Microsoft Word - Sisukord.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word - Sisukord.doc"

Väljavõte

1 TAIMETOODANGU INSPEKTSIOONI TEATAJA Sordikaitse ja sordileht. Lisa 2/2006 Estonian Plant Production Inspectorate Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing Addition 2/ Sisukord Table of Contents Põllukultuuride soovitatud sordileht Recommended Variety List of Agricultural Plant Species A. Sordikaitse Variety Protection I II III IV Laekunud sordikaitsetaotlused Applications for Protection Sordinimed Variety Denominations 1. Sordinime ettepanekud Proposed Variety Denominations 2. Sordinime vahetamise ettepanekud Changes of Approved Variety Denominations 3. Kinnitatud sordinimed Approved Variety Denominations Tagasivõetud sordikaitsetaotlused Withdrawal of Applications for Protection Otsused Decisions 1. Uued kaitsealused sordid Grant of Protection 2. Sordikaitsetaotluste tagasilükkamine Rejection of Applications for Protection 3. Sordikaitse pikendamine Prolongation of Period of Protection

2 V Sordikaitse taotleja, kaitsealuse sordi omaniku ja/või esindaja muutused Changes in the Person of the Applicant, the Holder of the Protection or of the Agent VI VII Sordikaitse lõpetamine Termination of Protection 1. Omaniku soovil Surrender of Protection 2. Sordikaitse peatamine Cancellation of Protection 3. Sordikaitse tühistamine Annulment of Protection 4. Sordikaitse lõppemine Expiration of Period of Protection Ametlikud teadaanded Official Announcements B. Uute sortide registreerimine (välja arvatud kaitsealused ja sordilehe sordid) Registration of New Varieties (Except Protected and Listed Varieties) I II III IV V Registreerimiseks laekunud sortide taotlused Applications Received for Registration Sordinimed Variety Denominations 1. Sordinime ettepanekud Proposed Variety Denominations 2. Sordinime vahetamise ettepanekud Changes of Approved Variety Denominations 3. Kinnitatud sordinimed Approved Variety Denominations Tagasivõetud registreerimistaotlused Withdrawal of Applications for Registration Registreeritud uued sordid Registration of New Varieties Registreerimise taotleja või registreeritud sordi omaniku muutused Changes in the Person of the Applicant or the Owner of New Variety C. Sordileht Variety List I II Laekunud taotlused Received Applications 1. Sordilehe taotlused Applications for Variety Listing 2. Soovitatud sordilehe taotlused Applications for Recommended Variety List Sordinimed Variety Denominations 1. Sordinime ettepanekud

3 Proposed Variety Denominations 2. Sordinime vahetamise ettepanekud Changes of Approved Variety Denominations 3. Kinnitatud sordinimed Approved Variety Denominations III IV V VI VII Tagasivõetud sordilehe taotlused Withdrawal of Applications for Variety Listing Otsused Decisions 1. Sordilehte võtmine Additions to the Variety List 2. Sordilehes hoidmise tähtaja pikendamine Prolongation of Listing Period 3. Sordilehe taotluste tagasilükkamine Rejection of Applications for Variety Listing 4. Soovitatud sordilehte võtmine Additions to the Recommended Variety List Taotleja, säilitaja või esindaja muutused Changes in the Person of the Applicant, the Maintainer or of the Agent Sordilehest väljaarvamine Deletions from the Variety List 1. Omaniku/säilitaja soovil By the Request of the Owner/Maintainer 2. Sordilehes hoidmise tähtaja möödumise tõttu Expiration of Listing Period Ametlikud teadaanded Official Announcements

4 Põllukultuuride soovitatud sordileht Recommended Variety List of Agricultural Plant Species Liik ja sort Taotleja Säilitaja Esindaja Eestis Species and variety Applicant Maintainer Representative in Estonia TALINISU (Triticum aestivum L.) Varajased Early group Bjørke Svalöf Weibull AB Graminor Farm Plant Eesti Sani Jõgeva SAI Jõgeva SAI Jõgeva SAI Hilised Late group Lars Saaten-Union GmbH Nordsaat Saatzucht GmbH AT OÜ Tarso SW Seed SIA SW Seed Kesko Agro Eesti Hadmersleben GmbH SUVINISU (Triticum aestivum L.) Varajased Early group Helle Boreal PB Boreal PB Jõgeva SAI

5 Manu Boreal PB Boreal PB Jõgeva SAI Hilised Late group SW Estrad SW Seed SIA Svalöf Weibull AB Kesko Agro Eesti Zebra SW Seed SIA Svalöf Weibull AB Kesko Agro Eesti Triso Deutsche Saatveredelung AG Deutsche Saatveredelung AG Kemira GrowHow Vinjett Svalöf Weibull AB Svalöf Weibull AB Jõgeva SAI SUVIODER (Hordeum vulgare L.) Keskvalmivad Middle group Auriga Saate-Union GmbH Nordsaat Saatzucht GmbH Hilised Late group Annabell Saate-Union GmbH Nordsaat Saatzucht GmbH Kesko Agro Eesti AT OÜ Anni Jõgeva SAI Jõgeva SAI Jõgeva SAI Barke Saatzucht Josef Breun Saatzucht Josef Breun Jõgeva SAI Class Monsanto RAGT 2N Kemira GrowHow Inari Boreal PB Boreal PB Jõgeva SAI Justina Nordsaat Saatzucht GmbH Nordsaat Saatzucht GmbH Kemira GrowHow SW Wikingett SW Seed SIA Svalöf Weibull AB Kesko Agro Eesti KAER (Avena sativa L.) Belinda Svalöf Weibull AB Svalöf Weibull AB Kesko Agro Eesti Birgitta Svalöf Weibull AB Svalöf Weibull AB Farm Plant Eesti Jumbo Saate-Union GmbH Nordsaat Saatzucht GmbH AT OÜ

