Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Microsoft Word _Toorainesektor_Tingimused_Eesti.doc"

Väljavõte

1 Käesolevad tingimused on algselt koostatud soome keeles. Juhul, kui esinevad erinevused soome- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks soomekeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri 4302 A ja B, mida emiteeritakse Nordea Bank AB (publ) ja Nordea Bank Finland Plc Rootsis registreeritud keskmise tähtajaga võlakirjade (MTN) programmi raames 1 Võlakirjade tingimused lähtuvad 29. mail aastal kehtima hakanud MTN-programmi üldtingimustest, avaldatud lisaprospektidest ning käesolevatest võlakirja tingimustest. Pankade MTN-programmi üldtingimused on kirjeldatud põhiprospektis. Käesolevates võlakirja tingimustes määratlemata mõistetel on sama tähendus, mis üldtingimustes. Üldtingimuste ja võlakirja tingimuste vaheliste erinevuste puhul on ülimuslikud käesolevad võlakirja tingimused. Kogu teave emitendist ja allpool kirjeldatud pakkumisest on toodud põhiprospektis ja võlakirja tingimustes. Põhiprospekt ja võlakirja tingimused on kättesaadavad veebiaadressil samuti Nordea panga kontorites. VÕLAKIRJA TEAVE Võlakirja liik Võlakiri 4302, Toorainesektor Basic ja Extra on 5-aastane võlakiri, mille intress sõltub Alusvaraks oleva kümne toorainesektori-ettevõtte aktsiahinna muutumisest. Võlakirja nimiväärtus on Lunastamistähtpäeval tagatud. Intress Võimalikku Intressi makstakse Lunastamistähtpäeval iga Võlakirja nimiväärtuselt. Võlakiri teenib vastavalt Osalusmäärale Intressi, kui Alusvaraks oleva kümne toorainesektori-ettevõtte aktsiahindade Alg- ja Lõppväärtuse vaheline muutus on positiivne. Intress arvutatakse järgnevalt: Alusvara hinna muutus Võlakirjade nimiväärtus Osalusmäär. Iga üksiku Alusvara osa maksimaalne tõus on piiratud 70% peal. Kui Alusvara muutus on null või negatiivne, siis intressi võlakirjale ei kogune. 1 MTN programmist on Eesti Finantsinspektsiooni teavitatud Rootsi Finantsinspektsiooni poolt vastavalt Prospektidirektiivile. 1

2 Alusvara ja S&P GSCI Total Return-indeksi ajalooline areng vahemikus 1/2004 1/2009 S&P GSCI Total Return indeks indikeerib üldist toodete hinnamuutust maailmas. Erinevate sektorite kaalud indeksis on seatud vastavalt tootmismahule. Näiteks energeetika on 65%, metallid 6% ja väärismetallid 4%. Algtase on 100% (Allikas: Bloomberg) Esitatud andmed puudutavad varasemat tootluse või väärtuse arengut. Nende põhjal ei saa teha usaldusväärseid prognoose tulevaste tootluse või väärtuse arengute kohta. Tulutabel Tabelis toodud näited kirjeldavad emiteerimistingimustele vastava Alusvara muutuse mõju Võlakirja väärtusele ja Võlakirja iga-aastasele tootlusele. Alusvara(aktsia) Algväärtus Lõppväärtus Muutus Võlakirja muutus Aktsia % 70% 2

3 Aktsia % 70% Aktsia % 65% Aktsia % 60% Aktsia % 60% Aktsia % 55% Aktsia % 55% Aktsia % 35% Aktsia % -15% Aktsia % -30% Keskmine Alusvara muutus: 49% Võlakirja Alusvara muutus vastavalt emiteerimistingimuste le: 43% Väärtus lunastamisel Alusvara muutus X Osalusmäär + Kapitali tagastus = Väärtuse kasv Intress p.a. BASIC 43% 70% 100% 129.8% 5.3% EXTRA 43% 135% 100% 157.4% 7.4% Suurim võimalik väljamakse lunastamisel Intress p.a. Väikseim võimalik väljamakse lunastamisel Intress p.a. BASIC 149.0% 8.3% 100% 0.0% EXTRA 194.5% 12.1% 100% -1.9% Suurim võimalik tulu Basic: 70% X 70% = 49% Suurim võimalik tulu Extra: 135% X 70% = 94.5% RISKIFAKTORID Üldriskid 3

4 Võlakirjainvesteeringutega kaasnevad teatud riskid. Seetõttu palume investoritel lugeda läbi põhiprospekti alajaotus Riskitegurid. Struktureeritud võlakirjadega seotud riskid Investori õigus tulule sõltub Alusvara väärtuse muutumisest ja muutuste struktuurist. Lisaks Alusvara väärtuse kõikumisele mõjutavad võlakirja väärtust ka aktsiatevaheline korrelatsioon ja tulumäär. Struktureeritud võlakirjade tuluprofiil on mõnikord keeruline ja see võib raskendada võlakirjade võrdlemist teiste investeerimisvõimalustega. Vahel võib tuluprofiil hõlmata võimendustegureid, mis tähendab, et isegi väikesed muutused Alusvara väärtuses võivad oluliselt mõjutada võlakirja väärtust ja tootlust. Sarnase investeeringu varasem tootlus ei pruugi tulevikus korduda. Lisariskid Kui Alusvara Lõppväärtus on Lunastamispäeval sama või väiksem Alusvara Algväärtusest, siis võlakirjalt Intressi ei maksta. Sellisel juhul võrdub Lunastamisväärtus Võlakirja nimiväärtusega ja investor kaotab üle Nimiväärtuse makstud summa. 4

