Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "Jooniste nimekiri Joonise nr A1624_EP_AR-0-01 A1624_EP_AR-4-01 A1624_EP_AR-4-02 A1624_EP_AR-4-03 A1624_EP_AR-4-04 A1624_EP_AR-5-01 A1624_EP_AR-5-02 A1"

Väljavõte

1 Jooniste nimekiri Joonise nr 6_EP_R-0-0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R--0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-6-0 6_EP_R-7-0 6_EP_R-7-0 Joonise nimetus Jooniste nimekiri sendiskeem sendiplaan Trasside koondplaan Vertikaalplaneerimine Esimene korrus Teine korrus Kolmas korrus Katus Vaated Vaated Lõiked Lõiked Lõiked Prügimaja, piirdeaed ja... Veemõõdusõlm Mõõtkavad :000 :00 :00 :00, :, :, : :00, :0

2 Tuletõrjehüdrant sendiskeem :000 6_EP_R--0

3 = 80 = 70 = 700 Y= 80 H Sidevarustuse liitumispunkt Elektrivarustuse liitumispunkt x80 780:00:07 780:00: Tänassilma tee.77 Tänassilma tee L 8.7,68 6,00,0,88, Murukivi Tuletõrjevee liitumispunkt rajatav liitumiskaev, sulgarmatuur ja kaugloetav veemõõtja TP ,7,00 0,8 0,7,0 9, :00:0 Tänassilma tee 9.8 Gaasi liitumispunkt ol. olev maakraan Veevarustuse liitumispunkt ol.olev maakraan Reoveekanalisatsiooni liitumispunkt ol. olev liitumiskaev Sadekanalisatsiooni liitumispunkt ol.olev liitumiskaev Projekteeritud liiva-õlipüüdja koos proovivõtu-kontrollkaevuga Veoautode manööverdusala HXMK-W x0/ HXMK-W x0/ hoone ±0,00 =, abs :00:08 Tänassilma tee L Veoautode ooteala Veemõõtja,,0 9,98,6,00 0, Ø0 Ø60 Ø0 Ø0 Ø Jalgvärav 0,08, Ø6 Ø Ø60 Ø Ø.8 Ø0 Tuletõrje veetrass Ø Tänassilma tee.. Ø0 Ø0 Ø60., :00:0 Tänassilma tee L. Ø60 Ø00 Ø Tänassilma tee L 7,,8 0,00,6 7,6 7,98 6,0 7,6 8,8 6,00 7, N TINGMÄRGI Kinnistu piir Teekaitsevöönd Projekteeritud hoone Sillutatud ala (asfaltbetoon) Haljastus Hoonestusala Naaberkinnistute ol.olev hoonestus Projekteeritud aed h =,8 Projekteeritud jalgvärav m; liugväravad 7, m Olemasolev aed Olemasolev äärekivi Projekteeritud äärekivi h=0,0 m Projekteeritud äärekivi h=0, m emonteeritav äärekivi Veoautode pöörderaadius Laohoone sissepääsud Parkmiskohad Prügimaja/väikeehitis Projekteeritud kinnistusisene sadeveekanalisatsioon Projekteeritud kinnistusisene gaasitorustik Projekteeritud kinnistusisene elektrikabel Projekteeritud kinnistusisene tuletõrje veetrass Projekteeritud kinnistusisene veetrass Projekteeritud kinnistusisene kanalisatsioonitrass REI 0 tulemüür Projekteeritud liiva-õlipüüdja koos proovivõtukontrollkaevuga KINNISTU TEHNILISE NÄITJ krundi pind (m²) 79 asfalteritud ala(m²) 60,8 haljastus ala(m²) 7,(,%) parkimiskohtade arv 8 hoone tulepüsivusklass kontoriplokk TP laoplokk TP täisehituse % 9,6 sihtotstarve Tootmismaa 70 % 780:00:07 Ärimaa 0 % EHITISREGISTRI NÄITJ 780:00:0 Tänassilma tee X= KOORINI ehitisealune pind (m²) 898, sügavus (m) 0 maapealse osa alune pind (m²) 898, suletud netopind (m²) 000,6 maapealsete korruste arv köetav pind (m²) 000,6 maa-aluste korruste arv 0 maapealse osa maht (m³) 0 absoluutne kõrgus (m), maht (m³) 0 kõrgus (m) 0, Muu tööstuse laohoone 9 (m²) 000,6 pikkus (m), tehnoruumide pind (m²) 6, laius (m) 6, mitteeluruumi pind büroo (m²), mitteeluruumi pind laohoone (m²) 70,7 sendiplaan :00 6_EP_R--0

4 = 80 = 70 = 700 Y= 80 0,7,00 0,8 0,7,0 9, :00:0 Tänassilma tee L. TINGMÄRGI Kinnistu piir Teekaitsevöönd Hoonestusala Projekteeritud hoone H Sidevarustuse liitumispunkt Elektrivarustuse liitumispunkt x80 780:00:07 Tänassilma tee :00:09 Tänassilma tee L 8.7,68 6,00,0,88,8 Murukivi.09 Tuletõrjevee liitumispunkt rajatav liitumiskaev, sulgarmatuur ja kaugloetav veemõõtja TP ,,0 9,98,6,00 0, :00:0 Tänassilma tee 9.8 Gaasi liitumispunkt ol. olev maakraan Veevarustuse liitumispunkt ol.olev maakraan Reoveekanalisatsiooni liitumispunkt ol. olev liitumiskaev Sadekanalisatsiooni liitumispunkt ol.olev liitumiskaev Projekteeritud liiva-õlipüüdja koos proovivõtu-kontrollkaevuga HXMK-W x0/ HXMK-W x0/ hoone ±0,00 =, abs :00:08 Tänassilma tee L.9.0 Veemõõtja Ø0 Ø60 Ø0 Ø0 Ø Jalgvärav 0,08, Ø6 Ø Ø60 Ø Ø.8 Ø0 Tuletõrje veetrass Ø0 9. Ø0 Ø0 Ø Tänassilma tee,. Ø60 Ø00 Ø Tänassilma tee L 7,,8 0,00,6 7,6 7,98 6,0 7,6 8,8 6,00 7, N Naaberkinnistute ol.olev hoonestus Projekteeritud aed h =,8 Projekteeritud jalgvärav m; liugväravad 7, m Olemasolev aed Olemasolev äärekivi Projekteeritud äärekivi h=0,0 m Projekteeritud äärekivi h=0, m emonteeritav äärekivi Veoautode pöörderaadius Laohoone sissepääsud Prügimaja/väikeehitis Projekteeritud kinnistusisene sadeveekanalisatsioon Projekteeritud kinnistusisene gaasitorustik Projekteeritud kinnistusisene elektrikabel Projekteeritud kinnistusisene tuletõrje veetrass Projekteeritud kinnistusisene veetrass Projekteeritud kinnistusisene kanalisatsioonitrass REI 0 tulemüür Projekteeritud liiva-õlipüüdja koos proovivõtukontrollkaevuga KINNISTU TEHNILISE NÄITJ krundi pind (m²) 79 asfalteritud ala(m²) 60,8 haljastus ala(m²) 7,(,%) parkimiskohtade arv 8 hoone tulepüsivusklass kontoriplokk TP laoplokk TP täisehituse % 9,6 sihtotstarve Tootmismaa 70 % 780:00:07 Ärimaa 0 % EHITISREGISTRI NÄITJ 780:00:0 Tänassilma tee X= ehitisealune pind (m²) 898, sügavus (m) 0 maapealse osa alune pind (m²) 898, suletud netopind (m²) 000,6 maapealsete korruste arv köetav pind (m²) 000,6 maa-aluste korruste arv 0 maapealse osa maht (m³) 0 absoluutne kõrgus (m), maht (m³) 0 kõrgus (m) 0, Muu tööstuse laohoone 9 (m²) 000,6 pikkus (m), tehnoruumide pind (m²) 6, laius (m) 6, mitteeluruumi pind büroo (m²), mitteeluruumi pind laohoone (m²) 70,7 Trasside koondplaan :00 6_EP_R--0

