OTSUS nr 1579

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "OTSUS nr 1579"

Väljavõte

1 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1579-o Tallinnas 26. juulil 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi OÜ Eesti Leivatööstus vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse peale registreerida kaubamärk VIRMALISE (taotlus nr M ) klassis 30 kondiitritoodete ja maiustuste osas AS Hagar nimele. Asjaolud ja menetluse käik OÜ Eesti Leivatööstus (edaspidi vaidlustaja, esindaja volikirja alusel patendivolinik Kaie Puur) esitas tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või ) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse peale, millega otsustati registreerida AS Hagar (edaspidi taotleja, esindaja patendivolinik Ingrid Matsina) nimele kaubamärk VIRMALISE ( esitatud taotlus nr M , edaspidi vaidlustatud kaubamärk või kaubamärk VIRMALISE) klassis 30 kondiitritoodete ja maiustuste osas. Vaidlustatud kaubamärgitaotlus avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2014, lk 17. Vaidlustusavaldus registreeriti komisjoni menetlusse numbri 1579 all ja eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek. Taotleja esitas sõnalise kaubamärgi VIRMALISE registreerimise taotluse Eestis klassis 30 järgmiste kaupade osas: kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; pagaritooted; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk VIRMALISE on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) 9 lg 1 punktides 2 ja 3 sätestatuga, sest sõnaline tähis VIRMALISE näitab teatavat kindlat kondiitritoote ja maiustuse liiki, mida on tootnud või toodavad sama nimetuse all erinevad tootjad, ning seetõttu ei ole see tähis võimeline eristama ühe isiku kaupa, antud juhul kondiitritooteid või maiustusi, teise isiku samaliigilisest kaubast ning lisab järgmist. Vaidlustaja leiab, et torti nimega VIRMALINE (edaspidi tort VIRMALINE või Virmalise tort) on Eestis toodetud juba alates vähemalt aastast. Lisas 4 esitatud dokument tõendab, et sellenimelise tordi retseptuur oli kinnitatud Kondiitritööstuse Peavalitsuse poolt kogumikus Jahuliste kondiitritoodete tehnoloogiajuhendid. Vaidlustaja lisab, et Eesti NSV-s allusid leivakombinaadid Teraviljasaaduste Ministeeriumile ja neis valmistati ühesuguse kinnitatud retseptuuriga tooteid. Analoogselt Pärnu, Kingissepa, Viljandi, Rakvere, Tallinna, Kohtla-Järve ja Narva Leivakombinaatidega kuulus tort VIRMALINE ka Tartu Leivakombinaadi toodangu hulka. Näiteks aastal 1985 valmistati Tartu Leivakombinaadis Virmalise torti (vt Lisa 5). AS Pere Leib tootis torti VIRMALINE kinnitatud retseptuuri alusel, mis omakorda põhines kinnitatud valmistamise juhendile (vt Lisa 4 ja 6). Aastatel 2012 ja 2013 tootis AS Pere Leib (AS-i Pere Leib endistes tootmishoonetes Tartus tegutseb alates aasta veebruarikuust OÜ Eesti Leivatööstus) vastavalt ja Virmalise torti. Aadress: Telefonid: Faks: Tõnismägi 5a , , Tallinn toak@just.ee

2 Lisaks AS-le Pere Leib on Virmalise torti erinevatel aegadel valmistanud ja valmistavad ka praegu sama põhiretsepti järgi paljud erinevad väikekohvikud ja suurtootjad, nt AS Järle, Astri Köök OÜ, OÜ Eesti Leivatööstus, Nõukogudeaegsed leivakombinaadid üle Eesti jt. Alates toodab torti VIRMALINE lisaks teistele varasematele tootjatele ka OÜ Eesti Leivatööstus (vt Lisa 7 ja 8), kes valmistab ja turustab keskmiselt 700 torti VIRMALINE nädalas aasta kümne kuu jooksul müüdi OÜ Eesti Leivatööstus poolt valmistatud torti Virmaline tk. Tort VIRMALINE on müügil kõigis Eesti suuremates poekettides (Selver, Rimi, Säästumarket, Maksimarket, Konsum, Maxima). Vaidlustaja rõhutab, et alates aastast kuni tänaseni on tordi VIRMALINE retsept jäänud üldjoontes samaks. Tegemist on pika säilivusajaga 3-kihilise liivapõhjatordiga, mille kihte ühendab hapukas moos ja pralineekreem, ning mis on kaetud šokolaadipumatiga ja kaunistatud võikreemiga (vt Lisa 4, 6, 8). KaMS 9 lg 1 punkti 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime. KaMS 9 lg 1 punkti 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud. Vaidlustaja leiab, et sõnaline tähis VIRMALISE ei toimi kondiitritoodete ja maiustuste osas kaubamärgina, sest see näitab kindlat tooteliiki, mida erinevatel aegadel on sama põhiretsepti alusel valmistanud ja valmistavad erinevad tootjad. Torti nimetusega Virmaline on Eestis pidevalt toodetud erinevate tootjate poolt sama põhiretsepti alusel alates vähemalt aastast (vt Lisa 4 ja 5). Seetõttu on tort VIRMALISE või kõnekeelsemas variandis Virmalise tort tarbijate hulgas väga tuntud ja populaarne. Internetist võib erinevatest foorumitest ja blogidest leida arvukalt viiteid Virmalise tordile kui paljude ammusele lemmikule. Nii on näiteks tehtud postitus portaali DELFI Naistekas foorumis (vt Lisa 9) või tehtud teema Perekooli foorumis (vt Lisa 10), kus arutletakse Virmalise tordi teemal. Samuti jagavad erinevad retseptiveebid ja hobikokad koduse Virmalise tordi valmistamiseks juhiseid ja kogemusi ( vt nt ja Lisa 11, 12, 13 ). Kõik need erinevad foorumi- ja blogipostitused kogumina kinnitavad, et sõnaline tähis VIRMALISE seostub tarbija jaoks teatava nostalgilise kondiitritoote ja maiusega, millel on ammusest ajast tuntud maitse ja omadused. Tarbijad ei seosta toodet Virmalise tort ühe konkreetse valmistajaga, sest seda on aegade jooksul valmistanud erinevad tootjad ja seda valmistatakse sama põhiretsepti järgi kodudes ka ise. Asjaolu, et Virmalise tort on käsitletav toote liigina, kinnitab juba 1986.a. koostatud kogumik Tartu Leivakombinaadist, kus muu hulgas on skeem Turustatud tordiliigid ja sealt on näha, et populaarsuselt neljandana on turustatud torti Virmaline (vt Lisa 5, lk 10-11) a oktoobris korraldas ajaleht Postimees oma lugejate seas küsitluse Eesti maiustustest, mis võiksid turistidele maitseda. Küsitluse tulemusena valmis pingerida Eestis tuntud ja Eestile iseloomulikest maiustustest ning selle pingerea auväärsel 13. kohal on Virmalise tort (vt Lisa 15 ja VIRMALISE ). Samas pingereas on eespool muuhulgas sellised maiustused nagu kamašokolaad, kohuke, mannakreem jms. Ka see küsitlus ning selle tulemusena valminud populaarsete Eesti maiustuste pingerida kinnitab asjaolu, et Virmalise tort on Eesti tarbijatele tuntud ja armastatud maiustuse liik, mida ei seostata konkreetse tootjaga. 2

