uurimustöö

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "uurimustöö"

Väljavõte

1 IGAKÜLA TALUD JA PERED KOHAD JA LEGENDID Kuressaare 2005 a.

2 SISUKORD 1. IGAKÜLA AJALUGU JA ELUOLU 5 2. TALUD Terala Neo-Jaani Neo Oeldu Tõnise Antsu-Matsi Ranna Uuelu Ennu Mihkli-Aadu Pärdi-Mihkli Pärdi-Jüri Antsu-Jaani Kästiki Uuetalu Iivardi PERED Terala Neo-Jaani Neo Oeldu Tõnise Antsu-Matsi Ranna Uuelu Ennu Mihkli-Aadu 41 2

3 3.11. Pärdi-Mihkli Pärdi-Jüri Antsu-Jaani Kästiki Iivardi Uuetalu Jaagutoa KOHANIMED LEGENDID JA MUISTENDID 52 KOKKUVÕTE 57 KASUTATUD KIRJANDUS 58 LISAD 59 LISA 1. Muistne Igaküla laul 59 SISSEJUHATUS 3

4 Lääne-Eestis asub suuruselt kolmas saar, Muhu saar, mis on üks värvikaim ja salapärasem elupaik inimestele ja loomadele. Juba 17. sajandi lõpust alates võib täheldada selle väikese saare olemasolu maakaartidel ja kirikukroonikates. (Rullingo, 2001) Eraldatus mandrimaast ei ole mõjunud saare kultuurile kahjulikult, vaid on pikendanud rahva eripära nii elamistraditsioonides kui ka käsitöö harrastuses. Tänase päevani võib Muhus ringi rännates leida end kaugel ajaloos, sest vanemates külades võib märgata käesoleva ajani säilinud saarele iseloomulikke taluhooneid. Ka sajandite tagune käsitöö on väga kõrgelt hinnatud. Käesolev töö käsitleb Muhu valla Igaküla küla talude arengut ja perede saatusi läbi ajaloo. 20. sajandi alguses oli Igaküla suurim küla Muhu saarel, kuid saja aastaga on ta endine suurus kadunud ning vähesed teavad Igakülast midagi. Ajalooline uurimistöö teema käsitleb Igaküla küla just sellepärast, et teavitada inimesi sellise koha olemasolust ja tema arenguvõimalustest. Küla üldpildi edasiandmiseks ei piisa üksikute seikade kirjeldamisest, vaid peab kaasama kõik külainimesed, kes on Igakülas kunagi elanud ja talud, milles on elatud. Kohanimed ja legendid on osa Igaküla küla kultuurist ja kombestikust. Vanemate külainimeste jutte kuulates võib täheldada, et inimesed olid üksteisega kunagi palju lähedasemad ja tundsid oma kodukoha igat kivi, põldu ja karjamaad. Tänaseks päevaks on kahjuks jäänud suurem osa kohti ainult legendiks. Kasutatud kaardid ja fotod loovad selgema pildi küla kunagisest olustikumiljööst ja tänasest situatsioonist oma ajas ja ruumis. Teema alusmaterjaliks on võetud Ago Rullingo käsikiri Igaküla küla kohta. Toetavaks materjaliks on olnud Ago Rullingo raamat Muhumaa; loodus, aeg, inimene ning kõige tähtsam, oma kogemused seoses Igaküla külaga. Isikulist abi saime kohalike olusid tundvatelt Igaküla Ansu-Matsi Leida Kirstult ja Igaküla Veski talu perenaiselt Salme Abelt. Kõrvale ei jäänud ka teised külainimesed, samuti väljarännanud inimestelt, kes olid väga abivalmis ja vastutulelikud. Kasutatud on ka arhiivimaterjale. 12. IGAKÜLA AJALUGU JA ELUOLU Iga[küla] - kõige suurem küla Muhus, tuletab vene külasid meelde oma kokkukuhjatud hoonetega, suur kaev keset küla, kust kõik vett võtavad. Paar kiiget, õhtuti noored kiigel. Poisid kiiguvad, 4

5 tüdrukud istuvad. Tüdrukud, nagu siin, nii ka igal pool Muhus, kannavad lihtsaid rätikuid peas, nii et nad rohkem vanaeitede moodi välja näevad, kui noorikud, kel kenakesed tanud alati peas. Lühikesi juukseid kantakse noorte hulgas päris vähe. Vanemad peale 40 kannavad veel neid. Käiakse ka kuskil jalutamas: tüdrukud ees omaette, poisid sammu 10 järel, omaette nagu venelasedki. Amüseerimist ei näikse veel tekkinud olevat. Naist võetakse ikka vana kosjapruugiga - päris tundmatu mees tulla äkki sisse - kosja ja rääkida ennast umbes päeva jooksul vanade ees klaariks" (TA 203: Jans, Muhu, 1920) Igaküla küla ajalugu ulatub üle 400. aasta tagustesse aegadesse, mil seda mainitakse esmakordselt maksu- ja maaraamatutes ( ). Alates sellest ajast on Igaküla talude ja inimeste arv pidevalt kasvanud aastaks oli Igakülas adramaade ja talude arv tõusnud üle kümne. Kui Põhjasõja aegne ja järgne katkuperiood vähendas Muhu saare elanikke tunduvalt, ei jäänud Igaküla kasv siiski seisma, vaid jätkas jõudsalt oma tõusuteed. Pole teada, kas asi oli asukohas või pinnases, aga 18. sajandi lõpuks oli Igaküla küla Muhu suurimaks külaks, kus oli 17 talu ja 7 vabadikukohta ning 19. sajandi lõpuks ületas talundite arv juba 40. piiri. Vanades kirjades võib leida Igaküla nimena Iggana ja rahva juttude järgi asus küla päris mere ääres, aga leidis oma kurva lõpu suures tulekahjus. Külarahvas ei mõelnudki alla anda ning nad ehitasid selle uuesti üles ja asukohaks valiti sisemaa, kus küla püsib tänaseni ndate aastateni esines külaelus kogukondlikke jooni, kuna põllu- ja karjamaad olid jaotatud võrdselt iga pere vahel ning ei olnud võimalik ega ka mõttekas üksi oma lapimaid harida. Alles aastatel sai iga talu ja vabadikukoht väljamõõdetud maad, kuid suuremad tööd, nagu näiteks põllutööd, tehti endiselt koos talgute korras. Selline kord hoidis häid suhteid inimeste vahel. Külaelanike meenutuste järgi korraldati iga talgupäeva lõpuks ühine söömaaeg, kus pakuti toiduks tuhlist ja notti, kala, kisselli, mannaputru ning kunagi ei puudunud laualt kodus valmistatud õlu. Pärast kehatäidet räägiti uudiseid ja need kes jaksasid, lõid lõõtspilli saatel tantsu. 5

6 Talgud muutsid raske või ebameeldiva töö tegemise lõbusaks, kuid sellest üksi ei piisanud. Toitu ja lõnga sai oma majapidamisest ning vahel pidi ka vahetuskaupa tegema, kas toidu või töö näol. Oma erksa meele ja hakkamist täis vaimuga ei kohkunud nad siiski millegi eest tagasi ja ükski töö ei olnud võimatu. Näiteks küla keskele oli ehitatud suur kaev, millest sai külarahvas joogivett.(vaata lisa Legendid: Igaküla kaevust.) Hiljem kaevasid ka teised endale kaevud, mis ei olnud kerge töö, sest pinnas on paene ja kangekaelne, nagu ka Igaküla inimesed. Külarahva töökusest annab tunnistust ka see, et külas oli 54 suitsu ja üheksa tuuleveskit, põhitaludes oli ka sepikojad. Samuti oli lubjapõletus- ja telliskivi ahi. Et maa oli vilets ja paene ning sööjaid palju, tuli paljudel meestel käia tööl mandril ja merel. Kord olid mehed Kihelkonna alt paaditäie angerjaid püüdnud ja need siis Tallinnasse Kuldlõvi restorani saanud maha müüa. Kuna mehed olid enamuse ajast kodust ära, pidid koduse talutööga tegelema naised. Vanemad naised hoidsid lapsi ja nooremad toimetasid põllul, kodus ja loomadega. Talvel, kui enamus mehi koju naases, tehti uusi või parandati vanu tööriistu. Talvel varuti ka majapalke ja raiuti müüri jaoks kantis pae- ja raudkive. Suurematel peredel olid oma sepad. Laasu Timmu (Timofei) ja Antsu-Matsi Veeda (Feodor) tegid talvel parketti, mida viidi mandrile müügiks. Samuti oli neil rehepeksugarnituur, millega töötati ka külast väljas. Külas oli ka teisi ettevõtlikke mehi. Näiteks Neo-Jaanil oli enne sõda (1936. aastal) esimene raadio, kus käidi kuuldemängusid kuulamas ning Neol oli oma telefon, sest peremees oli vallavanem ja külavanem. Need näited on vaid üksikud. Külas üldse oli üpris üksmeelne suhtumine. Kuna küla oli suur ja see oli sumbküla, siis igale talu- ja väikekohale oli kohustuseks teatud maa üldkasutatava tee korrashoid. Terala mulgust kuni Üürikseni oli jagatud perede peale, sest teeparandusel ja korrashoiul tuli igal ühel oma panus anda. Sügisest kevadeni kimbutasid külaelanikke tihti haigused ning kuna vallaarst oli kaugel, pöörduti väiksemate hädadega külatarga poole, kes tundis ravimtaimi ja nende mõju ning riituskombeid. Samas täitis see inimene ka ämmaemanda rolli, kui tõsine häda käes oli. 6

7 20. sajandi alguses oli selleks ravitsejaks Võidu-Juula (sündinud Rannal), kes abistas külarahvast nende hädades ja jutustas legende. Meenutuste põhjal rääkis üks legend sellest, kuidas küla ääres asuva Igikivi alt tuuakse tittesid. Võidu-Juula ravimeetodid olid rohkem kui tavalised ja järgnevalt paar näidet nendest: Moaljaid (üle keha punased täpid) raviti söe, vee ja hõbesõlega: pliidi ees oli suur puust toober, kus sees olid söed, vesi ja hõbesõlg. Haiget pesti selle veega ning pärast pesu pandi vesi pudelisse ja moaljate ohver pidi üksinda neljapäeva videvikul selle Kiviniidi kivi juurde viima. Lahkudes ei tohtinud tagasi vaadata ja kui kõik oli õigesti tehtud sai moaljatest lahti. Kui kõht oli lahti, pidi võtma pärna oksa, tumeda koore maha koorima ja valgest niinest keetma kisselli. Seda juues läks kõht tagasi korda. (Neo-Jaani mamma ravimeetod) Kord läinud Kästiki maja põlema. Lapseootel naine käinud seda pealt vaatamas ning suure kuumuse tõttu pühkinud käega põske. Hiljem, kui laps sündis, oli tite põsel punane käe jälg. Probleemile leidis lahenduse Võidu-Juula, kes valmistas rohu, kasutades üheks koostisosaks põlenud maja sütt. Tundub, et süsi ja tuhk olid efektiivsed ravivahendid. Isegi kollatõppe haigestunud inimesed raviti tuha abil. Põnevust lisasid ka erinevad riitustalitused. Meenutuste järgi olevat Võidu- Juula sündimisest saadik olnud väga osavate kätega. Ta oskas käsitööd ning tundis taimi. Kui Neo-Jaani mamma vanaks jäi, võttis Juula ravitseja ameti temalt üle. Räägitakse isegi, et ta olevat oma mehe surmatõvest terveks ravinud. Laste ja noorte osakaal oli 19. sajandil ja 20. sajandi alguses küllaltki suur. Juba 19. sajandi alguses (1824) õpetati külaperedes lastele lugemist aastaks oli olemas õigeusu abikool, mis asus Koolielu väikeses hoones. Esimese maailmasõja ajal saare koolide olukord halvenes ning mõned neist peatasid õppetöö tänu pingelisele olukorrale, kuid aastani tegutses Igakülas algkool, mis asus Laasu taluhoones. Kooli kõrvalt oli vaja teha ka tööd. Poisid olid suvel abiks põllutöödel või merel ning popsi ja vabadikutüdrukud käisid suilisteks. Enne 20. sajandit käidi tööl mandri mõisates, aga hiljem, kui majanduslik olukord ja hariduselu paranes, oli võimalus käia talvel kodumajanduse koolides. Talutüdrukud esialgu istusid veel kodus ning said teadmisi kodumajanduse ajakirjadest mis alustas oma tegevust aastate lõpust. 7

