MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1

Suurus: px
Alustada lehe näitamist:

Download "MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1"

Väljavõte

1 MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Piiskop Dominiquae Bierman 1

2 Kad-Esh MAP Ministries P.O. Box Grand Prairie, Texas 75054, USA PO Box 590, Jerusalem 91004, Israel Copyright April 2006 Dominiquae Bierman Kõik õigused on kaitstud. Seda raamatut ei tohi kopeerida ega taastrükkida ärilisel või kasusaamise eesmärgil. Lühitsitaatide kasutamine, juhuslik kopeerimine isiklikuks vajaduseks või rühmaõppeks on lubatud ja heakskiidetud. Loa saab taotluse esitamisel. Kui ei ole märgitud teisiti, siis Piibli tsitaadid on võetud Uuest Ameerika Standardiseeritud Piiblist (NASB), mida on lubatud kasutada. Kõik õigused on kaitstud. Erinevatel juhtudel on sõnad nagu Jeesus, Kristus, Issand ja Jumal autori poolt muudetud nende algupärasteks Heebrea nimekujudeks vastavalt Jeshua, J'shua, Messias, Jah, Jahve ja Elohim. Tsitaatidesisene paksem trükk või allakriipsutus on autoripoolne. Esmatrükk aprill 2006 Trükitud Jeruusalemmas Tõlge eesti keelde Lilian Aun 2014 Toimetaja Eha Lõhmus Eestikeelsed piiblitsitaadid on võetud Eesti Piibliseltsi a. Piiblist 2

3 MAP REVOLUTSIOON Antikristuse paljastamine Sisukord Eessõna... 3 Pühendus peatükk: Algupärase kavandi taastamine peatükk: Tõe Vaim lõpuaja ärkamise võti peatükk: Revolutsioon peatükk: Miks MAP? peatükk: Miks on vaja revolutsiooni? peatükk: Mõned revolutsioonilised ideed peatükk: Asendusteoloogia paljastamine peatükk: Religiooni vili: lammas-rahvaste puudumine peatükk: Surmapuu väljajuurimine peatükk: Nikaia kirikukogu otsuste tühistamine. 40 Lõpetuseks Eessõna Valisin pealkirjaks sõna REVOLUTSIOON ja mitte reformatsioon, transformatsioon või ärkamine, sest sõna REVOLUTSIOON hõlmab neid kõiki. Ainult siis, kui näeme Lõpuaja MAP Liikumist REVOLUTSIOONINA, võime ühineda selle voolu ja Algataja Kõigeväelise Endaga! Nii nagu juudi rahvas on tulemas tagasi 2000 aastat kestnud pagendusest, nii tuleb J shua Ihu pärast 325. aastal toimunud Nikaia kirikukogu ja 1600 aastat kestnud sunnitud pagendust tagasi koju - usu Heebrea vundamendi juurde. Lõpuaja ärkamise heaks piiskop Dominiquae Bierman, PhD Kad-Esh MAP Ministries president Jeruusalemm, Iisrael 3

4 Pühendus Pühendan selle raamatu kogu oma südamest kõikidele piiskoppidele, pastoritele, juhtidele ja teistele Messia Ihu teenijatele. Ma loodan ja palvetan, et me kõik oleksime piisavalt julged, et MAP revolutsioonis osaleda ja seda juhtida... inimkonna heaks ja Kõigekõrgema Jumala auks! 1. peatükk: Algupärase kavandi taastamine aasta Azusa tänava ärkamisest alates on üks asjaolu, millega tuleb arvestada, kui tahame näha järgmist ärkamise lainet. Selleks on Iisraeli tagasitulek ellu. Juudid on taas pärast 2000 aastat kestnud piinarikast pagendust elamas oma Tõotatud Maal ja Jeruusalemm on taas selle pealinn. Praegu on Iisraelis rohkem juudi usklikke kui mis tahes ajal ajaloos, väljaarvatud esimene sajand. Iga ärkamine sõltub nüüd sellest, kuidas rahvusvaheline usklike kogukond on seotud Iisraeliga ja kõigega, mida Iisrael esindab püha rahva ja Pühakirjaga. Sest kui juba nende kõrvaleheitmine on maailma lepitus, mis on siis nende vastuvõtmine muud kui surnuist ellutõusmine? Roomlastele 11:15 Nagu näeme, on juutide vastuvõtmine ja taastamine Koguduse ja maailma jaoks SURNUIST ELLUTÕUSMINE. See on ÄRKAMINE! Tulge koos minuga oma vaimus Apostlite tegude raamatusse ja selle aega. Kujutlege seda juudi jüngrite esilekerkivat kogudust ühes nende innukuse, kirglikkuse, pühendumise ja pühadusega. Kujutlege neid ülistamas Messiat Tema armastusest haaratud südamega, mis paneb tähele iga sõna, olles valmis täitma iga käsku ja minema isegi märtrisurma. Kujutlege kõigi Jeruusalemma haigete ja rõhutute ärevat ootust. Nad olid juba varajastest hommikutundidest oodanud Peetruse või mõne neist kaheteistkümnest möödumist, et apostlite vari võiks langeda neile peale ja tervendada. Kujutlege, et olete Pühast Vaimust ehk Ruach Adonai poolt nii võitud ja väega täidetud, et isegi teie vari tervendab ja muudab kõik, kuhu te iganes lähete! Kujutlege usku ja julgust rääkida oma rahvale Tõde inimesi kartmata, olles valmis saama karistatud ja pekstud. Kujutlege ARMASTUST ja INNUKUST, neid tiivustanud KIRGE Lennake nüüd kujutlusvõime tiibadel kõrgemale ja vaadake Jeruusalemma usklike kogudust, kes kõik olid alguses juudid. Nad tundsid Pühakirja ja Käske. Pidage meeles, et jumalakartus, pühadus ja puhtus selles koguduses oli nii suur, 4

5 et see, kes rikkus käsku ära valeta, suri apostlite jalge ees rahalise tõotuse murdmise pärast. Noored mehed kandsid Hananiase ja Safiira välja ilma kahjutundeta, sest nad olid SOLVANUD ARMU VAIMU! Peetrus ütles nüüd talle: Mispärast te olete ühte nõusse heitnud, et Jahve Vaimu kiusata? Ennäe, nende jalad, kes su mehe on matnud, on ukse taga ja nad kannavad välja sinugi. Otsekohe kukkus naine tema jalge ette ja heitis hinge. Ja kui noormehed sisse tulid, leidsid nad ta surnud olevat ning kandsid ta välja ja matsid ta tema mehe kõrvale. Ja suur kartus tuli terve koguduse peale ja kõikide peale, kes seda kuulsid, Apostlite teod 5: 9-11 Esiisade käskude rikkumine tõi kaasa KOHESE surma, kuna see pani Püha Vaimu proovile! Püha Vaim oli nende juht, nende Toora õpetaja (Seaduse ja Isa teede õpetaja). Püha Vaim juhtis nad KÕIGESSE TÕTTE! Valed ei olnud vastuvõetavad! Kujutlege aukartust äratavat ARMASTUST, mis valdas seda kogukonda, kus ühiselt jagati rahalisi vahendeid ja omandit ning usuti, et apostellikud juhid toidavad neid nii füüsiliselt kui vaimselt. Apostlid jaotasid varusid nii, nagu pühaduse Vaim neile näitas, ja MITTE KEEGI EI OLNUD PUUDUSES! Kujutlege ühtsust, vastutustunnet ja alistumist usaldusväärsetele autoriteetidele. Kõike seda kompromissitult pühaduse ja Isa Käskude suhtes, just nii nagu Jeshua kunagi ei läinud tõe suhtes kompromissile, vaid käis TÕES ja KUULEKUSES. Tema on TÕDE! Lennakem veel vaimus tagasi juudi usklike esimese koguduse juurde 2000 aastat tagasi. Kujutlege AUKARTUST, TUNNUSTÄHTI, IMESID, ARMASTUST, AU ERAKORDSET ÜHTSUST NENDE KÕIKIDE SEAS. Jeruusalemm polnud kunagi varem midagi sarnast näinud! Püha Linn oli ÄRKAMISE SEES ja päevast-päeva lisati uusi jüngreid nende hulka. Usklike kogukond oli rõõmus, murdes leiba kodasid mööda, ning väljaspool olijad austasid ja kartsid neid. Nad mõjutasid Iisraeli ühiskonna kõiki tasandeid! See oli algkogudus või usklike kogu, ja koos kõige esmasega kuulusid nad Jahvele (Isandale). Lisaks on nad meile järgimise ja jäljendamise eeskujuks. See esimene usklike kogukond (või algkogudus) koosnes peamiselt kui mitte täiesti juutidest. Miks on see nii oluline? Sest kui me leiame ühe hoone ALGUPÄRASE PLAANI, võib seda seejärel TAASTADA. Tõelise Koguduse kavand on rajatud Pühakirjale, nagu see ilmutati Iisraelile ühes kõigi Jumala seaduste, käskude ja korraldustega, kuidas maa peal Tema auks elada. 21. sajandi Kogudus tähistab täna Azusa tänava ärkamise sajandat aastapäeva. See ärkamine muutis Messia Ihu ja muutis seda järsult Püha Vaimu väes. Püha Vaim on selle viimase saja aasta jooksul värskelt välja valatud, et TAASTADA 5

6 ALGUPÄRANE KAVAND, nii et Isa Koda saaks üles ehitatud, rahvad saaksid päästetud, Iisrael saaks taastatud ja J shua Pruut oleks Tema tulekuks valmis. Et minna ÄRKAMISE JÄRGMISSE faasi, peame eemaldama KÕIK, mis on Püha Vaimu tööd takistanud. Kuna Tema on tulnud, et juhatada meid kõigesse TÕTTE, peab TÕE vastu võtma ja hülgama kõik valed, mis on valede isa Saatana enese töö! Algupärase kavandi taastamine ongi REVOLUTSIOON, mis õhutab meid ÜMBER LÜKKAMA kõik valed, mille oleme 1900 aasta jooksul läbi surmatoova asendusteoloogia pärinud. Oikumeeniline Nikaia kirikukogu kehtestas selle neljanda sajandi Kirikus SEADUSENA. Selle kirikukogu TULEMUS on: 1. algupärase kavandi, Heebrea Pühakirja kaotamine 2. Püha Vaimu töö kustutamine 3. antisemitism, juutide ja kõige juudiliku vihkamine 4. seadusetus ja pühaduse puudumine usklike Koguduses Püha Vaimu ärkamise järgmine faas viib meid MEELEPARANDUSSE, mis heebrea keeles tähendab PÖÖRDUMIST või NAASMIST ALGUPÄRASE JUURDE. Tõeline meeleparandus juhib TAASTAMISSE. Kõik, mis kustutab Püha Vaimu, tuleb kõrvale heita. Meie kõige ülemaks sooviks olgu Tõe ja Pühaduse Vaimu vastuvõtmine kogu Tema suure töö ja imepäraste väeavaldustega. Me vajame TEMAST KÕIKE! 2. peatükk: Tõe Vaim - lõpuaja ärkamise võti Ja ma palun Isa ja ta annab teile teise Lohutaja, et tema oleks teiega igavesti: Tõe Vaimu, keda maailm ei saa võtta vastu, sest ta ei näe teda ega tunne teda ära. Teie tunnete tema ära, sest ta jääb teie juurde ja on teie sees, Johannese 14:16-17 Kui tuleb Lohutaja, kelle ma teile Isa juurest saadan,tõe Vaim, kes lähtub Isast, siis tema tunnistab minust, Johannese 15:26 Aga kui tema, Tõe Vaim, tuleb, juhib ta teid kogu tõesse, sest tema ei räägi iseen sest, vaid ta räägib, mida kuuleb, ja ta kuulutab teile tulevasi asju. Tema 6

7 kirgastab mind, sest ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Kõik, mis on Isal, on minu päralt, seepärast ma ütlesin, et ta võtab minu omast ja kuulutab teile. Veel pisut aega, ja te ei näe mind enam, ja taas pisut aega, ja te näete mind jälle, Johannese 16:13-16 Öeldes: Kõik, mis on Isal, on minu päralt, ja tema (Püha Vaim) kuulutab seda teile, ütles J shua tegelikult, et Püha Vaim tuli meile õpetama Isa Käske ja teid. Heebrea keeles nimetatakse seda Tooraks ehk Jumala juhisteks õigsuses. SUUR osa Püha Vaimu tööst on seletada ja õpetada meile Jumala Seadust, mida nimetatakse ka Moosese Seaduseks; õpetada selle kohta TÕDE ja kuidas seda kaasaegses võitud Messiasse uskujate (nii juutide kui paganate) Koguduses rakendada. Hananias ja Safiira surid koheselt, sest nad panid Tõe Vaimu proovile ja hülgasid Isa Käsud. Nii nagu Aadama puhul muiste tõi Elohimi (Looja) käsu rikkumine kaasa vaimse surma, nii tõi see messiaanlikul aukorralduse ajastul kaasa KOHESE surma, mitte ainult füüsilise, vaid ka vaimse surma. Tões käimine tähendab käimist Pühas Vaimus, sest Tema on Tõe Vaim! Me ei saa eraldada Püha Vaimu imelisi väeavaldusi Sõna TÕEST, mida Ta tuli meile õpetama. Me peame vastu võtma kogu Püha Vaimu töö! Alates aasta Azusa tänava ärkamisest Los Angeleses Kalifornias on miljonid usklikud üle kogu maailma saanud Püha Vaimuga täidetud ning kogenud Tema tööd ja väeavaldusi. Et minna edasi ÄRKAMISES, mis algas sada aastat tagasi, tuleb nüüd vastu võtta Püha Vaim kui TÕE ja TOORA ÕPETAJA. Me peame olema valmis tunnustama Tõde ilma hirmuta ja armastuse käsku murdmata. See on 21. sajandi usklike kogukonna väljakutse. vaid et me tõtt rääkides armastuses kasvaksime kõigiti selle sisse, kes on pea Messias, Efeslastele 4:15 Ihu KASVAMISEGA kaasneb tõe rääkimine armastuses. Ilma Tõeta ei ole tõelist kasvamist ega ühtsust! Johannese evangeeliumi 17. peatükis palvetas J shua ÜHTSUSE eest juutide ja tulevaste paganatest usklike vahel. Ta andis meile VÕTME selliseks ühtsuseks, mis paneb maailma uskuma Messiasse: Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde, Johannese 17:17 Tõde pühitseb meid! Me peame olema valmis üheskoos tunnustama Tõde, ilma ennast kaitsmata ja armastuse käsku murdmata. Püha Vaim ise on meie keskel ja Ta igatseb olla vastu võetud Tõe Vaimuna. Ta õpetab meile Isa Käske innukalt! 7

8 Seadusevastase tulemine sünnib saatana mõjul igasuguste vägevate tegude ja tunnustähtedega ja valeimedega ja igasuguse ülekohtu pettusega neile, kes hukkuvad, sellepärast et nad ei võtnud vastu tõe armastust, et nad oleksid pääsenud. Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet, ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus, 2 Tessalooniklastele 2:9-12 Pange tähele, et sada aastat peale Azusa tänava ärkamist on väega täidetud Kogudus ähvardanud Saatanat, kes on tõelise Püha Vaimu liikumise HÄBISTAMISEKS valmis võltsimedega vastu ründama. Ainus viis seda ennetada on ARMASTADA TÕDE, mida Püha Vaim tuli meile õpetama. Meie armastus Tõe Vaimu vastu kaitseb meid Saatana võltstule eest. Et te olete kuulekuses tõele oma hinged puhastanud siiraks vennalikkuseks, siis armastage raugematult üksteist puhtast südamest! Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu. Sest KÕIK LIHA ON KUI ROHI JA KOGU TA HIILGUS NAGU ROHUÕIEKE. ROHI KUIVAB ÄRA JA ÕIEKE VARISEB MAHA, AGA JAHVE SÕNA PÜSIB IGAVESTI. See on aga seesama sõna, mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina, 1 Peetruse 1:22-26 Üks suurimatest jumalanaistest, kes eales on elanud, Kathryn Kulhman, palus sageli auditooriumil mitte kurvastada Püha Vaimu, kes oli kõik, mis tal oli. Kui te loete seda raamatut, anun ma teid samade sõnadega: Palun ärge kurvastage Püha Vaimu, et te Tõe Vaimu ei hülgaks. Ta on kõik, mis mul on. Palun palvetage koos minuga: Imeline Püha Vaim ja Tõe Vaim, võia mind, kui ma seda raamatut loen. Ma võtan sind vastu kogu sinu täiuses. Palun juhata mind kõigesse tõesse, eemalda igasugune vaimne pimedus ja vale, mis mu sees on. Pühitse mind tões ja tõmba mind Lõpuaja ärkamisse. J shua nimel. Aamen. Ärge kustutage Püha Vaimu! 1 Tessalooniklastele 5:19 8

9 3. peatükk: Revolutsioon Websteri sõnaraamatu järgi Revolutsioon on taevakeha liikumine mööda elliptilist orbiiti; samuti sellise keha nähtav liikumine ümber Maa. Aeg, mis taevakehal kulub täisringi tegemiseks orbiidil. Teekonna lõpetamine (aastad, mis taevakehal kuluvad teekonna lõpetamiseks orbiidil). Keha progresseeruv liikumine ümber keskme või telje, nii et iga keha liikumisjoon jääb algseisundiga paralleelseks ja pöördub oma algseisundisse. Äkiline, põhjalik ja täielik muutus. Põhjalik muutus poliitilises organisatsioonis, ühe valitsuse või valitseja kukutamine või loovutamine ja asendamine teisega. Tegevus või liikumine, mis on kavandatud tegema põhjalikke muutusi sotsiaalmajanduslikus olukorras. TAASTAMINE Endisesse olukorda või asendisse tagasitoomine. Taastamine rikkumata või täiendatud olukorda. Algupärase vormi esitus või rekonstrueerimine. MAP LIIKUMINE ON REVOLUTSIOON JA SELLE EESMÄRK ON TAASTAMINE. Parandage siis meelt ja pöörduge, et teie patud kustutataks, nii et Jahvelt tuleksid kosumisajad ja ta läkitaks teie jaoks määratud Messia J shua. Tema peab jääma taevasse kuni selle ajani, kui uuendatakse kõik, millest Jumal on rääkinud oma pühade prohvetite suu kaudu maailma algusest peale, Apostlite teod 3:19-21 Nendest salmidest võib näha, et me peame Messia tulekuks PARANDAMA MEELT, nii et tuleks ÄRKAMINE ja KÕIK ASJAD saaksid TAASTATUD. See on REVOLUTSIOON. 9