5 = 80 = 70 = 700 Y= 80 H 780:00:07 780:00: Tänassilma tee.77 Tänassilma tee L 8.7,68 6,00,0,88, Murukivi TP ,7,00 0,8 0,7,0 9, :00:0 Tänassilma tee 9.8 Veoautode manööverdusala HXMK-W x0/ HXMK-W x0/ hoone ±0,00 =, abs :00:08 Tänassilma tee L Veoautode ooteala Restkaevu kõrgus +.0,,0 9,98,6,00 0,8..9 Restkaevu kõrgus Restkaevu kõrgus Ø0 Ø60 Ø0 Ø0 Ø ,08, Ø6 Ø Ø60 Ø + Ø.8 Ø0 Tuletõrje veetrass Ø Tänassilma tee.. Ø0 Ø0 Ø60., :00:0 Tänassilma tee L. Ø60 Ø00 Ø Tänassilma tee L 7,,8 0,00,6 7,6 7,98 6,0 7,6 8,8 6,00 7, N TINGMÄRGI Kinnistu piir Teekaitsevöönd Projekteeritud hoone Sillutatud ala (asfaltbetoon) Haljastus Hoonestusala Naaberkinnistute ol.olev hoonestus Projekteeritud aed h =,8 Projekteeritud jalgvärav m; liugväravad 7, m Olemasolev aed Olemasolev äärekivi Projekteeritud äärekivi h=0,0 m Projekteeritud äärekivi h=0, m emonteeritav äärekivi Veoautode pöörderaadius Laohoone sissepääsud Parkmiskohad Prügimaja/väikeehitis Kõrgusjooned REI 0 tulemüür Projekteeritud liiva-õlipüüdja koos proovivõtukontrollkaevuga KINNISTU TEHNILISE NÄITJ krundi pind (m²) 79 asfalteritud ala(m²) 60,8 haljastus ala(m²) 7,(,%) parkimiskohtade arv 8 hoone tulepüsivusklass kontoriplokk TP laoplokk TP täisehituse % 9,6 sihtotstarve Tootmismaa 70 % 780:00:07 Ärimaa 0 % EHITISREGISTRI NÄITJ 780:00:0 Tänassilma tee X= ehitisealune pind (m²) 898, sügavus (m) 0 maapealse osa alune pind (m²) 898, suletud netopind (m²) 000,6 maapealsete korruste arv köetav pind (m²) 000,6 maa-aluste korruste arv 0 maapealse osa maht (m³) 0 absoluutne kõrgus (m), maht (m³) 0 kõrgus (m) 0, Muu tööstuse laohoone 9 (m²) 000,6 pikkus (m), tehnoruumide pind (m²) 6, laius (m) 6, mitteeluruumi pind büroo (m²), mitteeluruumi pind laohoone (m²) 70,7 Vertikaalplaneerimine :00 6_EP_R--0

6 Vaade Vaade - G E Vaade - 00 Voolikusüsteemi tegevusraadius 0 m G E No RUUMIE LOETELU Nimetus Trepikoda Rõivistu ušš Esik Rõivistu ušš Esik Ladu Trepikoda Tehniline ruum Trepp Trepp m 8,9 8,9,9 7,,0,0, 7,,0,0,, 70,7,,,8,,,, 6,,7,7 000,6 m Ladu : 70,7 m Rõivistu EI 0 0 : 7, m Veemõõtja asukoht EI 0 Rõivistu Trepikoda Kasutajate arv Kasutajate arv : 8,9 m :,9 m EI 0 EI 0: 8,9 m 09 : 7, m Voolikusüsteemi tegevusraadius 0 m Voolikusüsteem 7 m Pulberkustuti 6 kg Vaade - EI 60 REI 0 Evakuatsioonitee Esimene korrus, : 6_EP_R--0

7 Vaade - Vaade - G E Vaade - G E No RUUMIE LOETELU Nimetus Trepikoda Rõivistu ušš Esik Rõivistu ušš Esik Ladu Trepikoda Tehniline ruum Trepp Trepp m 8,9 8,9,9 7,,0,0, 7,,0,0,, 70,7,,,8,,,, 6,,7,7 000,6 m Trepikoda 0 :, m Kasutajate arv 0 Kasutajate arv :, m EI 0 :,8 m EI 0 Vaade - EI 60 REI 0 Evakuatsioonitee Teine korrus, : 6_EP_R--0

8 Vaade - Vaade - G E Vaade - Suitsuluuk Suitsuluuk Suitsuluuk Suitsuluuk G E No RUUMIE LOETELU Nimetus Trepikoda Rõivistu ušš Esik Rõivistu ušš Esik Ladu Trepikoda Tehniline ruum Trepp Trepp m 8,9 8,9,9 7,,0,0, 7,,0,0,, 70,7,,,8,,,, 6,,7,7 000,6 m Suitsuluuk Suitsuluuk Suitsuluuk Suitsuluuk 0 :, m 0 Tehniline ruum EI 0 :, m 0 Kasutajate arv Kasutajate arv : 6, m 0 0 Vaade - EI 60 REI 0 Evakuatsioonitee Kolmas korrus, : 6_EP_R--0

9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Vaade - 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 Vaade - Vaade - Turvasiin Turvasiin G G Sadevee äravool Sadevee äravool Redel katusele Sadevee äravool Turvasiin Turvasiin E i=,7% E Sadevee äravool i=% i=% i=% Sadevee äravool topeltkaev i=% i=% Sadevee äravool i=% i=% Sadevee äravool i=0,7% i=% i=% i=% i=% i=% i=0,7% Sadevee äravool Vaade - Katus 6_EP_R--0

10 Vaade - Vaade - 0, RL 0 8, RL 700 7, 6, 7,8 8,98 Kamberplast 8,,90,80 Terasuks, RL 9006,0 0,00 0,00 Viimistlemata betoon RL 900 0,07 9,0 E G 0, 0,07 8, 7,00,90 0,00 RL 700 RL 0 Kamberplast,80,0 0,00 Viimistlemata betoon Vaated 6_EP_R-6-0

11 Vaade - Vaade - 0,07 8, RL 700 RL 0 Kamberplast,0 0,00 Terasuks, RL 700 Viimistlemata betoon G E 0, 0,07 9,0 8, RL 700 RL 0 Kamberplast Viimistlemata betoon Vaated 6_EP_R-6-0

