HTS9810 estonian.cdr

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "HTS9810 estonian.cdr"

Väljavõte

1 DVD Kodukino süsteem HTS 9810 Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil Külastage Philipsit internetis: Eestikeelne kasutusjuhend

2 INFORMATSIOON PASTABOS PALUME TARBIJATEL MÕISTA, ET KÕIKI TELEVIISOREID EI OLE VÕIMALIK SELLE TOOTEGA KOOS KASUTADA NING TELEVIISORI EKRAANIPILT VÕIB OLLA VIGADEGA. KUI TEGEMIST ON PROGRESSIIVSE SKANEERIMISE PILDIPROBLEEMIDEGA 525 VÕI 625, SOOVITAME KASUTAJATEL MUUTA TELEVIISORIÜHENDUST NING KASUTADA STANDARDSET VÄLJUNDIT. KUI TEIL ON TEKKINUD KÜSIMUSI TEIE TELEVIISORI SOBIVUSE SUHTES NENDE 525P VÕI 625P DVD MÄNGIJATE MUDELITEGA, KONTAKTEERUGE PALUN MEIE KLIENDITEENINDUSEGA. HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia Interface on kaubamärgid või HDMI registreeritud kaubamärgid, mis on litsentseeritud LLC poolt. USB-IF Logos on äriühingule Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc. kuuluv kaubamärk. Toodetud Dolby Laboratories'e litsentsi alusel. Märgid Dolby, Pro-Logic ja kahekordne D märk on Dolby Laboratories'e kaubamärgid. 'DCDi' on kaubamärk, mis kuulub äriühingule Faroudja, Genesis Microchip, Inc divisjon. Toodetud Digital Theatre Systems'i litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud patentidega nr. 5,451,942, 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,226,616, 6,487,535 ning mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel kehtivad. DTS ja DTS Digital Surround on Digital Theatre Systems'i registreeritud kaubamärgid. Autoriõigus 1996, 2003 Digital Theatre Systems, Inc. Kõik õigused kaitstud. DivX, DivX Ultra Certified ja nendega seotud logod on äriühingule DivX, Inc. kuuluvad kaubamärgid, mida kasutatakse litsentsi alusel. Ametlikud DivX Ultra sertifikaadiga seadmed taasesitavad kõiki DivX video formaate (kaasa arvatud DivX 6), parima kvaliteediga DivX meediafaile ja DivX meediaformaate. ENERGY STAR ja ENERGY STAR logo on USA-s registreeritud kaubamärgid. DCDi' ir Faroudja, Genesis Microchip, Inc. nodaïas zîmols. LASER Tüüp...Pooljuhtlääts Lainepikkus nm (DVD) nm (CD) Väljund võimsus...6mw (DVD)...7 mw (VCD/CD) Laserkiire kalle...60 kraadi Windows Media ja Windows logod on Microsoft Corporation'ile kuuluvad kaubamärgid, mis on USAs ja/või teistes riikides registreeritud kaubamärgid. ESIMESE KLASSI LASERTOODE 2

3 PASTABOS SISUKORD Oluline informatsioon...4 Ohutusinfo ja teated Teie seade...5 Funktsioonide ülevaade...5 Seadme ülevaade Ühendused...9 Sobiva asukoha leidmine seadmele...9 Videokaablite ühendamine...10 Ühenduskarbi ühendamine...12 Kõlarite ühendamine...13 Seadme kinnitamine seinale Alustamine...17 Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine...17 Sobiva kanali leidmine...18 Ambisound heliseadete muutmine...18 Traadita signaali kvaliteedi parandamine...20 Kõlarite väljundite reguleerimine...21 EasyLink funktsiooni sisse lülitamine Helifunktsioonide seadistamine...34 Helitugevuse reguleerimine...34 Bassi- / sopranhelide reguleerimine...34 Ambisound heliseadete muutmine...36 Eelseadistatud heliefektide valimine Seadete reguleerimine...36 Üldine seadistamine...36 Heli seadistamine...38 Video seadistamine...40 Eelistuste seadistamine Lisainformatsioon...45 Tarkvara uuendamine...45 Hooldus...45 Toote tehnilised andmed Probleemide lahendamine Tähtsamad terminid Taasesitamine...23 Plaatide taasesitamine...23 Video taasesitamine...24 Muusika taasesitamine...27 Pildifailide taasesitamine...28 Taasesitamine USB lisaseadmelt...29 Taasesitamine kaasaskantavalt helimängijalt.30 Raadio

4 OLULINE INFORMATSIOON MÄRKUSED Ohutusinfo ja teated Hoiatus! Elektriðoki oht! Veenduge, et seadme ventilatsiooniavade kaudu oleks õhu liikumine vaba. Võimaldage seadme ümber 5-10 cm ventilatsiooniruumi. Ärge asetage seda seadet otsese päikesevalguse kätte ega küttekolde vahetusse lähedusse. Ärge asetage seda seadet teiste elektriseadmete peale. Ärge kasutage seda seadet äikesetormide ajal. Ärge avage seadme korpust. Hooldustöid teostab selleks vastavalt koolitatud personal. Ärge hoidke seda seadet niisketes tingimustes, ärge tilgutage seadmele vett ega asetage selle peale veega täidetud esemeid. Informatsioon ümbertöötlemise kohta Need sümbolid seadmetel, pakenditel ja kaasasolevatel dokumentidel tähistavad, et neid elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid ja patareisid ei tohi hävitada majapidamisprügi hulgas. Kasutatud seadmete ja patareide õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige need vastavatesse kogumispunktidesse (määratud kohalike regulatsioonidega ning EÜ direktiividega 2002/96/EC ja 2006/66/EC). Patareide ja seadmete korrektne hävitamine aitab säästa väärtuslikke ressursse ja vältida kahju keskkonnale ja inimtervisele. Lisainformatsiooni saamiseks vanade seadmete ning patareide kogumise ning taaskasutuse kohta soovitame teil pöörduda kohaliku omavalitsuse poole või poodi, kust te oma seadme ostsite. Hoiatus! Eemaldage patareid, kui need on tühjaks saanud või kui te ei kavatse kaugjuhtimispulti pikema aja jooksul kasutada. Ärge kunagi kasutage segamini erinevaid patareisid (uusi ja vanu, süsinikpatareisid ja leeliselisi patareisid). Kuna patareid sisaldavad mürgiseid kemikaale, hoolitsege selle eest, et need hävitataks keskkonnale ohutul viisil. Nähtava ja nähtamatu laserkiirguse oht, kui seade on avatud. Vältige kokkupuudet kiirega. Kui seadme vooluvõrku ühendamisel kasutatakse pikendusjuhet ja te eemaldate seadme voolujuhtme pikendusjuhtme pistikust, jääb pikendusjuhe ise ikkagi pinge alla. Märkus kopeerimiskaitse kohta OLGE VASTUTUSTUNDLIK! AUSTAGE AUTORIÕIGUSI! Käesolev toode sisaldab autoriõiguse kaitse tehnoloogiat, mille metoodikale on USA-s seatud patendid ja muud tööstusomandi kaitse õigused, mis on registreeritud Macrovision Corporation'i ja teiste patendi ja tööstusomandi omanike kasuks.. Autoriõiguse kaitse tehnoloogiat tohib kasutada üksnes Macrovision Corporation volitusel ja selle kasutamiseesmärgiks on kodukasutus või muul viisil piiratud vaadatavusega kasutus, kui Macrovision Corporation'iga ei ole teisiti kokku lepitud. Omavoliline seadistuste muutmine või lahtivõtmine on keelatud. See seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele. See toode vastab järgnevate direktiividele ja nõuetele: 2006/95/EN /108/EN. 4

5 10. TÄHTSAMAD TERMINID 2. TEIE SEADE Külgede suhtarv: Kuvatava pildi vertikaal- ja horisontaalpikkuste suhtarv. Tavalistel televiisoritel on horisontaal-vertikaalsuhtarv 4:3 ja laiekraanidel 16:9. Kirjakast võimaldab Teil standardsel 4:3 ekraanil nautida laiemat pilti. DivX: DivX kood, mis põhineb patentidega kaitstud MPEG-4 failipakkimistehnoloogial, on välja töötatud DivX Networks Inc. poolt. Selle abil on digitaalseid videofaile võimalik pakkida kokku nii väikseks, et neid saab transportida üle interneti, samas säilitades kõrge kvaliteedi. Dolby Digital: Ruumheli helisüsteem, mis on loodud Dolby Laboratories'de poolt, koosnedes kuni kuuest helikanalist (eesmine vasak ja parem, surround vasak ja parem, keskmine ning subwoofer). HDMI: (High-Definition Multimedia Interface) on suure kiirusega digitaalliides, mis suudab edastada kokku pakkimata kõrgkvaliteetse videosignaali ja digitaalset multikanali heli. See võimaldab täiuslikku ja müravaba pildi- ja helikvaliteeti. HDMI-l on täielik tagasiulatuv ühildumine DVI tehnoloogiaga. Kooskõlas HDMIstandardiga ühendamine HDMI või DVI toodetega ilma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)(Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) kasutamiseta toob kaasa video ja audio väljundi puudumise. HDCP: (Kõrgribalaiuse digitaalsisu kaitse) See on spetsifikatsioon, mis võimaldab digitaalse materjali turvalist edastamist erinevate seadme vahel (et vältida mitte-lubatud kopeerimist). JPEG: Väga levinud digitaalpildi formaat. Pildiandmete kokkupakkimissüsteem on loodud Joint Photographic Expert Group'i poolt, see garanteerib suure kokkupakkimismäära juures minimaalse kao pildikvaliteedis. Neil faile tunneb ära laiendite 'JPG või JPEG' järgi. MP3: Failiformaat heliandmete kokkupakkimissüsteemiga. 'MP3' on lühend sõnadest Motion Picture Experts Group 1 (või MPEG 1) Audio Layer 3. Kasutades MP3 formaati võimaldab üks CD-R või CD-RW plaat mahutada 10 korda rohkem andmemahtu kui tavaline CD plaat. MPEG: Motion Picture Experts Group. Kokkupakkimissüsteemide kogum digitaalse heli ja video jaoks. WMA: Windows Media Audio. Viitab helipakkimise tehnoloogiale, mille on välja arendanud Microsoft Corporation. WMA andmeid on võimalik lahti kodeerida Windows Media Player 9. versiooni või Windows XP jaoks mõeldud Windows Media Playeri abil. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi WMA. WMV: Windows Media Video. Viitab Microsoft korporatsiooni poolt arendatud video kokkupakkimistehnoloogiale. WMV faile on võimalik kodeerida 9. seeria Windows Media programmiga. Faile on võimalik ära tunda nende faililaiendi järgi WMV. Õnnitleme teid Philips toote soetamise puhul ja tervitame Philipsi kasutajate hulka. Philipsi kasutajatoest võimalikult palju kasu saamiseks registreerige oma toode internetis Loodame, et see SoundBar DVD kodukinosüsteem sobib ideaalselt teie koju. Teil on võimalik nautida selle seadme 9.1 multikanalilist ruumheli ning suurepärast pildikvaliteeti. Funktsioonide ülevaade Video upskeilimine kuni 1080p. Nüüd on teil võimalik nautida DVD plaatide taasesitamist parima võimaliku HDTV videokvaliteediga. See DVD kodukinosüsteem võimaldab kõrglahutusliku video taasesitamist kuni resolutsiooniga kuni 1080p. Detailiderohke pilt ning teravad piirjooned tagavad võimalikult tõetruu ekraanipildi. EasyLink Philips EasyLink tehnoloogia kasutab HDMI CEC tööstusstandardi protokolli, et jagada ühendatud seadmete funktsionaalsust ning võimaldada juhtida neid ühe kaugjuhtimispuldi abil. See funktsioon toimib vaid juhul, kui selle DVD mängijaga on läbi HDMI kaabli ühendatud HDMI CEC televiisor. Märkus Philips ei taga 100% sobivust kõigi HDMI CEC seadmetega. Ambisound Philips Ambisound tehnoloogia tagab multikanalilise ruumheli kogemuse vähemate kõlarite abil. Nii on võimalik saavutada kuulajat ümbritsev ruumheliefekt ilma paljusid erinevaid kõlareid kasutamata. USB ja MP3 ühenduvus MP3 / WMA / JPEG / DivX failide taasesitamiseks selle seadme kõlarite abil piisab vaid sellest, kui ühendate seadme USB pessa oma USB mäluseadme või ühendate oma muusikamängija MP3 LINK pessa. Heliväljundi sünkroniseerimine videoga Teil on võimalik määrata heliväljundile viivitus, kui televiisorisse minevad videosignaalid on aeglasemad kui helisignaalid kõlarites. Piirkonnakoodid DVD plaadid ning DVD mängijad on välja antud piirkonnast sõltuvate piirangutega. Enne plaadi taasesitamist veenduge, et selle piirkonnakood on sama mis mängija piirkonnakood. Piirkond Euroopa Venemaa Taasesitamiseks sobivad plaadid 48 5