6 Vendela SW Seed SIA Svalöf Weibull AB Kesko Agro Eesti Villu Jõgeva SAI Jõgeva SAI Jõgeva SAI SUVIRAPS (Brassica napus L) Varajased Early group Campino Norddeutsche Pflanzenzucht Norddeutsche Pflanzenzucht Neeme Univer Senator SW Seed SIA Svalöf Weibull AB Farm Plant Eesti Hilised Late group Haydn Norddeutsche Pflanzenzucht Norddeutsche Pflanzenzucht Kesko Agro Eesti, AT OÜ Heros Raps GbR Raps GbR Soasepa Seemnekaubandu se OÜ Hunter Raps GbR Raps GbR Kemira GrowHow Mozart Norddeutsche Pflanzenzucht Norddeutsche Pflanzenzucht Kemira GrowHow A. Sordikaitse Variety Protection I Laekunud sordikaitsetaotlused Applications for Protection Taotluse nr a) taotleja Sordinime ettepanek/ b) aretaja aretusnumber Application No a) Applicant Proposed Denomination/ b) Breeder Breeder s Reference Hordeum vulgare L. / Suvioder 1.K.06 a) Boreal Export OÜ, Linnumetsa 8-9 Jyvä / BOR Jõgeva b) Eero Nissilä, Reino Aikasalo II Sordinimed Variety Denominations 1. Sordinime ettepanekud Proposed Variety Denominations Taotluse nr a) taotleja Eelmine sordinime Sordinime ettepanek b) aretaja ettepanek/ aretusnumber Application No a) Applicant Previous Proposed Proposed Denomination b) Breeder Denomination/ Breeder s Reference

7 Hordeum vulgare L. / Suvioder 1.K.06 a) Boreal Export OÜ, Linnumetsa / BOR94007 Jyvä Jõgeva b) Eero Nissilä, Reino Aikasalo III Tagasivõetud sordikaitsetaotlused Withdrawal of Applications for Protection Taotluse nr a) taotleja Sordinimi / Tagasivõtmise kuupäev b) aretaja aretusnumber Application No a) Applicant Denomination/ Date of Withdrawal b) Breeder Breeder s Reference c) Agent Triticum aestivum L. / Talinisu 8.K.05 a) Svalöf Weibull AB SW Magnifik / SW SE Svalöv, Rootsi b) Bengt Jacobsson, Svalöf Weibull AB, SE Svalöv, Rootsi c) Dzintars Jaks, SW Seed SIA, Rigas iela 20a, Jelgava LV 3002 Triticum aestivum L. / Talinisu 12.K.05 a) Svalöf Weibull AB SW Harnesk/ SW SE Svalöv, Rootsi, SE Svalöv, Rootsi c) Dzintars Jaks, SW Seed SIA, Rigas iela 20a, Jelgava LV 3002 IV Otsused Decisions 1. Uued kaitsealused sordid Grant of Protection Taotluse nr. a) omanik Sordinimi Registreerimise nr. b) aretaja Kaitse all olemise aeg (viimane kuup.kaasa arvatud) Application No a) Holder Denomination Grant Number b) Breeder Duration of Protection c) Agent Avena sativa L. / Kaer 2.K.05 a) Svalöf Weibull AB SW Kerstin 86 SE Svalöv, Rootsi b) Anders Nilsson c) Dzintars Jaks SW Seed SIA, Rigas iela 20a, Jelgava LV 3002 Dactylis glomerata L. / Kerahein 6.K.05 a) Svalöf Weibull AB SW Luxor 85 SE Svalöv, Rootsi b) Svalöf Weibull c) Dzintars Jaks SW Seed SIA, Rigas iela 20a, Jelgava LV 3002 Lolium perenne L. / Karjamaa-raihein 7.K.05 a) Svalöf Weibull AB SW Birger 84 SE Svalöv, Rootsi b) Anders Nilsson c) Dzintars Jaks SW Seed SIA, Rigas iela 20a, Jelgava LV 3002 Triticum aestivum L. / Suvinisu 4.K.05 a) Svalöf Weibull AB Bjarne 83 SE Svalöv, Rootsi b) Graminor, Norra c) Dzintars Jaks SW Seed SIA, Rigas iela 20a, Jelgava LV 3002

8 B. Uute sortide registreerimine (välja arvatud kaitsealused ja sordilehe sordid) Registration of New Varieties (Except Protected and Listed Varieties) II Sordinimed Variety Denominations 3. Kinnitatud sordinimed Approved Variety Denominations Taotluse nr. a) taotleja Endine sordimi/ Sordinimi / kuupäev b) aretaja aretusnumber Application No a) Applicant Previous Variety Denomination/ b) Breeder Denomination/ Date of Approval Breeder s Reference Triticum aestivum L. / Suvinisu 11.K.05 a) Svalöf Weibull AB SW SW Kadrilj SE Svalöv, Rootsi Lolium multiflorum Lam. westerwoldicum Wittm. / Üheaastane raihein 5.K.05 a) Svalöf Weibull AB SW WR5765 Swale SE Svalöv, Rootsi Hordeum vulgare L. / Suvioder 13.K.05 a) Svalöf Weibull AB SWÅ SW Mitja SE Svalöv, Rootsi Medicago sativa L. / Lutsern 9.K.05 a) Svalöf Weibull AB SW LU8801 SW Nexus SE Svalöv, Rootsi C. Sordileht Variety Listing I Laekunud taotlused Received Applications 1. Sordilehe taotlused Applications for Variety Listing a) taotleja Taotluse nr b) säilitaja Sordinime ettepanek/ aretusnumber Application No a) Applicant b) Maintainer Proposed Denomination/ c) Agent Breeder s Reference Avena sativa L / Harilik kaer 4/2006 a), b) Saatzucht Edelhof Eugen / Eugen Edelhof 1, A-3910 Zwettl, Austria Aamisepa 1, Jõgeva alevik, Jõgeva Zea mays L. / Mais 3/2006 a), b) M.C.M. Raaphorst BAR54443 / Kalimero Wielwei 55, 8516 DE Doniaga Holland Trifolium pratense L / Punane ristik 5/2006 a), b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg SLM / Atlantis