10 Meeleparandus - ärkamine - taastamine See on täielik taevane kurss, mis toob kõik asjad nende algseisu äkiliste ja põhjalike muutuste rakendamise teel, mis parandab Messia Ihu olukorda, kuni Ihu on täielikult taastatud ja valmis vastu võtma Kuningat. Kõigeväeline ise lõpetab oma teekonna orbiidil ümber Maa ja on innukas tagasi saatma oma Poega J shuat. Mida lähemal me Tema aja lõpule oleme, seda kiiremini hakkavad asjad muutuma ja seda põhjalikumad on muutused, et taastuksid kõik Tema seatud alused. Kõik, mis ei ole joondunud telje või keskme ümber (kui J'shua on Kese), saab kas joondatud või eemaldatakse täielikult. Kõik, mis on valitsenud Tema Ihu, aga mitte Tema läbi, saab kukutatud ja Tema valitsus saab taastatud algseisundisse. Mõnede jaoks kõlab see hirmutavalt ning nad püüavad seda kõigest jõust Jumala või kristluse nimel peatada ja leiavad end võitlemas Iisraeli Kõigeväelise enda vastu. Teiste jaoks on see kõigi nende unistuste täitumine, mis siiski ei juhtu ilma hinna või kannatusteta. 4. peatükk: Miks MAP? aastal piiblikoolis käies küsisin Isalt, mis on meie teenistuse nimi. Ta vastas mulle täiuslikus heebrea keeles: KAD-ESH, mis tähendab Tuleastjat, ja lisas juurde lühendi MAP, mis tähendab: MESSIAANLIK APOSTELLIK PROHVETLIK. Aastaid hiljem mõistsin, et kuigi Kad-Esh on meie teenistuse nimi ja funktsioon (et olla Jahve (Jumala) tuleärkamise juht); kirjeldab MAP kogu LIIKUMIST ja mitte ainult teenistust. Kad-Esh MAP Ministries sündis aastal Dallases Texases asuva Kristus Rahvastele piiblikooli juures. 10

11 Sündisin uuesti aastal Jeruusalemmas ja mu imelise päästetud saamise kirjeldus on saadaval meie veebilehel olevas raamatus Jah. Mul oli isiklik kokkusaamine J shuaga, nagu oli Paulusel Damaskuse teel. See muutis mu elu ja küsisin Temalt nagu Saulus-Paulus: Mida sa tahad, et ma teeksin, Adon (Isand)? Ta vastas: Ma LÄKITAN sind. Teiste sõnadega tähendab see apostellikku teenistust. Minu Jumal ei tee vahet isikute või inimeste tehtud teoloogiate vahel. Et paljud seisavad vastu naise olemisele apostellikus teenistuses, ei heiduta Teda vähimalgi määral. Ta pole kunagi lubanud mul ennast mis tahes põhjusel vabandada. Kui ma olen seda teinud, olen saanud valusa noomituse osaliseks taevast. Kui Ta andis mulle lühendi MAP ja selle tähenduse, tundsin end tuimana. Ma polnud kunagi midagi sellist varem kuulnud ja ma olin vaevalt kaks aastat kristlane! Alles nüüd, 21. sajandil, on see lühend selgeks saamas. See tähendab kõikide asjade taastamist. See tähendab usu algupärase Heebrea vundamendi taastamist messiaanlikus Ihus. (Messiaanliku all pean silmas Võitu Ihu, mis kuulub Messiale, hõlmates nii juute kui paganaid.) Käes on aeg, et Siionist alguse saanud algupärane evangeelium tuleks taas välja Jeruusalemmast. Kõne Jesaja, Aamotsi poja nägemusest Juuda ja Jeruusalemma kohta: Aga viimseil päevil sünnib, et Jahve koja mägi seisab kindlana kui mägede tipp ja tõuseb kõrgemale küngastest ning kõik paganad voolavad ta juurde. Ja paljud rahvad lähevad ning ütlevad: Tulge, mingem üles Jahve mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meile õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu: sest Siionist lähtub Seadus ja Jeruusalemmast Jahve sõna! Ja tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid. Siis nad taovad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks; rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist, Jesaja 2:1-4 11

12 Ameerika revolutsioon 5. peatükk: Miks on vaja revolutsiooni? Vaatame mõnda tuntud poliitilist revolutsiooni. Vaba entsüklopeedia Wikipedia järgi lõpetas Ameerika revolutsioon kaks sajandit kestnud Briti impeeriumi valitsemise kolmekümne koloonia üle ja lõi kaasaegsed Ameerika Ühendriigid. Revolutsiooni aeg oli ühtaegu nii virgutav kui häiriv mõnede jaoks progressi, teiste jaoks korralageduse aeg. Ameerika revolutsioon oli ideede ja muutuste seeria, mis lõppes kolmeteistkümne Põhja- Ameerika koloonia poliitilise eraldumisega Briti impeeriumist ja Ameerika Ühendriikide loomisega uue poliitilise süsteemina. Ameerika Iseseisvussõda toimus aastatel 1775 kuni 1783, olles osa revolutsioonist, mis algas enne, kui kõlas esimene lask Lexingtonis ja Concordis ning jätkus pärast brittide alistumist Yorktownis. Aastaid hiljem, aastal, kirjutas John Adams: Revolutsioon mõjutas juba enne sõja algust, ja Revolutsioon oli rahva mõtetes ja südames. Ajaloolased nõustuvad üldiselt, et revolutsioonide ajastu algas aastal, kui Britannia võitis Prantsuse-India sõjas Prantsusmaad ja kolooniate sõjaline ähvardamine Prantsusmaa poolt lõppes. Perioodi lõppu tähistatakse tavaliselt aasta Pariisi leppega. Siiski viited revolutsiooni ajastule ulatuvad kuni aastani 1789, kui alustas tööd uus valitsus George Washingtoni juhtimisel. Revolutsiooni mõju lahtimõtestamisel on tulnud esile erinevaid arvamusi. Spektri ühes otsas on vanem arusaam, et Ameerika revolutsioon ei olnud üldsegi revolutsiooniline ja see ei muutnud koloniaalühiskonnas sisuliselt midagi, vaid asendas ainult kaugelasuva valitsuse kohalikuga. Hilisem arusaam, mida esindavad ajaloolased Bernard Bailyn, Gordon Wood ja Edmund Morgan, väidab, et Ameerika revolutsioon oli uuele vabariikluse ideoloogiale rajatud unikaalne ja äärmuslik sündmus, mis tõi esile maailma ajalugu sügavalt mõjutanud suuri muutusi. Ameerika revolutsioon oli Atlandi revolutsioonide esimene laine, mis kajastub samuti Prantsuse ja Haiiti revolutsioonis ning Ladina-Ameerika vabadussõdades. Järellaineid kogeti aasta saabudes ka Iirimaal, Poola-Leedu riigis ja Madalmaades. Revolutsioonil oli tugev vahetu mõju Suurbritanniale, Iirimaale, Madalmaadele ja Prantsusmaale. Paljud Briti ja Iiri viigid olid Ameerika patriootide suhtes avalikult järeleandlikud ja revolutsioon oli esimene poliitiline õppetund paljudele Euroopa radikaalidele, kes hiljem Prantsuse revolutsiooni ajal aktiivset rolli mängisid. 12

13 Jeffersoni deklaratsioonil oli vahetu mõju aasta Prantsuse inimõiguste ja kodanike deklaratsioonile. Ameerika revolutsioon mõjutas kogu maailma. Valgustusaja mõtlejad kirjutasid, et lihtrahval on õigus kukutada ebaõiglaseid valitsusi. Ameerika revolutsioon oli praktilise edu juhtum, mis varustas muud maailma töötava mudeliga. Ameerika revolutsioon andis eeskuju Euroopa ja teistele maailma rahvastele. See julgustas inimesi mõistma, et neil on õigus sõltumatusele ja iseseisvusele. See innustas vabariiklasi monarhiat kukutama ning õhutas inimesi oma õiguste eest võitlema ja näitas, et võita on võimalik isegi maailma võimsaimat jõudu Suurbritanniat. Kusagil polnud Ameerika revolutsiooni mõju nii sügav kui Ladina-Ameerikas, kus ameeriklaste kirjutised ja end vabaks murdnud arenevate kolooniate eeskuju kujundasid sealset võitlust iseseisvuse eest. Ladina-Ameerika ajaloolased näevad mitmeid seoseid Ühendriikide mudeliga. (Vaata John Lynch, Hispaania- Ameerika iseseisvuse juured, Cambridge i Ladina-Ameerika ajalugu, 3. kd. (1985), lk ) Näeme, et maailma muutnud revolutsioonid olid seotud mässuga rahvast rõhuva ja orjastava monarhia, türannia ja diktatuuri vastu. Seega, eesmärk oli neist vabaneda Samamoodi on vaimse revolutsiooniga! Selle peaeesmärk on mäss pimeduse võimude vastu, mis on meid valitsenud türannide ja diktaatoritena oma deemonlikult sisendatud seaduste ja teoloogia abil. Kuigi sõna mäss on üldiselt negatiivne, ometi on selles kontekstis mäss vajalik. Kui tahame elada Kuningriigi elu, peame mässama selle maailma jumala ja kogu religioosse süsteemi Saatana vastu! Alistuge siis Jumalale. Seiske vastu kuradile, ja siis ta põgeneb teie eest, Jakoobuse 4:7 13

14 6. peatükk: Mõned revolutsioonilised ideed Jeshua oli revolutsiooniline kõiges ja oli ise kogu revolutsioon. Ta esitas väljakutse ja muutis põhjalikult oma aja religioosset mõtlemist. Ta õhutas üles muutust igal pool, kuhu läks, ja seisis vastu pimeduseväele inimestes. Ta tervendas haigeid, ajas välja kurje vaime ja sõitles juhtide religioosset silmakirjalikkust! Ta ütles, et ei ole tulnud tooma rahu, vaid lahutuse mõõka:... sest ma olen tulnud LAHUTAMA MEEST TEMA ISAST JA TÜTART TEMA EMAST JA MINIAT TEMA ÄMMAST, JA INIMESE VAENLASTEKS SAAVAD TEMA KODAKONDSED. Kes isa või ema armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt, ja kes poega või tütart armastab enam kui mind, see ei ole mind väärt. Ja kes ei võta oma risti ega järgne mulle, see ei ole mind väärt. Kes oma elu leiab, kaotab selle, ja kes oma elu kaotab minu pärast, leiab selle, Matteuse 10:34-39 Ta ei kutsunud meid religioosse süsteemi juurde, olgu see siis kristlus või ortodoksne judaism, vaid Kuningriiki ja Tema Isa Käskude kuulekusele. Sellest ajast peale hakkas J shua kuulutama: Parandage meelt, sest taevariik on lähedal, Matteuse 4:17 Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki! Matteuse 5:17-20 Looja ootas algusest peale, et Tema loodu kuuletub Tema Käskudele. Selle pärast ütlebki Koguja: Lõppsõna kõigest, mida on kuuldud: Karda Jumalat ja pea tema käske, sest see on iga inimese kohus! Sest Jumal viib kõik teod kohtusse, mis on iga salajase asja üle, olgu see hea või kuri, Koguja 12:13,14 Kuuletumine Isa Käskudele on täiesti vastandlik inimese tehtud religioossetele süsteemidele, mis on rajatud pooltõdedele, Pühakirja väärtõlgendustele ja inimeste käsumeelsetele traditsioonidele. Kõik religioossed süsteemid on Aadama hea ja kurja tundmise puu vilja söömise surmav kaasprodukt. 14

15 Ja Jahve Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Ja Jahve Jumal keelas inimest ja ütles: Kõigist aia puudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surma surema! 1 Moosese 2:15-17 Enamusele on teadmata, et Esimene Nikaia kirikukogu kehtestas 325. aastal Kirikus seaduslikult Saatana valitsuse. Peaaegu kogu tolleaegne Kirik (valdavalt paganad) langes tema lõksu ning on tänase päevani selles osaliselt või täielikult kinni ja pimestatud. Mõned on kogenud selle türanniat ja hakanud vastu sõdima, aga teised magavad siiani selle uinutava, hüpnootilise mõju all. Sarvehääle kutse on juba taevast kõlanud MAP revolutsioon on siin, et kukutada selle kirikukogu hirmuvalitsus, mis on maksnud miljonite juutide, miljonite petetud kristlaste elu ning on määranud kõik rahvad hävingule. Järgnege mulle, kui ma paljastan Saatana koondplaani maailma hävitamiseks asendusteoloogia ja religiooni läbi! 7. peatükk: Asendusteoloogia paljastamine Hoiduge valeprohvetite eest, kes tulevad teie juurde lambanahas, seestpidi aga on kiskjad hundid! Te tunnete nad ära nende viljast. Ega viinamarju korjata kibuvitstelt ega viigimarju ohakailt? Nõnda siis kannab iga hea puu head vilja, aga halb puu halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, raiutakse maha ja visatakse tulle. Küllap te tunnete nad ära nende viljast! Matteuse 7:15-20 Kui järgnevat artiklit loete, pidage meeles VILJA ja seda, mis Jeshua halva vilja kohta ütles. Pidage meeles, mis Ta kavatses sellega teha! Asendusteoloogia viga* ( Bridges for Peace poolt avaldatud algupärase artikli kohandus) Võib-olla olete kuulnud terminit asendusteoloogia. 15

16 Kui aga otsite Kiriku ajaloo sõnaraamatust selle tähendust, ei leia te loetelust selle kohta midagi. Asendusteoloogia pärineb Koguduse algusajast. Sellest sai viljakas pinnas, millest kasvas välja kristlik antisemitism, mis on Kogudust nakatanud pea 1900 aastat * Vt. tervet artiklit Mis on asendusteoloogia? Asendusteoloogiaga tutvus Kogudus varsti pärast seda, kui paganatest juhtkond tuli juutidest juhtkonna asemele. Missugused on selle eeldused? 1. Iisrael (juudid ja nende maa) on Jumala tahtel kristliku Kiriku poolt asendatud või täpsemini Kirik on Iisraeli ajalooline jätk, mis arvab välja eelmise. 2. Juudi rahvas ei ole enam valitud rahvas. Nad ei erine enam ühestki teisest rahvusgrupist nagu näiteks inglased, hispaanlased või aafriklased. 3. Ilma meeleparanduseta, ilma uussünnita ja Kirikuga liitumiseta ei ole juutidel tulevikku, lootust ega kutsumist Jumala plaanis. Sama tõde kehtib iga teise rahva ja grupi kohta. 4. Alates nelipüha päevast Apostlite tegude raamatu 2. peatükis tähistab väljend Iisrael Piiblis nüüd Kirikut. 5. Iisraelile omistatud Piibli tõotused, lepingud ja õnnistused on juutidelt ära võetud ja antud Kirikule, mis on nad nüüd välja tõrjunud. Seevastu juudid on Piiblis leiduvate needuste all, sest nad hülgasid Jeesuse Kristuse. Kuidas asendusteoloogid oma seisukohta põhjendavad? Nad ütlevad: (Märkus: igale punktile on lisatud vastuväide.) 1. Olla Aabrahami poeg tähendab uskuda Jeesusesse Kristusesse. Ga 3:29 näitab, et Aabrahami lapseks olemine on nähtav ainult vaimselt, mitte rahvuslikult: Kui te olete Kristuse omad, siis te olete Aabrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi. Vastuväide: Kuigi see on imeline paganaid kaasaarvav tõotus, ei kõrvalda antud salm juute kui Aabrahami loomulikke järeltulijaid nende algupärasest Lepingust, tõotusest ja õnnistusest. See salm lihtsalt ühendab paganatest kristlased sellega, mida Jumal oli juba Iisraeliga alustanud. 2. Kaananimaa andmise tõotus Aabrahamile oli vaid eelroog. Tõeline Tõotatud Maa on kogu maailm. Nad kasutavad kirjakohta Ro 4:13 ja väidavad, et maailma pärib Kirik, mitte Iisrael. Jah, seda tõotust, et ta saab maailma pärijaks, ei antud Aabrahamile ega tema soole Seaduse kaudu, vaid usuõiguse kaudu. 16

17 Vastuväide: Kus välistab see salm Aabrahami ja tema loomulikud lapsed - juudid? Siin öeldakse lihtsalt, et nad ei päri maailma Seaduse läbi, vaid usu läbi. See on kehtiv ka Kiriku kohta. 3. Iisraeli rahvas oli vaid tulevase Kiriku seeme, mis pidi tõusma ja ühendama inimesi kõikidest rahvastest (Malaki 1:11): Sest päikesetõusu poolt päikeseloojaku poole on mu nimi paganate seas suur, ja igas paigas suitsutatakse ning tuuakse mu nimele puhas roaohver. Sest mu nimi on paganate seas suur, ütleb vägede Issand. Vastuväide: See on suurepärane ja näitab, et juudid ja Iisrael täitsid ühe oma kutsumistest - olla valguseks rahvastele, nii et Jumala Sõna on läinud kogu maailma. See, et Tema nimi levis üle kogu maailma, ei tähenda, et Jumala töö Iisraeliga oli lõppenud. 4. J shua (Jeesus) õpetas, et juudid kaotavad oma vaimulikud eesõigused ja asendatakse teise rahvaga (Mt 21:43): Seepärast ma ütlen teile: Jumala riik võetakse teie käest ära ja antakse sellele rahvale, kes selle vilja kannab. Vastuväide: Selles kirjakohas rääkis J shua (Jeesus) preestritest ja variseridest, kes olid rahva juhtidena läbi kukkunud. See kirjakoht ei räägi juutidest või Iisraeli rahvast. 5. Tõeline juut on see, kes on sündinud Vaimust, olgu ta rahvuselt pagan või juut (Ro 2:28-29): Ei ole ju juut see, kes seda on väliselt, ega ole ümberlõikamine see, mis on väliselt ihu küljes, vaid juut on see, kes seda on sisemiselt, ja õige ümberlõikamine on südame ümberlõikamine, mis toimub vaimu, mitte kirjatähe varal. Niisugune saab kiituse mitte inimestelt, vaid Jumalalt. Vastuväide: See väide ei toeta arusaama, et Kirik asendas Iisraeli. Pigem kinnitab see seda, mida on öeldud läbi Heebrea Pühakirja (Vana Testamendi), ja see kindlasti esitab vaimsed nõudmised juutidele või igaühele, kes järgib Iisraeli Jumalat. 6. Paulus näitab, et Kirik on tõepoolest sama õlipuu, mis oli Iisrael. Seetõttu on vahetegemine Iisraeli ja Kiriku vahel vale. Tegelikult peavad juudi päritolu inimesed saama poogitud Kirikusse (Ro 11:17-23). Vastuväide: See väide on kõige pöörasem, sest antud kirjakoht näitab selgelt, et paganad on metsiku õlipuu oksad, kes ammutavad oma elu, olles poogitud Õlipuu külge. Puu esindab Iisraeli lepinguid, tõotusi ja lootust (Ef 2:12), olles juurdunud Messias ja toidetud mahlast, mis esindab Püha Vaimu ning annab elu juutidele ( loomulikele okstele ) ja ka paganatele. Paganad peavad meeles pidama, et Õlipuu kannab neid ja MITTE olema ülbed ega hooplema loomulike okste vastu, kes võivad taas saada külge poogitud. Õlipuu EI ole Kirik. Meid on lihtsalt poogitud Jumala plaani, mis oli olemas juba 2000 aastat enne meid. 17

