OTSUS nr 1596-o

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "OTSUS nr 1596-o"

Väljavõte

1 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1596-o Tallinnas 15. novembril 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots vaatas kirjalikus menetluses läbi ETAT FRANCAIS, SERVICE DES DOMAINES, FR vaidlustusavalduse kaubamärgi VICHY Fresh + kuju (taotlus nr M ) registreerimise kohta Saku Õlletehase AS nimele klassis 32. Asjaolud Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus ETAT FRANCAIS, SERVICE DES DOMAINES (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi VICHY Fresh + kuju (taotlus nr M ) registreerimise kohta Saku Õlletehase AS (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 32. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud patendivolinik Urmas Kernu, Patendibüroo AAA Patendibüroo OÜ. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1596 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian. Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult Vaidlustaja on järgnevate Eesti ja Eestis kehtivate ühenduse kaubamärkide omanik: CELESTINS VICHY ETAT CELESTINS VICHY ETAT Eesti kaubamärk nr: Taotluse esitamise kuupäev: Prioriteedikuupäev Klass 5 hügieenitooted; laste ja haigete dieetained, umbrohu- ja kahjuritõrjevahendid. Klass 30 kohv, tee, kakao, suhkur, riis, tapiokk, saago, kohviasendajad; jahu ja teraviljatooted, leib, küpsised, koogid, kondiitritooted ja maiustused, jäätis; mesi, mahlasiirup; pärm, küpsetuspulber; sool, sinep; pipar, äädikas, kastmed; vürtsid; toidujää. Klass 32 mineraal- ja gaseeritud veed. Eesti kaubamärk nr: Taotluse esitamise kuupäev: Klass 32 mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained. Ühenduse kaubamärk nr: Taotluse esitamise kuupäev: / Eesti: Klass 32 Mineral and aerated waters. Aadress: Telefonid: Faks: Tõnismägi 5a , , Tallinn toak@just.ee

2 Kaubamärgilehes nr 2/2015 avaldatu kohaselt on Patendiamet otsustanud registreerida järgneva kaubamärgi: Taotluse number: M Taotluse esitamise kuupäev: Taotleja: Saku Õlletehase AS Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained. Vichy on Kesk-Prantsusmaal Auvergne s asuv kuurortlinn, mille kuumad terviseveeallikad olid kuulsad juba Rooma ajal, tänapäeval on mineraalvesi Vichy tuntud kogu maailmas (Eesti Entsüklopeedia 10, Tallinn 1998, lk 374). Illustrated Oxford Dictinary Eesti väljaande kohaselt on Vichy vesi gaseeritud mineraalvesi, mis pärineb Prantsusmaal asuvast Vichyst. Vichy on üks suuremates spaa-linnadest Prantsusmaal, sealset pudelivett eksporditakse kõikjale maailmas (Encyclopedia Britannica). Vichy Célestins on üks Vichy piirkonna allikatest, kust ammutatakse looduslikku mineraalvett. Prantsuse riik on Prantsusmaal ja teistes riikides registreerinud tähist VICHY sisaldavaid kaubamärke, sh taotleja kaubamärgiga sarnases kujunduses, juba aastatel (täpsem ülevaade lisatud). Osadel märkidel kasutatud sõna ETAT tähendab prantsuse keeles riik. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. Taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. KaMS 11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. KaMS 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vaidlustajale kuuluvad Eesti ja ühenduse kaubamärgid, mille taotluse esitamise kuupäevad jäävad vahemikku kuni (ühenduse kaubamärkide Eestis kehtima hakkamise kuupäev). Taotleja kaubamärgi esitamise kuupäev on Seega on kõik vaidlustaja kaubamärgid varasemad kui taotleja kaubamärk. Euroopa Kohus on 11. novembri 1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise 2

3 ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised: Vaidlustaja kaubamärk Taotleja kaubamärk CELESTINS VICHY ETAT CELESTINS VICHY ETAT Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Taotleja kaubamärk koosneb sõnalisest osast VICHY ja Fresh ning kujundusest. Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgil on esmatähtsaks sõnaline osa. Kujundelemendid ei ole nii silmatorkavad ja eristusvõimelised, et tarbija hakkas kaubamärkide eristamisel lähtuma eelkõige kujundusest. Sõna Fresh on kujutatud oluliselt väiksemana, on kirjutatud kirjatähtedega ja on kujunduslikult paigutatud trükitähtedega kirjutatud sõna VICHY alla. Seega on taotleja kaubamärgi domineerivaks elemendiks sõna VICHY. Vaidlustaja kaks kaubamärki on sõnamärgid CELESTINS VICHY ETAT ja kolmas on kombineeritud kaubamärk VICHY Celestins + kuju. Kombineeritud kaubamärgis on domineerival positsioonil sõna VICHY. Vaidlustaja leiab, et ka sõnamärkide puhul on Eesti tarbija jaoks domineerivaks ja meeldejäävamaks elemendiks sõna VICHY. Kaubamärkides sisalduvad sõnad CELESTINS (allika nimetus) ja ETAT (riik) on pigem täpsustava iseloomuga. Asjaolu, et Patendiamet on vaidlustaja kaubamärkide sõna VICHY märkinud mittekaitstavaks osaks, ei oma tähendust kaubamärgi domineerivate osade ja kaubamärkide sarnasuse analüüsis. Sellekohane Euroopa Kohtute praktika on järgmine: Üldkohtu otsus , T-134/06 PAGESJAUNES.COM / LES PAGES JAUNES 54 Seda järeldust ei sea kahtluse alla hageja väide, mille kohaselt väljendil pages jaunes puudub eristusvõime, kuna ta on kirjeldav, tavapärane ja kujutab endast üldnimetust. Kombineeritud kaubamärgi ühe osa võimalik nõrk eristusvõime ei tähenda tingimata, et see ei või olla domineeriv osa, juhul kui see osa on tarbijate tajus valitsev tulenevalt oma asukohast või suurusest tähises ning jääb neile meelde. Üldkohtu otsus , T 123/14 AquaPerfect / waterperfect 3