6 ... TEIE SEADE... PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Seadme ülevaade Kaugjuhtimispult 2. (Eject) Seadme lülitamine sisse ja puhkereþiimi. Vajutage ja hoidke all, et lülitada välja see seade ning kõik muud HDMI CEC ühilduvad seadmed (televiisor jne), millel on aktiveeritud EasyLink funktsioon. Plaadi sisestamine või eemaldamine mängijast. Heli Heli ei kostu HDMI ühendusest ei kostu heli Veenduge, et helikaablid oleks ühendatud ning vajutage allika klahvile (näiteks AUX / DI / MP3 LINK, USB, et valida seade, mida soovite kuulata. HDMI väljundist ei tule heli, kui heliallikaks olev seade ei ole HDCP ühilduv või on ainult DVI ühilduv. Veenduge, et HDMI heliväljundi seaded [ HDMI Audio ] oleks sisse lülitatud. 3. Allikaklahvid 4. INFO 5. OPTIONS DISC: plaadireþiimi sisenemine. Plaadireþiimi on võimalik plaadimenüü sirvimine. USB: USB reþiimi sisenemine. RADIO: raadioreþiimi sisenemine. AUX/DI/ MP3 LINK: välise lisaseadme valimine vastavalt pesale, millesse see ühendatud on: AUX SCART, AUX INPUT, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT või MP3 LINK. Plaadiinformatsiooni kuvamine ekraanile. Fotofailide eelvaate kuvamine pisipildivaates. Valikute menüüsse (Options) sisenemine, sealt väljumine (selles menüüs on teil võimalik valida erinevate seadete vahel). Telekanalite edastamisel ei kostu heli Häired traadita tagumiste kõlarite töös või traadita koduvõrgus Tagumistest traadita kõlaritest ei kostu heli Taasesitamine DivX filmide esitamine ei ole võimalik Ühendage selle seadme AUDIO sisendist helikaabel televiisori AUDIO väljundiga. Seejärel vajutage korduvalt klahvile AUX / DI / MP3 LINK, et valida soovitud helisisend. Valige mõni muu sageduskanal. Vajutage klahvile OPTIONS. 2. Valige menüüst [ Audio Setup ] > [ Wireless ] > [ Switch Channel ], seejärel vajutage klahvile OK. 3. Valige soovitud sageduskanal, seejärel vajutage klahvile OK. Veenduge, et traadita kõlarite kõik ühendused oleks korralik tehtud ja voolukaabel ühendatud. Ambisound helireþiimi sisse lülitamiseks vajutage klahvile AMBISOUND. Traadita ühenduse seadistamisest lugege lähemalt peatükist 'Alustamine - Traadita ühenduse parandamine'. Kontrollige, et DivX fail oleks DivX kodeerijaga kodeeritud kodukino süsteemis ('Home Theatre'). Kontrollige, et allalaetud DivX fail oleks terviklik. 6. (Play/Pause) DISC: Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine. DivX subtiitreid ei kuvata õigesti Veenduge, et subtiitrifaili nimetus oleks sama, mis filminimetuski. Valige subtiitritele vastav fonditüüp. Lugege lähemalt peatükist ' Seadete muutmine - Eelistuste seadistamine - [ DivX Subtitle ]'. 7. (Stop) RADIO: raadiojaamade automaatne salvestamine (ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel). DISKAM: Plaadi taasesitamise lõpetamine. USB mälupulga sisu ei ole loetav USB mälupulga draiveri formaat ei ühildu käesoleva seadmega. Draiverit formatitud erineva failisüsteemi jaoks, mida käesolev seade ei toeta (nt. NTFS). See DVD kodukinosüsteem toetab mälumahtu kuni 160 GB. DISC: valitud raadiojaama kustutamine mälust. 6 47

7 9. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE... TEIE SEADE HOIATUS! Elektriðoki oht! Ärge eemaldage seadme korpust! Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt parandada, kuna see katkestab garantii. Vea tekkimisel vaadake üle allpool olevad punktid enne, kui viite seadme parandusse. Kui te ei ole võimeline lahendama tekkinud probleemi neid vihjeid järgides, registreerige oma seade internetis meie koduleheküljel 8. TREBLE/BASS 9. AUDIO SYNC Bassi- või sopranhelireþiimi sisenemine. Seadete muutmiseks kasutage klahve VOL +-. Helikeele / - kanali valimine. Vajutage ja hoidke all heli viivituse seadistamiseks. Viivitusaja sisestamiseks kasutage klahve VOL / (Previous/Next) liikumine. VCD ver 2.0 ja SVCD plaadid, kui sisse on lülitatud taasesituse kontrollil funktsioon: taasesitamise ajal menüüsse tagasi pöördumine. DISC: Eelmise või järgmise pealkirja / peatüki / pala valimine. RADIO: salvestatud raadiojaama valimine. Peaseade Klahvid ei tööta Pilt Puudub pilt HDMI ühendusest ei tule videoväljundit Eemaldage seade mõneks minutiks vooluvõrgust, seejärel taasühendage see. Veenduge, et subwoofer oleks korralikult DVD kodukinosüsteemiga ühendatud. Lugege oma televiisori kasutusjuhendist, kuidas valida Video In sisendkanalit. Muutke telekanalit, kuni leiate üles DVD ekraani. Vajutage klahvile DISC, et valida plaadireþiim. Kui see juhtub progressiivse skaneerimise funktsiooni sisselülitamisel või televiisori tüübi muutmisel, peate uuesti algreþiimi taastama: Vajutage klahvile plaadiliuguri avamiseks. 2. Vajutage klahvile (progressiivse skaneerimise funktsioon) või (televiisori tüüp). 3. Vajutage klahvile SUBTITLE. Veenduge, et HDMI kaabel oleks terve. Vajadusel asendage HDMI kaabel uuega. Kui see juhtub HDMI videoresolutsiooni muutmise ajal, vajutage klahvile HDMI, kuni kuvatakse ekraanipilt. 10. SOUND 1 REPEAT/ PROGRAM 12. OK 13. Nooleklahvid ( ) RADIO: FM stereo- ja monoreþiimi vahel valimine. Eelseadistatud heliefekti valimine. DISC: Kordus- või segaminiesitusreþiimide valimine, välja lülitamine. RADIO: käsitsi raadiojaamade salvestamise alustamine. RADIO: vajutage ja hoidke all automaatseks raadiojaamade salvestamiseks. Valiku või sisestuse kinnitamine. Ekraanimenüüdes liikumine. Vajutus vasakule või paremale: kiire otsing edasi- või tagasisuunas. RADIO: vajutus üles või alla: raadiosageduse muutmine. RADIO: vajutus vasakule või paremale: automaatne kanaliotsing. 16. (Mute) 17. VOL +/- 18. AMBISOUND 19. Numbriklahvid 20. SUBTITLE 2 HDMI/ ANGLE 22. ZOOM Heli vaigistamine ja taastamine. Helitugevuse reguleerimine. Ruumheli väljundi valimine: automaatne, multikanaliline, stereo. Numbrite sisestamine. Subtiitrite valimine DVD või DivX plaatide puhul. Videoresolutsiooni valimine HDMI väljundi jaoks. Vajutage ja hoidke all, et valida DVD plaadil erinevat vaatenurka. Ekraanipildi suurendamine televiisoriekraanil. 14. BACK/ TITLE Eelmisele menüütasemele tagasi liikumine. DVD plaadid: pealkirjade menüüsse 46 7

8 ... TEIE SEADE Peaseade... LISAINFORMATSIOON Peaseade Mõõtmed (l x k x d): x x (mm) Kaal: 3.7 kg 2. SOURCE 3. (Stop) 4. Helitugevuse reguleerimise klahvid 5. (Groti/Pauzë) 6. AMBISOUND Seadme lülitamine sisse ja puhkereþiimi. Vajutage ja hoidke all, et lülitada seade sisse energiasäästlikust puhkereþiimist. Soovitud heliallika valimine: DISC, USB, RADIO FM, OPTICAL 1-2 INPUT, DIGITAL INPUT, AUX SCART, AUX INPUT või MP3 LINK. Plaadi taasesitamise lõpetamine. RADIO: valitud raadiojaama kustutamine mälust. Helitugevuse reguleerimine. Plaadi taasesitamise alustamine / katkestamine. RADIO: raadiojaamade automaatne salvestamine (ainult seadme esmakordsel sisselülitamisel). Ruumheli väljundi valimine: automaatne, multikanaliline, stereo. 7. (Eject) 8. Ekraan Parem külg 9. Plaadipesa 10. MP3 LINK pesa 1 (USB) pesa Plaadi sisestamine või eemaldamine mängijast. Vasak külg Pesa kaasaskantava muusikamängija ühendamiseks. Pesa USB mäluseadme, kaardilugeja või digitaalse kaamera ühendamiseks. Peaseadme klahvide juhtimine käib läbi DVD süsteemi ekraani. Ekraani taustavalgus kustub, kui 1 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele. Puuteekraani taustavalguse muutmisest lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' - [ General Setup ] (üldine seadistamine) > [ Display Dim ] (taustavalguse reguleerimine). Ühenduskarp Kõlarid Traadita tagumised kõlarid Mõõtmed (l x k x d): 168 x 37 x 65 (mm) Kaal: 0.2 kg Süsteem: täisulatus-satelliit Kõlarite takistus: 4 oomi (keskmine), 6 oomi (eesmine / tagumine) Kõlarite draiverid: Keskmine: 1x 2.5 woofer + 1x 5 tviiter Eesmine / tagumine: 2x 2.5 woofer + 1x 5 tviiter Sageduse vastuvõtt: 150 Hz - 20 khz Mõõtmed (l x k x d): Keskmine: x x 95.4 (mm) Eesmine / tagumine: 275 x x 288 (mm) Kaal: Keskmine: 54 kg Eesmine / tagumine: 6.32 kg / 7.14 kg Voolunäitajad: 220~240 V, 50 Hz Voolutarbimine: 60 W Voolutarbimine puhkereþiimis: < 0.5W 8 45

9 ... LISAINFORMATSIOON 3. ÜHENDUSED Toote tehnilised andmed Toote tehnilised andmed võivad muutuda ilma etteteatamiseta. Komplekti kuuluvad tarvikud Võimendi andmed Plaadi andmed kiire alustamise juhend kaugjuhtimispult ja patareid Scart kaabel HDMI kaabel 3.5mm stereo-helikaabel ühenduskaabel (ühenduskarbi ja subwooferi ühendamiseks) tarkvarakaabel 2 voolujuhet subwoofer 1 keskmine kõlar, 2 eesmist ja 2 tagumist kõlarit ühenduskarp FM traatantenn mikrofiibrist puhastuslapp Väljundi koguvõimsus (kodukino): 800W RMS (10%THD) Sageduse vastuvõtt: 20 Hz - 20 khz / ±3dB Müra tase signaalis: > 65 db (CCIR) Sisendi tundlikkus AUX SCART & AUX 1: 500 mv AUX SCART 2 & 3: 1000 mv MP3 LINK: 250 mv Laseri tüüp: pooljuhtlääts Plaadi diameeter: 12cm / 8cm Video dekodeerimine: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra / WMV9 USB andmed Raadio andmed Võimsus (SUBWOOFER) Signaali vastuvõtt: PAL / NTSC Video S/N: 56 db Heli DAC: 24 bitti, / 192 khz Sageduse vastuvõtt: 4 Hz 20 khz (44.1 khz) 4 Hz 22 khz (48 khz) 4 Hz 44 khz (96 khz) PCM: IEC Dolby Digital, DTS: IEC60958, IEC61937 Sobivus: Hi-Speed USB (2.0) Klass: Toetab UMS klassi seadmeid Otsinguvahemik: FM MHz (50 khz) 26dB vaigistamistundlikkus: FM 20 dbf IF peegeldusmäär: FM 60 db Müra tase signaalis: FM 60 db Harmooniline moonutus: FM 3% Sageduse vastuvõtt: FM 180 Hz - 10 khz /±6dB Stereoeraldus: FM 26 db (1 khz) Stereolävi: FM 23.5 db Voolunäitajad: 220~240 V, 50 Hz Voolutarbimine: 120 W Voolutarbimine puhkereþiimis: Harilik puhkereþiim: < 4 W Energiasäästlik puhkereþiim: < 0.3 W Süsteem: Bass Reflex süsteem Takistus: 4 oomi Kõlarite draiverid: 165 mm (6 1/2 ) woofer Sageduse vastuvõtt: 30 Hz Hz Mõõtmed (l x k x d ): 336 x x 366 (mm) Kaal: 12.7 kg Siin peatükis kirjeldatakse ühendusi, mille peate sooritama enne selle DVD kodukinosüsteemi kasutuselevõttu. Peamised ühendused: Seadme asetamine sobivale asukohale. Videokaablite ühendamine. Ühenduskarbi ühendamine. Tagumiste traadita kõlarite ühendamine. Eesmiste ja keskmise kõlarite ühendamine subwooferiga. Subwooferi ühendamine. Valikulised ühendused: Lisaseadmete ühendamine. Heli ühendamine televiisorist. Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist. Kaasaskantava muusikamängija ühendamine. USB mäluseadme ühendamine. DVD kodukinosüsteemi kinnitamine seinale. Märkus Vajalikud andmed voolupinge kohta on toodud tüübiplaadil, mis asub seadme all või tagaosas. Enne ühenduste tegemist ja muutmist veenduge, et kõik seadmed oleksid vooluvõrgust eemaldatud. Seadme asetamine sobivale asukohale Asetage seade laua peale või kinnitage see seinale Asetage DVD kodukinosüsteem televiisori lähedale. Asetage kõlarid, nii nagu näidatud juuresoleval joonisel. Valige kõlaritele asukoht vastavalt oma ruumi elementidele ning kujule, nii et kõlaritest kostuv heli oleks parim. Paigaldage subwoofer ruumi nurka või vähemalt 1 meetri kaugusele televiisorist. Asetage ühenduskarp televiisori taha, või riiuli või laua peale. Kasutage kinnitamiseks komplektisolevat takjapaela. Tagumised kõlarid on tähistatud järgnevalt: REAR LEFT / RIGHT. Eesmised kõlarid on tähistatud järgnevalt: FRONT LEFT / RIGHT. Magnethäirete vältimiseks ärge asetage kõlareid televiisorile või muudele kiirgusallikatele liiga lähedale. Paigaldage seade elektripistikule piisavalt lähedale, nii et vajadusel võite selle kergesti vooluvõrgust eemaldada. Video DAC: 12 bitti, 148 MHz 44 9