12 Lõige Lõige KL 0 0,07 8, 7,00 6,00,90,68,00 VS 0,80,68 SK 0 0,00 VL 0 PP 0 SK 0 0,00 PP 0 Voolikusüsteem 0 m Pulberkustuti 6 kg EI 60 REI 0 VS 0 PIR-täidisega sandwich-paneel 0 mm KL 0 Katusekate rullmaterjal Mineraalvill 0 mm EPS 0mm Mineraalvill 0 mm Kandev profiilplekk 0 mm Teras-sõrestik VS 0 PIR-täidisega sandwich-paneel 60 mm SK 0 etoon 0 mm EPS 0 etoon 80 VL 0 Põrandakate (PV) etoonplaat 70 mm Sammumüraplaat 0 mm Õõnespaneel 0 mm PP 0 etoon 0 mm EPS 00 prerimeetris 00 mm laiuselt Tihendatud mineraalpinnas PP 0 etoon 0 mm EPS 0 Tihendatud mineraalpinnas E G 0, KL 0 6,00 VS 0,6 VS 0,7 0,79 PP 0,00 VL 0,00 0 PP 0 SK 0 Voolikusüsteem 0 m Pulberkustuti 6 kg,0 EI 60 REI 0 Lõiked 6_EP_R-6-0

13 Lõige Lõige KL 0 6,00,0,68 VS 0,00,0,0,68 SK 0 0,00 VL 0 PP 0 SK 0 PP 0 Voolikusüsteem 0 m Pulberkustuti 6 kg EI 60 REI 0 VS 0 PIR-täidisega sandwich-paneel 0 mm KL 0 Katusekate rullmaterjal Mineraalvill 0 mm EPS 0mm Mineraalvill 0 mm Kandev profiilplekk 0 mm Teras-sõrestik VS 0 PIR-täidisega sandwich-paneel 60 mm SK 0 etoon 0 mm EPS 0 etoon 80 E G KL 0 VL 0 Põrandakate (PV) etoonplaat 70 mm Sammumüraplaat 0 mm Õõnespaneel 0 mm PP 0 etoon 0 mm EPS 00 prerimeetris 00 mm laiuselt Tihendatud mineraalpinnas PP 0 etoon 0 mm EPS 0 Tihendatud mineraalpinnas 8,00 7,00,0 VS 0,0,6 VS 0,0,8 0,0 PP 0 VL 0 PP 0 SK 0 Voolikusüsteem 0 m Pulberkustuti 6 kg EI 60 REI 0 Lõiked 6_EP_R-6-0

14 Lõige Lõige KL 0 VS 0 SK 0 PP 0 SK 0 VS 0 PIR-täidisega sandwich-paneel 0 mm VS 0 PIR-täidisega sandwich-paneel 60 mm SK 0 etoon 0 mm EPS 0 etoon 80 Voolikusüsteem 0 m Pulberkustuti 6 kg KL 0 Katusekate rullmaterjal Mineraalvill 0 mm EPS 0mm Mineraalvill 0 mm Kandev profiilplekk 0 mm Teras-sõrestik VL 0 Põrandakate (PV) etoonplaat 70 mm Sammumüraplaat 0 mm Õõnespaneel 0 mm PP 0 etoon 0 mm EPS 00 prerimeetris 00 mm laiuselt Tihendatud mineraalpinnas PP 0 etoon 0 mm EPS 0 Tihendatud mineraalpinnas E G KL 0 VS 0 VS 0 PP 0 Voolikusüsteem 0 m Pulberkustuti 6 kg Lõiked 6_EP_R-6-0

15 :0 Katendid : Teras, tumehall nt. RL 70 Trapetsprofiil Tumehall, nt. RR Hõrelaudis 0 x 0 mm, s. 00 mm Tumehall, nt. Tikkurila 7X Teras, tumehall nt. RL 70 Hõrelaudis 0 x 0 mm, s. 00 mm Tumehall, nt. Tikkurila 7X Teras, tumehall nt. RL 70 Hõrelaudis 0 x 0 mm, s. 00 mm Tumehall, nt. Tikkurila 7X Hõrelaudis 0 x 0 mm, s. 00 mm Tumehall, nt. Tikkurila 7X Teras, tumehall nt. RL Prügimaja ja piirdeaed Tüüpne liugvärav, l = 7, m RL 600 Tüüpne paneelvõrkaed, nt. etafence Nylofor RL , m 90 MÄRKUS: prügimaja teraskonstruktasioonid projekteeritakse ehitamise käigus TÜÜP IV teede ja platside asfaltbetoonkatte tüüpkonstruktsioon cm 6 cm cm 6 surf 70/00 base 70/00 Killustikalus 0 cm Liiv või kruusliiv alus Jämedast kergest saviliivast mulle ja aluspinnas või parem materjal Minimaalsed kvaliteedinõuded asfaltsegude jämetäitematerjalidele: surf: G90/, 0/0, L0, N9,, Nal, I0, f base: G8/0, 0/0, L0,, I0, f Prügimaja, piirdeaed ja teekatend :00, :0 6_EP_R-7-0

16 Veemõõdusõlm 6_EP_R-7-0

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT

RIISIKA 8 REKONSTRUEERIMISPROJEKT Krundi sisepääs Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika 9, Rae vald, Patika küla Ol. olev tuletõrje veevõtu koht Riisika, Rae vald, Patika

Rohkem

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim

Esitatud a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanim Esitatud 19. 1. 2017 a. 1 PROJEKTEERIMISTINGIMUSTE TAOTLUS DETAILPLANEERINGU OLEMASOLUL 1. Füüsilisest isikust taotluse esitaja 2 eesnimi perekonnanimi isikukood riik isikukoodi puudumisel sünnipäev sünnikuu

Rohkem

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc

Microsoft Word - Nelgi tee 23_DP_Seletuskiri.doc I MENETLUSDOKUMENDID SISUKORD 1. Viimsi Vallavalitsuse 13.03.2018 korraldus nr.138 Viimsi alevikus, kinnistu Nelgi tee 23 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine ; 2. Ajalehekuulutus

Rohkem

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m

KASUTUSLOA TAOTLUS Esitatud.. a. 1 KASUTUSLOA TAOTLUS 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide m Esitatud.. a. 1 2 ehitise püstitamisel ehitise laiendamisel ehitise rekonstrueerimisel ehitise tehnosüsteemide tmisel ehitise kasutamise otstarbe tmisel ehitise osalisel kasutamisel ehitise osalisel lammutamisel

Rohkem

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri

Microsoft Word - Kruusimäe 1 seletuskiri PROJEKTI KOOSSEIS I SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu alused ja lähtedokumendid. 2. Kontaktvööndi analüüs. Üldplaneering. 3. Detailplaneeringu eesmärk ja põhjendus. 4. Olemasolev olukord 5. Planeerimislahendus

Rohkem

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t

Käesolev joonis on Kuubik Projekt OÜ intellektuaalne omand. Joonise muutmine ja mittesihtotstarbeline kasutamine autori loata keelatud. Preet Russak t 0 :50 KOKKU 2. Suitsulõõrid on joonistele kantud tinglikult, võttes aluseks 956. aastal koostatud mõõdistuse. I korruse põhiplaan 2 2,0 m² 3 Riidekapp,0 m² 4 -duširuum 3, m² KOKKU 27,6 m² 4 Duširuum 5

