madis Abel 1.1 09.03.2008 Kasutuslugude loomine Madis Abel 1.2 12.03.2008 Kasutuslugude täiendused Andres Kalle 1.3 13.03.2008

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation HARIDUS 2006-2009 Tallinna Ülikool, organisatsioonikäitumine, magistrantuur Karjääri planeerimise seos karjäärialase tunnetatud võimekuse, töökontrollikeskme ja otsustusstiilidega Tallinna Tehnikakõrgkooli

Rohkem

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in

II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi in II lisa Ravimi omaduste kokkuvõtte ja pakendi infolehe muudatused, esitatud Euroopa Ravimiameti poolt Käesolev ravimi omaduste kokkuvõte ja pakendi infoleht on esildismenetluse tulemus. Vastavalt vajadusele

Rohkem

LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE 3

LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE 3 LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE. PAIKNEMINE RISTMIKU ÜLETAMISEL. LIIKLUSVOOLUGA LIITUMINE JA SELLES SÕITMINE Sõidu alustamine Sõiduki asukoht sõites Sõidu alustamine Seadusandlusest tulenevad

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai

MNT_jagratturi_vihik_A6.ai Sissejuhatus Jalgratas on sõiduvahendina muutumas üha populaarsemaks ja igapäevaliikluses kohtab jalgrattaid sagedamini kui kunagi varem. Rohkem kui kunagi varem on päevakorral ka jalgratturite turvalisus.

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Ülemiste ristmiku liiklusmõju analüüs

Ülemiste ristmiku liiklusmõju analüüs ÜMIS IIUSSÕM AVAMIS MÕJU AAÜÜS Foto: -rojekt AI 213 1 1. Sissejuhatus. öö ülesanne. Ülemiste liiklussõlme rajamine on olnud linnaruumis valminud kauaoodatud teerajatis, mis eesmärk oli muuta liikluse pealinna

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 ERAÜ XVII TALVEPÄEV 2015 Uue põlvkonna LDMOS transistorvõimendid 14.veebruar 2015 Mart Tagasaar, ES2NJ Sissejuhatus Alates 2010.aastast on turule ilmunud uue põlvkonna LDMOS transistorid võimsusega 600-1400W,

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud])

(Microsoft PowerPoint - okt 2005 infop\344ev p\344rt.ppt [Kirjutuskaitstud]) Ühtse piletisüsteemi pilootprojekt Viimsi vallas Pärt Põldemaa Harjumaa Ühistranspordikeskus 21.10.2005 Pilootala Pilootprojekt Hõlmab 2 KOV: Tallinn ja Viimsi 600 000 sõitjat aastas Plaanimisperiood märts-august

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Tavapärase komplekteerimismeetodi peamised puudused Loetakse komplekteerimislehelt noppekoha aadress Loetakse komplekteeritav kogus Tehakse komplekteerimislehele märge noppe kohta Registreeritakse infosüsteemis

Rohkem

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata?

Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Kuidas coaching aitab juhil tiimiliikmeid aktiivsemalt tööprotsessi kaasata? Tiina Merkuljeva superviisor coach, ISCI juhataja tiina.merkuljeva@isci.ee www.isci.ee Töötajate kaasamispraktika areng Inspireeriv

Rohkem

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc

Microsoft Word - Tegevusaruanne_ 2018_ EST.doc Ettevõtte tegevusaruanne 2017 1. Sissejuhatus AS Sillamäe-Veevärk tegeleb veevarustuse, heitvee ärajuhtimise ja puhastuse, maagaasi müügi ja jaotamise teenuste osutamisega Sillamäe linna elanikele, ettevõtetele

Rohkem

KARU

KARU Keskkonnakorraldus ja järelevalvej Valgamaa kohalike omavalitsuste koostöö öös MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit keskkonnaosakonna juhataja Riho Karu 5156955, valgamaaovl@valgamv.ee 15. veebruar 2012 Tallinn

