\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "\376\377\000T\000e\000r\000a\000t\000u\000r\000g\000 \000I\000V\000 \000k\000v\0001\0005\000.\000p\0006\0005"

Väljavõte

1 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg nr.4 kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad EL-s 9 Naaberriikide teraviljaturg 10 Väljaandja: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda J.Vilmsi 53G, Tallinn Tel , Faks e-l: info@epkk.ee, Teraviljatoodete tootmisest Eestis Tuhat tonni 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 Jaan. Veebr. Jahu tootmine Eestis Märts Aprill Mai Juuni Suuremad jahutootjad Eestis tootsid Statistikaameti andmetel toidujahu. aasta neljandas kvartalis tonni. Jahu toodang vähenes 12 kuuga 4,7% ehk 1200 tonni ja kasvas kvartaliga 5,3% ehk 1100 tonni. Kõige suurem oli jahutoodang tänavu embris tonni. Aastane jahutoodang oli tänavu tonni, mida on 7,6% ehk 8200 tonni vähem kui mullu. 7, Juuli Aug. Sept. Leiva- ja saiatoodete tootmine Eestis ,5 5,5 4,5 3,5 2,5 Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Tuhat tonni Juuli Aug. Sept. Suuremad leivatööstused Eestis tootsid. aasta neljandas kvartalis tonni leiva- ja saiatooteid. Pagaritoodete kogus kahanes 12 kuuga 4,4% ehk 900 tonni ning kasvas kvartaliga 1,0% ehk 200 tonni. Kõige rohkem toodeti Eestis leiva- ja saiatooteid s tonni. Aasta jooksul toodeti tonni pagaritooteid, mida on 5,3% ehk 4200 tonni vähem kui mullu samal perioodil

2 Tuhat tonni 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 Kondiitritoodete tootmine Eestis Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept Jahust valmistatud kondiitritooteid toodeti. aasta neljandas kvartalis 1500 tonni, mida on 300 tonni ehk 25% enam, kui eelmise aasta samal perioodil. Eelmise kvartaliga võrrelduna kasvas toodang samuti 300 tonni võrra ehk 25,0%. Enim toodeti kondiitritooteid võrdselt 600 tonni aasta lõpus, aasta esimese kvartali kuudes seevastu 300 tonni. Aasta jooksul kokku on võrreldes eelmise aastaga kondiitritoodete valmistamine kasvanud 2,05% ehk samuti 800 tonni.. aastal toodeti Eestis 4700 tonni kondiitritooteid, mis on juba mitu aastat kasvanud. Enim toodeti kondiitritooteid detsembris 600 tonni. Tuhat dal Viina ja likööri-viinatoodete tootmine Eestis Jaan. Veebr. Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Viina- ja likööritoodete maht on aasta neljandas kvartalis traditsiooniliselt kõrge. Taas on viina- ja likööritoodete tootmises märgata olulist tõusu.. aasta neljandas kvartalis toodeti viina- ja likööritooteid dal, samas 2014.a. viimase kvartalis koguni dal. Tootmine vähenes eelmise aasta sama perioodiga võrrelduna 4,8% ehk dal kasvades kvartaliga 5,8% ehk dal. Kuude lõikes toodeti kõige enam viina- ja likööritooteid detsembris dal. Aasta jooksul toodeti Eestis kokku dal viina- ja likööritooteid, mis tähendab eelmise aastaga võrreldes dal ehk 13,9% langust Tuhat dal Jaan. Veebr. Õlle tootmine Eestis Märts Aprill Mai Juuni Juuli Aug. Sept. Eestis toodeti õlut. aasta neljandas kvartalis dal, mida on 3,7% ehk dal vähem kui mullu samal perioodil. Kvartaliga langes õlle tootmine 5,5% ehk dal. Aasta lõikes oli õlletoodang suurim s dal. Tavaliselt ongi enim õlut toodetud s. Kvartali edukaim kuu oli oktoober, siis villiti õlut dal. Selle aasta jooksul toodeti Eestis kokku dal õlut, mis teeb aastaseks languseks 11,1% ehk dal. Kui eelmise aasta toodang oli läbi aegade suurim, siis tänavune aasta näitab stabiliseerumise märke. Teravilja, õlikultuuride ja nende toodete ekspordist ja impordist. aasta jaanuarist detsembrini Eesti põllumajandussaaduste kogueksport oli. aastal 1064,20 mln Eurot, olles 157,6 mln Eurot ehk 12,9% väiksem kui aasta samal perioodil. Põllumajandussaaduste osatähtsus Eesti koguekspordist oli. aasta seisuga 9,15%, mis vähenes aastaga 0,95%. Põllumajandussaaduste koguimport oli. aastal 1273,00 miljonit Eurot, mis oli 9,73% koguimpordist, olles 14,0% ehk 203,5 mln EUR aasta sama perioodi põllumajandussaaduste sisseveost väiksem. Põllumajandussaaduste osakaal Eesti koguimpordist oli aasta seisuga 10,1%. 2

3 Põllumajandussaaduste väliskaubanduse puudujääk oli. aastal 208,8 miljonit Eurot, mis eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kasvas 15,7%-lt 19,0%-le ehk 48,9 miljonit Eurot. Olulisemad Eesti. aasta eksportpartnerid olid Euroopa Liidu riikidest Soome (19,78%), Läti (14,95%) ja Leedu (11,81%) ning kolmandatest riikidest Venemaa (9,75%), Ukraina (1,53%) ja Norra (1,47%). Euroopa Liidu liikmesriikide osatähtsus Eesti põllumajandussaaduste ekspordis oli tänavu lõpuks 68,8%, mis vähenes aastaga 4,0%. Kõige enam imporditi põllumajandussaadusi. aastal Euroopa Liidu riikidest Lätist (15,88%), Leedust (14,0%) ja Soomest (11,5%), Poolast (7,9%), Saksamaalt (7,7%). Kolmandatest riikidest Venemaalt (1,1%), Ukraina (0,6%), teiste riikide osa on väike. Euroopa Liidu liikmesriikide osa impordis oli. aasta detsembri seisuga 88,8%, kahanedes 12 kuuga 4,3%. Nisu. aastal veeti Eestisse 40647,83 tonni nisu, 94,98% Lätist, 2,74% Leedust ja 2,27% Soomest. Aastaga kasvas import 37284,33 tonni aasta detsembri seisuga oli nisu Eestist välja veetud ,20 tonni, mida on ,17 t ehk 82,5% rohkem kui mullu. Peamisteks eksportpartneriteks olid Alzheeria (42,26%), Leedu (10,42%), Hispaania (8,40%) ja Saksamaa (6,69%) aastal veeti samal perioodil Eestist välja ,03 tonni nisu. tonni Nisu import Eestisse ,60 ember ember ember ember ember ember ember ember. aastal nisu keskmiseks importhinnaks kujunes 167,68, mis 12 kuuga on odavnenud 21,8% ehk 46,65. Nisu keskmine eksporthind oli. aastal 172,31, mis 12 kuuga on odavnenud 0,9% ehk 1, ,00 2 Nisu impordi- ja k ok k uostuhinnad Eestis ,96 Tänavu detsembris oli nisu keskmine kokkuostuhind Eestis 153,61, mis on 8,4% ehk 14,07 odavam sama perioodi nisu importhinnast ja 10,9% ehk 18,70 eksporthinnast kallim. Nisu püülijahu imporditi. aastal 8526,94 tonni. 12 kuuga vähenes sissevedu Eestisse 48,3% ehk 7955,20 tonni. Varem mängis olulist rolli nisujahu sisseveos Läti, alates. aastast Soome, kust toodi 56,04% (4778,2 t) kogu impordist, järgnes Läti 34,89% (2975,1 t), teiste osakaal oli tühine aastal veeti Eestisse 16482,14 tonni nisu püülijahu..a. veeti Eestist välja 22213,05 tonni nisujahu, mis on 6,1% ehk 1274,45 tonni rohkem kui 12 kuud tagasi. tonni ,61 ember ember Kokkuostuhind Impordihind Nisujahu import Eestisse a. 650,31 3