8 Kui töö kõrvalt aega üle jäi, korraldasid noored teeõhtuid. Põhiliseks kokkusaamise kohaks oli Jaani-Andruse talu suur kamber, kus oli lahedasti ruumi ning külakostiks küpsetati tavaliselt pirukaid. Teeõhtutele nooremaid lapsi kaasa ei võetud, aga jõulud, jaanipäev ja nelipüha olid need, kus terve küla sai korraks lõõgastuda ning elu nautida. Esimesel jõulupühal toodi küla jõulupuu Antsu- Jaani tallu ning külarahvas kogunes sinna lõbutsema. Antsu-Jaani talu peremees Ivan oli suur pilli -ja laulumees. Ta ise valmistas ja parandas muusikariistu. Jõuluõhtul oli kogu pere koos, aga muidu käisid vanad mehed perest peresse ning mängisid seal pilli ja tantsisid. Selline komme kestis uue aastani. Uuel aastal käidi naabrite ja sugulaste juures õnne valamas. Kapitsa ehk Kästiki saun. Foto Liina Ligi, erakogu Jaanipäeval kogunesid noored kiige alla ning tantsiti polkat ja perekonnavalssi. Küla poisid olid kõik pillimehed ning igav ei hakanud kellegil. Jaanituld tehti Joanistule mäel, kuhu mehed olid kokku toonud kadaka oksi. Hiljem hüpati üle lõkke, lauldi ja tantsiti. Nooremad lapsed istusid nelja tee ristil Kapitsal ning laulsid seal. Nagu jõulupühade ajal, käisid mehed ka nüüd perest peresse, mängisid kaarte ja jõid õlut. Nelipühal toodi tuppa kased. Noored kaunistasid kiiged samuti kaseokstega ning kiikusid hommikuni. Laupäev oli kõigile külaelanikele tähtis päev. Siis pühiti puhtaks külatänavad ja köeti saunad. Laupäeva õhta on ikka vaikne, sest siis pidada tuul naise kaissu minema- olla öelnud Laasu Timmu 8

9 2. TALUD Igakülas oli 16 põhitalu, mille baasil tekkis külasse hulgaliselt vabadikukohti ja väiketalusid. Järgnevalt üritan kirjeldada põhitalusid ja nendest hargnenud peresid. 9

10 Igaküla aerofoto. Foto Kapten Sukk, Muhu Muuseum 755: TERALA (66,55 hektarit) 10

11 Terala eluhoone. Foto Liina Ligi, Erakogu oli külas üks suurematest ja rikkamatest taludest. Täpset talu rajamisaega pole teada, aga arvatavasti on see asutatud hiljemalt 17 sajandil. Põhjasõja elasid taluelanikud üle, sest aastal elas seal 5 inimest. Terala talul oli oma tuulik ja sepipada. Põhitalu elanike arv kasvas ning lõpuks tuli hetk põhitalust eraldada maad järeltulijatele. Terala talu maad jagati 19. sajandil kolmeks: MÄE (0,24 hektarit)-vabadikukohas oli püsiv elanikkond aastani, mil kolhooside tulek raskendas inimeste olukorda maal ning pererahvas lahkus linna. VÄLJA-väikekoha müüs peremehe poeg aastal oma kälimehele, kes lammutas maja ning ehitas uue talu-männiku. NUKA oli algul Terala inimeste poolt rajatud vabadikukoht, kuhu hiljem asus elama Neo talu peremehe vend, kes sai ½ kodutalust ja sellega tekkis Nuka NEO-JAANI (32,52 hektarit) 11

12 Neo-Jaani eluhoone. Foto Liina Ligi, Erakogu Talu oli majanduslikult heal järjel. Tal oli ½ tuulikut ja sepipada. Talukoht on asutatud enne Põhjasõda, mis jäi sõja ajal tühjaks, kuid taasasustati see aastate vahemikus. Sellest talust on saanud alguse aastal Kungla. KUNGLA (33,31 hektarit) talu, oli pool Neo-Jaani talust. Taluhooned jäid tühjaks aastail, arvatavasti kolhooside tõttu NEO (34,09 hektarit) 12

13 2003. Erakogu Neo eluhoone. Foto Liina Ligi, Talu asutati hiljemalt 17. sajandil, aga talu elas Põhjasõja üle. Talus oli oma sepapada. Põhitalust on hargnenud Nuka ja Panga. NUKA (31,32 hektarit) rajati aastal, mille hooned ehitati endise Nuka vabadikukoha kohale. Talukoht kadus aastatel. PANGA vabadikukoht rajati 19. sajandil, kuid kadus 20. sajandi algul, mil peretütar abiellus ning lahkus kodutalust OELDU, ka RÄÄSTA (51,16 hektarit) 13

14 Oeldu eluhoone. Foto Liina Ligi, Erakogu Talu asutati arvatavasti enne Põhjasõda, kuid jäi sõja-ajal tühjaks. Taasasustati see hiljemalt ajavahemikus Talus oli sepapada ja ½ tuulikut (koos Antsu-Matsi taluga). Põhitalust ei saanud maad ükski talukoht. Ennu-Matsi ja Kasemetsa asustati väljaspoole talu. Kasemetsa varemed. Foto Liina Ligi, Erakogu. KASEMETSA (2,9 hektarit) koht rajati 1900.aastatel, kuid kadus aastatel, arvatavasti kolhooside tõttu. ENNU-MATSI vabadikukoht asustati 19. sajandi lõpus ning kadus 1920.aastatel, sest järeltulevat põlve ei järgnenud TÕNISE, ka LAURI (33,68 hektarit) 14

15 Tõnise eluhoone. Foto Liina Ligi, Erakogu Talu on samuti Põhjasõja eelne talu, aga jäi sõja käigus tühjaks. Taasasutati talu aastate vahel. Talul oli sepapada ja ½ tuulikut, mida jagati Kästikiga. Tõnise talust said maad Vana-Jaagutoa ja Põllu. VANA-JAAGUTOA asutati 19. sajandi II poolel, kuid kadus aastatel, arvatavasti majanduslikel põhjustel. PÕLLU (16,19 hektarit) rajati aastatel, kui sai 1/3 Tõnise maadest. Põllu kadus 1950.aastatel ANTSU-MATSI (HANSO-MATSI) (11,78 hektarit) 15

16 Antsu -Matsi suveköök (Ehitatud 1912.a.) Foto Liina Ligi, 2001.Erakogu Talu asustus on jälgitav aastast. Talus oli ½ tuulikut koos Oelduga, sepapada ja suveköök, mis oli esimene külas ning aastast kuni sõjani tegutses seal koorejaam. Talust on hargnenud Antsu-Mihkli, Antsu-Pärdi, Männiku ja Laasu. ANTSU-MIHKLI, ka Nurme (7,08 hektarit) väiketalu asutati umbes aastal, aga seisis asustatuna vaid pool sajandit. Talu jäi tühjaks aastail. ANTSU-PÄRDI, ka Tähe (17,23 hektarit) talu rajati umbes aastatel, kuid kadus juba aastatel. Antsu-Pärdi moodustab 3/9 Antsu-Matsi talust. MÄNNIKU (12,53 hektarit) talu asutati aastal, mil Välja väikekoha uus peremees lammutas majad Väljal ja Jaagutoal ning ehitati uue elukoha, Männiku. 16

17 LAASU, ka Salu (11,67 hektarit) talu asutati 19. sajandi lõpul. Talul oli oma tuulik ning aastani tegutses seal kool aastatel jäi talu ilma elaniketa ning majapalgid müüdi küttepuuks. Laasu talu taastamine algas 2002.aastal. Liina Ligi, Erakogu Laasu uus suveköök-saun. Foto 2.7. RANNA (47,14 hektarit) Talu jäi samuti Põhjasõja ajal tühjaks, aga taasasutati see ajavahemikus aastat. Talu pidas vastu aastateni, mil terve pere lahkus saarelt. Ranna talu hooned lammutati aastatel arvatavasti võlgade katteks. Talust on saanud maad Ranna-Saadu. RANNA-SAADU, ka Raja (6,98 hektarit), asustati väljapoole talu piire, kui koht sai 1/7 Uuetalu maadest. Talu asutati 19. sajandi II poolel ja jäi tühjaks aastal. Ranna kelder (Ehitatud 1857.a.) Foto Liina Ligi, Erakogu 2.8. UUEELU (42,28 hektarit) 17

18 Uueelu eluhoone. Foto Liina Ligi, Erakogu Talu asutati ja aastate vahel ning tal oli oma tuulik. SAUE-JAAGUTOA, ka Laanevälja (16,48 hektarit) ja PEETRI-JAANI rajati tänu sellele, et 19. sajandi II poolel kaotasid Uueelu elanikud peremeheõiguse ning oli vaja kusagilt otsast alata. Mõlemad talud kadusid pool sajandit hiljem (1940/1950). PÄRDI-ANDRUSE (11,81 hektarit) rajati aastal, mil koht sai 2/9 Uueelu maadest. Pärdi-Andruse elanikud lahkusid aastatel. Pärdi-Andruse eluhoone varemed. Foto Liina Ligi, Erakogu 2.9. ENNU (25,18 hektarit) 18

19 Ennu eluhoone. Foto Liina Ligi, Erakogu Talu on samuti Põhjasõja üle elanud talu ning jätkas tegevust ka sõja ajal ja pärast seda aastatel jagati maa ja maja kahe pere vahel ära (ADRU ja ENNU). UUETOA (1,72 hektarit) asutasid 19. sajandi lõpul Ennu inimesed. Talu kadus, nagu enamus talusid aastatel. Uuetoa varemed. Foto Liina Ligi, Erakogu MIHKLI AADU (60,69 hektarit) 19

20 Mihkli - Aadu eluhooned. Foto Liina Ligi, Erakogu Talu on asutatud hiljemalt 1811 aastal, kuid ka sajandi vahetusel on seda talu mainitud. Talul oli oma tuulik. TÕNU-AADU (15,19 hektarit), talu rajati umbes 1900 aastal, mis on 1/5 Mihkli-Aadu maadest, aga järeltulijate puudumisel kadus aastatel PÄRDI-MIHKLI 20

21 Asustus on jälgitav hiljemalt 1731 aastast, kuid on võimalik, et talu on Põhjasõja eelne. Pärdi- Mihklil oli ½ tuulikut koos Pärdi- Matsiga. Pärdi-Mihkli kadus aastatel, kuna talu müüdi Pärdi-Matsile. Muhu Muuseum. 828:65 Pärdi-Mihkli eluhooned. Foto Gustav Ränk, PÄRDI-MATSI (56,48 hektarit) talu rajati aastal, mil kaks venda jagasid põhitalu pooleks. Talus oli sepapada. Pärdi-Matsi eluhooned. Foto Liina Ligi, Erakogu 21

22 UUE-PÄRDI (15,94 hektarit) koha sai endale kolmas vend ning rajas sinna umbes aastal maja. Koht kadus siiski aastail, sest järeltulijaid enam polnud. NURGA vabadikukoht ehitati 19. sajandil, kuid kadus aastal, järeltulijate lahkumise tõttu ning koht oli ise nii väike, et oli mõttetu seda pidada. VESKI (8,88 hektarit) talu ehitas Nurga vabadikukoha järeltulija umbes aasta paiku, kuid müüs hiljem ära. Talu püsib tänaseni. Veski eluhoone. Foto Liina Ligi, Erakogu PÄRDI-JÜRI, ka ORU (44,36 hektarit) 22

23 Talu jäi Põhjasõja ajal arvatavasti tühjaks, kuid see taasasustati aastaks aastaks viidi Pärdi-Jüri hooned küla keskelt metsa äärde ja uueks talu nimeks pandi ORU, mis kadus pärast II maailmasõda, aastal. Maata ei jäänud ka peremehe vend, kes sai 1/3 Pärdi-Jüri kohta ja aastal rajas endale Võidu. VÕIDU (19,87 hektarit) talu kadus astatel, mil järeltulijad müüsid taluhooned maha ning uus omanik viis need Mõisakülla. Maad sai Pärdi-Jürilt ka MARDI koha peremees, kes asus sinna elama 19. sajandi keskpaigas. Koht püsis 1920./1930. aastateni. Üks Mardi talu peremehe poegadest sai maad ja rajas ANDRUSE (10,17 hektarit) talukoht rajati 19. sajandi lõpupoole. Talumaja lammutati aga aastal ANTSU-JAANI, ka MURU (24,52 hektarit) 23

24 Talu on ilmselt Põhjasõja eelne ja Põhjasõja üle elanud. 20. sajandi alguses jagati talu pooleks ning peremehe vend rajas Jaani-Andruse. Antsu-Jaani kadus pärast Teist maailmasõda. JAANI-ANDRUSE (23,63 hektarit) talu, kuid kadus samuti pärast sõda. Jaani-Andruse taluõu. Foto Liina Ligi, Erakogu JAANI-SAADU (4,11 hektarit) väikekoht rajati natuke vähem kui veerand sajandit hiljem, umbes aastal ning see püsib tänaseni suvilana. Jaani-Saadu eluhoone. Foto Liina Ligi, Erakogu KÄSTIKI (39,39 hektarit) 24