5 VÕLAKIRJA TINGIMUSED Emitent Nordea Bank Finland Plc Võlakiri Võlakirja number on Võlakiri koosneb ühest seeriast: indeksvõlakiri Toorainesektor. Liik Seeria koosneb kahest liigist: Basic ja Extra. ISIN Basic 4302A FI Extra 4302B FI Märkimine Märkimissumma kuulub tasumisele märkimisavalduse esitamisel. Märkimisperiood on Emitendil on õigus märkimisperioodi lühendada. Võlakirju saab märkida kõikides Nordea Panga kontorites. Emissiooni alguskuupäev Lunastamistähtpäev Võlakirjade nimiväärtus kokku Lunastamisväärtus Emissiooni alguskuupäev on Kui see ei lange Pangapäevale, määratakse Emissiooni alguskuupäev Pangapäeva Kokkuleppe alusel. Lunastamistähtpäev on Kui see ei lange Pangapäevale, määratakse Lunastamistähtpäev Pangapäeva Konventsiooni alusel. Võlakirjade nimiväärtus on kokku maksimaalselt eurot. Ühte liiki võlakirjade nimiväärtus on maksimaalselt eurot 2. Investorile makstakse Lunastamistähtpäeval välja Võlakirja Nimiväärtus ja võimalik Intress. Märkimishind Liik Basic: muutuv, u. 100% Võlakirja nimiväärtusest. Liik Extra: muutuv, u. 110% Võlakirja nimiväärtusest. 2 Hinnanguline nimiväärtus kokku. Emiteeritud võlakirjade kogu nimiväärtus fikseeritakse

6 Hind hõlmab struktureerimistasu, vt. allpool alajaotust Võlakirja operatiivne teave ja muu teave. Võlakirja nimiväärtus Valuuta Võlakirja staatus Võlakirja liik Intressiarvestus Alusvara Intress Võlakirja nimiväärtus on 1000 eurot. Minimaalne märkimissumma on 1000 eurot. Euro (EUR) Võlakirjadest tulenevad emitendi kohustused on võrdses staatuses emitendi kõigi muude tagamata kohustustega. Võlakirja nimiväärtus on Lunastamistähtpäeval tagatud. Struktureeritud võlakiri. Võlakirja nimiväärtuselt ei arvestata eelnevalt kindlaksmääratud Intressi, kuid Lunastamistähtpäeval makstakse iga Võlakirja nimiväärtuse põhjal vastavalt Alusvara väärtuse muutusele välja võimalik Intress. Alusvara koosneb järgnevate ettevõtete aktsiatest (kõik koos moodustavad aktsiakorvi ): Anglo American (Bloomberg: AAL LN) Outokumpu (Bloomberg: OUT1V FH) PetroChina (Bloomberg: 857 HK) Statoil Hydro (Bloomberg: STL NO) Transocean (Bloomberg: RIG US) Newmont Mining (Bloomberg: NEM UN) Barrick Gold Corporation (Bloomberg: ABX UN) PetroBras (Bloomberg: PBR UN) Gazprom (Bloomberg: OGZD LI) Rio Tinto (Bloomberg: RIO LN) Järgnevatest suurem: Alusvara väärtuse muutus Võlakirja nimiväärtus Osalusmäär või null. Osalusmäär Liik Basic: 70% Liik Extra: 135% Alusvara väärtuse muutus Iga Alusvara Osakaal korrutatud antud Alusvara Hinna muutusega. Maksimaalne positiivne väärtuse muutus on 70%. Alusvara Osakaal Iga alusvara osa kaal aktsiakorvis on 1/10 (10%) Väärtuse muutus Algväärtus Emitendi poolt fikseeritud Alusvara Sulgemisväärtus Alguspäeval. 6

7 Alguspäev Alguspäev on Kui see ei lange Börsipäevale, määratakse Alguspäev Börsipäeva Kokkuleppe alusel, jälgides Turuhäiretest tulenevaid erandeid. Sulgemisväärtus Ametlikult avalikustatud Alusvara sulgemisväärtus, mille fikseerib Emitent Algus- või Fikseerimispäevadel. Lõppväärtus Fikseerimispäevadel Emitendi poolt fikseeritud Sulgemisväärtuste aritmeetiline keskmine. Fikseerimispäevad Fikseerimispäevad on , , , , , , , , , Kui Fikseerimispäev ei lange Börsipäevale, määratakse Fikseerimispäev Börsipäeva Kokkuleppe alusel, jälgides Turuhäiretest tulenevaid erandeid. Börsipäev Börsipäev on päev, kui avalikustatakse Alusvara väärtus ning vastaval Optsiooni- või forwardibörsil kaubeldakse Emitendi poolt määratud Alusvarasse kuuluvate aktsiate või indeksitega. Börsipäeva kokkulepe Pangapäev Järgmine Börsipäev. Kui ühe või mitme Alusvara osa väärtust ei ole võimalik määrata Turuhäire tõttu samal Börsipäeval kui teiste Alusvarade osade väärtust, siis määratakse kõigi Alusvara osade väärtus esimesel järgneval Börsipäeval, mil kõigi Alusvara osade väärtus avalikustatakse ja vastaval Optsiooni- või forwardibörsil kaubeldakse Emitendi poolt määratud Alusvarasse kuuluvate aktsiatega. Pangapäev on päev, millal pangad on Soomes üldjuhul avatud ja millal on avatud Euroopa Keskpanga arveldussüsteem TARGET. Pangapäeva Kokkulepe Börs Optsiooni- või forwardibörs Järgmine Pangapäev. Börs on väärtpaberiturg, kus Alusvaras sisalduvate aktsiatega Emitendi hinnangu kohaselt põhiliselt kaubeldakse. Optsiooni- või forwardibörsi all mõeldakse börsi, kus optsioon- ja forwardtehinguid Alusvaras sisalduvate aktsiatega Emitendi hinnangu kohaselt põhiliselt tehakse. 7