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee HIRVE TN 11 JA 13 DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 150401-001 TELLIJA: Aleksandr Grimov aleksandr@oseeniksgrupp.ee

Rohkem

Seletuskirja alus

Seletuskirja alus 1 Projekti koosseis 1. Menetlusdokumendid. Seletuskiri ja joonised. Lisad. Köide I 2 Köite koostajad Amet Projektijuht Arhitekt Insener Insener Nimi Mati Puusepp Romet Virkus Marko Kuusik Kairi Tiitsmann

Rohkem

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc

Microsoft Word - Kirsiaia_DP_seletuskiri.doc 1 KIRSIAIA DETAILPLANEERING SELETUSKIRI SISSEJUHATUS Käesolev detailplaneering on koostatud 2002.a. augustikuus Audru Vallavalitsuse tellimisel. Planeeringu koostamise aluseks oli Audru Vallavolikogu otsus

Rohkem

06 uste akende spets _ Layout

06 uste akende spets _ Layout TINGMÄRGID X = 300 Y = 330 M. Metsanurga tn 404:40:0 ate tn 3 404:40:30 V K KRUNDI PIIR PROJ/REK.HOONE PROJ.TERRSS OL.OLEV MP.ÕHULIIN OL.OLEV VEETRSS OL.OLEV KNLISTSIOON OL.OLEV.SIDE KEL OL.OLEV/PROJ.GSITRSS

Rohkem

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste

Majandus- ja taristuministri 19. juuni a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste Majandus- ja taristuministri 19. juuni 2015. a määrus nr 67 Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord Lisa 7 Esitatud.. a. 1 KASUTUSTEATIS

Rohkem

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl

Haava tn 2 ja 2a detailplaneering Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr ) Kohtu 3A-2, Tallinn Pl Haapsalu linn, Läänemaa Detailplaneeringu tellija: FTr Consultants OÜ (reg.nr 11142134) Kohtu 3A-2, 10130 Tallinn Planeeringu koostaja: OÜ Pärnu Instituut (reg.nr 11362232) Riia mnt 14-7, 80013 Pärnu Projektijuht:

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Tellija: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN

RAAM Arhitektid AI OÜ mtr EEP reg Telliskivi tn 60 Tallinn tel AASA TN 6//6A DETAILPLANEERIN mtr EEP001330 reg 11470542 Telliskivi tn 60 Tallinn 10412 tel +372 53402476 info@raamarhitektid.eu AASA TN 6//6A DETAILPLANEERING Viljandi vanalinna muinsuskaitseala reg.nr 27010 VILJANDI TÖÖ NR: 16VIL

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al

TÜ MERELÄHEDANE Vahtra tn 5 maa-ala detailplaneering Töö nr SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa Detailplaneeringu koostamise al SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa... 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused... 1.1.1 Kirjavahetus... 1.1.2 Olemasolevad geodeetilised alusplaanid ja geodeetilised uuringud... 1.2 Detailplaneeringu koostamise

Rohkem

Microsoft Word - kiviaia det.doc

Microsoft Word - kiviaia det.doc Töö: nr 32-10 Huvitatud isik: Meeli Otsa Kuusalu valla Kaberla küla Kiviaia tee 1 ja 3 kinnistute ja lähiala detailplaneering Juhataja Projekti juht Projekteerija Mairi Kaal Kalle Koppel Kalle Koppel Tallinn

Rohkem

JÕGEVA LINNAS PARGI TN 1 KINNISTU JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING Tellija: Aktsiaselts OG ELEKTRA Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald,

JÕGEVA LINNAS PARGI TN 1 KINNISTU JA SELLE LÄHIALA DETAILPLANEERING Tellija: Aktsiaselts OG ELEKTRA Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, JÕGEV LINNS PRGI TN 1 KINNISTU J SELLE LÄHIL DETILPLNEERING Tellija: ktsiaselts OG ELEKTR Tellija aadress: Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Tobia küla, 44416 Tellija esindaja: Rita Uukkivi Kinnistu omanik:

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6_SELETUSKIRI_ doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERING OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik 74001

Rohkem

Tiitel

Tiitel O Ü A A R E N S P R O J E K T Pärnu tn 114, Paide linn reg nr 10731393 Töö nr DP-9/201 /2017 JÄRVA MAAKOND PAIDE LINN AIA TÄNAVA DETAILPLANEERING (eskiis) Planeeringu koostajad: planeerija Andrus Pajula

Rohkem

Loode tn 7_SELETUSKIRI

Loode tn 7_SELETUSKIRI Töö nr DP-01-16 Lääne-Viru maakond, Tapa vald, Tapa linn Loode tn 7 krundi DETAILPLANEERING Tellija: OÜ Tapa NP Koostaja: LandComposition OÜ info@landcomposition.ee Tel: (+372) 58 507 811 Tartu 2016-2018

Rohkem

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti

Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: Redaktsiooni kehti Väljaandja: Majandus- ja taristuminister Akti liik: määrus Teksti liik: algtekst-terviktekst Redaktsiooni jõustumise kp: 10.10.2014 Redaktsiooni kehtivuse lõpp: 30.06.2015 Avaldamismärge: RT I, 07.10.2014,

Rohkem

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis

ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ELAMUD, SAUNAD, SUVILAD Norra puitmaja kvaliteet Eestis ARCA NOVA ELEMENT OÜ on... Arca Nova Gruppi kuuluv majatehas mis asub Juuru vallas, Raplast 12 km kaugusel Kose suunas asuva Juuru aleviku ääres.

Rohkem

Microsoft Word - Vana-Narva_mnt_1C_sisu_seletuskiri_EP.doc

Microsoft Word - Vana-Narva_mnt_1C_sisu_seletuskiri_EP.doc Projekti sisukord A. Projekti kooskõlastamisega kaasnevad dokumendid Jrk. Nr. Dokumendi nimetus 1 Projekteerimistingimused 2 Võrguvaldajate tehnilised tingimused, lepingud 3 Kooskõlastuste koondtabel 4

Rohkem

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM

Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIM Projekt363 OÜ, Liivalao tn 11 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee Harju maakonnas, Saue vallas, Laagri alevikus KIRSIMÄE TN 11 JA 13 KINNISTUTE DETAILPLANEERING TÖÖ NR:

Rohkem

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt

Harku valla Ühtekuuluvusfondi veemajandusprojekt Muraste veemajandusprojekt Infopäev Meelis Härms, Strantum OÜ juhataja 16.04.19 Taust Projekti eesmärk- Muraste küla põhjaosa ja Eeriku tee kanaliseerimine ja veevarustuse väljaehitamine, Aida ja Sauna

Rohkem

VP Projekt OÜ reg nr MTR EEP001040, EEO001211, EPE000309, FPR000178, Töö nr Tellija Hektac

VP Projekt OÜ reg nr MTR EEP001040, EEO001211, EPE000309, FPR000178, Töö nr Tellija Hektac VP Projekt OÜ reg nr 5965 MTR EEP4, 6..7 EEO, 6..7 EPE9, 6..7 FPR78, 6..7 Tellija Hektacon OÜ Töö nimetus Harjumaa, Viimsi vald, detailplaneeringu ala Veevarustus ja kanalisatsioon Aadress Harjumaa, Viimsi