10 ... ÜHENDUSED 8. LISAINFORMATSIOON Videokaablite ühendamine See osa kirjeldab DVD kodukinosüsteemi ühendamist televiisoriga, nii et vaadata DVD plaatide taasesitamist. Sooritage televiisoriga parim võimalik videoühendus. Valik 1: Ühendage HDMI pesa kaudu (HDMI, DVI ning HDCP ühilduva televiisori puhul). Valik 2: Ühendage scart pesa kaudu (hariliku televiisori puhul). Tarkvara uuendamine Philips laseb aeg-ajalt välja tarkvara uuendusi, tagamaks seda, et selle seadmed oleksid sobitatavad uusimate formaatidega. Kontrollimaks viimaste tarkvara uuenduste olemasolu või võrdlemaks käesolevas seadmes olevat tarkvara Philipsi kodulehel oleva uusima tarkvaraga Vajutage klahvile OPTIONS. 9. Kui uuendamine on lõpetatud, siis lülitab seade end automaatselt välja. Hooldus Peale tarkvara uuendamise lõppemist soovitame seadme mõneks sekundiks vooluvõrgust eemaldada ja seejärel taasühendada. Märkus Ettevaatust! Te peate ühendama selle kodukinosüsteemi otse televiisoriga. Valik 1: Ühendage HDMI pesa kaudu Enne ühenduste sooritamist eemaldage peaseadme tagumine kate lükates seda ülespoole ja väljapoole. 2. Ühendage selle süsteemi HDMI OUT väljund HDMI kaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori HDMI IN pesaga. Märkus HDMI ühendus toimib vaid HDMI ja DVI ühilduvate televiisoritega. Videoväljundi optimiseerimisest lugege lähemalt peatükist 'Heliseaded' > [ Video seadistamine (Video Setup) ] > [Advance Picture ] (Lisa-pildiseaded). See seade on HDMI CEC ühilduv. Tänu sellele on teil võimalik ühendatud televiisorit ( lisaseadmeid HDMI abil juhtida. Lugege lähemalt peatükist 'EasyLink funktsiooni sisse lülitamine'. Kui teie televiisoril on ainult DVI ühendus, kasutage HDMI/DVI adapterit. Lisaks peate sooritama ka heliühenduse. Helisignaalide edastamiseks televiisori ja DVD kodukinosüsteemi vahel ühendage selle seadme helisisendpesadest helikaablid televiisori heliväljundpesadega. Need ühendused tagavad parima pildikvaliteedi. 2. Valige [ Preference Setup ] (eelistuste seadistamine) > [ Version Info ] (teave versiooni kohta), seejärel vajutage klahvile OK. 3. Kirjutage üles versiooni number, seejärel vajutage menüüst lahkumiseks klahvile OPTIONS. 4. Külastage Philipsi kodulehte et kontrollida viimaste tarkvara uuenduste olemasolu, mis sobivad käesolevale seadmele. 5. Kui saadaval olev tarkvara versioon on kõrgem käesoleva seadme omast, laadige see alla ja salvestage CD-R plaadile või USB mälupulgale. 6. Ühendage tarkvara uuenduskaabel (komplektis kaasas) vasakpoolse tagumise kõlari SOFTWARE UPDATE pesast subwooferiga. 7. Sisestage CD-R plaat plaadiliugurisse või USB mälupulk USB pessa. 8. Vajutage klahvile DISC või USB ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid ning kinnitage uuendamisvalik. Ärge kasutage lahusteid nagu benseen, vedeldaja, jaemüügis olevad puhastusvedelikud ning antistaatilised pihustid, mis on mõeldud sarnastele esemetele. Plaatide puhastamine Kui plaat on muutunud mustaks, puhastage seda mikrofiibrist puhastuslapiga. Pühkige plaati suunaga keskelt väljapoole, ainult ühes suunas. Seadme korpuse ekraani puhastamine Puhastage ekraanipinda mikrofiibrist puhastuslapiga. Uuendamise ajal ei tohi USB seadet ega CD-R plaati seadmest eemaldada

11 ... SEADETE REGULEERIMINE [ DivX Subtitle ] (DivX subtiitrid) Te saate valida fonditüübi, mis toetab salvestatud DivX subtiitreid.... ÜHENDUSED Valik 2: Ühendage scart pesa kaudu Ühenduskarbi ühendamine [Standard] [Central Europe] [Cyrillic] Inglise, iiri, taani, eesti, soome, prantsuse, saksa, itaalia, portugali, Luksemburgi, norra (Bokmal ja Nynorsk), hispaania, rootsi, türgi keeled. Poola, tðehhi, slovakkia, albaania, ungari, sloveenia, horvaatia, serbia (ladina tähed), rumeenia keeled. Valgevene, bulgaaria, ukraina, makedoonia, vene, serbia keeled. Veenduge, et subtiitrifail oleks salvestatud sama failinimega nagu filmifailgi. Kui filmifail on näiteks 'Movie.avi', siis peab subtiitrifail olema nimega 'Movie.sub' või 'Movie.srt'. Kreeka ja heebrea keele tugifaile on teil võimalik alla laadida Philipsi koduleheküljelt. Lugege lähemalt peatükist 'Tarkvara uuendamine'. Selle tegevuse käigus kustutatakse mälust kirillitsa keelte tugi. Ühendage selle süsteemi SCART OUT väljund scart kaabli abil (kuulub komplekti) televiisori scart sisendpesaga. Heliväljundi kuulamiseks televiisori kaudu, vajutage korduvalt klahvile AUX / DI / MP3 LINK, kuni ekraanile kuvatakse kirje AUX SCART'. Need ühendused tagavad hea pildikvaliteedi. Kerige voolujuhe peaseadme ümbert lahti ning ühendage see ühenduskarbi TO MAIN UNIT pessa. [ Version Info ] (teave versiooni kohta) Antud funktsioon annab ülevaate käesolevasse seadmesse paigaldatud tarkvara kohta. Seda informatsiooni läheb teil vaja, kui te soovite uuema tarkvara olemasolu kontrollida Philipsi koduleheküljelt. Teil on võimalik uuem versioon alla laadida ja oma seadmele installeerida. 2. Peale selle ühenduse sooritamist sulgege peaseadme tagumine kaas. Kasutage ühenduskaablit ja ühendage ühenduskarbi TO SUBWOOFER pesa subwooferi pesaga TO JUNCTION BOX. [ Default ] (originaalseaded) Kõikide originaalseadete taastamine. [ Disc Lock ] (plaadilukk), [ Password ] (parool) ja [ Parental ] (lapsevanemakontroll) seadeid ei muudeta

12 ... ÜHENDUSED... SEADETE REGULEERIMINE Tagumiste traadita kõlarite ühendamine PAREM EESMINE VASAK EESMINE Eesmiste ja keskmise kõlarite ühendamine subwooferiga Ühendage keskmine kõlar ning eesmised vasak- ja parempoolne kõlar vastavate pesadega subwooferil. PAREM EESMINE VASAK EESMINE KESKKÕLAR [ Audio ] (heli) Eelistatud keele seadistamine DVD plaatide jaoks. [ Subtitle ] (subtiitrid) Eelistatud subtiitrite keele seadistamine DVD plaatide jaoks. [ Disc Menu ] (plaadimenüü) Eelistatud plaadimenüü keele seadistamine DVD plaatide jaoks. Kui valitud keel ei ole sisestatud plaadi puhul saadaval, kasutatakse plaadil määratud keelt. Mõnede plaatide puhul on heli ja subtiitrite keelt võimalik muuta ainult plaadimenüüs. Kui soovitud keel ei ole menüüs toodud, valige selle valimiseks menüüs [ Others ] (muud). Seejärel otsige soovitud keele kood (4-kohaline) üles selle kasutusjuhendi lõpus toodud keelekoodide tabelis ja sisestage see. Parooli muutmiseks valige menüüst [ Preference Setup ] (eelistuste seadistamine) > [ Password ] (parool). [ PBC ] (taasesituse kontroll) Taasesituse kontrolli funktsioon on võimalik ainult VCD / SVCD plaatidel, millele see on eraldi salvestatud. See funktsioon võimaldab teil videoplaate taasesitada interaktiivselt, järgides ekraanil olevat menüüd. [On] Ekraanile kuvatakse sisukorramenüü, kui te sisestate plaadi. [Off] Menüüd ei kuvata ja plaadi taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast. [ MP3/JPEG Nav ] (MP3/JPEG navigaator) MP3/WMA kaustade loetelu sisse / välja lülitamine MP3/WMA faile sisaldava andmekandja sisestamisel. [ With Menu ] (menüüga) MP3/WMA faile sisaldavate kaustade kuvamine. Ühendage vasakpoolse tagumise kõlari voolujuhe vooluvõrku, kui kõik vajalikud ühendused on tehtud. 2. Ühendage vasakpoolse tagumise kõlari voolujuhe vooluvõrku, kui kõik vajalikud ühendused on tehtud. [ Parental ] (lapsevanema kontroll) Piirab lastele mittemõeldud DVD plaatide vaatamist. See funktsioon toimib DVD plaatidel, millele on lapsevanema kontrolli tase salvestatud. Alustamiseks vajutage klahvile OK. 2. Määrake menüüs eatase, seejärel vajutage klahvile OK. 3. Sisestage numbriklahvide abil oma 4- kohaline kood. [ Without Menu ] (ilma menüüta) Kõikide failide kuvamine. [ Password ] (parool) Siin on teil võimalik määrata ja muuta parooli, mille abil saate plaate lukustada ning taasesitusõigusi piirata. Järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid. Veenduge, et kõlarijuhtmed oleksid täielikult pistikutesse sisestatud. Ambisound kõlarite lahtiühendamiseks vajutage kõlariotsikul asuv klamber alla, enne kui kõlarijuhtme välja tümbate. Märkused: Määratust kõrgema eatasemega DVD plaate ei taasesitata enne, kui sisestate oma 6-kohalise koodi. Eatasemed võivad riigiti erineda. Kõigi plaatide taasesitamiseks valige menüüs '8'. Mõned DVD plaadid ei ole tasemetega kodeeritud, kuigi eatase on plaadi kaanele kirjutatud. Lapsevanema kontrolli funktsioon ei keela selliste plaatide taasesitamist. Sisestage numbriklahvide abil oma 4- kohaline parool (0000) reale [ Old Password ] (vana parool). 2. Sisestage uus parool reale [ New Password ] (uus parool). 3. Sisestage uuesti uus parool reale [ Confirm PWD ] (parooli kinnitamine). 4. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile OK. Kui te unustate oma 6-kohalise koodi, sisestage vana parooli kohale '0000'