9 a) taotleja Taotluse nr b) säilitaja Sordinime ettepanek/ aretusnumber Application No a) Applicant b) Maintainer Proposed Denomination/ c) Agent Breeder s Reference Lembke KG Hohenlieth, D Holtsee, Brassica napus L. var. oleifera subvar. annua / Suviraps 6/2006 a), b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg NPZ SR 24/06 / - Lembke KG Hohenlieth, D Holtsee, Vastemõisa vald, Kobruvere küla, Ojakalda talu, Viljandimaa 7/2006 a), b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg NPZ SR 23/06 / - Lembke KG Hohenlieth, D Holtsee, Vastemõisa vald, Kobruvere küla, Ojakalda talu, Viljandimaa 8/2006 a), b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg BE 0102/04 / - Lembke KG Hohenlieth, D Holtsee, Vastemõisa vald, Kobruvere küla, Ojakalda talu, Viljandimaa 9/2006 a), b) Dow AgroSciences LLC NQC03x21 / Nexera, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN, USA Kaubamärk/trade mark Nex170 c) Berner Crop Protection Tulika 19, Tallinn 10/2006 a), b) Boreal Plant Breeding Ltd. Bor / Marie Myllytie 10, Jokioinen, Soome c) Boreal Export OÜ Linnumetsa 8-9,Jõgeva vald, Jõgevamaa 11/2006 a, b) Raps GbR Saatzucht Lundsgaard Y3000 / Festival Lundsgaard 1, Grundhof, Vastemõisa vald, Kobruvere küla, Ojakalda talu, Viljandi maakond 12/2006 a, b) Raps GbR Saatzucht Lundsgaard RG4508 / Larissa Lundsgaard 1, Grundhof, Vastemõisa vald, Kobruvere küla, Ojakalda talu, Viljandi maakond 1. Soovitatud sordilehe taotlused Applications for Recommended Variety List a) taotleja Taotluse nr b) säilitaja Sordinimi Application No a) Applicant b) Maintainer Denomination c) Agent Brassica napus L. var. oleifera subvar. annua / Suviraps 13/2004 a), b) Raps GbR Saatzucht Lundsgaard Kalina Lundsgaarder Weg 1, Grundhof, II Sordinimed Variety Denominations 1. Sordinime ettepanekud Proposed Variety Denominations Taotluse nr. a) taotleja Sordinime ettepanek/ Sordinime Ettepaneku b) säilitaja aretusnumber taotluses ettepanek saamise kuupäev Application No a) Applicant Applied with proposed Proposed Date of b) Maintainer denomination/ denomination receipt of c) Agent Breeder s reference proposed denomination Zea mays L. / Mais 3/2006 a), b) M.C.M. Raaphorst BAR54443 Kalimero

10 Wielwei 55, 8516 DE Doniaga Holland Brassica napus L. var. oleifera subvar. annua / Suviraps 9/2006 a), b) Dow AgroSciences LLC NQC03x21 Nexera Zionsville Road, Indianapolis, IN, USA c) Berner Crop Protection Tulika 19, Tallinn 21/2005 a), b) Raps GbR Saatzucht Lundsgaard RGS3004 Freja Lundsgaard 1, Grundhof 10/2006 a), b) Boreal Plant Breeding Ltd. Bor Marie Myllytie 10, Jokioinen, Soome c) Boreal Export OÜ Kesk 3-8, Adavere, Jõgevamaa 11/2006 a, b) Raps GbR Saatzucht Lundsgaard Y3000 Festival Lundsgaard 1, Grundhof, Vastemõisa vald, Kobruvere küla, Ojakalda talu, Viljandi maakond 12/2006 a, b) Raps GbR Saatzucht Lundsgaard RG4508 Larissa Lundsgaard 1, Grundhof, Vastemõisa vald, Kobruvere küla, Ojakalda talu, Viljandi maakond Avena sativa L / Harilik kaer 4/2006 a), b) Saatzucht Edelhof Eugen Eugen Edelhof 1, A-3910 Zwettl, Austria Aamisepa 1, Jõgeva alevik, Jõgeva Trifolium pratense L / Punane ristik 5/2006 a), b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans- SLM Atlantis Georg Lembke KG Hohenlieth, D Holtsee, 3. Kinnitatud sordinimed Approved Variety Denominations Taotluse nr a) taotleja Endine sordinimi / Sordinimi / kuupäev b) säilitaja aretusnumber Application No a) Applicant Previous Denomination / Variety Denomination / b) Breeder Breeder s Reference Date of Approval Brassica napus L. var. oleifera subvar. annua / Suviraps 13/2004 a), b) Raps GbR Saatzucht Lundsgaard RG4408 Kalina Lundsgaarder Weg 1, Grundhof, III Tagasivõetud sordilehe taotlused Withdrawal applications for Variety Listing a) taotleja Taotluse nr b) säilitaja Sordinime ettepanek/ aretusnumber Application No a) Applicant b) Maintainer Proposed Denomination/ c) Agent Breeder s Reference Brassica napus L. var. oleifera subvar. annua / Suviraps 13/2005 a), b) Raps GbR Kimberly / RG /2005 a), b) Raps GbR - / RG404/07 IV Otsused Decisions 1. Sordilehte võtmine Additions to the Variety List Sordinimi a) taotleja Sordilehte võtmise b) säilitaja kuupäev Denomination a) Applicant Date of Variety b) Maintainer Listing c) Agent Brassica napus L. var. oleifera subvar. annua / Suviraps