4 400,00 350,00 300,00 250,00 tonnid , ,00 50,00 tonnid Nisujahu impordihinnad a ,28 Rukki import Eestisse a. 28, Rukki impordi- ja kokkuostuhinnad a. 116,90 115,35 jaan-11 0 Impordihind Kokkuostuhind Odra import Eestisse a. I kv. 05 II I kv. 06 II I kv. 07 II I kv 08 II I kv 09 II I kv 10 II I kv 11 II I kv 12 II I kv 13 II I kv 14 II I kv 15 II Nisujahu keskmine importhind oli. aastal 317,46, mis on 1,2% ehk 3,79 odavam kui 12 kuud tagasi a. oli keskmine impordihind 321,25. Nisujahu keskmine eksporthind oli. aastal 308,35, mis odavnes 12 kuuga 7,5% ehk 25, aasta eksporthind oli 333,51. Peamised ekspordi sihtriigid olid Läti 42,99% ning Soome 37,66% ning kuhu läks valdav osa eksporditud nisujahust, teiste riikide osakaal nisujahu ekpordist oli marginaalne. Rukis Rukist veeti. aastal Eestisse 11755,17 tonni, mida on 46,4% ehk 10185,91 t vähem kui mullu. Viimasel kümnendil on peamiseks importööriks olnud Läti, kust. aastal imporditi 11146,82 t (94,82%). Aastaid teisel kohal püsinud Leedu osa on kahanenud 83,66 tonnile (0,71%), Soome on 8,97 tonniga (0,08%) kolmas. Kõigi ülejäänud riikide osakaal on niivõrd kokku kuivanud, et ei vääri märkimist. Varem teisel kohal olnud Venemaa on pildilt sootuks kadunud. Rukki keskmine kokkuostuhind oli. aastal 115,62, mis langes aastaga 3,44 ehk 2,9%. Kokkuostu hind oli importhinnast, mis oli 165,64 50,02 ehk 30,2% odavam ja eksporthinnast, mis oli 150,32 34,70 EUR ehk 23,1% odavam.eestist eksporditi. aastal ,40 tonni rukist, mida on 84,2% ehk 780,37 tonni rohkem kui 12 kuud tagasi. Mullu veeti aasta lõpu seisuga Eestist välja 9270,3 tonni rukist. Peamiseks ekspordi sihtriigiks oli Saksamaa, kuhu läks 9428,85 t ehk 55,23% eksporditud rukkist. Oder Otra imporditi. aastal 7399, ,19 tonni keskmise hinnaga 186,51. Võrreldes 12 kuu taguse perioodiga on odra sissevedu Eestisse vähenenud 5,6 korda ehk 34219,65 t ja importhind tõusnud 20,0% ehk 31,11. Odra eksport kasvas aastaga 48604,48 tonni moodustades ,24 tonni. Eskporditud odra keskmise hind oli 163,28., aastaga kasvas eksporthind 7,58 ehk 4,9%. Peamiseks sihtriigiks oli Saudi-Araabia (148618,17 t ehk 52,01%).

5 Rapsi- ja rüpsiseemned Rapsi- ja rüpsiseemneid imporditi Eestisse. aastal 18080,25 tonni keskmise hinnaga 447,59. Imporditud toodangust 68,1% toodi Lätist ja 13,1% Leedust. Rapsi sissevedu Eestisse on aastaga vähenenud 11,0% ehk 22246,64 tonni ja importhind kallinenud 2,5% ehk 11,01.. aastal veeti Eestist välja 38762,94 tonni rapsi- ja rüpsiseemneid keskmise hinnaga 387,22. Mullu eksporditi Eestist samal perioodil rapsi- ja rüpsiseemneid 55602,34 tonni keskmise hinnaga 368,65. Rapsi kokkuostuhinnad Eestis ( km-ta, kokkuostjate aritmeetiline keskmine hind kuu lõpus) kv 15 keskm. hind Oktoober November Detsember kv 15 keskm. hind Muutus kvartalis % 5 Muutus aastas % Keskmine 369,55 372,71 361,44 375,48 369,88 0,1 16,0 Allikas: TNS EMOR Eksport - Import Teravilja, õlikultuuride ja nendest toodete eksport ja import a., tonnides Kood Kaubagrupp EKSPORT IMPORT Kaunviljad 24,71 4,41 41,71 82, Nisu, meslin , , , , Rukis 9 270, , , , Oder , , , , Kaer , , , , Mais 891,23 169, , , Riis 297,06 223, , , Tatar, hirss 1 020,00 884, , , Nisujahu , , , , Jahu muust terav , ,65 162,17 947, Tangud, lihtjahu 303,64 65, , , Kruubid, helbed , , , , Jahu, helbed kartulist 83,00 64,93 643,99 622, Jahu kaunviljadest 0,14 12,79 22,68 41, Linnased 1 204, , , , Tärklis 158,67 139, , , Nisuvalk 22,72 6,64 509,80 613, Sojauba 671,26 26, ,73 31, Maapähkel 23,14 53,91 636,48 779, Linaseemned 23,56 1,31 550,85 568, Rapsiseemned , , , , Päevalilleseemned 960, , , , Muud õliseemned 41,75 44,35 308,98 422, Jahu õliseemnetest 3,34 109,06 10,35 664, Seemned külviks 875,85 185,75 915,80 757, Humala käbid 0,61 0,42 11,31 11, Sojaõli 889,73 735,11 829, , Maapähkliõli 1,52 0,00 7,43 3, Oliivõli 67,38 59,55 770,38 689, Muud oliivõlid 179,19 186,38 256,37 166, Palmiõli 259,02 0,04 593,45 443, Päevalilleõli 3 407, , , ,68