3 Kaubamärgi põhifunktsioon on eristada ühe isiku kaupu teise isiku kaupadest (KaMS 3). Sõnaline tähis VIRMALISE ei ole kondiitritoodete ja maiustuste osas kaubamärgina eristusvõimeline, sest sellenimelist kaupa on toodetud aastate jooksul väga mitmete erinevate tootjate poolt. Kui teha tähisele Virmalise tort google is pildiotsing, tuleb vastusena terve rida erinevate tootjate poolt valmistatud sellenimelisi torte, mis mõnevõrra varieeruvale kaunistamisele vaatamata, on põhiolemuselt samad (vt Lisa 14). Ka nt Eesti Rahva Muuseumi fotokogu annab veel ühe foto aastal Kihelkonna poes müügil olnud Virmalise tordist (vt lisa 16). Seega on Virmalise tordi näol tegemist teatava kondiitritoote liigiga, mis on tarbijate seas väga tuntud ning mida ei saa seostada ühe kindla tootjaga. Kuna erinevaid Virmalise tordi valmistajaid on mitmeid ning kõik nad kasutavad identset tähist, ei ole kaubamärgi põhifunktsioon täidetud. Seega, arvestades Virmalise tordi tootmise pikka ajalugu ja traditsioone ning asjaolu, et erinevad tootjad on lähtunud või lähtuvad samast põhiretseptuurist, saab eeldada, et tarbija seisukohalt on tähis VIRMALISE kaubamärgina eristusvõimetu ning funktsioneerib mitte kaubamärgina vaid toote liiki näitava tähisena. Lähtudes eeltoodud põhjustest ning võttes aluseks KaMS 9 lg 1 p 2 ja 3 ning 41 lg 2 palub vaidlustaja vaidlustusavaldus rahuldada ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi VIRMALISE, registreerimise kohta AS Hagar nimele klassi 30 kuuluvate kaupade - kondiitritooted ja maiustused osas ning kohustada Patendiametit tegema taotluse nr M kohta uus otsus komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Taotleja esitas oma seisukohad vaidlustusavalduse kohta Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu ja leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata ning lisab järgmist. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärk VIRMALISE näitab kondiitritoote ja maiustuse liiki (KaMS 9 lg 1 p 3) ja seetõttu puudub tal ka eristusvõime (KaMS 9 lg 1 p 2). Vaidlustaja seisukoht põhineb väitel, et torti nimetusega Virmaline on sama põhiretsepti alusel valmistanud ja valmistavad erinevad tootjad. Kirjeldavus eeldab seda, et kirjeldaval sõnal on kaupadega piisavalt otsene ja konkreetne seos, mis võimaldab asjaomasel tarbijal otsekohe ja ilma järele mõtlemata tajuda, et tegemist on nende kaupade teatud kindla omadusega kirjeldusega. Kirjeldavad on need kaubamärgid, mida on keskmise tarbija seisukohast lähtudes võimalik kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või mõnd selle olulist omadust mainides. See tähendab, et tähis ei pea olema juba kasutusel kirjeldavana, vaid see peab oma olemuselt olema selline, et seda oleks võimalik kasutada kirjeldavana. Kaubamärk VIRMALISE ei oma ei eesti ega ka mõnes muus Eesti tarbijale tuttavas keeles sellist tähendust. Eesti keele seletava sõnaraamatu kohaselt on sõna virmaline meteoroloogias kasutatav termin, mis tähistab atmosfääri ülemiste kihtide helendamist peamiselt päikesetuule mõjul, polaarvalgust, põhjavalgust, ÕS 2013 kohaselt tähendab sõna virmalised põhjavalgust. Need tähendused ei ole oma olemuselt mingil moel seotud ega seostatavad taotletavate klass 30 kaupade liigi või omaduste näitamisega. Vaidlustaja ajab segamini kirjeldavuse (KaMS 9 lg 1 p 3) ja tavapärasuse (KaMS 9 lg 1 p 4) instituudid ja kaitsealad. Oma vaidlustusavalduses püüab vaidlustaja tõendada, et sõna virmalise, mis olemuslikult ei oma mingit sellist tähendust, mille abil oleks võimalik ja vajalik kondiitritooteid ja maiustusi kirjeldada, on omandanud sellise tähenduse kasutamise läbi. See on aga KaMS 9 lg 1 p 4 koosseis, mille alusel vaidlustaja ei ole vaidlustusavaldust esitanud. Taotleja leiab, et vaidlustaja esile toodud asjaolud ja esitatud tõendid ei ole asjakohased vaidlustusavalduse läbivaatamisel KaMS 9 lg 1 p 3 alusel. Alternatiivselt esitab taotleja ka oma sisulised vastuväited vaidlustaja argumentidele ja tõenditele. Vaidlustaja on loetlenud rea ettevõtteid, mis väidetavalt valmistasid torti Virmaline nõukogude ajal 3

4 ja hiljem. See väide on paljasõnaline. Vaidlustaja ei ole esitanud ühtki tõendit selle kohta, et torti nimega Virmaline oleks valmistatud ettevõtetes Pärnu, Kingissepa, Viljandi, Rakvere, Tallinna, Kohtla-Järve ja Narva Leivakombinaat või AS Järle, Astri Köök OÜ. Sellise paljasõnalise väite põhjal ei saa hinnata, esitaks, kas nimetust Virmaline üldse kasutati või mitte, teiseks, juhul, kui kasutati, siis kas kaubamärgi funktsioonis või mitte ja kolmandaks, kas see kõik omab mingit mõju tänase keskmise tarbija tajule või mitte. Järgnevalt analüüsib taotleja vaidlustaja esitatud tõendeid: 1) lisa 4 tõendab vaidlustaja väitel, et torti nimega Virmaline on Eestis toodetud juba alates vähemalt aastast, sest sellenimelise tordi retseptuur oli kinnitatud Kondiitritööstuse Peavalitsuse poolt kogumikus Jahuliste kondiitritoodete tehnoloogiajuhendid. Lisa 4 sisaldab AS Pere Leib poolt kinnitatud retsepti ja mitte aasta Jahuliste kondiitritoodete tehnoloogiajuhendit. Tõendist ei nähtu, et nimetatud juhendis üldse sisalduks kaubamärk Virmaline või et sellenimelist torti oleks valmistatud ja müüdud. AS Pere Leib retseptis on Virmaline selgelt kasutusel kaubamärgina, mitte toote liiginimetusena ) lisa 5 on koopia 1986.a. Tartu Leivakombinaadis koostatud kogumikust, millest selgub, et Tartu Leivakombinaadis on toodetud torti kaubamärgi Virmaline all. Nimetust Virmaline on selgelt kasutatud kaubamärgi funktsioonis (suure algustähega, jutumärkides, eristuvana kirjeldavast tekstist). 3) lisa 6 on dateerimata ja teadmata otstarbe ja päritoluga materjal, mis kujutab endast AS Pere Leiva kaubamärgiga tordi fotot. Ehkki jääb arusaamatuks, mis materjaliga on tegemist, millal ja kus seda kasutati ja kes see üldse omas kokkupuudet tarbijatega, on sellel materjalil nimetust Virmaline kasutatud kaubamärgi funktsioonis, mitte aga liiginimetusena. 4) lisad 7-8 tõendavad vaidlustaja väitel, et alates toodab torti Virmaline OÜ Eesti Leivatööstus (vaidlustaja). Ehkki lisas 7 on väidetud, et OÜ Eesti Leivatööstus alustas pankrotistunud OÜ Linereli asemel ning pankrotistunud Pere leivatehase ruumides tegutsemist , ei sisaldu selles mingit informatsiooni selle kohta, et sellel päeval oleks alustatud tordi Virmaline tootmist. Lisaks, nii lisadest 7 ja 8 kui ka kogu vaidlustusavalduse tekstist ilmneb, et ka vaidlustaja ise käsitleb vaidlustatud kaubamärki kaubamärgina, sest kauba liiginimetuse oleks ta vastavalt eesti keele reeglitele kirjutanud väikese algustähega ja jutumärkideta. Asjaolu, et vaidlustaja valmistab pärast taotluse esitamise kuupäeva ( ) torti kaubamärgi Virmaline all ei tõenda mitte kaubamärgi muutumist kauba liigi nimetuseks, vaid taotleja kaubamärgiõiguse rikkumist vaidlustaja poolt. Riigikohus on leidnud, et kaubamärgiomaniku õiguste rikkumisega tekitatud kahju hüvitamise nõude saab esitada ka aja eest, mil kaubamärgitaotlus oli esitatud, kuid kaubamärk ei olnud veel registrisse kantud. 5) lisad 9-13 sisaldavad mõnesid väljavõtteid internetifoorumitest, kus valdavalt kasutatakse nimetust Virmalise suure algustähega ja on tajutav, et seda kasutatakse konkreetse tordi, mitte tordiliigi nimetusena, st Virmalise on kasutusel kaubamärgi funktsioonis. Asjaolu, et kodukokad püüavad kodus järgi teha mõnd konkreetse kaubamärgiga tähistatud kaupa, ning püüavad sellel eesmärgil tuvastada selle kauba retsepti, ei muuda kaubamärki veel kauba liiginimetuseks. Tõenditest ilmneb ka, et tarbijad on Virmalise kaubamärgiga tähistatuna ostnud erinevaid torte või kooke, mis näitab, et Virmalise ei ole kujunenud liiginimetuseks. 6) lisa 14 vaidlustaja väitel tuleb google is pildiotsingule Virmalise tort vastusena terve rida erinevate tootjate poolt valmistatud sellenimelisi torte, mis mõnevõrra varieeruvale kaunistamisele 4