8 Turuhäire Alusvaraga seotud Turuhäireks võib Emitent lugeda ükskõik millist allpool loetletud asjaolu: I. Alusvara või selle olulise osa Sulgemisväärtus puudub, seda ei avaldata või on selle noteerimine lõppenud; II. Alusvara koostis või struktuur muutub või ei avaldata Alusvara hinda; III. vastav Börs või Optsiooni- või forwardibörs ei ole kauplejatele avatud selle tavapärastel aegadel; IV. Alusvara või selle olulise osaga lõppeb kauplemine, see katkestatakse või seda piiratakse olulisel määral; või V. mingil muul põhjusel lõppeb, katkestatakse või kahaneb investorite võimalus kaubelda Alusvaraga või selle olulise osaga või teostada sellega seotud optsioon- või forwardtehinguid või puudub võimalus saada teada Alusvara või selle olulise osa turuhinda. Sellistel juhtudel: a. Börsi või Optsiooni- või forwardibörsi piiratud lahtiolekuaega ei loeta Turuhäireks, kui piiratud lahtiolekuajast on avalikkust teavitatud. b. Kauplemise piiramist loetakse Turuhäireks, kui piirang tuleneb sellest, et hinnad tõusevad üle vastava Börsi või Optsiooni- või forwardibörsi poolt lubatava taseme. Kui Algus- või Fikseerimispäeval on Emitendi hinnangul tegemist Turuhäirega, siis on vastavalt Algväärtuse, Lõppväärtuse ja/või Sulgemisväärtuse määramise päevaks sellisele päevale järgnev esimene Turuhäireta Börsipäev. Kui Turuhäire jätkub kaheksal järjestikusel Algus- või Fikseerimispäevale järgneval Börsipäeval, siis loetakse kaheksas Börsipäev tavapäraseks Börsipäevaks Turuhäirest sõltumata. Emitent peab siis fikseerima Algväärtuse, Lõppväärtuse ja/või Sulgemisväärtuse, mida kasutatakse Väärtuse muutuse arvutamisel. 8

9 Korrigeeritud arvutusmeetod Kui Alusvara koosseisu või struktuuri muudetakse oluliselt või kui Alusvara väärtust enam ei arvutata või ei avalikustata, siis peab Emitent Väärtuse muutuse arvutamisel asendama Alusvara vastava alternatiiviga. Juhul, kui sellise Asendusalusvara väärtust emitendi hinnangul ei arvutata ega avalikustata või kui Alusvara või selle väärtuse arvutamise viis muutub oluliselt, siis on Emitendil õigus Alusvara väärtuse arvutamise viisi oma äranägemisel muuta. Korrigeeritud arvutusmeetod peab baseeruma Alusvara varasemal koostisel ja struktuuril, arvutusmeetodil ja avalikustamisel. Kui Emitent leiab, et Alusvara asendamine või arvutusmeetodi muutmine ei annaks põhjendatud tulemust, võib ta ennetähtaegselt välja arvutada võimaliku Intressi ja fikseerida Lunastamisväärtuse. Pärast seda, kui Emitent on Intressi ja Lunastamisväärtuse fikseerinud, peab ta teavitama sellest investoreid. Emitent peab investorit teavitama ka intressimäärast, millega Võlakiri edaspidi seotakse. Emitent peab maksma Lunastamisväärtusele lisaks turuintressi. Lunastamisväärtus ja Intress makstakse välja Lunastamistähtpäeval. Emitendil on õigus seoses arvutusmeetodi korrigeerimisega teha võlakirja tingimustes muudatusi. Korrigeerimine Emitendil on õigus korrigeerida Alusvara Algväärtust, Lõppväärtust ja Sulgemisväärtust, kui Alusvara ametlikku Sulgemisväärtust korrigeeritakse perioodil (algsest avalikustamisest), mis jääb tavaliselt Alusvaraga või selle koosseisu kuuluva aktsiaga tehtava spot-tehingu tehingu- ja maksepäeva vahele, kuid mitte hiljem kui kolm Börsipäeva pärast Fikseerimispäeva. 9

10 Erijuhud Kui Alusvaras sisalduva aktsia või äriühingu, mille aktsiad kuuluvad Alusvarasse, puhul leiab Emitendi hinnangul aset Börsil noteerimise lõpetamine, riigistamine, pankrot, likvideerimine, reorganiseerimine, sundvõõrandamine, ühinemine, jagunemine, tegevusest loobumine, avalik ostupakkumine või midagi sarnast, või kui Alusvarasse kuuluvate aktsiate nimiväärtust muudetakse, tehakse fondiemissioon, emiteeritakse märkimisõigusi, optsioone või vahetusvõlakirju, ostetakse aktsiaid tagasi või toimub muu Võlakirja tingimustes nimetatud asjaolu, siis on Emitendil õigus muuta Väärtuse muutuse arvutamise viisi ja/või Alusvara koostist ja struktuuri või asendada Alusvara Asendusalusvaraga viisil, mis on Emitendi hinnangul vajalik sellise Alusvara väärtuse arengu saavutamiseks, mis leidnuks aset eelkirjeldatud asjaolu puudumisel. Kui Emitent leiab, et sellised muudatused ei annaks põhjendatud tulemust, võib ta ennetähtaegselt välja arvutada võimaliku Intressi ja fikseerida Lunastamisväärtuse. Pärast seda, kui Emitent on Intressi ja Lunastamisväärtuse fikseerinud, peab ta teavitama sellest investoreid. Emitent peab investorit teavitama ka intressimäärast, millega Võlakiri edaspidi seotakse. Emitent peab maksma Lunastamisväärtusele lisaks turuintressi. Lunastamisväärtus ja intress makstakse välja Lunastamistähtpäeval. Emitendil on õigus Erijuhtudega seoses teha võlakirja tingimustes muudatusi. Asendusalusvara Muudatused seadustes Asendab Alusvara Emitendi äranägemisel alates Emitendi määratud kuupäevast ja kooskõlas võlakirja tingimustega. (a) Kui Emitent leiab, et muudatuste tõttu seadustes või muudes õigusaktides, ametiasutuste otsuste või nende rakendamise tõttu või keskpanka, Rootsi või Soome riiki või rahvusvahelisi ühendusi, näiteks ÜRO-d või EL-i puudutavate maksete edasilükkumise, valuutapiirangute, konfiskeerimise, embargo või boikoti tõttu on struktureeritud keskmise tähtajaga võlakirjade emiteerimine või omamine ebaseaduslik või oluliselt keerulisem kui enne või kahjustab tõsiselt Emitendi mainet; või kui Alusvara või Alusvaraga võrreldava tuletisinstrumendi, mida saab kasutada Emitendi võlakirjaga seotud riskide hajutamiseks (näiteks Alusvara osaks olev aktsia), omandamine ja võõrandamine on ebaseaduslik, oluliselt keerulisem kui enne või see võib tõsiselt kahjustada Emitendi või teise poole mainet, on Emitendil õigus asendada Alusvara Asendusalusvaraga või alternatiivina korrigeerida Intressi arvutuse alust. 10

