OM, M125-85F, , M125-85FH, , 2014

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "OM, M125-85F, , M125-85FH, , 2014"

Väljavõte

1 Käsitsemisõpetus M25-85F M25-85FH Loe käsitsemisõpetus põhjalikult läbi, et kõik eeskirjad oleksid täiesti arusaadavad, enne kui seadet kasutama hakkad. Estonian

2 SÜMBOLITE TÄHENDUS Sümbolid Süüde Need tähised leiate nii muruniidukilt kui ka kasutusjuhendist. ETTEVAATUST Hooletu või väär käsisemine võib põhjustada operaatori või teiste isikute vigastamisi või hukkumist. Hoiatus: pöörlevad osad. Hoidke käed ja jalad eemal. Loe käsitsemisõpetus põhjalikult läbi, et kõik eeskirjad oleksid täiesti arusaadavad, enne kui seadet kasutama hakkad. Kasuta alati: Heakskiidetud kõrvaklappe Seade vastab EL kehtivatele direktiividele. Ühendatud Lahtiühendatud Seisupidur Tagasi Pidur Neutraalasend Sidur Kiirendus Aeglustus Lülitage mootor välja. Aku Ümbritsevasse keskkonda leviv müra vastavalt Euroopa Ühenduse direktiivile. Andmed seadme emissiooni kohta on toodud peatükis Tehnilised andmed ja etiketil. Pöörlevad lõiketerad Ärge pange kätt või jalga katete alla, kui mootor on sisse lülitatud Rõhuklapp. Ärge töötage selle seadmega nõlval, mille kalle on rohkem kui 0. Kütus Ärge töötage muruniidukiga, kui lähedal on inimesi, eriti väikesi lapsi, või loomi >0 Õli tase. Niitmiskõrgus Ärge laske inimestel tulla muruniidukile või haakeriistale Tagurpidi Edaspidi 2 Estonian

3 SÜMBOLITE TÄHENDUS Kui lõikeseadet pole, sõitke väga ettevaatlikult Enne tagurdamist ja tagurdamise ajal vaadake selja taha. Olge ettevaatlik, et käed ja teised kehaosad ei jääks lindi ja ploki vahele kinni, kus need võivad saada muljumisvigastusi. Hoiatustasemete selgitus Hoiatused jagunevad kolmele tasemele. ETTEVAATUST TÄHTIS ETTEVAATUST Näitab ohtlikku kehavigastust või kasutaja surma põhjustavat või lähedalolevaid objekte kahjustavat ohtu, kui kasutusjuhendis toodud juhiseid eiratakse. Enne parandamist või hooldust lülitage mootor välja ja võtke lahti süütejuhe TÄHTIS Näitab vigastuste ohtu kasutajale või ohtu lähedalolevatele objektidele, kui kasutusjuhendis toodud juhiseid eiratakse. TÄHELEPANU TÄHELEPANU Näitab lähedalolevate objektide või seadme kahjustamise ohtu, kui kasutusjuhendis toodud juhiseid eiratakse. Estonian 3

4 SISUKORD Sisukord SÜMBOLITE TÄHENDUS Sümbolid... 2 Hoiatustasemete selgitus... 3 SISUKORD Sisukord... 4 SISSEJUHATUS Lugupeetud tarbija... 5 Sõitmine ja vedu üldkasutatavatel teedel... 5 Pukseerimine... 5 Kasutamine... 5 Hea hooldamine... 5 Hoolduspäevik Tarnehooldus... 6 Pärast esimese 8 töötunni möödumist... 6 OHUTUSEESKIRJAD Ohutuseeskirjad... 7 Töö nõlvadel... 8 Lapsed... 9 Hooldus... 9 Vedu... 0 MIS ON MIS? Lülitite paiknemine... ESITLUS Tutvustus... 2 Lõikeosa... 2 Iste... 3 Tankimine... 3 Siduriregulaator... 3 KOOSTAMINE Koostamine... 4 Rooli paigaldamine... 4 Istme paigaldamine... 4 Paigaldage lõikeosa Lõikeosa lahtivõtmine... 5 Aku laadimine... 5 Aku ühendamine... 5 Töötamine Enne käivitamist... 6 Käivitage mootor Töö alustamine mäenõlval, manuaalkäigukast... 7 Mootori käivitamine nõrga akuga... 8 Niidukiga töötamine... 8 Lülitage mootor välja Hooldus Hoolduskava Puhastamine... 2 Iseliikuva niiduki kaitsekatete lahtivõtmine... 2 Veoketi määrimine Pidurite kontrollimine Gaasivaieri seadistamine Õhufiltri vahetamine Õhurõhu kontrollimine rehvides Süütesüsteem Kaitsmed Ohutussüsteemi kontrollimine Mootori õhu sisseimemisava kontrollimine Lõiketerade kontrollimine Terade vahetamine Õlitamine Mootori õlitaseme kontrollimine Mootoriõli vahetamine Rikete määramine Hoiustamine Talvine hoiustamine Hooldamine TEHNILISED ANDMED EÜ kinnitus vastavusest Estonian

5 SISSEJUHATUS Lugupeetud tarbija Täname, et tegite otsuse McCulloch Frontmower kasuks. McCullochi niidukid on ainulaadse konstruktsiooniga esiossa paigaldatud lõikeseadmega. Masin on loodud maksimaalseks tõhususeks ka väikestel ja piiratud aladel. Käesolev kasutusjuhend on oluline dokument. Kui te järgite seda, mis on siin kirjutatud seadme kasutamise, hooldamise, korrastamise jmt. osas, pikendate seadme tööiga ja suurendate ka selle jääkväärtust. Kui te müüte oma McCulloch edasi, andke uuele omanikule kaasa seadme kasutusjuhend. Tagage, et kõik hooldustoimingud dokumenteeritakse. Tänu korralikule hoolduspäevikule alanevad seadme ekspluatatsioonikulud ja seade püsib kauem heas korras. Võtke kasutusjuhend kaasa, kui viite oma masina hooldamiseks töökotta. Sõitmine ja vedu üldkasutatavatel teedel Tehke kindlaks, millised on liiklusmäärused sõiduks ja vedudeks üldkasutatavatel teedel. Kui teil tuleb seadet vedada, kontrollige, kas see on korralikult ja nõuetekohaselt kinnitatud. Pukseerimine Kui masinal on hüdrostaatiline ülekanne, tohite masinat pukseerida ainult lühikese vahemaa taha ja madalal kiirusel, vastasel korral tekib ülekande kahjustamise oht. Pukseerimise ajaks tuleb jõuülekanne lahti ühendada, milleks leiate juhised peatükist 'Siduriregulaator'. Kasutamine See murutraktor on mõeldud muru niitmiseks lagedal ja tasasel maa-alal. Peale selle soovitab tootja mitmesuguseid lisatarvikuid, mis toote kasutusala laiendavad. Lisateabe saamiseks müügil olevate lisatarvikute kohta võtke ühendust seadme müüjaga. Seadmega tohib kasutada ainult tootja soovitatud lisatarvikuid. Kõik muud kasutusviisid on väärad. Tuleb hoolikalt täita tootja juhiseid seadme töö, hooldamise ja parandamise kohta. Selle seadmega võivad töötada, seda hooldada ja parandada ainult need, kes tunnevad seadme eripära ja on kursis seadme ohutuseeskirjaga. Alati tuleb täita nõudeid, mis aitavad õnnetusi ära hoida, üldisi ohutusreegleid, tööohutuseeskirju ja liikluseeskirja. Kui seadme juures tehakse ehituslikke muudatusi, ei saa seadme tootja kanda vastutust seadme rikete, materjalikahjustuste ja inimõnnetuste eest, sest need võivad juhtuda ümberehituste tõttu. Hea hooldamine Kui vajate varuosi või tuge seoses teeninduse, garantii või muuga, võtke ühendust edasimüüjaga. Seadme andmesildilt leiate järgmise info: seadme tüübitähis; tootja tüübinumber; seadme valmistamisnumber. Varuosade tellimisel tuleb märkida seadme tüübitähis ja valmistamisnumber. Estonian 5

6 Hoolduspäevik Tarnehooldus Laadige akut 4 tundi maksimaalselt 3 ampriga. 2 Paigaldage rool, iste ja vajadusel muud osad. Juhised on toodud Koostamist käsitlevas alajaotuses. 3 Kontrollige ja reguleerige rehvirõhku (60 Kpa 0,6 baari, 9 PSI). Vaadake juhiseid peatükist Tehnilised näitajad. 4 Veenduge, et mootoris on nõutav kogus õli. Vaadake juhiseid peatükist Tehnilised näitajad. 5 Ühendage aku külge. Juhised on toodud Koostamist käsitlevas alajaotuses. 6 Täitke kütusepaak ja käivitage mootor. 7 Kontrollige, et seade neutraalasendis ei liiguks. 8 Kontrollige: edaspidi liikumist; Vt ka jaotist Veosüsteem". tagurpidi liikumist; Vt ka jaotist Veosüsteem". lõiketerade aktiveerumist; istme ohutuslülitit; Vt jaotist Ohutussüsteemi kontrollimine". Seisupiduri ohutuslüliti. Vt jaotist Ohutussüsteemi kontrollimine". Pärast esimese 8 töötunni möödumist Vahetage mootoriõli Vt jaotist Mootoriõli vahetamine". 6 Estonian

7 OHUTUSEESKIRJAD Ohutuseeskirjad Need juhised on koostatud selleks, et tagada teie ohutust. Lugege need hoolikalt läbi. Kindlustage oma niiduk Kontrollige, kas teie uus niiduk on kindlustatud. Võtke ühendust kindlustusettevõttega. Saadaval on üldkindlustus, mis hõlmab liklust, tulekahjusid, vargusi ja muud vastutust. Jälgige väljapaiskuvat rohujuga, hoolitsege selle eest, et see ei oleks kellegi poole suunatud. Kui te tahate lõikeosa puhastada, seisake mootor ja vältige mootori käivitamist. Pidage meeles, et seadme operaator vastutab seadmega juhtuvate õnnetuste ja seadme põhjustatud ohu eest. Ärge võtke endaga kunagi kedagi seadme peale kaasa. See seade on ettenähtud kasutamiseks ühele inimesele. Üldiselt kasutamisest Enne seadme käivitamist lugege läbi kogu kasutusjuhend ja kõik juhised, mis on toodud seadmel. Veenduge, et te kõigest olete aru saanud ja täitke hoolikalt kõiki juhiseid. Enne tagurpidi liikumise alustamist ja tagurpidisõidu ajal vaadake alati taha ja alla. Jälgige, kas teel pole suuremaid või väiksemaid takistusi. Enne pööret tuleb liikumist aeglustada. Lukustage lõiketerad, kui te ei niida. ETTEVAATUST Seade tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Tõsiste või surmaga lõppevate kahjustuste riski vähendamiseks soovitame meditsiinilisi implantaate kasutavatel inimestel pidada seadme kasutamise eel nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga. Tehke selgeks, kus paiknevad kõik lülitid, kuidas seadet kiiresti seisata ja kuidas seadmega ohutult töötada. Õppige tundma ohutustähiseid. Lubage seadmega töötada ainult täiskasvanud inimestel, kes on seadmega korralikult tutvunud. Jälgige, et seadme ümber poleks kõrvalisi isikuid, kui te mootori käivitate, ühendate ülekande või panete seadme liikuma. Puhastage ümbrus kividest, traatidest, mänguasjadest või muudest kõrvalistest esemetest ja takistustest, mis võivad lõiketeradele ette jääda ja eemale paiskuda. Kui te niidate liikumatu takistuse ümbert, olge hoolikas, et lõiketerad ei puutuks vastu takistust. Ärge sõitke eales üle tundmatu takistuse. ETTEVAATUST See seade võib käed-jalad otsast ära lõigata ja paisata esemeid eemale. Kui te suhtute ohutuseeskirjadesse hooletult, võite põhjustada raske õnnetuse. ETTEVAATUST Summuti sisaldab kemikaale, mis võivad olla kantserogeense toimega. Vältige kokkupuudet nende ainetega, kui summuti katki läheb või saab kahjustada. ETTEVAATUST Mootor eritab vingugaasi, mis on lõhnatu, mürgine gaas. Ärge kasutage masinat suletud ruumides. Töötage seadmega ainult päevavalgel või hästi valgustatud kohtades. Hoidke seade aukudest või muudest maapinna ebatasasustest ohutus kauguses. Olge tähelepanelik ka muude võimalike ohtude suhtes. Ärge töötage seadmega, kui te olete väsinud, alkoholi või uimastite mõju all, või olete kasutanud ravimeid, mis mõjutavad teie nägemis-, koordinatsiooni või otsustusvõimet. Ärge kunagi kasutage seadet halva ilmaga, eriti udu, vihma, niiskete või märgade töötingimuste, tugeva tuule, liigse külma ning pikseohu korral jms oludes. Kui te töötate tänava ääres või peate üle tee sõitma, jälgige hoolikalt liiklust. Ärge jätke töötava mootoriga seadet järelevalveta. Lukustage lõiketerad, aktiveerige seisupidur, lülitage mootor välja ja võtke süütevõti välja, kui te soovite seadme juurest lahkuda. Estonian 7