Rohkem

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse

10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolse 10 PEATUMINE, PARKIMINE, HÄDAPEATUMINE Lk 41 1. 20. Sõiduki peatamine ja parkimine. (7) Asulavälisel teel tuleb sõiduk peatada või parkida parempoolsel teepeenral. Kui seda nõuet ei ole võimalik täita,

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx

Microsoft Word - Orca Swim Club MTÜ üldtingimused_ docx ORCA SWIM CLUB MTÜ ÜLDTINGIMUSED 1. LEPING 1.1. Leping sõlmitakse ORCA SWIM CLUB MTÜ (edaspidi Ujumisklubi) ja täisealise Ujuja või alaealise Ujuja (edaspidi ühiselt nimetatud Ujuja) lapsevanema või muu

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest Radar hüdrometeoroloogilises seires Tanel Voormansik Riigi Ilmateenistus / Radarmeteoroloogia peaspetsialist 09.11.2017 Ettekande kava Radari tööpõhimõtted Rahvusvaheline koostöö Andmete kvaliteet Radariandmetest

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas

Sammel.A. TAI tegevused koolitoidu vallas Tervise Arengu Instituudi tegevused koolitoidu vallas Anneli Sammel Tervise Arengu Instituudi mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja Kool - tervislike toitumisharjumuste oluline kujundaja Koolitoit

Rohkem

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas

1 Keskkonnamõju analüüs Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Koostajad: Koostamise aeg: metsaparandusspetsialist Jüri Koort algus: 03.2.206 bioloogilise mitmekesisuse spetsialist Toomas Hirse lõpp: 28.2.207 Tabel. Objekti üldandmed Jõgevamaa metskond Nr Maaprandussüsteemi

Rohkem

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120

Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 Sissejuhatus mehhatroonikasse MHK0120 5. nädala loeng Raavo Josepson raavo.josepson@ttu.ee Pöördliikumine Kulgliikumine Kohavektor Ԧr Kiirus Ԧv = d Ԧr dt Kiirendus Ԧa = dv dt Pöördliikumine Pöördenurk

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

Remote Desktop Redirected Printer Doc

Remote Desktop Redirected Printer Doc VI OSA, 10. klass füüsika Ühtlaselt muutuv liikumine ja kiirendus Ühtlaselt muutuv liikumine on mitteühtlase liikumise eriliik. Ühtlaselt muutuv liikumine on selline liikumine, mille puhul keha kiirus

Rohkem

HAARDETEGURI JA MAKROTEKSTUURI MÕÕTMISED KOOS AJAS MUUTUMISE ANALÜÜSIGA Projektijuht: Erko Puusaag Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna

HAARDETEGURI JA MAKROTEKSTUURI MÕÕTMISED KOOS AJAS MUUTUMISE ANALÜÜSIGA Projektijuht: Erko Puusaag Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna HAARDETEGURI JA MAKROTEKSTUURI MÕÕTMISED KOOS AJAS MUUTUMISE ANALÜÜSIGA Projektijuht: Erko Puusaag Töö on koostatud Maanteeameti teede arengu osakonna tellimusel Tallinn 2016 Projektijuht: Erko Puusaag

Rohkem

P71-09_05 Tasuvusanalüüs _ _

P71-09_05 Tasuvusanalüüs _ _ Ida-Viru Maavalitsus Maanteeamet Sillamäe E20 Tallinn-Narva mnt Jõhvi Narva lõik km 163-209 Narva Jõhvi Ida-Viru maakonnaplaneeringut täpsustav teemaplaneering E20 Jõhvi-Narva teelõigu trassikoridori täpsustamine

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

raamat_finalA4_veeb.cdr

raamat_finalA4_veeb.cdr Aastaraamat 2018 PRIIT SAUK, Maanteeameti peadirektor 2018. aasta oli 100. aastapäeva hõnguline nii Eesti Vabariigile kui ka Maanteeametile. Sada aastat on teinud Maanteeametist maanteevõrku ja erinevaid