6 Kood Kaubagrupp EKSPORT IMPORT Kookospähkliõli 0,02 3,82 195,78 91, Rapsi-, sinepiõli , , , , Muud taimerasvad 500,90 679,28 791,62 542, Linnaseekstrakt 4 292, , , , Makaronid 2 438, , , , Teravilja paisut. teel 246, ,93 valmist. toidukaup 217, , Leiva-, saiatooted , , , , Valgul. loomasööt 2 835, , , , Terav. töötlusjäägid , , , , Tärklise-,õlle- või 396, ,48 piiritusetööst.jääg. 0,00 879, Õlikoog.sojaõli baasil 8 475,90 133, , , Õlikoogid muude , ,88 õlide ja rasv.baasil 37842, , Mujal nimetamata 112,98 49,17 taimne loomatoit 102,84 5, Loomatoit 4 874, , , ,70 Eesti teraviljaturg Teravilja kokkuostuhinnad*, Töötlejaettevõtete kaalutud keskmine, onn kv 15 keskm. hind 6 kv 15 keskm. hind Muutus kvartalis % Muutus aastas % Jaan 2016 Toiduteravili nisu 162,53 154,39 152,06 153,61 153,35-5,6-7,7 143,78 rukis 124,29 109,82 113,08 115,35 112,75-9,3-4,0 113,37 oder 143,29 128, ,96-10,0-17,9 - kaer 140,48 138,95 137,31 123,67 133,31-5,1-3,0 - Söödateravili nisu 147,55 142,00 140,24 147,68 143,31-2,9 2,1 135,52 rukis 101,57 98, ,03-3,5 1,0 - oder 151,04 140,07 143,73 155,72 146,51-3,0 1,1 135,42 kaer 107,04 123,32 118,41 123,67 121,80 13,8 21,2 - Nisu..a. neljandas kvartalis maksis toidunisu keskmine kokkuostuhind 153,35 odavnedes kvartaliga 5,6% ehk 9,18 ja aastaga 7,7% ehk 12,50. Toidunisu keskmine kokkuostuhind oli 2014.a. aasta neljandas kvartalis 166,11, 2013.a. oli see 189,65 ja 2012.a. 233,89 Söödanisu kokkuostuhind maksis. aasta neljandas kvartalis 143,31 odavnedes eelmise kvartaliga võrrelduna 2,9% ehk 4,24 ja kallinedes aastaga 2,1% ehk 2, a neljandas kvartalis oli söödanisu keskmine kokkuostuhind Eestis 140,33, 2013.a. oli see 174,25 ja 2012.a. 217,60. Oder. Söödaodra kokkuostuhind maksis.a. neljandas kvartalis 146,51, langedes kvartaliga 3,0% ehk 4,53 ja tõustes aastaga 1,1% ehk 1, a. neljandas kvartalis oli söödaodra keskmine kokkuostuhind 144,92, 2013.a. 159,03 ja 2012.a. 209,17. Toidurukki keskmine kokkuostuhind. aasta neljandas kvartalis oli 112,75 langedes kvartaliga 9,3% ehk 11,54 ja aastaga 4,0% ehk 4,67., 2014.a. neljandas kvartalis 117, a. maksis toidurukis 150,56 ja 2012.a. 184,85.

7 7 Nisu kokkuostuhind 250,00 Toidunisu Söödanisu Rukki kokkuostuhind 50,00 Toidurukis Söödarukis Odra kokkuostuhinnad 50,00 Toiduoder Söödaoder Kaera kokkuostuhind 40,00 60,00 80,00 120,00 140,00 160,00 180,00 Toidukaer Söödakaer Toiduteravilja kokkuostuhinnad 50,00 250,00 2 jaan.05.. jaan.06 jaan.07. jaan.08. Nisu Rukis Oder Kaer Söödateravilja kokkuostuhinnad 25,00 50,00 250,00 jaan.05 jaan.06 jaan.07 jaan.08 Nisu Rukis Oder Kaer

8 Põllumajandusbörsid NYSE EURONEXT / MATIF Prantsusmaa rahvusvaheline futuuride ja optsioonide turg, loodud 1986.a. veebruaris, alates 2012.a. NYSE grupis, ühinemine lõpetatud 2013.a. TOIDUNISU futuur onn Lepingu kuud Mai ,25 156,50 155,75 151,75 Sept ,50 164,75 164,75 160,00 Dets ,25 170,00 170,00 165,00 Märts ,50 174,50 174,25 170,25 Mai ,25 177,00 177,00 173,25 Sept ,00 178,75 178,75 175,25 Dets ,00 181,25 179,75 177,75 RAPSISEEME futuur onn Lepingu kuud Mai ,25 364,00 369,25 366,25 Aug ,25 352,00 359,00 357, ,50 355,00 361,75 360,00 Veebr ,00 357,25 364,00 362,00 Mai ,75 358,75 364,75 363,50 Aug ,25 349,25 364,75 354, ,25 348,25 364,75 355,25 LIFFE Londoni Rahvusvaheline Finantsfutuuride ja Optsioonide Börs a. 1 GBP = 1,2491EUR Söödanisu futuur onn Mai ,69 134,10 132,43 130,59 Juuli ,84 136,08 134,44 133,40 November ,12 151,66 149,24 147,02 Jaanuar17 155,10 156,70 153,88 151,58 Märts ,08 158,68 155,76 153,45 Mai ,25 160,85 157,83 155,76 Juuli ,21 161,81 158,71 156,26 November17 161,55 163,15 160,02 157,14 Jaanuar18 162,83 164,43 161,28 158,39 Märts ,81 161,65 158,76 Chicago Board of Trade, USA a. USD = 0,9164 EUR Nisu, min bu (136 t) Kaer, min 5000 bu (86,2 t) Mais, min bu (127 t) USD/bu onn USD/bu onn USD/bu onn Mai ,60 143,10 Mai ,60 94,04 Mai ,60 123,36 Juuli ,20 146,51 Juuli ,60 98,62 Juuli ,60 124,40 Sept ,60 151,16 Sept ,20 103,00 Sept ,40 125, ,40 157, ,00 107, ,60 127,51 Märts ,20 162,32 Märts ,20 111,15 Märts ,40 130,90 Mai ,20 165,22 Mai ,20 111,15 Mai ,40 132,98 Juuli ,20 167,80 Juuli ,60 114,41 Juuli ,40 134,36 Sept ,40 170,77 Sept ,60 114,41 Sept ,20 133, ,40 175, ,60 114, ,20 133,60 Märts ,60 179,87 Märts ,60 114,41 Märts ,60 136,85 8