25 Kästiki eluhoone varemed. Foto Liina Ligi, Erakogu Talukoht jäi arvatavasti Põhjasõja ajal tühjaks, kuid oli taasasustatud juba aastaks. 20. sajandi alguses oli talul ½ tuulikut, mida jagati Tõnise taluga. Kästiki taluhooned pole veel kadunud, kuid need lagunevad. Kästiki talust on hargnenud Risti, Ennu-Laasu, Laasu ja Matsi. RISTI (6,28 hektarit) väiketalu, mille asutas Kästiki peremehe vend 19. sajandi lõpupoole, kuid müüdi hiljem perekondlikel põhjustel. Uue peremehe järeltulijad lahkusid Ristilt pärast II maailmasõda ning koht jäi tühjaks. ENNU- LAASU väikekoha rajas Kästiki peremehe teine vend 19. sajandi lõpus, kuid see kadus samuti pärast sõda, aastal. Kästiki peremehe kolmas vend rajas endale LAASU koha 19. sajandi lõpus aastatel müüs ta selle Antsu-Matsi talust pärit mehele maha (vt. Antsu-Matsi) kuid aastal lahkusid sealsed elanikud ning majapalgid müüdi ära. 25

26 MATSI (12,60 hektarit) talu rajas endale Kästiki peremehe üks poegadest aastal, kui ta sai ¼ isatalu kohast. Viimase järeltulija surma tõttu toimus omanike vahetus ning aastate algusest on talust saanud suvekodu. Liina Ligi, Erakogu Matsi korrastatud eluhoone. Foto UUETALU, ka LOOTUSE (10,23 hektarit) 26

27 Koht on rajatud ilmselt enne 18. sajandit, aga jäi Põhjasõja ajal tühjaks. Talu taasasutati aastate vahel aastatel jagati talu viieks. Uuetalu kadus alles pärast Teist maailmasõda, aastal. Talust on hargnenud Niidialuse, Kasevälja ja Lõhmuse, mis oli ainuke, kes sai maad Uuetalult. NIIDIALUSE (4,07 hektarit) väikekoht rajati umbes aastal. Talukoht püsib tänaseni. Niidialuse eluhooned. Foto Liina Ligi, Erakogu LÕHMUSE (12,90 hektarit) talu sai 2/7 Uuetalu maast ning koht rajati aastal. Talu on täies jõus veel praegugi. Lõhmuse eluhoone. Foto Liina Ligi, Erakogu KASEVÄLJA (5,57 hektarit) väikekoht rajati samuti aastal, kuid kadus pärast sõda, nagu ka Uuetalu IIVARDI (42,81 hektarit) 27

28 Iivardi eluhoone. Foto Liina Ligi, Erakogu Talu jäi Põhjasõja ajal tühjaks, kuid see taasasustati ja aasta vahel. Talul oli oma sepapada. Iivardi talu hoovi peal asus KOOLIELU väikekoht, mis oli ehitatud 19. sajandi II poolel, aga lammutati 1936 aastal, mil selle viimane elanik lahkus külast. UUE- SAADU (11,47) talu maa saadi Uuetalu maadest, kuid peremees oli Iivardilt. Talu rajati umbes aastal.tänaseks on see koht kadunud. * RUNNI PENDI talukoht on ajalooline. Sellest palju ei teata, sest koht kadus juba 19. sajandi teisel poolel. Arvatakse, et see muudeti väikekohtadeks. Talu vanus ulatub aga 18. sajandi algusesse, mil selle nimi oli RUNNI ADO, kuid alates aastast on nimeks saanud Runni Pendi. Talust on alles jäänud vaid tänava nimetus- Runni tänav. 28

29 Erakogu Runni tänav. Foto Liina Ligi, * JAAGUTOA talukoha alguseks on 19. sajand, mil, juttude järgi Runni Pendi koha esialgsed elanikud sinna elama asusid, kui nad peremeheõigused Runni Pendil kaotasid. Talu ise kadus aastatel, mil uus omanik selle maha lõhkus ja Männiku talu ehitas. (vt. Antsu-Matsi) aasta seisuga on külas vaid 11 eluhoonet, mida kasutatakse aastaringselt ja 7 põhiliselt suveperioodil kasutatavat eluhoonet. Kästiki talu hooned on küll viletsas seisus, kuid koha omanik on hakanud olukorda parandama. Laasu talukohale on ehitatud uus majake, mille hetkefunktsioon on praegu veel suvekodu, kuid praegused omanikud plaanivad kunagi sinna päriseks jääda. 29

30 Jaani-Andrusele ehitatakse uut suvemaja.. Seisuga, mai 2005, elab Igakülas alaliselt 18 inimest, neist 10 naist ja 8 meest. Vanuseliselt on 13 inimest pensionieas. Kõige vanem inimene oli Mihkli-Aadu perenaine Raissa Nõu, kes elas 100 aastaseks. Suvel lisandub põhielanikele veel suvitajaid ja külalisi. Mihkli-Aadu perenaine Iisa. Foto Liina Ligi, Erakogu 3. PERED Järgnevalt kirjutame külaperedest. Ajavahemikuks on võetud 20. sajand TERALA talu peremeheks oli 19. sajandi lõpul Mihkel Kesküla. Tema naine Leena oli pärit Paenase külast. Abielupaar ei saanud lapsi, aga järeltulijat taheti väga. Juhtus nii, et 30

31 Leena õel, Marel, kes elas Peetri-Jaanil, suri mees. Mare poeg Aleksander Naaber oli sel ajal ainult paari aastane ning et õe koormat kergendada, võtsid Mihkel ja Leena poisi endale kasulapseks. Täiskasvanuna abiellus Aleksander Mihkli-Aadult pärit Riiaga ning neil oli kaks last, Vilma ja Hillar. Tütar elab veel praegugi isakodus. MÄE vabadikukoha ehitas Mihkel Kesküla isa oma teisele pojale Jaanile (Jüri?), kui too abiellus Kristiina Uustaluga (hiljem Keskküla), kes oli pärit Pärdi-Jürilt. Lapsi neil ei olnud. VÄLJA väikekohas elas Mihkel Kesküla teine vend Ivan Kesküla aastal müüs Ivani poeg Ivan Kesküla talu oma kälimehele Antsu-Matsi Joosep Osale. Joosep võttis endale naiseks Riste, kes oli pärit Igaküla Jaagutoalt. Laste, Floriida ja Endli sünniga perre jäi Välja koht väikeseks ning aastate alguses lammutas peremees Joosep maja ära ning kolis Koguva küla serva ja ehitas Männiku koha. Käesolevalt elab seal Floriida NEO-JAANI peremees oli aastal Ivan Vapper. Ivani naine oli pärit Nautse küla Pärdi talust. Neile sündis kaks tütart, Juulia ja Raissa ( Iisa ). Talu sai endale vanem tütar Juulia, kes jäi aga üksikuks. Teine peretütar Raissa abiellus Paenase külast pärit Andruse- Mihkli Ivan Alasiga. Paaril sündis kaks poega, Tõnu ja Anton. Perekond kolis millalgi Viljandisse. Kui Juulia suri, läksid talu hooned kolhoosile ja lõpuks müüdi Olav ja Laine Linnasele, kes elavad seal aastaringselt. Nendel on tütar Kadri. 31

32 KUNGLA väiketalu peremeheks sai aastal Neo-Jaani jagamisega Gerassim (Georg või Jüri) Vapper, kes oli Ivan Vapperi vend. Georg Vapper võttis endale naiseks Igaküla Pärdi- Jürilt pärit Ruudu (Noor). Neil oli kolm last, Sinaida, Florida ja Feliks. Sinaida elab koos Nautse Pärdilt pärit Jüriga Kanadas, Floriida ja Feliks elasid Kuressaares NEO talu peremees oli aastal Ivan Müürisepp ( ), kes aastatel oli Muhu-Suure valla vallavanem. Ivani naine Iriina oli pärit Igakülast Pärdi-Jürilt, ning neil oli üks poeg, Arnold (Arno), kelle abielu Lydiaga kestis lühikest aega, kuna naine suri. Pärast Lydia surma lahkus Arno isakodust ning suundus Saaremaale koos Igakülast pärit tüdrukuga, Elvi Uustaluga. Arno müüs talu Mati Palule, kes koos naise Kaja ja poegade, Toomase ja Tiiduga sinna suvekodu rajasid. NUKA (ka Koidu) talu peremees oli Maksim Müürisepp, kes oli Ivani vend. Maksim asutas Nuka talu, kui vennad jagasid Neo maa kaheks. Maksimi naiseks oli Põitse külast pärit Tiina, kes aga suri noorena. Nende poeg Elmar mobiliseeriti Saksa sõjaväkke ning jäi sõjas kadunuks. Maksim ei jäänud aga kauaks üksi. Uuesti abiellus ta Kõinastult pärit Matsi Juulaga, kuid lapsi neil ei olnud. PANGA vabadikukoha peremeheks oli Ivan Müürisepa vend Tõnu Müürisepp. Tõnu võttis endale Koguva Laasult naiseks Reeda, kellega tal oli tütar Riste. Kui Riste abiellus Paenase Iivardilt pärit Nikolai Abega, ostsid nad endale Veski koha Igakülas OELDU (ka Räästa) talu peremeheks oli Aleksander Liik ( ). Aleksander abiellus Igaküla Uuetalult pärit Kadriga ja perre sündis neli last, Ivan, Madis, Aleksander ja Raissa. Kuna Ivan oli kõige vanem, sai temast ka tulevane talu peremees. Madis suri juba keskeas. Ta oli aga väga ettevõtlik mees, ehitades Igakülasse esimese lubja-ja telliskivi tegemise ahju. Poeg Aleksander läks Tallinnasse kooliõpetajaks. Tütar Raissa, keda kutsuti ka Ruuduks jäi üksikuks ning elas kuni surmani Oeldul. Noorpermees Ivan abiellus Külasema Marjaväljalt pärit Juulaga, kes oli Ivardi Ingeli õde. Ivanil ja Juulal oli kolm last, tütred 32

33 Leida, Aino ja poeg Uno. Kõik kolm elavad Tallinnas. Leidal on poeg Andres ja Unol on tütar Kadri Liik. ENNU-MATSI vabadikukoha peremeheks oli Oeldu peremehe Aleksender Liigi neljas vend Timofei Liik. Ta naine Raissa, keda kutsuti ka Ruuduks oli pärit Ansu-Jaanilt. Neil oli üks tütar Leena ja kaks poega, Madis lasi end maha ja Joosep suri tiisikusse. KASEMETSA peremeheks oli Timofei Liik, kelle isa Ivan Liik oli Oeldu peremehe Andrei teine vend. Timofei ema nimi oli Raissa, kes oli pärit Neo-Jaanilt. Timofei võttis endale naiseks Rintsi külast pärit Maria ning neile sündis kaks last, Rein ja Juta TÕNISE (ka Lauri või Lutsu) talu peremees oli 20. sajandi alguses Mihail Puu. Mihail võttis endale naise Riia Paenase külast Antsu talust. Perre sündis üks tütar, Elfriide. Mihailil oli ka kaks õde, Iriina ja Juulia. Elfriide elab praegu isatalus. 33

34 Tõnise köök. Foto Liina Ligi, Erakogu VANA-JAAGUTOA peremeheks oli Mihkel (Mihail) Puu, kes pärineb Tõniselt. Mihklil ja ta naisel oli kaks poega, Ivan, kes läks elama Rootsiverre ja Madis, kes abiellus Ridasi Lingaga. PÕLLU peremeheks sai Matvei Liik, Oeldult, kui ta abiellus Juulia Puuga, kes sai kaasavaraks 1/3 Tõnise maadest. Neil oli seitse last. Neli poega, Ivan, Nikolai, August, Heini ning kolm tütart, Raissa, Helena ja Lydia. August ja Heini sattusid sõja ajal välismaale ning hakkasid merd sõitma ANTSU-MATSI aastal oli talu peremees Matvei Osa, kes abiellus Igaküla Mäelt pärit Ekatarinaga. Neil sündis kaks poega, August ja Feodor, kuid mõlemad poisid mobiliseeriti Vene sõjaväkke ja jäid seal kadunuks. Matveil oli veel kolm venda, Joosep, kes 34

35 rajas endale kodu Männikule ( v.t. Välja ),Timofei läks elama Laasule ja Ivan, kes suundus Hellamaale. Ivanil oli neli last, Armilde, Miralda, Elmar ja Vello. Pärast Ekatarina surma jäid hooned kolhoosile, hoonestusest säilinud suveköögi ostis Timofei Osa, Matvei vend, suvekoduks tagasi. Käesolevalt suvitab Antsu Matsil Timofei vanem tütar Leida Kirst ja tema tütre, Inna Ligi perekond. Matvei Osa matused. Pildil vasakult naine Ekateriina, õed Maria ja Raissa, vennad Joosep, Ivan ja Timofei. Erakogu 35