Rohkem

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II

Microsoft Word - Korteriomandite turuülevaade 2017II Korteriomandite 2017 II poolaasta turuülevaade SISUKORD SISUKORD... 1 SISSEJUHATUS... 3 1. KORTERIOMANDITE TEHINGUTE ÜLDISED NÄITAJAD... 4 1.1 arv ja koguväärtus... 4 1.2 struktuur asukoha järgi... 5 1.3

Rohkem

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt

Microsoft PowerPoint - loeng.ppt Tarkvaraarendusprotsess Lektor Oleg Mürk olegm@webmedia.ee Webmedia AS www.webmedia.ee Teema Mille poolest erineb üksinda programmeerimine mitmekesi tarkvaraarendamisest? Mitmekesi programmeerimine Mitmekesi

Rohkem

Operatsioonisüsteemi ülesanded

Operatsioonisüsteemi ülesanded Praktikum 2 OPERATSIOONISÜSTEEMIDE MASSPAIGALDUS Operatsioonisüsteemide masspaigaldus Suure arvu arvutisüsteemide korral ei ole mõistlik operatsioonisüsteeme paigaldada manuaalselt. Operatsioonisüsteemide

Rohkem

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend

Microsoft Word - Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi juhend Toetuste veebikaardi ülesehitus Joonis 1 Toetuste veebikaardi vaade Toetuste veebikaardi vaade jaguneb tinglikult kaheks: 1) Statistika valikute osa 2) Kaardiaken Statistika

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

ARUANDE

ARUANDE ELANIKKONNA SUHTUMINE E-VALIMISTESSE Ülevaade üle-eestilise arvamusküsitluse tulemustest Tallinn märts 2005 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1 METOODIKA KIRJELDUS... 4 Valim... 4 Küsitlus... 7 Andmetöötlus ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx

Microsoft PowerPoint - Niitmise_tuv_optiline_ja_radar.pptx Ettekanne ESTGIS aastakonverentsil 30.11.2012 Niidetud alade tuvastamine multispektraalsete ja radarsatelliidipiltide põhjal Kaupo Voormansik Sisukord 1. Eksperiment 2012 suvel multispektraalsete mõõtmiste

Rohkem

Heli Ainjärv

Heli Ainjärv Kohaliku omavalitsuse roll rahvusliku liiklusohutusprogrammi elluviimisel Heli Ainjärv Liiklusohutuse lektor Liiklusseadus 3. Liiklejate turvalisuse tagamine Kohalik omavalitsus korraldab liiklusohutusalase

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine

MÄRJAMAA VALLA AASTA EELARVE II lugemine Märjamaa Vallavalitsus Lea Laurits 17.02. Eelarve ülesehitus ja esitlusviis Märjamaa valla eelarve koostamise aluseks on: Märjamaa valla arengukava 2010-2025 Märjamaa valla eelarvestrateegia -2018 Märjamaa

Rohkem

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks

Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet_soovitus hea halduse tagamiseks Monica Rand Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet munitsipaalpolitsei@tallinnlv.ee Teie kuupäev nr [Seosviit] Õiguskantsler 2.12.2011 nr 7-5/110776/1105937, 7-5/110777/1105937 Soovitus hea halduse tagamiseks

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon

GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev Versioon GRUPI-SMS Veebirakenduse kasutamise juhend Rakendus Elisa grupi-smsi rakendus Väljaandja Elisa Eesti AS Juhendi koostamise kuupäev 05.02.2018 Versiooni kuupäev 30.01.2018 1 SISUKORD 1. ÜLEVAADE... 3 1.1

Rohkem

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar

2015 aasta veebruari tulumaksu laekumise lühianalüüs aasta veebruari lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest veebruari lõpuks polnud tuludeklar 2015 aasta i tulumaksu laekumise lühianalüüs. 2015 aasta i lühianalüüs pole eriti objektiivne, sest i lõpuks polnud tuludeklaratsioonid laekunud veel üle 2500 ettevõttelt. Rahandusministeerium püüdis küll

Rohkem