5 vaatamata on põhiolemuselt samad. See väide ei vasta tõele. Lisas 14 sisalduvatel fotodel on võimalik tuvastada Virmalise nimetus vaid 6 fotol, ning kõikidel juhtudel on tegemist ühe konkreetse tordiga Pere Leiva Virmalise kaubamärki kandva tordiga. Mis tordid või koogid on ülejäänud fotodel, pole võimalik tuvastada, ning neil puudub seos Virmalise kaubamärgiga. Google pildiotsingu algoritmid ei ole avalikustatud, kuid empiiriliselt on igaühel võimalik veenduda, et lisaks asjakohastele fotodele tuleb pildiotsingu vastuseks suur hulk suvalisi pilte. Selle illustreerimiseks esitame esimesed 5 lk vastusest vaidlustaja esindaja nimele Kaie Puur tehtud 3 RKTKo , Neli pildiotsingust, kus vaid kolmel fotol on ka tegelikult Kaie Puur, ülejäänutel aga täiesti suvalised isikud. Seega võib järeldada, et ka päringule Virmalise tort saadud vastus sisaldab suurt hulka suvalisi torte. 7) lisa 15 sisaldab Postimehe küsitluse tulemusena valminud populaarsete Eesti maiustuste pingerida, mis vaidlustaja väitel kinnitab asjaolu, et Virmalise tort on Eesti tarbijatele tuntud ja armastatud maiustuse liik, mida ei seostata konkreetse tootjaga. Taotleja juhib tähelepanu, et mitte miski selles tõendis ei viita sellele, et Virmalise tort on tordi liik. Nimekiri sisaldab nii erinevate toitude üldnimetusi (vaidlustaja nimetatud kamašokolaad, kohuke, mannakreem) kui ka konkreetsete kaupade kaubamärke (näiteks Tiina kommid, Kalevi martsipanibatoon, Kass Arturi kook, Kirju Koera kook, Kasekese batoonid). Taotleja hinnangul ei ole sellisest tõendist võimalik tuvastada, kummal moel tajusid vastajad vaidlusalaust kaubamärki ja järelikult ei ole võimalik sellest tõendiga tõendada, et tegemist on liiginimetusega. 8) lisa 16 sisaldab fotot aastal Kihelkonna poes müügil olnud Virmalise tordist. Foto allkirjas on kasutatud nimetust Tort Virmaline, mis antud grammatilises konstruktsioonis ja suure algustähega kirjutatuna tõendab vastupidiselt vaidlustaja väidetule, et Virmalise on kasutusel kaubamärgina, mitte liiginimetusena. Kokkuvõtvalt võib järeldada, et vaidlustaja esitatud tõendid ei tõenda, et Virmalise oleks tänapäeval kasutusel või oleks kunagi olnud kasutusel tordi liiginimetusena. Vaidlustaja esitatud tõendites on Virmaline või Virmalise kasutatud kaubamärgi funktsioonis, ehk eesmärgiga eristada konkreetset torti kõigist teistest tortidest. Eesti keele seletav sõnaraamat nimetab järgmisi tordiliike: beseetort, biskviittort, jäätisetort, kohupiimatort, kreemitort, puuviljatort, pähklitort, sidrunitort, trühveltort, vahukooretort, vahvlitort, vigurtort, võileivatort. Ka vaidlustaja esitatud tõenditest ei ilmne, et teatud tordiliiki kutsutaks kokkuleppeliselt VIRMALISE. Mingi kaubamärgi kasutamine aastakümneid tagasi eksisteerinud juhendis või sellise kaubamärgiga tähistatud kaupade tootmine nõukogude ajal ei tõenda selle kaubamärgi tajumist liiginimetusena tänapäevase keskmise tarbija poolt. Tänapäeval on registreeritud palju kaubamärke, mis olid kasutusel ka nõukogudeaegses tööstuses, näiteks NURR, MEREKIVID, ANNEKE, KOMEET, ORAVAKE, KARAKUM, MAIUSPALA, KÄNNU KUKK, VANA TALLINN. Komisjon on analüüsinud Nõukogude Liidus standarditega kehtestatud nimetuste ja retseptuuride küsimust ja leidnud: Mis puutub vaidlustaja viitele Nõukogude Liidus kehtinud standarditele (GOST), siis leiab komisjon, et nimetatud standardi kasutamine oli seotud tolleaegse majandusideoloogiaga ning mida ei saa antud juhul arvestada kui liiki tõendavat materjali. Ainuüksi asjaolu, et Nõukogude Liidus olid erinevate toiduainete, sh maiustuste tootmiseks kehtestatud ühised reeglid ja retseptuurid, ei anna alust käesoleval ajal üheselt väita, et mingi tähise näol on tegemist liiki näitava tähisega. otsus nr 777-o ΡΑЧКИ RATŠKI VÄHIKESED, Vaidlustaja esitatud tõenditest ilmneb vaid, et torti kaubamärgiga Virmalise on nõukogude ajal tootnud Tartu Leivakombinaat ja hiljem AS Pere Leib. Mõlemal juhul on kaubamärki kasutatud mitte liiginimetusena vaid kaubamärgi funktsioonis. AS Pere Leib on nüüdseks tegevuse lõpetanud ja äriregistrist kustutatud. Vaidlustaja on tuginenud vaidlustusavalduses ka eristusvõime puudumisele (KaMS 9 lg 1 p 2), kuid põhjendanud seda üksnes sellega, et tähis näitab kondiitritoote ja maiustuse liiki, st samade asjaoludega, millele vaidlustaja tugines KaMS 9 lg 1 p 3 puhul. Taotleja on eelpool põhjendanud, et 5

6 KaMS 9 lg 1 p 3 ei ole antud juhul kohaldatav. Sellest tulenevalt ei ole kohaldatav ka KaMS 9 lg 1 p 2. Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse kohta täiendavaid seisukohti. Vastuseks taotleja poolt esitatud seiskohtadele soovib vaidlustaja kinnitada, et jääb kõigi esitatud seisukohtade juurde ja palub tühistada Patendiameti otsuse vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta AS HAGAR nimele kondiitritoodete ja maiustuste osas tuginedes KaMS 9 lg 1 p-le 2 ja 3. Lisaks soovib vaidlustaja esitada alljärgnevad vastuväited taotleja seisukohtadele koos täiendavate selgituste ja tõenditega. 1. Taotleja on asunud seisukohale, et vaidlustaja on ajanud segamini kirjeldavuse (KaMS 9 lg 1 p 3) ning tavapärasuse (KaMS 9 lg 1 p 4) instituudid ja kaitsealad ning sellest tulenevalt esitanud vaidlustusavalduse vääral õiguslikul alusel. Vaidlustaja ei saa taotlejaga nõustuda, kuivõrd kauba liiki kirjeldavaks tähiseks saamine KaMS 9 lg 1 p 3 mõistes tuleneb enamasti asjaolust, et tähis muutub tavapäraseks keelekasutuses või heauskses praktikas nagu sätestab KaMS 9 lg 1 p 4. Sellest tulenevalt hõlmab punkt 3 antud juhul osaliselt ka punkti 4 kaitseala, kuna Virmalise on läbi tavapärase keelekasutuse juba muutunud liiginimetuseks. Seetõttu puudub vajadus esitada vaidlustusavaldus mitmel alternatiivsel õiguslikul alusel. Antud kontekstis on relevantne asjaolu, et tähis Virmalise on käesoleval hetkel kasutusel liiginimetusena ning liiginimetuseks saamise protsessi ei ole punkti 3 kohaldamiseks vaja subsumeerida eraldi sätte alla. 2. Analoogselt eeltoodule on komisjon varasemas, lahendis nr 527-o DOKTOR nentinud, et tegelikkuses võib osutuda üsna raskeks vahetegemine, kust algab liiki näitav tähis ning lõppeb tavapäraseks muutunud tähis, kuna ei ole välistatud ühe sisaldumine teises. kohaldas mitut õiguslikku alust samaaegselt, ent tegi seda individuaalse analüüsi baasil, st ühe kohaldamine ei sõltunud teise kohaldamisest nagu ka praegusel juhul. Küll aga on vaidlustaja vaidlustusavalduses esile toonud asjaolud, mis näitavad tähise VIRMALISE teekonda kaubamärgist liiginimetuseks, mis eeldab ka tavapärasuse põhistamist, kuivõrd liiginimetus ongi enamasti tavapärases keelekasutuses kasutatav tähis. 3. Taotleja on oma seisukohtades välja toonud, et: Kirjeldavad on need kaubamärgid, mida on keskmise tarbija seisukohast lähtudes võimalik kasutada kauba või teenuse tähistamiseks otseselt või mõnd selle olulist omadust mainides. Küll aga on taotleja jätnud tähelepanuta asjaolu, et ka sõnad, mis ei ole omadussõnad ega pruugi kauba või teenuse omadusi vahetult sõna tähenduse tõttu kirjeldada, võivad siiski tulenevalt kasutamisest olla muutunud kirjeldavaks tähiseks. Seda on tõdenud näiteks varasemalt viidatud otsuses DOKTOR ning ka otsuses LEMMIK. Nagu ka vaidlustaja on eelnevalt põhistanud, ei ole oluline mitte see, kas tähis muutus kirjeldavaks tavapärase keelekasutuse tulemusena või oli seda sõna tähenduse tõttu, vaid asjaolu, kas sõna on liiginimetus praegusel hetkel. 4. Tähis Virmalise on tortide tähistamisel olnud aktiivselt kasutusel aastakümneid. Algselt võis see nimetus toimida ka kaubamärgina, kuid liiginimetuseks on selle muutnud just pikaajaline kasutamine mitmete erinevate tootjate poolt sama või väga lähedase kondiitritoote tähistamisel. 5. Taotleja on toonud välja eesti keele seletavas sõnaraamatus (EKSS) nimetatud tordiliigid, mh beseetort, biskviittort, jäätisetort, kohupiimatort, kreemitort jt ning järeldanud, et nimekirjast puudumise tõttu ei ole Virmalise liiginimetus. Esiteks ei ole EKSS-is välja toodud tordiliikide nimekiri ammendav ega n-ö suletud loetelu, vaid näitlikustava tähendusega. Näiteks ei ole biskviittort ega kreemitort üksteist välistavad tordiliigid, 6