11 Kalina a), b) Raps GbR Saatzucht Lundsgaard Lundsgaarder Weg 1, Grundhof, 2. Soovitatud sordilehte võtmine Additions to the Recommended Variety List Sordinimi a) taotleja Sordilehte võtmise b) säilitaja kuupäev Denomination a) Applicant Date of Variety b) Maintainer Listing c) Agent Triticum aestivum L. / Talinisu Bjørke a) Svalöf Weibull AB b) Graminor c) Farm Plant Eesti Sani Tähe 13, Viljandi a), b), Aamisepa 1, Jõgeva alevik, Jõgeva Triticum aestivum L. / Suvinisu Helle a), b) Boreal Plant Breeder Ltd Manu a), b) Boreal Plant Breeder Ltd SW Estrad a) SW Seed SIA c) Kesko Agro Eesti Põrguvälja tee 34, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa Zebra a) SW Seed SIA c) Kesko Agro Eesti Põrguvälja tee 34, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa Triso a), b) Deutsche Saatveredelung AG c) Kemira GrowHow Peterburi tee 44, Tallinn Vinjett a), Hordeum vulgare L. / Suvioder Annabell a) Saaten-Union GmbH b) Nordsaat Saatzucht GmbH c) AT OÜ Lemmatsi, Ülenurme vald, Tartumaa Anni a), b), Auriga a) Saaten-Union GmbH b) Nordsaat Saatzucht GmbH c) Kesko Agro Eesti Põrguvälja tee 34, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa Barke a), b) Saatzucht Josef Breun Class a) Monsanto b) RAGT 2N c) Kemira GrowHow Peterburi tee 44, Tallinn Inari a), b) Boreal Plant Breeder Ltd Justina a), b) Nordsaat Saatzucht GmbH c) Kemira GrowHow Peterburi tee 44, Tallinn SW Wikingett a) SW Seed SIA c) Kesko Agro Eesti Põrguvälja tee 34, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa Avena sativa L. / Harilik kaer Belinda a), c) Kesko Agro Eesti Põrguvälja tee 34, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa Birgitta a), c) Farm Plant Eesti Tähe 13, Viljandi Jumbo a) Saaten-Union GmbH b) Nordsaat Saatzucht GmbH c) AT OÜ Lemmatsi, Ülenurme vald, Tartumaa Vendela a) SW Seed SIA

12 c) Kesko Agro Eesti Põrguvälja tee 34, Pildiküla, Rae vald, Harjumaa Villu a), b), Brassica napus L. var. oleifera subvar. annua / Suviraps Campino a), b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg Vastemõisa vald, Kobruvere küla, Ojakalda talu, Viljandimaa Senator a) SW Seed SIA c) Farm Plant Eesti Tähe 13, Viljandi Haydn a), b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg c) Kesko Agro Eesti, AT OÜ Heros a), b) Raps GbR Saatzucht Lundsgaard c) Soasepa Seembekaubanduse OÜ Viadukti 42, Tallinn Hunter a), b) Raps GbR Saatzucht Lundsgaard c) Kemira GrowHow Peterburi tee 44, Tallinn Mozart a), b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans-Georg c) Kemira GrowHow Peterburi tee 44, Tallinn V Taotleja, säilitaja või esindaja muutused Changes in the Person of the Applicant, the Maintainer or of the Agent Taotluse nr. Endine Uus Sordinimi a) taotleja a) taotleja b) säilitaja b) säilitaja Application No Previous New Denomination a) Applicant a) Applicant b) Maintainer b) Maintainer c) Agent c) Agent Dactylis glomerata L. / Harilik kerahein 40/1998 Ambassador b) Cebeco BV b) Innoseeds bv, Højerupvej 31, DK 4660 P.O. box , 5250 GA Festuca pratensis Huds. / Harilik aruhein 31/1998 Stella b) Cebeco BV b) Innoseeds bv, Højerupvej 31, DK 4660 P.O. box , 5250 GA Festuca ovina L. ssp. duriuscula / Lamba-aruhein 45/1999 Nordic b) Innoseeds bv, P.O. box , 5250 GA b) Innoseeds bv, Højerupvej 31, DK 4660 Festuca rubra L. / Punane aruhein 34/1998 Herald b) Innoseeds bv, P.O. box , 5250 GA b) Innoseeds bv, Højerupvej 31, DK /1998 Darwin b) Innoseeds bv, P.O. box , 5250 GA b) Innoseeds bv, Højerupvej 31, DK /1999 Samanta b) Innoseeds bv, P.O. box , 5250 GA b) Innoseeds bv, Højerupvej 31, DK 4660 Lolium multiflorum Lam. westerwoldicum Wittm / Üheaastane raihein 44/1996 Major b) Innoseeds bv, P.O. box , 5250 GA b) Innoseeds bv, Højerupvej 31, DK 4660 Lolium perenne L. / Karjamaa-raihein 28/1998 Gator b) Innoseeds bv, P.O. box , 5250 GA b) Innoseeds bv, Højerupvej 31, DK 4660 Phleum pratense L. / Põldtimut 30/1998 Promesse b) Innoseeds bv, P.O. box , 5250 GA b) Innoseeds bv, Højerupvej 31, DK 4660 Poa pratensis L. / Aasnurmikas 29/1998 Miracle b) Innoseeds bv, P.O. box , 5250 GA b) Innoseeds bv, Højerupvej 31, DK 4660 VI Sordilehest väljaarvamine Deletions from the Variety List