8 OHUTUSEESKIRJAD Ärge lubage seadet kasutada või hooldada väljaõppeta inimesi või lapsi. Kasutaja vanust võidakse piirata kohalike eeskirjadega. Töö nõlvadel Kaldpinnal töötamine on üks kõige ohtlikumaid tööoperatsioone, sest on oht, et operaator kaotab seadme üle kontrolli ja seade läheb ümber, mis võib lõppeda seadme operaatori surmaga. Kaldpinnal töötamine nõuab erilist tähelepanu ja ettevaatust. Kui te ei saa mööda nõlva ülespidi tagurdada või te tunnete end ebakindlalt, jätke parem niitmata. TÄHTIS Ärge sõitke mäenõlva pidi allapoole ülestõstetud agregaadiga. ETTEVAATUST Seadmega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isiklikku kaitsevarustust. Isiklik kaitsevarustus ei välista õnnetusi, kuid vähendab vigastuse astet. Palu seadme müüjalt abi sobiva varustuse valimisel. Toimige nii, nagu kirjeldatud edaspidises Eemaldage takistused (kivid, puujured jmt.). Niitke suunaga ülespoole või allapoole, mitte külgsuunas. Et kuulmiskahjustust ära hoida, kasutage müraklappe. >0 Ärge kandke laiu rõivaid, mis võivad seadme liikuvate osade vahele takerduda. Ärge kasutage seadet, kui te olete paljajalu. Kandke kaitsejalatseid, soovitavalt terasest varbakaitsega. Hoidke esmaabipakend käepärast, kui te töötate seadmega. Ärge töötage selle seadmega nõlval, mille kalle on rohkem kuit 0. Eriti ettevaatlik tuleb olla seadmega, millel on lisavarustus, mis võib seadme tasakaalu muuta. Püüdke nõlval mitte tööd alustada või lõpetada. Kui rattad hakkavad libisema, lukustage lõiketerad ja sõitke tasakesi nõlvast alla. Sõitke nõlvadel aeglaselt ja ühtlase kiirusega. Ärge tehke järske kiirendusi või suunamuutusi. Ärge tehke nõlvadel asjatuid pöördeid, aga kui on vaja pöörata, sõitke aeglaselt ja järk-järgult allapoole, kui on võimalik. Sõitke aeglaselt. Ärge keerake rooli liiga palju välja. M25-85F Sõitke madala käiguga, et te ei peaks seisma jääma ja käiku vahetama. Ka mootorit on madalama käiguga kergem pidurdada. Vältige ebatasasusi, nagu rattarööpad, augud või kõrgendikud. Ebaühtlasel maapinnal võib seade kergesti ümber minna. Kõrges rohus võib takistusi mitte märgata. 8 Estonian

9 OHUTUSEESKIRJAD Ärge niitke liiga kraavide või kõrgendike servade lähedalt. Seade võib äkki ümber minna, kui sõita rattaga kõrgema serva vastu, serva peale või kraavi. Ärge niitke, kui rohi on märg. Märg rohi on libe, rattad ei haardu ja seade hakkab libisema. Ärge püüdke seadet tasakaalus hoida, nii et panete jala maha. Kui te tahate seadme alumist poolt puhastada, ärge sõitke seadet liiga kõrgendiku või kraavi serva äärde. Niitmise ajal hoidke eemale põõsastest ja teistest objektidest. Täitke tootja juhiseid rattaraskuste või vastukaalude kohta, et seadme püsivust parandada. Hooldus Lülitage mootor välja. Mootori käivitumise vältimiseks eemaldage enne seadme muudatuste tegemist või hooldustööde alustamist süütevõti. Ärge tankige siseruumides. TÄHTIS Mäenõlvadel töötamisel oleks soovitav tagaratastele kinnitada rattaraskused, et seadet oleks kergem juhtida ja ta püsiks paremini nõlval. Kui te soovite lisateavet, kuidas rattaraskusi kasutada, küsige seadme müüja käest. AWD-seadmetel ei saa kasutada rattaraskusi, palun kasutage vastukaalusid. Lapsed Kui seadme operaator pole tähelepanelik, võib seadme lähedale sattunud lastega juhtuda raske õnnetus. Lapsi huvitavad seadmed ja niitmine. Kunagi ei või kindel olla, et lapsed jäävad sinna, kus te neid viimati nägite. Ärge laske lapsi niitmispiirkonna lähedale; lapsed peavad olema täiskasvanu valve all. Olge ettevaatlik ja lülitage seade välja, kui lapsed tulevad lähedale. Nii enne tagurdamist kui ka tagurdamise ajal tuleb vaadata taha ja ka alla, et väikesed lapsed seadme ette ei satuks. Ärge lubage lapsi seadmega sõita. Lapsed võivad maha kukkuda ja haiget saada ja seadme liikumist takistada. Ärge laske lastel seadet puutuda. Kütus ja selle aurud on mürgised ning väga tuleohtlikud. Olge bensiini ja mootoriõli käsitsemisel eriti ettevaatlik, kuna hooletus võib lõppeda kehavigastuste või tulekahjuga. Bensiini tohib hoida ainult selleks ettenähtud anumas. Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki ega tankige, kui mootor on töös. Laske enne tankimist mootoril jahtuda. Ärge suitsetage. Ärge tankige sädemete ega lahtise leegi läheduses. Kütuse, õlide ja aku käsitsemisel peab olema ettevaatlik, et vältida keskkonna kahjustamist. Nende utiliseerimisel tuleb lähtuda kohalikest juhistest. Traumat võib tekitada ka elektrilöök. Ärge puudutage juhtmeid, kui mootor töötab. Ärge katsetage süütesõlme töökindlust näppudega. ETTEVAATUST Mootor ja heitgaasitorustik lähevad töötamisel kuumaks. Nende puudutamisel on oht põletada saada. Niitmise ajal hoidke ülekuumenemise vältimiseks eemale põõsastest ja muudest materjalidest. Kui kütusesüsteemis on pihkumine, ei tohi mootori käivitada, kuni see puudus pole kõrvaldatud. Hoidke seadet ja kütust nii, et kütuseaur või kütuse pihkumine ei põhjustaks õnnetust. Kontrollige kütuse taset enne töö alustamist, arvestage, et kütus võib mootori kuumenemisel ja päikese käes paisuda ja hakata üle voolama. Eriti tähelepanelik tuleb nurkades, pöörangutel, puude ja põõsaste läheduses ja mujal, kus vaateväli on piiratud. Ärge pange kütust paaki liiga palju. Kui bensiini on sattunud seadmele, pühkige see kohe ära ja laske ära auruda seadmelt, enne kui mootori käima panete. Kui bensiini on rõivastele sattunud, vahetage riideid. Laske seadmel jahuda, enne kui hakkate mootori piirkonnas midagi tegema. Estonian 9

10 OHUTUSEESKIRJAD Olge aku hooldamisel ettevaatlik. Akus tekib plahvatusohtlik gaas. Aku hooldamisel ei tohi suitsetada ja läheduses ei tohi olla sädemeid või lahtist leeki. Aku võib plahvatada ja tekitada tõsise kahjustuse. Tuleohu vähendamiseks puhastage seade lehtedest, rohust ja muust prahist, mis seadme külge on kinni jäänud. Enne hoiuruumi panekut laske seadmel jahtuda. Kontrollige, et kõik poldid ja mutrid oleksid korralikult pingutatud ja et seadmestik oleks heas korras. Ärge rikkuge ohutusvarustust ega tehke selles muudatusi. Kontrollige korrapäraselt, kas ohutusvarustus töötab korralikult. Seadmega ei tohi töötada, kui katted pole paigal, kui need pole terved, kui ohulüliti või muu ohutusvarustus pole korras. Arvestage sellega, et kui kapott on lahti või kaitsekatteid pole peal, võivad liikuvad või kuumad osad olla ohtlikud. Ärge muutke kiirusregulaatorite seadistust. Kui pöörlemiskiirus on liiga suur, on oht seadet kahjustada. Vt peatükki Tehnilised andmed suurima lubatud mootori kiiruse kohta. Ärge kasutage seadet siseruumis või kohas, kus pole õhutust. Heitgaasis on vingugaasi, mis on värvitu ja lõhnatu eluohtlikult mürgine gaas. Vedu TÄHELEPANU Seisupidur ei hoia seadet piisavalt kindlalt paigal selle transportimisel. Kinnitage seade korralikult veokile, millega seadet transporditakse. Seade on raske ja võib tekitada tõsiseid kahjustusi, kui see ümber läheb või puruneb. Olge eriti ettevaatlik seadme laadimisel autole või haagisele ja maha võtmisel. Kasutage seadme vedamiseks heaks kiidetud haagist või veokit. Seadme kinnitamiseks järelhaagises kasutage kaht heakskiidetud koormarihma ning nelja kiilukujulist tõkiskinga. Pange seisupidur peale ning tõmmake koormarihmad ümber seadme liikumatute osade (nt raam või rohukogur). Kinnitage seade, pingutades rihmu järelhaagise esi- ja tagaosa suunas. Seadke tõkiskingad tagarataste ette ja taha. Enne seadme vedu või sõitmist seadmega üldkasutatavatel teedel tehke kindlaks, millised nõuded selleks on kehtestatud. Kui te olete millegi otsa sõitnud, peatuge ja vaadake, kas varustus on korras. Kui vaja, parandage, enne kui seadme käivitate. Ärge seadistage, kui mootor töötab. Seadet on katsetatud ja see on heaks kiidetud kasutamiseks ainult tootja paigaldatud ja tootja poolt soovitatud varustusega. Lõiketerad on teravad ja võivad tekitada lõikehaavu. Katke lõiketerad või kasutage kaitsekindaid, kui teil on vaja lõiketerasid käsitseda. Kontrollige korrapäraselt, kas seisupidur on korras. Vajaduse korral seadistage ja hooldage seda. 0 Estonian

11 MIS ON MIS? Lülitite paiknemine Regulaator edaspidi liikumisel kiiruse reguleerimiseks M25-85FH Siduripedaal, tühikäik ja seisupidur M25-85F 2 Seisupiduri lukustusnupp M25-85F 3 Regulaator targupidi liikumisel kiiruse reguleerimiseks, M25-85FH 4 Süütelukk 5 Käigukang, M25-85F 6 Seisupidur, M25-85FH 7 Istme seadistamine 8 Silt tootenumbri ja seerianumbriga. 9 Jõuülekande vabastushoob M25-85FH 0 Aku Õlivarras 2 Kapoti lukustus 3 Kütusepaagi kaas 4 Lõikeosa lõiketerade juhtelemendid 5 Gaasihoovastik/rõhuklapp 6 Lõikekorpuse lukustusnupp (rippuv) 7 Lõikekorpuse tõstepedaal 8 Niitmiskõrguse seadistamise hoob Estonian