11 (b) Kui Emitent leiab, et Alusvara asendamine või arvutuse muutmine ei annaks põhjendatud tulemust, võib ta ennetähtaegselt välja arvutada võimaliku Intressi. Selline ennetähtaegne arvutus peab põhinema viimasel avaldatud Alusvara väärtusel. Pärast seda, kui Emitent on teenitava Intressi fikseerinud, peab ta teavitama sellest investoreid. Emitent peab investorit teavitama ka intressimäärast, millega Võlakiri edaspidi seotakse. Emitent peab maksma võlakirjalt turuintressi. Lunastamisväärtus ja kogunenud Intress makstakse välja Lunastamistähtpäeval. (c) Emitent on kohustatud võlakirja tingimustes tegema kõik muudatused ja täiendused, mida ta peab vajalikuks seoses seadusemuudatustega. Kasvavad riskikontrollikulud Kui Emitent leiab, et muudatuste tõttu seadustes või muudes õigusaktides, ametiasutuste otsuste või nende rakendamise tõttu lisanduvad Emitendil olulisel määral Alusvara omamise, hankimise või müümisega seotud kulutused või riskikontrollikulud, siis võib Emitent otsustada Alusvara asendamise Asendusalusvaraga. Kui Emitent leiab, et Alusvara asendamine või arvutuse muutmine ei annaks põhjendatud tulemust, võib ta ennetähtaegselt välja arvutada Intressi. Selline ennetähtaegne arvutus peab põhinema viimasel avaldatud Alusvara väärtusel. Pärast seda, kui Emitent on teenitava Intressi fikseerinud, peab ta teavitama sellest investoreid. Emitent peab investorit teavitama ka intressimäärast, millega Võlakiri edaspidi seotakse. Emitent peab maksma võlakirjalt turuintressi. Lunastamisväärtus ja kogunenud Intress makstakse välja Lunastamistähtpäeval. Emitent on kohustatud võlakirja tingimustes tegema kõik muudatused ja täiendused, mida ta peab vajalikuks seoses Kasvavate riskikontrollikuludega. Muud tingimused Märkimiste registreerimine MTN-programmi üldtingimuste esimeses lisas toodud erandeid kohaldatakse võlakirjale niivõrd, kuivõrd Soome õigus võlakirju reguleerib. Märgitud võlakirjad registreeritakse märkija näidatud väärtpaberikontol hiljemalt kolmandal Pangapäeval pärast märkimisperioodi lõppu kooskõlas väärtpaberite registreerimist reguleerivate seadustega ja Euroclear Finland OY reeglite ja nõuetega. Märgitud võlakirju võib vabalt võõrandada ainult pärast seda, kui nad on väärtpaberikontol registreeritud. 11

12 Investorite nõusolek enda kohta info väljastamiseks Järelturg Kohaldatavad õigus Info investoritest allub Euroclear Finland Oy saladusehoidmise kohustuse alla ja seega ei saa Emitent investori kohta infot investori nõusolekuta. Investor annab nõusoleku, et Emitendil on õigus saada ja Euroclear Finland Oy-l õigus anda Emitendi palvel infot investori kohta, näiteks nimi, kontaktandmed ja võimalik ettevõtte registrikood. Tavapäraste turutingimuste korral määrab Nordea Bank Finland Plc võlakirjade järelturuväärtuse, mis võib olla nimiväärtusest kas madalam või kõrgem. Soome õigus VASTUTUS Emitent kinnitab, et käesolevaid võlakirja tingimusi kohaldatakse võlakirja suhtes koos MTNprogrammi üldtingimustega. Emitent kohustub tegema väljamakseid vastavalt nimetatud tingimustele. Helsingis, 18. septembril 2009 NORDEA BANK FINLAND PLC 12

13 VÕLAKIRJA OPERATIIVNE TEAVE JA MUU TEAVE Emitent Pakkumine Arvelduskeskus Ametlik noteerimine Kulud Struktureerimiskulud Finantseerimise intress Emissiooni tühistamine Nordea Bank Finland Plc Avalik pakkumine Euroclear Finland OY (EFI) Võlakirjade noteerimist taotletakse Helsingi Börsilt juhul, kui võlakirju on märgitud vähemalt euro väärtuses. Hinnangulised kulud on järgmised: 5000 eurot EFI-le ja 500 eurot taotluse eest Helsingi Börsile. Struktureerimiskulu põhineb fikseeritud tulu ja võlakirja kuuluvate tuletisinstrumentide väärtusel väärtuspäeval Iga-aastane struktureerimiskulu on 0,8%, mis teeb kogukuludeks umbes 4%. Struktureerimiskulu määratakse kindlaks võlakirjapõhiselt. Kulud sõltuvad muu hulgas turutingimustest, nagu näiteks muudatustest intressimäärades ja turu volatiilsusest. Struktureerimiskulu hõlmab kõiki kulusid, mida Emitent on võlakirjaga seoses kandnud, nagu emiteerimis-, litsentseerimis-, materjali- ja turundustasud. Emitent ei nõua võlakirjalt eraldi märkimistasu või haldustasu maksmist. Võrreldes eri emitentide kulusid, peaks investor arvestama turuosaliste erinevat suutlikkust ära kasutada fikseeritud tulu ja tuletisinstrumente, mis kuuluvad struktureeritud toodetesse. Nullkupongi investeeringu arvutamisel kasutatakse intressimäärana kolme kuu Euribori, millele lisatakse 0,7 protsendipunkti. Emitendil on õigus tühistada emissioon 1) turutingimuste muutuste tõttu, 2) madala märkimisaktiivsuse tõttu (alla 2 miljoni euro) või 3) mingil põhjusel, mis vastavalt Emitendi määratlusele ohustab emissiooni edukat elluviimist. Kui emissioon tühistatakse, tagastatakse kõik tehtud maksed. Emissiooni võimaliku tühistamise korral tagasimakstud summalt intressi juurde ei maksta. Huvide konfliktid Maksustamine Vt põhiprospekti alajaotust Kauplemine ja arveldamine. Emitendil ei ole teavet selle kohta, et ühelgi temaga seotud füüsilisel või juriidilisel isikul oleks seoses võlakirjaga mingeid majanduslikke huve. Võlakirjalt teenitud tulu on Eesti seaduste kohaselt maksuvaba. Käesolev kirjeldus ei hõlma maksunõustamist. 13