13 ... SEADETE REGULEERIMINE... ÜHENDUSED Funktsioon [Auto] [HDMI Video] Valige sobiv videoresolutsioon, mis ühilduv Teie televiisori kuvamisvõimega. Kirjeldus See funktsioon määrab automaatselt kindlaks ja valib parima toetatud videoresolutsiooni. Eelistuste seadistamine Vajutage klahvile OPTIONS. Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [ General Setup ]. 2. Vajutage klahvile, et valida menüüst [ Preference Setup ] (eelistuste seadistamine), seejärel vajutage klahvile. Subwooferi ühendamine Helikaablite / lisaseadmete ühendamine Selles osas kirjeldatakse, kuidas teil on võimalik teiste koduste seadmete heli selle DVD süsteemi multikanaliliste kõlarite kaudu kuulata. Heli ühendamine televiisorist (võimalik kasutada ka EasyLink funktsiooniga) [480p, 576p, 720p, 1080i,1080p] Televiisorile sobivaima videoresolutsiooni valimine käsitsi. Lugege lähemalt televiisori kasutusjuhendist. Kui valitud seaded ei sobi televiisori seadetega, kuvatakse tühi ekraanipilt. Oodake 15 sekundit, kuni toimub automaatne taastus, või vajutage korduvalt klahvile HDMI, kuni ekraanipilt kuvatakse uuesti. 3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile OK. Ühendage subwooferi FM75 Ω pessa FM antenn (kuulub komplekti, osadel mudelitel on see juba ühendatud). Tõmmake FM antenn sirgeks ja kinnitage selle ots seinale. 2. Kui kõik vajalikud ühendused on sooritatud, on seade kasutamiseks valmis ja te võite seadme voolujuhtme vooluvõrku ühendada. Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel. 4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile OK. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK. Ühendage ühenduskarbi AUDIO IN-AUX1 pesad helikaabli abil (ei kuulu komplekti) televiisori AUDIO OUT pesaga. Märkus Menüüst väljumiseks vajutage klahvile OPTIONS. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile AUX / DI / MP3 LINK, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX1 INPUT'

14 ... ÜHENDUSED... SEADETE REGULEERIMINE Heli ühendamine kaabliplokist / salvestajast / mängukonsoolist Vastavalt ühendatava lisaseadme võimalustele on teil võimalik sooritada kas analoog- või digitaalne ühendus. Ühendamine analoogpesade kaudu Ühendamine digitaalse / optilise pesa kaudu [ TV Type ] (televiisori tüüp) Muutke seda seadistust ainult juhul, kui videopilti ei kuvata õigesti. Vaikimisi on selle seadistuse väärtus teie riigis laialt levinud televiisorite seadistus. [PAL] - PAL süsteemis televiisorile. [NTSC] - NTSC süsteemis televiisorile. [Multi] - Televiisorile, mis on ühilduv nii PAL kui ka NTSC süsteemiga. [ TV Display ] (televiisori ekraan) Siin on teil võimalik valida oma televiisoriekraanile soovitud formaat. [ Gamma ] (gamma) Pildi intensiivsuse reguleerimine. Positiivsed väärtused toovad esile detailid tumedates kaadrites, negatiivsed väärtused rõhutavad kontrastsust. [ Chroma Delay ] (värvilisuse viiitus) Pildielemendi (pikslite) värvide reguleerimine, et tagada täiuslik ja selge pilt. [ True Life ] (eluline) Värvide kontrastsuse ja intensiivsuse suurendamine, saavutamaks dünaamilisemat ekraanipilti. Ühendage ühenduskarbi AUDIO IN-AUX2 või AUX3 pesa helikaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme AUDIO OUT pesaga. Märkus Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile AUX / DI / MP3 LINK, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'AUX2 INPUT' või 'AUX3 INPUT'. Ühendage ühenduskarbi DIGITAL IN-COAXIAL pesa koaksiaalse kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme DIGITAL OUT pesaga. Märkus Või Ühendage selle süsteemi subwooferi OPTICAL DIGITAL IN 1 või 2 pesa optilise kaabli abil (ei kuulu komplekti) ühendatava lisaseadme OPTICAL OUT pesaga. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile AUX / DI / MP3 LINK, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'DIGITAL INPUT'. Märkus Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile AUX / DI / MP3 LINK, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'OPTICAL 1 INPUT' või 'OPTICAL 2 INPUT'. [4:3 Pan Scan] Hariliku televiisori jaoks. Täiskõrguses pilt, millelt on küljed kärbitud. [4:3 Letter Box] Hariliku televiisori jaoks. Laiekraan-formaadis pilt mustade ribadega üleval ja all. [16:9 Wide Screen] Laiekraan televiisoritele (külgede suhtarv 16:9). [ Picture Settings ] (Pildiseaded) Siin on teil võimalik valida kolme eelseadistatud pildi värviseade ja ühe personaalse seadistuse vahel. [Standard] Etteantud värviseadistus. [Bright] Ere värviseadistus. [Soft] Soojatooniline värviseadistus. [Personal] Valige see, et muuta pildi värve vastavalt oma soovidele. Te saate ise määrata ereduse, kontrastsuse, värvitoonid ja värviküllastuse, seejärel vajutage klahvile OK. Funktsioon [Superwide] [4:3 Pillar Box] [Off] Ülaltoodud seadete muutmiseks valige menüüst soovitud funktsioon ja vajutage klahvile OK. Seadistuse väärtuse / taseme muutmiseks vajutage vasakpoolsele või parempoolsele nooleklahvile ja vajutage kinnitamiseks klahvile OK. [ Wide Screen Format ] (laiekraanformaat) Valige sobiv laiekraani formaat. Kirjeldus Ekraani keskosa on vähem venitatud kui küljed. Toetab videot resolutsiooniga 720p või 1080i/p. Ekraanipildi kuvamine ilma venitamiseta. Televiisori ekraani mõlemal küljel kuvatakse musta värvi ribad. Ekraanipilt kuvatakse vastavalt plaadil määratud formaatidele. [ Advanced Picture ] (lisapildifunktsioonid) Siin on toodud lisafunktsioonid videoväljundi kvaliteedi parandamiseks. Need videoseaded toimivad ainult juhul, kui videoühendus on sooritatud HDMI või komponentvideo kaudu ning progressiivse skaneerimise funktsioon on sisse lülitatud. Neid seadeid on võimalik muuta ainult juhul, kui olete menüüpunktis [ TV Display ] valinud [ 16:9 Wide Screen ]

15 ... SEADETE REGULEERIMINE... ÜHENDUSED [ Wireless ] (traadita) Traadita süsteemi seadistamine tagumiste kõlarite jaoks, et võimaldada heliväljund multikanalilises reþiimis. [ Pair Receiver ] (vastuvõtja otsimine) vastuvõtja otsimine (vasakpoolses tagumises kõlaris) saatja signaalikoodistiku abil subwooferist. Alustamiseks vajutage klahvile OK. 2. Vajutage ja hoidke 3 sekundi jooksul all vasakpoolsel tagumisel kõlaril klahvi CONNECT. 3. Kui vastuvõtja otsimine on lõppenud, vajutage kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks klahvile OK. [ Switch Channel ] (kanali muutmine) sageduskanali muutmine, kui valitud sageduskanal põhjustab häireid teiste traadita seadmete või süsteemide töös. Video seadistamine Vajutage klahvile OPTIONS. Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [ General Setup ]. 2. Vajutage klahvile, et valida menüüst [ Video Setup ] (video seadistamine), seejärel vajutage klahvile. Kaasaskantava muusikamängija ühendamine Ühendage selle süsteemi MP3 LINK pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga. Märkus Seadme kinnitamine seinale Ettevaatust! Seadme paigaldamisel võite endale viga teha. Seadme kinnitamisel paluge vastavate spetsialistide abi. Tõmmake klambritest üles, et peaseadme tagumine kate eemaldada. Valikud [Auto] [Channel A] [Channel B] [Channel C] Kirjeldus Valitakse automaatselt parim sageduskanal. Sagedus, mis vastab Wi-Fi kanalile Sagedus, mis vastab Wi-Fi kanalile 6. Sagedus, mis vastab Wi-Fi kanalile 1 3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile OK. Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel. 4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile OK. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile OPTIONS. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile AUX / DI / MP3 LINK, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'. USB mäluseadme ühendamine Eemaldage kruvid ning võtke välja kodukino alus. Kinnitage 2 kruvi seinale. Kahe kruvi vaheline kaugus on 15 cm. Kinnitage kodukinosüsteem kruvidele ning lukustage kruvid pesadesse. Ühendage USB lisaseade selle seadme (USB) pesaga. Märkus Selle DVD kodukinosüsteemi abil on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA, WM9, DivX (Ultra) ning JPEG formaadis faile. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage klahvile USB

16 4. ALUSTAMINE... SEADETE REGULEERIMINE Kaugjuhtimispuldi ettevalmistamine Heliallika valimine 2. Soovitud heliallika valimiseks vajutage klahvile DISC, USB, RADIO, AUX / DI või MP3 LINK. Seejärel valige soovitud funktsioon (näiteks, ). Menüüs liikumine Suunake kaugjuhtimispult peaseadme infrapunasensori suunas ja vajutage soovitud funktsiooni klahvile. [ Ambisound Setup ] (Ambisound heliseaded) Ambisound heliseadete reguleerimine vastavalt ruumi seadetele ning tagumiste kõlarite paiknemisele. Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükki 'Alustamine - Ambisound heliseadete reguleerimine'. [ Speakers Delay ] (kõlarite viivitus) Kui keskmine või tagumised kõlarid asuvad kuulajale lähemal kui eesmised kõlarid, saate muuta nende kõlarite heli viivitust, nii et heli jõuaks kuulajani samal ajal. Alustamiseks vajutage klahvile OK. 2. Valige menüüst soovitud kõlar, selle viivitusaja muutmiseks kasutage klahve. 3. Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile OK. 2. Klahv Järgmiste kaugjuhtimispuldi klahvide abil on teil võimalik ekraanimenüüdes liikuda. Tegevus [ HDMI Audio ] (HDMI heli) Määrake menüüs see heliväljund, kui te kasutate televiisori ja DVD kodukinosüsteemi ühendamiseks HDMI kaablit. 1ms seadistamisel tähendab umbes 30 cm vahemaad kuulaja ja kõlari vahel. Patareikarbi kaane avamiseks vajutage klemmile. 2. Sisestage patareipessa kaks R03 või AAA tüüpi patareid. Jälgige, et sisestatud patareid vastaks märgitud polaarsustele ( +-). 3. Sulgege patareikarbi kaas. Märkus Eemaldage patareid, kui te ei kasuta pikema aja jooksul kaugjuhtimispulti. Üles või alla liikumine Vasakule või paremale liikumine Valiku kinnitamine. Numbrite sisestamine [On] Heliväljundi edastamiseks kasutatakse nii televiisori kui ka kodukinosüsteemi kõlareid. Kui plaadi heliformaati ei toetata, muudetakse helisignaal kahekanaliliseks (lineaarne PCM). [Off] Televiisori heliväljundi välja lülitamine. Heli kostub ainult DVD kodukinosüsteemi kõlaritest. [ Speakers Volume ] (kõlarite helitugevus) Kui kõik kõlarid ei asu kuulajast sama kaugel, saate siin muuta iga kõlari helitugevust, nii et helilähemalasuvatest kõlaritest ei oleks liiga vali. Alustamiseks vajutage klahvile OK. 2. Valige menüüst soovitud kõlar, selle helitugevuse muutmiseks kasutage klahve. 3. Kinnitamiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile OK. [ Night Mode ] (ööreþiim) Madalate helitoonide pehmemaks ja kõrgete helitoonide vaiksemaks muutmine, nii et võite filme vaadata ilma teisi häirimata. [On] Ööreþiimi sisse lülitamine (ainult DVD plaadid). [Off] Täiemõõdulise ruumheli nautimine. Peale helitugevuse muutmist kostub kõlarist testsignaal