18 7. Kõik Vanas Testamendis Iisraelile antud tõotused, mis ei olnud enne Jeesuse Kristuse tulekut ajalooliselt täidetud, on nüüd kristliku Kiriku omandus. Neid tõotusi ei tohiks tõlgendada otseselt või füüsiliselt, vaid vaimselt ja sümboolselt. Prohvetlikud viited Iisraelile, Jeruusalemmale, Siionile ja templile osutavad tegelikult Kirikule (2 Ko 1:20): Sest Jumala tõotused, millised iganes need olid, on Kristuses jah. Seepärast tulgu ka meie suust tema läbi aamen Jumalale kiituseks. Seega nad väidavad, et Uut Testamenti peab õpetama kujundlikult, mitte otseses tähenduses. Vastuväide: Käsitleme peatselt fakti, et Uue Testamendi viited Iisraelile käivad selgelt Iisraeli ja mitte Kiriku kohta. Seetõttu ei ole ükski tõotus Iisraelile ja juutidele Piiblis kujundlik ja neid ei saa üle kanda ainult Kirikule. Tõotused ja lepingud on täht-tähelised. Paljud neist on igavesed ja kristlastena me võime neist osa saada kui osana meie uussünnist, aga ilma Iisraeli sellest välja arvamata. Uus Testament räägib Koguduse suhtest Iisraeli ja tema lepingutega, olles külge poogitud, (Ro 11:17), saanud lähedaseks (Ef 2:13), Aabrahami lapsed (usus) (Ro 4:16) ja osasaajad (Ro 15:27), aga MITTE kui lepingu anastajad ja füüsilise Iisraeli asendajad. Meie paganatest kristlastena vaid ühinesime sellega, mida Jumal oli Iisraelis teinud. Jumal ei ole murdnud oma lepingutõotusi Iisraeliga (Ro 11:29). Kuidas varajaste kirikuisade seisukoht mõjutas Kirikut? Vaatame kristluse esimeste sajandite lühiajalugu, mis pani aluse juudi rahva vastasele viha-pärandile ning mis oli Uue Testamendi selge õpetusega vastuolus. Esimese sajandi Kogudus oli heas ühenduses oma juudi juurtega ja J shua ei näinud seda ette teistsugusena. Pealegi on Jeesus juut ja Tema õpetuse alus on kooskõlas Heebrea Pühakirjaga. Ta ütleb Matteuse evangeeliumis 5:17-18: Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, kuni taevas ja maa püsivad, ei kao ükski täpp ega ükski kriips mis tahes viisil Seadusest seni, kuni kõik on teostunud. Enne esimest juudi ülestõusu 66. aastal pkr oli kristlus peamiselt judaismi usulahk, nagu olid ka variserid, saduserid ja esseenid. Algkristlaste vaenulikkus juutide vastu peegeldus varajaste kirikuisade kirjutistes. Näiteks, Justin Märter (u. 160) ütles kõneluses ühe juudiga: Pühakiri ei kuulu teile, see kuulub meile. Lyoni piiskop Ireneus (u. 177) teatas: Juudid on jäetud Jumala armust ilma. Tertullianus ( ) teatas oma traktaadis Juutide vastu, et Jumal on juudid kristlaste kasuks hüljanud. 18

19 4. sajandi algupoolel kirjutas Eusebius, et Heebrea Pühakirja tõotused olid kristlastele ja mitte juutidele, kuid needused olid juutidele. Ta väitis, et Kirik oli Vana Testamendi jätk ja seega asendas judaismi. Noor Kirik kuulutas end tõeliseks Iisraeliks või vaimseks Iisraeliks ja Jumala tõotuste pärijaks. Leiti, et on oluline seada halba kuulsusse liha poolest Iisrael, tõestamaks, et Jumal oli oma rahva hüljanud ja oma armastuse üle andnud kristlastele. 4. sajandi alguses leidis Kiriku jaoks aset suursündmus, mis tegi Kiriku võidetud Iisraeli üle võidukaks. Aastal 306 sai Constantinus esimeseks kristlikuks Rooma keisriks. Alguses olid tal üsna pluralistlikud vaated ja ta andis juutidele samad usulised õigused mis kristlastelegi. Aastal 321 tegi ta kristluse siiski impeeriumi ametlikuks religiooniks, välistades kõik teised religioonid. See tähistas kristlaste tagakiusu lõppu ning juutide diskrimineerimise ja tagakiusu algust. Juba 305. aasta Elvira kirikukogul Hispaanias tuldi välja avaldustega juutide ja kristlaste lahus hoidmise kohta. Need keelasid kristlasi jagada toitu juutidega, abielluda juutidega, kutsuda juute oma põlde õnnistama ja pidama juutide shabbat i. Imperialistlik Rooma andis 313. aastal välja Milaano edikti, mis soosis kristlust, aga pani sünagoogid põlu alla. Edasi teine, 315. aasta edikt, lubas juute tuleriidal põletada, kui neid seaduserikkumises süüdistati. Kuna kristlus sai riigiusuks, võeti vastu edasised juutidevastased seadused: * Juutidele antud iidsed eesõigused võeti tagasi. * Rabiinlik õigusemõistmine kaotati või sai rangelt kärbitud. * Judaistlik jutlustamine keelustati ja tehti surmanuhtlusega karistatavaks. * Juutidel keelati olla kõrgel positsioonil või teha sõjaväelist karjääri. Neid ja teisi piiranguid kinnitati taas ja taas erinevatel kirikukogudel järgneva tuhande aasta jooksul. Aastal 321 käskis Constantinus kogu äritegevuse päikesepäeva auks lõpetada. Laupäeva asendamine pühapäeva kui kristliku jumalateenimise päevaga soodustas edasist lõhenemist. See juutide shabbat i ja kristliku pühapäeva vaheline vastuolu tõusis üles Esimesel oikumeenilisel Nikaia kirikukogul (325), mis otsustas, et pühapäev on kristlaste hingamispäev, kuigi selle üle vaieldi veel kaua pärast seda. Aastal 325 lahutas Nikaia kirikukogu Kiriku lõplikult juutidest ja kõigest juudilikust. 19

20 Nikaia kirikukogu Keiser Constantinuse kirjast kõigile neile, kes kirikukogul ei viibinud (Eusebius, Vita Const., Lib III 18-20): Kui kerkis esile küsimus lihavõttepühade (ingl. k. Easter) sakraalsest tähistamisest, siis otsustati universaalselt, et oleks mugav, kui kõik tähistatavad seda ühel ja samal kindlaksmääratud päeval. Sest mis võiks olla kaunim ja ihaldusväärsem, kui näha seda püha, mis toob meile surematuse lootust, tähistatuna üheskoos ja samal viisil? Nagu juba teatavaks tehtud, oleks eriti vääritu, kui see kõige suurem püha järgiks juutide kombeid (ajaarvestust), kuna juudid on määrinud oma käed kõige jubedama kuriteoga ja nende mõistus on pimestatud. Hüljates nende tavad, võime oma järeltulijatele edasi anda seaduspärase viisi lihavõttepühade tähistamiseks, mida oleme järginud Päästja kannatustest alates (vastavalt nädalapäevade järjestusele). Seetõttu ei peaks meil olema midagi ühist juutidega, sest Päästja on meile näidanud teise tee. Meie jumalateenistus järgib palju seaduspärasemat ja mugavamat kurssi (pidades silmas nädalapäevade järjestust). Seega, kallimad vennad, võttes üksmeelselt omaks selle viisi, me igatseme eralduda juutide jälestusväärsest seltskonnast. Sest on tõesti häbiväärne kuulda juute hooplemas, et ilma nende juhtimiseta ei saa me neid pühi pidada. Kuidas võib olla õigus neil, keda peale Päästja surma pole enam juhtinud mõistus, vaid nende eksiarvamusest tulenev metsik vägivald vastavalt neid tagant sundivale meelepettele? Neil puudub tõde lihavõttepühade küsimuses, sest oma pimestatuses ja vastumeelsuses kõigele edumeelsele, tähistavad nad sageli aastas kahte paasapüha. Me ei saa jäljendada neid, kes on kõigile nähtavalt eksituses. Kuidas me siis saaksime järgida juute, kes on kaheldamatult eksitusest pimestatud? Sest paasapüha pidamine samal aastal kaks korda on täiesti vastuvõetamatu. Aga kui see isegi poleks nii, on siiski meie kohuseks mitte rüvetada oma hingi suhtlemise läbi sellise jälestusväärse ja kurja rahvaga (juutidega). Te peaksite arvestama mitte ainult seda, et kirikute arv nendes provintsides moodustab enamuse, vaid ka seda, et on õige nõuda, mida meie mõistus heaks kiidab - et meil ei peaks olema juutidega midagi ühist. (Dr. Henry R. Percivali raamatust Nikaia kirikukogu aegsed ja selle järgsed kirikuisad, XIV kd. Grand Rapid: Erdmansi kirjastus, 1979, lk ) 20

21 Nikaia kirikukogu viljad Üleöö anti kristlusele imperialistliku riigi võim. Keisrid hakkasid kristlike teoloogide juutide ja judaismi vastaseid kaebusi ja ideid ellu viima. Selle asemel, et kasutada võimalust levitada evangeeliumi sõnumit armastuses, võttis Kirik tõeliselt võidutseva rolli, olles valmis võitma oma vaenlasi. Peale 321. aastat muutus kirikuisade kirjutiste iseloom. Enam ei olnud see kaitsev, vaid oli agressiivne, suunates oma mürgi igaühe vastu, kes asus väljaspool karja, seda eriti juutide vastu, keda leidus pea iga kogukonna ja rahva hulgas. Selle perioodi jooksul leiame kirikujuhtide kirjutistest üha rohkem näiteid kaldumisest juutidevastasusse: * Poitiers Hilarius ( ) kirjutas: Juudid on paheline ja Jumalast igavesti neetud rahvas. * Kapadookia piiskop Nyssa Gregorius (surn. 394) kirjutas: Juudid on rästikute sugu, headuse vihkajad * Hieronymus ( ) kirjeldab juute kui... Juudase mainet kandvaid madusid. Nende psalmid ja palved on eeslikisa. 4. sajandi lõpus kirjutas suur kõnemees, Konstantinoopoli peapiiskop Johannes Krisostomus (Kuldsuu), kaheksast jutlusest koosneva seeria juutide vastu. Ta oli näinud kristlasi juutidega rääkimas, altari ees vannet andmas ja mõnesid isegi juutide pühi pidamas. Ta tahtis seda peatada. Püüdes oma rahvast tõelise usu juurde tagasi tuua, said juudid tema jutlusteseeria peksupoisteks. Tsiteerin teda: Sünagoog pole mitte ainult lõbumaja ja teater, see on ka röövlikoobas ja metsloomade eluase. Ükski juut ei kummarda Jumalat... Juudid on kuradi valduses olevad parandamatud mõrvarid. Nende liiderlikkus ja purjutamine teeb nad sigade sarnaseks. Nad tapavad ja sandistavad üksteist... Ei ole raske näha, et kui juudist kristlane tahtis hoida oma pärandit või paganast kristlane tahtis õppida rohkem kristluse-eelse usu kohta, oleks ta leidnud, et see on sellise surve all äärmiselt raske. Krisostomus püüdis hiljem kristlust judaismist täielikult lahutada. Ta kirjutas oma neljandas traktaadis: Olen piisavalt rääkinud nende vastu, kes ütlevad, et nad on meie poolel, aga järgivad innukalt juutide riitusi... Soovin oma võitluse suunata juutide vastu... Jumal on juudid hüljanud ja jumalavastase kuritöö pärast ei ole lunastus võimalik. Krisostomus oli tuntud tulise jutlustajana selle vastu, milles ta nägi ohtu oma karjale, kaasaarvatud maine rikkus, lõbustused, privileegid ja välispidine ehtimine. Ta seisis oma jutlustes vastu juudi kogukonnale, mis tema usuliste tõekspidamiste kohaselt mõjus kristlastele halvasti, ning tema jutlustamine on andestamatu ja sisu poolest jultunult antisemiitlik. Teine Krisostomuse 21

22 kahetsusväärne panus kristlikku antisemitismi oli kogu juudi rahva süüdlaseks pidamine Kristuse tapmise pärast. 5. sajandi põletav küsimus oli: kui Jumal on juudid ja judaismi neednud, siis kuidas seletada nende olemasolu? Augustinus käsitles seda küsimust oma Jutluses juutide vastu. Ta nentis, et isegi kui juudid väärivad Jeesuse tapmise eest kõige karmimat karistust, hoiab jumalik ettenägelikkus neid elus, et nad koos oma Pühakirjaga teeniksid kristluse tõe tunnistajatena. Nende olemasolu oli õigustatud teenimise osutamisega kristlikule tõele oma alandlikkuse läbi, tunnistades Kiriku võidukäiku sünagoogi üle. Nad pidid olema tunnistaja rahvas - orjad ja teenijad, keda tuleb alandada. Keskajaks oli kristliku antisemitismi ideoloogiline arsenal täielikult välja töötatud. Edasi avaldus see erinevate kirikusiseste reguleeritud eelnõudena nagu juutide väljaheitmine Aleksandria piiskopi patriarh Cyrilluse poolt ja nende omandi andmine kristlikule pööblile. Juutide seisundi halvenemine sotsiaalsest küljest oli alles languse algus. Sel varasel perioodil piirdus nakatav judeofoobia peamiselt vaimulikkonnaga. Püha Rooma Riigi valitsejad pidasid seega juute pärisorjadest teenriteks (servi camerae) ja kasutasid neid kui orjadest raamatukoguhoidjaid Heebrea kirjutiste säilitamiseks. Nad kasutasid juutide teeneid samuti ühes teises valdkonnas - nimelt liigkasuvõtmises või rahalaenamises. Arenevale majandusele oli raha vajalik, kuid liigkasuvõtmist peeti kristlase igavese pääste ohustajaks ja see oli keelatud. Seega Kirik toetas juutidelt laenamise praktikat, sest nende arusaama järgi olid juutide hinged nii või teisiti kadunud. Kaua aega hiljem kasutati juute lääneriikide kaubavahetuses äri-agentidena, millest näeme, kuidas juudid leidsid tee panganduse ja äritegevuse valdkonda. Juudivaenulike õpetuste tagajärjed kestsid edasi läbi Kiriku ajaloo, avaldudes selliste sündmuste ja ettevõtmiste näol nagu ristiretked, juutide süüdistamine armulaualeiva rüvetamises ja rituaalmõrvades (kristlaste laste röövimises, mõrvamises ja nende vere segamises paasapüha leibade taignasse), juutide riietel pealesunnitud eristusmärgi kandmine (see oli eristusmärk, sajandeid enne natside kollast tähte, häbimärk, millel oli erinevates maades erinev kuju ja värv. Häbimärk tegi juutidest sotsiaalsed heidikud ja nad muutusid kaitsetuks nii füüsiliste kui ka verbaalsete rünnakute eest), et juute põlu alla panna; inkvisitsioon, tervete juudi kogukondade ümberasustamine pagendamise või getodesse eraldamise näol, sünagoogide ja juutide raamatute hävitamine, füüsiline tagakius, hukkamised ja pogrommid. Viimaks saavutas hävitustöö eepilised mõõtmed, kulmineerudes holokaustiga, mis toimus kristlikus 22

23 Euroopas. Protestantlik ja evangeelne kristlus nakatus asendusteoloogia ja antisemitismiga Martin Lutheri kaudu. Martin Luther Kuigi Luther juudivaenulikkust ei leiutanud, tõstis ta selle Euroopas ennenägematule tasandile. Luther oli maast- madalast mõjutatud juudivaenulikest teoloogidest nagu Nicolaus Lyranus, Paulus Burgensis (ja enne neid Johannes Krisostomus). Aga Lutheri aastal välja antud raamat Juutidest ja nende valedest viis juutide vihkamise uuele tasemele. Ta kavatses süüdata nende sünagoogid ja koolid, võtta ära nende kodud, keelata neil jutlustada või õpetada ja isegi Jumala nime lausuda. Luther tahtis neist lahti saada ning palus, et valitsus ja riigimehed probleemiga tegeleksid. Ta soovis, et pastorid ja jutlustajad järgiksid tema eeskuju ja hoiataksid juutide suhtes. Ta läks isegi nii kaugele, et väitis: Oleme süüdi, et neid ei tapa, - kättemaksuks Jeesuse Kristuse surma eest. Hitleri ndate natsivalitsus vastas tema soovidele punktipealt. Martin Lutheri Juutidest ja nende valedest, 15. peatükk Järgnev on väljavõte Martin Lutheri raamatust Juutidest ja nende valedest. Adolf Hitler tsiteeris Lutherit oma raamatus Mein Kampf kui inspiratsiooniallikat enda rahuldamata püüdlustes juute täielikult hävitada! Katkendid Kuidas peame meie, kristlased, selle rikutud ja neetud juudi rahvaga toimima? Kuna nad elavad meie keskel, ei peaks me nende käitumist sallima. Me peame palve ja jumalakartuse läbi praktiseerima karmust, et näha, kas saame vähemalt mõned neist tuleleekidest päästa. Me ei pea ise kätte maksma. Tuhat korda hullem kättemaks, kui see, mida me neile võiksime soovida, on juba nende kõri kallal. Annan teile siirast nõu: Esiteks, süüdatagu põlema nende sünagoogid või koolid, ja mis ära ei põle, kaevatagu maasse, et ükski ei näeks enam kunagi selle kive ega jäänuseid. Seda tehtagu meie Isanda ja kristluse auks, et Jumal näeks, et oleme kristlased. Teiseks, lõhutagu nende majad maatasa ja hävitatagu, kuna nad tegelevad seal samade asjadega, millega oma sünagoogideski. Selle asemel paigutatagu nad varjualustesse või küünidesse nagu mustlased. See toob nad arusaamisele, et nad ei ole meie maal isandad, nagu nad hooplevad, vaid elavad ainult 23