12 ESITLUS Tutvustus Täname, et valisite selle kvaliteettoote, mida võite kaua rõõmuga kasutada. Seisupidur M25-85FH Seisupidurit akriveeritakse järgmisel viisil. Murutraktoril M25-85F on otseülekandega käigukast viie edasikäigu ja ühe tagasikäiguga. McCulloch M25-85FH puhul toimub jõuülekanne hüdraulilise käigukasti abil, mis võimaldab kiiruse sujuvat muutmist. Libistage seisupiduri hooba ettepoole. 2 Kinnitage hoob kõige kaugemasse asendisse. Gaasihoovastik (gaasipedaal) ja rõhuklapp Gaasihoovastik reguleerib mootori pöörlemiskiirust ja lõiketerade pöörlemiskiirust. Piduri-/siduripedaal M25-85F Samast regulaatorist saab ka rõhuklappi aktiveerida. Rõhuklapi sisselülitamisel läheb mootorisse nn rammusam küttesegu (õhu ja kütuse segu), mistõttu on külma mootorit kergem tööle panna. Üht seadme pedaali kasutatakse nii piduri kui ka sidurina. Pidur ja sidur rakenduvad, kui vajutate pedaali täiesti alla. Siduripedaaliga lahutatakse mootorist jõuülekanne. Siduripedaal ei mõjuta lõiketerade tööd. Kiiruse muutmine M25-85FH Seadme kiirust saab reguleerida pidevalt kahe pedaali abil. Edasi liikumiseks kasutatakse pedaali () ja tagasi liikumiseks pedaali (2). Piduripedaal aktiveerib ketaspiduri, mis paikneb käigukasti peal ja pidurdab veorattaid. Seisupidur M25-85F Seisupidurit akriveeritakse järgmisel viisil. 2 2 ETTEVAATUST Pidage meeles, et põõsaste all niitmisel võivad oksad mõjutada pedaalide töötamist. Oht soovimatu manöövri toimumiseks. Vajutage alla seisupiduri pedaal. 2 Vajutage alla roolil paiknev lukustusnupp. 3 Laske seisupiduri pedaal vabaks, kuid hoidke samal ajal lukustusnuppu all. Kui seisupiduri pedaal alla vajutada, vabaneb seisupiduri lukustus automaatselt. Lõikeosa Masinatel on tagantväljaviskega lõikeseadmed, s.t lõigatud rohulibled paisatakse lõikeseadme taha. Lõikekorpuse tõstepedaal Tõstepedaali kasutatakse lõikekorpuse viimiseks kas transpordivõi niitmisasendisse. Kui pedaal vajutatakse alla, siis lõikekorpus kerkib transpordiasendisse. 2 Estonian

13 ESITLUS Transpordiasendi aktiveerimiseks toimige järgmiselt. Iste Istmel on liigendatud kinnitus esiservas ja seda saab ettepoole kallutada. Istet saab ka pikisihis reguleerida. Keerake istmealused poldid lahti ja seadke iste ette- või tahapoole soovitud asendisse. 2 3 Vajutage lõikekorpuse tõstepedaal alla. Vajutage alla roolil paiknev lukustusnupp. Tõstepedaali vabastamisel hoidke nuppu all. Kui tõstepedaali vabastamisel ei hoita lukustusnuppu all, siis lõikekorpus langeb alla niitmisasendisse. Tankimine Mootor töötab vähemalt 85-oktaanise ilma pliita bensiiniga, kuhu ei segata õli hulka. Soovitav on kasutada keskkonnasõbralikumat alkülaatbensiini. Kasutage alati värsket ja puhast pliivaba bensiini. Ärge kasutage kütust, mis sisaldab metanooli. Ärge täitke kogu paaki, jätke sinna vähemalt 2,5 cm paisumisruumi. Pedaali saab kasutada ka lõikekõrguse ajutiseks reguleerimiseks, näiteks väiksematest kühmudest ülesõitmisel. lõiketerade aktiveerumist; Vabastage hoob, lükake seda ettepoole ning terad hakkavad pöörlema. ETTEVAATUST Bensiin on väga tuleohtlik. Olge ettevaatlik ja tankige kütust ainult väljas (järgige ohutusnõudeid). TÄHTIS Ärge kasutage kütusepaagi pinda panipaigana. Siduriregulaator M25-85FH Tõmmake hoob tagasi ning lukustage see, et katkestada terade pöörlemine. Et niidukit saaks teise kohta viia väljalülitatud mootoriga, tuleb sidur lahutada - siduriregulaator välja tõmmata. Tõmmake vastavaid regulaatoreid või hoobasid alati lõppasendisse, ärge jätke neid vahepealsetesse asenditesse. Lülitage mootor välja. Et ülekanne lahutada, tuleb vastav regulaator välja tõmmata. Niitmiskõrguse seadistamise hoob Lõikekõrguse hoovaga saab lõikekõrgust seada 5 ( kuni 5) erinevale kõrgusele. Asend tähistab madalaimat ja asend 5 kõrgeimat lõikekõrgust. Et ülekanne ühendada, tuleb vastav regulaator sisse vajutada. Niitmisel ärge kunagi kasutage asendit S. Asend S on hooldusasend. Estonian 3

14 KOOSTAMINE Koostamine 4 Seadke lõikeosa toru kokku lõikeosa raami toruga. 5 Lükake lõikeosa sisse ning veenduge, et juhttapid lähevad kummalgi pool lõikeosa raami soontesse. 6 Haarake torudest ning lükake lõikeosa sisse. Lükake lõikeosa, kuni tunnete, et see põrkab vastu takistust. 7 Paigaldage rihm vastavalt joonisele. 8 Pingutage rihma rihmapingutajast. Murutraktor tuleb enne kasutamist kokku panna. Rooli paigaldamine Paigaldage rool ja roolisammas juhtsamba torusse, veenduge, et avad on kohakuti, ning lööge vedrutihvt tervenisti läbi roolisamba. 2 Istme paigaldamine Paigaldage iste nelja kaasasoleva seibi ja kruvi abil. Seadistage iste sobivasse asendisse. Paigaldage lõikeosa. Kinnitage lõikekorpus vastavalt järgnevatele suunistele, mille leiate ka lõikekorpuse katte alt. Rakendage ja lukustage seisupidur. 2 Pange rihm lõikeosa toe alla. 3 Veenduge, et lõikekõrguse reguleerhoob on asendis S. 4 Estonian

15 KOOSTAMINE 9 Paigaldage esikate. 6 Vabastage veorihma pingutusrulli vedru Seadke lõikeosa kõrguse regulaator ühte asenditest -5. Lõikeosa lahtivõtmine Puhastus- ja hooldustööde hõlbustamiseks on lõikeosa võimalik eemaldada. Lõikeosa eemaldamiseks toimige järgmiselt: 7 Eemaldage rihm. 8 Haarake lõikeosa ülemisest torukonstruktsioonist ning tõmmake lõikeosa välja. Aku laadimine Akut tuleb laadida enne niiduki esmakordset kasutamist 4 tundi maksimaalselt 3 ampriga. Vt aku laadimissuunistest, kuidas ühendada akulaadijat. Paigutage seade tasasele pinnale. 2 Rakendage ja lukustage seisupidur. Aku ühendamine 3 Veenduge, et lõikekõrguse reguleerhoob on asendis S. Kui aku on täis laetud, ühendage punane kaabel aku positiivse (+) poolusega ning must ja sinine kaabel negatiivse poolusega ( ). 4 Langetage lõikekorpus niitmisasendisse. 5 Vabastage niiduki korpuse paremal küljel asuv klamber ja tõstke kate niiduki korpuselt ära. Estonian 5

16 Töötamine Enne käivitamist Lugege ohutusnõudeid ja teavet lülitite-hoobade paiknemisest ja nende ülesannetest enne seadme käivitamist. Enne käivitamist tehke igapäevane hooldus, nagu kirjeldatud hoolduskavas. Seadistage iste sobivasse asendisse. Käivitage mootor. M25-85FH Kontrollige, et siduriregulaator oleks sisse vajutatud. (Tööasend) TÄHTIS Õhu sisseimemisvõre (õhuvõre) mootori kapotil juhiistme taga peab olema puhas, seda ei tohi ummistada rõivaste, lehtede, rohu või prahiga. Mootori jahutamine halveneb. See võib põhjustada mootori kahjustumist. 2 Veenduge, et terad ei pöörle, libistades hooba tahapoole ja lukustades selle lukustusasendisse. Tehke kindlaks, kus on kivid ja muud takistused, mida ei saa kõrvaldada, ja tähistage need, et te neile otsa ei sõidaks. Alustage niitmist kõrgemalt ja vähendage niitmiskõrgust järkjärgult, kuni rohi on piisavalt madalaks niidetud. Parima liikumistulemuse tagavad kõrgeim lubatud mootorikiirus, vt tehnilisi andmeid (terad pöörlevad väga kiirelt), ja madal kiirus (Rider liigub aeglaselt). Kui rohi pole kõrge ja liiga tihe, võib niiduk sõita kiiremini, ilma et niitmistulemus sellest märgatavalt halvemaks muutuks. Muru on siis ilus, kui seda tihti niita. Muru muutub ühtlasemaks ja niidetud rohi jaguneb niidetud alale ühtlasemalt. Aega ei kulu lõppkokkuvõttes rohkem, sest niiduk võib kiiremini liikuda ja tulemus tuleb ikka hea. Võrdse lõikekõrguse saavutamiseks on oluline, et mõlemas esirehvis on ühesugune rõhk. Vt jaotist Tehnilised andmed". Ärge niitke märga muru. Te saate halvema niitmistulemuse, sest rattad vajuvad märga maasse. Loputage niiduki alumine pool pärast niitmist veega puhtaks, kuid ärge kasutage pesemiseks kõrgsurvepesurit. 3 Aktiveerige seisupidur. Seda tehakse järgmisel viisil. - Libistage seisupiduri hooba ettepoole. - Kinnitage hoob kõige kaugemasse asendisse. Mootorit ei saa käivitada, kui seisupidurit pole alla vajutatud. ETTEVAATUST Ärge töötage selle seadmega nõlval, mille kalle on rohkem kuit 0. Kallakutel tuleb niita suunaga üles või alla, mingil juhul ei tohi niita külgsuunas liikudes. Hoiduge järskudest suunamuutustest. 6 Estonian

17 Töötamine M25-85F 5 Keerake süütevõti käivitamisasendisse. Aktiveerige seisupidur. Seda tehakse järgmisel viisil. 2 TÄHELEPANU Kui mootor ei lähe käima, proovige minuti pärast uuesti. - Vajutage alla seisupiduripedaal (). - Vajutage alla roolil paiknev lukustusnupp (2). - Laske piduripedaal vabaks, kuid hoidke samal ajal lukustusnuppu all. Kui seisupiduri pedaal alla vajutada, vabaneb seisupiduri lukustus automaatselt. 2 Pange käigukang asendisse N (neutraalasend). 6 Kui mootor läheb käima, laske süütevõti kohe tagasi neutraalasendisse. N 7 Kui mootor on käivitunud, liigutage gaasihooba järk-järgult tahapoole. Laske mootoril 3-5 minutit käia vaiksemalt ( nn poolgaasiga), enne kui annate täisgaasi. 8 Seadistage gaasihoovast sobiv mootori pöörete arv. Külm mootor: 3 Lükake gaasihoob asendisse 3 (rõhuklapiasend). Mootorisse läheb nn rammusam segu, mistõttu mootorit on kergem käivitada. 3 ETTEVAATUST Ärge pange mootorit tööle siseruumides, kinnises piirkonnas või halva õhutusega kohas. Mootori heitgaasides on vingugaasi, mis on mürgine. Töö alustamine mäenõlval, manuaalkäigukast M25-85F Vajutage alla seisupiduri pedaal. 2 Lülitage täisgaas. 3 Lahutage mootor ja pange esimene käik sisse. 4 Laske siduripedaali aeglaselt üles. Kuum mootor: 4 Pange gaasihoob asendite ja 2 vahele. 3 2 Estonian 7