14 Kirjeldus ei ole ammendav, kuid selle eesmärk on pakkuda üldist teavet teatud kehtivate nõuete kohta. Investor peaks ise hindama talle sellest tulenevaid maksualaseid tagajärgi ja konsulteerima maksunõustajaga. 14

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc

Microsoft Word - tmp237F6E47-F6E D-5BAFD doc Käesolevad tingimused on algselt koostatud rootsi keeles. Juhul, kui esinevad erinevused rootsi- ja eestikeelsete tingimuste vahel, loetakse õigeks rootsikeelsed tingimused. VÕLAKIRJA TINGIMUSED Võlakiri

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

Noteerimisnõuded

Noteerimisnõuded SISUKORD Üldsätted 2 Noteerimismenetlus 3 Noteerimistaotlus 9 Noteerimisprospekt 12 Üldnõuded väärtpaberite noteerimiseks 15 Erinõuded aktsiate noteerimiseks 18 Erinõuded võlakirjade noteerimiseks 22 Erinõuded

Rohkem

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111)

(Microsoft Word - LHV Varahalduse fondide vara puhasv\344\344rtuse m\344\344ramise sisereeglid_010111) Kehtib alates 1. jaanuari 2011. a. AS-I LHV VARAHALDUS INVESTEERIMISFONDIDE VARA PUHASVÄÄRTUSE MÄÄRAMISE SISEMISED PROTSEDUURIREEGLID Käesolevad sisemised protseduurireeglid (edaspidi sisereeglid ) on

Rohkem

Microsoft Word - Finnish-Sweden Aggressive tutvustus

Microsoft Word - Finnish-Sweden Aggressive tutvustus Finland-Sweden 5/0 Agressive Tootlus ja kindlus Soome ja Rootsi ettevõtetest Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum Life Finland-Sweden 5/0 Agressive Portfellivalitseja: Mandatum

Rohkem

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum

European Small & Mid Cap Investeerimisportfelli tingimused, kehtivad alates 2014 Investeerimisportfelli üldinfo Investeerimisportfelli nimi: Mandatum European Small & Mid Cap tingimused, kehtivad alates 2014 üldinfo nimi: Mandatum Life European Small & Mid Cap sihtturg: Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete aktsiad ja aktsiatega seotud väärtpaberid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Optsioonid(dets08) [Read-Only] Alustame algusest: Optsioonid Ragnar Plees Tallinn, 02.12.2008 Optsioonid Optsioonide kauplemine reguleeritud turul nagu me seda täna tunneme algas 1973 aastal. Alates sellest ajast on optsioonide kauplemise

Rohkem

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2

AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2 AS BALTI INVESTEERINGUTE GRUPP VÕLAKIRJADE NOTEERIMISPROSPEKT Diskonteeritud võlakirjade emissioon mahus 45,000,000 EEKi lunastustähtajaga 28. juuli 2006. a. 450,000 võlakirja nimiväärtusega 100 EEK-i

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_ET ESMA35-43-1562 ESMA teade Teade hinnavahelepingutega seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. jaanuaril 2019 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16)

EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/ 948, juuni 2016, - ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/ 2016/ 16) L 157/28 EUROOPA KESKPANGA OTSUS (EL) 2016/948, 1. juuni 2016, ettevõtlussektori varaostukava rakendamise kohta (EKP/2016/16) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

Rohkem

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201

Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/201 Suunised Euroopa turu infrastruktuuri määruse (EMIR) kohaste kesksetele vastaspooltele suunatud protsüklilisusvastaste tagatismeetmete kohta 15/04/2019 ESMA70-151-1496 ET Sisukord I. Reguleerimisala...

Rohkem

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed

VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (ed VÕLAKIRJADE KOKKUVÕTE, SEERIA 2 Käesolev kokkuvõte on lühiülevaade informatsioonist, mis on avaldatud AS LHV Group (edaspidi Selts) põhiprospektis (edaspidi Prospekt) seoses kavandatava võlakirjade avaliku

Rohkem

EN

EN ET ET ET EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Ettepanek: Brüssel 23.9.2009 KOM(2009) 491 lõplik 2009/0132 (COD) EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse direktiivi 2003/71/EÜ väärtpaberite üldsusele

Rohkem

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision Notice_ET ESMA35-43-1397 ESMA teade Teade hinnavahelepingute seotud ESMA toodetesse sekkumise otsuse pikendamise kohta 23. oktoober 2018 võttis Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) vastu määruse (EL) nr 600/2014

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva

INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondiva INVESTEERIMISFONDI MAJANDUSAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2016 Aruandeperioodi lõpp: 31.12.2016 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1

Microsoft PowerPoint - LHV Trader 1 LHV Trader I osa Ragnar Plees 1 www.lhv.ee Millest räägime LHV Traderi üldine tutvustus Allalaadimine ja sisselogimine Seadistamine Turuinfo lisamine Orderid (tüübid, kehtivus, tekitamine) Lisavõimalused

Rohkem

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo

TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: Nordea 1 Global Value Fund JA Nordea 1 Global Dividend Fund Fondide Nordea 1 Global Value Fund ja Nordea 1 Glo TEADE JÄRGMISTE FONDIDE OSAKUOMANIKELE: JA Fondide ja osakuomanike tähelepanu juhitakse sellele, et fondi Nordea 1, SICAV juhatus (edaspidi juhatus ) on otsustanud ühendada allfondi (edaspidi ühendatav