9 Teravilja kokkuostuhinnad EL-s, käibemaksuta, suuremate kokkuostjate keskmine hind TOIDUNISU Hinna- Selgitus Detsember 2014 Oktoober Saksamaa DEPSILO 180,42 180,00 177, Austria DEPSILO 132,50 147, Poola DELFIRST 101,11 119,07 122, Soome 123,65 135,29 140,00 139,31 4,12 12,66 Allikas: EKI FGATE-hind talu väravast; DELFIRST- hind tarnitud esimesele ostjale, veokil; DEPSILO-hind laost ärasõidul pärast mõningast hoiustamist, veokil; DELPORT- hind tarnitult sadamasse; FOB- Incoterm: franko laeva pardal; DEPPORT- hind laevatatult sadamasse; sadamaltlahkuval veokil 9 November Detsember Muutus +/- % 15 / Sept / 14 Belgia DEPSILO 196,08 177,87 179,79 175,84 2,5-10,3 Taani CIF (CPH) Tšehhi DELFIRST 154,14 155,26 157,60 157,33-0,9 2,1 Saksamaa DEPSILO 182,22 168,81 172,84 168,46 2,3-7,6 Kreeka FGATE 160,00 176,67 185,00 15,6 23,3 Hispaania DEPSILO 188,15 183,79 187,18 185,17 1,9-1,6 Prantsusmaa FOB 191,60 163,75 169,58 164,26 6,9-14,3 Itaalia DELFIRST 188,37 176,22 179,62 179,12 2,8-4,9 Ungari FGATE 165,15 152,45 155,82 156,71 2,6-5,1 Austria DEPSILO 166,50 162,41 164,19 162,36 1,4-2,5 Poola DELFIRST 166,31 157,62 159,53 160,13 2,3-3,7 Rootsi DEPPORT 186,07 162,87 163,55 163,00 1,6-0,4 Suurbritannia DELPORT 163, SÖÖDAODER Belgia DEPSILO 178,96 166,97 169,61 165,10 2,3-7,7 Tšehhi DELFIRST 123,66 127,06 129,29 129,92 1,0 5,1 Taani CIF (CPH) Saksamaa DEPSILO 156,54 149,05 153,06 151,74 3,0-3,1 Kreeka FGATE 152,64 160,00 158,33 157,50 0,6 3,2 Hispaania DEPSILO 175,67 174,80 178,47 178,00 3,4 1,3 Prantsusmaa DELPORT 171,22 157,41 158,03 155,27 3,9-9,3 Iirimaa DELFIRST 165,39 160,60 160,38 160,16 1,4-3,2 Itaalia DELFIRST 172,92 169,44 173,34 172,96 3,8 0,0 Küpros 207,71 188,00 197,33 203,48 5,5-2,0 Holland CIF Rotterdam 179,52 167,29 139,50 138,53-14,3-22,8 Austria DEPSILO 141,29 141,78 143,11 141,72 1,9 0,3 Poola DELFIRST 139,03 139,71 141,41 148,52 7,9 6,8 Portugal DEPPORT 192,48 181,84 183,91 182,13 2,7-5,4 Soome DELFIRST 129, ,00 136,26 134,45-4,6 4,2 Rootsi DELPORT ÕLLEODER Tšehhi 169,10 158,23 156,43 153,72-2,2-9,1 Taani FOB (CPH) Saksamaa DEPSILO 211,56 194,54 192,04 187,67-3,2-11,3 Hispaania DEPSILO 176,00 182,42 185,58 184,89 2,9 5,1 Poola DELFIRST 176,00 161,81 174,29 172,91 3,4-1,8 TOIDURUKIS Tšehhi DELFIRST 142,28 143,00 141,03 143,55-0,4 0,9 Saksamaa DEPSILO 159,96 151,95 154,36 153,21 2,5-4,2 Austria DEPSILO 153,25 148,33 148,50 150,23-0,7-2,0 Poola DELFIRST 118,11 124,04 126,74 124,38 2,8 5,3 SÖÖDAKAER

10 Naaberriikide teraviljaturg Teravilja kokkuostuhinnad Lätis. II pa () Andmed: Latvijas Statistika Juuli 2014 Aug.2014 Sept Toidunisu 188,20 163,43 146,23 150,86 158,93 158,33 Söödanisu 152,53 140,55 129,24 126,03 132,69 129,84 Toidurukis - 112,24 113,44 112,97 113,62 117,89 Söödaoder 153,96 132,01 120,28 127,93 131,83 127,31 Söödakaer 98,88 97,23 93,52 117,69 116,24 109,38 Teravilja kokkuostuhinnad Leedus. II pa () Andmed: Lietovos Statistikos Departamentos Juuli 2014 Aug Sept Toidunisu 165,37 158,49 150,97 154,83 157,32 160,89 Söödanisu 159,77 134,69 125,41 130,33 146,43 155,50 Toidurukis 104,39 110,30 114,12 116,90 122,61 117,78 Söödaoder 147,30 131,04 127,52 129,49 128,71 136,74 Söödakaer 102,34 100,88 116,00 132,40 141,95 135,62 Teravilja kokkuostuhinnad Soomes.a. () Andmed LUKE Nisu kokku Toidunisu Söödanisu Rukis Oder kokku Õlleoder Söödaoder Kaer Raps ja rüps /01 Baashind 148,91 170,93 131,96 183,85 138,71 159,02 127,91 125,81 347,29 Korrigeeritud 149,14 171,38 132,01 184,38 137,96 157,91 126,92 127,21 344,19 /02 Baashind 152,92 168,86 138,62 182,76 141,57 161,38 132,95 130,63 349,86 Korrigeeritud 154,46 172,44 138,51 182,88 141,09 160,33 132,3 132,21 351,18 /03 Baashind 154,15 171,1 137,77 181,88 138, ,17 131,49 353,8 Korrigeeritud 155,45 173,85 138,05 182,18 139,31 157,32 132,73 132,3 350,6 /04 Baashind 153,56 169,72 137,78 180,83 139,09 156,75 133,36 129,71 357,49 Korrigeeritud 154,45 171,86 138,15 182,3 138,32 153,89 132,55 130,09 357,03 /05 Baashind 151,45 167,69 137,57 180,64 138,93 153,37 133,74 129,54 359,2 Korrigeeritud 152,17 169,44 138,07 179,66 138,65 153,08 133, ,73 /06 Baashind 150,66 164,01 138,14 179,31 140,59 156,6 133,09 127,69 363,12 Korrigeeritud 151,99 167,03 138,8 181,39 140,12 154,59 132,84 128,41 359,57 /07 Baashind 151,59 163,02 140,28 178,48 143,83 159,02 134,02 128,31 368,18 Korrigeeritud 153,2 166,81 141,86 186,99 143,39 158,56 133,61 126,91 368,75 /08 Baashind 152,45 165,18 146,36 178,11 145,41 162,01 140,83 130,37 369,41 Korrigeeritud 153,15 167,14 147,12 187,48 144,31 161,04 139,22 129,65 368,94 /09 Baashind 147,21 161,48 140,08 172, ,56 141,76 135,08 358,25 Korrigeeritud 145,91 161,88 139,68 193,05 143,5 164,91 140,91 138,44 364,89 /10 Baashind 143,46 164,13 133,72 170,76 141,36 164,07 136,94 136,16 352,57 Korrigeeritud 141,76 163,21 133,57 184,07 140,9 161,23 136,31 139,97 358,18 /11 Baashind 150,21 166,22 139,37 181,23 146,93 159,11 140,67 138,75 367,2 Korrigeeritud 149,29 165,81 138,93 180,94 146,47 156,62 140,32 143,06 360,39 /12 Baashind 152,31 168,82 141,34 175,44 147,3 157,72 143,28 139,75 352,17 Korrigeeritud 151,11 167,56 140,69 173,9 147,43 155,32 143,9 142,79 355,23 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, J. Vilmsi 53g, Tallinn Telefon: , Faks: , E-post: info@epkk.ee 10