17 ... SEADETE REGULEERIMINE... ALUSTAMINE [ DivX VOD Code ] (DivX VODregistreerimiskood) Ekraanile kuvatakse DivX VODregistreerimiskood. Philips annab teile DivX VOD (Video on Demand) registratsioonikoodi, mis võimaldab teil laenata ja osta videofilme DivX VOD teenuse kaudu koduleheküljel Kõiki DivX VOD teenuse kaudu allalaetud videofilme saab taasesitada ainult selle seadmega. Heli seadistamine Vajutage klahvile OPTIONS. Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [ General Setup ]. 2. Vajutage klahvile, et valida menüüst [ Audio Setup ] (heli seadistamine), seejärel vajutage klahvile. Sobiva kanali leidmine Seadme sisselülitamiseks vajutage klahvile. 2. Plaadireþiimi sisenemiseks vajutage kaugjuhtimispuldi klahvile DISC. 3. Lülitage sisse televiisor ja valige õige video-in kanal. H Võite valida oma televiisori kõige kaugema kanali, seejärel liikuda kanalivaliku klahvidega, kuni leiate Video In kanali. Võite oma televiisori kaugjuhtimispuldil vajutada korduvalt klahvile. Ambisound heliseadete muutmine Kui te lülitate oma DVD kodukinosüsteemi esimest korda sisse, on teil võimalik muuta Ambisound heliseadeid vastavalt oma toas paiknevatele esemetele ja soovitud seadetele, et saavutada parim võimalik ruumheli kvaliteet. Enne alustamist veenduge, et olete kõik ühendused korralikult sooritanud. Sooritage Ambisound seadistused enne, kui alustate plaatide taasesitamist. Harilikult asub see kanal väikseima ja suurima kanali vahel ja selle märgistus võib olla FRONT, A/V IN, VIDEO, jne. Plaadireþiimi sisenemiseks vajutage klahvile DISC. 2. Lülitage televiisor sisse ja valige video-in kanal. 3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile OK. 4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile OK. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK. Korrektse sisendi valimisest televiisoril lugege lähemalt oma televiisori kasutusjuhendist. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile OPTIONS. 3. Ekraanile kuvatakse keelemenüü. 3 Valige soovitud ekraanimenüü keel, seejärel vajutage klahvile. Ekraanile kuvatakse tervitusteade

18 ... ALUSTAMINE... SEADETE REGULEERIMINE Ambisound seadistamise vahelejätmiseks ja menüüst väljumiseks vajutage klahvile. Jätkamiseks vajutage klahvile. Ekraanile kuvatakse [ Room Acoustics ] (toa akustika) menüü. Valige toa seina liik, seejärel vajutage klahvile. 6. Valige tagumiste kõlarite asukoht paiknemine ruumis, seejärel vajutage klahvile. 7. Kõlarite seadistamine on lõppenud. Väljumiseks vajutage klahvile. See DVD kodukinosüsteem on nüüd kasutamiseks valmis. Menüükeele muutmisest lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine' - [ General setup ] (üldised seaded) > [ OSD Language ] (ekraanimenüü). Kui te kasutate HDMI CEC ühilduva televiisori ühendamiseks HDMI kaablit, valitakse menüükeel automaatselt vastavalt televiisoril salvestatud menüükeelele. [Audio Input Mapping] Helisisendite (televiisor / lisaseadmed) tuvastamine võimaldab sellel DVD kodukinosüsteemil automaatselt õige sisendkanali valida. Seadmete tuvastamise alustamiseks vajutage klahvile OK. 2. Valige helisisend, milles soovite seadmeid tuvastada (näiteks AUX1 Input, AUX2 Input), seejärel vajutage klahvile. 3. Valige sellesse helisisendisse ühendatud lisaseade ja vajutage klahvile OK. [ Disc Lock ] Lapselukk Taasesituspiirangute määramine teatud plaatidele. Asetage plaadiliugurisse soovitud plaat (lukustada on võimalik kuni 40 plaati). Teie televiisor ja ühendatud lisaseadmed peavad olema HDMI CEC ühilduvad. Enne EasyLink funktsiooni toimimist peate selle ka oma televiisoril / lisaseadmetel sisse lülitama. Lugege lähemalt seadmete kasutusjuhendist. Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega. [ Lock ] (lukus) Valitud plaadi taasesitamine on piiratud. Järgmisel korral, kui te selle plaadi plaadiliugurisse panete, peate selle taasesitamiseks sisestama koodi. [ Unlock ] (lukustamata) Valitud plaati on võimalik piiranguteta taasesitada. [ Display Dim ] (ekraani heledustase) Seadme ekraanipaneeli heleduse valimine vastavalt ruumi valgustuse tasemele. [100%] Täisheledus [70%] Keskmine heledus [40%] Tumedaim ekraan. See lülitab välja kõik indikaatortuled ja ikoonid seadme esipaneelilt. [ OSD Language ] (ekraanimenüü keel) Ekraanimenüü keele valimine. [ Screen Saver ] (ekraanisäästja) Ekraanisäästja aitab kaitsta televiisori ekraani kahjustamise eest, hoides ära staatilise pildi püsimajäämist liiga pikaks ajaks. [On] Valige see, kui soovite välja lülitada televiisori ekraani, kui taasesitus on peatatud või katkestatud rohkemaks kui 15 minutiks. [ Off ] (väljas) Ekraanisäästja välja lülitamine. [ Sleep Timer ] (unetaimer) Unetaimer võimaldab seadme automaatset lülitumist puhkereþiimi pärast eelmääratud aja möödumist. [ Off ] (väljas) Unetaimeri funktsiooni välja lülitamine. [15, 30, 45, 60 mins] Valige eelmääratud aeg, mille möödumisel lülitatakse seade automaatselt puhkereþiimi. [ Standby Mode ] (puhkereþiim) Puhkereþiimi seadistamine. [ Normal ] (harilik) Harilik voolutarbivus puhkereþiimis. [ Low Power ] (madal energiatase) Madal voolutarbivus puhkereþiimis. Seadme sisse lülitamiseks kulub rohkem aega. Ekraanile kuvatakse [ Rear Speaker Placement ] (tagumiste kõlarite paiknemine) menüü. Koodi muutmisest lugege lähemalt peatükist [ Preference Setup ] (eelistuste seadistamine) > [ Password ] (kood)

19 7. SEADETE REGULEERIMINE... ALUSTAMINE Selles osas kirjeldatakse seadistusmenüü valikuid. Tähis Menüü Üldine seadistamine [ General Setup ] (üldine seadistamine) [ Audio Setup ] (heli seadistamine) [ Video Setup ] (video seadistamine) [ Preference Setup ] (eelistuste seadistamine) Vajutage klahvile OPTIONS. Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [ General Setup ]. 2. Vajutage klahvile. 3. Valige soovitud menüüelement, seejärel vajutage klahvile OK. [ EasyLink ] (EasyLink funktsioon) See funktsioon võimaldab HDMI CEC ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu. See on võimalik ainult juhul, kui olete selle seadme HDMI CEC ühilduva televiisoriga ühendanud HDMI kaabli abil. Funktsioon [Auto Wakeup TV] [System Standby] Kirjeldus Kui te vajutate sellel seadmel klahvile PLAY, lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs [ Off ] (väljas). Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vastava signaali saamisel. Selle funktsiooni välja lülitamiseks valige menüüs [ Decline ] (väljas). Traadita signaali kvaliteedi parandamine Pärast kõlarite ja subwooferi ühendamist on teil võimalk reguleerida traadita ühenduste seadeid, et tagada parim võimalik helikvaliteet. Märkused: Enne alustamist veenduge, et tagumised kõlarid ning subwoofer oleks vooluvõrku ühendatud. Traadita vastuvõtja asub vasakpoolses tagumises kõlaris ning saatja asub subwooferis. Parimaks traadita signaalide edastamiseks veenduge, et vasakpoolse tagumise kõlari ning subwooferi vahel ei oleks tõkestavaid esemeid. Vajutage klahvile DISC. 2. Vajutage klahvile OPTIONS. 3. Vajutage klahvile ja valige menüüst [ Audio Setup ] (heli seadistamine seejärel vajutage klahvile. 6. Saatja otsimiseks kulub kuni 30 sekundit ning selle protsessi ajal vaigistatakse kõlarite heli. Kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage klahvile OK. Sageduskanali muutmine Kui traadita süsteemi heliedastuskanal segab teiste traadita võrkude või seadmete toimimist, on teil võimalik selle süsteemi sageduskanalit muuta. Vajutage klahvile OPTIONS, seejärel valige menüüst [ Audio Setup ] (heli seadistamine). 2. Valige [ Wireless ] (traadita) > [ Switch Channel ] (kanali muutmine), seejärel vajutage klahvile OK. Menüüelementide kirjeldused on toodud järgnevatel lehekülgedel. 4. Tehke oma valik, seejärel vajutage klahvile OK. Eelmisele menüütasemele tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile OPTIONS. [System Audio Control] See süsteem on võimeline tuvastama aktiivse heliallika helisignaale. See lülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle süsteemi kõlaritest. Selle funktsiooni sisse lülitamiseks valige menüüst [ On ] (sees). Seejärel saate tuvastada kõik ühendatud lisaseadmed funktsiooniga [ Audio Input Mapping ] (helisisendite tuvastamine). 4. Valige menüüs [ Wireless ] (traadita) > [ Pair Receiver ] (vastuvõtja otsimine), seejärel vajutage klahvile OK. 5. Saatja otsimiseks vajutage vasakpoolsel tagumisel kõlaril klahvile CONNECT ja hoidke seda all. Otsingu ajal vilgub märgutuli. Kui leitakse saatja, kuvatakse ekraanile kinnitusteade. Valikud [Auto] [Channel A] [Channel B] [Channel C] Kirjeldus Valitakse automaatselt parim sageduskanal. Sagedus, mis vastab Wi-Fi kanalile Sagedus, mis vastab Wi-Fi kanalile 6. Sagedus, mis vastab Wi-Fi kanalile 1 Valiku tegemiseks kasutage klahve, seejärel vajutage klahvile OK. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile OPTIONS

20 ... ALUSTAMINE Kõlarite väljundite reguleerimine Ideaalselt peaks kaugus kuulajast ning kõikide kõlarite vaheline kaugus olema sama. Kui see nii ei ole, saate te muuta kõlarite seadeid vastavalt sellele, kuidas nad kuulaja suhtes asuvad. Nii on teil võimalik tagada parim ruumheli. Vajutage klahvile DISC. 2. Vajutage klahvile OPTIONS. 3. Vajutage klahvile ja valige menüüs [ Audio Setup ] (heli seadistamine seejärel vajutage klahvile. 5. Helitugevuse reguleerimiseks kasutage klahve, seejärel vajutage klahvile OK. Kuulete valitud kõlarist testsignaali. Korrake kirjeldatud tegevust teiste kõlarite jaoks, kuni kõikide kõlarite väljundid on tasakaalus. Viivitusaja seadistamine (ainult keskmine ja tagumised kõlarid) 6. Valige menüüst [ Speakers Delay ] (kõlarite viivitus), seejärel vajutage klahvile.... HELIFUNKTSIOONIDE SEADISTAMINE Eelseadistatud heliefektide valimine Vajutage korduvalt klahvile SOUND ning valige eelseadistatud heliefekt, mis sobib teie video- ja muusikaeelistustega kõige paremini. Video / Muusika Kirjeldus Kõlarite seadistamise menüüsse ei ole võimalik siseneda, kui taasesitamine kodukinosüsteemil ei ole täielikult peatatud. Sellisel juhul vajutage kaks korda klahvile. Kõlarite helitugevuse muutmine 4. Valige menüüst [ Speakers Volume ] (kõlarite helitugevus) seejärel vajutage klahvile Viivitusaja seadistamiseks kasutage klahve, seejärel vajutage klahvile OK. Korrake kirjeldatud tegevust teiste kõlarite jaoks, kuni kõikide kõlarite heli jõuab kuulajani samaaegselt. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile OPTIONS. Määrake pikem viivitusaeg, kui keskmine või tagumised kõlarid on kuulajale lähemal kui eesmised kõlarid. 1ms seadistamisel tähendab umbes 30 cm vahemaad kuulaja ja kõlari vahel. ACTION/ ROCK DRAMA/JAZZ CONCERT/ CLASSIC Rõhutatud kõrged ja madalad helid, et saada täielikku kinoelamust. Sobib kõige paremini action-filmide vaatamiseks ja rock / pop muusika kuulamiseks. Selged keskmised ja kõrged helid. Tekitatakse mulje klubis viibimisest, kus artist on teie ees. Sobib kõige paremini draamade vaatamiseks ja jazz muusika kuulamiseks. Ühtlane ja puhas helitoon. Sobib kõige paremini livekontserdiplaatide vaatamiseks ja klassikalise muusika kuulamiseks. GAMING/ PARTY Veidi rõhutatumad madalad helid ning keskmised helid. Sobib kõige paremini peomuusikaks ja videomängude mängimiseks. SPORTS Mõõdukas helitase, ruumheliefekt, saavutamaks selget kõne ning spordiväljakutel valitsevat atmosfääri. 20 NEWS Rõhutatud keskmised helitugevused, mis tagavad võimalikult selge kõne. 33