24 pagenduses ja vangis, nagu nad lakkamatult Jumala ees meie üle halavad ja kaeblevad. Kolmandaks, võetagu neilt ära kõik nende palveraamatud ja Talmudi kirjutised, milles sellist ebajumalateenimist, valesid, needmist ja jumalapilget õpetatakse. Neljandaks, keelatagu nende rabidel elu ja ihuliikmete kaotamise hirmus õpetada. Viiendaks, keelatagu juutidel täielikult maanteedel liikumine, sest neil ei ole maapiirkondadesse asja, kuna nad ei ole maaisandad, ametnikud, kaupmehed ega muud sarnast. Nad jäägu koju. Kuuendaks, keelatagu juutidel võtta liigkasu, ja neilt võetagu ära kogu sularaha, hõbe- ja kuldasjad ning pandagu tallele. Kuna preesterlus, jumalateenistus ja rahva valitsemine, mida Moosese seadused suures osas või õigemini kõik käsitlevad, on juba rohkem kui 1400 aasta eest lõpule jõudnud - on selge, et Moosese seadus on samuti lõpule jõudnud ja kaotanud oma meelevalla. Seetõttu peab keisririigi juutide suhtes rakendama keisririigi seadusi. Nende soovi olla Moosese seadust järgivad juudid ei saa sallida. Tegelikult pole ükski juut seda rohkem kui 1400 aasta jooksul olnud. Seitsmendaks, antagu noortele tugevatele juudi meestele ja naistele kätte vasar, kirves, kõblas, labidas, koonal ja värten, et nad teeniksid leiba palehigis nagu Aadama lastele kohane (1 Mo 3:19). Lühidalt, kallid vürstid ja isandad, kelle alluvuses on juute: kui mu nõu teile ei meeldi, leidke parem, nii et teie ja meie kõik saaksime lahti sellest talumatust, saatanlikust juutide koormast. Luther ja Hitler Oma raamatus Mein Kampf nimetas Hitler Martin Lutherit üheks suurimatest reformijatest. Ja nii nagu Luther 16. sajandil, kõneles ka Hitler juutide vastu. Natside plaan luua Saksa riigikirik oli rajatud dr. Martin Lutheri vaimsusele. Esimene füüsiline vägivald juutide vastu pandi toime novembril, Kristallööl (sks. k. Kristallnacht), mil natsid vastavalt Lutheri nõuannetele tapsid juute, lõhkusid aknaid ja hävitasid sadu sünagooge. Daniel Jonah Goldhagen kirjutab raamatus Hitleri teenistusvalmid timukad : Juhtiv protestantlik kirikutegelane piiskop Martin Sasse avaldas kokkuvõtte Martin Lutheri antisemiitlikust sarkasmist vahetult pärast Kristallöö juutidevastast hullunud vägivalda. Teose eessõnas aplodeeris ta sünagoogide põlemisele ja päeva kokkulangevusele: 10. novembril 1938, Lutheri sünnipäeval, põlevad 24

25 Saksamaal sünagoogid. Ta rõhutas, et sakslased peaksid kuulda võtma oma aja suurima antisemiidi sõnu, mis hoiatasid saksa rahvast juutide eest. (Jim Walkeri järgi) Lutheri kirjutiste viljad (D.B.) Holokausti ajal natsi-euroopas hävitati kuus miljonit juuti, keda lämmatati surnuks gaasikambrites ja põletati ahjudes. Ja kogu kristlaskond vaikis, lasi sel juhtuda ja tegi isegi koostööd. Praegu enamus kristlastest vaikib või teeb koostööd Palestiina terroririigi rajamiseks Iisraelimaal. Plaan on juudid taas hävitada. Kus on Kogudus? Kui Kirik oleks algusest peale mõistnud selget sõnumit, mida tähendab olla Õlipuusse poogitud, siis oleks saanud vältida Kiriku kahetsusväärset antiseemiitliku vihkamise pärandit. Asendusteoloogia vale on Kirikus kui vähktõbi, mis tõukas juudi rahvast ja Iisraeli puudutava Jumala Sõna rikkumisele. Aga see tegi meist Jumala nimes mitte armastuse, vaid vihkamise tööriistad. Juudid on ikka veel valitud Uue Lepingu selge õpetus on, et Kogudus pidi ning peab armastama ja austama juute. Pauluse kirjas efeslastele 2:11-18 on öeldud, et Messia vere läbi on meid, paganaid, tehtud lähedaseks Iisraeli kodakondsusele, lepingutele ja Iisraelile antud lootusele. Kirjas roomlastele 11:11-12, 25 on öeldud, et juutidele on tulnud osaline pimedus, et sõnum saaks rahvaste juurde välja minna. Ometi on öeldud, et tuleb aeg, mil kogu Iisrael saab päästetud (s. 26), sest Jumal ei kahetse oma juutidele antud ande ja kutsumist (s. 29). Jumala suhe Iisraeli ja juutidega on igavene. Meile, pagankristlastele, on öeldud, et juudid on armastatud esiisade pärast (Ro 11:28). Nad on valitud rahvas, kes täitis oma kutsumise ja tõi maailmale evangeeliumi. Nad valiti selleks, et: 1) olla Jumala Sõnale kuulekad ja rahvastele valguseks 2) kuulda Jumala Sõna ja see Piiblisse kirja panna 3) olla inimkanaliteks Messia jaoks 25

26 Tänu juutidele on meil Piibel Juudid on täitnud oma osa. Aabrahami kaudu maailmale antud tõotus oli, et sinus saavad õnnistatud kõik maailma rahvad, (1 Mo 12:3). Nad pidid olema rahvastele valguseks. Ja kuigi nad tegid vigu, nagu me kõik teeme, näitasid nad Jumala väge maa peal. Nad kuulsid Jumala Sõna ja panid selle kirja, mille tõttu on meil Piibel, ja nad olid inimkanaliteks Messia jaoks. Tema sündis, teenis, suri, tõusis surnuist üles, läks üles taevasse ja tuleb ühel päeval tagasi Iisraeli, Jeruusalemma. Igavene leping Jumal tegi Iisraelimaa ja juudi rahvaga igavese lepingu, mis peab saama täidetud ja lõpetatud, vastasel juhul osutuks Tema Sõna, Piibel, valelikuks. Jumal ei unusta ega tühista kunagi lepingut oma iidse rahvaga. Kui Jumal ei täida oma tõotusi Iisraelile, siis mis on tagatiseks, et Ta täidab oma tõotused Kogudusele (vt. Jeremija 31:35-37)? Vastavalt Ro 11 oleme kaks erinevat gruppi, mõlemad poogitud samasse puusse, mis hõlmab Iisraelile antud lepinguid ja tõotusi. Oleme ühendatud sama juure - Messia, külge, juues sama elumahla - Jumala Püha Vaimu. Meie ei hoia puud, vaid puu hoiab meid, ja me ei tohi hoobelda või olla ülbed Jumala lepingurahva juutide suhtes (Ro 11:17-18). Mis juhtub, kui Kogudus asendab Iisraeli? 1) Kogudus muutub üleolevaks ja enesekeskeks. 2) Hoopleb juutide ja Iisraeli vastu. 3) Vähendab Iisraeli rolli või ei anna Iisraelile üldse mingit rolli. 4) Need hoiakud lõpevad antisemitismiga sõnas ja teos. 5) Täna ilma Iisraelile ja juutidele määratud kohta andmata ei ole võimalik seletada Piibli prohveteeringuid, eriti neid praeguses Iisraelis täitunud väga erilisi prohveteeringuid. 6) Kui juudid asendatakse Kogudusega, siis kaotavad paljud Uue Testamendi kirjakohad mõtte. 7) Võib jääda ilma Heebrea Pühakirja, Vana Testamendi tähenduse mõistmisest tänapäeval. Paljud kristlased hooplevad, et nad on Uue Testamendi kristlased või Uue Testamendi Kogudus, nagu on Apostlite tegude raamatus. Ometi, algkoguduse Piibliks ei olnud alles 4. sajandil kanoniseeritud Uus Testament, vaid Heebrea Pühakiri. 8) Võib kaotada Uue Testamendi heebrea/juudi konteksti, mis annab meile rohkem arusaamist Jeshuast ja kuidas saada paremateks jüngriteks. 9) Kogudus kaotab võimaluse osaleda Jumala plaanis. Lõputud jagunemised ja uskkonnad Koguduses. 26

27 Mis juhtub, kui Kogudus on Iisraeliga seotud ja Iisraeli külge poogitud? 1) Kogudus armastab, austab ja õnnistab Iisraeli ning on omakorda õnnistatud, 1 Mo 12:3. 2) Kogudus, kelle südamesse on kirjutatud Jumala seadused ja Käsud, käib pühaduses ja õigsuses, Jr 31: ) Rahvad saavad päästetud, Mt 25:32. 4) Juudid tunnevad ära oma Messia. 5) Vana ja Uut Testamenti hinnatakse kui Vaimu poolt võrdselt sisendatut ja tähendusrikast tänapäeva Koguduse jaoks. 6) Piibli prohveteeringud on tänapäeva kontekstis arusaadavad ja pakuvad võimalust osaleda Jumala plaanis Iisraeli jaoks. 7) Meist saavad paremad Jeshua (Jeesuse) jüngrid, kui oskame rohkem hinnata heebrea/juudi juuri, mis täiendavad Uues Testamendis muidu segaseks jäänud definitsioone, mõisteid, sõnu ja sündmusi. Miks? Uue Testamendi juudi autorid ei ole paljut selgitanud, kuna nad ei näinud vajadust laskuda kõigisse Vanas Testamendis juba selgitatud detailidesse. Kui Kirik oleks seda väga selget sõnumit kohe alguses mõistnud, oleks ta saanud vältida antisemitismi kurba pärandit. Asendusteoloogia vale on Kirikus kui vähktõbi, mille tagajärjeks ei olnud mitte ainult Jumala Sõna väänamine juutide ja Iisraeli kohta, vaid see muutis meid Jumala nimes armastuse tööriistade asemel viha tööriistadeks. Ometi ei ole liiga hilja oma suunda muuta ning suhtuda täna juutidesse ja Iisraeli õigesti. LÜHIKOKKUVÕTE ASENDUSTEOLOOGIA VILJADEST Lahutatus algupärasest Heebrea vundamendist ja juudi Messiast Kristuse nimel miljonite inimeste (peamiselt juutide) vihkamine ja mõrvamine Paganliku ja paabeliku jumalateenistuse segu (pühapäev, jõulud, lihavõtted) Kuningriigi edendamise asemel pigem kristliku religioosse süsteemi rajamine Tõelise Kuningriigi evangeeliumi kaotamine Jumalakartuse puudumine Pühaduse ja väe puudumine Tervenemiste ja imede lõppemine Koguduse tõukamine pimedasse keskaega Austuse ja kuulekuse kadumine Jumala Käskude suhtes 27

28 On vaja rakendada kiiret lahendust. Enne Messia taastulekut peame saama puhastatud asendusteoloogiast kogu selle vihkamise, segunemise ja ülekohtuga. Me peame saama puhtaks ja pühaks Pruudiks, kes kutsub kadunud maailma tagasi Iisraeli püha Jumala juurde. MEIE RADIKAALSED EELISTUSED Püüda käia tulises armastuses ja Isa Käskude kuulekuses. Viia Iisraelile Tema armastust ja kõigile rahvastele tõelist Kuningriigi evangeeliumi, mida järgivad tervenemised, vabanemised ja imettegev vägi ning Tema kirg ja kaastunne kadunud inimkonna vastu. Evangeelium kuulub esiti juutidele ja siis paganatele. Kogu meie elu peab olema allutatud ühele eesmärgile: edendada Tema Kuningriiki KÕIGE läbi, mida Ta kutsub meid tegema! Matteuse 16:24-27: Siis J shua ütles oma jüngritele: Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle! Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle tegusid mööda. Aeg parandada meelt * Aganüüd, et sa oled leige ja mitte külm ega kuum, sülitan ma su välja oma suust, Ilmutuse raamat 3:16 Mitte igaüks, kes mulle ütleb: Issand, Issand!, ei saa taevariiki; saab vaid see, kes teeb mu Isa tahtmist, kes on taevas, Matteuse 7:21 28

29 Terroristidega võltsrahu sõlmimisele tõukavate riikide tegevuse viljad Iisraelis (Vt. selle kohta Psalm 83) TÄHTIS PALVE Kallis taevane Isa. Tulen sinu ette kõiges alandlikkuses. Palun andeks, et olen teadmatult osalenud asendusteoloogias kõigi sinna kuuluvate aspektidega. Ma ütlen täielikult lahti asendusteoloogiast, Nikaia kirikukogust ja Paabeli kristlusest. Ma murran iga sellega seotud vaimse sidumise minu elu ja usu üle. Ma tunnistan sind, J shua, oma juudi Messiana ja tahan armastada sinu juudi rahvast ja sinu pühasid Käske. Tänan sind sinu suure armu eest ja et sa kingid mulle uue alguse kutsutuna teenistusse Lõpuaja vaimses revolutsioonis. Siin ma olen, Adonai (Isand). Kasuta mind, et tuua elu sinna, kus kristlus on toonud surma, seda eriti juudi rahvale. J shua nimel. Aamen. 29

30 * Vt. raamatu lõpus Nikaia kirikukogu otsuste tühistamise kohta. 8. peatükk: Religiooni vili lammas-rahvaste puudumine Järgnev on katkend minu raamatust Lammas-rahvad. JUMALA ILMUTUSLIK KÜLASTUS TŠIILIS ja ta ette kogutakse kõik rahvad ja ta eraldab nad üksteisest, otsekui karjane eraldab lambad sikkudest. Ja ta seab lambad oma paremale käele, sikud aga vasakule käele, Matteuse 25:32,33 ARGENTIINA aasta detsembri lõpus nägime koos Baruchiga isiklikult pealt rahvarahutusi Argentiinas. Tundus, et kogu rahvas oli valgunud tänavatele, protestides valitsuse ja pangandussüsteemi vastu. Rasket tööd tegevad inimesed olid paigutanud oma raha pankadesse, aga kui nad tahtsid seda kätte saada, ei olnud pankadel seda anda. Suur osa rahvast oli jäänud rahatuks ja vaeseks ning nende südamed keesid pahameelest. Rahvas oli pankrotis! Maandusime Argentiinas vaid 24 tundi enne seda saatuslikku päeva. Puhusime lennujaamas sarve, nagu meil on tavaks teha saabumisel maale, kuhu meid on saadetud. Argentiina polnud erand. 24 tundi hiljem see massiprotest plahvatas. Igas vanuses inimestest koosnev inimmeri: noored, vanad, imikud, isad-emad oma lastega kõik valgusid Buenos Airese tänavatele, mis suundusid La Casa Rosada ehk Roosa Maja nime kandva presidendipalee juurde. Meie hotell asus La Casa Rosadast jalutuskäigu kaugusel ja me nägime seda sündmust otse enda silme ees. Otsustasime võtta oma videokaamera, tegutseda prohvetlike ajakirjanikena ning astuda sellesse Argentiina rahva viha, meelepaha ja üksmeele voolu. Hotelli personal hoiatas ohu eest rahvamassi keskel surma saada, aga me ütlesime, et meil on kaasas eriline inglite saatjaskond. Seejärel kogesime midagi hämmastavat. Hiljem teatati raadiost, et mitmed olid saanud vigastada ja et näljased ja vihased inimesed olid rüüstanud suurema osa kaubakeskusi. Nägime samuti, kuidas helikopter tõusis koos presidendiga La Casa Rosada katuselt õhku. Riigipea põgenes Argentiinast! 30

31 Vahepeal olime oma hotellis sõna otseses mõttes lõksus. Pidime kõik oma selle päeva kohtumised ära jätma, ka kohtumise pastoriga. Meid võõrustav sõber küsis naljaga pooleks mu emakeeles ehk hispaania keeles: Dominiquae, mida sa ometi tegid, kui Argentiinasse saabusid? Ma vastasin: Mitte midagi, kui vaid puhusin Eseiza lennujaamas sarve. (See ei olnud ega ole ainus tõsine juhtum, mis ühe rahva juures minu sarve, hõbepasuna või mõlema puhumisele järgnes.) Üle miljoni eestpalvetaja on palvetanud Argentiina valitsuse muutumise pärast, lisas ta. Just siis ma taipasin, miks J shua käskis mul sel ajal Argentiinasse tulla. Mõned nädalad varem olin helistanud oma heale sõbrale evangelist Alberto Mottessile, kes armastas väga Iisraeli, ja ütlesin talle, et ma tulen Argentiinasse. Ta tahtis seal mõned suured koosolekud korraldada, aga ma ütlesin, et mul on vähe aega ja et pidin seal viibima kaks nädalat, mis ei annaks talle võimalust palju korraldada. Mitmed pastori sõbrad nagu Julio Donati võtsid mind siiski hästi vastu ja õnnistasid meid. Jumal oli korraldanud suurema koosoleku, kui keegi oleks suutnud kokku kutsuda milleks sai kogu Argentiina rahva massimeeleavaldus igas suuremas ja väiksemas linnas. Puhusime sarve, enne kui see algas, nägime selle kulgu ja kõndisime pealinna tänavatel, kui see oli vaibunud. Päeval pärast rahutusi nägime järgmist: Kõndides La Casa Rosada juurde suunduval tänaval nägime palju kividest kannatada saanud hooneid või kuuliauke. Siin-seal vedelesid põlenud rehvid ning pea iga hoone seinad ja aknad olid kahjustatud. Üks hoone köitis eriti meie tähelepanu, sest oli kannatada saanud palju rohkem kui teised. Hoone oli täis kuuliauke ja kõik selle klaaspinnad olid täiesti purud. See oli väljapaistev tumedast klaasist hoone ja tundus, et rahvahulk oli selle peale eriti vihane. Kui uurisime tekitatud kahju ja mõtlesime, miks just seda nii rünnati, märkasin hoone juures olevaid politseiautosid. Ja siis ma lugesin aadressi, mis on mul siiani meeles. See oli Buenos Airese Iisraeli saatkond! Miks pidi rahvahulk Argentiina finantsraskuste pärast Iisraeli saatkonnale kätte maksma? See tõi kohe meelde natsi-saksamaa, kus Hitler aastal võimule tuli ja tegi juudid kogu Saksamaa finantsraskuste eest vastutavaks. Peale kõiki sündmusi alates 1933 kuni 1945, kaasa arvatud Teise Maailmasõja sündmused ja kohutav holokaust, mis jättis meid, juute, ilma rohkem kui kuuest miljonist rahvuskaaslasest. Mulle sai selgeks, et mitte midagi ei ole muutunud. Rahvad olid ikka veel täis viha juutide vastu. Sobivate tingimuste tekkimisel süüdistataks ja rünnataks juute taas. Meid ei üllatanud, kui saime teada, et ÜKS päev peale aasta detsembris toimunud massirahutusi oli Juudi Agentuur organiseerimas laiaulatuslikku Alijahi Argentiina juutide emigreerumiseks Iisraeli. Sellest alates on paljud juudid, kuid mitte piisavalt paljud, saabunud Argentiinast koju Iisraeli. 31