7 kuna tort võib koosneda samaaegselt nii biskviidist kui ka kreemist. Loetelu avatust põhistab ka asjaolu, et otsingu vorst puhul ei nimeta EKSS eraldi ei Doktorivorsti ega Lemmikvorsti, mida mõistetakse samuti laiema avalikkuse poolt liiginimetustena (vt Lisa 1). Nimekirjas sisalduvate tortide liigituse alus ei ole samuti ühtne, sest kuigi kreemitort või kohupiimatort viitavad peamisele koostisosale, ei ole näiteks vigurtordi puhul võimalik eeldada, et selle peamiseks koostisosaks on vigur. Vaidlustaja soovib veelkord rõhutada, et EKSS ei sisalda tortide liigitamise ammendavat loetelu, samuti ei ole EKSS sõnaraamatuna erinevate valdkondade toodete liikide autoriteetseks allikaks. 6. Vaidlustaja kommentaarid taotleja seisukohtadele esitatud tõendite osas. 6.1 Esmalt soovib vaidlustaja selgitada liiginime Virmalise kirjutamisega seonduvat problemaatikat. Nagu ka taotleja on oma argumentatsioonis välja toonud, kirjutatakse antud liiginime mh ka vaidlustaja esitatud tõendites väga erinevalt: Virmalise, Virmalise või virmalise. Taotleja on järeldanud, et kui kirjaviisiks on valitud Virmalise või Virmalise, kasutatakse nimetust vaieldamatult kaubamärgina. Vaidlustaja ei saa eeltoodud seisukohaga nõustuda ning seda alljärgnevatel põhjustel. Esiteks on eesti keele õigekeel kohati vaieldav ka liiginimetuste kirjutamisel. Tõepoolest kirjutatakse üldjuhul liiginimetused väikese algustähega nagu näiteks piimakissell, pannkoogimoos vm. Tegemist ei ole siiski absoluutse reegliga, sest suure algustähega kirjutatakse ortograafiareeglite kohaselt muuhulgas Doktorivorst, Lemmikvorst, Aleksandri kook, Napoleoni kook jms, isegi kui eelnimetatud on ilmselgelt liiginimetused. Seetõttu ei saa pelgalt kirjaviisi valikust järeldada, kas tegemist on liiginimetuse, kaubamärgi või millegi kolmandaga. Ülaltoodust tulenevalt on arusaadav, miks liiginimetuse kirjutamine ka tavatarbijate (kellest kõik ei saa olla eesti keele filoloogid) puhul varieerub: inimesed lihtsalt ei ole teadlikud, kuidas midagi eesti keele reeglite kohaselt kirja panna tuleks ning enamus ei vaevu seda ka välja uurima. Kindlasti ei pöörata sellele tähelepanu erinevates foorumites kommentaaride ja arvamuste avaldamisel. Samas on loogiline, et tootja soovib oma kaupa esile tõsta, muutes seda seeläbi tarbijale võimalikult märgatavaks ja atraktiivseks. Sellest tulenevalt reklaamitakse tootenimetusi (milleks vahel võib olla ka liiginimetus, nt Napoleoni kook, Doktorivorst) tihtipeale suurte algustähtedega, läbiva suurtähega, jutumärkides, värviliselt või muudmoodi, et toodet tarbija jaoks võimalikult nähtavaks teha. Sama kirjapilti võidakse kasutada ka tootmisjuhendites või mujal, kuid sellest ei saa teha meelevaldset järeldust, et selliseid nimetusi peaks alati ja tingimusteta käsitlema kaubamärkidena. Kokkuvõtlikult on vaidlustaja seisukohal, et õigekeelsus ei mängi rolli küsimuses, kas nimetust tegelikkuses tarbijate, tootjate jt poolt käsitletakse kaubamärgi, liiginime või millegi kolmandana. Vaidlustaja palub eeltoodut arvesse võtta kõikide taotleja poolt esitatud argumentide osas, mis puudutavad liiginimetuse kirjutamist erinevates vaidlustusavalduse lisadena esitatud tõendites Nagu on ka vaidlustusavalduses välja toodud, on lisana 4 esitatud tõendi funktsiooniks näitlikustada, et Virmalise tordi retseptuur on olnud kasutusel vähemalt aastast Tõendist nähtub selgelt, et a. dokument kehtestab Virmalise tordi retseptuuri kinnitatud juhendi järgi. Seega valmistati sama retsepti järgi Virmalise torte juba alates aastast, kui on kinnitatud vastav juhend. Asjaolu, et AS Pere Leib on kirjutanud tordiliigi Virmaline, ei näita ilmtingimata, et seda käsitletakse kaubamärgina. Teiseks ei ole oluline, kas seda aastal 2002 kaubamärgina kasutati, kuivõrd see ei välista tähise liiginimetuseks muutumist ja liiginimetusena kasutamist tänapäeval. 7

8 6.3. Vaidlustaja poolt esitatud lisas 6 on kujutatud Virmalise torti ning lisatud tordi kirjeldus, mis kattub aasta ( a. esitatud lisa 4) retseptuuriga, tõendades seeläbi, et torti toodeti aastal 1968 samade omadustega, nagu seda tegi AS Pere Leib oluliselt hiljem. Äriregistri andmete põhjal tegutses AS Pere Leib aastatel 1996 kuni Vaidlustaja poolt esitatud lisadest 9-13 nähtub, et tarbijad soovivad osta või õppida tegema n-ö vana head Virmalise torti, mis kinnitab, et tarbijad ei seosta Virmalise torti mitte konkreetse tootjaga, vaid konkreetsete omadustega tootega, mis ei sõltu absoluutselt tootjast. Tarbijad isegi võrdlevad tootjaid omavahel ning peavad diskussiooni tootjaüleselt, st neil on tordiliigi suhtes ootused selle tootjast hoolimata ning kui neile mõne tootja toodetud Virmalise tort ei meeldi, siis nad võrdlevad seda mõne teise või nn vana hea Virmalisega. Virmalise torti ei seostata spetsiifilise tootja või tootjatega, vaid teatavate omadustega (liivapõhi, pumat jm), mille suhtes on tarbijail tekkinud ootus. Siinkohal soovib vaidlustaja esitada täiendava tõendina väljavõtte Delfi foorumist, kus tarbijad arutlevad, milline tootjatest võib kõige paremat Virmalise torti teha (vt Lisa 2). Nimetatud internetiväljavõttest nähtub ühtlasi, et samaaegselt toodeti Virmalise torti Järle ning AS Pere Leib poolt. Virmalise tordi tootmist Astri Pagari poolt kinnitab aga Postimehes avaldatud artikkel Lapsi peibutavad kirjud pakendid saavad peagi hoiatavad sildid, kus artikli lõpuosas viidatakse Tartu poodides tehtud uuringule ning tuuakse muuhulgas välja Astri Pagari tort Virmaline (vt Lisa 3) Vaidlustaja poolt lisana 14 esitatud dokumendis ei ole tõepoolest kõikidel piltidel Virmalise tordid, ent oluliseks näitajaks on muuhulgas asjaolu, et esile kerkivad siiski mitmed sarnase välimusega või nähtavalt sarnaste omadustega tordid. Seejuures on lisaks 7 fotole, kus on otseselt kirjas Virmalise nimetus, mitmete fotode juures kasutatud Virmalise nimetust foto kirjelduses (vt Lisa 4, 5, 6, 7, 8, 9 ja 10), mis tõendab taas, et tarbijad teavad ja kasutavad tähist Virmalise tort teatava kindla retseptuuri ja koostisega tordile viidates ning ei seosta seda ühegi kindla tootjaga. Google`i pildiotsingu tulemus sõltub muuhulgas teatavasti sellest, kui levinud on otsitav fraas. Tuleb tõdeda, et kahjuks ei ole taotleja poolt lisana esitatud otsingutulemused tehtud sõnapaarile, mis oleks internetis väga levinud ja seetõttu saadi tegelikke vasteid väga vähe. Kindlasti ei tõenda taotleja poolt esitatud otsingutulemus midagi Virmalise tordi kasutamise või mittekasutamise kohta ning selle seostamine käesoleva vaidlusega on meelevaldne. Seetõttu, arvestades taotleja poolt esitatud nn tõendi asjakohatust ja puutumatust antud vaidlusega, palume komisjonil taotleja poolt esitatud illustreeriv materjal jätta otsuse tegemisel tähelepanuta ning eemaldada vaidlustusavalduse nr 1579 materjalidest. 7. Täiendavalt soovib vaidlustaja välja tuua ning selgitada taotleja ekslikku seisukohta, mida on märgata mitmete taotleja kommentaaride juures. Nimelt on taotleja asunud korduvalt seisukohale, et erinevad tootjad on aegade jooksul käsitlenud nimetust Virmalise kaubamärgina (nt AS Pere Leib, Tartu Leivakombinaat, Eesti Leivatööstus ning ka isik, kes Kihelkonna poes Virmalise torti müüs). Ei ole ratsionaalne eeldada, et mitmed tootjad kasutavad oma toodangul täpselt sama kaubamärki, tehes seda nii üksteisele järgnevalt või samaaegselt üksteise tegevust tolereerides ning seda samade omadustega kauba puhul. See tähendab, et tootjad ei ole kasutanud tortide tähistamisel nimetust Virmalise kaubamärgina, vaid tooteliigina, sest kaubamärk peaks eristama ühe tootja kaupa teise tootja analoogsest kaubast. Seetõttu ei ole mõeldav olukord, kus mitu tootjat kasutavad eraldiseisvalt analoogse toote tähistamisel sama kaubamärki juhul, kui tegemist pole just liiginimetusega. Sellisel juhul tähis lihtsalt ei funktsioneeri kaubamärgina. Samamoodi toodavad ja kasutavad paljud erinevad tootjad nt Aleksandri kooki, Napoleoni kooki jmt, olgu need kirjutatud parasjagu jutumärkides, suure algustähega või mitte. Nagu korduvalt rõhutatud, on kaubamärgi põhifunktsiooniks eristada ühe tootja kaupa teise tootja samalaadsest kaubast. Tähise 8