18 Töötamine Mootori käivitamine nõrga akuga Kui aku on liiga nõrk, et mootorit käivitada, tuleb akut laadida. Laadige akut 4 tundi maksimaalselt 3 ampriga. Kui hädaabinõuna kasutatakse käivitamiseks käivitusjuhtmeid, toimige järgmiselt. Niidukiga töötamine Vabastage seisupidur. M25-85F Vabastage seisupidur, milleks vajutage kõigepealt seisupiduri pedaali ja laske siis vabaks. TÄHTIS Selle niidukil on 2 V elektrisüsteem, kus miinuspoolus on maandatud. Siis peab ka teisel sõidukil olema 2-voldine elektrisüsteem maandatud negatiivse poolusega. Käivitusjuhtmete ühendamine M25-85FH Vabastage seisupidur, liigutades hooba tahapoole. ETTEVAATUST Ärge kunagi ühendage täielikult laetud aku miinusklemmi tühja aku miinusklemmi külge või selle vahetusse lähedusse. Võimalik on plahvatusohtliku vesinikgaasi olemasolu. 2 M25-85F Lahutage mootor ja pange soovitud käik sisse. Laske siduripedaali aeglaselt üles. Käivitada saab sõltumata sellest, milline käik on valitud. Ühendage punase juhtme otsad kummagi aku POSITIIVSE klemmiga (+), jälgides hoolikalt, et juhet kogemata kere külge ei lühistataks. N Ühendage musta juhtme ots täislaetud aku NEGATIIVSE (-) klemmiga. Teine musta juhtme ots maandage korralikult KERE külge, piisavalt kaugele kütusepaagist ja akust. Juhtmed ühendage lahti vastupidises järjekorras. MUST juhe ühendatakse kõigepealt lahti kere küljest ja seejärel teine ots täislaetud aku küljest. Seejärel võetakse PUNASE juhtme otsad lahti mõlema aku küljest. Tagurdamiseks tõstke hooba ja tõmmake seda tahapoole. R TÄHTIS Ärge kasutage kunagi laadimiskiirendit/ käivitusvõimendit. Nn laadimiskiirendeid/käivitusvõimendeid ei tohi kasutada. Need tõstavad sageli mootori käivitamiseks vajaliku võimsuse saavutamiseks pinget (mitte voolu). See pingetõus kahjustab elektrisüsteemi. TÄHELEPANU Kui seade liigub, ei saa vahetada edaspidikäikusid. Igaks käiguvahetuseks tuleb mootor lahutada. Enne edaspidikäigult üleminekut tagurpidikäigule tuleb seade seisma panna, vastasel juhul võite seadme käigukasti kahjustada. Ärge kunagi käiikusid jõuga lülitage. Kui käik ei lähe sisse, laske siduripedaal vabaks ja vajutage siis uuesti alla. Proovige nüüd uuesti käik sisse panna. 8 Estonian

19 Töötamine 3 M25-85FH Vajutage üht pedaali alla, kuni saavutate soovitud kiiruse. Edasi liikumiseks kasutatakse pedaali () ja tagasi liikumiseks pedaali (2). Lülitage mootor välja. Parkige masin alati tasasele pinnale ja lülitage mootor välja. Ärge laske mootorit pikemat aega tühikäigul töötada, sest siis võib süüteküünlale tekkida sade. Terade lahutamine. 2 4 Valige lõikekõrguse hoova abil vajalik lõikekõrgus (-5). 2 Tõstke lõikekorpus üles, surudes jalaga tõstepedaali ning vajutades lukustusnupu sisse. TÄHTIS Niitmisel ärge kunagi kasutage asendit S. Asend S on hooldusasend. 5 Langetage lõikseade alla. 3 M25-85F Tõmmake seguklapp tagasi ja seadke käiguhoob asendisse N (neutraalne). Keerake süütevõti seiskamisasendisse STOP. M25-85FH Tõmmake gaasiregulaator tagasi ja keerake süütevõti asendisse 'STOP'. N 6 Käivitage terad, vabastades esmalt hoova ja seejärel liigutades seda ettepoole. 4 Kui murutraktor peatub, rakendage seisupidurit. TÄHELEPANU Veorihmade tööiga paraneb tunduvalt, kui lõiketerade sisselülitamisel töötab mootor madalatel pööretel. Andke täisgaasi alles siis, kui lõikeosa on lastud alla niitmisasendisse. Estonian 9

20 Hooldus Hoolduskava Siin toome ülevaate hooldustöödest, mida tuleb niidukile teha. Neid hooldustöid, mida pole siin kirjeldatud, peab tegema volitatud hooldustöökojas. Hooldus ) Esimene vahetus 8 töötunni möödumisel. Kui on töötatud suurel koormusel või kõrge välistemperatuuri korral, tuleb vahetada iga 25 töötunni möödumisel. 2) Tolmuses kohas töötamise korral peab puhastamist ja vahetust tegema sagedamini. 3) Kui niidukit kasutatakse iga päev, peab määrimist-õlitamist tegema kaks korda nädalas. 4) Seda tehakse volitatud hooldustöökojas. X = Selle kohta on käesolevas kasutusjuhendis toodud kirjeldus O = Brak opisu w niniejszej instrukcji obs ugi Halb hooldus enne käivitamist Vähemalt üks kord aastas Puhastamine X Kontrollige mootori õlitaset X Kontrollige mootori õhusisseimemisava X Kontrollige pidureid X Kontrollige akut X Määrige veoketti, M25-85F X Kontrollige ohutusvarustust X Kontrollige kõiki kruvisid ja mutreid O Kontrollige, kas pole esinenud õli või kütuse pihkumist. O Puhastage summuti ümbrus O Vahetage mootoris õli ) X X Vaheta õhufilter 2). X Kontrollige lõikeosa X Kontrollige rehvirõhku. X Määrige liigendeid ja võlle 3) X Kontrollige kiilrihmade seisukorda. O Gaasitrossi kontrollimine ja seadistamine X Vahetage kütusefilter Vaheta süüteküünal. Kontrollige kütusevoolikut. Vajadusel vahetage. 4) O Hooldusvahemik üks tund O X ETTEVAATUST Mootorile või lõikeosale ei tohi teha hooldust, kui pole: mootor seisma pandud; süütevõti välja võetud; süütejuhe süüteküünlalt lahti võetud; seisupidur aktiveeritud; lõikeosa lahti ühendatud. ETTEVAATUST Masina töötamise ajal on voolikud kõrge rõhu all. Ärge proovige voolikuid ühendada või lahti ühendada, kui hüdraulikasüsteem töötab. See võib põhjustada raskeid kehavigastusi. 20 Estonian

21 Hooldus Puhastamine Seadet tuleb puhastada kohe pärast kasutamist. Kinni kuivamata niitmisjääke on palju kergem maha loputada. Iseliikuva niiduki kaitsekatete lahtivõtmine Mootorikapott Mootorile pääseb ligi, kui kapott on üles tõstetud. Kallutage iste ette, keerake lahti istme all olev kruvi ning lükake kate tahapoole. TÄHTIS Enne hooldustööde teostamist parkige masin alati tasasele pinnale ja lülitage mootor välja. Õliplekid puhastatakse külmalt kasutatava rasvaärastusainega. Kandke peale õhukese kihina. Loputage ära tavalise veevärgisurvega. Ära kasuta masina puhastamiseks survepesu. Ärge suunake juga elektriliste osade ja tihendite suunas. Ärge loputage kuumasid pindasid, nagu mootor ja heitgaasisüsteem. Loputage niiduki alumine pool pärast niitmist veega puhtaks, kuid ärge kasutage pesemiseks kõrgsurvepesurit. Pärast pesemist on soovitav mootor veidikeseks ajaks tööle panna ja lasta lõikeosal töötada, et liigne vesi ära puhuda. Kui vaja, määrige-õlitage seadet pärast pesemist. Kindlasti tuleb määrida, kui rasvaärastusvahend või veejuga on tekitanud kahjustusi. Esikate mudelil Vabastage niiduki korpuse paremal küljel asuv klamber ja tõstke kate niiduki korpuselt ära. Hooldusluuk TÄHTIS Ärge loputage seadet kõrgsurve- või aurupesuriga. Vabastage teeninduskate, sisestades esiserva vahele kruvikeeraja, ja tõstke kate maha. See tekitab suure ohu, et vesi tungib elektrilistesse ühendustesse ja mujale, kus see pole soovitav. See võib tekitada ka roostet, mis võib lõpuks viia häireteni seadme töös. Puhastusainete kasutamine suurendab tavaliselt selliseid kahjustusi. 2 Katte tagasipanemiseks tuleb seda esmalt painutada ja küljed avadesse sisestada. Seejärel vajutage kate alla. 2 Estonian 2

22 Hooldus Veoketi määrimine M25-85F Õhufiltri vahetamine Kui tundub, et mootor töötab nõrgalt või ebaühtlaselt, võib põhjuseks olla ummistunud õhufilter. Vahetage korrapäraselt õhufiltrit (õige ajavahemiku leiate osast Hooldus/Hoolduskava. Eemaldage hooldusluuk. Õhufiltri vahetamiseks toimige järgmiselt Määrige veoketti mootoriõli või muu kvaliteetse õliga. Seda tuleb teha iga 0 töötunni järel, et säilitada seadme täielik funktsionaalsus ja tööiga. Tõstke üles mootorikapott. 2 Vabastage nupud, mis filtri katet paigal hoiavad ning eemaldage see. 3 Võtke õhufiltri padrun välja tiivikusõlmest. 4 Kui õhufiltri padrun on ummistunud, vahetage. Paigaldage taas teeninduskate. 2 Pidurite kontrollimine M25-85F Tegemist on ketaspiduritega ja nad on paigaldatud käigukasti peale. Kontrollige, kas pidur on õigesti reguleeritud, pidurdades järsult täiskiirusel siledal pinnal. Selle ülesande tarbeks kasutage hooldustöökoda. TÄHELEPANU Paberfiltri puhastamiseks ei tohi kasutada suruõhku. Paberfiltrit ei tohi õlitada. Paberfiltreid paigaldatakse kuivana. Puhastage ettevaatlikult tiivikusõlm, nii et karburaatorisse mustust ei satuks. 5 Gaasivaieri seadistamine Kui mootor ei reageeri gaasi lisamisele, ajab musta suitsu või kui mootor ei tööta täisgaasil, tuleb gaasitrossi seadistada. Selle ülesande tarbeks kasutage hooldustöökoda. 22 Estonian Pange õhufilter ja selle kate tagasi.