36 Ansu-Matsi Matvei, Joosep, Ivan ja Timofei. Erakogu 36

37 ANTSU- MIHKLI (ka Nurme) peremees oli Mihkel (Mihail) Osa, kes oli Antsu-Matsi talusse kasulapseks võetud. Ta elas seal koos oma naise Uuetalu Ingeliga. Mihkli ja Ingeli lapsed müüsid talu Ivan Väärtnõule, kes tuli sinna Uuetalult. Tema naine Eleena oli pärit Igaküla Rannalt. Ivanil ja Eleenal oli kaks last, tütar Efrosiina (Siina) ja poeg Hermann, kes läks elama Kanadasse. Siina läks pärast abiellumist elama Jõgevale ja tal on kaks last, Ahto ja Maie, kes soovivad hoonestust taastada suvekoduna. ANTSU- PÄRDI (Tähe) talu peremeheks sai Antsu-Matsi vanaperemehe Aleksei vend Ivan Osa. Ivani naiseks sai Eleena, kes oli pärit Igaküla Pärdi-Jürilt. Ivanil ja Leenal oli üks tütar Olga, kes läks elama Hellamaale. Tal oli kaks poega Olev ja Aller Kumpas. LAASU (Salu) talu peremees oli Timofei Osa. Tema naine Liina oli pärit Igaküla Rannalt. Perre sündis kuus last. Kolm tüdrukut Leida, Reseda ja Evi ning kolm poega Jaan, Heino ja Eduard. Kõik lapsed kolisid Tallinna. Käesolevalt taastab noorem tütar Evi Tomingas hoonestust. 37

38 3.7. RANNA talu peremees oli aastal Joosep Sõber. Tema naine Eleena oli pärit Viiraküla Tiiriki talust. Peres oli kuus last, pojad Ivan, Vassili ja Feodor ning tütred Sinaida, Leoniida ja Liidia. Vanimast pojast, Ivanist sai talu hilisem peremees. Tema naine Liisi oli Saare lastekodust. Ivanil ja Liisil oli samuti kuus last, kaks poega Rein ja Laur ning neli tütart Madelion, Adeleid, Liide ja Liivi. Kivist potipesu kauss Rannal. Foto Liina Ligi, Erakogu. RANNA-SAADU talu perenaine oli pärast isa surma Juulia Väärtnõu, neiupõlvenimega Sõber. Juulia abiellus Igaküla Kaseväljalt pärit Madis Väärtnõuga ning neil oli kolm last. Pojad Madis ja August ning tütar Linda, kes abiellus Uuetalult pärit Anton Väärtnõuga. Nende lapsed olid Alfred, kes elas Tallinnas ja Õie, kes läks elama Pärsamale. 38

39 3.8. UUELU peremeheks sai Ivan Naaber, kui ta tuli Uuelule koduväiks Peetri-Jaani vabadiku kohast. Tema naise nimeks oli Raissa, kuid teda kutsuti Ruuduks. Neil oli kolm last, aga viimane suri väiksena. Poeg Arteemi sai uueks peremeheks ning tütar Ludmilla läks elama Saaremaale. SAUEAUGU (ka Jaagutoa, Laanevälja) viimane perenaine oli Eriina Sõber, kesoli pärit Vana-Jaagutoalt ja ta abiellus Rannalt pärit Andrus Sõbraga. Eriinal ja Andrusel oli kolm tütart, Elfriide, Aino ja Asta ning üks poeg Kalju. Teine poeg Alfred suri noorelt. Kõik lapsed on kolinud Pärnusse. PÄRDI- ANDRUSE perenaine oli aastal Uuelu Raissa Sõberi õde Ekateriina Sõber. Tema mees Andrus oli pärit Igaküla Nurgalt. Lapsi Ekateriinal ja Andrusel ei olnud, kuid nende juures elasid Ekateriina õetütred Juulia ja Raissa Tagaküla. PEETRI-JAANI viimane peremees oli Mihail Naaber, kellel oli kaks venda Ivan ja Aleksander. Ivanist sai Uuetalu koduväi ja Aleksander anti Terala Mihkli ja Leena Kesküla kasulapseks. Peetri-Jaani peremees Mihali võttis endale naiseks Nautse Jaagu-Mihklilt pärit Maria. Perre sündis kaks last, Boriss ja Endel. 39

40 3.9. ENNU (Adru) talu peremees oli 19. sajandi alguses Matvei Liik. Matvei oli abielus kaks korda. Tema esimene naine Juula oli pärit Põitse külast. Juulaga sai Matvei viis last, poja Valentini ja tütred Liidia, Evgeenia, Elviine ja Salme, kes suri aga lapsena. Teist korda abiellus Matvei Uuelult pärit Eleenaga. Neil sündis vaid kaks last, Helju ja Kalju. Esimesest abielust pärit Valentin elas talu jagamise järel oma perega ühes talu pooles, kuid kolhoosi ajal läks ta Neo-Jaanile. Praegu elab talus tütar Helju koos oma mehe Einar Roots*u ja poja Eroga. Külavainu. (Taamal Ennu talu)..foto Liina Ligi, Erakogu. UUETOA peremeheks oli talu rajamisest alates Egor Liik. Tema naise nimi oli Juula. Neile sündis viis last, pojad Madis, Timofei ja August ning tütred Juulia ja Evgeenia aastast kuulus vabadikukoht tütar Juuliale, kes läks peagi mandrile elama. Sõjaajal elas Uuetoal August naise Leenaga, neil on tütar Urve. 40

41 3.10. MIHKLI-AADU talu peremeheks oli 20. sajandi alguses Matvei Nõu. Matvei naine Ingel oli pärit Paenase külast. Lapsi oli peres kaheksa. Poeg Matveist sai kaugesõidu kapten, tütar Iriina abiellus Andrus Väärtnõuga Igaküla Niidialuselt, Riia abiellus Aleksander Naaberiga Igaküla Teralalt, Liina abiellus Timofei Väärtnõuga Igaküla Uuetalult, Juula abiellus Padaeite Vasseliga Kansi külast, Ruudu ja Leena olid üksikud. Poeg Mihailist sai järgmine Mihkli-Aadu peremees. Tema naiseks sai Raissa (Iisa). Perekond oli paljulapseline, kuid mõned lapsed surid varakult. Pojad Uno, Ermi ja Arvo elavad kodus. Unol on naine Evi. Lisaks nendele meestele, oli peres veel neli poega, Edmund, Eino ja Villem, Alvi kes kõik läksid elama mandrile, Alvi läks Austraaliasse ning kolm tütart, Milde, Elga ja Õilme. Milde läks abielludes elama Uuelule, Elga läks kokku elama Iivardi Johannesega ja elab praegu Iivardil. Õilme elabtallinnas. TÕNU- AADU talu peremeheks sai Matvei Nõu vend Timofei Nõu. Timofei abiellus Igaküla Antsu-Matsilt pärit Raissaga ning neil oli kolm poega Timofei, Feodor, kes uppus ning Matvei, kes jäi Venemaale kadunuks. Kolmest tütrest kaks, Juula ja Liina surid väiksena, Raissa elas Saaremaal. 41

42 3.11. PÄRDI MIHKLI peremees oli Mihkel (Mihail) Sõber. Tal oli vend Madis, kes rajas endale talu Pärdi-Matsile. Mihkel võttis endale naiseks Mare nimelise tüdruku. Neile sündis kaks tütart Ida ja Salme. PÄRDI- MATSI talu peremees oli Mihkli vend Madis Sõber. Madise naine Riste oli pärit Koguva külast Ranna perest. Nendel olid pojad Madis ja Artur ning tütred Iisa, Tiina ja Roosi. Poeg Madisest sai uus talu peremees ning ta võttis omale naiseks Linnuse küla Vaadult pärit Emilia (Ella) Kesküla. Neil oli kolm last, Heino, Meida ja Asta. Heino suri noorena, Asta on abielus ja elab Tallinna lähedal Haabneemel, lapsi ei ole. Meida abiellus Eimar Lepikuga, elab Kuressaares, ning neil on kaks last, Priit ja Ene. Priit on käesolevalt peremees ja kasutab hooneid suvitamiseks. UUE-PÄRDI peremees oli Mihail Sõber, kes oli pärit Pärdi-Mihklilt. Tema esimene naine oli pärit Mihkli-Aadult, kuid suri sünnitades. Mihaili poeg elas vaid poole aastaseks. Mihail abiellus uuesti alles kuuekümne aasta vanuselt. Tema teine naine Riste oli pärit Oeldult. Perre sündis kaks last- Ivan ja Joosep. Ivan kolis aastail Orissaarde ja Joosep oli kaugsõidu kapten. NURGA talu peremees oli Mihkel Sõber. Mihkli naine Mare oli pärit Pärdi-Mihklilt ja nendel oli üks poeg Tõnu. Üks versioon räägib, et seal elas Pärdi-Andruse talu perenaise Ekateriina Sõberi abikaasa Andrus, koos oma emaga, kes oli pärit Pärdi-Mihklilt. Andrus oli vallaslaps ja ema vennad olid ehitanud neile väikese maja. Arvatavasti, kui Andrus abiellus Ekateriinaga Uuelu talust, ehitas Andrus Pärdi-Andruse koha ja Nurga jäi Mihail Keskülale. Teine allikas räägib, et Mihkel Kesküla tuli Kõinastu saarelt Pärdi-Mihklile sulaseks ja võttis endale naise Mare. Neile ehitati Uietoa taha pisike maja. Nende poeg oli aga Tõnu. VESKI peremees oli Tõnu (Timofei) Kesküla, kes Pivarootsi elama asudes müüs koha Paenase Iivardilt pärit Nikolai Abele. Nikolai naine Riste oli pärit Igaküla Pangalt ning neil oli kolm last. Tütred Rodefia ja Salme ning poeg Augustin, kes jäi Venemaal kadunuks. Praegu elab Veskil tütar Salme Abe. Rodeefia elab Pärnus. 42

43 3.12. PÄRDI- JÜRI peremees oli Matvei Uustalu, kelle naine Raissa oli pärit Tupenurme külast Mihkli Jaagu talust. Neil oli kolm last. Poeg Vambola, tütar Leida, kes elab Orissaares ja Helmi, kes suri Venemaal. RUNNI-MARDI (Mardi) peremees oli Aleksander Uustalu. Tal oli naine ning tütar Mare, kes võttis endale meheks ühe Paenaselt pärit noormehe. ANDRUSE peremees Matvei Uustalu oli pärit Igaküla Mardilt. Matvei naine Riste oli pärit Linnuse Oolult. Neil oli kaks last, Aleksander ja Eleena. Aleksanderist sai ka järgmine Andruse talu peremees. Eleena abiellus Võlla Mardi Ivaniga ning lahkus kodust. Poeg Aleksander võttis endale naise Koguva külast Nuka talust. Naise nimi oli Riste ning perre sündis üks laps Elvi, kes läks elama Saaremaale. Teist korda abiellus Aleksander Riste õe Liinaga. Neil oli kaks last, poeg Heino ja tütar Vaike. Mõlemad läksid mandrile elama. VÕIDU talu peremees Ivan Uustalu, oli Pärdi-Jüri peremehe Matvei vend. Ivani naine Juula oli Igaküla Ranna talust pärit. Neil oli vaid üks tütar Floriida, kes abiellus Rootsivere Välja (Runni) Heinoga (Ärni). Kolhoosi aegadel läks kogu pere Tallinna elama ANTSU-JAANI talu peremees oli 20. sajandi alguses Ivan Liik. Enne oli talu peremeheks Ivani isa Andrei Liik. Andrei naine Kadri oli pärit Koguva külast Sumari talust. 43

44 Ivani naine Juula pärines Igaküla Kasemetsalt. Peres oli seitse last, kaks tütart Aino ja Erna ning viis poega Heimar, Ahto, Arvo, Elmut ja Enn. JAANI-ANDRUSE peremees oli Ivan Liik`i isa, Andrei vend Andrus Liik. Andruse naine Iriina oli pärit Tupenurme küla Saare talust. Kuna neil lapsi polnud, võtsid nad endale kasutütre Nelli Suurtee. Hiljem abiellus Nelli Johannes Mudaga, kes oli Hiiumaalt pärit. Johannesest sai ka hilisem talu peremees. Nellil ja Johannesel oli kolm poega, Meinhard, Mati ja Martin. JAANI-SAADU peremees oli Antsu-Jaani vanaperemehe Andrei Liik`i vennapoeg Aleksei Liik. Alekseil oli veel kaks venda Vassiili ja Anton, kes läks Tamsele koduväiks ning õde Eriina, kes abiellus Matsi Ivaniga. Aleksei naine Kristiina oli pärit Põitse külast ning neil sündis poeg Bruno, kes kasutab kohta suvekoduna KÄSTIKI aastatel oli talu peremees Timofei Kuuse. Timofei võttis endale naiseks Tupenurmelt pärit Tiina. Perre sündis viis last. Pojad Timofei, kes jäi Venemaale kadunuks, Elmar, kellest sai järgmine peremees ning Endel. Tütred Liidia ja Serafiima. 44