4 41 It follows from all the foregoing that based on an overall impression; the signs at issue are similar to an average degree. 42 That finding is not affected by OHIM s argument or by the intervener s essentially similar one that the element perfect, which is the only common element between the two signs at issue, is devoid of distinctive character or has, at most, a weak distinctive character, owing to the fact that it will be perceived as being laudatory, that element, moreover, being positioned at the end of the signs. That argument does not affect the comparison of those signs in this case. Thus, while that element may indeed be considered to have a weak distinctive character, owing to the laudatory character it will be attributed by the relevant public, the fact remains that none of the other elements making up the same signs can be considered to have a greater distinctive character or be dominant. The elements aqua and water also have a weak distinctive character owing to the fact that they will be perceived by the relevant public as meaning water and that, as OHIM submits, the goods covered all involve, in one way or another, water. Accordingly, the fact that the element perfect of the signs in question has a weak distinctive character, and that it is positioned at the end of the signs while their dissimilar elements are at the beginning, has no consequence on the overall impression of the signs at issue. /Tõlge: Järelikult, asjaolu, et elemendil perfect on nõrk eristusvõime ja et ta asub kaubamärgi lõpus, sellel kui erinevad elemendid paiknevad alguses, ei oma mingit mõju kaubamärkide üldmuljele/. Seega on ka vaidlustaja kaubamärkide domineerivaks elemendiks sõna VICHY. Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkide domineerivad elemendid VICHY on identsed. Taotleja kaubamärk koosneb sõnadest VICHY ja Fresh ning kujundusest. Nagu eelpool kirjeldatud, on Vichy Prantsusmaal asuva mineraalveeallikate poolest kuulsa linna nimetus. Ka taotletavaks kaubaks on muu hulgas vesi. Sõna Fresh tähendab inglise keeles värske, karge, jahutav. Kõik need on omadussõnad, mis kirjeldavad taotletavaid klassi 32 kaupu. Arvestades Eesti tarbijate kõrget inglise keele oskust, asjaolu, et tegemist on inglise keele baassõnavarasse kuuluva sõnaga ja see sõna on toiduainete kirjeldamisel turul kasutusel, siis võib eeldada, et Eesti tarbijad tajuvad sõna Fresh kirjeldavas tähenduses. Seega on kaubamärgi kontseptuaalne tähendus värske, karge, jahutav Vichy. Vaidlustaja kaks kaubamärki on sõnamärgid CELESTINS VICHY ETAT ja kolmas on kombineeritud kaubamärk VICHY Celestins + kuju. Kombineeritud kaubamärgis on visuaalselt silmapaistval positsioonil trükitähtedega kirjutatud sõna VICHY. Selle all väiksemalt vabakäelise kirjutisena kujutatud sõna Celestins on Eesti tarbija jaoks vähem silmatorkav, vähem arusaadav ja vähem meeldejääv. Celestins on Vichys asuva mineraalveeallika nimetus. Seega on vaidlustaja kombineeritud kaubamärk tarbija jaoks kontseptuaalselt tajutav kui Vichy-märk. Ka vaidlustaja sõnamärkide puhul on Eesti tarbija jaoks tuttavaks ja meeldejäävamaks elemendiks sõna VICHY. Kaubamärkides sisalduvad sõnad CELESTINS (allika nimetus) ja ETAT (riik) on pigem täpsustava iseloomuga. Seega tajuvad Eesti tarbijad kõiki võrreldavaid kaubamärke viitavatena Prantsusmaal asuvatele Vichy mineraalveeallikatele. Vaidlustaja leiab, et kontseptuaalselt on vaadeldavad kaubamärgid väga sarnased. Taotleja kaubamärk koosneb sõnadest VICHY ja Fresh ning kujundusest. Kaubamärgi kujunduse keskseks elemendiks on tükitähtedega ja rasvases kirjas kujutatud sõna VICHY. Selle alla on paigutatud väiksemas kirjas suure algustähega kirjatähtedega kirjutatud sõna Fresh. Lisaks on sõna VICHY tähtede C ja H kohale paigutatud väike helehall kaarjas kujundelement. 4

5 Vaidlustaja kombineeritud kaubamärgis VICHY Celestins + on samuti visuaalselt silmapaistval positsioonil trükitähtedega rasvases kirjas kirjutatud sõna VICHY. Selle all väiksemalt vabakäelise kirjutisena kujutatud sõna Celestins. Kujunduslikult on taotleja ja vaidlustaja kaubamärk kujundatud samal põhimõttel domineerib suuremas rasvases kirjas trükitähtedega kujutatud sõna VICHY, kusjuures ka tähtede kujutamisel kasutatav kirjastiil on praktiliselt samasugune. Asjaolu, et taotleja kaubamärgil on VICHY alumine osa kujundatud kaarjalt, ei ole tarbija jaoks silmatorkav ja meeldejääv, sest sõna Fresh on kirjutatud selle alla sirgjooneliselt ja märgi allserv on seega visuaalselt sirgjooneline nagu ka vaidlustaja kaubamärgil. Vaidlustaja leiab, et kujunduslikult on taotleja kaubamärk ja vaidlustaja kombineeritud kaubamärk väga sarnased. Vaidlustaja ülejäänud kaks kaubamärki on sõnamärgid, millel kujundus puudub. Kaubamärgi domineerivate osade analüüsis eelpool jõudis vaidlustaja järeldusele, et ka sõnamärkide domineerivaks ja Eesti tarbijale eelkõige meeldejäävaks elemendiks on VICHY. Tulenevalt sellest leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja sõnamärkide visuaalne sarnasus tuleneb ühisest sõnast VICHY ja eriti asjaolust, et tegemist on kaubamärkide domineeriva elemendiga. Vaidlustaja leiab, et kujunduslikult on taotleja kaubamärk ja vaidlustaja sõnamärgid sarnased. Taotleja kaubamärgi sõnalised elemendid on Prantsuse linna nimi VICHY, mida hääldatakse kui [viš`ii] ja ingliskeelne sõna Fresh, mida hääldatakse kui [freʃ]. Vaidlustaja kaks märki CELESTINS VICHY ETAT koosnevad prantsuskeelsetest nimedest ja sõnast, kuid arvestades Eesti tarbijate vähest prantsuse keele oskust peab vaidlustaja tõenäoliseks, et Eesti tarbija hääldab talle tundmatuid prantsuskeelseid sõnu eesti hääldusreeglite kohaselt. Seega on nende kaubamärkide tõenäoline hääldus [selestins viš`ii etat]. Vaidlustaja kombineeritud kaubamärk koosneb sõnadest VICHY Celestins ja Eesti tarbija hääldab neid tõenäoliselt kui [viš`ii selestins]. Kaubamärkide kui tervikute hääldamisel on foneetiline sarnasus keskmisest väiksem, kuid vaidlustaja peab tõenäoliseks, et Eesti tarbija kutsub kõiki neid kaubamärke foneetiliselt eelkõige domineeriva osa VICHY järgi ja sellisel juhul on nende hääldus identne. Seetõttu leiab vaidlustaja, et vaadeldavad kaubamärgid on ka foneetiliselt sarnased. Kaupade identsus ja samaliigilisus Vaidlustaja kaubamärgid, klass 32 Taotleja kaubamärk, klass 32 CELESTINS VICHY ETAT (EE10155) mineraal- ja gaseeritud veed. õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained. (EE 36857) mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained. 5

6 CELESTINS VICHY ETAT(CTM 89219) Mineral and aerated waters. mineraal- ja gaseeritud veed. Taotleja kaubamärgi ja kõigi vaidlustaja kaubamärkide loetelus sisalduvad mineraal- ja gaseeritud veed, seega on tegemist identsete kaupadega. Taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi loetelus sisalduvad muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained, seega on tegemist identsete kaupadega. Taotleja kaubamärgi loetelus sisalduvad õlu; muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained on samaliigilised vaidlustaja sõnamärkide loetelus sisalduvate kaupadega mineraal- ja gaseeritud veed, sest nad on üksteist asendavad, neil kaupadel on samasugune otstarve, nad kõik on mõeldud tarvitamiseks janukustutuseks, seda nii eraldi kui ka toidu kõrvale. Kõiki neid kaupu müüakse kauplustes ühes kohas, jookidele mõeldud osakonnas või riiulitel. Samuti on tarbijad harjunud, et õlledel ja mittealkohoolsetel jookidel on sama päritolu, näiteks toodavad Eestis mõlemaid nii Saku Õlletehase AS kui A. Le Coq. Taotleja kaubamärgi loetelus sisalduv õlu on samaliigiline vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi märkide loetelus sisalduvate kaupadega mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained, sest nad on üksteist asendavad, neil kaupadel on samasugune otstarve, nad kõik on mõeldud tarvitamiseks janukustutuseks, seda nii eraldi kui ka toidu kõrvale. Kõiki neid kaupu müüakse kauplustes ühes kohas, jookidele mõeldud osakonnas või riiulitel. Samuti on tarbijad harjunud, et õlledel ja mittealkohoolsetel jookidel on sama päritolu, näiteks toodavad Eestis mõlemaid nii Saku Õlletehase AS kui A. Le Coq. Lähtudes eeltoodust leiab vaidlustaja, et taotleja kaubad on vaidlustaja kaupadega osaliselt identsed ja osaliselt samaliigilised. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbija peab oma valiku tegema oma ebatäiusliku mälupildist lähtuvalt (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26). Arvestades sarnasusi märkide domineerivates elementides ja eriti kaubamärkide suurt kontseptuaalset sarnasust leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Vaidlustaja kombineeritud kaubamärgi puhul lisandub eeltoodule veel silmapaistev visuaalne sarnasus. Samuti on tarbijad harjunud, et kaubamärgiomanikud kasutavad oma kaubamärke nii sõnalises vormis kui ka erinevate kujundustega. Seetõttu, kui ühel isikul on sõnaline kaubamärk ja teine isik kasutab sarnast kaubamärki kujundatuna, siis seostavad tarbijad seda kujundatud kaubamärki väga suure tõenäosusega sõnalise kaubamärgi omanikuga ja eeldavad, et need kaubamärgid tähistavad sama päritoluga tooteid. Euroopa Kohus on 29. septembril 1997 otsuses kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro- Goldwyn-Mayer Inc., punktis 17 leidnud, et väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa. Seega on ka antud juhul kaupade osalise identsuse tõttu tegemist ka suurendatud äravahetamise tõenäosusega. 6