9 Virmalise puhul aga see funktsioon kondiitritoodete osas ei toimi, kuivõrd mitmed tootjad on tootnud samasuguste omadustega kaupa ning nimetanud seda sama nimega. Isegi olukorras, kus kõik tootjad reaalselt kujutaksid ette, et nad kasutavad liiginimetust kaubamärgina, oleks ikkagi VIRMALISE kaubamärgina käsitlemine võimatu reaalsete olude tõttu: aastatepikkuse kasutamise tulemusena mitmete erinevate tootjate poolt on Virmalise muutunud teatavat sorti tordi liigiks, mis on tarbijatele tuntud ja ootuspäraste omadustega. Seega on tähis VIRMALISE tortide osas kaubamärgina eristusvõimetu. 8. Seetõttu on vaidlustaja jätkuvalt seisukohal, et tänaseks on Virmalise tarbijate silmis tortide tähistamisel kirjeldava iseloomuga, olles liiginimetus, mis viitab teatud kindla retseptuuriga kaubale. Virmalise tort seostub tarbijatele pika säilivusajaga 3-kihilise liivapõhjaga tordiga, mille kihte ühendab hapukas moos ja pralineekreem, ning mis on kaetud šokolaadipumatiga ja kaunistatud võikreemiga. Samal seisukohal on Eesti Toiduainetööstuse Liit ning Eesti Leivaliit ning selle kinnituseks esitame Eesti Toiduainetetööstuse Liidu vastava seisukoha, mille on allkirjastanud juhatja Sirje Potisepp (vt Lisa 11). Nii Eesti Toiduainetetööstuse Liit kui ka Eesti Leivaliit on seisukohal, et Virmalise tordil, mida on valmistanud erinevad tootjad, on oma kindel kuvand, retseptuur ning tarbijate teadmistesse juurdnud maitse ning seetõttu peaks see tähis jääma liiginimetusena kasutatavaks kogu pagaritoodete sektorile. 9. Tulenevalt eeltoodust on tähis Virmalise tortide osas kauba liiki näitav tähis ning ei ole kasutatav kaubamärgina, sest see ei erista konkreetse tootja konkreetset kaupa, vaid viitab teatavate omadustega tordiliigile. Seega oleks selle kaubamärgina registeerimine vastuolus nii KaMS 9 lõike 1 punktiga 2 kui ka sama lõike punktiga 3. Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad Vaidlustaja kinnitab, et jääb kõigi a. ja a. esitatud seisukohtade juurde ja palub tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi VIRMALISEregistreerimise kohta AS HAGAR nimele kondiitritoodete ja maiustuste osas tuginedes KaMS 9 lg 1 pdele 2 ja 3. Taotleja esitas lõplikud seisukohad Taotleja vaidleb vaidlustusavaldusele vastu, jääb oma kirjalikes seisukohtades toodud põhjenduste juurde ja juhindudes kaubamärgiseaduse 9 lg 1 p-dest 2-3 ja 41 lg-st 2 palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata. Komisjon alustas vaidlustusavalduse lõppmenetlust Komisjoni seisukohad ja otsus Komisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud menetluses esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikuses seoses, leiab järgmist. Taotleja, AS Hagar esitas Patendiametile taotluse registreerida kaubamärgina tähis VIRMALISE klassis 30 loetletud kaupade (kohv, tee, kakao ja kohvi aseained, riis; tapiokk ja saago; jahu ja muud teraviljasaadused; pagaritooted; leib, sai, kondiitritooted ja maiustused; jäätis; suhkur, mesi, siirup; pärm, küpsetuspulbrid; sool; sinep; äädikas, vürtsikastmed; vürtsid; jää) tähistamiseks, mille registreerimise otsus avaldati

10 OÜ Eesti Leivatööstus vaidlustas Patendiameti otsuse kaubamärgi VIRMALISE (taotlus nr M ) registreerimise kohta AS Hagar nimele klassis 30 märgitud kondiitritoodete ja maiustuste osas, sest leidis, et see on vastuolus KaMS 9 lg 1 p-ga 2 ja p-ga 3 ning taotleb Patendiameti otsuse tühistamist. KaMS 9 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, millel puudub eristusvõime. KaMS 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud. AS Pere Leib kehtestas TORT VIRMALINE PL retseptuuri varasema - PL (EE ST 9 : 1998) asemele. Nimetatud kolmekihilise liivapõhjatordi, mis oli kihistatud povidlo ja pralineetäidisega, kusjuures tordi pealispind oli kaetud šokolaadipumatiga ning kaunistatud võikreemiga (edaspidi Virmalise tort), retseptuur põhines Kondiitritööstuse Peavalitsuse poolt kinnitatud ja kogumikus Jahuliste kondiitritoodete valmistamise tehnoloogiajuhendid avaldatud materjalidel (vaidlustusavalduse Lisa 4). Vaidlustaja leiab, et sama retseptuuri alusel on Eestis toodetud Virmalise torti aastakümneid Pärnu, Kingissepa, Viljandi, Rakvere, Tallinna, Kohtla-Järve, Narva ja Tartu leivakombinaatides kuna Eesti NSV-s allusid leivakombinaadid Teraviljasaaduste Ministeeriumile ning neis valmistati ühesuguse kinnitatud retseptuuriga tooteid. Kuna paljusid neist toodetest valmistatakse praegugi erinevate tootjate poolt, siis tähis VIRMALINE on muutunud toote liiki identifitseerivaks tähiseks. Vaidlustusavaldusele lisatud menetlusdokumendist nähtub, et Virmalise tordi retseptuuri järgi valmistatud tordid on omadanud möödunud aegade jooksul eesti elanikkonna hulgas hea maine ja populaarsuse, mida kinnitavad arvandmed Virmalise tordi tootmise kohta. Näiteks 1985.a. valmistati Tartu Leivakombinaadis Virmalise torti (vaidlustusavalduse Lisa 5). Aastatel 2012 ja 2013 tootis Virmalise torti AS Pere Leib 1 vastavalt ja Samuti on Virmalise torti erinevatel aegadel valmistanud ja valmistavad sama põhiretsepti järgi paljud erinevad väikekohvikud ja suurtootjad, nt AS Järle, Astri Köök OÜ ja alates OÜ Eesti Leivatööstus (vaidlustusavalduse lisa 7 ja 8), kes valmistab ja turustab keskmiselt 700 Virmalise torti nädalas a kümne kuu jooksul müüdi OÜ Eesti Leivatööstus poolt valmistatud Virmalise torti tk. Vaidlustaja sõnul on Virmalise tort müügil kõigis Eesti suuremates poekettides (Selver, Rimi, Säästumarket, Maksimarket, Konsum, Maxima). Vaidlustusavaldusele lisatud menetlusdokumendist nähtub, et Virmalise tordi populaarsust kinnitavad ka internetis avaldatud informatsioon eesti inimeste arutlustest ja püüdlustest valmistada Virmalise torti kodustes tingimustes (vaidlustusavalduse Lisa 9, 10, 11, 12, 13). Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et Virmalise tordi tootmisel on pikk ajalugu, traditsioonid, hea maine, populaarsus ning asjaolu, et erinevad tootjad on lähtunud või lähtuvad samast, nt aastal 1968 kinnitatud põhiretseptuurist, on muutnud sõnapaari Virmalise tort toote liiki näitavaks tähiseks KaMS 9 lg 1 p 3 tähenduses. Tarbija seisukohalt on vaidlustatud tähis VIRMALISE kaubamärgina KaMS 3 ja KaMS 9 lg 1 p 2 tähenduses eristusvõimetu. Seega leiab komisjon, et tähise VIRMALISE registreerimine taotleja nimele kaupade kondiitritooted ja maiustused osas on vastuolus KaMS 9 lg 1 p-ga 2 ja 3. Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et tähiste VIRMALINE või TORT VIRMALINE RETSEPTUUR on pikaajalise ja jätkuva kasutamise tulemusena mitmete tootjate poolt muutunud tordi liigi tähiseks, mida kasutatakse igapäevatöös ja -elus tootjate, jae- ja hulgimüüjate, tarbijate jt poolt. Tähis Virmalise või Virmalise tort osutab klassis 30 vaid kauba liiki näitavaks tähiseks. Tähistades 10