45 Kästiki kelder. Foto Liina Ligi, Erakogu. RISTI peremees oli Kästiki peremehe Timofei vend Aleksei Kuuse. Tema naine Iriina oli pärit Viiraküla Andruselt. Peres oli kolm last, Mihkel, Ivan ja Iriina. Kui Aleksei ära suri, müüs tütar Iriina maja Andrei Sõberile, kes tuli sinna Saue-Jaagutoalt, sest Iriina abiellus Koolielult pärit Madisega ning noored kolisid sinna elama. Andrei Sõberi lapsed, Elfriide, Aino, Asta ja Kalju kolisid Pärnu linna. ENNU-LAASU peremees Andrus Kuuse, oli Kästiki peremehe Timofei teine vend. Andrusel ja tema naisel oli kaks tütart Juula ja Mare. Mõlemad jäid elu lõpuni üksikuks. MATSI peremeheks sai Timofei Kuuse kolmas vend Matvei Kuuse. Matvei võttis endale naiseks Igaküla Uuetoalt pärit Ingeli. Neil oli neli poega, Ivan, Timofei, Aleksander ja Anton, kellest sai järgmine Matsi talu peremees ning kolm tütart Iisa, Juula ja Liina. Pärast Antoni surma müüdi koht Aasa ja Uno Aavik`ule IIVARDI talu peremees oli aastal Mihail Osa. Tema naine Ingel oli pärit Külasema külast Marjaväljalt ning neil oli kolm last. Poeg Voldemar, kes jäi Venemaal kadunuks, Johannes elas kuni surmani koos oma elukaaslase Helgaga kodus ning tütar Reet Tallinnas. 45

46 Iivardi aida unkaaken. Foto Liina Ligi, Erakogu. KOOLIELU peremees oli Iivardilt pärit Mihail Osa. Tema naine Maria oli pärit Antsu- Matsilt. Neil oli kolm last, poeg Matvei, kellest sai järgmine taluperemees ja tütred Ruudu (Raissa) ja Juula. Juula abiellu Kõinastu Nuka Aleksanderiga ning lahkus kodust. Poeg Matvei võttis endale naiseks Ristilt pärit Riina ning perre sündis kolm last, Helmut, Viktor ja Melanie. UUE-SAADU (ka Kõue) talu peremees oli Aleksei Osa, kelle naine Ruudu oli pärit Igaküla Neolt. Neil oli üks poeg Timofei ja tütar Juulia aastal oli talu peremeheks Timofei. Ta oli abielus Uuetalu tüdruku Eliisavetaga, kes oli viimati ka talu perenaine, sest Timofei hukkus Saaremaa lahingutes 1941 aastal. Eliisavetal ja Timofeil lapsi ei olnud UUETALU (ka Lootuse) peremeheks sai pärast Madis Väärtnõu surma poeg Maksim Väärtnõu. Maksimi naine Leena oli pärit Igaküla Neolt ning neil oli viis poega Ivan, Timofei, Aleksander, Anton ja Feodor ning tütar Eliisavet. Järgmiseks peremeheks sai poeg Feodor. 46

47 NIIDIALUSE väikekoha peremeheks oli Uuetalu vanaperemehe Madise kasuvend Andrus Väärtnõu, kes oli kasulapseks võetud Igaküla Kaseväljalt. Andruse naine Riina oli pärit Mihkli-Aadult. Neil oli viis poega, Mihkel, Arteemi, Arseeni, Oskar ja Joosep ning kaks tütart Liina ja Elvi.. KASEVÄLJA väikekoha peremeheks oli Uuetalu vanaperemehe Madise teine vend Mihkel Väärtnõu. Mihklil ja ta naisel oli palju lapsi. Kuna majanduslik olukord ei võimaldanud kõikidele lastele piisavalt pakkuda, anti poeg Andrus kasupojaks Niidialusele ning tütar Mare kasutütreks Soondale. Tütred Ruudu, Kadri ja Juula ning poeg Madis kasvasid üles kodus. Täiskasvanuna läks Madis Ranna-Saadule koduväiks ning talu jäeti tütar Juulale. LÕHMUSE peremeheks läks Uuetalu peremehe Maksimi poeg Timofei Väärtnõu. Timofei naine Liina oli pärit Igaküla Mihkli-Aadult. Perre sündinud lastest jäid elama ainult tüdrukud, Hilju, Vilma, Ilme, Elle ja Tiia. Hetkel elab talus Timofei tütar Tiia, koos mehe Villu ja poja Timoga. Vanemad lapsed, kaksikud Liina ja Olev on kodutalust lahkunud JAAGUTOA peremees oli Madise ja Maria Verendeli poeg Ivan Verendel. Tal oli veel kaks õde Riste ja Riina. Riste abiellus Antsu-Matsi Joosepiga ja nad läksid elama Väljale. Ivan abiellus Koolielult pärit Ruuduga ja nad läksid elama Saaremaale Maasile. Enne müüs ta Jaagutoa talu Feodor Sõbrale, kes elas seal lühikest aega koos naise Juulaga aastal ostis selle maja Joosep Osa, kes maja lõhkus ning ehitas külast välja uue koha nimega Männiku. Joosepi ja Riste lapsed olid Endel ja Floriida. Endel elas Tallinnas, aga Floriida jäi 47

48 kodutallu kui ta oli abiellunud Koguva Sumarilt pärit Ferdinand Tüüriga. Neile sündis kaks poega Tiit ja Tõnis. Floriida elab tänaseni oma kodukohas. * EKU (Võrkaia) koha ostis 19. sajandi lõpul Jüri Paist, kes oli tulnud sinna Raegma Mardilt. Mehel oli kolm poega ja tütar. Pojad Matvei ja Jegor ning tütar rajasid Suuremõisa Jaani ning läksid sinna elama. Eku peremeheks sai poeg Mihail Paist, kes elas seal koos oma naise Mariaga kahekesi. Maria oli pärit Raugi külast Laasu talust. Perre lapsi ei sündinud. * KOLGA peremeheks sai Matvei Kolk, kes oli pärit Külasema küla Ennult, kui ta abiellus Igaküla Pärdi-Mihklilt pärit Ristega. Neil oli kolm poega, Madis, August ja Aleksander. Kokkuvõttes võib tõdeda, et Igaküla inimesed oli väga paiksed. Suurem osa mehi ja naisi abiellusid oma küla inimestega. Aegade jooksul rahva arv kasvas nii suureks, et tuli tööd otsida väljaspoolt küla. Kusagil 1950 a. algas suur rahvaste ränne ja paljud majad jäid tühjaks. Osa maju lõhuti ära ja veeti teise kohta, et uuesti üles ehitada aasta seisuga on Igakülas püsiva elanikkonnaga (Männiku), Terala, Neo-Jaani, Matsi, Tõnise, Iivardi, Lõhmuse, Mihkli-Aadu, Veski, Ennu, Uuelu. Suvekodudeks on Neo, Oeldu, Antsu-Matsi, Pärdi-Matsi, Jaani- Andruse, Jaani-Saadu ja Laasu kuhu on ehitatud uus maja. 4. KOHANIMED vaata lisa 2. kaart 1. IGAKÜLA KOHANIMED Koht kus me elame, olgu selleks siis küla, alev või linn on tahes või tahtmata ümbritsetud küngaste, kivide, allikate ja kasvõi majadega. Küllap vähesed on märganud, et see kivi seal puu all ei ole nimetu, vaid aegade jooksul on talle samuti nimi omistatud. Olgu see siis seotud 48

49 inimese tegevusega või eseme enda kujuga. Igaküla maadel asub palju kive, künkaid ja allikaid ning enamusel neist on nimi või isegi selle kohta käiv legend. 1. Abru auk sinna uputatud kasse 2. Abru kivi seal, kus abru auk, endiste veskite taga 3. Ahvenakivi Võidu koha tagune kivi Alga mägi küngas Igakülast umbes ½ km. Idas Alga tagused põllud Lõhmuse talu juures Alli-Arva nurk kus Koguva Laasu ja Tooma talu endised maad Lähevad Igaküla maadega kokku 4. Eku mägi kõrgus 21,3 m. merepinnast. Peletab pilved laiali, vähe vihma. 5. Igikivi Võidu koha juures 6. Issameie kivi lõuna pool Piiri Igaküla teed, lai punane kivi Üürikese ja Piskuri vahel. Kui inimesed Luteri kirikusse läksid siis lugesid seal issameiet. 7. Joanistule mägi karjaarus, Piiri poole minnes. Tehti jaanituld. 8. Kadariku mets Männiku talu juures Koguva alguses 9. Karikivi Jaani-Saadu tee ääres paremat kätt, vasakule jääb Eku. 6-7 kivi Karikivi mägi, Karikivi põllud Karuallik Karuallika mets Karuallika soon Igaküla metsas Kassiauk sama Abru auguga Kaevandi mägi 10.Kivestu 1)Kivestu torni juurde olevat vanasti suur kuldrist maetud. 2)Igaküla lubjaahi. 3) Venelaste ehitatud triangulatsioon torn. 11.Kiviniit, kiviniidi kivi inimesed ravisid ennast. Neljapäeval pärast päikese loojangut, lahkudes ei tohtinud tagasi vaadata. Pandi raha ja münte Kiviniidi mulk ja mets Kiviniidi mulkus tegid põõsad uhva uhva. Nõiakivi Kolga aad (aiad) Pärdimihkli talu aed Korbi põllud Matsi (Korpli Ats) Korbi värav Matsi talu juures 12.Kul(l)iniit Kivestust edasi. Ujumispaik 13.Kul(l)niidi sild kust dolomiiti laevadele laaditi. Saksamaalt piiritust toodi. 49

50 14.Kullikivi 15.Kõr(t)siki mägi 16.Kästiki holmid Laiaka Lautrite mägi Leete põllud, Liiva-aukude mägi Lõpe meri 17.Mustamärdi mägi Mäeniit, Mäeniidi mets 18.Mõrrameeste mulk 19.Mölistiskivi 20.Naistevare nukk 21.Nassador e. Nasvador Nissuadu mägi Paadu värav Paljamägi Parala mets Parala kurk Parala värav Patukivi Patukivi nõgu 22.Pesima Poiste soat 23.Punaski Pärdi-Mihkli säär Raanikse põllud Raipeaid Rangu 24.Rattamägi Raudsäär suurem serviti kivi mere ääres. Nüüd on meri kaugenenud Veski talu taga, uueusulised pidasid seal teenistust kivil saar heinamaa otsas, kus kasvas ainult roog ja tudrhein läheb üle Eku mäeks, praegu seal on karjäär Pesima järel vastu prügimäge karjaarus kus on Pesima laht Rootsivere Rinsi metsa teel Oru talu lähedal. Nuka krundi sees. Mehed läksid seda teed pidi otse merele Igaküla tuhliaite taga Lõhmuse talu juures Uue-Pärdi tagune aed e. raipeaed. Naised ajasid sealt vanasti lehmi. metsaheinamaa. Kiviaedade nurk Mustamärdi mäest Rinsi poole. Paenase metsa ja Rinsi piiri poole Igaküla karjamaal. Oru pool Terala talu juures. Lati auk väike mägi Igaküla ja Rinsi kiriku teel Igaküla Rinsi tee ääres Parala kurgus, läbi selle viidi loomi heinamaale Laiaka mäest alla minna meresopp, kus pesti lambaid asub Tillus kaks suurt pruuni kivirahnu metsas. Ka kivide ümbrust kutsuti Punaskiks Igaküla kuulsama noodamehe järgi Matsi talu juures endise Nissuadu juures. Maeti lõpnud loomi. Vanasti võtsid pottsepad sealt peenemat liiva küla taga, läheb üle Kivestuks. Lubjaahi Oru pere ja Mustamärdi mäe lähedal, rattakujuline Koguva pool Võrkast. Tillu ja Võrka vahel 50