21 6. HELIFUNKTSIOONIDE SEADISTAMINE... ALUSTAMINE Helitugevuse reguleerimine Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kasutage klahve VOL +-. Heli vaigistamiseks vajutage klahvile. Heli taastamiseks vajutage uuesti klahvile või vajutage helitugevuse klahvile. Ambisound heliseadete muutmine EasyLink funktsiooni sisse lülitamine See funktsioon võimaldab HDMI CEC ühilduvatel seadmetel üksteist juhtida ühe kaugjuhtimispuldi kaudu. See on võimalik ainult juhul, kui olete selle seadme HDMI CEC ühilduva televiisoriga ühendanud HDMI kaabli abil. Ühendatud lisaseadmete heliallikate tuvastamine Enne alustamist veenduge, et selle seadme ja teie televiisori vahel oleks sooritatud heliühendus. Bassi- / sopranhelide reguleerimine Vajutage klahvile BASS / TREBLE. 2. Vajutage korduvalt klahvile VOL +-, et valida soovitud bassi- (BASS) või sopranhelide (TREBLE) tase. Kui 10 sekundi jooksul ei vajutata helitugevuse reguleerimise klahvidele, taastatakse nende harilik funktsioon. Vajutage korduvalt klahvile AMBISOUND, et valida Ambisound heliväljund, mis sobiks kõige paremini teie muusikaeelistustega. DVD / Multikanaliline allikas AMBISOUND 9.1 (Tehaseseaded AMBISOUND STEREO 9.1 AMBISOUND STEREO CD / stereoallikas STEREO AMBISOUND STEREO AMBISOUND STEREO 9.1 MULTI- CHANNEL 5.1 MULTI- CHANNEL multikanaliline väljund koos Ambisound efektiga. Sobib ideaalselt parima filmielamuse saavutamiseks. 5.1 multikanaliline väljund hariliku filmielamuse saavutamiseks. Kahekordne Ambisound stereo eesmistele ja tagumistele kõlaritele. Sobib ideaalselt peomuusika jaoks. Parima kvaliteediga stereoheli kahe eesmise kõlari kaudu. Stereoheli kahe eesmise kõlari kaudu. Parima kvaliteediga stereoheli kahe eesmise kõlari kaudu. Kahekordne Ambisound stereo eesmistele ja tagumistele kõlaritele. Sobib ideaalselt peomuusika jaoks. Multikanalilise filmielamuse loomine stereo- VCD allikate jaoks. 2. Lülitage HDMI CEC funktsioon oma televiisoril ja muudel ühendatud lisaseadmetel sisse (vajadusel lugege lähemalt seadmete kasutusjuhenditest). Nüüd võite kasutada EasyLink funktsiooni. Taasesitamine ühe klahvivajutusega [ Auto Wake-up TV ] Kui te vajutate sellel seadmel klahvile PLAY, lülitub see sisse ja alustab plaadi taasesitamist (kui plaadiliugurisse on sisestatud videoplaat). Samal ajal lülitatakse sisse televiisor ning valitakse sellel sobiv kanal. Välja lülitamine ühe klahvivajutusega [ System Standby ] Selle DVD mängija ja muude ühendatud HDMI CEC ühilduvate seadmete välja lülitamiseks vajutage klahvile STANDBY. See seade lülitub välja ka siis, kui vastav signaal saadetakse mõne muu seadme kaugjuhtimispuldilt. Sisendi vahetamine ühe klahvivajutusega [ System Audio Control ] See süsteem on võimeline tuvastama aktiivse heliallika helisignaale. See lülitub automaatselt vastavale helisisendile ning heli kostub selle süsteemi kõlaritest. Enne selle funktsiooni kasutamist peate te ühendatud seadmete helisisendid tuvastama. Helitugevuse reguleerimiseks võite te kasutada suvalise HDMI CEC televiisori / lisaseadme kaugjuhtimispulti. Taasesitamine ühe klahvivajutusega on võimalik ainult siis, kui plaadiliugurisse on eelnevalt sisestatud videoplaat. Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõigi HDMI CEC sobivate seadmetega. Vajutage klahvile DISC. 2. Vajutage klahvile OPTIONS. Ekraanile kuvatakse üldise seadistamise menüü [ General Setup ]. 3. Vajutage klahvile. 4. Valige menüüst [ EasyLink ], seejärel vajutage klahvile. Vaikimisi on funktsioonid: [ Auto Wake-up TV ] (taasesitamine ühe klahvivajutusega) ja [ System Standby ] (välja lülitamine ühe klahvivajutusega) sisse lülitatud. 5. Valige menüüst [ System Audio Control ] (süsteemi helikontroll) > [ On ] (sees), seejärel vajutage klahvile OK. 6. Valige menüüst [ Audio Input Mapping ] (helisisendite tuvastamine), seejärel vajutage klahvile OK

22 ... ALUSTAMINE... TAASESITAMINE 7. Valige menüüst [ OK ] (jah), seejärel vajutage seadmete tuvastamiseks klahvile OK. Kui jõutakse lõpule, kuvatakse ekraanile seadmete tuvastamise menüü. Näiteks kui teie televiisor on ühendatud AUX IN-AUX 1 pessa, valige menüüst [ AUX1 Input ] ja valige õige seade (kaubamärk) parempoolsest menüüst. 8. Valige selle HDMI seadme ühendamiseks kasutatav helisisend (näiteks AUX1 Input, AUX2 Input), seejärel vajutage klahvile. 9. Valige soovitud ühendatud lisaseade, seejärel vajutage klahvile OK. Muude lisaseadmete tuvastamiseks korrake punktides 8~9 kirjeldatud tegevusi. 10. Menüüst väljumiseks vajutage klahvile OPTIONS. Heliallika valimine Peaseadmel Vajutage korduvalt klahvile SOURCE ning valige soovitud heliallikas: DISC > USB > RADIO FM > OPTICAL 1-2 INPUT > DIGITAL INPUT > AUX SCART > AUX INPUT > MP3 LINK > DISC... Kaugjuhtimispuldil Plaadireþiimi DISC sisenemiseks vajutage klahvile DISC. USB reþiimi sisenemiseks vajutage klahvile USB. FM lainepikkuse valimiseks vajutage klahvile RADIO. Muude lisaseadmete valimiseks vajutage korduvalt klahvidele AUX / DI / MP3 LINK. Kirje ekraanil AUX SCART AUX1 INPUT AUX2 INPUT AUX3 INPUT OPTICAL 1 INPUT OPTICAL 2 INPUT DIGITAL INPUT MP3 LINK Lisaseadme ühendamiseks kasutatav pesa SCART OUT pesa TV AUDIO IN pesad AUDIO IN-AUX2 pesad AUDIO IN-AUX3 pesad OPTICAL DIGITAL 1 IN pesa OPTICAL DIGITAL 2 IN pesa COAXIAL DIGITAL IN pesad MP3 LINK pesa Teil on võimalik salvestada kuni 40 raadiojaama. Kui automaatset häälestamist ei alustata või selle käigus salvestatakse vähem kui 5 raadiojaama, kuvatakse ekraanile uuesti kirje 'AUTO INSTALL' (automaatne häälestamine), kui te seadme järgmisel korral raadioreþiimi lülitate. Kui FM raadiojaamad edastavad RDS (raadioandmeside) andmeid, kuvatakse ekraanile ka raadiojaama nimetus. Raadio kuulamine Vajutage klahvile RADIO. 2. Raadio funktsioonide valimiseks kasutage kaugjuhtimispulti. Klahv Tegevus Eelsalvestatud raadiojaama valimine. Raadiosageduse kerimine üles / alla. FM stereo ja FM mono reþiimide vahel valimine. Vajutage ja hoidke all, et valitud raadiojaama seadme mälust kustutada. Teiste salvestatud raadiojaamade järjekorranumbrid ei muutu. Kõikide raadiojaamade salvestamine uuesti Vajutage klahvile RADIO. 2. Vajutage ja hoidke all klahvi PROGRAM, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'STARTING INSTALL' (häälestamise alustamine). Kõik mälus olnud raadiojaamad kustutatakse. Kui stereosignaali ei tuvastata või häälestamise käigus leitakse alla 5 raadiojaama, kuvatakse ekraanile kirje 'CHECK ANTENNA' (kontrollige antenni). Raadiojaamade otsimine ja salvestamine Vajutage klahvile RADIO. 2. Vajutage klahvile. Raadiosageduse näit hakkab muutuma, kuni leitakse järgmine raadiosagedus. 3. Korrake punktis 2 kirjeldatud tegevust, kuni leiate soovitud raadiojaama. Raadiojaama täpishäälestuseks kasutage klahve. 4. Vajutage klahvile PROGRAM. Kui 20 sekundi jooksul ei vajutata klahvidele, väljub seade automaatselt jaamade otsimise reþiimist. 5. Raadiojaamale järjekorranumbri valimiseks kasutage klahve (või numbriklahve). 6. Vajutage kinnitamiseks klahvile PROGRAM

23 ... TAASESITAMINE 5. TAASESITAMINE Taasesitamine kaasaskantavalt helimängijalt Oma kaasaskantavale helimängijale salvestatud muusika taasesitamiseks selle seadme kõlarite kaudu ühendage helimängija selle seadmega. Raadio Veenduge, et FM antenn on subwooferiga korralikult ühendatud. Kui see nii ei ole, ühendage komplektisolev FM antenn subwooferi FM 75Ω pessa ning kinnitage selle teine ots seinale. Plaatide taasesitamine Taasesitamiseks sobivad plaadid DVD Video plaadid Region 2 (Euroopa) Region 5 (Venemaa) Plaadi taasesitamine Ettevaatust! Ärge asetage kunagi plaadiliugurisse kõrvalisi esemeid. Ärge puutuge plaadipesa sees olevat läätse. Ühendage selle süsteemi MP3 LINK pesa 3.5mm stereo helikaabli abil (ei kuulu komplekti) kaasaskantava muusikamängija (näiteks MP3 mängija) kõrvaklappide pesaga. 2. Heliväljundi kuulamiseks, vajutage korduvalt klahvile AUX / DI / MP3 LINK, kuni ekraanile kuvatakse kirje 'MP3 LINK'. 3. Alustage taasesitamist kaasaskantaval helimängijal. Heliväljundi kvaliteedi parandamisest lugege lähemalt peatükist 'Heli reguleerimine'. 4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage kaasaskantaval muusikamängijal klahvile STOP. Taasesitamist on võimalik juhtida ainult kaasaskantaval muusikamängijal. Enne muu allika valimist lõpetage taasesitamine kaasaskantaval muusikamängijal. Parimaks setereosignaalide vastuvõtuks ühendage süsteemi väline antenn (ei kuulu komplekti). Asetage antenn võimalikult kaugele televiisorist, videomakist ja teistest kiirgusallikatest, et ei tekiks soovimatuid häireid. Esmakordne häälestamine Esmakordsel raadio häälestamisel 'RADIO' reþiimis on teil võimalik kuuldelolevaid raadiojaamu häälestada järgnevalt. Vajutage klahvile RADIO. Ekraanile kuvatakse kirje: 'AUTO INSTALL... PRESS PLAY' (automaatne häälestamine vajutage klahvile PLAY). 2. Vajutage klahvile. Salvestatakse kõik kuuldelolevad raadiojaamad. Kui häälestamine on lõppenud, hakkab mängima esimene raadiojaam. Automaatse häälestamise lõpetamiseks vajutage klahvile. DVD±RW plaadid (DVD Rewritable) DVD±R plaadid (DVD Recordable) DVD+R DL (DVD+R Double Layer) plaadid CD-RW (CD-Rewritable) plaadid CD-R (CD-Recordable) plaadid Audio CD (Compact Disc Digital Audio) plaadid Video CD plaadid Formaadid 0, 1, 2.0 Super Video CD plaadid DVD-plaatidele ja mängijatele on määratud piirkondlikud piirangud. Enne plaadi taasesitust veenduge, kas plaadil on seadmega sama regiooni määrang. Käesoleva seadme piirkonnakood on ära näidatud paneeli taga või all. Selle seadme abil on võimalik taasesitada järgmisi failiformaate: MP3 / WMA / JPEG / DivX WMV 9. WMV 9 - selle seadme abil on võimalik taasesitada ainult järgmise profiiliga faile: Main Profile (madal tase) ja Simple Profile (lihtne tase). Taasesitada ei ole võimalik Advanced Profile (kõrge tase) ja kopeerimise vastu kaitstud (DRMprotected) videofaile Sisestage plaadipessa plaat kirjaga ülespool Kahepoolsete plaatide puhul asetage ülespoole see külg, mida soovite esitada. Taasesitamise kuvamiseks televiisoriekraanile lülitage televiisor sisse ning valige sellel sobiv kanal. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile. Plaadi eemaldamiseks mängijast vajutage klahvile. Kui ekraanile kuvatakse koodi sisestamise menüü, tuleb teil sisestada 6-kohline kood, enne kui plaati on võimalik taasesitada. Kui plaadi taasesitamine on peatunud rohkem kui 15 minutiks, lülitub automaatselt sisse ekraanisäästja. Ekraanisäästja välja lülitamiseks vajutage klahvile DISC. Kui 30 minuti jooksul peale plaadi taasesitamise lõppemist ei vajutata ühelegi klahvile, lülitub see seade automaatselt puhkereþiimi. Kinovalgustus kõlaritel tuhmub tasapisi, kui alustate filmi taasesitamist. Selle valguse sisselülitamiseks vajutage klahvile CINEMA LIGHTS