13 1. Omaniku / säilitaja soovil By the request of the Owner / Maintainer a) taotleja Sordinimi b) säilitaja Väljarvamise kuupäev a) Applicant Denomination b) Maintainer Date of deletion c) Agent Beta vulgaris L. / Söödapeet Tamara a), b) KWS SAAT AG Avena sativa L. / Kaer Salo a), c) Farm Plant Eesti Revisor a).i.g. Pflanzenzucht GmbH b) Saatzucht Firlbeck GmbH & Co.KG Hordeum vulgare L. / Suvioder Maresi a), b) Lochow Petkus GmbH Elo a), b) Jõgeva SAI Mette a), Brassica napus L. var. oleifera subvar. biennis / Taliraps Kasimir a), b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans Georg Lembke KG c) Soasepa SK OÜ Wotan a), b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans Georg Lembke KG Brassica rapa L. var. oleifera subvar. biennis / Talirüps Credit a), c) Farm Plant Eesti Brassica oleracea L. var. acephala DC / Söödakapsas Markola a), b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans Georg Lembke KG c) Nordgarden OÜ Trifolium pratense L / Punane ristik Markus a), b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans Georg Lembke KG c) Older Grupp OÜ Triticum aestivum L. / Suvinisu Tjalve a), Secale cereale L. / Talirukis Esprit a), b) Lochow Petkus GmbH Hacada a), b) Lochow Petkus GmbH xtriticosecale / Talitritikale Ulrika a), c) Farm Plant Eesti Pisum sativum L / Põldhernes Capella a), c) EKKÜ Lolium perenne L. / Karjamaa-raihein Marasport a), b) Norddeutsche Pflanzenzucht Hans Georg Lembke KG c) Soasepa Seemnekaubanduse OÜ Phleum pratense L. / Põldtimut Grindstad a), b) T.Grindstad c) Kesko Agro Eesti 2. Sordilehes hoidmise tähtaja möödumise tõttu / Expiration of Listing Period a) taotleja Sordinimi b) säilitaja Väljarvamise kuupäev a) Applicant Denomination b) Maintainer Date of deletion c) Agent Avena sativa L. / Kaer Leila a) Avena Nordic Grain b) Graminor c) Rosarius OÜ Beta vulgaris L. / Söödapeet Zentaur a), b) Malopolska HR c) Eesti Sordiseeme

14 Zentaur Poly a), b) Malopolska HR c) Eesti Sordiseeme Hordeum vulgare L. /Suvioder Kinnan a), Solanum tuberosum L. / Kartul Oleva a), b) Landbrugets Kartoffelfond c) Kuusalu Kartul OÜ Triticum aestivum L. / Suvinisu Munk a), b) Lochow Petkus GmbH Triticum aestivum L. / Talinisu Kosack a), c) Farm Plant Eesti

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/ Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 2/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 2/2018 07.05.2018 A. Sordikaitse Variety Protection III Tagasivõetud

Rohkem

Sisukord

Sisukord TAIMETOODANGU INSPEKTSIOONI TEATAJA Sordikaitse ja sordileht. Lisa 4/2007 Estonian Plant Production Inspectorate Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing Addition 4/2007 07.12.2007 Sisukord

Rohkem

Sisukord

Sisukord Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht. 3/2014 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 3/2014 26.09.2014 Sisukord Table of Contents A. Sordikaitse

Rohkem

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 5/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 5/

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 5/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 5/ Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 5/2018 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 5/2018 22.11.2018 A. Sordikaitse Variety Protection I Laekunud

Rohkem

Põllumajandusministri 24

Põllumajandusministri 24 SÖÖDAKULTUURIDE SEEMNE KATEGOORIATE KVALITEEDINÕUDED 1. Söödakultuuride sertifitseeritud seemne kategooria kvaliteedinõuded on järgmised: Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 Söödakultuuride

Rohkem

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 1/2019 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 1/

Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 1/2019 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Variety Listing 1/ Põllumajandusameti Teataja Sordikaitse ja sordileht 1/2019 Estonian Agricultural Board Gazette For Plant Breeders Rights and Listing 1/2019 28.02.2019 EESTI SORDILEHT, ESTONIAN VARIETY LIST PÕLLUKULTUURID,

Rohkem

sordileht_lisa

sordileht_lisa Põllumajandusministri 24. märtsi 2006. a määruse nr 38 Sordi sordilehte võtmise kord ning sordilehte võetavate taimeliikide loetelu, põllu- ja köögiviljakultuuri liigi tunnuste miinimumnõuded ning järelevalve

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1998, 58, 256 Sordileht 1998 kinnitamine Vastu võetud 03

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1998, 58, 256 Sordileht 1998 kinnitamine Vastu võetud 03 Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RTL 1998, 58, 256 Vastu võetud 03.02.1998 nr 2 Sordikaitseseaduse (RT I 1994, 23, 385; 1996, 46, 953) paragrahvi

Rohkem

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator ÕLLUMAJANDUSULTUURIDE LOETELU õllumajanduskultuur Maakasutustüübid Märkus Otstarve* Teravili talinisu uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks talinisu allakülviga uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks

Rohkem

Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 2014–2020

Eesti seemnemajanduse arengukava aastateks 2014–2020 Kinnitatud põllumajandusministri 28.10.2014 käskkirjaga nr 52 Lisa 1 x ARENGUKAVA EESTI SEEMNEMAJANDUSE ARENGUKAVA AASTATEKS 2014 2020 SISUKORD Sisukord... 2 1. SISSEJUHATUS... 3 2. ARENGUKAVA EESMÄRGID...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08