7 Patendiamet on vaidlustaja kaubamärkide sõna VICHY märkinud mittekaitstavaks osaks. Seetõttu käsitleb vaidlustaja siin ka Euroopa Kohtute praktikat selle kohta, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb hinnata kaubamärke kui tervikuid ja kaubamärgi osade elementide väljajätmine sellest analüüsist ei ole lubatud: EKo , C-334/05 P, kaubamärgid: LIMONCHELO / Limoncello + kuju: 41 Tuleb rõhutada, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt ei tähenda segiajamise tõenäosuse esinemise väljaselgitamisel kahe kaubamärgi sarnasuse hindamine seda, et arvesse tuleb võtta vaid mitmeosalise kaubamärgi ühte koostisosa ja võrrelda seda teise kaubamärgiga. Selle asemel tuleb võrdlemisel uurida igat kõnealust kaubamärki tervikuna, mis ei välista, et mitmeosalisest kaubamärgist asjaomase üldsuse mälus tekkinud tervikmuljes võib mõnel juhul domineerida üks või mitu selle koostisosadest (vt selle kohta eespool viidatud määrus Matratzen Concord vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 32, ja kohtuotsus Medion, punkt 29). EKo , C 579/08 P, kaubamärgid: Ferromix, Inomix and Alumix / FERROMAXX, INOMAXX and ALUMAXX: 70 It is true that, according to settled case-law, the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion (see Lloyd Schuhfabrik Meyer, paragraph 20, and Waterford Wedgwood v Assembled Investments (Proprietary) and OHIM, paragraph 32). The Court has thus concluded that there may be a likelihood of confusion, notwithstanding a low degree of similarity between the trade marks, where the goods or services covered by them are very similar and the earlier mark is highly distinctive (see Waterford Wedgwood v Assembled Investments (Proprietary) and OHIM, paragraph 33 and case-law cited). However, that possibility cannot preclude a likelihood of confusion where the distinctive character of the earlier mark is weak. 71 Finally, Messer s argument does not take account of the principle, recalled in paragraph 47 of the present order, that the global assessment of the likelihood of confusion must, as regards the visual, aural or conceptual similarity of the marks in question, be based on the overall impression created by them. In particular, the Court has held that assessment of the similarity between two marks cannot mean merely taking just one component of a composite trade mark and comparing it with another mark. The comparison must be made by examining each of the marks in question as a whole (see Case C 120/04 Medion [2005] ECR I 8551, paragraph 29; OHIM v Shaker, paragraph 41; and Aceites del Sur-Coosur v Koipe and OHIM, paragraph 61). 72 Admittedly, the overall impression conveyed to the relevant public by a composite trade mark may, in certain circumstances, be dominated by one or more of its components, so that if all the other components of the mark are negligible, the assessment of the similarity can be carried out solely on the basis of the dominant element (see OHIM v Shaker, paragraphs 41 and 42; judgment of 20 September 2007 in Case C 193/06 P Nestlé v OHIM, paragraphs 42 and 43; and Aceites del Sur Coosur v Koipe and OHIM, paragraph 62). However, it cannot be deduced from that case-law concerning exceptional situations that only the distinctive element of a mark composed of a descriptive element and a distinctive element is decisive when assessing the likelihood of confusion. 73 Given the need, recalled above, to carry out a global assessment of marks composed of two or more elements, the finding that there is a likelihood of confusion leads solely to the protection of a certain combination of descriptive elements assessed in the specific case, without a descriptive element as such being protected. Üldkohtu otsus , T 123/14, kaubamärgid: AquaPerfect / waterperfect 7

8 49 In the present case, in the light of the identity or the similarity of the goods covered by the signs at issue, their average similarity, particularly at the visual and phonetic level, and the normal level of attention of a part of the relevant public, it must be held that the Board of Appeal was incorrect to find that there was no likelihood of confusion between the mark applied for and the earlier mark. 50 That conclusion is not called into question by the finding of the Board of Appeal, on which OHIM and the intervener are in agreement, that the earlier mark has a weak distinctive character. Without it even being necessary to rule on the validity of that finding, such a finding would not prevent a likelihood of confusion being found in the present case. Therefore, although the distinctive character of the earlier mark must be taken into account in assessing the likelihood of confusion, it is only one factor among others involved in that assessment. Thus, even in a case involving an earlier mark of weak distinctive character, there may be a likelihood of confusion on account, in particular, of a similarity between the signs and between the goods or services covered (see judgment of 13 December 2007 in Xentral v OHIM Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T 134/06, ECR, EU:T:2007:387, paragraph 70 and the case-law cited). In the present case, notwithstanding the assessment of the distinctive character of the earlier mark, the existence of a likelihood of confusion may be established in the light of the similarity of the signs at issue and the identity or similarity of the goods in question, account being taken of the level of attention of a part of the relevant public. Eeltoodud kohtupraktikast järeldub, et Euroopa Kohtute juhiste kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata kaubamärkide kui tervikute põhjal ja ei ole lubatud jätta arvesse võtmata kaubamärkide mõnesid elemente ainuüksi põhjusel, et nende eristusvõime võib olla nõrgem. Seega on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja kaubamärkidega, mis on saanud õiguskaitse taotleja kaupadega identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, ja tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasemate kaubamärkidega. Vaidlustaja palub tuvastada taotleja kaubamärgi VICHY Fresh + kuju (taotluse nr M ) suhtes KaMS 10 lg 1 p-st 2 tulenevad õiguskaitset välistavad asjaolud ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta Saku Õlletehase AS nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust. Vaidlustusavaldusele on lisatud: - Volikiri; - EE CELESTINS VICHY ETAT; - EE VICHY Célestins; - CTM CELESTINS VICHY ETAT; - kaubamargileht_2015_02 lk 11 VICHY Fresh; - M VICHY Fresh väljavõte Patendiameti andmebaasist; - Vichy EE 1998; - Illustrated Oxford Dictinary väljavõte Vichy; - Encyclopedia Britannica_Vichy; - marques_liste VICHY registreeringud FR esitas taotleja esindaja patendivolinik Raivo Koitel oma seisukohad. Taotleja vaidlusavaldusega ei nõustunud ja palus jätta avaldus rahuldamata: 8