51 25.Rinsi värav Igaküla Rinsi teel 26.Ristisoat põld Igakülast umbes 300 m Rinsi ida poole ristisoatus oo kivi kivis kinni Runni allikas mere ääres Saksakare Igaküla alt hakkab roog, seal on natuke liivast randa 27.Selja mägi Igakülast 1 km mere poole Niidi alla minnes Simmu- Niidi allikas Paenase küla poole 28.Sooniit Kivestust edasi.vanasti oli Sooniidis Igaküla 7peretkõige esimene oli Ranna Suur allikas Paenase küla poole Suurekivi mulk Igaküla metsas Terala nukk Tillu asub Lõpes Tillu alune Tillu maja ümbrus. Majast näha vundamendikoht Tillu maja endine kalameeste maja 29.Topi kivi e.topika Igaküla veskitest Koguva poole, mere pool. Karjatati lehmi. Vanarahvas rääkinud Topikakivi Toomast Tuulegi nurga mägi on enne Leetetaguseid põlde Tõrsallikas Paenase metsapardas Uhtepõllud Võidu talu juures Umbaid Paenase Igaküla vaheaed Võrka asub Lõpes, endine majakoht 30.Üürikse Rootsivere ja Igaküla teede hargnemise juures. 5. LEGENDID JA MUISTENDID Aastasadu on jutustatud legende ja muistendeid, mis kanduvad edasi põlvest põlve ja lisavad pealtnäha tavalistele asjadele ja paikadele salapära. Et need meie igapäevaelus ei kaoks ning mäludest ei kustuks peab leiduma keegi kes neid koguks ja jäädvustaks. Järgnevad legendid ja muistendid on aastakümnete pikkuse töö tulemus. Nii kogujad kui jutustajad on väga erinevad inimesed ning seetõttu on legende ja muistendeid mitmes eri versioonis. Kuna ei ole võimalik määratleda, milline legend on õige ja milline vale, siis kõige õiglasem on need kõik õigeks lugeda. Igaküla muistendite ja legendide kokku kogumiseks on 51

52 suureks abiks olnud Enda Naaberi raamat Muistendeid ja legende Saare- ja Muhumaast ning internetilehekülg Taevaminemise torni ehitamine. Muhu saarel Igaküla arus vastu Väikest väina on: 1) üks suur raudkivide ladu ehk hunnik, vist muiste jääst kokku võetud, hüütakse Igeveste torn; 2) üks suur raudkivi 2x3 sülda - Higikivi; ja 3) üks madalapoolne lõhkine kivi inimesenäulise nõguga. Neist käib järgmine jutt. Vanapoiss tahtnd taeva minna ja hakand enesele seks astepaika ehitama. Ta korjanud omale esiti hulga kiva põlle sisse, Jumal kiusand teda, põllepaelad kärisend ja kivid varisend maha. Siis võtnud ühe suure kivi (Igikivi) tilli peale, aga till väsinud ära. Kõigepealt tassind ta veel üht suurt kivi, ta komistand, kukkund näuga kivi peale, kivi lõhki ja ta prau seest alla, nii et sinine suits taga olnd. H II 54,550(XXX) - H Laipmann (1896). Vt. Jälgedega kivid, muist.374. Igikivi. Foto Toomas Ligi, Erakogu Igikivi. Vanakuradi naene tahtn seda kiriku ukse taha viia pühapäeva hommiku, kui jumalateenistust oln peetud. Tahtn kivi ukse taha viia, et need hinged kätte 52

53 saada, kes sees. Põllepaelad läksid katki ja kivi kukkus maha. Vanaeit kukkus ise kivi kõrva, seal on veel vanaeide seljaase maas ja põllepaelad kivil sees. KKI 27,295/6(4)<Muhu khk., Kõinastu s. -A.Schmuul<Juulie Lember, 55.a. (1960) Haud Kivestus. Kivestus - Igakülast paar kilomeetrit, Väikse väina ääres - oo Vanasaadana haud. Ta oo seal magan, põlve-, perse-, peakohad oo näha. KKI 27,203(2)<Muhu khk., Igaküla k.-.schmuul< Juula Väärtnõu,sünd.1892.a.(1959). Vanapagana haud. Ükskord tahtnud Vanapagan Eku kõige kõrgemast mäetipust hakata välku püüdma. Kukkunud aga mäe otsast maha ja maasse tekkinud 2 meetri pikkune lõhe, mida nimetatakse Vanapagana hauaks. Seal olevat igat sorti väärtuslikke kuldesemeid. Vanapagana haud on praegugi alles. RKM II 41,416(5)<Muhu khk., Piiri k/n.-u.liik<riste Abe,sünd.1873.a.(1954). Suurelaeva soon. Vanasti oln Koguva, Igaküla ja Rootsivere omaette Sant-Jaagu saar - jõgi joosn vahelt läbi. Vanapagan sõitn laevaga ja tähtn kõiki orjadeks võtta. Vanaeit jälle pesn pesu ja üteln: Vao, vao, nagu mo perse vaob! Ise vaadan jalge vahelt läbi. Vanapagan vaos laevaga maa alla, mastiotsand jään välja. KKI 27,209(1)<.Rootsivere k.(muhu)-a.schmuul<iivan Heapost,umb.60 a. (1959). Suure laeva soon läheb Eku mäest kuni Väikse väinani välja, kaks ja pool kilomeetrit, umbes 8m lai. Praegus enam nii hästi välja ei paista, kadakaid täis kasvan. Riagiti, et suur laev olli ää vaon, sellest see soon. Vanakuri sõitn laevaga. Eks vanaeit pesn pesu ja näidan paljast perset. Laev hüpan kolm korda ja vajun maa alla. Karjapoisid saen veel pärast kettakaikuid masti otsast, mis välja jäi. KKI 27,191(1)<Muhu khk., Rootsivere k. -A.Schmuul<Ivan Tüür,sünd.1901.a.(1959). Muhumaa jagamine. Muhu saare idapoolel on kolm küla: Koguva, Rootsivere ja Igaküla. Kord tahtnud Vanapagan neid külasid Muhu saarest lahutada. Hakanud siis oma suure laevaga teed läbi maa lõhkuma. Kõik inimesed olid hirmus hädas olnud, et kuidas nüüd veel pääseks. Siis tulnud üks vana naine ja näidanud Kuradi laevale paljast tagumikku. 53

54 Kohe hakanud laev kangesti tõusma ja vajuma ja lõpuks lagunenud suure mürinaga maa sisse. Praegugi on näha veel nisukseid lohke, kus Vanapagana laev oli vajunud ja tõusnud. Ühes kohas on aga üks suurem auk, kuhu Kurat ühes laevaga oli vajunud. ERA II 232,346(28)<Muhu khk.ja v., Painase k.<ridasi k. -J.Grünthal<Ingel Vaga(1939). Muhumaa jagamine. Kurat tahtnud kord laevaga Muhumaast läbi purjutada, jõge sünnitada, kust inimesed üle käies vannuksid ja seega tema nime austaksid. Purjutanud juba tüki teed maa sisse. Üks naine aga juhtunud nägema ja näidanud Kuradile paljast tagaotsa, mida nähes viimane laevaga maa sisse vajunud. Sõidutee ja vajumise koht on Igaküla karjamaal Mustamardi mäe juures, kus hiljuti veel mastide otsast tina olla raiutud. E 42282<Pöide khk., Tornimäe - M.Pallas (1902). Vanapagana allik. Igaküla karjamaal, kus Mustamardi mägi, olli Vanakurat oma laevaga ää vaon. Ta tahtn Muhumaad kaheks aada, et jõgi oleks joosn. Kukk lauln ja vaon ää maa sisse. Siel on üks nõgu augukoht, kus lae ää vaos. KKI 27,241/2(8)<Muhu khk., Võlla k.-a.schmuul<mihhail Kask, sünd.1879.a.(1959). Muhu vägilane Must Mart. (väljavõte) Talvel raske pakasega kõnnib süsilakaline ja tõmmunahaline meeshiid üle jää Muhu poole. Astub samm ja penikoorem, samm ja penikoorem. Hiid tuleb Tondilt, kus ta seni teeninud poolvenda, kes on rikas, omab merel laevu ja kes inimesi põrgu eeskotta meelitamiseks joodab vägijookidega. Poolvennad on läinud tülli, noorem lahkub, et otsida uut elupaika. Olles käinud venna laevadega Saaremaal, teab ta et saart valitseb Suur Tõll, samuti on ta kuulnud Hiiu Leigerist ja seab sellepärast oma sammud kolmest sõsarast vähima ning lühima poole, mis hetkel katku külastusest tingituna osutub peaaegu inimtühjaks. Kallastelt leiab põgenik esimese katkust puutumata talu, Nagivälja ja avitab peremees Naiut kuni talu Üle maa saab jõukaks. Mart kosib Naiu Marest- tütre endale. Pulmad saavad 54

55 vägevad, tantsu rabatakse nii, et maa vajub ja vesi Koguva küla ning Kõinastu laiu vahelisele maaribale pritsib, mille tõttu nn. Kõinasleel tänapäevani piiskamisi vesi peal seisab. Väikeväina Saaremaa poolsele kaldale otse vastu Nautseküla hakkab Must Mart kaevama põrgut, kuid vesi segab. Et vett kahe saare vahel vähendada, asub hiid Muhust laevateed läbi kaevama. Alustab Igaküla Ekuarust ja tahab selle läbi saare Ahendaninani viia. Töö ei meeldi taevale. Pikne lööb laeva põlema ja surmab Mardi. Nii jäävad mõlemad algatused pooleli. Põri (Põrgu) madal, vasine heinamaa, asub aga veel praegugi omal kohal, samuti kaevaja poolt hunnikusse loobotud muld tuntud Kuutrimäe (Kuradimäe) nime all. Igaküla Ekuarus aga on näha laevatee, laeva ase ning masti auk. Samas asub ka Mustamardimägi, kuhu rahva jutu järgi muhu muistne hiid maetud. Igaküla vanim kaev, nn. suur kaev (Muhu). Foto Johannes Pääsuke, ERM-i kogu 55

56 Igaküla kaev. Kord tulnud Rootsi väed talvel hobustega Tallinna alla ja sealt tulnud osa Saare- ja Muhumaale. Arvatakse, et see oli vahel. Nad tulid vallutama. Suur väegrupp tulnud ka Koguva ja Igaküla alla. Siis oli olnud nii kõva pakane, et külmas kinni kogu Baltimere. Rootslased puhanud algul teeväsimust - söönud ja tahtnud ka juua, aga ei leidnud kuskilt lähedalt kaevu. Ja siis tegi Rootsi sõjavägi kaevu Igakülasse. See on praegu alles, üle Muhu kõige sügavam kaev, mis andnud aastasadu külarahvale vett. Rootsi vägi kartis mürgitamist ja pannud tunnimehed kaevu valvama. (Muistendeid ja legende Saare- ja Muhumaast. E.Naaber 1998 a.) Suur kaev. Foto Liina Ligi, Erakogu KOKKUVÕTE Selle ajaloolise uurimistööga oleme jõudnud järeldusele, et kõik mis liigub ka kulub ning aega ei peata miski. Kui Igaküla oli 20. sajandi alguses üks suuremaid ja arenenumaid, siis tänaseks päevaks on näha, et aeg ja valitsevad korrad on oma töö teinud ning sügava jälje jätnud. Viiekümnendatel, kui Nõukogude korra ajal moodustati kolhoosid, lahkusid paljud inimesed maalt linna paremaid töökohti otsima ja pidid oma kodumajad maha jätma. Tänaseks on need ajad möödas ning tasapisi hakatakse tagasi maale tulema, kas siis päriseks või esialgu ainult suveks. Vanadele talu- ja väikekohtade varemetele on hakatud ehitama uusi maju ja saunasid ning Igaküla küla hakkab taas jälle elama. Taastatakse kiviaiad, korrastatakse õued, võetakse kasutusele peremärgid. 56

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm algklassilastele tr\374kk 2.doc) ALGKLASSILAPSED 1 MINU NIMI ON MINA OLEN PRAEGU TÄNA ON 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED KIRJUTA VÕI JOONISTA SIIA KAKS KÄRNERI TÖÖRIISTA KIRJUTA SIIA SELLE TAIME 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST NIMI MIDA ISTUTASID MÕISTA,

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 13 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Austla (Karala) piirivalvekordon

Rohkem

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r

1. klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev:. 1. Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad... Polla närib... Õde r 1 klassi eesti keele tasemetöö Nimi: Kuupäev: 1 Leia lause lõppu harjutuse alt veel üks sõna! Lõpeta lause! Lapsed mängivad Polla närib Õde riputab Lilled lõhnavad Päike rõõmustab ( pesu, õues, peenral,

Rohkem

2008 EMV start.xlsx

2008 EMV start.xlsx EESTI MEISTRIVÕISTLUSED SÕUDMISES 30.-31.08.2008 PÄRNU FINIŠIPROTOKOLL 30.08.2008 Sünni 1 16:00 M4-1 Allar Raja Jaan Laos Alo Kuslap 2 Andrus Sabiin Martin Absalon Sten Villmann 3 Tanel Kliiman Lauri Pind