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te

EPKK Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg III kvartal 2017 Sisukord Te Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Teravilja- ja õlikultuuride turg kvartal Sisukord Teraviljatoodete tootmine Eestis 1 Eksport ja import 2 Eesti teraviljaturg 6 Põllumajandusbörsid 8 Teravilja kokkuostuhinnad

Rohkem

Hinnainfo mai 2015

Hinnainfo mai 2015 HINNAINFO MAI 2015 Uuringu eri etappides osalesid ja olid vastutavad: Claudia Meriküla, Katrin Männaste, Aivar Voog Tellijapoolne kontaktisik: Aleksander Vukkert AS Emor Tammsaare Ärikeskus A. H. Tammsaare

Rohkem

EPKK Piimaturg IV kvartal 2016 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal 2016 Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete too

EPKK Piimaturg IV kvartal 2016 Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal 2016 Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete too Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Piimaturg IV kvartal Sisukord Piimatoodang ja kokkuost Eestis 1 Piimatoodete tootja- ja jea Eestis 4 Piima ja piimatoodete tootmisest Eestis 5 Eksport ja Import 6 Hinnad

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade 13.01.2016 turu arendamise büroo Marje Mäger Lühikokkuvõte Konkurentsivõime ja kasumlikkuse säilitamiseks otsustas Fazer konsolideerida oma tegevuse Baltikumis. Sellest tulenevalt lõpetas ettevõte aprillis

Rohkem

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade

Pagaritööstuse aasta I kvartali ülevaade Pagaritööstuse 2017. aasta I kvartali ülevaade Marje Mäger kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond / peaspetsialist 05.07.2017 Lühikokkuvõte Pagaritööstustes toodeti 2017. aasta esimese

Rohkem

Markina

Markina EUROOPA NOORTE ALKOHOLITARBIMISE PREVENTSIOONI PRAKTIKAD JA SEKKUMISED Anna Markina Tartu Ülikool Meie ülesanne on: Tuvastada ja välja valida erinevaid programme ja sekkumist, mida on hinnatud ja mille

Rohkem

Esialgsed tulemused

Esialgsed tulemused Eesti toiduainetööstuse plaanid konkurentsivõime tõstmiseks Toiduainetööstus Käive 1,7 miljardit - üks olulisemaid sektoreid Eesti tööstuses! Eksport 660 miljonit eurot ~14 500 töötajat 1 Kõrged tööjõukulud

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Balti riikide majanduse ülevaade Mõõdukas kasv ja suuremad välised riskid Martins Abolins Ökonomist 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 2016

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt

Microsoft PowerPoint - Konjunktuur nr 3 (194) pressile marje .ppt Konjunktuur 3 (194) 1. Majanduse üldolukord 2015. a septembris ja 6 kuu pärast (L. Kuum) 2. Konjunktuuribaromeetrid: september 2015 2.1. Tööstusbaromeeter (K. Martens) 2.2. Ehitusbaromeeter (A. Vanamölder)

Rohkem

Microsoft Word - Eesti-turism2015

Microsoft Word - Eesti-turism2015 EESTI JA EUROOPA TURISM 215 EUROOPA TURISM Maailma Turismiorganisatsiooni (UNWTO) esialgsetel andmetel kasvas 215.a. kokkuvõttes välisturism kogu maailmas 4,4% (allikas: UNWTO World Tourism Barometer,

Rohkem

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga

Eesti lihatöötlemise sektori aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga Eesti lihatöötlemise sektori 2016. aasta 3 kuu kokkuvõte Lühikokkuvõte Lihatöötlemise sektori majandusnäitajad on 3 kuu arvestuses püsinud varasemaga võrreldes üpris stabiilsel tasemel, vaatamata asjaolule,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Majandusarengud maailmas lähiaastatel Ülo Kaasik Eesti Panga asepresident Maailma majandusaktiivsus on vähenenud Probleemid on tööstuses, kus eksporditellimused on jätkuvalt vähenemas Majanduskasv püsib

Rohkem

Mascus - Jatiina esitlus 2017

Mascus - Jatiina esitlus 2017 Veebruar 2017 Kuidas müüa kasutatud tehnikat? Annika Amenberg Mascus Eesti Mis on Mascus? 2 Maailma suurim kasutatud rasketehnika portaal 30 esindust 58 veebilehte 42 keelt 3 Esindused Veebilehed Mascuse

Rohkem

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017)

Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 2017) Eesti toidusektori ekspordivõimekus (jätku-uuring 217) Tallinn Detsember 217 Töö tellija: Maaeluministeerium Projektis osalevad: Albert Hansa, Evelin Ahermaa, Aet Vanamölder, Katrin Nittim, Maris Viileberg

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade

Põllumajandussektori aasta I poolaasta ülevaade Põllumajandussektori 2018. aasta I poolaasta ülevaade Vastutav toimetaja Urve Valdmaa, urve.valdmaa@agri.ee Kaanefoto Urve Valdmaa Tallinn, 10. september 2018 Sisukord 1 2018. aasta II kvartali ilmastik

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Elektrituru avanemine 2013 Priit Värk Koduomanike Liit Ajalugu Euroopa Liidu elektriturg avanes täielikult 2007 juuli Ühtse siseturu põhimõte kaupade vaba liikumine; Turu avanemine tuleneb liitumislepingust

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt

Microsoft PowerPoint - TallinnLV ppt4.ppt Pneumokokknakkuse esinemine ja immuunprofülaktika Eestis Tervisekaitseinspektsioon Streptococcus pneumoniae avastatud 1881. aastal (dr.george Miller Sternberg ning keemik ja mikrobioloog Louis Pasteur)

Rohkem

2016 KÜLMUTATUD TOODETE KATALOOG Magusad tooted 1

2016 KÜLMUTATUD TOODETE KATALOOG Magusad tooted 1 206 KÜLMUTATUD TOODETE KATALOOG Magusad tooted Säilivusaeg külmutatud tootel Magusad tooted 6 Sulatamine Kergitamine Soolased tooted 0 Küpsetamise temperatuur Küpsetamise aeg Kaal enne küpsetamist Kaal