9 Vaidlustusavalduse lisadest 2 ja 3 nähtub, et vaidlustaja varasemate kaubamärkide sõnalised osad "VICHY" ning "VICHY ETAT" ei kuulu õiguskaitse alla. Vastava asjaolu märgib ka vaidlustaja ise (vt vaidlustusavalduse lk 6 esimene lõik). Seega, pelgalt sõna VICHY esinemine taotleja kaubamärgis ei saa olla aluseks selle kaubamärgi registreerimise vaidlustamisel. Nimelt, kaubamärgiseaduse 16 lg 1 p-st 2 tuleneb, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevaid tähistusi. Niisamuti tuleneb ka kaubamärgiseaduse 16 lg 1 p-st 5, et kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi. Eelnevad sätted on kooskõlas üldise huvi eesmärgiga, mis tähendab, et kirjeldavad märgid ja tähised peavad olema kõikide jaoks vabalt kasutatavad (Euroopa Üldkohtu otsus liidetud kohtuasjades C-108/97 ja C-109/97, punkt 25, Euroopa Üldkohtu otsus kohtuasjas T- 242/06, punktid 47 ja 51). See tähendab, juhul kui võrreldavad kaubamärgid sisaldavad domineerival kohal olevaid mittekaitstavaid osi (käesolevas vaidluses sõna VICHY), siis need osad tuleb lugeda sellisteks kaubamärgi osadeks, mis ei võimalda eristada asjaomaseid kaupu teiste isikute samaliigilistest kaupadest. Ka kaubamärgi domineeriva osa analüüsimisel tuleb hinnata selle eristusvõimet (s.h ka selle puudumist või nõrka eristusvõimet). Järelikult kaubamärgi domineeriv osa, tulenevalt tema suurusest võrreldes kaubamärgi teiste osadega või tema paigutusest kaubamärgis vms, ei tähenda automaatselt seda, et see domineeriv osa on oluline kaubamärgi õiguskaitse seisukohalt. Domineerival osal võib puududa õiguskaitse või see võib olla nõrgenenud ja seetõttu ei saa sellist kaubamärgi osa lugeda kaubamärgi domineerivaks osaks õiguslikku tagajärge omaval viisil (vt ka otsus 1192-o, p 3.3). Vaidlustaja on aga oma vaidlustusavalduses tuginenud enda ning taotleja kaubamärkide võrdlemisel kaubamärgi õiguskaitse seisukohalt mittekaitstavale sõnale VICHY. Veelgi enam, vaidlustaja on märkinud, et asjaolu, et Patendiamet on vaidlustaja kaubamärkide sõna VICHY märkinud mittekaitstavaks osaks, ei oma tähendust kaubamärkide sarnasuse analüüsis. See väide on alusetu, kuna sõna VICHY näol ei ole tegemist kaubamärgiseaduse mõttes õiguskaitset omava tähisega ning selle osas puudub ainuõigus nii vaidlustajal kui ka taotlejal ja ka ükskõik millisel kolmandal isikul, mis tähendab, et tähis VICHY on vabaks kasutamiseks kõigile soovijaile. Järelikult vaidlustaja on vastava analüüsi tegemisel eksinud põhimõtte vastu, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb analüüsida võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi (e. kaitsevõimelisi) komponente. Euroopa kohus on otsuses C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer p-s 22 eristusvõime mõistet defineerinud järgmiselt: selleks et tuvastada märgi eristusvõimet ja hinnata, kas see on tugeva eristusvõimega, peab liikmesriigi kohus igakülgselt hindama kaubamärgi suuremat või väiksemat võimet identifitseerida kaupu või teenuseid, mille jaoks see on registreeritud, teatavalt ettevõtjalt pärinevatena, et eristada neid teiste ettevõtjate kaupadest või teenustest (taotleja rõhuasetus allajoonitud). 9

10 Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM) toimuva kaubamärkide kontrolli suuniste kohaselt ei ole tähis või tähise element eristusvõimeline, kui see kirjeldab üksnes kaupu ja teenuseid või kaupade ja teenuste olemust (nt kvaliteeti, väärtust, otstarvet, päritolu vms) ja/või kui nende kasutamine on asjaomaste kaupade ja teenuste puhul tavapärane (taotleja rõhuasetus allajoonitud). Käesolevas kaasuses ei ole kohaldatav vaidlustaja poolt toodud viide Euroopa Kohtu lahenditele T- 134/06 ja T-123/14, kuivõrd nendes käsitletakse nõrga eristusvõimega tähiseid (s.t teatud minimaalne eristusvõime on vastavatel tähistel olemas). Nõrga eristusvõimega on tähis või tähise element, mis vihjab kaupade ja teenuste olemusele (kuid ei kirjelda seda). Meie kaasuses on tegemist aga täielikult puuduva eristusvõimega tähisega, mis on expressis verbis määratud varasemates registreeringutes kaubamärkide mittekaitstavaks osaks. Järelikult, võrreldavatele kaubamärkidele loob eristusvõime vaidlustaja kaubamärkide puhul sõnaline osa CELESTINS ning taotleja kaubamärgi puhul kujundelemet, mis sisaldab endas sõnalist osa TOUCHED BY SILVER. Need on ka elemendid, mida tuleb kaubamärkide võrdlemisel arvesse võtta, kuna üksnes need tähised on kaubamärkide koosseisus tähisteks, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS 3). Seega hinnates neid elemente koostoimes võrreldavate kaubamärkide eristusvõimetute elementidega on ilmne, et käesoleval juhul puudub võrreldavate tähiste segiajamise tõenäosus. Lisaks eelnevale juhib taotleja tähelepanu asjaolule, et vaidlustaja on vaidlustusavalduses tuginenud varasematele Euroopa Kohtu lahenditele, mis käsitlevad vähese eristusvõimega tähiseid, mis on saadud kahe kirjeldava sõna liitmisel (inglise keeles weak distinctive character). Taotleja arvates eksisteerib aga suur erinevus selles, kas tähis on nõrga eristusvõimega või puudub tal see sootuks. Nimelt, esimese puhul on varasema kaubamärgi omanikul õigus keelata kolmandatel isikutel selle tähise kasutamist, teise puhul aga mitte. Samuti ei ole käesoleval juhul sõna VICHY kahest kirjeldavast sõnast koostatud liitsõna, vaid terviksõna. Tulenevalt eeltoodust on taotleja arvamusel, et varasemad Euroopa Kohtu lahendid nr C-334/05 P, C-579/08 P ja T-123/14, mis käsitlesid kõik nõrga eristusvõimega liitsõnadest moodustatud tähiseid, on käesolevas vaidluses asjassepuutumatud. Ülaltoodud käsitlusest tulenevalt soovib taotleja rõhutada, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus, sh. assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi (taotleja rõhuasetus allajoonitud). Tähise VICHY kasutamine erinevate ettevõtjate kaubamärkide koosseisus ning võrreldavate kaubamärkide kooseksisteerimine turul enam kui viis aastat Siseturu Ühtlustamise Ametis (OHIM) toimuva kaubamärkide kontrolli suuniste kohaselt ei ole tähis või tähise element eristusvõimeline, kui see kirjeldab üksnes kaupu ja teenuseid või kaupade ja teenuste olemust (nt kvaliteeti, väärtust, otstarvet, päritolu vms) ja/või kui nende kasutamine on asjaomaste kaupade ja teenuste puhul tavapärane (taotleja rõhuasetus allajoonitud). Tallinna Halduskohus on aasta otsuses haldusasjas nr /2002 jõudnud järeldusele, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada ka käsiraamatu Introduction to trademark Law & Practice. The Basic Cocepts punktis sätestatut, mille kohaselt juhul, kui võrreldakse ühiseid elemente sisaldavaid kaubamärke, tuleb kindlaks teha, kas kaubamärgiregistris ja erinevate omanike poolt on kasutuses veel teisi sama ühiselementi sisaldavaid kaubamärke. Viimasel juhul on tarbijad juba harjunud, et sellist elementi kasutavad erinevad kaubamärgiomanikud ning nad ei 10