32 TŠIILI 2001 Baruch ja mina saabusime minu kodumaale Tšiilisse 24. detsembril 2001 ja asusime ühte hotelli Santiagos. Pidime kahe päeva pärast teenima Valparaisos ja ma ootasin väga taaskohtumist oma sugulastega, eriti oma eaka emapoolse vanaemaga. Tõusin 25. detsembri hommikul vara üles, et palvetada. Läksin välja rõdule, et omaette olla. Järgnevalt toimuv üllatas mind täiega. Mul on olnud palju Isanda ilmutuslikke külastusi, nii unenägusid kui avatud nägemusi, aga ma ei ole kunagi varem kuulnud Isandat nii selgelt küsimas minult nii tõsist küsimust. Kui Adonai esitab küsimuse, siis mitte sellepärast, et Ta vastust ei tea! Nagu ma nüüdseks tean püüdis Ta mulle edasi anda sõnumit, mis on saanud meie teenistuse peateljeks. Valmistudes palveks, sättisin end mugavalt toolile ja vaatasin rõdult välja. Jah ligiolu mähkis mind endasse ja ma isegi ei mäleta seda rõdult avanevat vaadet, mis ei ole minu moodi, kes ma ei unusta vaateid kunagi! Ma mäletan ainult Tema küsimust. See kajas vastu kogu mu olemuses: Dominiquae, mis juhtuks, kui ma tuleksin tagasi just praegu? Kui paljud rahvad oleksid siis lammas-rahvad? Ta ütles: Ma mõistan rahvastele kohut nende kahe mõõdupuu järgi: 1. mu igavene, muutumatu õiglane seadus, 2. kuidas rahvad kohtlevad minu juudi rahvast. Ta sai kogu mu tähelepanu! Piibli kirjakohad jooksid kiiresti mu peast läbi. Üks oli Matteuse 25:32: Ta kogub rahvad kokku ja eraldab neid nagu lambaid sikkudest. Mõtlesin ka paljudele teistele salmidele. Mul kulus vaid sekund, et öelda: MITTE ÜKSKI, ISAND. Kui Ta rääkis, kihutasid mu vaim, mõtted ja süda valgusekiirusel. Terve Piibel avanes mu ees ühe uue arusaamise ja selgusega maailma ja rahvaste olukorra kohta. Ma polnud sarnast kunagi kogenud! See oli JAH külastus. Kõigeväeline avaldas oma tahet ja ma kuulasin. Ma olen andnud oma jüngritele käsu teha jüngriteks kõik rahvad, kõik etnilised grupid maa peal ja õpetada neile minu Käske. Ma käskisin teha jüngriteks kõik rahvad ja ometi peale kahte tuhandet aastat, kui mu evangeelium on olnud maa peal, ei saa te mulle esitleda ühtegi lammas-rahvast! Teadsin, et Tal on õigus. Ükski rahvas ei ole võtnud Jahve Käske oma põhiseaduseks ega ole ühtegi mulle teadaolevat rahvast, kes oleks Iisraeli 32

33 suhtes ilma süüta aastal, kui Hitler oli juba alustanud oma plaaniga vabastada maailm juutidest, tuli Evianis Prantsusmaal kokku rahvusvaheline konventsioon, et arutada juudi probleemi. Mitte ükski rahvas ei olnud valmis isegi vähestele Saksa ja Euroopa juutidele varjupaika andma, et neid Hitleri käest päästa (v. a. Dominikaani Vabariik, mis oli valmis vastu võtma mõnesid, kes tundsid põllumajandust). Sest mul oli nälg ja te ei andnud mulle süüa, mul oli janu ja te ei andnud mulle juua, ma olin kodutu ja te ei võtnud mind vastu, ma olin alasti ja te ei riietanud mind, ma olin haige ja vangis (kontsentratsioonilaagrites ja getodes!) ja te ei tulnud mind vaatama. Siis ta vastab neile: Tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete jätnud tegemata kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete jätnud tegemata minulegi, Matteuse 25:42-45 Kõik rahvad teadsid, mis oli toimumas. Ameerika pommitajad lendasid lugematuid kordi üle Auschwitzi. Nad oleksid võinud pommitada Birkenau surmalaagreid, aga ei teinud seda. Inglismaa teadis. Kogudus teadis, aga ükski uskkond ei tõusnud Hitleri või holokausti vastu. Tegime aasta märtsis ringreisi Auschwitzi ja olime sealsest uuest näituse väljapanekust šokeeritud. See sisaldas üksikasjalikke dokumente ja fotosid sellest, kuidas nii katolik kui protestantlik Kirik oli andnud Hitlerile valitsusse astudes oma õnnistuse. Ükski grupp ega organisatsioon ei tõusnud hiljem üles tema vastu! Siin-seal seisid õiguse eest vaprad inimesed nagu Corrie Ten Boom ja Oscar Schindler, olles siiski olulises vähemuses. Nad ei olnud osa ühestki kirikust ega rahvuslikust üritusest, vaid tegutsesid iseseisvalt. Mulle hakkas avanema üks pilt. Kui J'shua tuleks sellel päeval (2001. aasta esimesel jõulupühal) tagasi, siis KÕIK rahvad, kaasaarvatud ameeriklased, šveitslased, austraallased, itaallased, tšiillased, argentiinlased jt. saaksid mõistetud hukka kui sikk-rahvad. Siis ta ütleb ka vasakul käel olijatele: Minge ära minu juurest, te äraneetud, igavesse tulle, mis on valmistatud kuradile ja tema inglitele! Matteuse 25:41 Teiste sõnadega kõik rahvad maa peal on needuse all! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, nean neid, kes sind neavad, ja sinu nimel õnnistavad endid kõik suguvõsad maa peal! (KUI nad sind õnnistavad.) 1 Moosese 12:3 Kui Püha Vaim (Ruach HaKodesh) õpetas mind Jahve sõnumit mõistma, andis ta mulle veel kirjakohti. Ta viis mind Jesaja 34:1-8 juurde: 33

34 Rahvad, astuge ligi kuulma, ja rahvahõimud, pange tähele! Kuulgu maa ja need, kes seda täidavad, maailm ja kõik, kes seal võrsuvad! Ma olin maa ja ma kuulasin! Sest Isandal on raev kõigi rahvaste ja viha kõigi nende väehulkade vastu: ta on nad hävitanud sootumaks, ta on andnud need tapetavaiks. See on mineviku vormis, mis tähendab, et Jahve on seda juba oma mõtetes teinud. Asi on juba tehtud ja valmis loomulikus sfääris avalduma. Siin pole midagi arutleda. Isand on juba otsustanud hävitada kõik rahvad ja silmapiiril pole ühtegi lammas-rahvast! Kes neist maha lüüakse, visatakse ära, nende laipadest tõuseb lehk, nende verest nõretavad mäed. Kõik taevaväed kaovad, Sest see on Jhvh (Isanda) kättemaksupäev, tasumisaasta riiu eest Siioniga. Jahve on kõnelnud ja Jahve teeb seda. Värisesin Isanda ees, kui Ta jätkas kõnelust minuga: Dominiquae, Kurat on alati tahtnud hävitada Iisraeli, ja Iisraeli tõttu pean mina samuti kohut mõistma rahvaste üle. Saatana soov on hävitada Iisrael ja kogu inimkond. Tema plaan on olnud panna inimesi vihkama minu Toorat, minu õiglasi seadusi ja minu juudi rahvast. Ma kutsusin Ekklesia, oma väljakutsutud, et nad õpetaksid rahvaid armastama minu pühasid Käske, kõiki inimesi ja eriti juute - mu valituid. Ma murdusin oma Isa, universumi Kohtumõistja ees, kes on armastus, ja ütlesin: Isa, me oleme kogudusena läbi kukkunud. Me ei ole rahvastele jaganud õiget õpetust ega teinud neist jüngreid. Pärast kahte tuhandet aastat evangeeliumi oleme Suure Misjonikäsu täitmises haletsusväärselt läbi kukkunud. Kogudusena ei ole me oma tööd teinud. Kogudus on oma tööd teinud, ütles Isand mulle kindlal toonil, aga ta on teinud seda valesti. Kogudus on talle rahvaste õpetamiseks antud meelevalda ära kasutanud minu Seaduse ja minu juutide vihkamiseks. Mu mõtted keerlesid ja süda peksles. Tõesti, ajaloo põhjal rääkides on kõik hirmsad juutide tapatalgud teisest sajandist alates toime pandud Koguduse poolt Kristuse nimel ja antisemiitliku kristliku õpetuse tõttu. Mitte keegi ei saa ümber lükata seda, et viimased 1800 aastat ja eriti 1600 aastat alates 34

35 kurikuulsast Nikaia kirikukogust on kristlik Kirik olnud suurim tagakiusaja, keda juudid on eales tundnud. Mind on alati üllatanud ja kurvastanud see, et seda verist ajalugu piiblikoolides ega seminarides ei õpetata. Kõik kirikuajaloo raamatud eiravad täielikult juutide tagakiusu, mis on olnud üks kristliku religiooni levinumaid tunnuseid alates sellest, kui keiser Constantinus ja paganlikud kirikuisad selle 325. aastal pkr ametlikuks reliooniks kuulutasid. Kristlikud sündmused nagu Hispaania inkvisitsioon, pogrommid, ristiretked ja holokaust ei ole ühegi kristliku piiblikooli õppekavas. Kui neid üldse mainitaksegi, siis pinnapealselt ja lühidalt. Aga see oli aasta esimesel jõulupühal, kui Isand külastas mind Tšiilis, mis on üks kõige antisemiitlikumaid rahvusi maailmas. Sellel maal on inkvisitsioonikohus, Hispaania inkvisitsiooni institutsioon, ikka veel alles. See maa on andnud varjupaika paljudele ennast varjavatele natsirežiimi ohvitseridele. Seal külastas mind Kõigeväeline ja ütles mulle sõna-sõnalt, et terve maailm on minemas põrgusse! Ja kristliku Kiriku väärõpetused juhatavad teed sinna! Ta ei öelnud: Minge kõike maailma ja õpetage kõigile rahvastele kristlust. Tehke nad paganateks ja õpetage neile, kuidas võltsjumalaid Tammust ja Astratet jõulude ja lihavõttepühade ajal ülistada. Ta ei öelnud: Minge rahvaste juurde ja öelge neile, et minu seadused on kehtetud ja et nad on mu seadustest vabad. Ta ei öelnud neile: Minge kõigi rahvaste juurde ning öelge neile, et juudid tapsid Jeesuse, seega on nad väärt olema teise klassi kodanikud ja elama igavesti põrgus - nagu varajased kirikuisad, kaasaarvatud Johannes Krisostomus ja Augustinus on rääkinud. Ja Ta ei käskinud neil minna ja rääkida rahvastele, kuidas vabaneda juutidest, kes olevat kahjurid ja nuhtlused, nagu nende isa Martin Luther on neile rääkinud Ei, ei, ei! Suur Misjonikäsk anti Tema juudi apostlitele, kes ei olnud kristlased ega teadnud kristlusest midagi. Nad olid Tema jüngrid, Tema järgijad ja Ta õpetas neile Toorat. Nad tähistasid koos Temaga piibellikke pühasid. Nad sõid koos Temaga koššer ja puhast toitu. Ta ütles oma juudi jüngritele sihilikult: Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama (tegema!) kõike, mida mina olen teil käskinud! Ja vaata, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni, Matteuse 28: Ma nutsin taeva Jumala, Looja Elohimi ees ja hakkasin Koguduse eest meelt parandama. 35

36 Isand, anna meile andeks! Palun anna meile veel aega, et võiksime õpetada rahvastele sinu Käske ja sinu armastust Iisraeli vastu. Sellel aasta esimesel jõulupühal oma kodumaal Tšiilis laenasin ma Iisraeli Jumalalt aega. Ja sellest alates, mu kallid inimesed, me kasutame laenatud aega. Oma raamatus Juurte tervendav vägi, mille esmatrükk ilmus aastal, kirjutasin ma, kuidas Isand oli mulle öelnud, et Kogudusele juudi juurtest õpetamine on elu ja surma küsimus: Kogudus on olnud kui kaunis, aga oma aiast (Iisrael, juudid ja Toora) äralõigatud ja kaheks päevaks vaasi pandud roos. Ent kui teda ei istutata tagasi oma algupärasesse aeda, siis kolmandal päeval ta sureb. Selle raamatu kirjutamisest alates oleme juba sisenenud kolmandasse päeva, kolmandasse milleeniumi Ja nüüd on Jahve mind rahvaste pärast külastanud. J shua, juudi Messia hea sõnumi kuulutamine, Jahve Toora õpetamine rahvaste õpetamine, et nad armastaksid Tema juudi rahvast, on ja elu ja surma küsimus KÕIGILE rahvastele maa peal! Ja sel päeval teen ma Jeruusalemma tõstekiviks kõigile rahvaile: kõik, kes seda tõstavad, rebestavad endid; ja kõik maa paganad kogunevad tema vastu. Aga sel päeval ma hävitan kõik rahvad, kes tulevad Jeruusalemma kallale, Sakarja 12:3,9 Pange hetkeks silmad kinni ja tunnetage laulu Ma vihkan juute rütmi, mis paelub maailma rahvaid. Moslemid tantsivad selle saatel. Kommunistlik Hiina teab seda viisi. Euroopa liigub sageli selle rütmis. Mõned ameeriklased ümisevad seda. Kogudus on kirjutanud laulusõnad. Ja Saatan korraldab seda kõike! (Michael L. Brown Meie käed on verega määrdunud, lk 162). Üksi see teave peaks panema meid värisema. Mis vägi küll peitub asendusteoloogia ja religiooni taga, et see on allutanud kõik rahvad ja pimestanud neid tõelise Kuningriigi evangeeliumi suhtes? Mis pime, kuri vägi on tegutsemas selle taga??? Järgnevad pildid meenutavad seda kurja väge ja selle laastavat mõju inimkonnale. Holokaust või selle tegelik nimetus Shoa tähendab täielikku hävingut, mis on kurikuulsa asendusteoloogia ja kristluse kui religiooni tagajärg (Ärge ärrituge mu peale enneaegu! Kui jätkate lugemist, tõestan seda teile ). 36

37 9. peatükk: Surmapuu väljajuurimine Olen palju kordi öelnud, et J shua Ihu peab saama poogitud Õlipuusse (Ro 11) ja mitte jõulupuusse, mis on paganlik traditsioon. KUULGE sõna, mida Jahve teile räägib, Iisraeli sugu! Nõnda ütleb Jahve: Ärge õppige paganate teid ja ärge kartke taeva märke, sest paganad kardavad neid. Kuid rahvaste kombed on tühisus: sest puu on raiutud metsast, see on puusepa kätetöö, kirvega tehtud, Jeremija 10:1-3 Asendusteoloogia seemnest välja kasvanud kristluse puu peab saama välja juuritud nii Messia Ihust, meie mõtteviisist, traditsioonidest kui õpetusest. Sellest ei tohi alles jätta jälgegi, et see ei saaks jälle kasvada ja tappa. Paljud teoloogilised raamatud, mille järgi tunnustatud piibliseminarides õpetatakse, kubisevad asendusteoloogiast ja need peab välja viskama või muidu nad mürgitavad ka uue põlvkonna! Aega ei ole raisata! Kohtumõistmine on Isanda kojas juba alanud! Sest käes on aeg kohtumõistmisel alata Jumala kojast; aga kui esmalt meist, missugune lõpp ootab siis neid, kes ei võta kuulda Jumala evangeeliumi? JA KUI JUBA ÕIGE PÄÄSEB VAEVU, MIS SAAB SIIS JUMALAKARTMATUST JA PATUSEST? Sellepärast ka need, kes kannatavad Jumala tahtmise järgi, usaldagu oma hinged õigust tehes ustava Looja hoolde, 1 Peetruse 4:17-19 Kõik, mida Nikaia kirikukogu muutis ja kehtestas, peab saama tagasi toodud algupärase juurde, kaasaarvatud iganädalase püha päevana seatud Jumala shabbat ning Tema pühad ja kokkutulekud kristluse pärandiks saanud paganlike pühade asemel. Viimane aeg on taastada algupärane kavand! Ma ei räägi Seaduse all olemisest, vaid Seaduse ja Seaduseandjaga Messias J shuaga ÜKS olemisest. Sellepärast J shua ütles: Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma ei ole tulnud neid tühistama, vaid täitma. Tõesti, ma ütlen teile, ükski täpp ja ükski kriips ei kao Seadusest seni, kuni taevas ja maa püsivad, kuni kõik, mis sündima peab, on sündinud. Seda, kes iganes nendest käskudest ka kõige pisema tühistab ja teisi sedasama tegema õpetab, hüütakse kõige pisemaks taevariigis. Kes aga selle järgi teeb ja õpetab, seda hüütakse suureks taevariigis. Sest ma ütlen teile: Kui teie õigus ei ole märksa suurem kui kirjatundjate ja variseride oma, siis te ei saa taevariiki! Matteuse 5:17-20 Ta ütles: Ma ei ole tulnud hävitama KAVANDIT (Seadust ja Prohveteid), vaid ma tulin neid täitma, mis tegelikult tähendab - KAVANDIT SELGITAMA; ning ma ise 37

38 ehitan aulise koja, mis hõlmab juute ja paganaid, kes on poogitud minu vanasse (Õlipuusse Ro 11), aga uuel viisil tõlgendatud kavandisse (uus või uuendatud leping)! Ärge siis murdke ÜHTEGI Moosese kaudu antud käsku, vaid pigem pidage ja õpetage neid ning siis te olete SUURED! Aga laske MINUL neid teile seletada ja mitte rabidel ega kõigil teistel, kes on teid koormanud inimeste tehtud seaduste ja traditsioonidega, mis kustutavad minu Vaimu Laske pigem minul teile näidata, kuidas käia kuulekuses minu Isale. Ja edasi Matteuse evangeeliumi 5. peatüki salmides SELETAB Ta neile UUESTI SEADUSE KAVANDIT ja KÄSKE Te olete kuulnud, et muistsele põlvele on öeldud: Sa ei tohi tappa! Ja igaüks, kes tapab, peab minema kohtu alla. Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes oma venna peale põhjuseta vihastab, on minemas kohtu alla, salmid 21,22 Te olete kuulnud, et on öeldud: Sa ei tohi abielu rikkuda! Aga mina ütlen teile: Igaüks, kes naise peale vaatab teda himustades, on oma südames temaga juba abielu rikkunud. Kui aga su parem silm ajab sind patustama, siis kisu ta välja ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse. Ja kui su parem käsi ajab sind patustama, siis raiu ta maha ja heida minema, sest sulle on kasulikum kaotada üks osa oma kehast, kui lasta kogu keha heita põrgusse, salmid Te olete kuulnud, et on öeldud: SILM SILMA JA HAMMAS HAMBA VASTU! Aga mina ütlen teile: Ärge pange vastu inimesele, kes teile kurja teeb, vaid kui keegi lööb sulle vastu paremat põske, keera talle ka teine ette! Ja sellele, kes tahab sinuga kohut käia ning võtta su särki - jäta talle ka kuub! Ja kui keegi sunnib sind käima ühe miili, mine temaga kaks! Anna sellele, kes sinult palub, ja ära pööra selga sellele, kes sinult tahab laenata! Salmid Ja nii Ta jätkab Toora, Seaduse ja Käskude üleseletamist, tehes need veelgi nõudlikumaks. Et nendele tõeliselt kuuletuda, nagu Ta meilt nõuab, peab Püha Vaim meid aitama ja muutma meie südameid. See on uue või uuendatud lepingu (heebrea k. brit chadasha) MÄRK, nagu on kirjutatud Jeremija raamatus: Vaata, päevad tulevad, ütleb Jahve, mil ma teen Iisraeli sooga ja Juuda sooga uue lepingu: mitte selle lepingu sarnase, mille ma tegin nende vanematega sel päeval, kui ma võtsin nad kättpidi, et viia nad välja Egiptusemaalt - selle mu lepingu nad murdsid, kuigi ma olin nad võtnud enese omaks, ütleb Jahve -, vaid leping, mille ma teen Iisraeli sooga pärast neid päevi, ütleb Jahve, on niisugune: ma panen nende sisse oma Seaduse ja kirjutan selle neile südamesse; siis ma olen neile Jumalaks ja nemad on mulle rahvaks, Jeremija 31:31-33 Kui me kuuletume Isa Käskudele nii seesmiselt kui väliselt, siis me käime pühaduses. 38