Rohkem

Bild 1

Bild 1 Archives Portal Europe APEnet ja APEx Mäluasutuste talveseminar Otepää, 06.03.2012 Kuldar Aas, Rahvusarhiiv APEnet (I) Projekti rahastus econtentplus raames Projekti kestvus: 15.01.2009 15.01.2012 Partnerid

Rohkem

Eesti toidukaupade positsioon siseturul (mai 2005)

Eesti toidukaupade positsioon siseturul (mai 2005) EESTI KONJUNKTUURIINSTITUUT ESTONIAN INSTITUTE OF ECONOMIC RESEARCH Rävala 6, 19080 Tallinn, tel. (0) 681 4650, faks (0) 667 8399, e-post eki@ki.ee EESTI TOIDUKAUPADE POSITSIOON SISETURUL (kodumaiste ja

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Eesti kui reisisiht 2011-2013 Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamise tegevuste eesmärk: Programmi üldeesmärgiks on suurendada teadlikkust Eesti turismivõimalustest prioriteetsetel välisturgudel ning

Rohkem

Eesti piimatöötlemise sektori aasta 6 kuu ülevaade

Eesti piimatöötlemise sektori aasta 6 kuu ülevaade Eesti piimatöötlemise sektori 2016. aasta 6 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Vaatamata turuolukorda tugevasti muutnud sündmustele on suurematel piimaturgudel täheldatav olnud elavnemine impordi osas ja positiivsed

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Eesti maksebilansi aastaraamat 2006

Eesti maksebilansi aastaraamat 2006 Eesti Pank Bank of Estonia Eesti maksebilansi Eesti Pank, 27 Aadress Estonia pst 13 1595 Tallinn Telefon 668 719 Faks 668 836 E-post info@epbe.ee Veebileht www.eestipank.info Eesti Panga trükiste tellimisinfo

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Katsetulemused kaaliumirikaste maheväetistega Kuusiku katsekeskuses Karli Sepp 1 Pikaajaline mahe- ja tavaviljeluse külvikord 1. Punase ristiku rohke põldhein 1. a 2. Punase ristiku rohke põldhein 2. a

Rohkem

Targocid Art 30 - CHMP Opinion

Targocid Art 30 - CHMP Opinion I lisa Ravimi te, ravimvormide, tugevuste, manustamisviiside, taotlejate, müügiloa hoidjate loetelu liikmesriikides 1 Belgia Belgia Bulgaaria Tšehhi GmbH, Targocid 100 mg Leonard-Bernstein-Straße Trockenstechampullen

Rohkem

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va

ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames va ÕPETAJATE OSKUSED PIAAC ANDMETE BAASIL 10.12.2013 Aune Valk PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) uuringu raames valmis väga rikas andmebaas, mis annab võimaluse uurida

Rohkem

Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik ( ) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15

Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik ( ) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15 Geograafilise tähise Estonian vodka tehniline toimik (12.04.2017) 1. Nimetus ja tüüp a. Registreeritav(ad) nimetus(ed) Estonian vodka b. Kategooria 15. Viin c. Taotleja riik/riigid d. Taotluse keel: eesti

Rohkem

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis

ET Kokkuvõte ESPADi aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis ET Kokkuvõte ESPADi 2. aasta aruanne Sõltuvusainete tarbimine kooliõpilaste hulgas 36 Euroopa riigis Õiguslik teade Käesolev Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) väljaanne on autoriõigusega

Rohkem

PEALKIRI. Versioon 1

PEALKIRI. Versioon 1 Eesti Energia hetkeseis ja arengusuunad Hando Sutter, juhatuse esimees 16. mai 2018 Oleme Baltikumi kõige mitmekesisema tootmisportfelliga energiaettevõte TOODAME ENERGIAT: põlevkivist põlevkivigaasist

Rohkem

Microsoft Word - PM aruanne aprill 2009.doc

Microsoft Word - PM aruanne aprill 2009.doc . Hindade konvergents Euroopa Liidus ning selle eeldatav mõju Eesti toidusektorile. Lõpparuanne 2006-2008 Tellija: Eesti Põllumajandusministeerium Tartu 2009 EMÜ Majandus- ja sotsiaalinstituut 1 SISUKORD

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Jätkusuutliku tootmise edulood, programmid ja takistused Lauri Betlem 2017 SALVEST Salvest Alustas tegevust 1946. aastal riigi omandis oleva ettevõttena Ainuomanikuks hr Veljo Ipits Põhitoodanguks valmistoit

Rohkem

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 16. AASTA MAJANDUSÜLEVAADE Tallinn 17 Sisukord Makromajanduslik olukord... 3 Väliskaubandus... 8 Töötlev tööstus... 14 Toiduainete ja jookide tootmine... 17 Tekstiilitootmine... 21 Rõivatootmine... 23

Rohkem

Tootmine_ja_tootlikkus

Tootmine_ja_tootlikkus TOOTMINE JA TOOTLIKKUS Juhan Lehepuu Leiame vastused küsimustele: Mis on sisemajanduse koguprodukt ja kuidas seda mõõdetakse? Kuidas mõjutavad sisemajanduse koguprodukti muutused elatustaset? Miks sõltub

Rohkem

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator

Kasutatava põllumajandusmaa klassifikaator ÕLLUMAJANDUSULTUURIDE LOETELU õllumajanduskultuur Maakasutustüübid Märkus Otstarve* Teravili talinisu uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks talinisu allakülviga uiva tera saamiseks, haljalt koristamiseks

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Lühiülevaade Eesti teadus- ja arendustegevuse statistikast Haridus- ja Teadusministeerium Detsember 2014 Kulutused teadus- ja arendustegevusele mln eurot Eesti teadus- ja arendustegevuse investeeringute

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

Swedbanki suvine majandusprognoos

Swedbanki suvine majandusprognoos Eesti majanduse hetkeseis ja väljavaade 9. oktoober 215 Tõnu Mertsina Peaökonomist Halvenenud ekspordivõimalused on vähendanud töötleva tööstuse tootmismahtu - kiire reaalpalgakasv jaekaubandus tugev kasv

Rohkem

Slaid 1

Slaid 1 Eesti kinnisvaraturg Mihkel Eliste Arco Vara kinnisvaraanalüütik 26.04.2019 Tartu Tänased teemad Eesti kui tervik Tallinn, Tartu, Pärnu ja ülejäänud Eesti Elukondliku kinnisvara turg Mõningal määral muud

Rohkem

m

m Teraviljafoorum 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Raul Rosenberg Maaelu Edendamise Sihtasutus 21. märts 2017 Riskijuhtimine teraviljakasvatuses Riskijuhtimine on mitmetahuline Riskid ettevõtte välised

Rohkem

MAJANDUSTEATED 1f7ee&Ii# düsu Ileitis o/ tfae JnsHfufe o/.coyb.&vnic isreseawcšk KONJUNKTUURINSTITTJUDI ILMUB KORD NÄDALAS VÄLJAANNE TOIMETUS JA TALIT