11 pööra sellele enam erilist tähelepanu kui kaubamärgi eristavale osale (taotleja rõhuasetus allajoonitud). Eesti kaubamärgiregistris on registreeritud mitmeid varasemaid sõna "VICHY" sisaldavaid kaubamärke, s.h lisaks vaidlustajale ka varasemalt kaubamärgiomaniku enda ning lisaks kolmandate isikute nimel (vt lisa ). Nendeks kaubamärkideks on: Reg nr ja kpv Kaubamärk Omanik Klass EE 15751, Reg kpv HARTWALL VICHY Oy Hartwall Ab 32 EE 10155, CELESTINS VICHY ETAT ETAT FRANCAIS, 5, 30, Reg kpv SERVICE DES DOMAINES 32 EE 21617, Reg kpv Oy Hartwall Ab 32 EE 33365, Reg kpv Saku Õlletehase AS 32, 35 EE 34804, Reg kpv AS Karastusjoogid Tallinna 32 EE 36857, Reg kpv ETAT FRANCAIS SERVICE DES DOMAINES 32 EE 44231, Reg kpv Saku Õlletehase AS 32 11

12 EE 45124, Reg kpv Saku Õlletehase AS 32 Ka mujal Euroopa Liidu liikmesriikides on tähis VICHY erinevate ettevõtete poolt reaalses majandustegevuses kasutusel mineraalvee tähistamisel (vt lisa ). Kuivõrd Euroopa Liidu riikide ühtlustatud seadusandlus peab tagama muuhulgas kaupade vaba liikumise Liidu piires (ühes liikmesriigis seaduslikult turule lastud tooteid saab vabalt müüa ja kasutada ka teistes liikmesriikides), siis ei saa välistada asjaolu, et eelviidatud ettevõtted tahaksid tähisega VICHY (sõnaline tähis millel puudub õiguskaitse) tähistatud toodetega muuhulgas ka Eesti turule tulla. Nt on Hartwall OY-l registreeritud Eestis ka vastav kaubamärk (vt EE 15751, lisa 1.1 ja toode ise vt lisa 1.10). Veelgi enam, neil peab säilima selline võimalus, kuna tähise VICHY näol on tegemist mittekaitstava osaga, mis peab jääma vabaks kasutamiseks kõigile soovijaile. Taoliseid tähiseid, mida võivad kõik soovijad kasutada on ju ka teisi. Näiteks käesoleva vaidlusega samalaadsete toodete osas võib näitena tuua mineraalvee VÄRSKA. See tähis on Eesti Patendiametis registreeritud mitmete ettevõtjate poolt (vt lisad ). Samal ajal on see ka kasutusel mitmete ettevõtjate poolt (vt lisad ). Taoline toodete kooseksisteerimine saabki olla võimalik ainult tänu asjaolule, et sõnal VÄRSKA puudub samuti ainuõiguslik õiguskaitse. Tulenevalt eeltoodust on ilmselge (võttes arvesse asjaolu, et tähis VICHY on laialt kasutusel erinevate tootjate samaliigiliste jookide tähistamisel), et tarbija ei taju tähist VICHY üksikuna kaubamärgina, mistõttu eristab ta erinevate ettevõtete tooteid just muude elementide abil, st võrreldavate kaubamärkide muude sõnaliste osade ja kujunduselementide abil. Taotleja soovib veel eraldi märkida, et ülalviidatud tabelist selgub ka, et vaidlustaja kaubamärgid on taotleja VICHY kaubamärkidega Eestis eksisteerinud enam kui 14 aastat. Kaubamärgiseaduse 16 lg 2 kohaselt ei ole varasema kaubamärgi omanikul õigust keelata hilisema kaubamärgi ega muu hilisema õiguse kasutamist, kui ta oli teadlik hilisemast kaubamärgist või pidi sellest teadlik olema ning on nõustunud hilisema kaubamärgi kasutamisega viie varasema järjestikuse aasta jooksul. Kui võrrelda omavahel taotleja varasemaid registreeritud ja aastaid kasutusel olnud kaubamärke ning taotleja vaidlusalust kaubamärki: reg. nr reg. nr M vs vs siis on ilmselge, et need on nii oma sõnaliste kui ka kujunduslike elementide poolest äravahetamiseni sarnased. Kõik need sisaldavad sõna VICHY ja selle kujutatud hoone kujundust. Vaidlusalusele kaubamärgile on lisandunud veel sõnaühend Touched by Silver. Järelikult on tegemist ühe ja sama kaubamärgi mõningase visuaalse edasiarendusega ning ka tarbija jaoks on tegemist ühe ja sama kaubamärgi ajas muutuvate versioonidega, mida on kokkuvõttes kaubamärgitaotleja poolt turul kasutatud palju enam kui 5 aastat. 12

13 Ka ei ole võimalik siinkohal vaidlustajal tugineda asjaolule, et nad ei olnud teadlikud taotleja varasemast kaubamärgist. Nimelt, taotleja on veendunud, et tema registreerimiseks esitatud kaubamärk on omandanud tervikuna teatava suurenenud eristusvõime tänu selle laialdasele ja pikaajalisele kasutamisele Eestis (täpsemalt vaata selle kohta käesoleva vastuse p 4), mistõttu on ilmne, et kuivõrd vaidlustaja on samas majandusvaldkonnas tegutsev isik, siis on ta ka teadlik konkurentide poolt laialt kasutusel olevatest kaubamärkidest/toodetest. Järelikult, tulenevalt kaubamärgiseaduse 16 lg-s 2 sätestatust, puudub vaidlustajal õiguslik alus käesoleva vaidlustusavalduse esitamiseks, kuna taotleja registreerimiseks esitatud kaubamärk on turul olnud kasutusel juba enam kui viis aastat ning vaidlustaja ei ole taotlejal varasemalt selle tähise kasutamist keelanud, st vaidlustaja on taotleja kaubamärgi kasutamisega (seeläbi ka registreerimisega) Eesti turul varasemalt vaikimisi nõustunud. Vastuolu puudumine kaubamärgiseaduse 10 lg 1 p-ga 2 Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Kaubamärkide võrdlemisel tuleb lähtuda nende kaubamärkide tervikust, st kaubamärkide sõnalistest osadest koostoimes nende kaubamärkide teiste (sõnaliste ja kujunduslike) elementidega. Alljärgnevalt esitab taotleja asjassepuutuvate kaubamärkide võrdluse. Võrreldavate tähiste visuaalne erinevus Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et taotleja ja vaidlustaja kaubamärgid on omavahel visuaalselt sarnased. Taotleja põhjendab seda alljärgnevaga: Käesolevas asjas tähtsustomavad kaubamärgid on järgmised: Kaubamärgitaotleja kaubamärk Vaidlustaja kaubamärgid CELESTINS VICHY ETAT versus CELESTINS VICHY ETAT Vaidlustaja varasemate kaubamärkide hulka kuuluvad nii sõnamärgid kui ka minimaalselt kujundatud kombineeritud kaubamärk. Vaidlustaja sõnamärgid koosnevad kolmest sõnast CELESTINS VICHY ETAT ning nende kombineeritud kaubamärk koosneb sõnalisest osast VICHY ning selle alla kirjutatud sõnast Celestins. Kuivõrd sõna VICHY on määratud mittekaitstavaks osaks ning kuna seda kasutavad mitmed turuosalised, siis võib eeldada, et tarbijate tähelepanu köidab vaidlustaja kaubamärkides sõna Celestins. 13