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP PÕLVA MAAKOND, PÕL Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-3-2018 PÕLVA MAAKOND, PÕLVA VALD, PÕLVA LINN ENERGIA TN 16 JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - istungi_ylevaade_

Microsoft Word - istungi_ylevaade_ Ülevaade Pärnu Linnavalitsuse 15. augusti istungist 1. Pärnu Linnavalitsuse 03.12.2010 määruse nr 17 Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolidesse vastuvõtu üldtingimused kehtetuks tunnistamine Tunnistati

Rohkem

VIIMSI VALLAVALITSUS

VIIMSI VALLAVALITSUS VIIMSI VALLAVALITSUS KORRALDUS Viimsi 16. mai 2017 nr 322 Randvere küla, kinnistu Aiaotsa tee 20 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Detailplaneeringu koostamise vajadus tuleneb

Rohkem

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_

rpina mnt 20 sk_1_PAR_2_1_ Inseneristuudio oü Olevi 7, 65604, Võru, tel. 56 222 343 e-mail inseneristuudio@liloson.ee Töö nr. 1112VL-DP Tellija: VÕRU VARANÕUNIK OÜ VÕRUMAA VÕRU LINN RÄPINA MNT. 20 KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc

Microsoft Word - DP_Aiandi 6-eskiis_SELETUSKIRI_.doc VIIMSI VALD, VIIMSI ALEVIK, Aiandi tee 6 DETAILPLANEERINGU ESKIIS OBJEKT : Aiandi tee 6, Viimsi alevik, Viimsi vald, Harjumaa DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIKUD : Viimsi vald, Nelgi tee 1, Viimsi alevik

Rohkem

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE

Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr tel.: , SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DE Projekt363 OÜ, Kalmistu tee 26 Tallinn 11216, Reg. nr. 12692115 tel.: 660 3335, info@projekt363.ee SAKU VALLA TÄNASSILMA KÜLA UUS-KIRSIMÄE KINNISTU DETAILPLANEERING TÖÖ NR: 140402-001 TELLIJA: Saku Vallavalitsus

Rohkem

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018

EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 EHITUSPROJEKTI TULEOHUTUSOSA Juhend Aprill 2018 SISSEJUHATUS Ehitusseadustiku 13 lg 3 alusel on majandus-ja taristuminister kehtestanud nõuded ehitusprojektile. Ehitusprojekti koostamisel tuleb täita majandus-

Rohkem

Tuleohutus_2012_plaan

Tuleohutus_2012_plaan Kinnitatud direktori 30.11.2012. a käskkirjaga nr 222 TARTU TAMME GÜMNAASIUM TULEKAHJU KORRAL TEGUTSEMISE PLAAN 1. Üldsätted 1.1. Tartu Tamme Gümnaasium asub aadressil Tamme puiestee 24a, Tamme puiestee,

Rohkem

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc

Microsoft Word - SUUREKIVI1_seletuskiri_JOELAHTME.doc 1 Töö nr. 392-14 Eksemplar nr. /6 Tellija: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS Jõelähtme küla, Postijaama tee 7, 74202 Huvitatud isik: MARGUS VAATMANN, Õismäe tee 104-3 tel. 358415362101 e-mail:margus.vaatmann@gmail.com

Rohkem

Microsoft Word - Poska EP seletuskiri.doc

Microsoft Word - Poska EP seletuskiri.doc O Ü T I I T T R U M M A L A R H I T E K T I D ELAMUKOMPLEKS KADRIORUS P o s k a t n. 3 1, 3 3, 3 5 T A L L I N N E H I T U S P R O J E K T E E L P R O J E K T I S T A A D I U M I S T Ö Ö N R. 1 1 2 6 S

Rohkem

Septik

Septik Septik Ecolife 2000 paigaldusjuhend 1. ASUKOHT Septiku asukoha valikul tuleb arvestada järgmiste asjaoludega: pinnase liik, pinnavormid, põhjavee tase, krundi piirid ja vahemaad veekogudeni. Asukoha valikul

Rohkem

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ

Merikotka tn 1 detailplaneering Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr Planeerija: Asum Arhitektid OÜ Kuressaare linn, Saare maakond Merikotka tn 1 (34901:010:0430) Töö nr 17-11-02 Planeerija: Asum Arhitektid OÜ 11146600 Hannes Koppel volitatud arhitekt, tase 7 Suur-Sadama 7 93813 Kuressaare +372 52 652

Rohkem

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L

Tartu Waldorfkeskuse arhitektuurivõistlus 2012 SELETUSKIRI K U K E R P AL L SELETUSKIRI ARHITEKTUURNE ÜLDKONTSEPTSIOON Võistlustöö KUKERPALL kontseptsiooniks on lihtsad ja kompaktsed hoonemahud, mis on funktsionaalselt seotud ümbritseva välialaga. Rahuliku ja orgaanilise keskkonna

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc

Microsoft Word - SELETUSKIRI_KAAL__ doc LUITE tn 2a ja LUITE tn 2 KINNISTUTE DETAILPLANEERING, ESKIIS OBJEKT : Luite tn 2a ja Luite tn 2, Kesklinna linnaosa, Tallinn, 11313 DETAILPLANEERINGUST HUVITATUD ISIK : Egert Kaal, Luite tn 2a, Tallinn

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: m a a s t i k u a r h i t e k t i d Artes Terrae OÜ Puiestee 78 Tartu 51008 Tel/faks: 742 0218/ 620 4801 E-post: artes@artes.ee Koduleht: http:\\www.artes.ee Töö nr: Asukoht: Huvitatud isik: 43DP12 Võru

Rohkem

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING

MAAKONNAPLANEERING JA ÜLDPLANEERING Maakasutuse-, arhitektuuri- ja haljastusnõuded üldplaneeringus Tartu linna kogemus Indrek Ranniku Tartu Linnavalitsuse LPMKO üldplaneeringu- ja arenguteenistuse juhataja Indrek.Ranniku@raad.tartu.ee kolmas

Rohkem

Mereranna SELETUSKIRI

Mereranna SELETUSKIRI SELETUSKIRI DETAILPLANEERINGU KOOSTAMISE ALUS Käesolevaga koostatakse detailplaneering Vihula vallas Vergi külas asuvale Mereranna maaüksusele. Detailplaneeringu koostamise aluseks on Vihula Vallavalitsuse

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri OÜ A A R E N S P R O J E K T Töö nr DP-02/2012 Reg nr 037140 Tallinna linn Kesklinna linnaosa PIRITA TEE 26D KINNISTU JA LÄHIALA DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: OÜ AARENS PROJEKT Aadress: Pärnu

Rohkem

TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i

TOOTEKATALOOG   MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA Liivalao 11, Tallinn Müügijuht E-post: i TOOTEKATALOOG MAIN OFFICE IN TALINN, ESTONIA paneelid ja ehitustarvikud TOOTEKATALOOGI SISUKORD Poltherma Seina sandwich paneel PUR / PIR ThermaStyle PRO seina sandwich paneel ThermaDeck PRO katuse sandwich

Rohkem

Seletuskiri

Seletuskiri Seletuskiri 1. Detailplaneeringu lähtematerjalid. Detailplaneeringu lähtematerjalideks on: 1) Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 27.01.2016 nr 52 detailplaneeringu algatamise kohta. 2) Lähteseisukohad koos