39 Taotlege rahu kõikidega ja PÜHITSUST, milleta KEEGI ei saa näha Issandat (J shuat), Heebrealastele 12:14 Paljud räägivad rahu taotlemisest, olles rahutegijad. Seda tegid ka hipid 60ndatel, aga kuidas on PÜHADUSEGA? Heebrea keeles on pühadus KDUSHA ehk eraldatus. See tähendab ERALDATUST kõigest autust, kõigest patust ja paganluse segust. Patt on Isa Käskude murdmine. Seepärast MINGE ÄRA NENDE KESKELT JA ERALDUGE NEIST, ütleb Jahve, JA ÄRGE PUUDUTAGE RÜVEDAT, siis ma võtan teid vastu ja olen teile Isaks, ja teie olete mulle poegadeks ja tütardeks, ütleb Kõigeväeline Jahve, 2 Korintlastele 6:17,18 Käes on aeg meelt parandada ja hüvitada Kristuse nimel juutide vastu tegemata jäetud kui ka tehtud patud. 2 Saamueli 21:1-3: Ja Taaveti päevil oli kolm aastat nälg, aasta aasta järel. Siis otsis Taavet Jahve palet ja Jahve ütles: See on Sauli ja tema veresüüga soo pärast, et ta surmas gibeonlasi. Siis kutsus kuningas gibeonlased ja rääkis nendega. (Gibeonlased ei olnud Iisraeli laste hulgast, vaid olid emorlastest järele jäänud; ja kuigi Iisraeli lastel oli nendega leping, oli Saul oma üliagaruses Iisraeli laste ja Juuda pärast püüdnud neid maha lüüa.) Ja Taavet ütles gibeonlastele: Mida peaksin teile tegema ja millega saaksin teid lepitada, et te õnnistaksite Jahve pärisosa? Kristlik Kogudus peab sarnaselt kuningas Taavetiga hüvitama patud, mida eelmised põlvkonnad on juutide vastu teinud. Me peame aktiivselt õnnistama Iisraeli ja juute, nii palves kui praktiliselt! Siis lõppeb põud ja hakkab sadama VIHMA, millega koos tuleb Lõikus! Siis ma õnnistan neid, kes sind õnnistavad, panen vande alla selle, kes sind neab. Ja sinus saavad õnnistatud kõik suguvõsad maa peal! 1 Moosese 12:3 39

40 10. peatükk: Nikaia kirikukogu otsuste tühistamine Keisri (Constantinuse) kirjast kõigile neile, kes kirikukogul ei viibinud (Eusebius, Vita Const., Lib III 18-20): Kui kerkis esile küsimus lihavõttepühade (ingl. k. Easter) sakraalsest tähistamisest, siis otsustati universaalselt, et oleks mugav, kui kõik tähistatavad seda ühel ja samal kindlaksmääratud päeval. Sest mis võiks olla kaunim ja ihaldusväärsem, kui näha seda püha, mis toob meile surematuse lootust, tähistatuna üheskoos ja samal viisil? Nagu juba teatavaks tehtud, oleks eriti vääritu, kui see kõige suurem püha järgiks juutide kombeid (ajaarvestust), kuna juudid on määrinud oma käed kõige jubedama kuriteoga ja nende mõistus on pimestatud. Seetõttu, hüljates nende tavad, võime me oma järeltulijatele edasi anda seaduspärase viisi lihavõttepühade tähistamiseks, mida oleme järginud Päästja kannatustest alates (vastavalt nädalapäevade järjestusele). Seetõttu ei peaks meil olema midagi ühist juutidega, sest Päästja on meile näidanud TEISE TEE. Meie jumalateenistus järgib seaduspärasemat ja mugavamat kurssi (pidades silmas nädalapäevade järjestust). Seega, kallimad vennad, võttes üksmeelselt omaks selle viisi, me igatseme eralduda juutide jälestusväärsest seltskonnast. Sest on tõesti häbiväärne kuulda juute hooplemas, et ilma nende juhtimiseta ei saa me neid pühi pidada. Kuidas võib olla õigus neil, keda peale Päästja surma pole juhtinud mõistus, vaid nende eksiarvamusest tulenev metsik vägivald vastavalt neid tagantsundivale meelepettele? Neil puudub tõde lihavõttepühade küsimuses, sest oma pimestatuses ja vastumeelsuses kõigele edumeelsele, tähistavad nad sageli aastas kahte paasapüha. Me ei saa jäljendada neid, kes on kõigile nähtavalt eksituses. Kuidas me siis saaksime järgida juute, kes on kaheldamatult eksitusest pimestatud? Sest paasapüha pidamine samal aastal kaks korda on täiesti vastuvõetamatu. Aga kui see isegi poleks nii, on siiski meie kohuseks mitte rüvetada oma hingi suhtlemise läbi sellise jälestusväärse ja kurja rahvaga (juutidega). Te peaksite arvestama mitte ainult seda, et kirikute arv nendes provintsides moodustab enamuse, vaid ka seda, et on õige nõuda, mida meie mõistus heaks kiidab - et meil ei peaks olema juutidega midagi ühist. (Dr. Henry R. Percivali raamatust Nikaia kirikukogu aegsed ja selle järgsed kirikuisad, Vol. XIV Grand Rapid: Erdmansi kirjastus, 1979, lk ) 40

41 ESIMESE NIKAIA KIRIKUKOGU (325. a.) 21 VALET JA ÕPETUSLIKKU VIGA NING NENDE PALJASTAMINE [1. vale] Kui kerkis esile küsimus lihavõttepühade (ingl. k. Easter) sakraalsest tähistamisest, Tõde: Paganlike traditsioonide järgi on sakraalsete lihavõttepühade nimi algselt tuletatud jumalanna Astarte nimest (2 Moosese 20:3, Hoosea 2:17). [2. vale] siis otsustati universaalselt, Tõde: Kas kogu universum oli seda meelt? Kas Constantinus on universumi kuningas (Jesaja 14:3)? [3. vale] et oleks mugav, kui kõik tähistavad seda ühel ja samal kindlaksmääratud päeval. Tõde: Jumal ei kutsu meid mugavusele, vaid sõnakuulelikkusele (Johannese 15:10). [4. vale] Sest mis võiks olla kaunim ja ihaldusväärsem, kui näha seda püha, mis toob meile surematuse lootust, tähistatuna üheskoos ja samal viisil? Tõde: Üheskoos ilma juutideta? Ühtsus juutide ja paganate vahel toob pääste kogu inimkonnale (Johannese 17:21, Psalmid 133, Jesaja 56). [5. vale] Nagu juba teatavaks tehtud, oleks eriti vääritu, Tõde: Jahve ajaarvamine on vääritu Constantinusele, kuna ta seab end Jumalast kõrgemale, valides aegu oma tahtmise järgi (Taanieli 7:25, Jesaja 14:13). Seda tegi ka Lutsifer. [6. vale] kui see kõige suurem püha järgiks juutide kombeid (ajaarvestust), Tõde: Mis on tegelikult algupärane ja õige ajaarvestus (3 Moosese 23:1, Jeremija 31:31-34). [7. vale] kuna juudid on määrinud oma käed kõige jubedama kuriteoga ja nende mõistus on pimestatud. Tõde: Johannese 10:17,18 - Jeshua pani Ise oma elu maha (Johannese 3:16) meie pattude eest. Valesüüdistus, et juudid tapsid Kristuse, on põhjustanud miljonite juutide mõrvamisi sellest hetkest kuni tänase päevani ja viinud holokaustini. Matteuse 7:17-20 sellise teoloogia vili on ilmne. [8. vale] Seetõttu, hüljates nende tavad, võime oma järeltulijatele edasi anda seaduspärase kursi lihavõttepühade tähistamiseks;... Tõde: Vastavalt Constantinusele, aga mitte Jumala Sõnale (Matteuse 26:2, 3 Moosese 23:1-4, 1 Moosese 1:14, Johannese 20:1-9, Matteuse 12:39). Lihavõtted (ingl. k. Easter) on paganlik püha, mida Pühakiri ei maini. [9. vale] Seetõttu ei peaks meil olema midagi ühist juutidega, sest Päästja on meile näidanud TEISE TEE. Tõde: Jeshua on juut. Kui ei tohi olla midagi tegemist juutidega, siis ka mitte 41

42 Messiaga (Matteuse 1, Johannese 19:19, Luuka 1:59; 2:21). [10. vale] Meie jumalateenistus järgib seaduspärasemat ja mugavamat kurssi (pidades silmas nädalapäevade järjestust). Tõde: Poliitilise võimu ja kontrolli saavutamise eesmärgil muudab Constantinus omaenda ideed seaduspäraseks ning püüab selles küsimuses Jumala Sõna troonilt maha tõugata tõstes ennast ja oma arvamuse kõrgemale kui JHVH ja Tema muutumatu Sõna. [11. vale] Seega, kallimad vennad, võttes üksmeelselt omaks selle viisi, me igatseme eralduda juutide jälestusväärsest seltskonnast. Tõde: Ilma juutideta, kellelt tegelikult tuleb pääste (Johannese 4:22)! [12. vale] Sest on tõesti häbiväärne kuulda juute hooplemas, et ilma nende juhtimiseta ei saa me neid pühi pidada. Kuidas võib olla õigus neil, keda peale Päästja surma Tõde: Roomlastele 11:15-20 hoiatab paganaid, et nad ei hoopleks juutide vastu, või muidu lõigatakse nad Õlipuust (Iisraelist) ära! [13. vale] pole juhtinud mõistus, Tõde: Jumala lapsed pole juhitud Kreeka filosoofiate poolt, vaid Jumala Vaimu poolt. Peale Constantinust ja Nikaia kirikukogu, on Kirik suures enamuses olnud juhitud mõistuse ja teoloogide poolt, mitte väeliste apostlite poolt. Roomlastele 8:14, Efeslastele 2:20 need kõik on juudid. [14. vale] vaid nende eksiarvamusest tulenev metsik vägivald vastavalt neid tagantsundivale meelepettele? Tõde: Millisest metsikust vägivallast ta räägib? Alusetu süüdistus, mida kasutati palju kordi, et rahvamasse juutide vastu üles kütta. Nagu näiteks Siioni tarkade protokoll? [15. vale] Neil puudub tõde lihavõttepühade küsimuses, sest Tõde: Deemonite ja inimeste traditsioonid, mis teevad Jumala Sõna tühjaks (Matteuse 15:3,4; Markuse 7:13). [16. vale] oma pimestatuses ja vastumeelsuses kõigele edumeelsele tähistavad nad sageli aastas kahte paasapüha. Me ei saa jäljendada neid, kes on kõigile nähtavalt eksituses. Kuidas me siis saaksime järgida juute, kes on kaheldamatult eksitusest pimestatud? Tõde: Kas piibellike tavade järgimine on eksitus? Kes siin tegelikult pimestatud on? Paganad peaks olema poogitud Iisraeli Õlipuusse ja mitte vastupidi (Roomlastele 11:15-20)! [17. vale] Sest paasapüha pidamine samal aastal kaks korda on täiesti vastuvõetamatu. Tõde: 2 Ajaraamatu 30:1-3 kohaselt on see täiesti piibellik. [18. vale] Aga kui see isegi poleks nii, on siiski meie kohuseks mitte rüvetada 42

43 oma hingi sellise kurja rahvaga (juutidega). Tõde: Teiste sõnadega on Constantinuse eesmärgiks lahutada end juutidest ja Toorast mis tahes hinnaga! Miks? 1 Johannese 4:1-3 ütleb, et Antimessia (Antikristuse) vaim, mis tegutses Constantinuses, eemaldab Messia inimlikkuse juudina. Ta seab ennast kõrgemale Jumalast, Tema Sõnast ja Tema suveräänsest valikust - et pääste tuleb juutidelt. [19. vale] Te peaksite arvestama mitte ainult seda, et kirikute arv nendes provintsides moodustab enamuse, Tõde: Jumal pole kunagi töötanud enamuse, vaid sõnakuulmise põhimõttel. Lihaliku loomuse jõule ja inimeste arvamustele lootmine toob needuse (5 Moosese 28:1-14, Jer emija 17:5, Kohtumõistjate 7:2-8, 1 Saamueli 14:6)! [20. vale] vaid ka seda, et on õige nõuda, mida meie mõistus heaks kiidab - Tõde: Inimlik arutlemine (1 Korintose 1:27, Jesaja 29:14b, Jakoobuse 1). [21. vale] et meil ei peaks olema juutidega midagi ühist. Tõde:... või juudist Messiaga või Tema päästega (Johannese 4:22, Rooma 11:15-20). Constantinus saatis paganliku osa kogudusest enesehävituse teele, sest ta jäi metsõlipuuks selle asemel, et olla poogitud Väärisõlipuusse, kes on Iisrael. Oma uhkuse ja hooplemise tõttu eemaldas ta juudi apostlite ja prohvetite alused (Psalmid 11:3, Efeslatele 2:20, Ilmutuse 21:14). PALVE ESIMESE NIKAIA KIRIKUKOGU (325. a.) OTSUSTE TÜHISTAMISEKS JA NENDEST LAHTIÜTLEMISEKS Palun palvetage ja andke lõpus oma allkiri. Te võite seda kopeerida ja edasi anda. Palun andke meile oma otsusest teada. Palun palvetage valjusti: Ma seisan Iisraeli Kõigeväelise Jumala ees ja ütlen lahti Constantinuse juhitud Esimesest Nikaia kirikukogust. Ma ütlen lahti selle valedest alustest ja kõigist sellest lähtunud juudivastastest viljadest. Ma ütlen lahti kõigist selles dokumendis sisalduvatest õpetuslikest vigadest ja kõigist valedest, kaasa arvatud asendusteoloogia kõigis selle vormides. Käesolevaga kinnitan ma oma usku Jahvesse, Iisraeli Jumalasse, Universumi Loojasse ja minu Isasse läbi Tema Püha Poja Jeshua lunastava surma. Käesolevaga kinnitan ma oma usku Messia Jeshua ülestõusmisesse ja Jumala Püha Vaimu väljavalamisse Shavuot'i (nelipüha) päeval ja sellest alates üle kõigi, kes parandavad meelt ja usuvad Pojasse. Kinnitan ka oma usku sellesse, et mind on poogitud Õlipuusse, mis esindab Iisraeli, ning koos usklike juutidega pärin ma igavese elu. Käesolevaga kinnitan ma, et Iisraeli Jumal ei hülga iialgi 43

44 oma rahvast ega unusta oma lepingut ei juutide ega ka Ekklesiaga (väljakutsututega, kiriku või kogudusega). Tänan sind, Püha Isa, et eemaldad needused, mis on tulnud minu ja mu rahva peale läbi Nikaia kirikukogu ning selle juute ja meie usu juudi juuri puudutavate valeõpetuste. Ma anun Sind ja tänan Sind, et valad välja oma suure halastuse ja andestuse minu, mu perekonna ja rahva üle. Käesolevaga pühendun käima Tões, nagu Sa mulle seda ilmutad, ja armastuses kõigi inimeste vastu ning eriliselt minu (ja Koguduse) vaimsete vanemate - juudi rahva vastu, vastavalt 1 Moosese 12:1-3. Sinu täisnimi: Sinu rahvus: Kuupäev: Sinu allkiri: Lõpetuseks Selle raamatu eesmärk on paljastada neid asju ja õhutada teid olema taevase MAP revolutsiooni osa. See raamat ei kohusta Kad-Esh MAP teenistusega ühinema. See ei ole teoloogiline raamat, vaid PROHVETLIK KUTSE mässule Antimessia kurjuse vastu, mis on tänini valitsenud suure osa kristlaste teoloogiat ja elustiili. See on vaimne võitlus, mida peab pidama vaimsete relvadega! Pidage meeles, et ARMASTUS, ANDESTUS, TÕDE, ÜHTSUS, PÜHADUS, PALVE ja KUULEKUS on surmavad relvad pimeduse riigi vastu. Tulge nüüd minuga tagasi 21. sajandisse, meedia ja kommunikatsiooni ajastusse, kus kõrgtehnoloogia abil on võimalik kloonida inimesi, aga torme ja orkaane peatada MITTE. Tulge 21. sajandisse, mil geiparaadid Pride Parade (ja õigustatult!) on Ameerikas ja Euroopas saanud normiks ja ohustavad isegi Püha Linna Jeruusalemma. Sellel sajandil on kogu maailmas olnud juba nii palju konflikte ja eriti on palestiinlaste mässamine ähvardanud väikese Iisraeli rahva olemasolu, mis taaselustab islamit ja juutidevastaseid hoiakuid Euroopas ja teistes maades. See on kontrastide, konfliktide, võitluste, ootuste, laiutava kõlvatuse, ohjeldamatute abortide ja seksi sajand Kas Soodoma ja Gomorra piir on ligi? Olukord USA-s ja kogu maailmas on oma maavärinate, tsunamide ja laastavate orkaanide kasvava hulgaga hukutav Aeg globaalseks lahenduseks on küps, aga enne Antikristuse ilmumist ühtse maailmakorra läbi on Kõigeväeline valmistanud PÜHA PIDULAUA. Tulemas on Tema armu ja 44

45 ärkamise hämmastav väljavalamine koos vapustavate imede, tunnustähtede ja inglite külastustega - sellise ulatusega Lõikus, mida maailma pole KUNAGI näinud! Ainult need, kes tahavad parandada meelt ja olla hukutavatest Antikristuse teoloogiatest* eraldatud ning Tema Tõe ja Püha Tulega puhastatud, saavad seda nautida ja juhtida. Pühitse mind tões; sinu Sõna on tõde, Johannese 17:17 Juutide ja paganate ühtsus Messias, mis järgneb pühitsusele, kauaoodatud Lõpuaja ärkamise. toob esile et kõik oleksid üks, nii nagu sina, Isa, minus ja mina sinus, et nemadki oleksid meis, et maailm usuks, et sina oled minu läkitanud, Johannese 17:21 Pühitse neid tões, sinu sõna on tõde et nad oleksid üks et maailm teaks, et sina oled minu läkitanud, Johannese 17: * Messia, Tema Sõna, Tema juudi rahva ja Tema Püha Vaimu vastased teoloogiad, mis muudavad Ihu haigeks patu, ülekohtu, kõlvatuse ja vihkamise läbi. Selle tagajärjel Püha Vaimu võidmine lahkub. J shua ütles, et ÜHTSUSE VÕTI, mis on ÄRKAMISE võti, peab saama pühitsetud Tema Tõe läbi. TEISED PIISKOP DR. DOMINIQUAE BIERMANI RAAMATUD JAH Tunnistus minu päästekogemusest Juurte tervendav vägi Lammas-rahvad Külge poogitud Aabrahami võti Tormine ilm Tellida saab aadressil: karenmap@netvision.net.il 45