Microsoft PowerPoint - Joogivesi Tartu regioonis nov08 Joogivee kvaliteedist Tartu regioonis Kea Kiidjärv, Tartu TKT juhtivinspektor Ettekande sisu Tartu regioon Tartu TKT ülesanne seoses joogiveega Ühisveevärgid arvudes Joogivee kvaliteet regioonis (2007)

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ

Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võ Esitluspäev Eesti Taimekasvatuse Instituudis 10. juuli 2018 Talirukki sordi ja aretiste tavaviljeluse võrdluskatse 2018 (10 katsevarianti) Asukoht: Võduvere (fotol nr 1) Põllumassiivi nr: 63951595991 1.

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED

RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED RIIKLIKE MAJANDUSKATSETE TULEMUSED 2015 Viljandi 2016 Katsete läbiviijad ja kogumiku koostajad PMK Viljandi katsekeskus Ülle Soorm Ülla Põldur Eve Siro osakonna juhataja, kaunviljad, kartul peaagronoom,

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Miniviljelusvõistlus Indrek Harlamov, Reivo Nugis, Martin Sumla Tartu 2018 Sissejuhatus Mulla liigiks - näivleetunud muld (LP); mulla ph 6,0; mulla Hu sisaldus 2,37 %; fosfori väetustarve väike P-4; kaaliumi

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

Projekti „ Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud„ lõpparuanne

Projekti „ Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud„ lõpparuanne Projekti Taimekahjustajate pestitsiidiresistentsuse uuringud lõpparuanne. Jõgeval, 29. November 2017 a. Projektijuht: Andres Mäe Asutus: Eesti Taimekasvatuse Instituut Projektijuhi kontaktandmed: 671 1560,

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri

Microsoft Word - polkaudio 2010 hinnakiri polkaudio 2010 hinnakiri HINNAKIRI 2010 Kirjeldus Viimistlus Hinna Hind EEK Hind ühik 20%km 20%km naturaalne LSi SEEERIA spoon LSi 15 Põrandakõlar või kirss tk. 11344 725 LSi 9 Riiulikõlar või kirss paar

Rohkem

Sõnajalad

Sõnajalad 1. Sõnajalgade eelised ja puudused võrreldes püsilillede ja kõrrelistega! Eelised: *Kahjurid ja haigused ei kahjusta; *Taluvad erinevaid kasvukoha tingimusi (kui kõrrelised eelistavad vaid kuiva kasvukohta,

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Ühistranspordi korraldamine alates 01.01.2018 Kirke Williamson Maanteeamet 12.10.2017 Haldusreform ja ühistranspordi korraldamine 17.12.2015 toimus esimene arutelu ühistranspordi korralduse üle Aprill

Rohkem

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop

Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroop Väljaandja: Riigikogu Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Avaldamismärge: RT II 1999, 15, 92 Kohtulikult karistatud isikute üleandmise Euroopa konventsiooni lisaprotokoll (õ) 27.02.2009 Lisaprotokolli

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.08.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 29, 84 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Iraani Islamivabariigis

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

tallinn arvudes 2003.indd

tallinn arvudes 2003.indd 15 16 Ilmastik ja keskkond 1. Õhutemperatuur, 2003... 18 2. Päikesepaiste, 2003.... 19 3. Sademed, 2003... 20 4. Keskmine tuule kiirus, 2003.. 21 5. Looduskaitse load, 2003..... 22 6. Õhusaaste paiksetest

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Endla Reintam Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Mullateaduse ja agrokeemia osakond, Kreutzwaldi 1, Tartu, Estonia Tel: +372 731 3534, e-mail:

Rohkem

Microsoft Word - Kalev.doc

Microsoft Word - Kalev.doc 3 ILMASTIKU MÕJU ERINEVAT TÜÜPI PÕLDHERNESORTIDE SAAGILE JA SAAGI KVALITEEDILE ABSTRACT. Weather effects on yield and quality of yield of different field pea types. The trials of different types of field

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 22.04.2008 Avaldamismärge: RT II 2008, 17, 49 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes Soome Vabariigi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu

OTSUS nr 8-4/ Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alu OTSUS 09.09.2019 nr 8-4/2019-005 Tegevusloa andmine, tegevusloa kõrvaltingimuste kehtestamine ja tüüptingimuste kooskõlastamine 1. Haldusmenetluse alustamine AS Eesti Post (edaspidi Eesti Post) omab kehtivat

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Maakondlike bussiliinidega rahulolu uuring Juuli 2018 2 Uuringu metoodika ja valim Uuringu läbiviimise meetodiks oli telefoniküsitlus. Küsitlusperiood 18. 25. nädal 2018. Uuringu üldkogumiks oli vähemalt

Rohkem

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc)

(Microsoft Word aasta kutsehaigestumiste ja   t\366\366st p\365hjustatud haigestumiste anal%FC%FCs.doc) KUTSEHAIGUSED JA TÖÖST PÕHJUSTATUD HAIGUSED. AASTAL. aastal diagnoositi uut kutsehaiguse ja tööst põhjustatud haiguse esmasjuhtu. Nii kutsehaiguste kui tööst põhjustatud haiguste diagnoosimine on võrreldes.