MAJANDUSTEATED 1f7ee&Ii# düsu Ileitis o/ tfae JnsHfufe o/.coyb.&vnic isreseawcšk KONJUNKTUURINSTITTJUDI ILMUB KORD NÄDALAS VÄLJAANNE TOIMETUS JA TALIT MAJANDUSTEATED 1f7ee&Ii# düsu Ileitis o/ tfae JnsHfufe o/.coyb.&vnic isreseawcšk KONJUNKTUURINSTITTJUDI ILMUB KORD NÄDALAS VÄLJAANNE TOIMETUS JA TALITUS TALLINN, Toomkooli 13, tel. 468-24 Tellimishind

Rohkem

"Amoxil, INN-amoxicillin"

Amoxil, INN-amoxicillin Lisa I Nimede loetelu, ravimvormid, ravimite tugevused, manustamisviisid, müügilubade hoidjad liikmesriikides 1 Belgia Belgia Belgia Belgia 1g Dispergeeritav tablett N/A Kapsel, kõva N/A 125 mg 125 mg/5

Rohkem

Pealkiri

Pealkiri Miniviljelusvõistlus Indrek Harlamov, Reivo Nugis, Martin Sumla Tartu 2018 Sissejuhatus Mulla liigiks - näivleetunud muld (LP); mulla ph 6,0; mulla Hu sisaldus 2,37 %; fosfori väetustarve väike P-4; kaaliumi

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng

KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng KASVUALADE EDENEMISE UURING Tehniline lisa: kasvuniššide ettevõtluse majanduslik areng Uuringu tellis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, uuringu eest tasumiseks kasutati perioodi 2014 2020 struktuuritoetuse

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx

Microsoft Word - L_5_2018_docx.docx Maaeluministri 0.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. novembri 08 määruse nr 6 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete ja valgurikaste

Rohkem

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc

Microsoft Word - Mesi, kestvuskatsed, doc MEEPROOVIDE KESTVUSKATSED Tallinn 2017 Töö nimetus: Meeproovide kestvuskatsed. Töö autorid: Anna Aunap Töö tellija: Eesti Mesinike Liit Töö teostaja: Marja 4D Tallinn, 10617 Tel. 6112 900 Fax. 6112 901

Rohkem

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID

C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA JA VJATKA-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID C-SEERIA LÄBIVOOLUKUIVATID TÕHUSAKS JA ÜHTLASEKS VILJA KUIVATAMISEKS Mepu kõrgtehnoloogilised, pideva vooluga, sooja õhuga kuivatid kuivatavad vilja õrnalt,

Rohkem

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd

Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Ühinenud kinnisvarakonsultandid ja Adaur Grupp OÜ alustasid koostööd Alates 2011. a. kevadest on alustanud koostööd Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ ja Adaur Grupp OÜ. Ühinenud Kinnisvarakonsultandid

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kliiniliste auditite kogemused [Read-Only] [Compatibility Mode] Anneli Rätsep TÜ Peremeditsiini õppetool vanemteadur 25.04.2013 Alates 2002. aastast "Haigete ravi pikkuse põhjendatus sisehaiguste profiiliga osakondades 3-5 auditit aastas Müokardiinfarkti haige käsitlus

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - Tartu_seminar_2008_1 [Read-Only] Fundamentaalne analüüs Sten Pisang Tartu 2008 Täna tuleb juttu Fundamentaalse analüüsi olemusest Erinevatest meetoditest Näidetest 2 www.lhv.ee Mis on fundamentaalne analüüs? Fundamentaalseks analüüsiks

Rohkem

Monitooring 2010f

Monitooring 2010f Lõimumiskava monitooring 2010 Raivo Vetik, TLÜ võrdleva poliitika professor Kohtumine Rahvuste Ümarlauas 24. september, 2010 Uuringu taust TLÜ uurimisgrupp: Raivo Vetik, Jüri Kruusvall, Maaris Raudsepp,

Rohkem

AASTAARUANNE

AASTAARUANNE 2014. 2018. aasta statistikatööde loetelu kinnitamisel juunis 2014 andis Vabariigi Valitsus Statistikaametile ja Rahandusle korralduse (valitsuse istungi protokolliline otsus) vaadata koostöös dega üle

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Hommikus\366\366k_alusvara_ylevaade)

(Microsoft PowerPoint - Hommikus\366\366k_alusvara_ylevaade) Investeerimishoius Hommikusöök Hea alternatiiv, kui börsid on rahutud Pakkumine kehtib kuni 21.12.2010 Investeerimishoius Hommikusöök Müügiperiood 30.11.2010 21.12.2010 Hoiuperiood 23.12.2010 23.12.2013

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus

Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Efektiivne taimekasvatus ja jätkusuutlikkus Endla Reintam Eesti Maaülikool, Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Mullateaduse ja agrokeemia osakond, Kreutzwaldi 1, Tartu, Estonia Tel: +372 731 3534, e-mail:

Rohkem

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul

Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tul 10.4.1 Panganduse tekkimine Loe läbi tekst lk 195 197 Panganduse tekkimisest ja vasta järgmistele küsimustele: 1. Millisest itaaliakeelsest sõnast tuleb sõna pank?... 2. Miks hoiustati kulda kullassepa

Rohkem

COM(2006)528/F1 - ET

COM(2006)528/F1 - ET TRANSPORDIPOLIITIKA A. MAANTEETRANSPORT 1. 31991 L 0439: nõukogu direktiiv 91/439/EMÜ, 29. juuli 1991, juhilubade kohta (EÜT L 237, 24.8.1991, lk 1); muudetud järgmiste aktidega: 11994 N: ühinemistingimusi

Rohkem

Investment Agency

Investment Agency Taristuprojektide mõju Eesti majandusele ja ettevõtete väärtustele Illar Kaasik Investment Agency OÜ Sisukord Majanduskeskkonna stimulaatorid Valik suurematest Eesti taristuprojektidest Kokkuvõte Majanduskeskkonna

Rohkem

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp

Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP Sirje Potisepp Tervislik toitumine ja tootearenduse uued suunad TAP-1 20.09.2012 Sirje Potisepp 21.09.2012 93% vastajate jaoks on toit tervislik, kui see on Eesti päritolu Tervislikkuse tähendus protsentides vastajatest,

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx

Microsoft PowerPoint - e-maits08_aruanne.pptx Kvaliteedimärkide uuring EPKK CAPI-bussi aruanne oktoober 2008 Sisukord Eesmärk ja metoodika 3 Kokkuvõte 4 Uuringu tulemused graafiliselt 6 Lisad 14 Uuringu metoodika, tulemuste usalduspiirid Projekti

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Maksukäitumine, mille tulemusel saavad petta tarbija, ettevõtja ja riik Marek Helm maksu- ja tolliameti peadirektor Levinumad petuskeemid» Levinumad pettused kasutatud sõidukite turul on:» fiktiivsed komisjonimüügid»