14 Taotleja kaubamärk on seevastu kombineeritud kaubamärk, mis koosneb kaarjalt kujutatud sõnalisest osas VICHY ning selle alla kirjutatud sõnast Fresh ning nende ülal asetsevast kujundelemendist, mille ülevale on kirjutatud: TOUCHED BY SILVER. Vastav kujutiselement on lisaks taotlejaga seotud isiku poolt eraldi registreeritud Euroopa Ühenduse kaubamärgina CTM , vt lisa 4). Nimetatud kujutist kasutatakse reaalses majandustegevuses pea kõikide taotleja mineraalvee ja near water toodete peal, mistõttu saab seda pidada oluliseks võrreldavaid tähiseid eristavaks osaks (vt lisa ). Järelikult vaidlustaja väide, et taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja kaubamärkide visuaalne sarnasus tuleneb ühisest sõnast VICHY on väär, kuna võrreldavad kaubamärgid sisaldavad veel mitmeid erinevaid elemente, mis tervikuna muudavad võrreldavad kaubamärgid teineteisest täielikult erinevateks. Võttes arvesse seda, et asjaomaseid kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, mille tõttu ei saa ka nende kaubamärkide kujunduslikku osa ja kaubamärkide täiendavaid sõnalisi elemente pidada tähtsusetuks, siis ei saa ka hinnata antud asjas kaubamärkide sarnasust üksnes võrreldavate kaubamärkide ühe sõnalise elemendi põhjal, millel lisaks puudub ka ainuõiguslik kaitse. Seega leiab kaubamärgitaotleja, et hinnates antud asjas kaubamärkide visuaalset sarnasust tuleb lähtuda nende tervikmuljest (võttes arvesse ka kaubamärkide mittekaitstavaid osi), mistõttu on ilmselge, et vastandatud kaubamärgid on teineteisest visuaalselt täielikult erinevad. Võrreldavate tähiste foneetiline erinevus Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et võrreldavad tähised on foneetiliselt sarnased. Võrreldavad kaubamärgid sisaldavad lisaks sõnalisele osale VICHY veel mitmeid teisi sõnu (Celestins ja Celestins Etat ning Touched by Silver), mis muudavad need üksteisest foneetiliselt täielikult erinevateks. Nimelt, tarbija hääldab taotleja kaubamärki suure tõenäosusega järgmiselt: [tʌtʃt bai silvə viši freʃ]. Seevastu vaidlustaja kaubamärki hääldatakse suure tõenäosusega [Selestins Viši etat] või siis [Viši selestins]. Seega, eelnevast võrdlusest on ilmne, et tarbija jaoks ei ole need võrreldavad tähised foneetiliselt sarnased. Puudub kaubamärkide segiajamise tõenäosus Kaubamärgitaotleja ei nõustu vaidlustaja arvamusega, et käesoleval juhul esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt. Nimelt, taotleja arvates tuleb lisaks ülaltoodule (võrreldavate kaubamärkide mittekaitstavad osad, tähise VICHY kasutamine mitmete turuosaliste poolt) arvesse võtta asjaolu, et taotleja kaubamärk 14

15 , mis on erinevates variatsioonides olnud kaubamärgina registreeritud juba alates 2001 aastast, on omandanud läbi laialdase ning pikaajalise kasutamise teatava suurenenud eristusvõime. Taotleja arvates ei ole siinkohal oluline, kas või milline sõna asetseb sõnalise tähise VICHY all. Oluline on siinjuures just tähis VICHY koos selle üleval asetseva hoone kujundelemendiga, mis vaidlusaluses kaubamärgitaotluses sisaldab endas ka täiendavat sõnalist osa Touched by Silver. Viimane tuleneb asjaolust, et taotleja on oma VICHY toodete puhastamisel andnud viimase lihvi hõbeda abil (eesti keeles: hõbeda poolt puudutatud). Taotleja on veendunud, et just see kaubamärgi ülaosa (kujundelement koos selle sees asetseva sõnalise osaga) koos sõnalise osaga VICHY on tarbijatele meelde jäänud kui Saku Õlletehase AS toode ning puudub võimalus, et tarbijad ajaksid selle segi teiste ettevõtjate toodanguga. Eelnevat tõendab ka uuringufirma Nielseni uuring, millest nähtub, et Saku Õlletehase mineraalvesi VICHY Classique on samalaadsete toodete (mineraalveed) hulgas tuntuselt viiendal kohal, mis tähendab, et 84 % küsitletutest olid taotleja VICHY Classique tootest teadlikud. Tabelist nähtub, et küsitletutest 7 %-l meenus esimesena just taotleja VICHY Classique kaubamärk, kui neil paluti nimetada tooteid, mis neil seostuvad tootegrupiga "mineraalveed" (TOM awareness). Küsitletutest 49 % tundsid taotleja VICHY Classique kaubamärgi ära, kui seda neile nimetati (aided awareness) ning 29 % küsitletutest omasid muud liiki spontaanset teadlikkust taotleja VICHY Classique tootest (other spontaneous awareness) (vt lisa 6). Niisamuti on tarbijate seas tuntud ka taotleja kaubamärgid Vichy Viva Fresh ja Vichy Viva Sport. Nimelt nendest toodetest olid teadlikud vastavalt 59 % (st üle poole) ja 37 % küsitletutest. Küsitletutest vastavalt 43 % ja 32 % tundsid taotleja kaubamärgi ära, kui seda neile nimetati (aided awareness). Oluline on, et vastavas tabelis figureerivad mitmed taotleja VICHY tooted, milledest on teadlikud suur hulk küsitletutest, mis näitab selgelt taotleja vastava tooteportfelli üldist tugevust ja tuntust turul. Lisaks eelnevale näitab taotleja kaubamärgi tuntust Eesti turul ka asjaolu, et google.ee otsingumootorist, sisestades otsingumootorisse sõnapaari "VICHY vesi", leitud vastest enamus käsitlesid Saku Õlletehase AS poolt toodetavaid erinevaid mineraalvett sisaldavaid tooteid (vt lisa ). Eelnev vastete arv näitab kindlasti, et taotleja tooted, mis kannavad tähist "VICHY + kuju" on omandanud Eestis eristusvõime ning ka teatava tuntuse kui kaubamärgitaotleja e. Saku Õlletehase AS tooted. Seega, võttes arvesse asjaolu, et sõnaline osa "VICHY" on vaidlustaja kaubamärkide mittekaitstav osa ning et taotleja kaubamärk VICHY + kujundelement, mis sisaldab endas lisaks hoone kujutist ja sõnalist osa Touched by Silver, on omandanud eristusvõime läbi pikaajalise ja laialdase kasutamise turul, saab kindlalt väita, et käesoleval juhul puudub tõenäosus taotleja ning vaidlustaja kaubamärkide segiajamiseks. Kaupade võrdlus Euroopa Kohtu varasemast õiguspraktikast tuleneb, et vastandavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ja vastupidi (Euroopa Kohtu 29. septembri 1998.a. otsus kohtuasjas C-39/97, p 17). 15

16 Tulenevalt eeltoodud Euroopa Kohtu seisukohast saab jõuda järeldusele, et kuna võrreldavad kaubamärgid on teineteisest tervikuna erinevad, samuti võrreldavate kaubamärkide sõnaline osa "VICHY" on määratud nende kaubamärkide mittekaitstavaks osaks (s.t õiguskaitse on tal ainult konkreetses kujunduses koos täiendavate eristusvõimeliste elementidega) klassi 32 kaupade osas, siis ei ole ka oluline kas võrreldavate kaubamärkide kaupade loetelu on sarnane või mitte. Taotleja palus jätta vaidlustusavaldus rahuldamata esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jäi varem esitatud väidete juurde esitas taotleja lõplikud seisukohad. Taotleja jäi varem esitatud väidete juurde. Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas Komisjoni seisukohad ja otsus Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele. Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida kaubamärgi Vichy Fresh + kuju: Taotluse number: M Taotluse esitamise kuupäev: Taotleja: Saku Õlletehase AS Klass 32: õlu; mineraal- ja gaseervesi ning muud alkoholivabad joogid; puuviljajoogid ja puuviljamahlad; siirupid ja teised joogivalmistusained. KaMS 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Puudub vaidlus, et vaidlustaja võrdluseks toodud kaubamärgid on taotleja kaubamärgist varasemad. Puudub vaidlus selles, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid on registreeritud klassis 32. Vaidlust ei ole selles, et võrreldavate kaubamärkide klassis 32 nimetatud kaubad on samaliigilised ja osaliselt identsed. Vaidlustaja on toonud võrdluseks kolm varasemat kaubamärki, kus esineb sõna VICHY, kusjuures Eestis registreeritud kaubamärkide CELESTINS VICHY ETAT ja VICHY Célestins sõnaline osa "VICHY ja VICHY ETAT" ei kuulu kaitse alla. Vaidlustaja kõige varasema kaubamärgi CELESTINS VICHY ETAT registreerimise kuupäev Eestis on , taotluse esitamise kuupäev Kaubamärk VICHY Célestins + kuju registreeriti Eestis , taotlus esitatud