Rohkem

Vorm_V1_2014_18.02

Vorm_V1_2014_18.02 Kehtiv alates jaanuar 2014 Applicable from 2014 Maksu- ja Tolliamet Tax and Customs Board Vorm V1 Form V1 MITTERESIDENDI JA LEPINGULISE INVESTEERIMISFONDI EESTIS ASUVA VARA VÕÕRANDAMISEST SAADUD KASU DEKLARATSIOON

Rohkem

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa

Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaa Kuidas, kus ja milleks me kujundame poliitikaid Kuidas mõjutavad meid poliitikad ja instrumendid Euroopa Liidu ja riigi tasandil Heli Laarmann Sotsiaalministeerium Rahvatervise osakond 15.06.2018 Mis on

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx

Microsoft PowerPoint - MihkelServinski_rahvastikust.pptx 25.06.2014 Esitluse või esitleja nimi Ida-Virumaa rahvastikust Mihkel Servinski peaanalüütik Statistikaamet Sultsi küla, Mulgimaa Edise, 17. juuni 2014 Rahvaarvu suhteline muutus, 31.03.2000-31.12.2011

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Print\A4\QualifyReduced.pmt

Print\A4\QualifyReduced.pmt Kuremaa järv, Jõgevamaa,00 km. voor - ring.0.0 :0 Qualifying started at :: PIC Class Entrant Best Tm Points 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 Janno PUUSEPP Liis TALIVERE WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT WD-SPORT

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Jüri Gümnaasium - Rae küla - Kuldala - Assaku R1 01 03 R1-01 R1-02 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Pildiküla 14:14 16:04 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:19 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: korraldus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 05.02.2004 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 11.07.2004 Avaldamismärge: RTL 2004, 16, 257 Valitsusasutuste

Rohkem

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1

Elva lahtised MV , Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 1 11-12.05.2019, Elva 60l Lamades Mehed Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Klass I Andreas MASPANOV 1976 Põlva LSK 100,6 103,2 101,7 102,8 102,2 101,2 611,7 I II Ain MURU 1956 KL MäLK 103,9 100,1

Rohkem

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons

I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Kons I Generaatori mõiste (Java) 1. Variantide läbivaatamine Generaator (ehk generaator-klass) on klass, milles leidub (vähemalt) isendimeetod next(). Konstruktorile antakse andmed, mis iseloomustavad mingit

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal printimiseks

Microsoft Word - Koordinatsioonikogu materjal  printimiseks Alaealiste komisjonide tegevuse analüüs Eesti Noorsootöö Keskus 1.02.2010 Helen Kereme 1 Sisukord 1 ALAEALISTE KOMISJONIDE TEGEVUSE ANALÜÜS LÄBI AASTATE... 3 1.1 Alaealiste komisjonid Eestis... 3 1.2 Alaealiste

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Taimed ja sünteetiline bioloogia Hannes Kollist Plant Signal Research Group www.ut.ee/plants University of Tartu, Estonia 1. TAIMEDE roll globaalsete probleemide lahendamisel 2. Taimsete signaalide uurimisrühm

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo

Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Koo Sihtasutuse Euroopa Kool PÕHIKIRI 1. peatükk ÜLDSÄTTED STATUTES OF THE FOUNDATION EUROOPA KOOL Chapter 1 GENERAL PROVISIONS 1.1.Sihtasutus Euroopa Kool (edaspidi sihtasutus) on asutatud Tallinna Euroopa

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

ERINEVATE FIRMADE PIIMAJAHUTUSTANKIDE EFEKTIIVSUS

ERINEVATE FIRMADE PIIMAJAHUTUSTANKIDE EFEKTIIVSUS 134 ERINEVATE FIRMADE PIIMAJAHUTUSTANKIDE EFEKTIIVSUS E. Must SUMMARY: Efficiency of the milk cooling tanks of different firms. New milk cooling tanks, taken in to use in our farms cools milk quickly below

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2013) 4035 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suu EUROOPA KOMISJON Brüssel, 28.6.213 C(213) 435 final KOMISJONI ARUANNE Aruanne, milles käsitletakse direktiivi 96/82/EÜ (ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamise kohta) kohaldamist liikmesriikides

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: VALGA MOTOKLUBI registrikood: tänava/talu nimi, Kesk MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2015 aruandeaasta lõpp: 31.12.2015 nimi: registrikood: 80139404 tänava/talu nimi, Kesk 6 maja ja korteri number: alevik: Laatre alevik vald: Tõlliste vald

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel

TOIMIVUSDEKLARATSIOON Disboxid 464 EP-Decksiegel TOIMIVUSDEKLARATSIOON vastavalt EL määruse nr 305/2011 lisale III Disboxid 464 EP-Decksiegel 1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood: EN 1504-2: ZA.1d, ZA.1f ja ZA.1g EN 13813: SR-B1,5-AR1-IR4 2.

Rohkem

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc)

(Microsoft Word - Puhja_ KSH_programm_l\365plik.doc) Puhja valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm 1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise objekt KSH objektiks on Puhja valla üldplaneering, mida koostab Puhja vallavalitus. Üldplaneeringu

Rohkem

Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises Otepää, Otepää Spordihoone, Mäe 23 A Rotation 1 RG 2010B(2010) / A AGG miniklass noorem(2011

Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises Otepää, Otepää Spordihoone, Mäe 23 A Rotation 1 RG 2010B(2010) / A AGG miniklass noorem(2011 Otepää lahtised meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises Otepää, Otepää Spordihoone, Mäe 23 A Rotation 1 RG 2010B(2010) / A AGG miniklass noorem(2011, 2010) / B AGG miniklass B-grupp(2010, 2009, 2008)

Rohkem

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus

Kehtiv alates Vormi TSD lisa 3 Applicable from Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Cus Kehtiv alates 01.01.2018 Vormi TSD lisa 3 Applicable from 01.01.2018 Annex 3 of Form 3 Unofficial translation Maksu- ja Tolliamet Estonian Tax and Customs Board MITTERESIDENDIST JURIIDILISE ISIKU PÜSIVAST