23 Hooldus Õhurõhu kontrollimine rehvides Kõigi rehvide rehvirõhk peaks olema 0,8 baar / 0,80 kpa /,6 psi. 7 Ühendage uuesti süütejuhtme klemm. TÄHTIS Mootorit, millelt on süüteküünal või süüteküünla juhe ära võetud, ei tohi ringi ajada. Kaitsmed Peakaitse on kaitsekatte all aku taga eemaldatavas hoidikus. TÄHELEPANU Kui esirehvides pole ühesugune õhurõhk, niidavad lõiketerad rohtu ebaühtlaselt. Süütesüsteem Mootoril on elektrooniline süütesüsteem. Hooldust vajavad ainult süüteküünlad. Tüüp: lapikkinnitusega 5 A kaitse. Vaadake osast Tehnilised näitajad, milliseid süüteküünlaid tuleb kasutada. TÄHELEPANU Väärate süüteküünalde kasutamine võib mootori rikkuda. Süüteküünla vahetamine Võtke lahti süüteküünla klemm ja puhastage süüteküünla ümbrus. 2 Keerake süüteküünal lahti 5/8 tollise (6 mm) süüteküünlavõtmega. 3 Kontrollige süüteküünalt. Kui elektroodid on ümmarguseks põlenud või kui islolatsioon on pragunenud või muul viisil kahjustatud, tuleb süüteküünal vahetada. Kui te kavatsete süüteküünalt kasutada, puhastage seda enne tagasi panemist terasharjaga. 4 Mõõtke elektroodide vahet kaliibriga. Vahekaugus peab olema 0,75 mm/0,030 tolli. Vahekaugust saab seadistada, kui painutada külgmist elektroodi. 5 Keerake süüteküünal ettevaatlikult käega tagasi, et te keeret ei kahjustaks. TÄHELEPANU Kui süüteküünal on liiga lõdvalt, võib see üle kuumeneda ja mootorit rikkuda. Liiga kõvasti keeratud süüteküünal rikub silindripea keeret. 6 Kui süüteküünal on pesasse keeratud, pingutage seda veel süüteküünlavõtmega. Keerake süüteküünal kinni, nii et seib jääks pingule. Kasutatud küünalt tuleks oma asendist edasi pingutada /8 pöörde võrra. Uut süüteküünalt tuleks oma asendist edasi pingutada /4 pöörde võrra. Ärge kasutage muid kaitsmeid nende väljavahetamisel. Läbipõlenud kaitsme tunneb ära läbipõlenud kinnitustest. Vajadusel võtke kaitse hoidikust välja ja vahetage. Kaitse kaitseb seadme elektrisüsteemi. Kui kaitse läheb pärast vahetamist lühikese aja pärast uuesti läbi, tuleb üles leida, kus on lühis ja see parandada, enne kui seade uuesti kasutusele võtta. Ohutussüsteemi kontrollimine Niidukil on ohutussüsteem, mis takistab seadme käivitamist ja sellega töötamist, kui kehtivad teatud tingimused. Mootorit peab olema võimalik käivitada ainult juhul, kui järgmised tingimused on täidetud: Sõitmine - terad deaktiveeritud Seisupidur on rakendatud. Juht ei pea juhiistmel istuma. Kontrollige iga päev ohutussüsteemi töökorda, proovides mootorit käivitada nii, et üks ülalnimetatud tingimustest ei ole täidetud. Muutke tingimusi ja proovige uuesti. Kontrollige, kas mootor seiskub, kui lahkute juhiistmelt ajal, mil terad on sisse lülitatud. Estonian 23

24 Hooldus Mootori õhu sisseimemisava kontrollimine Puhastage õhu sisselaskevõret, mis on juhiistme taga mootorikapotil. Kui niiduk sõidab takistuse otsa ja lõiketerad lähevad katki, tuleb need vahetada. ETTEVAATUST Kui lõiketeradel on pragu, mis on tekkinud asjatundmatul parandamisel või kahjustuse tõttu, võib lõiketera minna töö ajal katki. Oht on suurem, kui lõiketerad pole tasakaalustatud. Terade vahetamine Tõstke üles mootorikapott. Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist Lõikekorpuse eemaldamine". Lukustage lõiketera puidust klotsiga. Keerake lahti lõiketera polt ja eemaldage see ning seib ja lõiketera. Kontrollige, kas mootori õhu sisseimemisava pole lehtede, rohu või muu prahiga ummistunud. Tagasipanek toimub vastupidises järjekorras. Tera tuleb paigaldada nii, et nurga all olevad otsad on suunatud üles katte poole. Kui õhuvõre, õhukanal või õhuava pole puhas, ei saa mootor piisavalt tõhusat jahutust ja see võib põhjustada mootori kahjustuse. ETTEVAATUST Õhu sisseimemisava pöörleb mootori töötamise ajal. Ärge seadke oma sõrmi ohtu J umoment peab olema umbes Nm (4,5-5 kpm/32-36 lbft). Lõiketerade kontrollimine Et niimistulemus oleks hea, peavad lõiketerad olema terved ja teritatud. Kontrollige, kas lõiketerade kinnituskruvid on korralikult pingutatud. Eemaldage lõikekorpus. Vt jaotist Lõikekorpuse eemaldamine". 5mm ETTEVAATUST Lõiketeradega töötamisel pange kätte kaitsekindad. ETTEVAATUST Olge alati ettevaatlik ja lähtuge tervest mõistusest. Vältige olukordi, millega te ei pruugi toime tulla. Kui te pärast selle juhendi läbilugemist tunnete veel ebakindlust, küsige enne jätkamist nõu asjatundjalt. Võtke ühendust volitatud töökojaga. TÄHTIS Üks või mitu tasakaalustamata tera, mis on põhjustatud kahjustustest või halvast tasakaalustamisest pärast teritamist, võivad tekitada masinas vibratsioone. Kasutage alati ainult originaalvaruosi. Lisateabe saamiseks vaadake jaotist "Tehnilised andmed". Terad peavad olema pärast teritamist tasakaalustatud. 24 Estonian

25 Õlitamine Mootori õlitaseme kontrollimine Mootori ölitaseme kontrollimisel peab niiduk olema horisontaalselt ja mootor välja lülitatud. Tõstke üles mootorikapott. Võtke mõõtevarras lahti, tõmmake üles ja pühkige kuivaks. Mootoriõli vahetamine Mootoriõli vahetatakse esimest korda pärast 8 töötundi. Pärast vahetatakse õli iga 50 töötunni järel. Kui on töötatud suurel koormusel või kõrge välistemperatuuri korral, tuleb vahetada iga 25 töötunni möödumisel. ETTEVAATUST Mootoriõli võib väga kuum olla, kui see lastakse välja äsja töötanud mootorist. Laske parem mootoril veidi aega jahtuda. Asetage mootoriõli äravoolukorgi alla kogumisanum. 2 Võtke mõõtevarras ära. 3 Eemaldage mootori äravoolukork. Mõõtevarras peab olema täiesti alla kruvitud Tõstke mõõtevarras üles ja määrake õlitase. Õlitase peab olema mõõtevardal toodud tähiste vahepeal. 4 Laske õlil anumasse valguda. 5 Pange väljalaskeava kork tagasi ja pingutage seda. Õli lisatakse samast avast, kus on mõõtevarras. Õli tuleb lisada aeglaselt. Enne mootori käivitamist pingutage mõõtevarras korralikult kinni. Käivitage mootor ja laske töötada tühikäigul umbes 30 sekundit. Lülitage mootor välja. Oodake veel 30 sekundit ja kontrollige õlitaset. Vajadusel lisage õli, nii et õlitase jõuab õlivarda ülemise märgistuseni. Mootoriõli tüüpi vaadake jaotisest Tehnilised andmed". Ärge segage omavahel erinevaid õlisid. 6 Lisage õli kuni mõõtevarda tasemetähiseni 'FULL' Õli lisatakse samast avast, kus on mõõtevarras. Õli lisamise juhised leiate osast 'Mootori õlitaseme kontrollimine'. Mootor mahutab,5 liitrit (,6 USqt) õli, kui õlifiltrit ei vahetata ja,7 llitrit (,8 USqt), kui õlifilter vahetatakse. 7 Laske mootoril soojaks minna ja kontrollige siis, kas õlikorgi juures pole pihkumist. TÄHTIS Kasutatud mootoriõli, antifriis jms on tervisele ohtlik ning seda ei tohi kunagi maha valada või loodusesse ladustada kasutamisest kõrvaldamiseks tuleb see alati kas hooldustöökotta või vastavasse kogumispunkti viia. Vältige õli sattumist nahale; kui see on juhtunud, peske saastunud kohta seebi ja veega. Estonian 25

26 Rikete määramine Probleem Mootor ei lähe käima Käiviti ei vea mootorit käima Mootor ei tööta ühtlaselt Mootor töötab nõrgalt Mootor kuumeneb üle Akut ei laeta Niiduk vibreerib Niiduk niidab ebaühtlaselt Põhjus Paagis pole kütust Süüteküünal on rikkis Kui juhtseadised on vales asendis, vaadake jaotist Ohutussüsteemi kontrollimine". Süüteküünalde ühendused pole korras või on juhtmed vahetuses Karburaatoris või kütusetorustikus on mustust Käiviti ei vea mootorit käima Mustus, vesi või vana kütus paagis. Vale kütus kütusepaagis Aku pole täis Juhtme ja akupooluse vahel pole korralikku kontakti Lõikeosa tõstehoob on vales asendis Peakaitse on rikkis Süütelukk on rikkis Defektne käivitusmootor Süüteküünal on rikkis Karburaator pole õigesti seadistatud Õhufilter on ummistunud Kütusepaagi õhutus on umbes Süüde on valesti seadistatud Karburaatoris või kütusetorustikus on mustust Gaasihoob on õhuklapi asendis Õhufilter on ummistunud Süüteküünlad pole korras Karburaatoris või kütusetorustikus on mustust Karburaator pole õigesti seadistatud Gaasihoob on õhuklapi asendis Mootor on üle koormatud Süüteküünlad pole korras Õhuava või õhutusäärik umbes Tiivik rikkis Mootoris on liiga vähe õli või pole üldse õli Aku element või mitu elementi on katki Juhtmete ja akupooluste vahel on halb ühendus Lõiketerad pole korralikult kinni Üks või mitu lõiketera tasakaalust väljas, mis võib tuleneda sellest, et neid pole pärast teritamist tasakaalustatud või on lõiketerad saanud kahjustada. Lõiketerad on nürid Rohi on liiga kõrge või märg Katte alla on tekkinud rohust ummistus Vasaku ja parema rehvi õhurõhk pole ühesugune Liiga suur liikumiskiirus Mootori pöörded on liiga madalad Veorihm libiseb 26 Estonian

27 Hoiustamine Talvine hoiustamine Niiduk tuleb teha korda kohe pärast kasutamishooaja lõppu või kui niiduk kavatsetakse jätta seisma kauemaks kui 30 päevaks. Kui kütus jääb seisma pikaks ajaks (kauemaks kui 30 päevaks) võib kütus tekitada ladestusi, mis võib ummistada karburaatori ja kahjustada mootorit. Kütuse stabilisaator on sobiv abivahend, et vältida ladestusi, mis võivad tekkida seadme hoiustamisel. Lisage stabilisaatorit kütusepaaki või kanistrisse. Järgige stabilisaatori tootja juhiseid õige vahekorra valimiseks. Laske mootoril töötada vähemalt 0 minutit, et stabilisaator jõuaks karburaatorisse. Pärast stabilisaatori lisamist ärge tühjendage kütusepaaki või kütusega täidetud kanistrit. Hooldamine Kui seadme kasutamishooaeg on läbi saanud, on parim aeg teha hooldust ja seade üle vaadata, et see oleks jälle korras järgmiseks hooajaks. Varuosade tellimisel tuleb teatada niiduki ostuaasta, mudel, tüübija seerianumber. Kasutage alati ainult originaalvaruosi. Iga-aastane kontroll volitatud hooldustöökojas on hea viis tagada, et teie murutraktor töötab järgmisel hooajal hästi. ETTEVAATUST Ärge kunagi hoidke täidetud paagiga seadet siseruumides või halvasti ventileeritud ruumis, kus kütuseaurud võivad kokku puutuda lahtise leegi, sädemete või boileri, kuumaveepaagi, kuivati vms leegiga. Kütust tuleb käsitseda ettevaatlikult. Kütus on väga tuleohtlik ja hooletu käsitsemine võib põhjustada inimestele kahjustusi või suure varalise kahju. Kütus laske siseruumides välja selleks ettenähtud anumasse ja piisavalt kaugel lahtisest tulest. Bensiini ei tohi mingil juhul kasutada puhastamiseks. Selleks kasutage rasvaärastusainet ja sooja vett. Niiduki ettevalmistamine hoiustamiseks toimub järgnevas kirjeldatud viisil. Puhastage niiduk korralikult, eriti hoolikalt vajab puhastamist lõikeosa. Kui värvkate on kahjustatud, tehke vajalikud värviparandused, et ei tekiks roostet. 2 Kontrollige, kas niidukil pole kulunud, kahjustatud või rikkis osi; pingutage kruvisid ja mutreid, mis pole korralikult kinni. 3 Vahetage mootoris õli, kõrvaldage kasutatud õli vastavalt kehtestatud nõuetele. 4 Tühjendage bensiinipaak. Käivitage mootor ja laske töötada, kuni karburaator on kütusest tühjaks saanud. 5 Võtke ära süüteküünlad ja kallake igasse silindrisse umbes supilusikatäis mootoriõli. Keerake mootorit ringi ja laske õlil valguda laiali ning keerake süüteküünlad tagasi. 6 Määrige kõiki määrimisnipleid, liigendeid ja võlle. 7 Võtke ära aku. Puhastage aku, laadige täis ja pange jahedasse kohta seisma. 8 Hoidke niidukit puhtas ja kuivas kohas ja katke ta kinni, et ta oleks paremini kaitstud. Estonian 27