17 Kolmanda Ühenduse kaubamärgi nr CELESTINS VICHY ETAT käesolevas vaidluses võrdlusesse toomine on pigem eksitav. Ühenduse kaubamärk kordab varasemalt Eestis aastal registreeritud kaubamärki, kus sõnad VICHY ETAT ei ole kaitstud. Tõepoolest, alates kehtivad Eestis ka Ühenduse kaubamärgid, kuid Eesti turul seni registreeritud kaubamärke tuleks vaadata, arvestades Eestis kehtinud turusituatsiooni. Õige on taotleja viited, et Eestis on kolmandate isikutele registreeritud klassis 32 kaubamärgid: HARTWALL VICHY, EE 15751, reg kpv EE 21617, Reg kpv ja EE 34804, Reg kpv Taotleja nimele on Eestis registreeritud 3 kehtivat kaubamärki, kus esineb sõna Vichy: EE 33365, reg kpv

18 EE 44231, Reg kpv EE 45124, Reg kpv Nende kaubamärkide kehtivust ei ole vaidlustaja vaidlustanud, need on kehtivad. Need tähised muuhulgas kinnitavad, et sõna VICHY klassis 32 registreeritud kaubamärkides on Eestis olnud küllaltki laialt kasutatud. Õige on taotleja väited selle kohta, et taotlejal on olnud kasutuses ja on olnud registreeritud mitmeid teisi tähised, kus esines sõna VICHY. Osa varasemaid kaubamärke on registrist kustutatud. Nii ajavahemikul oli kaitse all taotleja kaubamärk nr SAKU VICHY Ka see kinnitab seda, et tähise VICHY on taotleja poolt oma kaupade eristamiseks kasutanud enne vaidlustatud kaubamärgitaotluse esitamist. Vaidlustaja ja taotleja erinevad kaubamärgid sõnaga VICHY on Eestis kõrvuti eksisteerinud ja eksisteerivad alates Taotleja Saku Õlletehase AS erinevad pudeldatud veed, kus esinevad kas sõna VICHY või Fresh või need sõnad koos on Eestis laialt tuntud. Saku Õlletehas on Eestis üldtuntud. Saku Õlletehase nende toodete segaminiajamine Eesti tarbija poolt on vähetõenäoline. Komisjon nõustub taotleja väidetega, et sõna VICHY eraldivõetuna on nõrk tähis, eraldi võetuna kaitsmisele ei kuulu ja on kasutamiseks kõigile. Komisjon nõustub taotlejaga, et selline käsitlus muuhulgas tuleneb KaMS 16 lg 1 p 2 ja lg 1 p 5: 18

19 - kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kauba või teenuse liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevaid tähistusi. - kaubamärgiomanikul ei ole õigust keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kaubamärgi mittekaitstavaid osi. Taotleja kaubamärk on vaidlustaja kaubamärkidest piisavalt eristatav. Arvestades taotleja poolt tähise VICHY laialdast kasutamist alates 1995 (s.o emase kaubamärgitaotluse esitamisest Patendiametile, tähise kasutamise algus Saku Õlletehase toodangul võib olla varem), puudub alus KaMS 10 lg 1 p 2 kasutamiseks. Lähtudes eeltoodust ei kuulu vaidlustusavaldus rahuldamisele. Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS 61 lg-st 1, KaMS 41 lg 3 komisjon, Jätta vaidlustusavaldus rahuldamata. o t s u s t a s: Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. Allkirjad: E. Sassian E. Hallika R. Laaneots 19

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Otsus nr 1296-o

Otsus nr 1296-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS nr 1296-o

Rohkem

1392-o

1392-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1392-o Tallinnas 28. veebruaril 2013. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek

Rohkem

Otsus nr 1449

Otsus nr 1449 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1449-o Tallinnas 28. juulil 2014. a Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

Otsus nr 630-o

Otsus nr 630-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

1506-o

1506-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil 2014. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja

Rohkem

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas 28.06.2019 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg,

Rohkem

Otsus nr 1115-o

Otsus nr 1115-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Otsus 621-o

Otsus 621-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

OTSUS nr 1671

OTSUS nr 1671 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1671-o Tallinnas 21. aprillil 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

OTSUS nr 1579

OTSUS nr 1579 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1579-o Tallinnas 26. juulil 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus

Rohkem

OTSUS nr 1578-o

OTSUS nr 1578-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1578-o Tallinnas 16. mail 2016.a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika,

Rohkem

Otsus nr 459-o

Otsus nr 459-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Microsoft Word - MA 5.05.docx

Microsoft Word - MA 5.05.docx TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Aira Pedak KAUBAMÄRGI ÕIGUSRIKKUMISED E-KAUBANDUSE REKLAAMIMISEL OTSINGUMOOTORI VIITAMISTEENUSE NÄITEL Magistritöö Juhendaja Anne

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

K Velströmi esitlus [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahenduste kaitsmine Keio Velström Eesti Patendiamet 26.04.2013 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse omaniku õigused? Kuidas kaitsta

Rohkem

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

Velström [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Tööstusdisainilahendus ning selle kaitsmine Eestis ja välisriikides Keio Velström Eesti Patendiamet 06.11.2012 Ettekandes käsitletavad teemad Mis on tööstusdisainilahendus? Millised on tööstusdisainilahenduse

Rohkem

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc

Microsoft Word - EVS_ISO_IEC_27001;2014_et_esilehed.doc EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 27001:2014 INFOTEHNOLOOGIA Turbemeetodid Infoturbe halduse süsteemid Nõuded Information technology Security techniques Information security management systems Requirements (ISO/IEC

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS 12. juuli 1990 * Sotsiaalkindlustus Fonds national de solidarité lisatoetus Sissemaksetest sõltumatute hüvitiste eksporditavus Kohtuasjas C-236/88, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindajad:

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Sissejuhatus GRADE metoodikasse

Sissejuhatus GRADE metoodikasse Sissejuhatus GRADE metoodikasse Eriline tänu: Holger Schünemann ja GRADE working group www.gradeworkinggroup.org Kaja-Triin Laisaar TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut kaja-triin.laisaar@ut.ee

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus

Microsoft Word - Lisa 4_Kohtususteemide vordlus RIIGIKOHTU ESIMEHE 2011. A ETTEKANNE RIIGIKOGULE LISA 4 Eesti kohtusüsteem Euroopas Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee on ellu kutsunud Tõhusa õigusemõistmise Euroopa komisjoni (CEPEJ), mis koosneb 47

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

ja 51-86

ja 51-86 Liidetud kohtuasjad 358/85 ja 51/86 [...] Euroopa Parlamendi tegevuskohad Resolutsioon Brüsselis vajaminevate ruumide kohta Õiguspärasus Paralleelmenetluste välistamine [...] EUROOPA KOHTU OTSUS 22. september

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3

SANCO/10984/2010-EN Rev. 3 ET ET ET EUROOPA KOMISJON Brüssel 4.6.2010 KOM(2010)298 lõplik 2010/0156 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS, geneetiliselt muundatud maisi Bt11 (SYN-BTØ11-1) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org

EESTI STANDARD EVS-ISO/IEC 38500:2009 Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine org EESTI STANDARD Avaldatud eesti keeles: oktoober 2009 Jõustunud Eesti standardina: oktoober 2009 Infotehnoloogia valitsemine organisatsioonis Corporate governance of information technology (ISO/IEC 38500:2008)