Rohkem

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu

Töö nr DP Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust hu Võrumaa, Antsla vald, Antsla linn TAMME TN 8C KRUNDI JA LÄHIÜMBRUSE DETAILPLANEERING Planeeringu koostaja: Plaan OÜ Planeeringust huvitatud isik: Antsla Vallavalitsus Tartu 2017 Sisukord 1. Detailplaneeringu

Rohkem

AE_3

AE_3 EELPROJEKT ASUKOHASKEEM AS-4-0 Joonis AS-0 R00 Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant Ol. olev. tuletõrjevee hüdrant TINGMÄRGID REKONSTRUEERITAV HOONE R00 B. Musta A. Altküla R. Varul 30.0.03 MAA-ALA PLAAN TEHNOVÕRKUDEGA

Rohkem

MergedFile

MergedFile Kert Toost SMARTEN LOGISTIKAKESKUSE 3. ETAPI EHITUSE TÖÖDE ORGANISEERIMINE LÕPUTÖÖ Ehitusinstituut Hoonete ehituse eriala Tallinn 2018 Mina, Kert Toost, tõendan, et lõputöö on minu kirjutatud. Töö koostamisel

Rohkem

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener

Majandus- ja taristuministri a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LISA 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud ener Majandus- ja taristuministri 30.04.2015. a määrus nr 36 Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele LIS 3 (muudetud sõnastuses) Kaalutud energiaerikasutuse ja energiatõhususarvu klassi määramine

Rohkem

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR

Paabor Projekt OÜ Reg nr: Kalda tee TARTU Tel: Töö nr: DP TARTU MAAKOND, TAR Paabor Projekt OÜ Reg nr: 14260182 Kalda tee 8-80 50703 TARTU Tel: +372 5358 6223 E-mail: paaborprojekt@gmail.com Töö nr: DP-5-2017 TARTU MAAKOND, TARTU VALD, KÕRVEKÜLA ALEVIK SIRELI TN 7 MAAÜKSUSE JA

Rohkem

KMH programm

KMH programm t. '!t...,=., Q 232 =, ~11 t.. ow..1.s5 ~ OUIII...,. \.ul '--..~ ~.,J22 ~,.o.r.. ~ -', ~,.. 4 ~ -- -,..,. ~-_-, --- -1.0 --.-.,..y... --.... 7 - -. -. o '0 - g.2.34,.3.j4 ' li.ql~ \.w Ö.0 ~:./..:>.o.w

Rohkem

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend

I klassi õlipüüdur kasutusjuhend I-KLASSI ÕLIPÜÜDURITE PAIGALDUS- JA HOOLDUSJUHEND PÜÜDURI DEFINITSIOON JPR -i õlipüüdurite ülesandeks on sadevee või tööstusliku heitvee puhastamine heljumist ja õlijääkproduktidest. Püüduri ülesehitus

Rohkem

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v

Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN Suitsu ja kuumust eemaldavate v Information Technology Solu- Ühe kaanega suitsueemalduse valgusluugid SUITSUEEMALDUSLUUGID EUROOPA STANDARD EN 12101-2 Suitsu ja kuumust eemaldavate ventilatsioonisüsteemide ehk suitsueemaldusluukide eesmärk

Rohkem

Projekti koosseis

Projekti koosseis Köite koostamisel osalesid : Arhitektuurne osa volitatud arhitekt arhitekt Anu Vaarpuu KBT Ehitusprojekt OÜ Olga Adamson KBT Ehitusprojekt OÜ 3 Köite koosseis: B. Seletuskiri 1. Sissejuhatus. 2. Lähteolukord.

Rohkem

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro

LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (pro LAMI-KOPLI KINNISTU DETAILPLANEERINGU ESKIIS Pärispea küla, Kuusalu vald, Harjumaa Töö nr DP 2015/1103 Huvitatud isik: Detailplaneeringu koostaja (projekteerija): Rene Korniljev Aadress: GSM: +372 509

Rohkem

Töö nr: DP 0126

Töö nr: DP 0126 Sarapuu 2, Tartu 50705 tel. 555 481 55 reg. nr. 11319822 e-post: teravkera@gmail.com a/a: 221034629731 Töö nr: DP10-2017 TARTU MAAKOND, PEIPSIÄÄRE VALD, ALATSKIVI ALEVIK PARKLA MAAÜKSUSE DETAILPLANEERING

Rohkem

Microsoft Word - Seletuskiri

Microsoft Word - Seletuskiri KINNISTU TÖÖ NR. DP-01-14 TELLIJA: EXPOLIO OÜ KONTAKTISIK: VEIKO KAUP ARHITEKTUURIBÜROO RAF OÜ PÄRNU MNT 131B-12, 11314, TALLINN MTR: EEP000784 ARHITEKTID: PEETER LIIVANDI VILLU SCHELER TALLINN 2015 KAUSTA

Rohkem

Eesõna

Eesõna 1 OSA 2 SELETUSKIRI Sisukord LÄHTEANDMED JA ÜLDEESMÄRGID... 2 Detailplaneeringu koostamise alused... 2 Detailplaneeringu koostamise eesmärgid... 2 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja dokumendid... 2

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016

Microsoft Word - SELETUSKIRI_2016 KALLAVERE KÜLA RÄTSEPASAUNA KINNISTU DETAILPLANEERING TELLIJA: JÕELÄHTME VALLAVALITSUS HUVITATUD ISIKUTE ESINDAJA PROJEKTEERIJA: MARGIT ALLOJA 5615 9661 E-mail: margit@uuskodukinnisvara.ee /allkirjastatud

Rohkem

Alatskivi Vallavalitsus

Alatskivi Vallavalitsus PEIPSIÄÄRE VALAVOLIKOGU OTSUS Alatskivi 30. november 2017 nr 22 Alatskivi alevikus asuva Päiksi tee 2c maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine Vabariigi Valitsuse 22.06.2017

Rohkem

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami

TÖÖ NR NARVA-JÕESUU, METSA TN 9v KINNISTU DETAILPLANEERING SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koostami SISUKORD OSA 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk

Rohkem

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP,

A83 Muhu, Viira, Uuelu DP, OSAÜHING KURESSAARE KOMMUNAALPROJEKT Pikk 25, 93812 Kuressaare, reg. nr 10250459, tel/faks 453 3237, e-post: kop@hot.ee Majandustegevuse registreeringu nr EP10250459-0001 Majandustegevuse registreeringu

Rohkem

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc

Microsoft Word - Valik Kinnisvarasoove _2 10_.doc URMAS TEHVER ERKI ARAKAS RÜNNO SULG Ühinenud Kinnisvarakonsultandid OÜ Reg. nr 11550241 Post: Uus-Tatari 25/Veerenni 13 10134 Tallinn Tel. 5131 410, 522 9390 E-post: info@upc.ee www.upc.ee Tere, Seekordsetes

Rohkem

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx)

(Microsoft Word _DP_Seletuskiri_t\344iendustega.docx) A. Lätte tn 20, Nõo alevik, Nõo vald, Tartumaa NÕO ALEVIKUS ASUVA A. LÄTTE TN 20 KINNISTU DETAILPLANEERING DETAILPLANEERING TÖÖ NR: RP14012_01 TELLIJA: Nõo Vallavalitsus Voika 23, Nõo alevik, Nõo vald,