Rohkem

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008

Template_Sampo_YksinkertaistettuRahastoesite_2008 V a b a t a h t l i k P e n s i o n i f o n d D a n s k e P e n s i o n I n t r e s s P l u s s Tingimused Vabatahtliku Pensionifondi Danske Pension Intress Pluss tingimused (edaspidi Tingimused) kehtivad

Rohkem

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits

INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: Aruandeperioodi lõpp: Fondi nimetus: FB Opportunity Fund Fondivalits INVESTEERIMISFONDI POOLAASTA ARUANNE Aruandeperioodi algus: 01.01.2017 Aruandeperioodi lõpp: 30.06.2017 Fondi nimetus: Fondivalitseja nimetus: Registrikood: 12493634 FB Asset Management AS Tänava/talu

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

ET

ET ET LISA IFRSide 2010. 2012. aasta tsükli iga-aastased edasiarendused 1 1 Paljundamine on lubatud Euroopa Majanduspiirkonnas. Väljaspool EMPd on kõik olemasolevad õigused kaitstud, v.a õigus paljundada

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50

Kohustuslik Pensionifond Sampo Pension 50 Kohustuslik Pensionifond Danske Pension 50 TINGIMUSED I. Üldsätted Käesolevad tingimused (edaspidi Tingimused ) sätestavad Kohustusliku Pensionifondi Danske Pension 50 tegevuse alused ning osakuomanike

Rohkem

Presentatsiooni pealkiri

Presentatsiooni pealkiri Võlakirjainvesteering kui alternatiiv aktsiatele Maarja Pärs analüütik, LHV Varahaldus Mõtteharjutus Oletame, et Sul on kaks valikuvõimalust raha teenida: A: Sulle antakse fikseeritud summa 500 000 EUR;

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

EKP/2007/4

EKP/2007/4 C 136/6 SOOVITUSED EUROOPA KESKPANK EUROOPA KESKPANGA SOOVITUS, 31. mai 2007, millega muudetakse soovitust EKP/2004/16 Euroopa Keskpanga statistikaaruandluse nõuete kohta maksebilansi ja rahvusvahelise

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 27.rtf

Microsoft Word - Lisa 27.rtf Maksu ja Tolliamet Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx

Microsoft Word - RTJ 3 Finantsinstrumendid _2011_ docx RTJ 3 FINANTSINSTRUMENDID (muudetud 2011) SISUKORD paragrahvid EESMÄRK JA KOOSTAMISE ALUSED 1-3 RAKENDUSALA 4-5 MÕISTED 6 ESMANE ARVELE VÕTMINE 7-10 EDASINE KAJASTAMINE ÜLDREEGLID 11-27 Finantsvarade kajastamine

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

AS ALFA

AS ALFA PROSPEKT Kehtiv alates 2. juunist 2016. a. Danske Invest Uus Euroopa Fond 1 DANSKE CAPITAL AS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE Danske Invest Uus Euroopa Fondi tingimused on käesoleva prospekti

Rohkem

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress

Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood Aadress Liivalaia 45, Tallinn Telefon E-posti aadress Luminor Bank AS Ärinimi Luminor Bank AS Registrikood 11315936 Aadress Liivalaia 45, 10145 Tallinn Telefon +372 628 3300 E-posti aadress info@luminor.ee Veebilehe aadress http://www.luminor.ee/ Kande tegemise

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud]

Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius PP.ppt [Kirjutuskaitstud] Investeerimishoius Põhjala Pangad Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 1 Investeerimishoius PÕHJALA PANGAD Müügiperiood 05.03.2008-31.03.2008 Hoiuperiood 01.04.2008-21.03.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia)

Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K1 (Konservatiivne strateegia) Swedbank Pensionifond K2 (Tasakaalustatud strateegia) Swedbank Pensionifond K3 (Kasvustrateegia) Swedbank Pensionifond K4 (Aktsiastrateegia) Prospekt

Rohkem

Eesti Pank - blankett

Eesti Pank - blankett Eesti Panga presidendi 17. jaanuari 2017. a määruse nr 2 Riikliku programmi Eesti Panga tööde loetelu lisa Riikliku programmi EESTI PANGA STATISTIKATÖÖDE LOETELU 2017 2021 1/7 Eesti Panga seadus, 2 lg

Rohkem

Microsoft PowerPoint - 378_Globaalsed_Titaanid_ylevaade [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 378_Globaalsed_Titaanid_ylevaade [Compatibility Mode] Investeerimishoius Globaalsed Titaanid Hea alternatiiv, kui turud on rahutud Investeerimishoius Globaalsed Titaanid Investeerimishoius 378 Globaalsed Titaanid EUR Müügiperiood 02.07.2013 26.08.2013 Hoiustamisperiood

Rohkem

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx)

(Microsoft Word - \334levaade erakondade finantsseisust docx) Ülevaade erakondade finantsmajanduslikust olukorrast seisuga 31.12.2010 Ülevaate eesmärgiks on kirjeldada erakondade rahalist seisu, mis annab informatsiooni nende tugevusest või nõrkusest, mis omakorda

Rohkem

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta

EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/ 318, veebruar 2018, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/ väärtpaberiosaluste sta L 62/4 5.3.2018 EUROOPA KESKPANGA MÄÄRUS (EL) 2018/318, 22. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EL) nr 1011/2012 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2018/7) EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU, võttes

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Põhimeede 2 Strateegiline koostöö Toetuse kasutamise leping Ülle Kase 26.08.2016 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve; Projekti teiste toetusesaajate nimekiri;

Rohkem

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk

FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, Marek Kolk FIDE reitingumäärus 1. juuli 2014 Kuremaa, 2014. Marek Kolk Artikkel 0. Sissejuhatus Artikkel 0.2 (uus) Millal läheb partii FIDE reitinguarvestusse? Reitinguarvestusse minev turniir tuleb ette registreerida

Rohkem

Luminor Bank AS erakliendi hinnakiri Kehtiv alates Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT

Luminor Bank AS erakliendi hinnakiri Kehtiv alates Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT Sisukord IGAPÄEVAPANGANDUS... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT GOLD... 2 ERAKLIENDI ARVELDUSPAKETT PLATINUM 1... 2 KONTOD... 3 E-PANGANDUS... 3 MAKSED... 3 Laekuvad maksed 1...