28 TEHNILISED ANDMED Mõõdud. märkus: Mootori näidatud võimsusklass on antud mootorimudeli järgi toodetud tüüpmootori keskmine netovõimsus (kindla pöörete arvu juures), mõõdetud vastavalt SAE standardile J349/ISO585. Masstoodangust tulnud mootoritel võib see väärtus pisut erineda. Seadmele paigaldatud mootori tegelik efektiivvõimsus oleneb töökiirusest, keskkonnatingimustest ja muudest teguritest. 2. märkus: Ümbritsevasse keskkonda leviva müra võimsus (L WA ), mõõdetud vastavalt EÜ direktiivile 2000/4/EÜ. 3. märkus: Helirõhutase standardi ISO 5395 järgi. Helirõhutaseme kohta toodud andmete statistiline dispersioon (standardhälve) on,0 db (A). 4. märkus: Vibratsioonitase standardi ISO 5395järgi. Vibratsioonitaseme kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 0,2 m/s 2 (roolirattal) ja 0,8 m/s 2 (istmel). 28 Estonian M25-85F M25-85FH Pikkus koos lõikeosaga, mm/jalga 2057 / 6, / 6,75 Laius koos lõikeosaga, mm/jalga 029 / 3, / 3,38 Kõrgus, cm/in 07 / / 42 Seade tühjade paakidega, kg/ib 90 / / 49 Telgede vaheline kaugus, mm/jalga 800/ /2.62 Rehvisuurus, ees 6*6-0 6*6-0 Rehvisuurus, taga 3*5-8 3*5-8 Tõsterõhk taga - ees, kpa / bar / PSI 80/0,8/,6 80/0,8/,6 Mootor Toode/mudel Briggs & Stratton / 325 Briggs & Stratton / 325 Mootori nimivõimsus, kw (vt märkus ) 6,5 6,5 Silindrimaht, cm 3 /cu.in 344/2 344/2 Mootori maksimaalsed pöörded, p/min 2900 ± ± 00 Kütus, väikseima oktaanarvuga pliivaba kütus Bensiinipaagi maht, l 3,3 3,3 Õli, klass SJ-CF SAE 5W/30 või SAE 0W/30 SAE 5W/30 või SAE 0W/30 Õlipaagi maht, liitrit/usqt,4/,5,4/,5 Käivitamine Elektriline käivitus Elektriline käivitus Elektrisüsteem Tüüp 2 V, miinusklemm maandatud 2 V, miinusklemm maandatud Aku 2 V, 8 Ah 2 V, 8 Ah Süüteküünlad Champion QC2YC Champion QC2YC Elektroodide vaheline kaugus, mm/tolli 0,75/0,030 0,75/0,030 Peakaitse Lapikkinnitusega 5 A kaitse. Lapikkinnitusega 5 A kaitse. Müraemissioon ja töölaius (vt. märkust 2) Müra võimsustase, dba Müra võimsustase, garanteeritud dba Lõike laius, cm/tolli 85/33,5 85/33,5 Müratase (vt. märkust 3) Mürarõhutase kasutaja kõrva juures, db (A) Vibratsioonitase (vt. märkust 4) Rooliratta vibratsioonitase, m/s 2 4,3 4,3 Vibratsioonitase paigas, m/s 2,3,3 Käigukast Toode Topec T7000 Tuff torq T36N Määre SAE 80W-90 SAE 0W/30 Edaspidikäikude arv 3 - Tagurpidikäikude arv - Kiirus edaspidi liikumisel, km/h ,5 Kiirus tagurpidi liikumisel, km/h ,5 Lõikeosa Tüüp Mulching Mulching Niitmiskõrgus, 5 astet, mm/tolli / -2 3/ / -2 3/4 Tera Tootenumber Lõiketera läbimõõt, mm/tolli 49 / 9,33 49 / 9,33

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

Taskuprinter KASUTUSJUHEND

Taskuprinter KASUTUSJUHEND Taskuprinter KASUTUSJUHEND Täname, et ostsite taskuprinteri Polaroid Mint. Käesoleva kasutusjuhendi eesmärk on anda teile juhiseid toote ohutuks kasutamiseks ja et see ei kujutaks endast kasutajale mingit

Rohkem

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1

Kuidas vahetada esimesi suspensiooni vedrusid autol VOLKSWAGEN TOURAN 1 Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage Volkswagen Touran 1 vedrud paarikaupa. 2 Pingutage seisupiduri hooba. 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte.

Rohkem

Manuals Generator

Manuals Generator Sooritage asendamine järgnevas järjekorras: 1 Vahetage vedrud paarikaupa. Pingutage seisupiduri hooba. 2 3 Asetage tõkiskingad tagumiste rataste taha. Lõdvendage ratta kinnituspolte. 4 5 Tõstke esimest

Rohkem

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt

MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt MINIPESUMASIN KASUTUSJUHEND XPM25 Täname teid selle toote ostmise eest. Villaste riiete väänamine on rangelt keelatud. Palun lugege juhendit hoolikalt enne seadme kasutamist ja hoidke see juhend alles.

Rohkem

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise

Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimise Kasutusjuhend Dragon Winch vintsile DWM, DWH, DWT seeria Sisukord Üldised ohutusnõuded... 3 Vintsimise ohutusnõuded... 3 Kasulik teada... 4 Vintsimisel on hea teada... 5 Vintsi hooldus... 6 Garantii...

Rohkem

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav

Caterpillar Inc. 100 NE Adams Street, Peoria, IL USA Meedianumber U9NE8460 Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastav Tegevusdokument Lisateave GRADE süsteemi komponentide nõuetele vastavuse teave 1 Sisukord lk Ohutusmärgid ja -sildid... 3 Ohutusteated... 4 Muud sildid... 5 Üldine ohuteave... 6 Edastamine... 6 Sissejuhatus...

Rohkem

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容)

遥控器使用说明书(ROHS) ALPA-CS349-R09D(E)-0301(内容) KASUTUSJUHEND SIIRDATAV KDITSIEER KAUGJUHTIMISPULDI KASUTUSJUHEND AM-5PR(N) Täname teid, et olete soetanud endale meie õhukonditsioneeri Palun lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit enne seadme kasutamist

Rohkem

est_002575_DM-FC indd

est_002575_DM-FC indd (Estonian) DM-FC0001-00 Edasimüüja juhend FC-M820 / FC-M825 SM-BB71 / SM-CR82 OLULINE MÄRKUS See edasimüüja juhend on mõeldud eelkõige professionaalsetele jalgrattamehaanikutele. Kasutajad, kes ei ole

Rohkem

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - TM70_SP-MG_kasutusjuhend.docx TM70 Touch-i kasutusjuhend Süsteemid: Magellan ja Spectra SP Põhiekraan Kuupäev/kellaaeg Välis-/sisetemperatuur Süsteemi olek Tsoonid Menüü Info OneScreen Monitoring SpotOn Locator Slaidiesitus Paanika-häire

Rohkem

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE

6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE 6 tsooniga keskus WFHC MASTER RF 868MHz & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC RF keskus & 4 või 6 tsooniga alaseade SLAVE RF 868MHz 3-6 EE 1. KASUTUSJUHEND 6 tsooniga WFHC

Rohkem

CG u&m SV150 /08-ET

CG u&m SV150 /08-ET ET 1 SISUKORD 1. Üldinfo... 1 2. Ohutusnõuded... 1 3. Komponendid ja juhtimisseadmed... 2 4. Mida tuleb teada... 3 5. Kasutamine... 4 6. Hooldus... 5 7. Rikked ja parandamine... 7 8. Tehnilised andmed...

Rohkem

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx

Microsoft Word - Bose_SoundLink_around-ear_Kasutusjuhend.docx Bose SoundLink Around- ear II Kõrvaklapid ETTEVAATUSABINÕUD Pikaajaline vali heli võib kahjustada Teie kõrvakuulmist. Vältige kõrvaklappide kasutamist autoga sõitmise ajal. Kõrvaklappide ohutuimaks kasutamiseks

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei DUŠINURK MILDA PAIGALDUSJUHEND 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc

Microsoft Word - Suure thermori pass2.doc PAIGALDAMINE KASUTAMINE HOOLDUS SUUREMAHULISED 500-3000 L VEEBOILERID Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus täiendavalt küttekehale on ka kesküttesüsteemiga

Rohkem

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei

PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage sei PAIGALDUSJUHEND DUŠINURK VESTA 1. Enne paigaldustööde alustamist veenduge, et elektrikaablid, veetorud vms ei jääks kruviaukude alla! 2. Puhastage seinad ja põrand enne dušinurga paigaldamist! 3. Kasutage

Rohkem

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc

Microsoft Word - MEG09_kayttoohje_EST.doc Enne seadme kasutamist loe tähelepanelikult läbi kasutusjuhend ning seadet kasutades järgi kõiki loetud juhiseid. Hoia kasutusjuhend hilisemaks vajaduseks alles. SOOJAPUHUR Kasutusjuhend Originaaljuhendi

Rohkem

Microsoft Word - XWS034.doc

Microsoft Word - XWS034.doc XWS034 ALUSEGA RULLVALTS PAIGALDUS- JA KASUTUSJUHEND Originaaljuhendi tõlge Selle kasutusjuhendi skeemid ei ole proportsionaalsed. Pideva arendustöö tõttu võib teie ostetud seade erineda joonisel kujutatust.

Rohkem

Ankrunaelapystol.indd

Ankrunaelapystol.indd ANKRUNAELAPÜSTOL Kasutusjuhend MC60-34 MC60-34 2009 by Senco Products, Inc. Senco Products, Inc. 8485 Broadwell Road Cincinnati, Ohio 45244 Questions? Comments? e-mail: toolprof@senco.com Visit our Website

Rohkem

P9_10 estonian.cdr

P9_10 estonian.cdr Registreerige oma toode ja saage abi kodulehelt www.philips.com/welcome P9/10 Eestikeelne kasutusjuhend 2 Ühendage P9 kõlar Bluetooth ühenduse kaudu oma Bluetooth seadmega, nagu näiteks ipadiga, iphone'iga,

Rohkem

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018

Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Välisahjuga kümblustünn Kasutus- ja hooldusjuhend Koriks-Fiiber OÜ 2018 Sisukord 1 Üldine informatsioon... 3 1.1 Sümbolid... 3 1.2 Mõisted... 4 1.3 Hoiatused... 4 1.4 Tootja informatsioon... 5 2 Kasutusala...