24 ... TAASESITAMINE... TAASESITAMINE Video taasesitamine Märkus Video taasesitamine jätkub alati kohast, kust see viimati katkestati. Video taasesitamiseks plaadi algusest, vajutage klahvile, kui ekraanile on kuvatud infoteade. Pealkirja funktsioonid Alustage pealkirja taasesitamist. 2. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil. Klahv Tegevus Taasesitamise katkestamine / jätkamine. Taasesitamise lõpetamine. Järgmise pealkirja / peatüki valimine. Valitud pealkirja / peatüki kordamine, eelmise pealkirja / peatüki valimine. Otsing edasi- / tagasisuunas. Otsingukiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. Aegluubis taasesitamine edasi- / tagasisuunas. Taasesitamise kiiruse muutmiseks vajutage sellele klahvile korduvalt. VCD plaatide puhul on võimalik ainult edasisuunas taasesitamine. Funktsioonid video taasesitamisel Alustage pealkirja taasesitamist. 2. Erinevaid funktsioone on teil võimalik valida kaugjuhtimispuldi klahvide abil. Klahv Tegevus Heli keele muutmine. Toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud erinevates keeltes või kanalites heli. Subtiitrite keele muutmine. Toimib ainult plaatide puhul, millele on salvestatud erinevates keeltes subtiitrid. Erinevate kordus- / segaminiesitusreþiimide vahel valimine, välja lülitamine. Segaminiesitusreþiimid on eri plaaditüüpide puhul erinevad. VCD plaatide puhul on kordusesitus võimalik ainult juhul, kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud. Ekraanipildi suurendamine. Suurendatud pildi liigutamiseks ekraanil kasutage nooleklahve. Taasesituse hetkestaatuse kuvamine. Siin on teil võimalik muuta video taasesitamise seadeid ilma plaadiesitust katkestamata. Piltide ja muusika taasesitamine samaaegselt Teil on võimalik taasesitada pilte ja muusikafaile samal ajal, nii et piltide vaheldumist ekraanil saadab muusika. MP3 / WMA muusikafailid ning JPEG pildifailid peavad olema salvestatud samale plaadile või USB mäluseadmele. Alustage MP3 / WMA muusikafailide taasesitamist. 2. Valige soovitud pildifailide kaust / album ja vajutage selle kuvamiseks klahvile. Algab slaidiesitus, mis kestab kuni albumi / kausta lõpuni. Heli taasesitatakse kuni plaadi lõpuni. Menüüsse tagasi liikumiseks vajutage klahvile BACK. 3. Slaidiesituse peatamiseks vajutage klahvile. 4. Muusika taasesitamise peatamiseks vajutage uuesti klahvile. Taasesitamine USB lisaseadmelt Selle seadmega on võimalik taasesitada ainult MP3, WMA / WMV9, DivX (Ultra) ning JPEG faile. Ühendage seadme (USB) pessa USB mälukaart või salvestusseade. 2. Vajutage klahvile USB. Ekraanile kuvatakse sisukorra menüü. 3. Valige soovitud fail ja vajutage klahvile. Lisainformatsiooni saamiseks lugege lähemalt peatükke 'Muusika taasesitamine. Piltide taasesitamine. Video taasesitamine.' 4. Taasesitamise lõpetamiseks vajutage klahvile või eemaldage USB seade USB pesast. Kui mäluseade ei mahu USB ühenduspessa, peate seadme ühendamisel kasutama kaablit. Kui te kasutate mitut erinevat USB kaardilugejat, saate selle seadme abil sirvida korraga vaid ühele seadmele salvestatud informatsiooni. Kui te kasutate USB kõvaketast, peate eraldi tagama kõvaketta vooluühenduse. Selle seadme abil ei ole võimalik sirvida informatsiooni, mille kuvamiseks digitaalsest kaamerast on vaja kasutada PTP protokolli või eraldi programmi. Taasesitamine erinevate vaatenurkade alt. Võimalik ainult DVD plaatide puhul, millele on salvestatud kaadrid erinevate vaatenurkade alt

25 ... TAASESITAMINE... TAASESITAMINE Pildifailide taasesitamine Piltide taasesitamine slaidiesitusena Selle seadme abil on võimalik taasesitada JPEG pildifaile (faililaiendiga.jpeg või.jpg). Sisestage plaadiliugurisse plaat või ühendage USB mäluseade, millele on salvestatud JPEG pildifailid. 2. Vajutage klahvile DISC või USB. Kodak pildiplaadi puhul hakkab slaidiesitus peale automaatselt. JPEG plaadi puhul kuvatakse ekraanile pildimenüü. 3. Valige soovitud kaust / album seejärel vajutage klahvile OK. Märkused: Plaadi sisu kuvamiseks võib kuluda päris pikk aeg, eriti kui plaadile on salvestatud palju palasid / pilte. Kui JPEG pildifaili ei ole salvestatud 'exif' failitüüp, ei kuvata selle pildi eelvaadet pisipiltide hulgas. Selle asemel kuvatakse süsteemi vaikimisi pilt. Selle seadme abil on võimalik kuvada digikaameratest pärit pilte ainult sel juhul, kui need on JPEG-EXIF formaadis. Seda formaati kasutavad enamus digitaalseid kaameraid. Motion JPEG ning muudes formaatides pilte ei ole võimalik kuvada, samuti ei ole võimalik taasesitada piltidega seostuvaid heliklippe. Kui failide koguarv või nende suurus ületab lubatud määra, ei ole neid võimalik taasesitada. DVD plaadi menüüsse sisenemine 2. Plaadimenüüsse sisenemiseks vajutage klahvile DISC. Valige soovitud taasesitusfunktsioon, seejärel vajutage klahvile OK. Osades menüüdes saate oma valiku sisestamiseks kasutada numbriklahve. Heliväljundi sünkroniseerimine video taasesitamisega Kui video taasesitamine on aeglasem kui heli taasesitamine (heli ei lähe pildiga kokku), on teil võimalik seadistada heliväljundile viivitus, nii et see läheks kokku videoväljundiga. Vajutage ja hoidke all klahvi AUDIO SYNC, kuni ekraanile kuvatakse 'AUDIO SYNC XXX'. - 'XXX' tähistab viivituse aega. 4. Kausta salvestatud piltide eelvaatamiseks vajutage klahvile INFO. Eelmisele / järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage klahvile /. Pildifaili valimiseks kasutage nooleklahve. Ainult valitud pildifaili kuvamiseks ajutage klahvile OK. Slaidiesituse alustamiseks vajutage klahvile. Menüüsse tagasi pöördumiseks vajutage klahvile BACK. Funktsioonid taasesitamisel Alustage slaidiesituse taasesitamist. 2. Kaugjuhtimispuldi abil on teil võimalik taasesitamisel funktsioone valida. Klahv Tegevus Eelmise pildi valimine. Järgmise pildi valimine. Pildi pööramine päripäeva. Pildi pööramine vastupäeva. Pildi suurendamine / vähendamine. Taasesitamise lõpetamine Pealkirjade menüüsse tagasi liikumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile TITLE. VCD plaadi menüüsse sisenemine Taasesituse kontrolli funktsioon on VCD plaatide jaoks vaikimisi sisse lülitatud. Kui te sisestate VCD plaadi, kuvatakse ekraanil plaadimenüü. Taasesitusfunktsiooni valimiseks kasutage klahve, taasesitamise alustamiseks vajutage klahvile OK. Kui taasesituse kontrolli funktsioon on välja lülitatud, ei kuvata menüüd ekraanile ja taasesitamine algab peale esimesest pealkirjast. Menüüsse tagasi pöördumiseks taasesitamise ajal vajutage klahvile BACK (kui taasesituse kontrolli funktsioon on sisse lülitatud). Vaikimisi on taasesituse kontrolli funktsioon sisse lülitatud. Selle muutmisest lugege lähemalt peatükist 'Seadete muutmine - Eelistuste seadistamine > [ PBC ]. 2. Viivituse aja seadistamiseks vajutage viie sekundi jooksul klahvile VOL +-. Kui 5 sekundi jooksul ei vajutata nendele klahvidele, taastatakse nende helitugevuse reguleerimise funktsioon

HTS8140_8150 estonian.cdr

HTS8140_8150 estonian.cdr DVD Kodukino süsteem Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS 8140 8150 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr

HTS7500_7520_7540 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 7500 7520 7540 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

DVP3580 estonian.cdr

DVP3580 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil www.philips.com/welcome DVP 3580 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON KEELTE

Rohkem

BDP7500MKII estonian.cdr

BDP7500MKII estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage osa klienditoest aadressil: www.philips.com/welcome BDP7500 MK II (BDP7500S2/BDP7500B2) Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

DVP5990 estonian.cdr

DVP5990 estonian.cdr DVD videomängija Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP5990 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelene kasutusjuhend OLULINEINFORMATSIOON

Rohkem

HTR5204 estonian.cdr

HTR5204 estonian.cdr Digitaalne AV vastuvõtja süsteem HTR5204 Täname teid, et valisite Philipsi Vajate kiirelt abi? Lugege oma kasutusjuhendist 'Kiirete nõuannete' osa, mis muudavad selle Philipsi toote kasutamise tunduvalt

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

DVP3950_58 estonian.cdr

DVP3950_58 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome DVP3950/58 Eestikeelne kasutusjuhend Enne DVD-mängija kasutamist lugege ja saage aru kõikidest kaasasolevatest juhenditest. DivX video: DivX

Rohkem

DVP3260_3264 estonian.cdr

DVP3260_3264 estonian.cdr DVD VIDEOMÄNGIJA Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome DVP3260 DVP3264 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend OLULINE INFORMATSIOON

Rohkem

HTS8100 estonian.cdr

HTS8100 estonian.cdr DVD KODUKINO SÜSTEEM HTS8100 Täname, et valisite Philipsi. Vajate kiiresti abi? Lugege eelnevalt Kiiresti Alustamise Juhendit ja/või kasutusjuhendit kiirete nõuannete saamiseks, mis teevad Philipsi toote

Rohkem

AJ3123_12 estonian.cdr

AJ3123_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome AJ3123 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend 8. ed Kõik muudatused ja modifikatsioonid, mis pole

Rohkem

HTS7140_12 estonian.cdr

HTS7140_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS 7140 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1...3 Autoriõigused...3 Vastavus...3

Rohkem

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr

HTS5560_5580_5590 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTS HTS HTS 5560 5580 5590 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD MÄRKUSED...3

Rohkem

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Soundbar (Dolby Atmos ) Eestikeelne kasutusjuhend Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Toote hooldamine 4 Keskkonna kaitsmine 4 Vastavus

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis

CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutis CPA4164 USB 2.0 kõrgekvaliteediline videoadapter KASUTUSJUHEND 1. PEATÜKK - Ülevaade 1.1 Tutvustus CPA4164 USB 2.0 videoadapter võimaldab teil arvutisse laadida ja redigeerida erinevatest analoogvideo

Rohkem

PET7432 estonian.cdr

PET7432 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt Www.philips.com/welcome PET 7432 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...4 Ohutus...4 Märkus...6

Rohkem

HTB3510_3540_3570_12 estonian...

HTB3510_3540_3570_12 estonian... Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga HTB3510 HTB3540 HTB3570 HTB3510 HTB3540 HTB3570 Eestikeelne kasutusjuhend

Rohkem

HTB9550D_12 estonian.cdr

HTB9550D_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome HTB9550D Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Abi ja tugi...3 Elektroonilise

Rohkem

PET946D_12 estonian.cdr

PET946D_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome PET 946D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusnõuded...3

Rohkem

BDP2600_12 estonian.cdr

BDP2600_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP2600 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt E6/12 Juhtmeta kõlarid ja subwoofer Eestikeelne kasutusjuhend Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Sisukord

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

AS851_10 estonian.cdr

AS851_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome AS851 Rohkem infot Philipsi toodete kohta saate aadressilt: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE

Rohkem

BDP5180_12 estonian.cdr

BDP5180_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome BDP5180 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend LASER ETTEVAATUST JUHTIMISSEADMETE VÕI KOHANDUSTE

Rohkem

PD7030_12 estonian.cdr

PD7030_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 7030 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

BDP3280_12 estonian.cdr

BDP3280_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi internetist www.philips.com/welcome BDP3280 Külastage Philipsit internetis http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend Enne blu-ray plaadimängija kasutamist lugege

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

BTM2280_12 estonian1.cdr

BTM2280_12 estonian1.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga BTM2280/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 Tundke

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Muusikakeskus Eestikeelne kasutusjuhend BTB4800 Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support Sisukord 1 Oluline 3 Ohutus 3 Märkus 4 Vastavuse deklaratsioon 4 2 Teie muusikakeskus

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

MCM138D estonian.cdr

MCM138D estonian.cdr ipodiga ühendatav meelelahutuskeskus MCM138D Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend ETTEVAATUST Siin kasutusjuhendis mittekirjeldatud toimingud võivad lõppeda

Rohkem

PD9122_12 estonian.cdr

PD9122_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge aadressil www.philips.com/welcome PD 9122 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3 Olulised ohutusalased

Rohkem

DCM2068_12 estonian.cdr

DCM2068_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome DCM2068 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr

Estonian_TBW-106UB(V1).cdr Lühike paigaldusjuhend TBW-106UB H/W: V1 Sisukord... 1 1. Enne alustamist... 1 2. Kuidas paigaldada... 3. Bluetooth adapteriseadistamine... 2 5 Tõrkeotsing... 7 Version 02.17.2009 1. Enne alustamist Pakendi

Rohkem

PD7000B_C_S estonian.cdr

PD7000B_C_S estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt: www.philips.com/welcome PD PD PD 7000B 7000C 7000S Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1. Oluline...3

Rohkem

DCM2260_12 estonian.cdr

DCM2260_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga DCM2260/12 Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Ohutus...3 Tundke neid

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

MCM394 estonian.cdr

MCM394 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM394 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Probleem Puudub heli või moonutatud heli Parempoolne ja vasakpoolne heliväljund

Rohkem

untitled

untitled Eesti Mudeli nr TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E Kasutusjuhend LCD televiisor Täpsemate suuniste saamiseks vt [espikker] (sisseehitatud kasutusjuhend). Kuidas kasutada [espikker] (lk 17) Täname, et

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega.

Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Lenovo IdeaPad Kasutusjuhend Tutvuge enne arvuti kasutamist oluliste ohutus- ning kasutusjuhistega. Eestvaade - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rohkem

Häälestusutiliit Kasutusjuhend

Häälestusutiliit Kasutusjuhend Häälestusutiliit Kasutusjuhend Autoriõigus 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationi USAs registreeritud kaubamärk. Käesolevas dokumendis sisalduvat teavet

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 4900 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 43PUH4900 43PUK4900 43PUT4900 43PUT4900 49PUH4900 49PUK4900 49PUT4900 49PUT4900 55PUH4900 55PUK4900 55PUT4900

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

BTM2056_12 estonian.cdr

BTM2056_12 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome BTM2056 Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend Sisukord 1. Oluline...3 2. Teie

Rohkem

PET988 estonian.cdr

PET988 estonian.cdr Kaasaskantav DVD mängija PET 988 Registreerige oma toode ja saage tuge: Www.philips.com/welcome Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend TEHNILISED ANDMED Õnnitleme

Rohkem

DS9000_10 estonian.cdr

DS9000_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome DS 9000 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 1 Oluline...3 Turvalisus...3 Märkus...5

Rohkem

MCD900_12 estonian.cdr

MCD900_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage tuge www.philips.com/welcome MCD 900 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

PD9060_12 estonian.cdr

PD9060_12 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi veebilehelt www.philips.com/welcome PD 9060 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD 7. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE 1 Oluline...3

Rohkem

Smart Choice_ATV_ET.pdf

Smart Choice_ATV_ET.pdf Register your product and get support at www.philips.com/welcome 19PFL3405/12 22PFL3405/12 26PFL3405/12 Kasutusjuhend www.philips.com/support Model Serial Österreich 0810 000 205 0.07 pro Minute België/Belgique

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

HT-ST9

HT-ST9 Heliriba Kasutusjuhend HT-ST9 HOIATUS Ärge paigaldage seadet suletud kohta, nagu raamaturiiul või integreeritud kapp. Tulekahju vältimiseks ärge katke seadme õhuava ajalehe, laudlina, kardina või muu sarnasega.

Rohkem

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind

SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Wind SAF 7 demo paigaldus. 1.Eeldused SAF 7 demo vajab 32- või 64-bitist Windows 7, Window 8, Windows 10, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 või Windows

Rohkem

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu

Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plu Outlookist dokumendi registreerimine Plugina seadistamine Dokumendi registreerimine Outlookist Vastusdokumendi registreerimine Outlookist Outlooki plugina ikoon on kadunud Outlooki kasutajad saavad dokumente

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

7008

7008 Register your product and get support at www.philips.com/welcome 7000 series Smart LED TV 42PFL7008 42PFL7108 47PFL7008 47PFL7108 55PFL7008 55PFL7108 Kasutusjuhend Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

Rohkem

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr

20_23PFL5122_5322 estonian.cdr 20/23PFL5122 20/23PFL5322 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED 27 MÄRKUSED Taaskasutamine Toote pakend on mõeldud ümbertöötlemiseks. Õigeks hävitamiseks

Rohkem

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt

Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt Flite SHB4805 Eestikeelne kasutusjuhend Kõrvaklapid Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/support 2 EE Sisukord 1 Olulised ohutusalased juhendid 4 Kuulamisohutus 4 Üldine informatsioon

Rohkem

eUM S30-S40_12_60

eUM S30-S40_12_60 Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL30x7H PFL30x7T PFL30x7K PFL31x7H PFL31x7K PFL32x7H PFL33x7H PFL35x7H PFL35x7T PFL35x7K PFL38x7H PFL38x7T PFL38x7K ET Kasutusjuhend Sisu

Rohkem

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc

Microsoft Word - TallinnLV_lihtsustatud_manual_asutuse_juhataja_ doc Tallinna Linnavalitsuse sõnumisaatja kasutusjuhend asutuse juhatajale Sisukord 1. Süsteemi sisenemine...2 2. Parooli lisamine ja vahetamine...2 3. Ametnike lisamine ametiasutuse juurde...2 4. Saatjanimede

Rohkem

SK-3MD

SK-3MD SK-MD KENWOOD CORPORATION COMPACT DIGITAL AUDIO TEXT B60-57-0 0 MA (J) FE 00 JA 57/0-/JA** Page.07.00, :6 amadobe PageMaker 6.5J/PPC JA JA 6 5 5 6 8 55 56 58 60 6 6 66 67 68 69 69 7 7 76 0 5 8 0 7 8 5

Rohkem

MCM726 estonian.cdr

MCM726 estonian.cdr Mikro Hi-Fi süsteem MCM726 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend PROBLEEMIDE LAHENDAMINE Vana seadme hävitamine Teie seade koosneb kõrgekvaliteedilistest materjalidest

Rohkem

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend

HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend HP meediumi kaugjuhtimispult (ainult valitud mudelitel) Kasutusjuhend Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista on Microsoft Corporationi USA-s registreeritud kaubamärgid.

Rohkem

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc

Microsoft Word - Vx610 EMV KASUTUSJUHEND.doc MAKSETERMINALI KASUTUSJUHEND VERIFONE Vx610 GSM Kliendiabi: (0) 6711 444 (kõik nädalapäevad 24 h) Makseterminalide osakond: (0) 6711 411 (tööpäeviti kell 9.00 17.00) Faks: (0) 6711 420 Email: posgrupp@estcard.ee

Rohkem

LFH0615_0625_0635_00 estonian...

LFH0615_0625_0635_00 estonian... Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt www.philips.com/welcome Digitaalne diktofon LFH0615 LFH0625 LFH0635 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - Pioneer VSX k, 923-k,s.doc

Microsoft Word - Pioneer VSX k, 923-k,s.doc Kasutusjuhend Audio / video ressiiver HOIATUS: Seade ei ole veekindel. Tulekahju ja elektrilöögi vältimiseks ärge jätke seadet vihma või niiskuse kätte ning ärge pange seadme lähedale veega anumaid nagu

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND

FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND FRESENIUS ÕPPEKESKUS KIIRJUHEND SISUKORD 1. Kuidas saan Freseniuse õppekeskuksesse? 03 2. Kuidas sisse logida? 04 3. Mida teha, kui ma ei mäleta oma parooli? 05 4. Mida leian kodulehelt pärast sisselogimist?

Rohkem

Microsoft Word - SCD38USB

Microsoft Word - SCD38USB SCD-38 USB KAASASKANTAV RAADIO/CD/MP3- MÄNGIJA USB-GA Kasutusjuhend Lenco soovitab lugeda juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist. Rohkem informatsiooni www.lenco.eu Hea klient, Täname Teid,e t olete

Rohkem

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx

Microsoft Word - HOTSEC kasutusjuhend v1.900.docx HOTSEC Tarkvara kasutusjuhend v. 1.9 1 Sisukord Käivitamine:... 3 Programmi kasutamine... 4 Kasutajate lisamine ja eemaldamine:... 6 Jooksev logi:... 9 Häired:... 9 2 HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus

Rohkem

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut

EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut EBSCO täistekstiandmebaaside kasutamine Otsingu sooritamiseks: 1. Logi sisse 2. Vali EBSCOhost Web 3. Seejärel vali andmebaas, milles soovid otsingut sooritada. Andmebaasid on temaatilised. Koolitööde

Rohkem

_EST.xml

_EST.xml !"#$%&'#(!)*+(!,(*-+.'!/0-!$#'!&+,,*('!/'!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, -./'010'20$,34- Sisukord 7 7.1 7.2 Mängud 51 Mängude mängimine 51 Kahe mängijaga mängud 51 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 2

Rohkem

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017

Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Tarkvaraline raadio Software defined radio (SDR) Jaanus Kalde 2017 Sissejuhatus Raadiosidest üldiselt Tarkvaraline raadio Kuidas alustada 2 Raadioside Palju siinussignaale õhus Info edastamiseks moduleerid

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

Microsoft Word - Pioneer VSX-1021-k, 921-k.doc

Microsoft Word - Pioneer VSX-1021-k, 921-k.doc Kasutusjuhend Audio / video mitmekanaliline ressiiver OLULINE Välgunool võrdkülgses kolmnurgas hoiatab, et seadme sisemuses on kohti isoleerimata pingega, mis võivad kesta avamisel osutuda ohtlikuks. HOIATUS:

Rohkem

AU581 Kasutusjuhend

AU581 Kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

VOIP121 estonian.cdr

VOIP121 estonian.cdr USB ADAPTER VOIP121 Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED MÄRKUSED SISUKORD 3 Sisukord 4 Oluline informatsioon 5 Mis on karbis kaasas 6 Teie telefoniadapter

Rohkem

DVP3100V estonian.cdr

DVP3100V estonian.cdr DVD-MÄNGIJA / VIDEOMAKK Külastage Philipsit internetis: http://www.philips.com Eestikeelne kasutusjuhend MÄRKUSED OHUTUSNÕUDED ETTEVAATUST ELEKTRIÐOKI OHT MITTE AVADA ETTEVAATUST: ELEKTRIÐOKI OHU VÄHENDAMISEKS

Rohkem

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx

Microsoft Word - YAMAHA RX-V575, 475.docx 1 Sisukord Lisavahendid... 3 Võimalused... 5 Mida saate seadmega teha... 5 Osade nimetused ja funktsioonid... 7 Esipaneel... 7 Esitabloo (indikatsioon)... 8 Tagapaneel... 9 Kaugjuhtimispult... 10 Ettevalmistused...

Rohkem

-,.%'/,012)301#0)43(/15641.,/1'3##)0/15/!!!"#$%&%#'"()*+!,&()*, 7%6,*5189:;1?@1AB CDEF>G;CH I5'3/3'J3$,64 Sisukord 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Alustamine 3 Teleri ülevaade 3 Paigaldamine 7

Rohkem

User Manual

User Manual Register your product and get support at 8601 series www.philips.com/welcome Kasutusjuhend 55PUS8601 65PUS8601 Sisukord 1 Teleri ülevaade 1.1 UltraHD TV 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Kanalite vaatamine

Rohkem

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND

STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND STANMORE II BLUETOOTH KASUTUSJUHEND LEGAL & TRADEMARK NOTICE Design of device and packaging are intellectual properties of Zound Industries International AB and Marshall Amplification Plc. All Rights Reserved.

Rohkem

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l

MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite l MS Word Sisukord Uue dokumendi loomine... 2 Dokumendi salvestamine... 3 Faili nimi... 4 Teksti sisestamine... 6 Klaviatuuril mitteleiduvat sümbolite lisamine... 6 Uue dokumendi loomine Dokumendi salvestamine

Rohkem

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om

B660 Kiirjuhend Märkus: Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge om B660 Kiirjuhend Selles juhendis olevad joonised on ainult teabeks. Oma konkreetse mudeli kohta käivate üksikasjade teada saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole. Seadet ostes kontrollige toote ja selle

Rohkem

AU350 kasutusjuhend

AU350 kasutusjuhend 1 Meelespea Hoiatuseks Vältimaks elektrišoki või teisi vigastusi ärge võtke seadet, akut või toiteadapterit lahti. Vältimaks tulekahju, elektrišoki või seadme vigastusi ärge kasutage seadet märjas keskkonnas,

Rohkem