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära

Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi ( ) sõjalise ehituspära Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs 1 / 17 Projekt Eesti 20. sajandi (1870 1991) sõjalise ehituspärandi kaardistamine ja analüüs Piirivalve väliõppekeskus

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

esl-2018.xlsx

esl-2018.xlsx Kuld Hõbe Pronks VÕISTKONDLIK PAREMUSJÄRJESTUS Individuaalsete punktide jaotus Osalejaid Koht Maakonnad Kokku Arvesse läheb 10 paremat Mehi Naisi Kokku Võite Medaleid 1 I-Viru 93 10 10 10 10 9 9 9 9 9

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

3. Laskevõistlus "Aasta lühim päev" ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi

3. Laskevõistlus Aasta lühim päev ÕHKRELVADEST LASKMISES Toetajad: OÜ Masinateenus ja Laskur.ee Ülenurme Õhupüss 20l Poisid Koht Nimi Õhupüss 20l Poisid Sünd. Klubi Seeriad Kokku 10* I Karel UDRAS 2003 Ülenurme GSK 89 86 175 II Manfred KUKK 2003 Ülenurme GSK 80 87 167 III Markus Jasper LASSEN 2004 Ülenurme GSK 71 75 146 4 Kalev KIVIOJA

Rohkem

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus

AJAKAVA Reede, 6. märts :00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muus AJAKAVA Reede, 6. märts 2015 13:00 Üleriigilise vokaalansamblite konkursi avamine 13:30 Lõunasöök 14:30 I kontsert IV V kl 1 Erahuvialakool Meero Muusik NELJAD-VIIED juhendaja Anu Lõhmus 2 Kuressaare Gümnaasiumi

Rohkem

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt

Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kokku Nimi jrk Võistkond Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK Punkte AVK 1 Ägedad 13 186.6 7 172.60 188.93

Rohkem

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAHKLA CAMPHILLI KÜLA Kaasav talupidamine 1992.aastast Pärnumaa Kutsehariduskeskus Go Green &Care projekti lõppseminar 30. 08. 2016 1 Camphill maailmas Ülemaailmselt on meie küla osa Camphilli liikumisest,

Rohkem

Result Lists|FINISH AG

Result Lists|FINISH AG 23.05.2017, Vahastu Korraldaja: MTÜ Raikküla Vabatahtliku Tuletõrje Selts, Peakohtunik Raul Aarma Ajamõõtmise tehnika ja korraldus: ANTROTSENTER OÜ, Urmas Paejärv. Ajamõõtja: Krista Jaamul TÄISPIKK DISTANTS

Rohkem

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega.

Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja Sõlesepad tantsurühma meestega. Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta tantsupeoks täpsustused ja täiendused tehtud

Rohkem

hedgehogs

hedgehogs Siilipere seiklused I osa Siilipere seiklused algasid 1. septembril, siis kui viimane aeg endale talvevarusid otsida. Siilitüdrukud Eliise (4 a.) ja Marie (2 a.) koos vanematega võtsid suuna Hellenurme

Rohkem

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu

TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: Finiš suletakse: Asukoht: Võistlu TARTU ORIENTEERUMIS- NELJAPÄEVAKUD 2019 16. neljapäevak Tehvandi, 1. august Ajakava: Start avatud: 16.00 19.00 Finiš suletakse: 19.30 Asukoht: Võistluskeskuse, parkimise ja kohalesõidu tähistuse asukohad:

Rohkem

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc

Microsoft Word - Järvamaa_KOVid_rahvastiku analüüs.doc Töömaterjal. Rivo Noorkõiv. Käesolev töö on koostatud Siseministeeriumi poolt osutatava kohalikeomavalitsuste ühinemist toetava konsultatsioonitöö raames. Järvamaa omavalitsuste rahvastiku arengu üldtrendid

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As

PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- As PIKSELOITS Täpsustused 15.oktoobri 2018 seisuga Tants on loodud 1985.aasta tantsupeoks Muusika Lepo Sumra Koreograafia Helju Mikkel koostöös Lille- Astra Arraste ja "Sõlesepad" tantsurühma meestega. 2019.aasta

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Jüri 14:13 16:03 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:18 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi 14:21 7 Rae mõis

Rohkem

Kiekim mees kirjeldus.docx

Kiekim mees kirjeldus.docx KULLAKERA KANDJAD XII noorte tantsupeo ühitants Tantsu on loonud Margus Toomla ja Karmen Ong 2016. aasta detsembris 2017. aasta noorte tantsupeoks MINA JÄÄN, kirjeldanud Margus Toomla. Muusika ja sõnad

Rohkem

katus_kaantega.pdf

katus_kaantega.pdf Heiki Vilep KATUS SÕIDAB Tartu 2007 Kunstnik: Moritz Küljendaja kujundaja: Margus Nõmm Kirjastaja: Vilep & Vallik (A Disain OÜ) Heiki Vilep ISBN-13: 978-9985-9718-2-6 EESTIMAA PEIPSI ÄÄREST SAAREMAANI

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo

Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapo Valik harjutusi eesti keele postkaartide jaoks Tervitused ja hüvastijätud Grupp töötab paarides, harjutab fraase ja täiendab kaardil olevat veel omapoolsete tervitus- ja hüvastijätufraasidega. Saab arutleda,

Rohkem

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus

Hunt - looduse raamatukogu - tutvustus 2014/3 HUNT TEABEROHKE AIMESARI LOODUSEST, TEADUSEST, KULTUURIST www.loodusajakiri.ee HUNT Aasta loom 2013 Koostaja Helen Arusoo Tallinn 2014 Sarja Looduse raamatukogu kolmeteistkümnes raamat Hunt on piiratud

Rohkem

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr

2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas ,38 2. Hanna Kübard ,30 3. Cr 2012 Harku valla meistrivõistlused ujumises. Vabalt 2004 ja nooremad tüdrukud 25 vabalt. 1. Mari Liis Maas 2004 18,38 2. Hanna Kübard 2004 25,30 3. Cris Jette Piht 2004 30,78 4. Inge Liis Rannapalu 2004

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist

Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist Enne kui Raplast sai linn Üleskutse raames raamatukokku toodud fotod Rapla alevist U. Tulviku kogu Postkaart saadetud Raplast Revalisse1916: Soovin õnne Jaani päewaks, saadan sulle ilusa kaardi, siis tähendab

Rohkem

5L_ELTL_4et.XLSX

5L_ELTL_4et.XLSX BALTECO EESTI 2018/2019 VÕISTKONDLIKUD MEISTRIVÕISTLUSED L A U A T E N N I S E S 4. mängupäev: Suure-Jaanis, 23. märtsil 2019 4. mängupäeva kohtumiste protokollid - 5. LIIGA mehed Match no 1 LTK KALEV

Rohkem

Viimsi MV ujumises protokoll

Viimsi MV ujumises protokoll VIIMSI VALLA 2012a MEISTRIVÕISTLUSED UJUMISES 15.märtsil 2012 Viimsi Keskkooli 4 rajaga 25m ujulas, käsitsi ajavõtuga PROTOKOLL 50m VABALTUJUMINE Kuni 10a TÜDRUKUD s. 2002 ja hiljem I KAROLINA JOHANNA

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version R1 Jüri Gümnaasium - Lehmja - Rae küla - Kuldala - Assaku 01 02 1 Jüri Gümnaasiumi 12:30 16:00 2 Pildiküla/Jüri 12:34 16:04 3 Kungla 12:36 16:07 4 Lehmja 12:38 16:09 5 Lehmja kool 12:39 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU

PÕLTSAMAA LINNAVOLIKOGU ISTUNGI PROTOKOLL Põltsamaa Kultuurikeskuses 20. september 2011 nr 23 Algus kell 15.00, lõpp kell 17.35 Juhatas linnavolikogu esimees Margi Ein. Protokollis õigusnõunik Marit Seesmaa. Osa võtsid linnavolikogu

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O

Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus Rakveres Tulemused Tüdrukud m Koht Nimi Sünniaeg Kool Tulemus 1 Laura O Lääne-Virumaa noorte kergejõustiku lõppvõistlus Jõuluvõistlus 13.12.13 Rakveres Tulemused Tüdrukud 2000 1 Laura Ong 8.4.00 RRG 8,60 2 Kirke Külmhallik 5.1.00 Kadrina KK 8,66 3 Elisabeth Eiche 22.2.00 RRG

Rohkem

ambla.xls

ambla.xls Ambla valla lahtised MV kergejõustikus 26. mai 2001 Ambla staadion Kuni 16-aastaste tüdrukute 100 m jooks 1. Marili Toots 14,44 2. Elo Strauss 15,66 3. Kristi Lomp 15,68 4. Heike Petter 15,95 5. Kristi

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme,

2016 aasta märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, 2016 märtsi tulumaksu laekumine omavalitsustele See ei olnud ette arvatav Tõesti ei olnud, seda pole juhtunud juba tükk aega. Graafikult näeme, et märtsis laekus tulumaksu eelmise märtsist vähem ka 2009

Rohkem

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd

loogikaYL_netis_2018_NAIDISED.indd . Lihtne nagu AB Igas reas ja veerus peavad tähed A, B ja esinema vaid korra. Väljaspool ruudustikku antud tähed näitavad, mis täht on selles suunas esimene. Vastuseks kirjutage ringidesse sattuvad tähed

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ

Lastevõistlus 6. juuni a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ Lastevõistlus 6. juuni 2014. a., Tartu Ülikooli staadion Nimi Sünniaeg Klubi Tulemus TE 60m jooks 1. Elsa Puu 2005 TÜ ASK 10,0 2. Petra Räbin 2005 TÜ ASK 10,1 3. Karmen Tugedam 2006 TÜ ASK 10,2 4. Maia

Rohkem

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ

Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) Sise- Koht Eesnimi Perenimi S.a. Klubi Seeriad Σ Eesti seenioride meistrivõistlus 09. dets. 2018 Rapla 40l Õhupüstol Meesveteranid I (55-64) 1954-1963 Sise- I Heldur KURIG 1958 Elva LSK 89 92 92 94 367 10 II II Vello KARJA 1960 KL MäLK 93 93 89 89 364

Rohkem

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse

August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sisse August Pulsti Õpistu PÄRIMUSMUUSIKA TUTVUSTAMINE LASTEAIAS 5-7a KURSUSETÖÖ ANNIKA LOODUS Lasteaed Mängupesa õpetaja Viljandi 2010 Õpetajate eri: Sissejuhatus pärimusmuusikasse Sissejuhatus Rahvamängud

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

D vanuserühm

D vanuserühm Nimi Raja läbimise aeg Raja läbimise kontrollaeg on 2 tundi 30 min. Iga hilinenud minuti eest kaotab võistleja 0,5 punkti. Mobiiltelefoni ei tohi maastikuvõistlusel kaasas olla! Hea, kui saad rajale kaasa

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KINNISVARATURU ÜLEVAADE JUUNI 217 Allikad: Maa-amet, city24, Eesti Pank, Statistikaamet Indeksi muutused võrreldes : -kaalutud keskmise m² muutus hinnatipuga (detsember 216): -1% -kaalutud keskmise m²

Rohkem

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T

Pärnu Spordikooli esivõistlused ujumises 2018 Pärnu, Event 1 Women, 100m Freestyle Open Results Points: FINA 2014 Rank YB T Event 1 Women, 100m Freestyle 1. ROOS, Aurelia 04 Paernu Spordikool 1:02.93 532 2. PÄRN, Greete Marleen 02 Paernu Spordikool 1:03.90 508 3. TAMMIK, Laura 05 Paernu Spordikool 1:07.56 430 4. KANNUS, Kaisa

Rohkem

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU

George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George i Imeline Arstirohi Illustreerinud Quentin Blake Tõlkinud Elise ja Viktor Nikonov Värsid tõlkinud Leelo Märjamaa DRAAKON & KUU George s Marvellous Medicine Text Copyright Roald Dahl Nominee Ltd,

Rohkem

2011_koolinoorte_paar

2011_koolinoorte_paar Põhikool POISID Põhikool TÜDRUKUD Oliver Orav - Gustav Saagpakk Katleen Kangur - Hanna-Loore Õunpuu Taavi Arula - Sander Kulp Gertrud Alatare - Karin Lassi Oscar Leemets - Aleksander Eerma Mariliis Karro

Rohkem

Akoolipaev.indd

Akoolipaev.indd Hilli Rand ESIMENE A KLASS JA TARKUSEPÄEV Toimetaja Helle Tiisväli Pildid joonistanud Epp Marguste Hilli Rand ja kirjastus Argo, 2013 www.argokirjastus.ee ISBN 978-9949-527-07-6 Trükitud trükikojas Print