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 04.06.2010 Avaldamismärge: RT II 2010, 18, 90 Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi viisaküsimustes esindamise kokkulepete

Rohkem

Antennide vastastikune takistus

Antennide vastastikune takistus Antennide vastastikune takistus Eelmises peatükis leidsime antenni kiirgustakistuse arvestamata antenni lähedal teisi objekte. Teised objektid, näiteks teised antennielemendid, võivad aga mõjutada antenni

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for Elisa OTSUS Tallinn 20.06.2007 J.1-45/07/4 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine Elisa Eesti AS- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

Tartu Ülikool

Tartu Ülikool Tartu Ülikool Code coverage Referaat Koostaja: Rando Mihkelsaar Tartu 2005 Sissejuhatus Inglise keelne väljend Code coverage tähendab eesti keeles otse tõlgituna koodi kaetust. Lahti seletatuna näitab

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/ 316, veebruar 2019, - millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/ 2013, milles käsitletakse Euroopa L 22.2.2019 L 51 I/1 II (Muud kui seadusandlikud aktid) MÄÄRUSED KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2019/316, 21. veebruar 2019, millega muudetakse määrust (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

untitled

untitled EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.1.2014 COM(2014) 46 final 2014/0021 (NLE) Ettepanek: NÕUKOGU OTSUS 30. juunil 2005 Haagis sõlmitud kohtualluvuse kokkuleppeid käsitleva konventsiooni Euroopa Liidu nimel heakskiitmise

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Ppt [Read-Only]

Ppt [Read-Only] EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab varajast koolist väljalangemist ja selle vähendamist EL 2020 strateegia eesmärkidest, mis puudutab madala haridustasemega noorte osakaalu vähendamist Madal

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

EUPL v 1 1-all versions _4_

EUPL v 1 1-all versions _4_ Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents V.1.1 EUPL Euroopa Ühendus 2007 Euroopa Liidu tarkvara vaba kasutuse litsents ("EUPL") 1 kehtib allpool määratletud teose või tarkvara suhtes, mida levitatakse

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Esitlusslaidide kujundusest

Esitlusslaidide kujundusest ADS-iga liidestumine Andre Kaptein Maa-ameti aadressiandmete osakonna vanemspetsialist 22.11.2017 Aadressiandmete süsteemi (ADS) kasutamise kohustus tuleneb seadustest Ruumiandmete seadus 59 lg 1 - ADS-i

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist

EESTI STANDARD EVS-EN :2000 This document is a preview generated by EVS Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist EESTI STANDARD EVS-EN 10223-4:2000 Terastraat ja traattooted piirete valmistamiseks. Osa 4: Terastraadist keevitatud võrkpiire Steel wire and wire products for fences - Part 4: Steel wire welded mesh fencing

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS

EESTI STANDARD EVS-EN ISO 3381:2007 See dokument on EVS-i poolt loodud eelvaade RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine (IS EESTI STANDARD RAUDTEEALASED RAKENDUSED Akustika Raudteeveeremi sisemüra mõõtmine Railway applications Acoustics Measurement of noise inside railbound vehicles EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii

Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabarii Väljaandja: Vabariigi Valitsus Akti liik: välisleping Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 01.04.2009 Avaldamismärge: RT II 2009, 11, 28 Eesti Vabariigi ja Madalmaade Kuningriigi viisaküsimustes Venemaa

Rohkem

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel KOM(2005) 539 lõplik 2005/0215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) n EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON Brüssel 17.2.26 KOM(25) 539 lõplik 25/215 (CNB) Ettepanek NÕUKOGU MÄÄRUS millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses hinnateabe

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi

EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 This document is a preview generated by EVS Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materi EESTI STANDARD EVS-EN 1790:1999 Teemärgistusmaterjalid. Kasutusvalmid teekattemärgised Road marking materials - Preformed road markings EESTI STANDARDIKESKUS EESTI STANDARDI EESSÕNA NATIONAL FOREWORD Käesolev

Rohkem

Riigi esindamine kohtus 2011

Riigi esindamine kohtus 2011 Riigi esindamine kohtus 212. aastal Alar Must Tallinn 213 Justiitshalduspoliitika osakond järelevalve ja õigusteeninduse talitus Väljaandja: Justiitsministeerium Tõnismägi 5a 15191 Tallinn Telefon: 6 28

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

E-õppe ajalugu

E-õppe ajalugu Koolituskeskkonnad MTAT.03.142 avaloeng Anne Villems September 2014.a. Põhiterminid Koolituskeskkonnad (Learning environments) IKT hariduses (ICT in education) E-õpe (e-learning) Kaugõpe (distance learning)

Rohkem

Kuidas hoida tervist töökohal?

Kuidas hoida tervist töökohal? Kuidas hoida tervist töökohal? Kristjan Port, TLU 25.04.2017 Tööinspektsiooni konverents Kas aeg tapab?. Mis on tervis? Teadmatus võib olla ratsionaalne. On olukordi milles teadmiste hankimise kulud ületavad

Rohkem

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20

Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 20 Piima ja tooraine pakkumise tulevik kogu maailmas Erilise fookusega rasvadel ja proteiinidel Christophe Lafougere, CEO Gira Rakvere, 3rd of October 2018 clafougere@girafood.com Tel: +(33) 4 50 40 24 00

Rohkem

(Tõrked ja töökindlus \(2\))

(Tõrked ja töökindlus \(2\)) Elektriseadmete tõrked ja töökindlus Click to edit Master title style 2016 sügis 2 Prof. Tõnu Lehtla VII-403, tel.6203 700 http://www.ttu.ee/energeetikateaduskond/elektrotehnika-instituut/ Kursuse sisu

Rohkem

Microsoft Word - n doc

Microsoft Word - n doc EUROOPA KOMISJON Brüssel, 10.6.2010 K(2010) 3604 Teema: Riigiabi - Eesti - Abi nr N 115/2010 - Eesti maaelu arengukava 2007 2013 meetme 1.1 Koolitus ja teavitustegevus metsanduslikud tegevused Lugupeetud

Rohkem

59-85

59-85 EUROOPA KOHTU OTSUS 17. aprill 1986 * [ ] Selle töötaja vabaabielupartneri, kes on teise liikmesriigi kodanik, õigus elada vastava riigi territooriumil [ ] Kohtuasjas 59/85, mille esemeks on Euroopa Kohtule

Rohkem

CDT

CDT Turukuritarvituse suunised määruse Kaubatuletisinstrumentide turgude või seotud hetketurgudega seonduvaid kaubatuletisinstrumente käsitleva siseteabe määratlemise teave 17/01/2017 ESMA/2016/1480 ET Sisukord

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Lisa I_Müra modelleerimine

Lisa I_Müra modelleerimine LISA I MÜRA MODELLEERIMINE Lähteandmed ja metoodika Lähteandmetena kasutatakse AS K-Projekt poolt koostatud võimalikke eskiislahendusi (trassivariandid A ja B) ning liiklusprognoosi aastaks 2025. Kuna

Rohkem

Juhatuse otsus

Juhatuse otsus JUHATUSE OTSUS Tallinn 17. oktoober 2014 nr. 4.1-1/55 ÜLDKORRALDUS Finantsinspektsiooni valikud lähtuvalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 575/2013 1. Õiguslik alus 1.1. Finantsinspektsiooni

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf

Microsoft Word - RM_ _17lisa2.rtf Maksu- ja Tolliamet Maksukohustuslane Vorm KMD INF Nimi Registri- või isikukood A-osa ANDMED VÄLJASTATUD ARVETE KOHTA Esitatakse koos käibedeklaratsiooniga maksustamisperioodile järgneva kuu 20. kuupäevaks

Rohkem