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Miks liituda projektiga LIFE Fit for REACH? Karin Viipsi Henkel Balti OÜ (Henkel Makroflex AS) Infopäev ettevõtetele, 09.11.2016 Sisukord Ettevõtte tutvustus Ettevõtte eesmärk projektis Mida on varasemalt

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Jüri 14:13 16:03 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:18 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi 14:21 7 Rae mõis

Rohkem

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine MINISTRI KÄSKKIRI 10.04.2017 nr 1.1-2/17/85 Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise 2017. aasta hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töökorra kinnitamine Teadus- ja arendustegevuse korralduse

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Keskkonnaminister Akti liik: määrus Teksti liik: terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 0.02.2009 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 3.0.206 Avaldamismärge: Kiirgustegevuses tekkinud radioaktiivsete

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

E-ARVETE SAATMISE JUHEND TARNIJATELE 1 (11) TARNIJATE KOMPLEKT KUIDAS SAATA E-ARVEID TEENUSEPAKKUJA KAUDU NOVEMBER 2018 Tarnijad järgivad tarnijate ko

E-ARVETE SAATMISE JUHEND TARNIJATELE 1 (11) TARNIJATE KOMPLEKT KUIDAS SAATA E-ARVEID TEENUSEPAKKUJA KAUDU NOVEMBER 2018 Tarnijad järgivad tarnijate ko E-ARVETE SAATISE JUHEND TARNIJATELE 1 (11) TARNIJATE KOPLEKT KUIDAS SAATA E-ARVEID TEENUSEPAKKUJA KAUDU NOVEBER 2018 Tarnijad järgivad tarnijate komplekti. KONE täiustab ostmise-maksmise tsüklit ja protsessi

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene

Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile:   ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene Otsinguteavituse esitamine Kultuurimälestiste riiklikus registris 1. Mine aadressile: https://register.muinas.ee ja vajuta nuppu Kodanikule. 2. Sisene registrisse ID-kaardi, Mobiili-ID-ga. Kasutajakonto

Rohkem

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C,

INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SE MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS Place of holding : Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland. Time of : 17 June 2019, starting at 11.00 (Warsaw Time). Pursuant to the printout

Rohkem

Tiitelleht

Tiitelleht Company Data ASFALTSEGUDE TOOTMINE Production of Asphalt Mixtures AVA PDF TOODETUD ASFALTSEGUSID 2011. A. Produced Asphalt Mixtures in 2011 Mixture Type AC surf. bin AC base SMA Other types in tonnes 703

Rohkem

Dias nummer 1

Dias nummer 1 VILJELUSVÕISTLUSED NAABERMAADES 29.11. 2016, Paide Annaleena Ylhäinen, Jens-Lund Pedersen, Margus Ameerikas SOOME VILJELUSVÕISTLUS - SATOKISA Soomes toimub viljelusvõistlus alates aastast 1994 Viimastel

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood:

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Infosüsteemide Audiitorite Ühing registrikood: MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80007111 tänava/talu nimi, Mäealuse tn 2/1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju maakond

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

ELVL delegatsioon ja töörühmade liikmed a riigieelarve läbirääkimistel Läbirääkmiste delegatsioon Põhiliikmed: Taavi Aas, Tallinna linnapea Mihk

ELVL delegatsioon ja töörühmade liikmed a riigieelarve läbirääkimistel Läbirääkmiste delegatsioon Põhiliikmed: Taavi Aas, Tallinna linnapea Mihk ELVL delegatsioon ja töörühmade liikmed 2019. a riigieelarve läbirääkimistel Läbirääkmiste delegatsioon Põhiliikmed: Taavi Aas, Tallinna linnapea Mihkel Juhkami, Rakvere linnavolikogu esimees Urmas Klaas,

Rohkem

DescendantReport

DescendantReport Descendants of Jaan Kuusmann Generation 1 1. JAAN 1 KUUSMANN was born on 15 May 1791 in Kurna. He died in 1845. He married WÄLJA TOOMA TÜTAR TIIU on 03 Dec 1811, daughter of Wälja Toomas and Madle. She

Rohkem

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu

1 Vabariigi Valitsuse korraldus Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadu 1 Vabariigi Valitsuse korraldus Fondi meetme 2.5 Hoolekande taristu arendamine, keskkonna kohandamine puuetega inimeste vajadustele vastavaks tegevuse 2.5.1 Erihoolekandeasutuste investeeringute kava kinnitamine

Rohkem

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0

Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.0 Rahvusvaheline motokross Baltimere Karikas 2015 Soome Eesti Läti Leedu Kooskõlastanud: EMF-i alajuht; Kinnitanud: EMF peasekretär 1. Aeg ja koht: 18.04.2015, Eesti, Holstre-Nõmme motokeskus. (58 o 18 56.36

Rohkem

The EOLABEL CATALOGUE

The EOLABEL CATALOGUE ECAT_Admin Litsentsiomaniku käsiraamat ELi ökomärgise kasutajatugi viimati ajakohastanud: jaanuar 2015 Sisukord Sissejuhatus... 2 1. peatükk. Põhietapid... 3 1.1 Konto loomine ECAT_Admin-süsteemis (esmakordne

Rohkem

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar

DIPLOM Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna osales edukalt Pranglimise Eesti MV 2017 II etapis ja saavutas punktiga NEIDUDE ar Rapla Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane Kristin Düüna saavutas 15825 punktiga 1. koha Hugo Treffneri Gümnaasiumi 11.a klassi õpilane Maret Sõmer saavutas 15094 punktiga 2. koha Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi

Rohkem