Rohkem

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ

VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõ VANASÕIDUKIKS TUNNUSTAMISE AKT Nr 62 Sõiduki olulised andmed Sõiduki mark Husqvarna Vanasõiduki klass Mudel ja modifikatsioon 282E Silverpil Värvus hõbehall Tehasetähis (VINkood) Valmistajamaa Rootsi Esmane

Rohkem

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0

DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI GOGGLES Kiirjuhend V1.0 DJI Goggles DJI Goggles on mugavad prillid, mis on disainitud mugavaks FPV lendamiseks DJI toodetega. Nad loovad ultra-kõrge kvaliteediga pildi, minimaalse viivitusega pikamaa

Rohkem

FLORY

FLORY FLORY MASAAŽI- KABIINI FSR60470 PAIGALDUSJUHEND 1 2 3 Taustvalgustus Juhtpaneel Segisti Düüs Jalamassaaž Düüs Lamp Ventilaator Laedušš Kõlar 4 1. Ettevalmistused paigaldamiseks a. Enne massaažikabiini

Rohkem

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116

Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Õmblusmasin Kasutusjuhend 3116 Poolimine Kinnitage niidirull ja niidirulli fi ksaator niidirullihoidikule (1). Väiksema niidirulli korral kinnitage niidirulli otsa väike niidirulli fi ksaator (2). Lükake

Rohkem

BOOK

BOOK 1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND HEKILÕIKUR HCA-2620ES-HD HOIATUS! LUGEGE JUHEND HOOLIKALT LÄBI JA PIDAGE KINNI OHUTU KASUTAMISE REEGLITEST. SELLE EIRAMINE VÕIB PÕHJUSTADA RASKEID

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

OM, GT2124, GT 2124,

OM, GT2124, GT 2124, TÄHENDUSED (MIS ON MIS?) Kütusepaak Käepide Kasutusjuhend Vars SISSE/VÄLJA lüliti Õhuklapi hoob Starteri käepide Gaasihoob Käepideme reguleerimiskoht Kaitsekate Summuti Lõikepea Mutrivõti Bensiinipumba

Rohkem

Ace primax Kasutusjuhend

Ace primax Kasutusjuhend Ace primax Kasutusjuhend Sisu Tere tulemast! 4 Teie kuuldeaparaadid 5 Aparaadi tüüp 5 Kuuldeaparaatide tundmaõppimine 5 Osad ja nimetused 6 Juhtelemendid 8 Sätted 9 Patareid 10 Aku suurus ja käsitsemisnõuanded

Rohkem

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style

JABRA STYLE Kasutusjuhend jabra.com/style Kasutusjuhend jabra.com/style SISUKORD 1. TERE TULEMAST... 3 2. PEAKOMPLEKT... 4 3. KANDMINE... 5 3.1 KUULARIKATETE VAHETAMINE 4. AKU LAADIMINE... 6 5. ÜHENDAMINE... 7 5.1 BLUETOOTH SEADMEGA ÜHENDAMINE

Rohkem

Mirage_de.book

Mirage_de.book Roya-6500- A5 3..03 Aknapuhastaja Kasutusjuhend 7 8 9 * 3 4 5 6 6 5 4 3 9 9 0 7 8 9 6 * 3 4 7 * 8 * 9 * 5 0 * lisaseade Ülevaade Täname! Meil on hea meel, et valisite välja meie toote! Loodame, et naudite

Rohkem

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS

SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS SINU UKS DIGITAALSESSE MAAILMA Ruuter Zyxel LTE3302 JUHEND INTERNETI ÜHENDAMISEKS OLULINE TEAVE: LOE ENNE RUUTERI ÜHENDAMIST! Ruuter on sinu uks digitaalsesse maailma. Siit saavad alguse kõik Telia teenused

Rohkem

HECHT 52 BENSIINIMOOTORIGA PINNASEPUUR HPG CTA520C Bensiinimootoriga maapuur KASUTUSJUHEND aias kasutamiseks

HECHT 52 BENSIINIMOOTORIGA PINNASEPUUR HPG CTA520C Bensiinimootoriga maapuur KASUTUSJUHEND aias kasutamiseks HECHT 52 BENSIINIMOOTORIGA PINNASEPUUR HPG CTA520C Bensiinimootoriga maapuur KASUTUSJUHEND Käesolev kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni seoses pinnasepuuri ohutuse, kokku monteerimise, kasutamise,

Rohkem

A9RE06B.tmp

A9RE06B.tmp Head Quarter accelerate the future Õlivabad kolbkompressorid Nüüd ka 100%-se koormatavusega www.gentilincompressors.com Professionaalsed õlivabad kompressorid RUUMI KOKKUHOID Algselt väljavenitatud vertikaalne

Rohkem

VRB 2, VRB 3

VRB 2, VRB 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 6) VR - tee ventiil, sise- ja väliskeere 3-tee ventiil, sise- ja väliskeere Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehaaniline snepperühendus täiturmootoriga

Rohkem

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1

Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 Väärtusta oma vabadust. Eesti Yale Seifide Kasutusjuhend Mudelid: YSB/200/EB1 YSB/250/EB1 YSB/400/EB1 YLB/200/EB1 YSM/250/EG1 YSM/400/EG1 YSM/520/EG1 YLM/200/EG1 Soovitame selle kasutusjuhendi alles hoida.

Rohkem

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal

HD 13/12-4 ST Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaal Ruumisäästlikud, statsionaarsed kõrgsurvepesurid Kärcherilt, millel on kuni 6 varustuspunkti, mida saab vastavalt vajadusele individuaalselt konfigureerida, ning mis on äärmiselt kulumiskindlad. 1 2 3

Rohkem

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx

Microsoft Word - HEOS 1 kasutusjuhend EST.docx HEOS 1 Seadistamise kiirjuhend http://www.denon.ee/?op=body&id=169 http://www.tophifi.ee/ https://www.facebook.com/tophifi.ee ENNE, KUI ALUSTATE Veenduge, et kõik alljärgnev on töökorras: 1. SAMM: LAHTIPAKKIMINE

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend

G TECTA 4G mitme gaasi detektor EE Lühijuhend G TECTA 4G mitme gaasi detektor Lühijuhend 2 Sisukord Ohutus- ning ettevaatusabinõud 2 Karbi sisu 3 Toote ülevaade 3 Toote omadused 3 Akude kontrollimine 4 Sisselülitamine 4 G-TECTA 4G käivitusprotsess

Rohkem

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko

Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad ko Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) VRG 2 2-tee ventiil, väliskeermega VRG 3 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Ventiilid on kasutatavad koos AMV(E) 335, AMV(E) 435 ja AMV(E) 438 SU täiturmootoritega.

Rohkem

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017

BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 BIOPUHASTI M-BOŠ BOX KASUTUS- JA PAIGALDUSJUHEND 2017 Biopuhasti tööprotsessi kirjeldus M-Bos biopuhastit kasutatakse puhastamaks reovett eramajades, koolides, hotellides ja teistes reovee puhastamist

Rohkem

Control no:

Control no: Smart Access Driftsprocedure A. Eeltingimused... 2 1. Nutitelefoni ühilduvus... 2 2. Kaabli valik... 2 a. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 4/4S)... 2 b. Apple devices (Apple'i seadmed) (iphone 5/5c/5s)...

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx

Microsoft Word - MEG80_kayttohje_FI_SE_EN (1)_est.docx Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige kõiki kirjeldatud juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks kasutamiseks alles. 30 t HÜDRAULILINE PRESS Kasutusjuhend Originaaljuhendi tõlge

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Microsoft Word - Muruniiduk HECHT 548SWE_EST .docx

Microsoft Word - Muruniiduk HECHT 548SWE_EST .docx 548 SW / 548 SWE JUHEND MURUNIIDUKI KASUTAMISEKS Õnnitleme meie kaubamärgi HECHT toote ostmise puhul. Enne seadme esmakordset kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit! See kasutusjuhend sisaldab

Rohkem

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET

DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk ET DELTA kihtplastikuga kaetud kasvuhoone 2,2 м 2,5 м 2,2 м Tehniline leht lk. 2-5 Paigaldusjuhend lk. 6-20 ET TEHNILINE LEHT/KASVUHOONE «DELTA»! Kasvuhoone paigaldamisel ja kasutamisel pidage rangelt kinni

Rohkem

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis

Microsoft Word - Waterpik LT instrukcija ESRT galutinis Waterpik Ultra Dental Water Jet www.waterpik.lt ÕNNITLUS Õnnitleme! Valides Waterpik UltraDental Water Jet, liigute õiges suunas Teie igemed hakkavad olema tervemad ja naeratus kaunim! Kliiniliselt testitud

Rohkem

NR-2.CDR

NR-2.CDR 2. Sõidutee on koht, kus sõidavad sõidukid. Jalakäija jaoks on kõnnitee. Kõnnitee paikneb tavaliselt mõlemal pool sõiduteed. Kõige ohutum on sõiduteed ületada seal, kus on jalakäijate tunnel, valgusfoor

Rohkem

Suira käitlemine

Suira käitlemine Teabepäeva korraldamist toetab Euroopa Liit Eesti mesindusprogrammi 2017-2019 kaudu Suira käitlemine Tarmo Teetlok Tallinn 14.11.2017 Mis on suir? Suir on mesilaste poolt ümbertöötatud õietolm. Suira valmistamiseks

Rohkem

28 29

28 29 28 29 CARGO TIPPER KÕRGE VÕIMEKUS MADAL RASKUSKESE Iga BJT haagis on konstrueeritud ühte eesmärki silmas pidades - pakkuda teile parimat. Haagised on valmistatud vastavalt klientide tagasisidele, lähtudes

Rohkem

VRG 2, VRG 3

VRG 2, VRG 3 Tehniline andmeleht Sadulventiilid (PN 16) 2-tee ventiil, väliskeermega 3-tee ventiil, väliskeermega Kirjeldus Omadused Mullikindel konstruktsioon Mehhaaniline snepperühendus täiturmootoriga MV(E) 335,

Rohkem

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V)

KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) KIIRJUHEND Lugege kiirjuhend enne seadme kasutamist hoolikalt läbi. Kõik tärniga (*) märgitud juhised kehtivad WLAN + 3G mudelitele (Lenovo B6000-H(V) / Lenovo B8000-H). Tehnilised andmed Mudeli nimetus

Rohkem

Pimeda ajal sõitmine

Pimeda ajal sõitmine Sõidueksamitel tehtud vead www.mnt.ee 1 Vasakpöörde sooritamine Sõiduteel paiknemine. Enne vasak- või tagasipööret peab juht aegsasti suunduma sõidutee pärisuunavööndi vasaku ääre lähedale või selle pöörde

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc

Microsoft Word - Raudhobu eestikeelne tootekataloog.doc RAUDHOBU Produktinformation Tootekataloog 2008 Utgåva 1 Nr. 2 2008 1 IH 2055 Std. 5,5 Hj. Art. Nr. 968 74 35-5,5 hj võimsusega Honda 4 takti mootor. Juhtimine käepidemelt käepidemel gaas ja pidur. Edasi

Rohkem

5/8/ Dacia SANDERO Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI

5/8/ Dacia SANDERO Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI 02.04.2019 VARUSTUSTASE MUDELI KOOD KERE MOOTOR KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) ACCESS SA2-AC75GEC Luukpära Sce 75 Bensiin 54/73 manuaal 7 490 AMBIANCE SA2-AM75GEC

Rohkem

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta

P-PIPE Basic universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 ta universaalne survetihend Üks kõigile rakendustele. Eelistest lühidalt nüüd saadaval nitriilkummist (NBR) ja roostevabast terasest S316 tavaliselt lahtikäiv visuaalne pöördemomendi kontrollimine universaalselt

Rohkem

BOOK

BOOK 1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND KETTSAAG HOIATUS! Lugege juhised hoolikalt läbi ja järgige ohutu kasutamise reegleid. Selle eiramine võib põhjustada raskeid vigastusi. Sissejuhatus

Rohkem

Dacia SANDERO STEPWAY Hinnad ja varustused SANDERO STEPWAY HINNAKIRI VARUSTUSTASE MUDELI KOOD MOOTOR KERE KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR)