46 või postiaadressil: Kad-Esh MAP Ministries PO Box , Grand Prairie, Texas 75054, USA USA Tel: USA Fax Iisraeli Tel: or Ühinege Taastamise Armeega ja saage meie lepingupartneriteks Võite alustada hüvituse kui eestpalve teoga iseenda, oma perekonna, koguduse ja rahva eest. Teie palved ja rahaline toetus võimaldavad meil kuulutada Lõpuaja Sõnumit kogu maailmas. Ühinege meiega täna ja saage lepingupartneriteks, et KOOS tuua vabastust ja suurt lõikust. Võite saata oma annetused kõikides valuutades aadressil: Kad-Esh MAP Ministries PO Box Grand Prairie, Texas US Pangaülekande teel: 1. Helistage Iisraeli telefonil: Krediitkaardiga läbi kodulehe: alajaotus: donations 3. või saatke meile Ühinege meie MAP Lõpuaja Reiside ja Koolitustega Iisraelis. Need muudavad teie elu ja valmistavad teid ette lõpuaja lõikuseks. Ärge viivitage, sest lõikust on palju, aga töötegijaid vähe! Helistage Iisraeli telefonil: või saatke 46

47 Võtke meiega ühendust, kui soovite kutsuda dr. Dominiquae Biermani sel teemal kõnelema ja aidata oma kogudusel/grupil/uskkonnal südames ja vaimus Iisraeli poole pöörduda: Tel: Fax: Piiskop Dr Dominiquae Bierman On antud luba (ja me julgustame teid selleks) saata see link oma meiliadressaatidele või panna veebilehele. Ühtegi teksti osa ei tohi muuta ja teksti juurde tuleb lisada kogu info autori kohta, kaasaarvatud jägmine: Kad-Esh MAP Ministries, See autoriõiguste märge peab samuti alles jääma. Teiste lubade taotlemiseks ja päringuteks, kaasaarvatud raamatu avaldamine, palun võtke ühendust: info@dominiquaebierman.com 47

48 Toimumas on peatumatu vaimne revolutsioon. Taevane sarvehääl on kõlanud, käskides Messia Ihul tulla välja 1900 aastat kestnud eksitavast asendusteoloogiast usu algupärase Heebrea vundamendi juurde J shua (Jeesus) on valmis tulema tagasi. KAS TE OLETE SELLEKS VALMIS? Selle raamatu pealkiri oleks võinud lihtsalt olla ANTIKRISTUSE PALJASTAMINE. Piiskop dr. Dominiquae Bierman on Tšiilis sündinud juut, kes on kasvanud üles Iisraelis. Ta teenis Iisraeli armees koolitajana ja sai hiljem Iisraeli turismiministeeriumi giidi ning tervishoiu ja toitumise alase nõustaja tunnistuse. Tal on religioonifilosoofia doktorikraad, mis on talle omistatud tema kirjutiste põhjal. Ta elab Jeruusalemma mägedel koos oma abikaasa rabi Baruch Biermaniga ja koos nende rahvusvahelise meeskonnaga. Tema lapsed on sündinud Iisraelis. Koos abikaasaga reisib ta rahvaste juurde ühes selle revolutsioonilise sõnumiga ja seda järgivate tunnustähtede, tervenemiste ja imedega. Ta on lõpetanud Dallases asuva Christ For The Nations Instituudi. Ta on Kad-Esh MAP Ministries president ja on liitunud Londonis asuva allianssiga TAPAC - Trans Atlantic and Pacific Alliance of Churches. Rohkema info saamiseks sellel teemal eesti keeles palume saata aadressil: ehalohmus@yahoo.com või helistada telefonil:

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse

EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse EVANGEELIUMI JAGAMINE MIKS JA KUIDAS RÄÄKIDA JEESUSEST TEISTELE? Kas Sa oled kunagi kellelegi rääkinud Jumalast/Jeesusest? Inimestele Jeesuse pakutavast päästest rääkimine ongi see, mida nimetatakse evangeeliumi

Rohkem

David the King Part 1 Estonian CB

David the King Part 1 Estonian CB Piibel Lastele Esindab Kuningas Taavet (1. osa) Kirjutatud: Edward Hughes Joonistused: Lazarus Muudatud: Ruth Klassen Tõlkitud: Jaan Ranne Tekitatud: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation MUUD KIRJAD Veljo Kaptein HEEBREA KIRI JAAKOBUSE KIRI 1PEETRUSE KIRI 2PEETRUSE KIRI 1 JOHANNESE KIRI 2 JOHANNESE KIRI 3 JOHANNESE KIRI JUUDA KIRI MUUD KIRJAD HEEBREA KIRI OLUKORD: SUUNATUD HEEBREALASTELE

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 26 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Ülistus 1/3 08:30 Kohtumine Messiaga: Marion Wells 08:40 Ärka!: Võrratu Jumala armastus 09:00 Danny Silk - Austuse kultuur:

Rohkem

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus -   Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede Hommikune kordus / Taevas TV7 33 nädala kordus - www.tv7.ee 08:00 Derek Prince: Kas mõistad, kui väärtuslik sa oled? 3/3 08:30 Vabaduseks kutsutud: Kuidas valmistuda lahinguks? 09:00 Vabastav uuestisünd:

Rohkem

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi

APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH   Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasi APOCRYPHA KUNINGAS JAMESI PIIBEL 1611 BARUCH www.scriptural-truth.com Baruch raamat Baruch {1:1} ja need on raamat, mis Baruch sõnad Nerias, son Maasias, son Sedecias, son Asadias, Chelcias, mõisavalitseja

Rohkem

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV

EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIV EUROOPA NÕUKOGU KONVENTSIOON NAISTEVASTASE- JA KODUVÄGIVALLA ENNETAMISE JA SELLE VASTU VÕITLEMISE KOHTA Istanbuli Konventsioon VABA HIRMUST VABA VÄGIVALLAST MILLES SEISNEB NIMETATUD KONVENTSIOONI EESMÄRK?

Rohkem

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl

Keeleruum, sõnaenergia ja kasvataja hääl Sõnaenergia ja ümbritsev keskkond Maria Tilk Tallinna Ülikool Keeleruum Tants Rütm Laul Loodus - Energia - Heli - Inimene - Loits - Sakraalsus Sõna Energia ei hävi ega kao, vaid ainult muudab oma kuju

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI jaanuar 2019 ÕNNISTATUD 2019. AASTAT! A l u st a m e a a st a t h e a d e soovidega. Olgu Jumala arm ja heldus ka sellel aastal värsked meile! Me oleme tänulikud eelmise a a s t a e e s

Rohkem

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu

KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasu KOOLIEKSAM AJALUGU Ajaloo koolieksam on kirjalik töö, mis annab maksimaalselt 100 punkti ning kestab 3 tundi ( 180 minutit ). Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Aprill Mai Juuni 2016 Matteuse Matteuse evangeelium evangeelium Andy Nash Nimi Aadress Telefon Aprill, mai, juuni 2016

Rohkem

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI

Narva Õigeusu Humanitaarkooli õppekava kinnitan erakooli pidaja MTÜ Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine. Protokoll 27, a. VALIKAINE LITURGI VALIKAINE LITURGIKA gümnaasiumis 1 LITURGIKA ÜLDOSA Liturgika gümnaasiumis Leitoyrgia «avalik teenistus» kõige tähtsam jumalateenistus, mille suhtes kõik teised ööpäevaringi jumalateenistused (vt. Jumalateenistuste

Rohkem

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd

14413_124_Notice-25-Oct-2016.indd Teatis Kuupäev: 25. oktoober 2016 Kellele: Üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele, vaia-, misjoni- ja ringkonna juhatajatele, piiskoppidele ja koguduse juhatajatele, vaia ja koguduse nõukogu liikmetele

Rohkem

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS

G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS G OSA A VARIANT RESPONDENDILE ISE TÄITMISEKS GS1 Järgnevalt on kirjeldatud lühidalt mõningaid inimesi. Palun lugege iga kirjeldust ja märkige igale reale, kuivõrd Teie see inimene on. Väga Minu Mõnevõrra

Rohkem

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal

Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Kuldõpetus: Õpetuse ja Lepingute ning Kiriku ajaloo õpetaja materjal Välja andnud Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik Salt Lake City, Utah' osariik, Ameerika Ühendriigid Ootame teie kommentaare ja

Rohkem

teabeleht nr.2

teabeleht nr.2 Aprill 2000 Läänemaa Õigeusklike Teabeleht nr.2 Metropoliit Stefanuse visitatsioon Uue-Virtsu kogudusse toimub 29.aprillil: Saabumine Kõmsi 13.00 Liturgia Kõmsi kogudusemajas 13.30 Järgneb kohtumine koguduse

Rohkem

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG

KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUG KOOLIEKSAMI ERISTUSKIRI LISA 1 EKSAMITEEMAD ja NÄIDISÜLESANDED AJALUGU Eksamil on võimalik kasutada Gümnaasiumi ajaloo atlast. TEEMAD : I EESTI AJALUGU 1. Eesti üleminekul esiajast keskaega Läti Henriku

Rohkem

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014

Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Rahvajutud: muistend Vaimse kultuuripärandi tööleht. Kirjandus Ingrid Mikk Jüri Gümnaasium 2014 Tunneme nimepidi oma allikasilmi ja suuremaid puid, jõekäärusid ja moreeninõlvu, mida nõudlikult mägedeks

Rohkem

Kus on Jumal algus.indd

Kus on Jumal algus.indd Kus on Jumal? Kirjutanud ja joonistanud Leia A. Stinne Originaaltiitel: Where Is God? Avaldatud lepingu alusel kirjastusega Light Technology Publishing Eesti keelde tõlkinud Lembe Rohuväli Toimetanud Riina

Rohkem

NÄIDIS

NÄIDIS AINEKAART Ainevaldkond: Sotsiaalained Õppeaine: ajalugu Klass: esimene kursus Üldajalugu 10. klass Õpetaja: Jaan Nõmmik Ainetüüp: kohustuslik aine gümnaasiumis Õpetamise aeg: 2017/2018. õppeaasta Õppekirjandus:

Rohkem

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä

10. peatükk Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vä Perevägivald See tund õpetab ära tundma perevägivalda, mille alla kuuluvad kõik füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise või majandusliku vägivalla aktid, mis leiavad aset perekonnas. Tunni eesmärgid Teada

Rohkem

Õppetükk

Õppetükk Originaali tiitel: Clinton Wahlen The Book of James Clinton Wahlen Jaakobuse kiri Tõlge: AKEL 2014 Tõlkija: Mall Kaaver Toimetajad: Toivo Kaasik, Ly Kaasik Kujundaja: Indrek Ploompuu Trükkis: Vali Press

Rohkem

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE

Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE Erasmus+ EESKUJUD ÜHISTE VÄÄRTUSTE EDENDAMINE LÖÖGE KAASA > kui olete õpetaja või sotsiaaltöötaja ja sooviksite korraldada oma kogukonnas üritust, kus osaleb mõni eeskujuks olev inimene > kui soovite osaleda

Rohkem

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uued generatsioonid organisatsioonis: Omniva kogemus Kadi Tamkõrv / Personali- ja tugiteenuste valdkonnajuht Omniva on rahvusvaheline logistikaettevõte, kes liigutab kaupu ja informatsiooni Meie haare

Rohkem

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis

Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis Euroopa Liidu tulevik aastal 2013 Euroopa Liidu tulevikust räägitakse kõikjal ja palju, on tekkinud palju küsimusi ning levib igasugust valeinfot, mis ajab inimesed segadusse. Järgnevalt on ülevaade mõningatest

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 TÄISKASVANUTE HINGAMISPÄEVAKOOLI ÕPPETÜKID OLLA KRISTUSE JÄRELKÄIJA Bertram Melbourne Jaanuar, veebruar, märts Adventistide Koguduste Eesti Liidu Hingamispäevakooli osakond 2008 Täiskasvanute hingamispäevakooli

Rohkem

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons.

Õpi Piibli heebrea! Watch Meie Free Video Lessons. Püha Keele Instituudi õpetab heebrea keeles Piiblit. Pakume tasuta forty õppetund video muidugi nn heebrea Quest ", et saab vaadata meie kodulehelt www.holylanguage.com Meie tasuta heebrea juhend õpetab,

Rohkem

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad

Valgus pimeduses Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särad Tunni kava: Tegevus: Pimepildi joonistamine Laul: Valgus võidab Palve Piiblitund: Pime Bartimeus Kuldsalm: Mt 11:28 Laul: Julge särada Mäng: Pimestatud Mäng: Arva ära kes? Misjoniteema: Paapua Uus-Guinea,

Rohkem

1

1 1 ENO RAUD PILDID JOONISTANUD EDGAR VALTER 3 Kujundanud Dan Mikkin Illustreerinud Edgar Valter Küljendanud Villu Koskaru Eno Raud Illustratsioonid Edgar Valter Autoriõiguste pärija Külli Leppik Tänapäev,

Rohkem

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD

Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜD Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid Täiskasvanute hingamispäevakooli õppetükid jaanuar veebruar märts 2018 John H. H. Mathews MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID MAJAPIDAMINE: SÜDAMEMOTIIVID Nimi Aadress

Rohkem

156-77

156-77 EUROOPA KOHTU OTSUS 12. oktoober 1978 * [ ] Kohtuasjas 156/77, Euroopa Ühenduste Komisjon, esindaja: selle õigusnõunik George L. Close, keda abistas selle õigustalituse ametnik Charles Lux, kohtudokumentide

Rohkem

Iisraeli Lootus

Iisraeli Lootus Iisraeli Lootus President Russell M. Nelson ja õde Wendy W. Nelson Me oleme õde Nelsoniga ülimalt rõõmsad, et saame täna siin teiega koos olla. Meile väga meeldib olla koos teie, Viimse Aja Pühade Jeesuse

Rohkem

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012

Microsoft Word - Kurtna koolitöötajate rahulolu 2012 KURTNA KOOLITÖÖTAJATE RAHULOLU-UURINGU TULEMUSED Koostaja: Kadri Pohlak Kurtna 212 Sisukord Sissejuhatus... 3 Rahulolu juhtimisega... 4 Rahulolu töötingimustega... 5 Rahulolu info liikumisega... 6 Rahulolu

Rohkem

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ

N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ N O V E E N Püha Josemaria eestkostel TÖÖ PALVE Püha Josemaria Escrivá Opus Dei asutaja Jumal, kes sa Pühima Neitsi Maarja kaudu lasksid pühale preestrile Josemariale osaks saada lugematuid armuande, valides

Rohkem

Projekt Kõik võib olla muusika

Projekt Kõik võib olla muusika Õpikäsitus ja projektiõpe Evelin Sarapuu Ülenurme lasteaed Pedagoog-metoodik TÜ Haridusteadused MA 7.märts 2018 Põlva Õpikäsitus... arusaam õppimise olemusest, eesmärkidest, meetoditest, erinevate osapoolte

Rohkem

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e

ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv e ARENGUVESTLUSED COACHINGU PRINTSIIPE SILMAS PIDADES Arendava vestluste printsiibid: Eneseanalüüs, keskendumine tugevustele, julgustamine, motiveeriv eesmärk Vestluse skeem vestluse läbiviijale Millel tähelepanu

Rohkem

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: Mari Kooskora Sügis

Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt:   Mari Kooskora Sügis Eetika kui tulevikuvaluuta tarbimiskeskkonnas!? Dr. Mari Kooskora Dotsent, EBS Ärieetikakeskuse juhataja Pilt: www.aaii.com Mari Kooskora Sügis 2013 1 Pisut taustast (EPL, H. Mets, nov 2005) Mari Kooskora

Rohkem

Kuidas ärgitada loovust?

Kuidas ärgitada loovust? Harjumaa ettevõtluspäev äriideed : elluviimine : edulood : turundus : eksport Äriideede genereerimine Harald Lepisk OPPORTUNITYISNOWHERE Ideed on nagu lapsed Kas tead kedagi, kelle vastsündinud laps on

Rohkem

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso

ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso ELADA LIGIMESE SUHTES KAASATUNDVALT TARMO KULMAR EESTI A K A D EEM ILISE O RIEN TA A LSELTSI PR ESID EN T Tema Pühadus XIV dalai-laama Tendzin Gyatso kuulub kahtlemata tänapäeva maailma autoriteetsemate

Rohkem

VaadePõllult_16.02

VaadePõllult_16.02 OLARI TAAL KES JULGEB EESTIT REFORMIDA? VAADE PÕLLULT Illustratsioonid: Ebba Parviste SKP (miljard USD) RAHVAARV (miljon inimest) SOOME 267 5,5 LÄTI 31 2 majandusvõimsuse vahe 8,6 korda rahvaarvu vahe

Rohkem

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 9.2.2015 B8-0098/7 7 Punkt 4 4. kutsub Ameerika Ühendriike üles uurima LKA üleviimise ja salajase kinnipidamise programmide käigus korda saadetud mitmeid inimõiguste rikkumisi ja esitama nende kohta süüdistusi

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Koolist väljalangenute endi vaatenurk (...) see et ma ei viitsind õppida. (...) oli raskusi midagi tunnis teha ka, kui keegi seal seljataga midagi möliseb Sul seal. Helen Toming Et jah kui klassiga nagu

Rohkem

Slide 1

Slide 1 Eesti Vabariik 100 EV 100 korraldustoimkond, Riigikantselei Eesti Vabariik 100 programmi ülesehitus ja korraldus Eesti Vabariik 100 2018 mõõdetakse välja 100 aastat Eesti riigi loomisest. EV 100 tähistamiseks:

Rohkem

Sõjast ja rahust Heebrea Piiblis Anu Põldsam Heebrea Piiblis Koguja raamatus seisavad luuleread: Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevuse

Sõjast ja rahust Heebrea Piiblis Anu Põldsam Heebrea Piiblis Koguja raamatus seisavad luuleread: Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevuse Sõjast ja rahust Heebrea Piiblis Anu Põldsam Heebrea Piiblis Koguja raamatus seisavad luuleread: Igale asjale on määratud aeg, ja aeg on igal tegevusel taeva all [---] Aeg sõjal ja aeg rahul (Kg 3,1.8).

Rohkem

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju

Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirju Eesti keele võõrkeelena olümpiaadi lõppvoor 2013 Kõik ülesanded on siin lühendatult. Valikus on küsimusi mõlema vanuserühma töödest. Ülesanne 1. Kirjuta sõna vastandsõna ehk antonüüm, nii et sõna tüvi

Rohkem

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär

Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, a. Tallinna Jär Tallinna Järveotsa Lasteaed Peokava Tere, Vastlapäev! Autor: Olga Carjova, Tallinna Järveotsa Lasteaia muusikaõpetaja 1 Tallinn, 2015. a. Töökirjeldus. Rühma vanus: 5-6 aastased lapsed. Peo teema: Vastlapäev.