Rohkem

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc

Microsoft Word - Metsaluige_selk.jaan.2016.doc TARTU MAAKORRALDUSE OÜ Töö nr: DP 0127 Detailplaneeringu taotleja: Aare Metsaluik HÄÄDEMEESTE vallas KABLI külas asuva Metsaluige (21303:002:0611) kinnistu detailplaneering Juhatuse liige Töötäitja Priit

Rohkem

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil

Tehniline tooteinformatsioon looduslik soojustus tervislik elu AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavil AKTIIVVILT absorbeerib õhus leiduvaid kahjulikke aineid, nt formaldehüüdi 100% lambavillast soojustusvill rullis tihedalt nõeltöödeldud lambavillavilt 55 kg/m³ heli summutav Ripplagede soojustamine. Ripplagede

Rohkem

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT

Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev Projekti nr LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT Tellija ConX OÜ Dokumendi tüüp Seletuskiri Kuupäev 15.06.2018 Projekti nr 15-18 LÄÄNE-VIRUMAA HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHIPROJEKT HALJALA VALD KÄSMU BUSSIPARKLA EHITUSE PÕHPROJEKT Versioon

Rohkem

Microsoft Word - SELETUSKIRI-VRK-PP-

Microsoft Word - SELETUSKIRI-VRK-PP- VÄLISVÕRGUD. VEEVARUSTUS,TULETÕRJEVEEVARUSTUS, OLMEREOVEE- JA SADEVEEKANALISATSIOON 1 Üldosa... 2 1.1 Sissejuhatus... 2 1.2 Süsteemide kirjeldus... 2 1.3 Kinnistu arvutuslikud vooluhulgad... 3 1.4 Kasutatavad

Rohkem

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc

Microsoft Word - Lasketiiru_seletus_17.doc Riia 35, Tartu 50410 Tel.: 7300 310 faks: 7300 315 kobras@kobras.ee Töö nr V 004 Objekti asukoht (L- Est 97): X = 6440100 Y = 677250 KADAJA LASKETIIRU DETAILPLANEERING Seletuskiri ja Joonised Objekti aadress:

Rohkem

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö

Versioon /// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö Versioon 14.12.2017/// TÖÖ NR 2681/16 Mündi, Raudtee ja Karja tänavate ning Ruubassaare tee vahelise ala detailplaneering Seletuskiri ja joonised Töö nr 2681/16 Tartu 2016-2017 Merlin Kalle Projektijuht-planeerija

Rohkem

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikool TEEDEINSTITUUT Hr Marek Aun Verston Ehitus OÜ Pärnu 120, 72720 PAIDE GSM: 53327683 marek@verston.ee 07.06.2013 nr 11-40/ET/1414 Ekspertarvamus paekiviliiva kasutamise kohta Hydroscandi lao- ja tootmishoone

Rohkem

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc

Microsoft Word - Pagari_seletus_26_maavanema_koosk-ga.doc !"!#$%!!&"'&%% (%%% )#%%& kobras@kobras.ee % %*+ + Asukoht (L-Est 97) X 6527895 Y 590083, ("'#!!--.!$ Objekti aadress: Tellija: Töö täitja: Juhataja: Planeerija, vastutav spetsialist: Kontrollija: August

Rohkem

Töö nr:

Töö nr: Töö nr: 02/13 Huvitatud isik: AS E-Piim tootmine PÕLTSAMAA LINNAS VÄLJA TN 4, 7 ja JÕGEVA MNT 1 KINNISTUTE NING LÄHIALA DETAILPLANEERING Detailplaneeringu koostaja: R U U M J A M A A S T I K O Ü Väike-Ameerika

Rohkem

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc

Microsoft Word - ValliTn34DP.Seletuskiri.doc Maastik OÜ registrikood: 12197806 telefon: 5843 4843 Töö nr: 13.021 Asukoht: Valga maakond Valga linn Huvitatud isik: Toomas Laul Planeerija: Janika Raudsepp, Priit Paalo Valga linna Valli tn 34 krundi

Rohkem

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed

Itella Estonia OÜ Uuendatud EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed Itella Estonia OÜ Uuendatud 05.06.2019 EXPRESS BUSINESS DAY BALTICS PAKKIDE JA ALUSTE TRANSPORT Express Business Day Baltics paki lubatud maksimaalsed kaalud ja mõõdud Min. kaal 100 g Maks. kaal 35 kg

Rohkem

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte

Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähte Lisa 1. Luunja Vallavolikogu 27. aprill 2017. a otsuse nr 25 juurde Luunja alevikus Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu lähteseisukohad Lähteseisukohtade kehtivus: 18 kuud 1. Detailplaneeringu

Rohkem

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost

TÜ MERELÄHEDANE Töö nr VABADUSE TN 25 MAA-ALA DETAILPLANEERING. SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk Detailplaneeringu koost SISUKORD 1 SELETUSKIRI 1 Üldosa...lk 3 1.1 Detailplaneeringu koostamise alused...lk 3 1.1.1 Kirjavahetus...lk 3 1.2 Detailplaneeringu koostamise eesmärk...lk 3 1.3 Asjast huvitatud isiku andmed...lk 4

Rohkem

Microsoft Word - VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx

Microsoft Word - VP17013_PP_TL-E_seletuskiri.docx Töö nr VP17013 19331 Rannametsa-Ikla maantee km 5,07 km 6,25 jalg- ja 19331 Rannametsa-Ikla maantee km 5,070 km 6,250 jalg- ja põhiprojekt Häädemeeste alevikus Häädemeeste vallas Pärnumaal Seletuskiri

Rohkem

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc)

(Microsoft Word - A1_2014_01_E_seletuskiri_ P\365ltsamaa Konsum.doc) 1 Tellija: Põltsamaa Majandusühistu, äriregistri kood 10136344 Projekteeritava hoone asukoht: lähiaadress Kesk tn 5 (kinnistu nr 2083535/20835) Katastriüksused: 61701:006:0021 J. Kuperjanovi tn 2A; 61701:006:0240

Rohkem

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc

Microsoft Word - Tapa_kesklinna_seletus_ doc Tellija: Tapa Vallavalitsus Konsultandid: AS K&H, 50106 Tartu Turu 45d, kh@askh.ee OÜ Metricus, 50109 Tartu Vasara 50, info@metricus.ee OÜ Artes Terrae, 51008 Tartu Puiestee 78, artes@artes.ee Asukoht:

Rohkem

linakyla_dp_sk.pdf

linakyla_dp_sk.pdf Linaküla kämpingu ja ümbruse detailplaneering Linaküla küla, Kihnu vald, Pärnumaa Töö nr 106 Töö tellija: Töö teostaja: Kihnu Vallavalitsus Kihnurand AS OÜ Sadakond Sääre küla Sääre küla Riisa küla, Tori

Rohkem

Microsoft Word - TüriKeskosaDPseletuskiri

Microsoft Word - TüriKeskosaDPseletuskiri AS "EESTI PROJEKT" Töö nr: Tellija: LV-226-01 Türi linn TÜRI LINNA KESKOSA DETAILPLNEERING Projekti juht: Arhitekt: Insenerid: Ene Aurik Ene Aurik Riina Lensment A.Laasfeld K.Roopalu M.Noor I.Pihlak Tallinn