11 1 AS-i Pere Leib endistes tootmishoonetes Tartus tegutseb alates aasta veebruarikuust OÜ Eesti Leivatööstus. näiteks torti vaidlustatud kaubamärgiga VIRMALISE, teavitatakse tarbijat sellest, et tegemist on toote liigiga, mida iseoomustab kindel koostis ja maitseomadused ehk Virmalise tordiga, sõltumata sellest, milline ettevõte selle tootis. Virmalise tortide koostis ja maitseomadused võivad pisut erineda, kuid tortide põhiomadused on kõigil ühesugused, mis on kolmekihiline liivapõhjatort, mis on kihistatud povidlo ja pralineetäidisega ning mille pealis on kaetud šokolaadipumatiga ja kaunistatud võikreemiga, st kihiline tort lõikes nagu umbes virmalised taevalaotuses, viidates sellega kauba liigile. Kuna komisjon on leidnud, et tähis VIRMALISE näitab toote liiki ehk tarbija ei seo tähist konkreetse tootjaga, vaid ootab selliselt tähistatud tootelt teatud omadusi ning lisaks on see ka eristusvõimetu, siis ei täida tähis ka KaMS -s 3 defineeritud kaubamärgi funktsiooni ning sellised tähised peavad jääma vabalt kasutatavaks kõigile isikutele, kes VIRMALISE tüüpi torti valmistavad või valmistada soovivad. Komisjon leiab lisaks, et vaidlustatud kaubamärk VIRMALISE kujutab tuntud Virmalise tordi ja selle retseptuuri nimetuse (tähise) VIRMALINE taasesitust, mis erineb visuaalselt vaid tähe S poolest ning on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt äravahetamiseni sarnased. Seetõttu, nähes kaubamärki VIRMALISE, assotsieeruvad tarbijale Virmalise tordi maitseomadused ja varasemalt kogetud maitseelamused, mis eksitab tarbijat. Tarbija teeb oma ostuotsuse üldjuhul õigustatud ootusest, näiteks lähtuvalt tordi liigi maitseomadustest ja varasemalt kogetud maitseelamustest. Seetõttu märk VIRMALISE Eesti turu tingimustes, kus Virmalise tordi kui tuntud koostise ja maitseomadustega tordi tootjaid on mitmeid, ei võimalda tarbijal KaMS 3 mõttes eristada ühe isiku kondiitritooteid ja maiustusi teise isiku samaliigilistest kaupadest. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse -st 61, KaMS 9 lg 1 p-st 2 ja p-st 3, 41 lg-st 3, tuvastas komisjon õiguskaitset välistava asjaolu klassi 30 kaupade kondiitritooted ja maiustused osas ning o t s u s t a s: vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi VIRMALISE, taotluse nr M , registreerimise kohta AS HAGAR nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti. Allkirjad: H.-K. Lahek R. Laaneots M. Tähepõld 11

933-o

933-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc

Microsoft Word - Otsus domeenivaidluses 11-1a-274 cialis.ee.doc DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 11-1a-274 Otsuse kuupäev: 25. november 2011 Komisjoni koosseis: Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

Otsus nr 1296-o

Otsus nr 1296-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS nr 1296-o

Rohkem

Tallinna Halduskohus

Tallinna Halduskohus MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Otsus nr 1449

Otsus nr 1449 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1449-o Tallinnas 28. juulil 2014. a Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith

Rohkem

1392-o

1392-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1392-o Tallinnas 28. veebruaril 2013. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek

Rohkem

2012_04_03_Liina_Puu

2012_04_03_Liina_Puu KAUBAMÄRGI JA TÖÖSTUSDISAINI ÕIGUSKAITSE Liina Puu Kaubamärgiosakonna juhataja asetäitja kt Liina.puu@epa.ee Kaubamärgiosakonna ülesanded Kaubamärgi, tööstusdisaini, geograafilise tähise registreerimise

Rohkem

Otsus nr 630-o

Otsus nr 630-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

MergedFile

MergedFile K O H T U M Ä Ä R U S Kohus Kohtunik Viru Maakohus Leanika Tamm Määruse tegemise päev ja koht Kohtuasja number 01. detsember 2014, Narva kohtumaja Kohtuasi Menetlustoiming Menetlusosalised ja nende esindajad

Rohkem

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim]

kaubamärgikaitsmineEkke [Kirjutuskaitstud] [Ühilduvusrežiim] Kaubamärkide kaitsmine Eestis ja välisriikides. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 26.04.2012 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

OTSUS nr 1578-o

OTSUS nr 1578-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1578-o Tallinnas 16. mail 2016.a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika,

Rohkem

Otsus nr 459-o

Otsus nr 459-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rohkem

OTSUS nr 1671

OTSUS nr 1671 JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1671-o Tallinnas 21. aprillil 2017. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith

Rohkem

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus

Microsoft PowerPoint Janika+Kruus Kaubamärk Janika Kruus Patendiamet / peaekspert 03.10.2016 Mis on kaubamärk? Kaubamärk on tähis, mille järgi tarbija eristab ettevõtja kaupa või teenust konkurentide omast Kaubamärk peab olema eristusvõimeline

Rohkem

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise

Load Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise 3. 3. Ehitise kasutusluba Ehitusseaduse kohaselt võib valminud ehitist või selle osa kasutada vaid ettenähtud otstarbel. Kasutamise otstarve märgitakse kasutusloale. ehitise kasutusluba Erandlikult ei

Rohkem

1506-o

1506-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1506-o Tallinnas 28. augustil 2014. a. Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kaubamärk - pikaajaline väärtus. Ekke-Kristian Erilaid kaubamärgiekspert 01.10.2013 Millest juttu tuleb? Mis on kaubamärk? Kuidas kaubamärke Eestis ja rahvusvaheliselt kaitsta? Mida kaubamärgi loomine,

Rohkem

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA

ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRA ET I LISA KOONDDOKUMENT NIMETUS KPN/KGT-XX-XXXX Taotluse esitamise kuupäev: XX-XX-XXXX 1. REGISTREERITAV(AD) NIMETUS(ED) 2. KOLMAS RIIK, KUHU MÄÄRATLETUD PIIRKOND KUULUB: 3. GEOGRAAFILISE TÄHISE TÜÜP:

Rohkem

Microsoft Word - RVLi juhend.doc

Microsoft Word - RVLi juhend.doc KINNITATUD peadirektori 23. mai 2008.a käskkirjaga nr 32 I. ÜLDSÄTTED EESTI RAHVUSRAAMATUKOGU RAAMATUKOGUDEVAHELISE LAENUTUSE JUHEND 1. Käesolev juhend sätestab raamatukogudevahelise laenutuse (edaspidi

Rohkem

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k

KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri a käskkirjaga nr 13 (jõustunud ) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri a k KINNITATUD Tartu Ülikooli rektori 4. septembri 2013. a käskkirjaga nr 13 (jõustunud 04.09.2013) MUUDETUD Tartu Ülikooli rektori 27. novembri 2014. a käskkirjaga nr 39 (jõustub 01.01.2015) Diplomite, residentuuri

Rohkem

Otsus 621-o

Otsus 621-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al

MÄÄRUS nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 al MÄÄRUS 19.04.2018 nr 18 Välisvärbamise toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused ning kord Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse 53 1 lõike 1 alusel. 1. peatükk Üldsätted 1. Välisvärbamise toetuse

Rohkem

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj

DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaj DOMEENIVAIDLUSTE KOMISJON OTSUS Asja number: 18-1a-316 Otsuse kuupäev: 26. märts 2018 Komisjoni koosseis: Ants Nõmper Vaidlustaja: Vaidlustaja esindaja: Registreerija: Registripidaja: Vaidlustatud domeeninimi:

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

897FCEA9

897FCEA9 Hr Tõnis Lukas Haridus- ja teadusminister Munga 18 50088 TARTU Teie 13.02.2008 nr 8-4/27 Õiguskantsler 03.2008 nr 6-2/080120/00801824 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra minister Tänan

Rohkem

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc

Microsoft Word - VOTA_dok_menetlemine_OIS_ doc Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine (VÕTA ) dokumentide menetlemise protsess ÕISis Koostanud: Ele Hansen Ele Mägi Tartu 2012 1. Aine ülekandmine-õppekavajärgne aine Varasemalt sooritatud aine

Rohkem

KOHTUOTSUS

KOHTUOTSUS K O H T U O T S U S Eesti Vabariigi nimel Kohus Kohtukoosseis Otsuse tegemise aeg ja koht Tallinna Ringkonnakohus, tsiviilkolleegium Eesistuja Indrek Parrest, liikmed Margo Klaar ja Imbi Sidok- Toomsalu