Rohkem

Nelikaare_10_2010.indd

Nelikaare_10_2010.indd EKNK Kuressaare Koguduse kuukiri nr. 10 (28) Oktoober 2010 LEHES Mõõda neid, kes kummardavad Francis Frangipane... lk 2 Taevaline mees Paul Hattaway... lk 2 10 nõuannet kuidas võidelda hirmu vastu Jentezen

Rohkem

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras

This page was exported from - Nõmme Rahu Kogudus Export date: Mon Aug 12 18:50: / GMT PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik IIIssand pööras PÄEVA SÕNUM nr. 118 I/IV aastakäik II"Issand pööras Iiobi saatuse, kui too palvetas oma sõprade eest." Ii 42:10 PÜHA PEREKOND ] Jõuluaja 1. pühapäev 52/1 nädal: 30. detsember 2018? 5. jaanuar 2019 Jõuluaja

Rohkem

“MÄLUKAS”

“MÄLUKAS” Hiiumaa Arenguseminar 2016 Mälu ja mõtlemine Juhi tähelepanu Tauri Tallermaa 27.oktoober 2016 Edu 7 tunnust Allikas: Anthony Robbins. Sisemine jõud 1. Vaimustus 2. Usk e veendumus 3. Strateegia 4. Väärtushinnangute

Rohkem

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode]

Personalijuht keskastme juhi kingades3 [Compatibility Mode] Vähemalt kaks paari kingi ja lisamõtteid Personalijuht keskastme juhi kingades PARE Akadeemia klubi Karl Laas Keskjuhi arusaam oma tööst inimeste juhina - mis on minu vastutus ja roll? Valida, arendada,

Rohkem

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta

Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vasta Abiarstide tagasiside 2016 Küsimustikule vastas 137 tudengit, kellest 81 (60%) olid V kursuse ning 56 (40%) VI kursuse tudengid. Abiarstina olid vastanutest töötanud 87 tudengit ehk 64%, kellest 79 (91%)

Rohkem

President Toomas Hendrik Ilves Eesti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeval Kadriorus, presidendi kantselei roosiaias 20. augustil 2016

President Toomas Hendrik Ilves Eesti iseseisvuse taastamise 25. aastapäeval Kadriorus, presidendi kantselei roosiaias 20. augustil 2016 Tere, Eesti. Täna tähistame olulist hetke: oleme veerand sajandit olnud uuesti vabad. Vabad inimeste ja riigina. Kui vaatame eesti rahva minevikku, siis märkame oma eneseteadvuse ja kultuuri edenemises

Rohkem

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015

Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Portfoolio Edgar Volkov Ehtekunsti eriala 2015 Curriculum vitae Edgar Volkov Sündinud 1992 Tallinnas edgar.volkov@hotmail.com Haridus Tallinna Kunstigümnaasium (2009-2012) Eesti Kunstiakadeemia Ehte- ja

Rohkem

13 EAÕK Kirjastus Tallinn

13 EAÕK Kirjastus Tallinn 13 EAÕK Kirjastus Tallinn 2015 1 Sisukord 4 Saateks Toimetus 5 Õigeusu kirik väljakutsete ees. Pariisi II raamatumess 25. 26. aprillini 2014 Tallinna ja kogu Eesti metropoliit Stefanus Tõlkinud Marje Kuusmik

Rohkem

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi

Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi Vana talumaja väärtustest taastaja pilgu läbi 22.02.2019 Rasmus Kask SA Eesti Vabaõhumuuseum teadur Mis on väärtus? 1) hrl paljude inimeste, eriti asjatundjate (püsiv) hinnang asja, nähtuse või olendi

Rohkem

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng

Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 6. Loeng Relatsiooniline andmebaaside teooria II. 5. Loeng Anne Villems ATI Loengu plaan Sõltuvuste pere Relatsiooni dekompositsioon Kadudeta ühendi omadus Sõltuvuste pere säilitamine Kui jõuame, siis ka normaalkujud

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni

(Microsoft PowerPoint - Kas minna \374heskoos v\365i j\344\344da \374ksi - \334histegevuse arendamise t\344nane tegelikkus Rando V\344rni Kas minna üheskoos või v i jääj ääda üksi? Ühistegevuse arendamise tänane t tegelikkus Eesti Maaülikool Majandus- ja sotsiaalinstituut Maamajanduse ökonoomika vastutusvaldkonna juht Professor Rando Värnik

Rohkem

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov

Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Õppimine Anne Villems, Margus Niitsoo ja Konstantin Tretjakov Kava Kuulame Annet Essed ja Felder Õppimise teooriad 5 Eduka õppe reeglit 5 Olulisemat oskust Anne Loeng Mida uut saite teada andmebaasidest?

Rohkem

vv05lah.dvi

vv05lah.dvi IMO 05 Eesti võistkonna valikvõistlus 3. 4. aprill 005 Lahendused ja vastused Esimene päev 1. Vastus: π. Vaatleme esiteks juhtu, kus ringjooned c 1 ja c asuvad sirgest l samal pool (joonis 1). Olgu O 1

Rohkem

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled

Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled Eesti Apostlik-Õigeusu Kiriku häälekandja Nr 56 Juuli 2011 ISSN 1736-3284 Sest sina saad Kristuse tunnistajaks kõigile inimestele selles, mida sa oled näinud ja kuulnud. (Ap. 22,15) Me tunnistame armu,

Rohkem

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU

N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU N O V E E N GUADALUPE ORTIZ Autor Francisco Faus TÖÖTAMISE, SÕPRUSE JA ELURÕÕMU EESKUJU Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi, Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Taevas, nõnda

Rohkem

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum

Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber , aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjum Tarbijamängu Saa Kinder Bueno fotomodelliks reeglid 1. TOODETE TURUSTAJA: Mobec AS, registrinumber 10048462, aadress: Kurekivi tee 6, Rae vald, Harjumaa. 2. KAMPAANIA KORRALDAJA: Sensesest OÜ, registrinumber

Rohkem

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“

Õppeprogramm „vesi-hoiame ja austame seda, mis meil on“ ÕPPEPROGRAMM VESI-HOIAME JA AUSTAME SEDA, MIS MEIL ON PROGRAMMI LÄBIVIIJA AS TALLINNA VESI SPETSIALIST LIISI LIIVLAID; ESITUS JA FOTOD: ÕPPEALAJUHATAJA REELI SIMANSON 19.05.2016 ÕPPEPROGRAMMI RAHASTAS:

Rohkem

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post:

LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: Aadress: Telefon: E-post: LITSENTSILEPING Jõustumise kuupäev: 01.01.2017 1. LITSENTSIANDJA Nimi: SinuLab OÜ Registrikood: 12750143 Aadress: Telefon: 5210194 E-post: kontakt@sinulab.ee Esindaja: juhatuse liige Eesnimi Perekonnanimi

Rohkem

5_Aune_Past

5_Aune_Past Kuidas kohaturundus suurendab ettevõtte kasumit? Aune Past Past ja Partnerid Kommunikatsioonibüroo aune@suhtekorraldus.ee 1 Miks inimesed teevad seda, mida nad teevad? Kuidas panna inimesed tegema seda,

Rohkem

Meelis Maripuu, Toomas Hiio 75 aastat konverentsist, mis tegi Eesti holokausti ajaloos kurikuulsaks paigaks Postimees. Arvamus, 20. Jaanuar Ajal

Meelis Maripuu, Toomas Hiio 75 aastat konverentsist, mis tegi Eesti holokausti ajaloos kurikuulsaks paigaks Postimees. Arvamus, 20. Jaanuar Ajal Meelis Maripuu, Toomas Hiio 75 aastat konverentsist, mis tegi Eesti holokausti ajaloos kurikuulsaks paigaks Postimees. Arvamus, 20. Jaanuar 2017. Ajaloolased Meelis Maripuu ja Toomas Hiio kirjutavad kurikuulsast

Rohkem

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8

(Estonian) DM-RBCS Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 (Estonian) DM-RBCS001-02 Edasimüüja juhend MAANTEE MTB Rändamine City Touring/ Comfort Bike URBAN SPORT E-BIKE Kasseti ketiratas CS-HG400-9 CS-HG50-8 SISUKORD OLULINE MÄRKUS... 3 OHUTUSE TAGAMINE... 4

Rohkem

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased

Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased Ülesanne #5: Käik objektile Kooli ümberkujundamist vajava koha analüüs. Ülesanne #5 juhatab sisse teise poole ülesandeid, mille käigus loovad õpilased oma kujunduse ühele kohale koolis. 5.1 Kohavalik Tiimi

Rohkem

Untitled-1

Untitled-1 SALEMI KUUKIRI juuni 2014 RIS UULES Viimaste aegade Eesti parim linateos on vaieldamatult Martti Helde Risttuules. Kunsti- ja elukeeles sügavalt mõtlemapanev jutustus ühe eesti perekonna saatusest paneb

Rohkem

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule

ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tule ELUPUU Eestikeelne nimi Harilik elupuu, levinud ka hiigelelupuu Ladinakeelne nimi Thuja occidentalis ja thuja plicata Rahvapärased nimed Ilmapuu, tulelaps Süstemaatiline kuuluvus Puittaimede perekond,

Rohkem

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor

Microsoft Word - 56ylesanded1415_lõppvoor 1. 1) Iga tärnike tuleb asendada ühe numbriga nii, et tehe oleks õige. (Kolmekohaline arv on korrutatud ühekohalise arvuga ja tulemuseks on neljakohaline arv.) * * 3 * = 2 * 1 5 Kas on õige, et nii on

Rohkem

Tallinn

Tallinn Tallinna linna tegevused Läänemere väljakutse võrgustikus initsiatiivi toetamisel Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaamet Keskkonnaprojektide ja hariduse osakonna juhataja Tallinna osalemine Läänemere

Rohkem

Microsoft Word - KK doc

Microsoft Word - KK doc KIRIKUKAJA 15. - 22. märts 2013 EESTI UUDISED Mustamäele kiriku rajamiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus 19.03.2013 Delfi Mustamäele - Kiili tn 9 kinnistule, on plaanis rajada Maarja Magdaleena kiriku

Rohkem

A5_tegevus

A5_tegevus AVATUD MÄNGUVÄLJAD 2017 TEGELUSKAARDID VÄIKELASTELE Kaardid on mõeldud kohapeal kasutamiseks. Kaardi võib lasta lapsel pakist loosiga tõmmata ja mängida nii mitu kaarti nagu parasjagu aega ja jaksu on.

Rohkem

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt)

(Microsoft PowerPoint - Investeerimishoius_Uus_Maailm_alusvara_\374levaadeToim.ppt) 02 6 Investeerimishoius Uus Maailm Aktsiainvesteeringu tootlus, hoiuse turvalisus 1 Investeerimishoius UUS MAAILM Müügiperiood 07.05.2008 02.06.2008 Hoiuperiood 03.06.2008 14.06.2011 Hoiuvaluuta Eesti

Rohkem

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A

HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg A HIV-nakkuse levik Eestis ETTEKANNE KOOLITUSEL INIMKAUBANDUSE ENNETAMINE- KOOLITUS ÕPETAJATELE NOORSOOTÖÖTAJATELE JA KUTSENÕUSTAJATELE Sirle Blumberg AIDS-i Ennetuskeskus HIV-nakkuse olukorra analüüs. Ohustatud

Rohkem

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1

KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA & KORDA INGLISE KEEL 1 KUULA JA KORDA Inglise keel 1 Koostanud Kaidi Peets Teksti lugenud Sheila Süda (eesti keel) Michael Haagensen (inglise keel) Kujundanud Kertu Peet OÜ Adelante Koolitus, 2018

Rohkem

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe

ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr /18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspe ERAELU KAITSE JA RIIGI LÄBIPAISTVUSE EEST VAIDEOTSUS avaliku teabe asjas nr 2.1.-3/18/2778 Otsuse tegija Otsuse tegemise aeg ja koht Andmekaitse Inspektsiooni peainspektor Elve Adamson 06.11.2018 Tallinnas

Rohkem

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor

Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukor Aktiivtöö. Kuri Muri Teema: viha ja agressiivsus. Toimetulek vihaga. Alateema: eneseanalüüs, vihapäevik. Õpitulemused. Õpilane: oskab ära tunda olukorrad, mis tekitavad viha; oskab ära tunda kehalisi reaktsioone,

Rohkem

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar

Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar Tallinna Lastehaigla eetikakomitee juubelikonverents 16.märts 2007 Varajase elu moraalsest staatusest Andres Soosaar TLH EK -- 10 Palju õnne ja jaksu edaspidiseks! TLH EK on teinud olulise panuse Eesti

Rohkem

Koguduse Teated

Koguduse Teated MAI 2019 NR. 3 Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church 1927 Riverside Dr. Los Angeles CA 90039 Õpetaja: Enn Auksmann 18 Flaxwood Irvine, CA 92614 Tel. (949) 387-4109 Mob. (310) 745-0450 padrepaul@mac.com Esimees:

Rohkem

Welcome to the Nordic Festival 2011

Welcome to the Nordic Festival 2011 Lupjamine eile, täna, homme 2016 Valli Loide vanemteadur Muldade lupjamise ajaloost Eestis on muldade lupjamisega tegeletud Lääne-Euroopa eeskujul juba alates 1814 aastast von Sieversi poolt Morna ja Heimtali

Rohkem

lvk04lah.dvi

lvk04lah.dvi Lahtine matemaatikaülesannete lahendamise võistlus. veebruaril 004. a. Lahendused ja vastused Noorem rühm 1. Vastus: a) jah; b) ei. Lahendus 1. a) Kuna (3m+k) 3 7m 3 +7m k+9mk +k 3 3M +k 3 ning 0 3 0,

Rohkem

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused

Õpetajate täiendkoolituse põhiküsimused Õpetajate täienduskoolituse vajadus ja põhimõtted Meedi Neeme Rocca al Mare Seminar 2010 Hariduse eesmärk on õpilase areng Olulised märksõnad: TEADMISED,ARUKUS,ELUTARKUS,ISIKUPÄ- RASUS, ENESEKINDLUS JA

Rohkem

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd

tsalumae_ametisseseadmine_haapsalus.indd PIISKOP TIIT SALUMÄE AMETISSE SEADMINE HAAPSALUS apostlite Filippuse ja Jaakobus Noorema päeval, 1. mail 2015 kell 12 Haapsalu Toom-Niguliste kirikus PROTSESSIOON kirikusse Diakonid Preestrid Abipraostid

Rohkem

C

C EUROOPA KOHTU OTSUS (kuues koda) 8. veebruar 1990 * Kuuenda käibemaksudirektiivi artikli 5 lõike 1 tõlgendamine Kinnisvara müük Majandusliku omandiõiguse üleminek Kohtuasjas C-320/88, mille esemeks on

Rohkem

läkitused_final.doc

läkitused_final.doc Eesti Kirikute Nõukogu läkitused aastast 1991 Sisukord 1991... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE SEOSES LEEDU TERRORIAKTSIOONIDEGA... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU PÖÖRDUMINE... 2 EESTI KIRIKUTE NÕUKOGU SOTSIAALNE

Rohkem

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat

Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, Turvat Politsei Hädaabi 112, infotelefon E-R 612 3000 Keila, Keskväljak 8a E-R : 09:00-17:00, 612 4510 Lääne-Harju politsei korrapidaja 24/7, 612 5710 Turvatunne algab meist enestest ;.politsei.ee Mart Meriküll

Rohkem

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 5 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde nädalas ajalugu V klass 1 tund VI klass 2 tundi 5. klassi õpitulemused Õppes

Lüllemäe Põhikooli õppekava lisa 5 Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde nädalas ajalugu V klass 1 tund VI klass 2 tundi 5. klassi õpitulemused Õppes Lüllemäe Põhikooli ainekava Aine Tunde nädalas ajalugu V klass 1 tund VI klass 2 tundi 5. klassi õpitulemused Õppesisu ja tegevus Seos teiste ainetega Ajaarvamine ja ajalooallikad kasutab kontekstis mõisteid,

Rohkem

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU

Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Liidu Nõukogu Brüssel, 19. juuli 2019 (OR. en) 11128/19 PV CONS 40 SOC 546 EMPL 417 SAN 343 CONSOM 203 PROTOKOLLI KAVAND EUROOPA LIIDU NÕUKOGU (tööhõive, sotsiaalpoliitika, tervise- ja tarbijakaitseküsimused)

Rohkem

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc)

(Microsoft Word - T\366\366leht m\365isaprogramm 4-6 kl tr\374kkimiseks.doc) 4-6 KLASS 1 Minu nimi on Ma olen praegu Täna on 1. KÄRNERIMAJA JA LILLED Kirjuta või joonista siia kolm kärneri tööriista Kirjuta siia selle taime nimi, 1. TÖÖRIIST 2. TÖÖRIIST 3. TÖÖRIIST mida istutasid

Rohkem

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning

Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning Kaupmehed ja ehitusmeistrid Selle laiendusega mängimiseks on vajalik Carcassonne põhimäng. Laiendit võib mängus kasutada täielikult või osaliselt ning seda saab kombineerida teiste Carcassonne laiendustega.

Rohkem

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc

Microsoft Word - 03_ausus lisaylesanded.doc ÕPL LS 3 LSÜLSNDD USUS ML eemat usus (sh teisi teemasid) saab sisse juhatada ka HHK- (H HLB KSULK) meetodil. Näiteks: Miks on ausus hea? Miks on ausus halb? Miks on ausus kasulik? H: Hoiab ära segadused

Rohkem

EKK jõulupöördumine 2018

EKK jõulupöördumine 2018 Jõulupöördumine Allkirjastanud Euroopa kirikute juhid ühiselt koostanud Euroopa kirikute rändekomisjon ja Euroopa Kirikute Konverents: Jõulude eel kutsume teid üles töötama külalislahke ja kaasava Euroopa

Rohkem

Microsoft Word - XTOP026.doc

Microsoft Word - XTOP026.doc XTOP026 Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige kõiki juhiseid. Hoidke juhend hilisemaks vajaduseks alles. MOOTORRATTA TÕSTUK Kasutusjuhend OLULINE! EST LUGEGE NEED JUHISED

Rohkem

No Slide Title

No Slide Title Ülevaade vanematekogu sisendist arengukavale ja arengukava tutvustus Karmen Paul sotsiaalselt toimetulev st on lugupidav ehk väärtustab ennast ja teisi saab hakkama erinevate suhetega vastutab on koostöine

Rohkem

my_lauluema

my_lauluema Lauluema Lehiste toomisel A. Annisti tekst rahvaluule õhjal Ester Mägi (1983) Soran Alt q = 144 Oh se da ke na ke va de ta, ae ga i lust üü ri kes ta! üü ri kes ta! 3 Ju ba on leh tis lei na kas ke, hal

Rohkem

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik -

Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - Lisa 7.1. KINNITATUD juhatuse 04. 01. 2018. a otsusega nr 2 MTÜ Saarte Kalandus hindamiskriteeriumite määratlemine ja kirjeldused 0 nõrk e puudulik - kriteerium ei ole täidetud (hindepunkti 0 saab rakendada

Rohkem

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee

Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole vee Kirik: Latvian Ev. Lutheran Church, 1927 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039 Öpetaja Enn Auksmann Esimees: Heino Nurmber Laekur: Uve Sillat ei ole veel saabunud 80119 Palm Circle Dr. 11033 Braddock Dr.

Rohkem

UA indd

UA indd Communio-eklesioloogia katoliiklaste ihalus osaduse järele Ingmar Kurg Abstrakt Communio-eklesioloogia oli 1985. aasta erakorralise piiskopisinodi kinnitusel Vatikani II kirikukogu keskne idee, mille katoliiklikud

Rohkem