Rohkem

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED

1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA ÜLDANDMED Ehitise asukoht Projekteerija ALUSDOKUMENDID LÄHTEANDMED 1/80 ÜLDSELETUSKIRI 1 ÜLDOSA... 5 1.1 ÜLDANDMED... 5 1.1.1 Ehitise asukoht... 5 1.1.2 Projekteerija... 5 2 ALUSDOKUMENDID... 6 2.1 LÄHTEANDMED... 6 2.1.1 Tellija lähteülesanne... 6 2.1.2 Eskiis, eelprojekt

Rohkem

Untitled

Untitled Kaust 1 NÄITUSE TN 2, NÄITUSE TN 2a, NÄITUSE TN 2b, NÄITUSE TN 2c, LÕIKUSE TN 1 JA LÕIKUSE TN 1a KINNISTUTE DETAILPLANEERING Kvartali nr. 180, krundid 17-20 ja 25,26 Viljandi linn, Viljandimaa Töö nr DP-16-07/2010

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SUVISE RUUMITEMPERATUURI KONTROLL METOODIKA UUENDUSED Raimo Simson 23.04.19 MÕNED FAKTID Viimase 50 aastaga on Eesti suve keskmine temperatuur tõusnud ca 1.5K Aasta maksimumtemperatuurid on tõusnud ca

Rohkem

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc

Microsoft Word - Männimetsa DP seletuskiri doc Laadi külas, Männimetsa kinnistu detailplaneering 09.06.2015 1 ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS OÜ ARHITEKTUURIBÜROO MARGIT KÕRTS Töö number: 06-15 Detailplaneeringu algataja: Peeter Naaber Tahkuranna vald,

Rohkem

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri

EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastri EELNÕU PÕLVA VALLAVOLIKOGU OTSUS Põlva 01.06.2018 nr 1-4/72 Põlva linnas asuva Pärnaõie tn 32 katastriüksuse, Soesaare külas asuva Pärnaveere katastriüksuse ja osaliselt Tedre katastriüksuse ning lähialade

Rohkem

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim]

Microsoft PowerPoint - Proj.LÜ ja Arh.lahendused.ppt [Ühilduvusrežiim] PROJEKTEERIMISE LÄHTEÜLESANNE ARHITEKTUURSED TEHNILISED LAHENDUSED Andrus Taliaru ANMERI OÜ tel51 35 565 e-mail: anmeri@anmeri.ee Me jueitahasellistvälimustmajale? PROJEKTEERIMINE JA TEHNILINE KONSULTANT

Rohkem

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee

Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee Tarvikud _ Puhurid ja vaakumpumbad INW külgkanaliga Air and Vacuum Components in-eco.co.ee IN-ECO, spol. s r.o. Radlinského 13 T +421 44 4304662 F +421 44 4304663 E info@in-eco.sk Õhufiltrid integreeritud

Rohkem

Lossi 9

Lossi 9 Tellija: Algataja: Täitja: OTEPÄÄ VALLAVALTSUS SA TEHVANDI SPORDIKESKUS Klotoid OÜ Reg kood 10207096 Rohu tn 5 93819 Kuressaare Tel 453 3723 Mob 508 4489 Faks 453 3695 E-mail: klotoid@sarma.ee Maanteeameti

Rohkem

Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I SELETUSKIRI JA JOO

Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I SELETUSKIRI JA JOO Töö nr: T00117/1 TUULA TEE JA KOIDU TÄNAVA (Ülesõidu tn Keila jõgi) EHITUSPROJEKT KEILA LINN PÕHIPROJEKT TEEDEEHITUSLIK OSA KÖIDE I Koostaja: Tellija: TEEDEPROJEKT OÜ Kanali tee 4, 10112 Tallinn tel +372

Rohkem

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI DETAILPLANEERING

GEOMEL OÜ töö nr 2011-DP RISTI  DETAILPLANEERING GEOMEL OÜ 24.05.2012 Töö nr 2011-DP3 Põlva maakond Värska vald Koidula küla (93401:007:0247) Köide I SELETUSKIRI JA JOONISED Koostaja: GEOMEL OÜ Tellija: Jaata Tool OÜ /Janika Raudsepp/...... GEOMEL OÜ

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MILLISES KESKKONNAS TAHAME VEETA 90% OMA AJAST EHK ÜLEVAADE MADALA ENERGIATARBEGA HOONETE NIMETUSTEST NING TRENDIDEST MADALA ENERGIATARBEGA EHITUSE OSAS Lauri Tammiste Eesti Arengufondi energia ja rohemajanduse

Rohkem

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1

Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides Danfoss Electric Heating Systems 1 Jää ja lume sulatamine kõnni-ja sõiduteedes ning katusel ja vihmaveesüsteemides 1 Välialaküte PAIGALDATAV ALA ERIVÕIMSUS (W/m2) PARKLAD 300 SÕIDUTEED 300 KÕNNITEED 300 VÄLISTREPID (ISOLEERITUD) 300 LAADIMISPLATVORMID

Rohkem

AS Pärnu Vesi Tehnilised nõuded 2015 AS PÄRNU VESI TEHNILISED NÕUDED Sisukord 1. ÜLDISED NÕUDED NÕUDED PROJEKTEERIMISELE Üldised nõu

AS Pärnu Vesi Tehnilised nõuded 2015 AS PÄRNU VESI TEHNILISED NÕUDED Sisukord 1. ÜLDISED NÕUDED NÕUDED PROJEKTEERIMISELE Üldised nõu AS PÄRNU VESI TEHNILISED NÕUDED Sisukord 1. ÜLDISED NÕUDED... 3 2. NÕUDED PROJEKTEERIMISELE... 3 2.1. Üldised nõuded projekteerimisele... 3 2.2. Nõuded torustike projekteerimisele... 3 2.2.1. Üldised nõuded

Rohkem

AAAARV.pdf

AAAARV.pdf 2 SELETUSKIRI 1. Detailplaneeringu koostamise alused. Detailplaneering on koostatud Viljandi vanalinna muinsuskaitsealal asuvale kvartali nr 161 osa-alale kehtiva detailplaneeringu osaliseks muutmiseks.

Rohkem

laoriiulida1.ai

laoriiulida1.ai LAORIIULID LAORIIULID KAUBAALUSTE RIIULID , arhiiviriiulid - Lk.3 Liikuvad arhiiviriiulid - Lk.5 Laiad laoriiulid - Lk.11 Kaubaaluste riiulid - Lk.13 Drive-in riiulid - Lk.14 Konsool- ehk harudega riiulid

Rohkem

MÄEKÜNKA TEE 8

MÄEKÜNKA TEE 8 , PAIDE MUUSIKA- JA TEATRIMAJA, Pärnu 3, Paide 1 RUUMI NUMBER PLAANIL 2 RUUMI NIMETUS PLAANIL 3 RUUMI PINDALA, ÜHTLASI RUUMI PÕRANDAKATTE JA LAE VIIMISTLUSE MAHT M² tes 4 RUUMI LAE VIIMISTLUS, MATERJAL

Rohkem