Rohkem

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseis PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1701-o Tallinnas 28.06.2019 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg,

Rohkem

Ehitusseadus

Ehitusseadus Ehitusload ja -teatised Tuulikki Laesson 10.11.2016 Ehitamine Ehitamine on ehitise püstitamine, rajamine, paigaldamine, lammutamine ja muu ehitisega seonduv tegevus, mille tulemusel ehitis tekib või muutuvad

Rohkem

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015

Microsoft Word - Vorm_TSD_Lisa_1_juhend_2015 TSD lisa 1 täitmise juhend Olulisemad muudatused deklareerimisel alates 01.01.2015 vorm TSD lisal 1. Alates 01.01.2015 muutus vorm TSD ja tema lisad. Deklaratsioonivorme muutmise peamine eesmärk oli tagada

Rohkem

Kirjaplank

Kirjaplank VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/15/1585 Otsuse tegija Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor Helina- Aleksandra Lettens Otsuse tegemise aeg ja koht 12.10.2015 Tallinnas Vaide esitamise aeg 31.08.2015

Rohkem

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc

Microsoft Word Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord.doc Kutseliste hindajate aruandluse ja auditeerimise kord I ÜLDSÄTTED 1. Reguleerimisala Kord sätestab kutseliste hindajate (edaspidi Hindaja) kutsetegevuse aruandluse, täiendõppe aruandluse ja auditeerimise

Rohkem

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUS EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Brüssel, 15. mai 2008 (22.05) (OR. en) 9192/08 Institutsioonidevaheline dokument: 2008/0096 (CNB) UEM 110 ECOFIN 166 SAATEMÄRKUSED Saatja: Euroopa Komisjoni peasekretär, allkirjastanud

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti ka L 256/4 Euroopa Liidu Teataja 22.9.2012 MÄÄRUSED KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) nr 862/2012, 4. juuni 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 809/2004 seoses teabega nõusoleku kohta prospekti kasutamiseks,

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS

propofol: CMDh scientific conclusions and grounds for the variation, amendments to the product information and timetable for the implementation - PSUS I lisa Teaduslikud järeldused ja müügilubade tingimuste muutmise alused 1 Teaduslikud järeldused Võttes arvesse ravimiohutuse riskihindamise komitee hindamisaruannet propofooli perioodiliste ohutusaruannete

Rohkem

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober

Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Rühmatöö Moodle is Triin Marandi 2017 oktoober Kes on kasutanud rühmatööd? Nutitelefonid välja ja hääletama! www.menti.com KOOD: 14 10 00 https://www.mentimeter.com/s/1c1250be4e6b7c4ec7608a4fa6d7d591/3e66049189e0

Rohkem

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade

Pagaritööstuse aasta 9 kuu ülevaade Pagaritööstuse 2016. aasta 9 kuu ülevaade Lühikokkuvõte Tugeva konkurentsi tingimustes jätkub tööstuste konsolideerumine. Oktoobris allkirjastasid OÜ Eesti Leivatööstus ja AS Hagar omanikud lepingu, mille

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil.

Rohkem

OTSUS nr 1596-o

OTSUS nr 1596-o JUSTIITSMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON OTSUS nr 1596-o Tallinnas 15. novembril 2016 Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Evelyn Hallika ja Rein Laaneots

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (viies koda) 16. detsember 1993 Kohtuasjas C-334/92, mille esemeks on EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Hispaania) esitatud taotlus,

Rohkem

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp:

Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Väljaandja: Regionaalminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 28.01.2005 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 09.06.2005 Avaldamismärge: RTL 2005, 13, 116 Elukoha

Rohkem

KA kord

KA kord KINNITATUD Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu 13.11.2017 otsusega nr 8 MTÜ EESTI LEIVALIIT KUTSE ANDMISE KORD Pagari ja kondiitri kutsetele 1 ÜLDOSA 1.1 Kutse andmise kord (edaspidi kord)

Rohkem

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015

Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 Tartu Kutsehariduskeskus IKT osakond Merlis Karja-Kännaste ASUTUSE DOKUMENDIREGISTRI AVALIK VAADE Analüüs Juhendaja Mirjam-Merike Sõmer Tartu 2015 SISUKORD SISSEJUHATUS... 3 1. VILJANDI LINNAVALITSUSE

Rohkem

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU

ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTU ANDMEKAITSE INSPEKTSIOON Valvame, et isikuandmete kasutamisel austatakse eraelu ning et riigi tegevus oleks läbipaistev ISIKUANDMETE KAITSE EEST VASTUTAV ISIK Juhend kehtestatakse isikuandmete kaitse seaduse

Rohkem

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr

Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn nr 5.1-5/ Logowest OÜ vaide Konkurentsiameti otsusele nr Vaideotsus VÄLJAVÕTE ÄRISALADUSED VÄLJA JÄETUD Tallinn 24.09.2014 nr 5.1-5/14-026 Logowest OÜ 15.08.2014 vaide Konkurentsiameti 16.07.2014 otsusele nr 5.1-5/14-020 rahuldamata jätmine 1. Menetluse käik

Rohkem

A5 kahjukindlustus

A5 kahjukindlustus Finantsinspektsioon I Kahjukindlustusest Mida peaks teadma enne kahjukindlustuse ostmist? Kindlustuslepingut sõlmides peab kindlustusvõtja (klient) olema: kannatlik ja läbi lugema kõik tingimused olema

Rohkem

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT

M16 Final Decision_Recalculation of MTR for EMT 1 OTSUS Tallinn 22.juuni 2007 J.1-45/07/7 Mobiiltelefonivõrgus häälkõne lõpetamise hinnakohustuse kehtestamine AS EMT- le Sideameti 21. märtsi 2006. a otsusega nr J.1-50/06/2 tunnistati AS EMT (edaspidi

Rohkem

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e

Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika e 3.7.2009 Euroopa Liidu Teataja C 151/11 ARVAMUSED EUROOPA ANDMEKAITSEINSPEKTOR Euroopa andmekaitseinspektori arvamus ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem

Rohkem

raamat5_2013.pdf

raamat5_2013.pdf Peatükk 5 Prognoosiintervall ja Usaldusintervall 5.1 Prognoosiintervall Unustame hetkeks populatsiooni parameetrite hindamise ja pöördume tagasi üksikvaatluste juurde. On raske ennustada, milline on huvipakkuva

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20

Justiitsministri määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 20 Justiitsministri 26.03.2015 määrus nr 10 Euroopa tõkendi tunnistuse vormi kehtestamine Lisa EUROOPA TÕKENDI TUNNISTUS 1 Viidatud nõukogu raamotsuse 2009/829/JSK artiklis 10 a) Taotlev riik: Täitev riik:

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle

Lisa 1 I Üldsätted 1. Riigihanke korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtle Lisa 1 I Üldsätted 1. korraldamisel tuleb tagada rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

PR_COD_2am

PR_COD_2am EUROOPA PARLAMENT 2004 Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon 2009 2004/0209(COD) 3.10.2008 ***II SOOVITUSE PROJEKT TEISELE LUGEMISELE eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse

Rohkem

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu

Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Mu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia diplomite, akadeemiliste õiendite ja tunnistuste väljaandmise kord I Üldsätted 1. Käesolev eeskiri sätestab Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias (edaspidi akadeemia) diplomi,

Rohkem

PA_Legam

PA_Legam EUROOPA PARLAMENT 2009 2014 Rahvusvahelise kaubanduse komisjon 7.10.2013 2013/0089(COD) ARVAMUS Esitaja: rahvusvahelise kaubanduse komisjon Saaja: õiguskomisjon Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi

Rohkem

untitled

untitled IDA-VIRUMAA PÕLEVKIVI TÖÖSTUSSE SUHTUMISE UURINGU ARUANNE IDA-VIRUMAA ELANIKKONNA TELEFONIKÜSITLUS Oktoober 2006 www.saarpoll.ee SISUKORD 1. Sissejuhatus ja metoodika........... 3 2. Põhijäreldused....