Rohkem

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T

Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson ,0 2 Elsa Puu ,2 3 Liisy T Lastevõistlus 26.september 2013, TÜ Spordihoone, Tartu Nimi Sünniaeg Tulemus TE vigurjooks 1 Johanna Jakobson 2004 22,0 2 Elsa Puu 2005 22,2 3 Liisy Tõnuvere 2004 22,5 Kreeta Roose 2005 22,5 5 Petra Räbin

Rohkem

PowerPointi esitlus

PowerPointi esitlus Sotsiaaltranspordi toetamise erinevad võimalused Kristiina Tuisk Hoolekande osakond Nõunik 12.10.2017 STT sihtgrupp Seaduse järgi Puudega isik, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist

Rohkem

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad

RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 14. märts a sündinud ja nooremad 2004a sündinud ja nooremad RAPLA MAAKONNA MEISTRIVÕISTLUSED MK JUHAN LAHTISED MEISTRIVÕISTLUSED Kivi-Vigala, 1. märts 215 199a sündinud ja nooremad 2a sündinud ja nooremad 27a sündinud ja nooremad 3kg 3kg 22kg 1 Kaarel Tamm (SK

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p

Siseministri määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama p Siseministri 30.10.2018 määruse nr 1-1/24 Lennundusseaduse alusel tehtava taustakontrolli isikuandmete ankeedi vorm LISA Isikuandmete ankeet Vastama peab kõigile küsimustele. Järgige vastamisel etteantud

Rohkem

Tuustep

Tuustep TUUSTEPP Eesti tants segarühmale Tantsu on loonud Roland Landing 2011. a. Pärnus, kirjeldanud Erika Põlendik. Rahvalik muusika, esitab Väikeste Lõõtspillide Ühing (CD Kui on kuraasi ). Tantsus on käed

Rohkem

efo09v2pke.dvi

efo09v2pke.dvi Eesti koolinoorte 56. füüsikaolümpiaad 17. jaanuar 2009. a. Piirkondlik voor. Põhikooli ülesanded 1. (VÄRVITILGAD LAUAL) Ühtlaselt ja sirgjooneliselt liikuva horisontaalse laua kohal on kaks paigalseisvat

Rohkem

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D

ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA D ELVA XXXII TRIATLON Sprint, laste ja noorte Eesti MV, EKV VIII Laupäeval, 17. augustil 2019 VÕISTLUSKESKUS Elvas Verevi järve ääres VANUSEKLASSID JA DISTANTSID: I START kell 12:00, stardid on vanuste kaupa

Rohkem

seletus 2 (2)

seletus 2 (2) Arnold A. Matteusele pühendatud skvääri arhitektuurivõistlus JAANIMARDIKAS Seletuskiri Matteuse skväär on osa Tähtvere aedlinna planeeringust, mille autor on Arnold Matteus. Põhiline idee on peegeldada

Rohkem

Suusatajate teekond PyeongChang’i

Suusatajate teekond PyeongChang’i Suusatajate keeruline teekond PyeongChang i Ettevalmistus 2017/2018 18 laagrit: 9 laagrit Eestis 9 välislaagrit 152 laagripäeva: 54 p. Eestis 98 p. Välislaagrid 79 päeva mägedes 73 päeva meretasapinnal

Rohkem

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009

Arnold Luhaääre mälestusvõistlus 2009 Kaalumine 9:00-10:00, võistluste avamine 10:45 ja algus 11:00 Mehed -61 kg. 1 grupp Summa Koht Punktid Järk 1 Armas Reisel 19.11.2001 Vargamäe A.Uppin 59,85 1,459 75 81 83x 94 100x 100 81 100 181 I 264,14

Rohkem

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev (

SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused ( klass) Lastevanemate koosolek (eelkool) kell kooli aulas Tervisepäev ( SEPTEMBER 3.09 Kooliasta alguse pidulikud aktused (1.-12. klass). 04.09. Lastevanemate koosolek (eelkool) kell 17.00 kooli aulas. 07.09. Tervisepäev (1.-12. klass). 10.-14.09 Lastevanemate üldkoosolekud

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017

SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 SEPTIKU JA IMBVÄLAJKU KASUTUS-PAIGALDUS JUHEND 2017 Septiku ja imbväljaku tööprotsessi kirjeldus Üldine info ja asukoha valik: Septik on polüetüleenist (PE) rotovalu süsteemiga valmistatud mahuti, milles

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

TAI_meta_99x148_EST.indd

TAI_meta_99x148_EST.indd METADOONASENDUSRAVI Narkootikumide süstimine seab Sind ohtu nakatuda HI- või hepatiidiviirusega, haigestuda südamehaigustesse (nt endokardiit) või põdeda muid haigusi. Kuna narkootikumide süstimine on

Rohkem

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM

Microsoft PowerPoint - nema_linnud_KKM NEMA merel peatuvate veelindudega seonduvad tegevused ja ajalooline ülevaade Leho Luigujõe rändepeatus, pesitsusala, rändepeatus ja talvitusala talvitusala,, Ida-Atlandi rändetee, Merealade linnustiku

Rohkem

B120_10 estonian.cdr

B120_10 estonian.cdr Alati seal, et teid aidata Registreerige oma toode ja otsige abi koduleheküljelt www.philips.com/welcome B120 Beebimonitor Küsimus? Kontakteeruge Philipsiga Eestikeelne kasutusjuhend 2 Valgussensor USB

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Ä1 Ääsmäe Põhikool - Tuula - Keila - Valingu - Tagametsa - Ääsmäe Põhikool alates.09.26 Ä1-1 Ääsmäe kool 0,864 23382-1 0: 07:20 2 Harutee 0,864 2,414 23308-1 0:04 07:21 3 Pällu 3,278 1,745 23321-1 0:02

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Ajutised bussiliinid laupäev

Ajutised bussiliinid laupäev Ajutine bussiliin nr 2 25.05.2019. kell 11.00 18. 00 Muudatus liinil: Buss sõidab Turu peatusest edasi marsruudile: Võidu sild Narva mnt Raatuse ristmikult tagasipööre Riia Väike Tähe Võru Aardla jne.

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

SAARE MAAKONNA KOOLINOORTE AASTA MAASTIKUJOOKS Aeg: 23. mai a. Koht: Kärla T - E kl (650 m) (s.a 2009 ja nooremad) Koht Võistleja nimi Koo

SAARE MAAKONNA KOOLINOORTE AASTA MAASTIKUJOOKS Aeg: 23. mai a. Koht: Kärla T - E kl (650 m) (s.a 2009 ja nooremad) Koht Võistleja nimi Koo SAARE MAAKONNA KOOLINOORTE 2018. AASTA MAASTIKUJOOKS Aeg: 23. mai 2018. a. Koht: Kärla T - E kl (650 m) (s.a 2009 ja nooremad) Koht Võistleja nimi Kool Tulemus 1. Liisi Aadussoo Salme PK 2.44,1 2. Lisandra

Rohkem

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719

Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) , Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre Tartu SS Kalev 8,69 719 Tartu MV mitmevõistluses (U14, U16, U18, U20 ja täiskasvanud) 13.-14.03.2019, Tartu I päev P U14 60m 1 Egert Tohvre 02.03.2006 Tartu SS Kalev 8,69 719 2 Kert Alekand 29.06.2007 TÜ ASK 8,90 662 3 Hardi

Rohkem

01b-Schedule for line, version

01b-Schedule for line, version Jüri Gümnaasium - Rae küla - Kuldala - Assaku R1 01 03 R1-01 R1-02 1 Jüri Gümnaasiumi 14:10 16:00 2 Pildiküla 14:14 16:04 3 Kungla 14:17 16:07 4 Lehmja 14:19 16:09 5 Lehmja kool 14:19 16:09 6 *Sinikivi

Rohkem

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak

MEREPRÜGI Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pak Ookeanidesse jõuab väga Globaalne plasti tootmine kahekordistub iga 10 aastaga. Globaalselt toodetud plastist moodustavad ühe kolmandiku pakkematerjalid. Suurem osa sellest on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

Rohkem

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS

REMAA 8/28/12 KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRI SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS SAAREMAA KARIKAVÕISTLUSED 2012, EESTI KARIKAS IV ETAPP, RS FEVA JA 29er EESTI MEISTRIVÕISTLUSED Series Standing - 7 races scored Information is provisional and subject to modification Regatta results saved:

Rohkem

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:

Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE VÄLJUMIS VÄLJUMIS E AEG PEATUSE NIMI E AEG VÄLJUMIS E AEG VÄLJUMISE AEG KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8: Liin nr 31 PÄÄRDU TEENUSE 3101 3102 3103 3104 PEATUSE NIMI KIRIKUVÄRAV A 67,8 6:48 16:13 8:58 18:13 0,0 0,0 9:00 18:15 0,9 0,9 MÄRJAMAA 66,9 6:47 16:12 9:02 18:17 7 0,8 LEMMIKU 66,1 6:46 16:11 9:05 18:20

Rohkem

ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M Paavo Rõigas Hellys mai Einar Oimet Võru mai Oleg Kar

ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M Paavo Rõigas Hellys mai Einar Oimet Võru mai Oleg Kar ROSMA JOOKSU EDETABEL pärast 40. jooksu mai 2007 pikkus 3,8 km M 21 1. Paavo Rõigas Hellys 12.35. mai.93 2. Einar Oimet Võru 12.38. mai.86 3. Oleg Karassev Sillamäe 12.42. juuni.97 4. Sixten Sild Võru

Rohkem

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001

AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 2001 AS TEEDE TEHNOKESKUS LIIKLUSLOENDUS LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Tallinn 21 LIIKLUSSAGEDUSKÕVERAD TUGIMAANTEEDEL Projektijuht: Kristjan Duubas AS Teede Tehnokeskus Leping 29.3.21 SISUKORD 1. Saateks

Rohkem

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK

Sumo EMV Rakvere PU Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi Competitors: 6 A 5. Aron AUN, MK Juhan 1 AUN AUN B 7. ALEKSEI ALEK Sumo EMV.09.8 Rakvere PU+0. Olavi REILENT, Põltsamaa SK Nipi : A. Aron AUN, MK Juhan AUN 00-0 AUN 0-00 B. ALEKSEI ALEKSANDROV, Buffen-do ALEKSANDROV. VERNER PAJULA, SK TAPA LIISMA 00-0 C. Rasmus LIISMA,

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig

DIPLOM Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov saavutas Pranglimise Eelvõistluse I ja II etapi kokkuvõttes pnktig Tallinna Linnamäe Vene Lütseumi 9.a klassi õpilane Aleksander Voronkov 19478 pnktiga 1. koha Tallinna Prantsuse Lütseumi 9.b klassi õpilane Melmariin Salumäe 12992 pnktiga 2. koha Gustav Adolfi Gümnaasiumi

Rohkem

LVMVujumises2015.xls

LVMVujumises2015.xls Lääne - Virumaa meistrivõistlused ujumises Osales 60 inimest 12.detsember 2015.a. Tamsalus used 50m vabalt 12.12.15 Lääne-Viru MV 1 Anette Hallik 2000 Vinni 28,86 2 Carmen Kuntro 2001 Rakvere 29,11 3 Laura

Rohkem

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia

Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg IV kooliaste Eesti keel IV koolia Lisa 2 Kõrge õpimotivatsiooniga õpilaste väikerühmade graafik 2017/2018 õppeaastal. Rühm Õpetaja Tunni toimumise aeg Eesti keel Matemaatika Katri Lehtsalu Anneli Morgenson N 1.t. 2. tund õpilastega K 8.t.

Rohkem

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU

2009a ja hiljem sündinud 38 kg 1 ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 20 kg 2 SANDER LOIT Tulevik 1 ERYK KRAWCZYK Kuldkaru 3 OLIVER VARIS Tulevik 2 THRISTAN KIIPU 009a ja hiljem sündinud 8 kg ANDREI BOJETSKI Kuldkaru 0 kg SANDER LOIT Tulevik ERYK KRAWCZYK Kuldkaru OLIVER VARIS Tulevik THRISTAN KIIPUS Tulevik ROBERT SPILIK Lapiti KRISTAPS SUNCELIS Cesis 5 KASPAR

Rohkem

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald

Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga KOV Kokku 112 Aegviidu vald Anija vald Harku vald Jõelähtme vald Eesti elanike arv KOV-de lõikes seisuga 01.01.2017 KOV Kokku 112 Aegviidu vald 716 140 Anija vald 5624 198 Harku vald 13966 245 Jõelähtme vald 6341 295 Keila vald 4906 296 Keila linn 9861 297 Kernu vald

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU 1. Eesti üleminekul esiajast keskaega Läti Henriku

Rohkem