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P2 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P2 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kick-off 30.06.2014 Toetuse kasutamise leping Kadri Klaos 30.06.2014 Lepingu struktuur Eritingimused Üldtingimused Lisa I, Projekti sisukirjeldus Lisa II, Projekti eelarve Lisa III, Projekti rahastamis-

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2010 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2010 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2010 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc

Microsoft Word - AS Kawe Kapital 2007 aruanne.doc MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2007 aruandeaasta lõpp: 31.12.2007 ärinimi: AS KAWE KAPITAL registrikood: 10179365 tänava nimi/maja number: Pärnu mnt. 15 linn: Tallinn postisihtnumber:

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Mittetulundusühing Hooandja registrikood: tänava nim MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80341695 tänava nimi Telliskivi tn 60 linn: Tallinn maakond: Harju maakond postisihtnumber: 10412

Rohkem

EST_9M2018 [Compatibility Mode]

EST_9M2018 [Compatibility Mode] Harju Elekter Grupp Esitlus 1-9/2018 Koostöö kindlustab edu! Kinnistud tööstusparkides Eestis (Keilas, Harkus, Haapsalus), Soomes (Ulvila, Kerava, Kurikka) ja Leedus (Panevežys), kokku 46 ha Tootmis-,

Rohkem

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun

AS KIT Finance Europe lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juun 30.06.2011 lõppenud poolaasta vahearuanne (auditeerimata) Aruandeperioodi algus: 01. jaanuar 2011 Aruandeperioodi lõpp: 30. juuni 2011 Äriregistri kood 11058103 Aadress: Roosikrantsi 11, Tallinn 10119

Rohkem

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA

Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA Tallinna lennujaam HEA ÜHINGUJUHTIMISE TAVA KONTSERN TALLINNA LENNUJAAM TEGELEB ETTEVÕTTE HALDUSES OLEVATE LENNUJAAMADE KÄI- TAMISE JA ARENDAMISEGA; ÕHU- SÕIDUKITE, REISIJATE JA KAUBA MAAPEALSE TEENINDAMISEGA

Rohkem

KOKKUVÕTE Kokkuvõte sisaldab käesolevast Prospektist, eriti punktidest Emitendi kirjeldus ja Väärtpaberite kirjeldus pärinevat informatsiooni, et võim

KOKKUVÕTE Kokkuvõte sisaldab käesolevast Prospektist, eriti punktidest Emitendi kirjeldus ja Väärtpaberite kirjeldus pärinevat informatsiooni, et võim KOKKUVÕTE Kokkuvõte sisaldab käesolevast Prospektist, eriti punktidest Emitendi kirjeldus ja Väärtpaberite kirjeldus pärinevat informatsiooni, et võimaldada potentsiaalsetel investoritel saada teavet UBS

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: nimi: Eesti Kutsehaigete liit registrikood: tänava/talu ni MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2017 aruandeaasta lõpp: 31.12.2017 nimi: registrikood: 80012632 tänava/talu nimi, Rahu tn 8 maja ja korteri number: linn: Tartu linn vald: Tartu linn maakond:

Rohkem

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018

LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 2018 LHV Maailma Aktsiad Fond Majandusaasta aruanne 01.01.2018 31.12.2018 Fondi nimi Fondi liik Fondijuht LHV Maailma Aktsiad Fond Lepinguline fond Mikk Taras

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1.

Kinnitatud dir kk nr 1.3/27-k PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. PUURMANI MÕISAKOOLI ÕPILASTE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, välja kuulutatud Vabariigi

Rohkem

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Eesti Panga President Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 31.12.2007 Avaldamismärge: RTL 2006, 89, 1665 Kohustusliku

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspak Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi hinnakiri, alates 01.08.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2007.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2007. aasta 3. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Kasumiaruanne 3. kvartal...8 Rahavoogude

Rohkem

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe)

Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) Infopäeva päevakava 1. Meetme väljatöötamise üldised põhimõtted (Rahandusministeerium, Tarmo Kivi) 2. Taotlemine (Rahandusministeerium, Siiri Saarmäe) 3. Nõuded energiaauditile (Teet Tark) Energiatõhususe

Rohkem

PKG Q EST

PKG Q EST AS Pro Kapital Grupp AS Pro Kapital Grupp Sisukord AS-i Pro Kapital Grupp lühitutvustus 2 Tegevusaruanne 3 Peamised finantsnäitajad ja sündmused 01. jaanuar - 30. juuni ning aruandeperioodi järgselt 3

Rohkem

Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H

Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: H Väljaandja: Rahandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 01.01.2007 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv Avaldamismärge: RTL 2006, 81, 1506 Seotud

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar

Erakliendi hinnakiri Erakliendi hinnakiri, alates Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi ar Erakliendi hinnakiri 2019-10-01 2020-09-30 Erakliendi hinnakiri, alates 01.10.2019 Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspaketid Erakliendi arvelduspakett Erakliendi

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation TOETUSE KASUTAMISE LEPING Katriin Ranniku 11.09.2018 Lepingu struktuur Eritingimused Lisa I, Üldtingimused Lisa II, Projekti eelarve, kirjeldus ning projekti teiste toetusesaajate nimekiri Lisa III, Projekti

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc

Microsoft Word - Vahearuanne1kvartal2008.doc AS SEB ELU- JA PENSIONIKINDLUSTUS 2008. aasta 1. kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne...7 Rahavoogude aruanne...8 Omakapitali

Rohkem

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates

Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates Swedbank Pensionifond K90-99 (Elutsükli strateegia) PROSPEKT Kehtib alates 25.01.2019 Swedbanki kohustusliku pensionifondi K90-99 prospekt 2 Oluline info Käesolev dokument on Swedbank Pensionifond K90-99