Rohkem

MergedFile

MergedFile Maanteeamet ja Maksu- ja Tolliamet teevad koostööd Maanteeametile esitatud andmete kontrollimisel, täpsustamisel ja teavitamisel. Koostööd rakendatakse sõidukitele, mis on viimase 6 aasta jooksul Euroopa

Rohkem

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL)

EUROOPA KOMISJON Brüssel, C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, , millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) EUROOPA KOMISJON Brüssel, 30.10.2018 C(2018) 7044 final KOMISJONI DELEGEERITUD MÄÄRUS (EL) /, 30.10.2018, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 807/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi

Rohkem

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ

Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehtivuse lõ Väljaandja: Põllumajandusminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 17.06.2011 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 17.05.2013 Avaldamismärge: RT I, 14.06.2011, 1

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Kindlustuskelmus [Compatibility Mode] Olavi-Jüri Luik Vandeadvokaat Advokaadibüroo LEXTAL 21.veebruar 2014 i iseloomustab Robin Hood ilik käitumine kindlustus on rikas ja temalt raha võtmine ei ole kuritegu. Näiteks näitavad Saksamaal ja USA-s

Rohkem

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019)

(Microsoft Word - ÜP küsimustiku kokkuvõte kevad 2019) Ümbrikupalkade küsimustiku kokkuvõte Ülevaade on koostatud alates 2017. aasta kevadest korraldatud küsitluste põhjal, võimalusel on võrdlusesse lisatud ka 2016. aasta küsitluse tulemused, kui vastava aasta

Rohkem

Microsoft Word - MA 5.05.docx

Microsoft Word - MA 5.05.docx TARTU ÜLIKOOL ÕIGUSTEADUSKOND Äriõiguse ja intellektuaalse omandi õppetool Aira Pedak KAUBAMÄRGI ÕIGUSRIKKUMISED E-KAUBANDUSE REKLAAMIMISEL OTSINGUMOOTORI VIITAMISTEENUSE NÄITEL Magistritöö Juhendaja Anne

Rohkem

VKE definitsioon

VKE definitsioon Väike- ja keskmise suurusega ettevõtete (VKE) definitsioon vastavalt Euroopa Komisjoni määruse 364/2004/EÜ Lisa 1-le. 1. Esiteks tuleb välja selgitada, kas tegemist on ettevõttega. Kõige pealt on VKE-na

Rohkem

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin

MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn nr Ministri käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmin MINISTRI KÄSKKIRI Tallinn 03.04.14 nr 14-0104 Ministri 25.09.2006 käskkirja nr 164 Autokaubaveo komisjoni moodustamine ja töökorra kinnitamine muutmine Vabariigi Valitsuse seaduse paragrahvi 46 lõike 6,

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt

Microsoft PowerPoint - Keskkonnamoju_rus.ppt Keskkonnakonverents 07.01.2011 Keskkonnamõju hindamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine on avalik protsess kuidas osaleda? Elar Põldvere (keskkonnaekspert, Alkranel OÜ) Kõik, mis me õpime täna,

Rohkem

265-78

265-78 EUROOPA KOHTU OTSUS 5. märts 1980 [...] Kohtuasjas 265/78, mille esemeks on Euroopa Kohtule EMÜ asutamislepingu artikli 177 alusel College van Beroep voor het Bedrijfsleven Haagi (Madalmaad) esitatud taotlus,

Rohkem

Jenny Papettas

Jenny Papettas SISEPOLIITIKA PEADIREKTORAAT POLIITIKAOSAKOND C: KODANIKE ÕIGUSED JA PÕHISEADUSKÜSIMUSED ÕIGUSKÜSIMUSED Kohaldatav õigus piiriüleste liiklusõnnetuste puhul: Rooma II, Haagi konventsioon ja liikluskindlustuse

Rohkem

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus

Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus Kohtulahendite kogumik EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 6. juuni 2018 * Eelotsusetaotlus Ühine põllumajanduspoliitika EAFRD kaudu rahastamine Määrus (EÜ) nr 1122/2009 Toetus maaelu arendamiseks Nõuetele

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspekt ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/17/316 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 22.03.2017 Tallinnas

Rohkem

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis

Bit AS_seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta_laenutushüvitis Ilmar Härg Bit AS ilmar@avita.ee Teie 25.03.2010 nr [Seosviit] Õiguskantsler 17.01.2011 nr 6-2/100747/1007632 Seisukoht vastuolu mittetuvastamise kohta Austatud härra Härg Pöördusite minu poole avaldusega,

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis

Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse nr 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse nr 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lis Siseministri 21. veebruari 2005.a määruse 34 Siseministri 27. augusti 2004.a määruse 52 Schengen Facility vahendite kasutamise kord muutmine lisa 1 Schengen Facility projekti lõpparuanne Projekti nimi:..

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1,

Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: Avaldamismärge: RT III 2007, 1, Väljaandja: Riigikohtu Halduskolleegium Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst Jõustumise kp: 12.12.2006 Avaldamismärge: RT III 2007, 1, 8 3-3-1-82-06 Riigikohtu halduskolleegiumi 12. detsembri 2006.

Rohkem

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 9.1.2019 A8-0475/36 36 Põhjendus BG BG. arvestades, et kahjuks ei leidnud see vastuolu erikomisjonis lahendust; 9.1.2019 A8-0475/37 37 Põhjendus BI BI. arvestades, et niinimetatud Monsanto dokumendid ja

Rohkem

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja

1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja 1. Pädevus Juhend tarbijakrediiti väljastavatele ettevõtetele Tarbijakaitseameti põhimääruse 14 punkti 10 kohaselt võib Amet oma pädevuse piires välja anda soovituslikke juhendeid õigusaktidest tulenevate

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh

G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks läh G4S poolt võetavad kohustused 1. G4S juurutab oma hinnastamispõhimõtetes käesolevale dokumendile lisatud hinnastamismaatriksi. Hinnastamismaatriks lähtub järgmistest põhimõtetest. a. Hinnastamismaatriks

Rohkem

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06

Microsoft Word - Errata_Andmebaaside_projekteerimine_2013_06 Andmebaaside projekteerimine Erki Eessaar Esimene trükk Teadaolevate vigade nimekiri seisuga 24. juuni 2013 Lehekülg 37 (viimane lõik, teine lause). Korrektne lause on järgnev. Üheks tänapäeva infosüsteemide

Rohkem

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo

Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul ühe muutuja funktsioo Matemaatiline analüüs IV 1 3. Mitme muutuja funktsioonide diferentseerimine 1. Mitme muutuja funktsiooni osatuletised Üleminekul üe muutuja funktsioonidelt m muutuja funktsioonidele, kus m, 3,..., kerkib

Rohkem

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees

Pärnakad tõid aastanäitusele ligemale 100 teost - Paberleht - Pärnu Postimees Pärnu 1 C Toimetus Klienditugi Kolmapäev, 6. detsember 2017 POSTIMEES PÄRNU POSTIMEES UUDISED ARVAMUS KULTUUR VABA AEG TARBIJA PAB Pärnumaa Video Galerii Sport Krimi Elu Kool Ajalugu Ettevõtluslood Maa

Rohkem

Otsus nr 1115-o

Otsus nr 1115-o MAJANDUS JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OTSUS

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu

Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 pu Arvamus nr 3/2019 seoses küsimuste ja vastustega kliiniliste uuringute määruse ja isikuandmete kaitse üldmääruse koosmõju kohta (artikli 70 lõike 1 punkt b) Vastu võetud 23. jaanuaril 2019 1 Sisukord 1

Rohkem

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn

Tervise- ja tööministri a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa Tallinn Tervise- ja tööministri 11.09.2015. a määrusega nr 41 kinnitatud Töölesaamist toetavad teenused lisa 1 vorm A Sihtasutus Innove Lõõtsa 4 11415 Tallinn Meetme 3.2 Tööturuteenused tagamaks paremaid võimalusi

Rohkem

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2

Tallinna Lauluväljaku hangete kordV2 Tallinna Lauluväljak Sihtasutus riigihangete läbiviimise kord 1. Üldsätted (1) Tallinna Lauluväljaku SA (edaspidi TLSA) hankekorra (edaspidi kord) eesmärk on reguleerida riigihangete korraldamist TLSA.

Rohkem

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air

Vaideotsus 5-P AS Estonian Air P E A D I R E K T O R ÄRAKIRI Vaideotsus Tallinn 26.01.2007 nr 5-P AS Estonian Air 12.01.2007 vaide Konkurentsiameti peadirektori 20.11.2006 otsusele nr 48-L rahuldamata jätmine 1. Haldusmenetlus Konkurentsiametis

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019

PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 PÄRNU TÄISKASVANUTE GÜMNAASIUM ESITLUSE KOOSTAMISE JUHEND Pärnu 2019 SISUKORD 1. SLAIDIESITLUS... 3 1.1. Esitlustarkvara... 3 1.2. Slaidiesitluse sisu... 3 1.3. Slaidiesitluse vormistamine... 4 1.3.1 Slaidid...

Rohkem

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2)

Microsoft PowerPoint - BPP_MLHvaade_juuni2012 (2) Balti pakendi protseduur MLH kogemus Iivi Ammon, Ravimitootjate Liit Ravimiameti infopäev 13.06.2012 Eeltöö ja protseduuri algus Päev -30 MLH esindajad kolmes riigis jõuavad arusaamani Balti pakendi protseduuri

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Täida dokumendi properties TITLE väli

Täida dokumendi properties TITLE väli R I I G I K O H U S DISTSIPLINAARKOLLEEGIUM O T S U S Distsiplinaarasja number Otsuse kuupäev 27. märts 2019. a Kohtukoosseis Kohtuasi Distsiplinaarmenetluse algatajad Asja läbivaatamise kuupäev Istungil

Rohkem

bioenergia M Lisa 2.rtf

bioenergia M Lisa 2.rtf Põllumajandusministri 20. juuli 2010. a määruse nr 80 «Bioenergia tootmise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord» lisa 2 Tabel 1 Taotleja andmed 1.1

Rohkem