Dacia SANDERO STEPWAY Hinnad ja varustused SANDERO STEPWAY HINNAKIRI VARUSTUSTASE MUDELI KOOD MOOTOR KERE KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) Hinnad ja varustused SANDERO HINNAKIRI 02.04.2019 VARUSTUSTASE MUDELI KOOD MOOTOR KERE KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) SA2-SL90GEC TCe 90 Luukpära Bensiin 66/90 manuaal 10 890 SA2-SL90GIEC TCe 90 LPG

Rohkem

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET

Microsoft Word - EasyFit Touch_ET EasyFit Touch aktiivsusmonitor kasutusjuhend Puuteekraaniga aktiivsusmonitor - randmevõru Funktsioonid Kellaaeg Sammulugemine Läbitud vahemaa Kalorid Äratuskell Unejälgimise režiim Märguanne liikumiseks

Rohkem

BOOK

BOOK 1Esikaas EESTI (Algupärase juhendi tõlge) KASUTUSJUHEND KETTSAAG HOIATUS! Lugege juhised hoolikalt läbi ja järgige ohutu kasutamise reegleid. Vastupidine tegevus võib põhjustada raskeid vigastusi. Sissejuhatus

Rohkem

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp

Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Juhend nutiterminali seadistamiseks ja kaardimaksete vastuvõtmiseks Ingenico Link/2500 ja icmp Terminali seadistamine Lülita telefonis või tahvelarvutis (edaspidi telefonis) sisse Bluetooth. (1) 1 1 Mudel

Rohkem

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers)

Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) Pintsli otsade juurde tegemine Esiteks Looge pilt suurusega 64x64 ja tema taustaks olgu läbipaistev kiht (Transparent). Teiseks Minge kihtide (Layers) aknasse ja looge kaks läbipaistvat kihti juurde. Pange

Rohkem

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31

KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M KERTTU 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 KAARKASVUHOONE POLÜKARBONAADIGA 3X4M "KERTTU" 2,1m 3,0m min 4m Tehniline pass lk 2-9 Koostejuhend lk 10-31 TEHNILINE PASS/KASVUHOONE KERTTU! Kasvuhoone KERTTU kokkupanekul ja kasutamisel tuleb rangelt

Rohkem

Document number:

Document number: WNR Kiirpaigaldusjuhend Lisateavet, juhised ja uuendused saab leida internetist aadressil http://www.a-link.com Kiirpaigaldusjuhend Komplekt sisaldab: - WNR repiiter - Paigaldusjuhend Ühendused / Ports:

Rohkem

OM, 325 HDA55 X-series, 325 HE3 X-series, 325 HE4 X-series,

OM, 325 HDA55 X-series, 325 HE3 X-series, 325 HE4 X-series, 325HDA55, X-SEERIA 325HE3, X-SEERIA 325HE4, X-SEERIA Kasutamisõpetus Loe kasutamisõpetus põhjalikult läbi, nii et saad kõikidest eeskirjadest korralikult aru, enne kui asud hekilõikurit kasutama. Sümbolid

Rohkem

ins_selftec_est_1104_CC.cdr

ins_selftec_est_1104_CC.cdr E ELEKTRA SelfTec külmumisvastane süsteem ELEKTRA isereguleeruvad küttekaablid: kaablitel on Poola Elektriinseneride Ühingu B-ohutuskategooria märgistus kaablid toodetakse vastavalt ISO 9001 kvaliteedikinnituse

Rohkem

KASUTUSJUHEND

KASUTUSJUHEND KASUTUSJUHEND Sissejuhatus Kui valvesüsteem on valvessepanekuks valmis ning puuduvad rikke- ning häireteated, kuvatakse sõrmistiku displeil kellaaeg, kuupäev ning tekst Enter Your Code sisestage kood Peale

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

OM, McCulloch, MAC738, MAC740, MAC742, , , , , , , , ,Chain Saw, EE

OM, McCulloch, MAC738, MAC740, MAC742, , , , , , , , ,Chain Saw, EE EE KASUTUSJUHEND TÄHTIS INFO: Enne seadme kasutamist lugege need juhised palun tähelepanelikult läbi. Hoidke need juhised tuleviku tarbeks alles. LT LV INSTRUKCIJŲ VADOVAS SVARBI INFORMACIJA: prieš naudodamiesi

Rohkem

OM, B2126, BV2126,

OM, B2126, BV2126, Käsitsemisõpetus Naudojimosi instrukcijos Lietošanas pamācība EE (2-21) LT (22-41) LV (43-61) Loe käsitsemisõpetus põhjalikult läbi, et kõik eeskirjad oleksid täiesti arusaadavad, enne kui seadet kasutama

Rohkem

OM, 226 HD60 S, 226 HD75 S,

OM, 226 HD60 S, 226 HD75 S, Lugege see kasutusjuhend enne meie toodete kasutamist hoolikalt läbi ja tehke seadme õige kasutamine endale selgeks. KEHTIVAD SEERIANUMBRID: 81200101 ja suuremad Kasutusjuhend 226HD60S 226HD75S 115 14

Rohkem

E-arvete juhend

E-arvete juhend E- arvete seadistamine ja saatmine Omniva kaudu Standard Books 7.2 põhjal Mai 2015 Sisukord Sissejuhatus... 3 Seadistamine... 3 Registreerimine... 4 E- arve konto... 5 Vastuvõtu eelistus... 5 Valik E-

Rohkem

Ülaveeris

Ülaveeris SÕIDUKI PILDISTAMISE JUHEND Sõiduki pildistamisel tuleb järgida allpool esitatud nõudeid. Nõutavate fotode näidised on juhendis. 1. Üldnõuded 1.1. Peale sõiduki tuleb fotol jäädvustada ka fotode saatmise

Rohkem

M366.book

M366.book M6 Kasutusjuhend Roya-9 A4 07..0 Ohutusjuhised. Juhendi kirjeldus Tutvuge enne seadme kasutamist hoolikalt kasutusjuhendiga Hoidke kasutusjuhendit käepärases kohas. Seadme müümisel või edasi andmisel andke

Rohkem

1550_12_D6_EN_ET--T903_T1003 koos

1550_12_D6_EN_ET--T903_T1003 koos TYM TRAKTORITE KASUTUSJUHEND (T1003/T903/T803) #604-9, Namsan-dong, Changwon-city, Kyungnam, Korea TEL:82-55-279-4379, FAX:82-55-279-4447 www.tym.co.kr PERKINS FÖDERAAALNE JA KALIFORNIA EMISSIOONISÜSTEEMI

Rohkem

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste

MAHUTITE HINNAKIRI 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütuste 2STORE TRANSPORDIMAHUTID (mahutitel on ADR luba ja CE sertifikaat) 01-FUEL 01-FUEL12 02-POWER 2STORE 420L HDPE mahuti diiselkütustele ja õlidele mis on mõeldud masinatele ja agregaatidele millel on oma

Rohkem

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier

Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier Mida räägivad logid programmeerimisülesande lahendamise kohta? Heidi Meier 09.02.2019 Miks on ülesannete lahendamise käigu kohta info kogumine oluline? Üha rohkem erinevas eas inimesi õpib programmeerimist.

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB

RVT_ DC-Arctic, 1, en_GB Kasutusjuhend RVT 64 DC, RVT 354 DC, RVT 54 DC, RVT 684 DC Kasutusjuhend Üldteave Siseseadet saab hõlpsalt kasutada infrapunakaugjuhtimispuldiga. Siseseade annab õigest andmeedastusest teada helisignaaliga.

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

HCB_hinnakiri2018_kodukale

HCB_hinnakiri2018_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.01.2018 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 73 87 75 89 C 12/15 77 92 79 94 C 16/20 79 94 81 96 C 20/25 82 98 84 100

Rohkem

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist

Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist www.klauke.com Technology Esimene PowerSense tehnoloogiaga elektromehaaniline tööriist Ajad muutuvad. Kompaktne ja maksimaalselt tõhus Kõikjal kus vaja kiiret, kergekaalulist ja effektiivset tööriista

Rohkem

W A_ENv06.indd

W A_ENv06.indd 6,9L Tõsteteva kausiga mikser Kasutusjuhend M o d e l 5 K S M 7 5 8 0X 1 OLULISED ETTEVAATUSABINÕUD Elektriliste seadmete kasutamisel tuleb järgida järgmisi elementaarseid ohutusnõudeid: 1. Lugege läbi

Rohkem

HCB_hinnakiri2017_kodukale

HCB_hinnakiri2017_kodukale Betooni baashinnakiri Hinnakiri kehtib alates 01.04.2016 Töödeldavus S3 Töödeldavus S4 / m 3 /m 3 km-ga / m 3 /m 3 km-ga C 8/10 69 83 71 85 C 12/15 73 88 75 90 C 16/20 75 90 77 92 C 20/25 78 94 80 96 C

Rohkem

Puitpõrandad

Puitpõrandad Vanajamaja koostöös Muinsuskaitseametiga Puitpõrandad Andres Uus ja Jan Varet Mooste 9 mai 2014 Puitpõrandad Talumajade põrandad toetuvad tihti otse kividele, liivale, kruusale. Vahed on täidetud kuiva

Rohkem

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE

Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE Devilink PR Pistikuga relee Paigaldusjuhend EE devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Kasutamine Devilink PR Devilink PR (Pistikuga relee) on seade kütteseadmete või muude elektriseadmete sisse/välja lülitamiseks

Rohkem

5/8/ Dacia LOGAN Hinnad ja varustused LOGAN HINNAKIRI VARUST

5/8/ Dacia LOGAN Hinnad ja varustused LOGAN HINNAKIRI VARUST Hinnad ja varustused LOGAN HINNAKIRI 02.04.2019 VARUSTUSTASE MUDELI KOOD KERE MOOTOR KÜTUS KW/HJ KÄIGUKAST HIND (EUR) ACCESS LO2-AC75GEC Sedaan SCe 75 Bensiin 54 (73) / 6 300 manuaal 7 290 AMBIANCE LO2-AM75GEC

Rohkem

Microsoft Word - EHR.docx

Microsoft Word - EHR.docx earvekeskus E-ARVE TELLIMUSTE JUHEND 1 Sisukord E-arvete tellimused... 3 Klientide tellimused... 3 E-arve tellimuse lisamine... 3 E-arve tellimuse muutmine... 9 Minu tellimused... 10 Minu tellimuse sisestamine...

Rohkem

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend

Programmi AnimatorDV Simple+ lühike kasutajajuhend Programmi AnimatorDV Simple+ esmane kasutusjuhend Programm AnimatorDV Simple+ on mõeldud animatsioonide loomiseks. Tegemist on tasuta tarkvaraga, mis töötab videoseadmetega (videokaamera, veebikaamera).

Rohkem

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega \374lesanded)

(10. kl. I kursus, Teisendamine, kiirusega, kesk.kiirusega  \374lesanded) TEISENDAMINE Koostanud: Janno Puks 1. Massiühikute teisendamine Eesmärk: vajalik osata teisendada tonne, kilogramme, gramme ja milligramme. Teisenda antud massiühikud etteantud ühikusse: a) 0,25 t = kg

Rohkem

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc

Microsoft Word - Platin mahuti paigaldusjuhend.doc Mahuti PLATIN paigaldusjuhend Puhastid OÜ www.puhastid.ee +37253225822 1. Üldinformatsioon 1.1 Turvalisus Kogu töö käigus tuleb järgida BGV C22 kooskõlas olevaid asjakohaseid õnnetusjuhtumite vältimise

Rohkem

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa

Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööa Hoia oma arvuti turvaline ja kiire 1.Leia start nupust alustades Juhtpaneel 2.Juhtpaneeli aadressiribalt leia Kõik juhtpaneeli üksused 3.Avanenud tööaknas leia Windows Update 4.Lase arvutil kontrollida

Rohkem