Rohkem

MergedFile

MergedFile Hill s kampaaniad, kevad 2019 METABOLIC+URINARY (kaal+kuseteedele) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 2KG -50% hind = 8,29 (aegumine 31.05.19) HILLS PD KOERA TÄISSÖÖT METAB.URINARY 12KG -50% hind =

Rohkem

Folie 1

Folie 1 Mäletsejalised: pole probleem. Küsimus on pigem selles, kas ratsioonis on suure proteiinisisaldusega söötasid (nagu sojakook) üldse vaja kasutada. Lindude söötmine on keerulisem kui sigade söötmine. Lindude

Rohkem

2784 MT Ohtu 2B Keila.

2784 MT Ohtu 2B Keila. Eksperthinnang: 2784/0915 MT Hinnatav vara: Hoonestatud kinnistu (registriosa nr 2880850) Vara tüüp: Aadress: Eksperthinnangu tellija: Kohvikuhoone Ohtu tee 2B, Keila linn, Harjumaa Keila Linnavalitsus

Rohkem

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx

Microsoft Word - Uudiskirja_Toimetulekutoetus docx Toimetulekutoetuse maksmine 2014. 2018. aastal Sotsiaalministeeriumi analüüsi ja statistika osakond Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx

Microsoft Word - L_5_2017_teravili (1).docx Maaeluministri.0.07 määrus nr 4 Põllumajandusettevõtja tulemuslikkuse parandamise investeeringutoetus Lisa (maaeluministri. oktoobri 07 määruse nr 70 sõnastuses) Teravilja, õliseemnete valgurikaste taimede

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate

Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate Hinnakiri Valuutaturul kauplemise hinnad ja tingimused... 2 Contract for Difference iga (CFD) kauplemise hinnad ja tingimused... 3 Indeksit järgivate CFDdega kauplemise hinnad ja tingimused... 5 Aktsiatega

Rohkem

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc

Microsoft Word - Iseseisev töö nr 1 õppeaines.doc TALLINNA TEHNIKAÜLIKOOL Raadio- ja sidetehnika instituut Mikrolainetehnika õppetool Iseseisva töö nr 1 juhend õppeaines Sideseadmete mudeldamine Ionosfäärse sidekanali mudeldamine Tallinn 2006 1 Teoreetilised

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Microsoft Word - Paalimaa.M.doc

Microsoft Word - Paalimaa.M.doc Sisekaitseakadeemia Finantskolledž Mari Paalimaa AKTSIISIGA MAKSUSTAMISE MÕJUD ALKOHOLITURU ARENGUTELE TAASISESEISVUNUD EESTIS Lõputöö Juhendaja: Enno Puhm, MSc Kaasjuhendaja: Uno Silberg, PhD Tallinn

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne

Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne Tallinna Lennujaam AS I kvartali aruanne 01.01.2019-31.03.2019 2 Tallinna lennujaama läbis esimeses kvartalis üle 630 tuhande reisija Reisijate arv Tallinna lennujaamas jätkuvalt kasvab, märtsis teenindati

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

humana_A5_EST_2+2.indd

humana_A5_EST_2+2.indd ÜLESANNE NÄLJA PÕHJUSED Vanuserühm: 6. 12. klass Ülesande eesmärgiks on mõista, et hoolimata suurtest arengutest on miljonid inimesed siiski veel näljas ja kannatavad alatoitumuse all nad ei saa vajalikku

Rohkem

Microsoft Word - Best Bread Production Handbook - EST.docx

Microsoft Word - Best Bread Production Handbook - EST.docx Leivatootmise käsiraamat 2018 1 Sisukord 1. Uus vana lugu - lühike sissejuhatus pagaritoodete tootmisesse 4 1.1 Traditsiooniline küpsetamine - asjad, mida meeles pidada 5 1.2 Küpsetamine tänapäeval - uued

Rohkem

Microsoft Word - Puiduhinnad 2016 I kv.doc

Microsoft Word - Puiduhinnad 2016 I kv.doc Ülevaade 2016. aasta I kvartali puiduturust Teostaja: OÜ Tark Mets, Heiki Hepner Tellija: Erametsakeskus Kohila 2016 Puiduturg ei ole ka 2016. a I kvartalis tõusule pööranud ja seda vaatamata sellele,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Swedbank Eestis Swedbank avatud ja hooliv pank Meil on lihtsasti kasutatavad ja konkurentsivõimeliste hindadega finantsteenused: hoiukontod, hüpoteegid, kindlustus, krediitkaardid, laenud, pensionid ja

Rohkem

193-85

193-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 7. mai 1987 * (Tribunale di Milano eelotsusetaotlus) (Banaanide tarbimismaks) [ ] Kohtuasjas 193/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunale

Rohkem

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx

Microsoft PowerPoint - TEUK ettekanne pptx Hinnanguliselt on võimalik rajada kaugkütte baasil koostootmisjaamu võimsusega 2...3 MW Viljandis, Kuressaares, Võrus, Haapsalus, Paides, Rakveres, Valgas, Jõgeval, Tartuskokku ca 20 MW Tööstusettevõtete

Rohkem

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www

Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, Pärnu Tel Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, Viljandi Tel www Pärnu Maavalitsus Akadeemia 2, 80088 Pärnu Tel 4479733 www.parnu.maavalitsus.ee Viljandi Maavalitsus Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi Tel 4330 400 www.viljandi.maavalitsus.ee Konsultant Ramboll Eesti AS

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus INNOVATSIOONI TOETAVAD AVALIKU SEKTORI HANKED 16.03.2016 Sigrid Rajalo majandusarengu osakond MIKS? Edukas hangib nutikalt Riigi ostujõud: ca 8 12% SKPst ehk ca 2 miljardit eurot. Euroopa Liidus keskmiselt

Rohkem

ENERGIATURUD_082018

ENERGIATURUD_082018 Energiaturud august 25.09. Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonna keskmine oli augustis 55,38 /MWh; süsteemi oli 51,73 /MWh; Soome oli Eesti hinnast 0,1 euro võrra kõrgem, Läti 3,67 euro

Rohkem

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi

TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusi TELLIJAD Riigikantselei Eesti Arengufond Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium KOOSTAJAD Olavi Grünvald / Finantsakadeemia OÜ Aivo Lokk / Väärtusinsener OÜ Tallinnas 14.04.2014 Uuring Energiamajanduse

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te

EUROOPA KOMISJON Brüssel, COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Te EUROOPA KOMISJON Brüssel, 19.1.2018 COM(2018) 6 final KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE NING EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE Teine aruanne, milles käsitletakse nõukogu direktiivi

Rohkem

Toidutootmise trendidest

Toidutootmise trendidest TOIDUTOOTMISE TRENDIDEST Seemneliit Teabepäev Toila, 01.12.2011 Ruve Schank, Tiina Saron SÖÖJAID ROHKEM Elanikkonna kasv 7 miljardit on juba katastroof Linnarahvastiku osakaalu kasv üha vähemaks jääb neid,

Rohkem