Rohkem

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc

Microsoft Word - vistremid.yhi.doc TARTU NOTAR TIINA TOMBERG BÜROO ASUKOHT TARTU SOOLA 8 Notariaalakt ametitoimingute raamatus 2003.a. nr Täna, üheteistkümnendal augustil kahetuhande kolmandal aastal (11.08.2003.a.) pöördus Ellen Tohvri,

Rohkem

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN

PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, TALLINN PROSPEKT Kehtiv alates 13. septembrist 2017. a. LHV Maailma Aktsiad Fond 1 AS LHV VARAHALDUS TARTU MNT 2, 10145 TALLINN 6 800 400 INFO@LHV.EE OLULINE INFO Käesolev dokument on LHV Maailma Aktsiad Fondi

Rohkem

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017

Fondi_vara_väärtuse_arvestuse_kord_uuendatud_2017 KINNITATUD Juhatuse otsus 02.10.2017 EfTEN Capital AS FONDI NING FONDI VARA VÄÄRTUSE ARVESTAMISE KORD 1. MÕISTED Käesolevas korras kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses: 1.1 Fondivalitseja on EfTEN

Rohkem

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc

Microsoft Word a. I kvartali täiendavad aruanded.doc AS SEB Pank Grupp 2009. a. I kvartali täiendavad aruanded (vastavalt Eesti Panga Presidendi 21.12.2007.a. määrusele nr. 20) Bilanss 31.03.09 1501 1. Raha ja nõuded keskpankadele 5809.7 5810.3 1503 2. Kauplemiseks

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

Krediidireiting

Krediidireiting Aastaaruande põhiaruanded 2015 Reg. kood: 00000000 Pärnu mnt 5 10148 Tallinn, Harjumaa Tel: 6000000 naidis@naidis.ee, www.naidis.ee > Põhinäitajad 2015 Müügitulu: sh eksport: Ärikasum: Puhaskasum /(-kahjum):

Rohkem

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku

ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi Tingimused) sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osaku ERGO PENSIONIFOND 2P1 TINGIMUSED 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Käesolev dokument (edaspidi "Tingimused") sätestab ERGO Pensionifond 2P1 tegevuse alused ning osakuomanike (edaspidi "Osakuomanik") suhted fondivalitsejaga.

Rohkem

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid )

(Microsoft Word - Matsalu Veev\344rk AS aktsion\344ride leping \(Lisa D\) Valemid ) 1(6) 1. Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna kujundamise põhimõtted Aktsiaselts tegevuskulude arvestuse aluseks on auditeeritud ja kinnitatud aastaaruanne. Hinnakujunduse analüüsis kasutatakse Aktsiaseltsi

Rohkem

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/

MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: aruandeaasta lõpp: ärinimi: Allier Kindlustusmaakler OÜ registrikood: tänava/ MAJANDUSAASTA ARUANNE aruandeaasta algus: 01.01.2018 aruandeaasta lõpp: 31.12.2018 ärinimi: registrikood: 12043500 tänava/talu nimi, Udeselja tn 4-1 maja ja korteri number: linn: Tallinn maakond: Harju

Rohkem

Tallinna hankekord

Tallinna hankekord TALLINNA LINNAVALITSUS MÄÄRUS Tallinn 4. oktoober 2017 nr 30 Määrus kehtestatakse riigihangete seaduse 9 lg 3 ja Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2017 määruse nr 18 Riigihangete seaduses kohaliku omavalitsuse

Rohkem

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri

Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteeri Hea Ühingujuhtimise Tava aruanne Nordecon AS järgib NASDAQ Tallinna börsi poolt kinnitatud Head Ühingujuhtimise Tava (HÜT) alates oma aktsiate noteerimisest 18. mail 2006. Käesolev aruanne kirjeldab Nordecon

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1.

KINNITATUD Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 Haabersti Vene Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. KINNITATUD 23.02.2017 Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga nr 1.-2/89 vastuvõtu tingimused ja kord I. Üldsätted 1.1. õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord kehtestatakse Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Avaandmed Urmas Sinisalu Mis on avaandmed? Alus vs. Kohustus Avaandmed on kõigile vabalt ja avalikult kasutamiseks antud masinloetaval kujul andmed, millel puuduvad kasutamist ning levitamist takistavad

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade)

(Microsoft PowerPoint - Skandinaavia TOP10 alusvara \374levaade) Pakkumine kehtib 29.10.2007 InvesteerimisHoius SKANDINAAVIA TOP10 Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Skandinaavia maade majandus Rootsi SKP kasvu oodatakse 3,6% 2007.aastal ja 3% 2008. aastal.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc

Microsoft Word - Vahearuanne3kvartal2006.doc AS SEB ÜHISPANGA ELUKINDLUSTUS 2006. aasta III kvartali vahearuanne SISUKORD Sissejuhatus...3 Kindlustusseltsi üldandmed...3 Tegevusaruanne...4 Juhatuse deklaratsioon...5 Bilanss...6 Kasumiaruanne 3. kvartal

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uut riigihangete valdkonnas Maire Vaske 11.10.1017 Riigihanke üldpõhimõtted Läbipaistvus, kontrollitavus, proportsionaalsus; Võrdne kohtlemine; Konkurentsi efektiivne ärakasutamine, seda kahjustava huvide

Rohkem

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc)

(Microsoft Word - RIIGIHANKE \360\345\354\356\355\362 \357\356\346\344\342\345\360\345\351,18.doc) Kinnitan:.. J.Nikitin Kooli direktor 06.02.2018.a HANKIJA: SILLAMÄE KANNUKA KOOL Ремонт противопожарных дверей в здании школы Sillamäe Kannuka Kool,Geologia tn 13. HANKEDOKUMENDID EHITUSTÖÖD 1 SISUKORD

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem

Promoting Baltic Economic Growth Through IPOs

Promoting Baltic Economic Growth Through IPOs Baltimaade majanduskasvu edendamine avalike esmaspakkumiste kaudu Analüüs ja tegevusettepanekud APRILL 2015 PROMOTING BALTIC ECONOMIC GROWTH THROUGH IPOS / Study and Action Proposals / 0 EESSÕNA / Kapitaliturgude

Rohkem